Top Banner

Click here to load reader

AutoCAD Structural Detailing - AEC · PDF file 2016-03-14 · AutoCAD Structural Detailing AEC PLUS för AutoCAD® Structural Detailing är en del av AECs...

Apr 20, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • AutoCAD Structural Detailing

  AEC PLUS för AutoCAD® Structural Detailing är en del av AECs

  produktportfölj av anpassningar för den svenska marknaden. Med

  AEC PLUS optimerar du AutoCAD Structural Detailing och levererar enkelt

  konstruktionsprojektering i 2D enligt svensk standard.

  Med tjugo års erfarenhet av byggbranschen har vi använt problemställningar

  och önskemål i egna och kunders projekt som hjälpt oss att utveckla en

  produkt som underlättar vardagen för konstruktörer.

  En svensk branschanpassning för Konstruktörer

 • AutoCAD Structural Detailing

  AEC PLUS tilläggsfunktioner sparar tid och förenklar ditt användande genom utökade generella och admin- istrativa funktioner, produktiva verktyg för traditionell 2D-projektering och andra tillägg som effektiviserar ditt användande.

  AEC PLUS är naturligtvis anpassad till den senaste versionen av AutoCAD Structural Detailing.

  TilläggsfunkTioner Med AEC PLUS får du möjlighet att arbeta enligt svensk standard, BSAB 96 K.

  Vi har även en rad intelligenta lösningar som till exempel AEC Koordinater som skriver ut och läser in koordinater i PXY-format, möjlighet att importera vyer och UCS från andra ritningar, vända riktning på linjer och att ta bort ej använda page setup.

  ProdukTiviTeT 2d Tilläggsfunktioner som optimerar din effektivitet i 2D.

  ● Text- och måttsättningsstilar med förinställd höjd, skala och lager.

  ● Utökat antal isoleringstyper. ● Utökat antal skrafferingsmönster som tegel, ny betong,

  befintlig betong, vattentät betong, undergjutning, stål, prefab, murverk, makadam, lättklinker och lättfyllning.

  Gör arbetet enklare och optimera din produktivitet. AEC PLUS tilläggsfunktioner sparar tid och förenklar ditt användande av AutoCAD Structural Detailing.

  ● Konturlinjer såsom bergkontur, markkontur, dräner- ingslinje, vattenyta och ångspärr.

  ● Dynamiska block för symboler som trappa, ramp, slänt, lutningssymbol, ritningsrubrik, FG-ruta, systemlinjer och sekundärnät.

  ● Svetsar – komplett bibliotek som följer svensk standard.

  ● Armering – komplett bibliotek som följer svensk standard.

  lagersTandard enligT BsaB 96/sB11 Hjälper dig att leverera enligt gällande lagerstandard med lagerstyrning av texter, måttsättning, linjetyper och skraff- ering. Dessutom finns praktiska hjälpmedel som att ladda BSAB 96/SB11-lager och att skriva ut lagerlista.

  ● Textning med förvalda höjder och lagerstyrning. ● Lagerstyrd måttsättning. ● Lagerstyrd skraffering med rätt skala samt fler

  mönster. ● Fler lagerfunktioner, bl a skriv ut lagerlista. ● Lagerstyrda linjetyper, bl a berg- och markkontur.

  [email protected] | 010-850 20 40 | www.AEC.SE

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.