Top Banner
AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A Unit Audit Dalam UTHM - 1 - AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI DI PEJABAT BENDAHARI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA ( LAPORAN AKHIR ) 1. PENDAHULUAN Satu Auditan Pengurusan Tempahan Jamuan Universiti telah dijalankan secara berpusat di Pejabat Bendahari, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Auditan ini dilaksanakan secara berpusat di Pejabat Bendahari selaku pihak yang memantau tatacara perolehan dan pembayaran bagi tempahan jamuan. Skop auditan merangkumi tempoh 3 tahun (2010 2012) bagi tujuan perbandingan kos manakala sampel semakan yang diambil adalah bagi tahun 2012 sehingga tarikh auditan. Sampel yang diambil hanya meliputi perbelanjaan jamuan bagi minum pagi, makan tengahari, minum petang dan makan malam untuk jemputan luar dan staf bagi tujuan mesyuarat, meraikan jemputan luar, kursus, seminar dan bengkel. Program-program utama Universiti seperti Majlis Konvokesyen dan Hari Kualiti adalah tidak termasuk di dalam skop auditan. Auditan ini dilaksanakan sejajar dengan Rancangan Audit Tahunan 2012 yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Audit Universiti. Auditan ini merangkumi kajian dan penilaian bebas terhadap pengurusan tempahan jamuan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
31

AUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN - uad.uthm.edu.myuad.uthm.edu.my/.../2013/auditanjamuan/laporan_auditan_jamuan.pdfbagi tahun 2012 sehingga tarikh auditan. Sampel yang diambil hanya meliputi

Sep 01, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 1 -

  AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI

  DI PEJABAT BENDAHARI

  UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

  ( LAPORAN AKHIR )

  1. PENDAHULUAN

  Satu Auditan Pengurusan Tempahan Jamuan Universiti telah

  dijalankan secara berpusat di Pejabat Bendahari, Universiti Tun

  Hussein Onn Malaysia. Auditan ini dilaksanakan secara berpusat di

  Pejabat Bendahari selaku pihak yang memantau tatacara perolehan

  dan pembayaran bagi tempahan jamuan.

  Skop auditan merangkumi tempoh 3 tahun (2010 – 2012) bagi tujuan

  perbandingan kos manakala sampel semakan yang diambil adalah

  bagi tahun 2012 sehingga tarikh auditan. Sampel yang diambil hanya

  meliputi perbelanjaan jamuan bagi minum pagi, makan tengahari,

  minum petang dan makan malam untuk jemputan luar dan staf bagi

  tujuan mesyuarat, meraikan jemputan luar, kursus, seminar dan

  bengkel. Program-program utama Universiti seperti Majlis

  Konvokesyen dan Hari Kualiti adalah tidak termasuk di dalam skop

  auditan.

  Auditan ini dilaksanakan sejajar dengan Rancangan Audit Tahunan

  2012 yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Audit Universiti.

  Auditan ini merangkumi kajian dan penilaian bebas terhadap

  pengurusan tempahan jamuan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 2 -

  2. LATARBELAKANG

  Auditan ini dilaksanakan dengan memilih sampel-sampel daripada 5

  Pusat Tanggungjawab (PTj) iaitu :-

  i) Pejabat Pendaftar

  ii) Pusat Sukan

  iii) Pusat Islam

  iv) Pejabat Penerbit

  v) Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Hartabina

  Pemilihan sampel adalah berdasarkan kepada aktiviti yang dijalankan

  di setiap PTj dan juga jumlah perbelanjaan / urusniaga yang terlibat.

  Sebanyak 734 sampel invois / bil telah disemak bagi tujuan

  pengesahan terhadap setiap perbelanjaan tempahan jamuan yang

  telah dibuat.

  Semakan dilaksanakan terhadap Vot 29401 (makan dan minum -

  jemputan luar) dan Vot 29411 (keraian pejabat - makan dan minum

  staf) dengan mengambilkira jumlah perbelanjaan secara tahunan bagi

  setiap vot jamuan mengikut tempoh masa kelangsungan setiap

  keraian rasmi dan kadar yang telah ditetapkan di dalam Pekeliling

  Bendahari Bil. 2/2008 sepertimana di dalam jadual-jadual berikut:-

  Jadual 1: Tempoh Masa Dan Jenis Tempahan Yang Dibenarkan

  TEMPOH TEMPAHAN YANG DIBENARKAN

  8.00 pagi – 1.00 tengahari Minum pagi sahaja

  2.00 petang – 6.00 petang Minum petang sahaja

  8.00 pagi – 5.00 petang Minum pagi, makan tengahari, minum petang

  8.30 malam ke atas Minum malam ***

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 3 -

  Jadual 2 : Kadar Maksimum Yang Ditetapkan Berserta Dengan Syarat

  Maklumat lengkap kos perbelanjaan untuk tempoh 3 tahun (2010, 2011

  dan 2012) bagi tempahan jamuan mengikut PTj berdasarkan Vot

  29401 dan Vot 29411 adalah seperti di jadual-jadual berikut:-

  Jadual 1 : Kos Perbelanjaan Bagi Tempahan Jamuan Berdasarkan PTj bagi VOT 29401 (Jemputan Luar )

