Top Banner
Az angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása E-könyv
7

Az angol nyelv logikája - minta - · PDF fileAz angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása ... Végigvezetlek a folyamaton, amivel a nyelvtan legfontosabb...

Feb 10, 2018

Download

Documents

dangtuyen
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Az angol nyelv logikája - minta - · PDF fileAz angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása ... Végigvezetlek a folyamaton, amivel a nyelvtan legfontosabb részeit a könnyen

Az angol nyelv logikája

Az angol nyelv összefoglalása

E-könyv

Page 2: Az angol nyelv logikája - minta - · PDF fileAz angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása ... Végigvezetlek a folyamaton, amivel a nyelvtan legfontosabb részeit a könnyen

2

© 2014 www.angolhetvege.com

Az E-könyv célja, hogy megtapasztald:

- nyelvet tanulni nem nehéz; - tanulni a saját kiváltságunk – a könyvek csak hozzásegítenek; - a tanulás – megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi a tudást, az általam elképzelhető leghatékonyabb formában. A következő menetrendet ajánlom:

Tanulj, amíg kedved van hozzá! Gyakorolj, amíg élvezed!

Gondolkodj, amíg meg nem érted! Mindig juss el a megértésig, és csak aztán folytasd a könyvet. A megértés szakaszhatár. Végigvezetlek a folyamaton, amivel a nyelvtan legfontosabb részeit a könnyen megértheted. A végén a legbonyolultabb szerkezetek és igeidők is olyan egyszerűek lesznek, mint az első oldal anyaga. Ezek alapvető törvények. Minden mondatnál, még a leghosszabbaknál is érvényesek. Ezért kell jó előre megérteni. Ha azt írom, hogy „mindig”, az azt jelenti: 1000 esetből 999. Az biztos, hogy az itt leírtak alól csak a nyelv elenyésző töredéke tud meglógni. A koncepciókat megtanulni nem nehéz – de nem tudjuk, mikor történik. Csak gondolkodni kell, és egyszer csak megérkezik. A fény felgyullad. A többi információt mellesleg fogod megtanulni.

Page 3: Az angol nyelv logikája - minta - · PDF fileAz angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása ... Végigvezetlek a folyamaton, amivel a nyelvtan legfontosabb részeit a könnyen

3

© 2014 www.angolhetvege.com

A koncepciók már ismert gondolatok, gondolatkörök, amelyekre könnyedén visszagondolhatunk, mert a magjukat megértettük vagy megalkottuk. Hogyan érdemes koncepciókat alkotni? Nézzük meg egy egyszerű példán, ami később hatalmas hasznot hoz – gondoljuk át a szófajokat. Négy fő szófaj van a világon – főnév, melléknév, határozó és ige –, a többi arra való, hogy ezeket helyettesítse (névmások, igenevek) vagy összekapcsolja (kötőszavak, segédigék). A főnév maga a dolog. Egyértelműen megfeleltetem vele – hosszú távú (örök). A múltról és a jövőről egyaránt univerzálisan beszél. Én egy ember vagyok, mindig az voltam, és addig leszek ember, amíg élek.

A melléknév ennek a dolognak a tulajdonsága – középtávú. A jelenlegi tulajdonság a múlt egy adott pontjától a jövő egy adott pontjáig. Én magas vagyok, de nem voltam és nem leszek mindig az.

A határozó a dolognak az állapota – rövid távú. A jelen pillanatra igaz, a múlt alapján. Én jól vagyok, de lehet, hogy mindjárt rosszul leszek.

Az ige az, amit a dolog tesz, vagy csinál – mozzanatos vagy általános (örök). A jelen pillanatban indul ki, vagy időtlen. Mondhatom azt, hogy kiabálok egyet (most, mindjárt) vagy tanítok (általában).

Miért csak ezek vannak, és miért nem lesz soha többféle? Mert lefedik a lehetőségeket, és teljes rendszert alkotnak. Nincs többre szükségünk. Nem az egyetlen látásmód, hogy a szófajokat az idő hozza létre. Az alapok átgondolása, használata, észben tartása révén születnek saját koncepcióid, melyektől már nem kell félned, mert te alkottad őket. Ezzel a lendülettel vágj neki a következőknek. Tedd a magadévá, és haladd meg őket!

Page 4: Az angol nyelv logikája - minta - · PDF fileAz angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása ... Végigvezetlek a folyamaton, amivel a nyelvtan legfontosabb részeit a könnyen

4

© 2014 www.angolhetvege.com

A kijelentő mondat: elmondom, hogy egy dologra mi igaz. Alakja:

Személy Segédige Információ Erre így vonatkozik ez.

A Személy a mondat főszereplője, akiről/amiről mondok valamit.

Lehet élő, vagy élettelen dolog.

A Segédige a összekötő a személy és az Információ között:

Én vagyok ez. (létezés)

Én teszem ezt. (cselekvés)

Az Információ az, ami igaz a Személyre.

A mondat tartalma csak létezés vagy cselekvés lehet.

A létezés a jelen pillanatban igaz.

A személy a legegyszerűbb esetben személyes névmás

I – én you – te

he – ő (fiú) she – ő (lány)

it – ez we – mi you – ti

they – ők

A létezés segédigéje

a BE (van). Ragozása:

am – vagyok are – vagy

is – van

are – vagyunk are – vagytok are – vannak

A személy lehet

valaki, valami (főnév)

valamilyen (melléknév), valahogyan (határozó).

house – ház (főnév)

girl – lány (fn) boy – fiú (fn)

doctor – orvos (fn) big – nagy (melléknév) happy – boldog (mn) here – itt (határozó)

there – ott (h)

A főnév lehet határozott

the house – a ház

határozatlan a house – egy ház

többes számú (the) boys – (a)

fiúk

Személy Segédige Informácó

I am a house. Én egy ház vagyok. You are a girl. Te egy lány vagy. He is the boy. Ő a fiú. She is the doctor. Ő az orvos. It is big. Ez nagy.