  BIL KOD NAMA PTJ KOS PERBELANJAAN

  PTJ 2010 2011 2012

  1 1 Pejabat Naib Canselor 37,383.40 30,728.88 15,135.50

  2 2 Pejabat Pendaftar 62,555.10 254,316.40 43,633.90

  JENIS

  JAMUAN

  TETAMU

  TEMPOH SYARAT STAF UTHM

  TETAMU OLEH PIHAK PENGURU-SAN UTHM

  JEMPU- TAN

  LUAR

  KERABAT DIRAJA & PEMIMPIN TERTINGGI

  Minum Pagi

  RM3.50 RM3.50

  8.00 pg –

  1.00 tgh

  Keraian Rasmi bagi Universiti & PTj:

  Persidangan peringkat Antarabangsa, Kebangsaan atau Universiti

  Meraikan jemputan luar (luar negara ataupun dalam negeri)

  Mesyuarat peringkat Universiti atau PTj.

  Kursus / bengkel / seminar yang dianjurkan di peringkat Universiti / PTj.

  Jamuan Ringan Pagi

  RM10.00 RM10.00

  Minum Petang

  RM3.50 RM3.50

  2.00 ptg –

  6.00 ptg Jamuan Ringan Petang

  RM10.00 RM10.00

  Makan Tengahari

  RM10.00 RM50.00 RM15.00 RM50.00 Mesyuarat LPU, Senat.

  Semua mesyuarat JK yang dinyatakan di dalam Statut atau Perlembagaan UTHM.

  Meraikan jemputan luar (luar negara ataupun dalam negeri)

  Kursus / bengkel / seminar / persidangan anjuran PTj untuk staf universiti (8.00 pg-5.00 ptg)

  Minum Malam

  RM3.50 RM3.50

  8.30 mlm ke atas

  Makan Malam

  RM65.00 RM65.00

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 4 -

  3 3 Pejabat Bendahari 275.00 - -

  4 4 Pusat Teknologi Maklumat 332.00 - 714.00

  5 5 Pejabat Hal Ehwal Pelajar 2,660.00 1,841.00 80.00

  6 6 Perpustakaan - 3,612.50 5,236.50

  7 7 Pejabat Pengurusan Akademik - - -

  8 8 Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Harta Bina

  6,317.50 10,421.50 10,261.00

  9 9 Pej. Peng, Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan & Prundingan (ORICC)

  13,158.00 315.00 15,652.50

  10 10 Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar

  30.00 56.00 -

  11 11 Pusat Pembangunan Akademik - - -

  12 12 Pusat Kokurikulum Dan Kebudayaan

  21,530.00 2,387.50 -

  13 13 Pusat Kesihatan Universiti 3,734.50 2,372.40 1,020.00

  14 14 Pusat Islam 33,614.75 5,127.50 -

  15 17 Fakulti Pengurusan Teknologi, Perniagaan Dan Keusahawanan

  361.00 170.00 -

  16 20 Pusat Pengajian Siswazah 1,290.50 - 886.00

  17 21 Pejabat Pengurusan Strategik Dan Kualiti

  60.00 - 13.50

  18 24 Fakulti Kejuruteraan Awam Dan Alam Sekitar

  3,886.00 2,400.00 4,804.00

  19 25 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan

  2,447.00 226.00 2,500.00

  20 26 Fakulti Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik

  997.50 510.00 8,001.50

  21 27 Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

  73.50 4,158.40 1,172.30

  22 28 Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat

  535.00 - 4,374.00

  23 30 Pej. Penolong Naib Canselor (Hub. Industri dan Masyarakat)

  8,899.50 34,722.50 43,287.50

  24 31 Pejabat Penerbit

  80.00

  -

  -

  25 32 Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan

  5,673.90

  -

  90.00

  26 33 Pusat Pengajian Diploma

  -

  1,861.00

  2,548.00

  27 34 Pejabat Antarabangsa

  30.00

  7,938.80

  28,518.00

  28 35 Pusat Sukan

  -

  726.00

  3,781.00

  29 36 Fakulti Teknologi Kejuruteraan

  -

  -

  JUMLAH 205,924.15

  363,891.38

  191,709.20

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 5 -

  Jadual 1 : Kos Perbelanjaan Bagi Tempahan Jamuan Berdasarkan PTj bagi VOT 29411 (Keraian Pejabat - staf)

  BIL KOD NAMA PTJ KOS PERBELANJAAN

  PTJ 2010 2011 2012

  1 1 Pejabat Naib Canselor 32,934.00 51,471.10 31,301.20

  2 2 Pejabat Pendaftar 128,413.95 53,688.20 101,590.00

  3 3 Pejabat Bendahari 12,855.50 13,284.15 14,163.60

  4 4 Pusat Teknologi Maklumat 5,373.50 3,182.00 5,374.50

  5 5 Pejabat Hal Ehwal Pelajar 56,155.80 51,853.90 42,236.50

  6 6 Perpustakaan 16,653.80 12,387.50 10,318.10

  7 7 Pejabat Pengurusan Akademik 38,052.30 46,648.60 43,865.01

  8 8 Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Harta Bina

  6,364.00 11,029.00 19,274.50

  9 9 Pej. Peng, Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan & Prundingan (ORICC)

  8,513.00 14,930.50 9,674.50

  10 10 Pusat Pembangunan Dan Pengembangan Pelajar

  14,522.90 6,344.00 3,557.50

  11 11 Pusat Pembangunan Akademik 6,487.50 6,558.50 7,693.00

  12 12 Pusat Kokurikulum Dan Kebudayaan

  19,571.00 19,924.50 5,604.20

  13 13 Pusat Kesihatan Universiti 4,133.50 2,014.00 1,005.50

  14 14 Pusat Islam 16,502.00 24,549.50 28,378.00

  15 17 Fakulti Pengurusan Teknologi, Perniagaan Dan Keusahawanan

  21,188.70 17,472.50 27,484.00

  16 20 Pusat Pengajian Siswazah 11,788.80 10,068.00 21,610.20

  17 21 Pejabat Pengurusan Strategik Dan Kualiti

  18,910.30 12,194.30 21,728.00

  18 24 Fakulti Kejuruteraan Awam Dan Alam Sekitar

  45,406.20 26,384.00 32,768.00

  19 25 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Dan Pembuatan

  38,820.50 27,752.50 43,081.00

  20 26 Fakulti Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik

  29,575.50 32,645.50 31,170.69

  21 27 Fakulti Pendidikan Teknikal Dan Vokasional

  18,037.10 16,082.50 19,751.00

  22 28 Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat

  6,454.00 5,286.00 8,172.00

  23 30 Pej. Penolong Naib Canselor (Hub. Industri dan Masyarakat)

  28,975.80 21,249.50 20,992.50

  24 31 Pejabat Penerbit 5,492.45 21,783.00 5,256.50

  25 32 Fakulti Sains, Teknologi Dan Pembangunan Insan

  37,149.50 27,869.50 32,936.70

  26 33 Pusat Pengajian Diploma 6,179.50 10,254.00 9,488.19

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 6 -

  27 34 Pejabat Antarabangsa 5,521.50 2,416.00 1,189.50

  28 35 Pusat Sukan - 4,292.00 18,270.50

  29 36 Fakulti Teknologi Kejuruteraan - - -

  JUMLAH 640,032.60 553,614.75 617,934.89

  Berdasarkan kepada kedua-dua jadual di atas, jumlah keseluruhan

  perbelanjaan bagi vot makan dan minum jemputan luar dan staf bagi

  tempoh 3 tahun adalah seperti di jadual berikut:-

  TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012

  RM845,955.75 RM917,506.13 RM809,644.09

  Untuk tempoh 3 tahun jumlah pebelanjaan tertinggi adalah pada tahun

  2011, iaitu RM917,506.13.

  3. OBJEKTIF AUDITAN

  Objektif utama auditan ini dijalankan adalah untuk:-

  a) Menentukan samada tatacara perolehan tempahan jamuan dan

  pembayaran bil-bil jamuan dibuat selaras dengan kehendak

  Pekeliling Bendahari Bil. 2/2008 dan peraturan lain yang

  berkuatkuasa (Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4/1993).

  b) Menganalisa / membuat perbandingan corak perbelanjaan

  jamuan / keraian rasmi di PTj.

  c) Untuk menentukan samada perbelanjaan dibuat secara

  berhemah ataupun sebaliknya.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 7 -

  4. SKOP DAN METHODOLOGI AUDIT

  Auditan ini dilaksanakan dengan tumpuan kepada rekod-rekod,

  dokumen-dokumen, fail-fail dan temubual dengan pegawai-pegawai

  yang berkaitan bagi urusniaga tahun 2012 hingga tarikh auditan.