We are happy. Mi boldogok vagyunk. You are here. Ti itt vagytok. They are there. Ők ott vannak.

Page 5: Az angol nyelv logikája - minta - · PDF fileAz angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása ... Végigvezetlek a folyamaton, amivel a nyelvtan legfontosabb részeit a könnyen

5

© 2014 www.angolhetvege.com

A kérdés rákérdez a kijelentő mondatra. A Segédige a mondat elejére kerül. Más nem változik!

Segédige Személy Információ Am I a house? Én egy ház vagyok? Are you a girl? Te egy lány vagy? Is he the boy? Ő a fiú? Is she the doctor? Ő az orvos? Is it big? Ez nagy?

Are we happy? Mi boldogok vagyunk? Are you here? Ti itt vagytok? Are they there? Ők ott vannak?

A kiegészítendő kérdésben az Információra kérdezünk rá. Az Információ kérdőszóvá (kérdő névmássá) alakul, és a kérdő mondat elejére kerül. A house = What (micsoda)? A girl, a boy, a doctor = Who (kicsoda)? Big = How (milyen)? Happy = How (hogyan)? Here, there = Where (hol)? Információ (kérdőszó) Segédige Személy

What am I? Mi vagyok én? Who are you? Ki vagy te? Who is he? Ki ő? Who is she? Ki ő? How is it? Milyen ez? How are we? Hogy vagyunk?

Where are you? Hol vagytok? Where are they? Hol vannak?

A How nemcsak a „milyen?”, hanem „hogyan?” kérdőszó is. A határozó és a melléknév közötti átjárásról később.

Page 6: Az angol nyelv logikája - minta - · PDF fileAz angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása ... Végigvezetlek a folyamaton, amivel a nyelvtan legfontosabb részeit a könnyen

6

© 2014 www.angolhetvege.com

A Személy lehet még

főnév. Ez megfelel a harmadik személynek egyes számban (ő, ez) és többes számban is (ők, azok).

A cselekvéshez kapcsolódik mindaz, amit a személy tenni tud.

A cselekvés segédigéje

a DO (csinál, tesz).

Amit a személy tehet, az cselekvés, tehát ige.

a house – egy ház the doctor – az orvos (the) boys – (a) fiúk

Ragozása:

I do – teszek you do - teszel

he, she, it does – tesz we do - teszünk you do – tesztek they do - tesznek

go – megy (ige) sleep – alszik (i)

eat – eszik (i) sing – énekel (i) play – játszik (i) dance – táncol (i)

A cselekvés lehet általában igaz (mit csinálok én), vagy a jövő felé mutathat (mit teszek én most).

Személy Segédige Információ

I do go Én megyek. You do sleep. Te alszol.

The doctor does eat. Az orvos eszik. A girl does sing. Egy lány énekel. We do play. Mi játszunk.

Boys do dance. A fiúk táncolnak.

Segédige Személy Információ Do I go? Megyek? Do you sleep? Alszol?

Does the doctor eat? Az orvos eszik? Does a girl sing? Egy lány énekel? Do we play? Játszunk? Do boys dance? A fiúk táncolnak?

Többes számban is konkretizál a határozott névelő. Ez a magyar nyelvben nem így van. Do the boys dance? A fiúk (tehát a társaságunkból a fiúk) táncolnak? Frank és John szoktak táncolni? Do boys dance? A fiúk (tehát minden fiú) táncolnak? Igaz ez a férfi nemre?

Page 7: Az angol nyelv logikája - minta - · PDF fileAz angol nyelv logikája Az angol nyelv összefoglalása ... Végigvezetlek a folyamaton, amivel a nyelvtan legfontosabb részeit a könnyen

7

© 2014 www.angolhetvege.com

A cselekvés esetén az eldöntendő kérdésénél az igére csak úgy tudunk rákérdezni, hogy az ige elveszíti a konkrétságát, és a „csinál” a mondatban marad. Go, sleep, eat, sing, play dance, = Do what (mit csinál)? Újra a kérdőszó kerül a mondat elejére. Kérdőszó Segédige Személy Információ

What do I do? Mit csinálok? What do you do? Mit csinálsz? What does the doctor do? Mit csinál az orvos? What does a girl do? Mit csinál egy lány? What do we do? Mit csinálunk? What do boys do? Mit csinálnak a fiúk?

A rövidítés a beszéd egyszerűsítése révén jön létre. Csak a segédigéket rövidítjük, a többi szófajt nem. Akkor jöhet létre a rövidítés, ha a mondat értelme nem csorbul tőle. A Do azt jelenti: cselekszik. Az ige is cselekvést jelöl. Ezért a Do kihagyható a kijelentő mondatból. A BE rövidítése A DO „rövidítése” I am a house. I’m a house. I do go. I go. You are a girl. You’re a girl. You do sleep. You sleep. He is a boy. He’s a boy. He does eat. He eats. She is the doctor. She’s the doctor. She does sing. She sings. It is big. It’s big. The doctor does play. The doctor plays. The doctor is here. The doctor’s here. We do dance. We dance. We are big. We’re big. You are happy. You’re happy. They are there. They’re there.

A Do kihagyásakor az ige megkapja a Do ragját. Mivel 3. személyben van ragja a Do-nak, ez csak 3. személyben történik meg.