  5. PENEMUAN AUDIT

  5.1 Kawalan Terhadap Pengurusan Perolehan Tempahan

  Jamuan

  5.1.1 Kawalan Terhadap Penentuan Kadar Harga Dan Menu

  Bagi Minum Pagi, Petang Dan Malam

  Kadar maksimum sepertimana yang ditetapkan dalam

  pekeliling bagi minum pagi, petang dan malam adalah

  RM3.50 seorang.

  Sebanyak 734 sampel bil-bil jamuan telah disemak bagi 5

  PTj dan hasil semakan audit mendapati :-

  i) Wujud keadaan di mana terdapat perbezaan harga

  pada set menu yang hampir sama. Terdapat

  pembekal yang telah mengenakan kadar harga yang

  tidak sama atau lebih tinggi terhadap set menu yang

  hampir sama. Contohnya tempahan kuih muih

  seperti di jadual berikut:-

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 8 -

  NO. INVOIS / NILAI /

  PEMBEKAL

  MENU KADAR CATATAN

  0000111

  RM35.00

  De Awana Catering

  3 jenis kuih

  Air : teh tarik

  RM2.50 - Perbezaan RM1.00 pada menu yang hampir sama

  - Pembekal berbeza

  0430595

  RM21.00

  Milda Catering

  3 jenis kuih

  Air : teh o

  RM3.50

  ii) Peningkatan kadar harga maksimum daripada

  RM2.00 kepada RM3.50 dilihat hanya

  menyebabkan pihak PTj lebih cenderung untuk

  menggunakan kadar maksimum RM3.50 setiap

  kali tempahan jamuan dibuat. Langkah penjimatan

  atau perbelanjaan secara berhemah harus

  dilaksanakan dengan membuat tempahan jamuan

  pagi, petang dan malam yang lebih ringkas seperti

  kuih muih yang boleh diperolehi dengan kadar

  serendah RM2.50.

  Daripada keseluruhan 734 sampel bil yang dipilih,

  hanya terdapat 51 bil sahaja (7%) yang melibatkan

  tempahan kuih muih. Maklumat lanjut adalah

  seperti di jadual berikut:-

  SAMPEL PTj PENEMUAN AUDIT

  Pejabat

  Pendaftar

  Daripada keseluruhan 268 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, 216 daripadanya (81%)

  menggunakan kadar maksimum RM3.50.

  Hanya 35 bil (13%) sahaja yang melibatkan

  tempahan kuih muih.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 9 -

  Pusat Sukan Keseluruhan tempahan melibatkan 63 bil (100%)

  menggunakan kadar maksimum RM3.50.

  Tiada tempahan kuih muih.

  Pusat Islam Daripada keseluruhan 108 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, 103 daripadanya (95%)

  menggunakan kadar maksimum RM3.50.

  Hanya 7 bil (6%) sahaja yang melibatkan

  tempahan kuih muih.

  Pejabat Penerbit Keseluruhan tempahan melibatkan 31 bil (100%)

  menggunakan kadar maksimum RM3.50.

  Hanya 2 bil (6%) sahaja yang melibatkan

  tempahan kuih muih.

  Pejabat

  Pembangunan

  Dan

  Pengurusan

  Hartabina

  Daripada keseluruhan 264 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, 241 daripadanya (91%)

  menggunakan kadar maksimum RM3.50.

  Hanya 7 bil (3%) sahaja yang melibatkan

  tempahan kuih muih.

  iii) Peningkatan kadar harga bagi jamuan minum pagi,

  petang dan malam sebanyak RM1.50 (daripada

  RM2.00 kepada RM3.50) juga turut menyebabkan

  menu yang ditempah menjadi pelbagai atau

  bermacam jenis sehingga mencecah kepada 37

  jenis menu (bagi keseluruhan 5 PTj). Bagi jamuan

  minum pagi, petang dan malam, pihak PTj

  sepatutnya melakukan perbelanjaan secara

  berhemah dengan tempahan jamuan yang lebih

  ringan bagi mengelakkan pembaziran. Maklumat

  lanjut pengkelasan jenis-jenis menu yang menjadi

  pilihan adalah seperti di jadual berikut:-

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 10 -

  BIL JENIS MENU BIL JENIS MENU

  1 Kuih muih (pisang goreng, cucur udang, karipap, popia, pulut panggang, tauhu sumbat, sandwich, cucur udang, keria)

  14 Laksa Johor / Penang

  2 Ubi Rebus 15 Kue Tiaw Goreng`

  3 Roti Jala 16 Mee Goreng

  4 Roti Canai Kari Kambing 17 Mee Rebus / Bandung

  5 Roti 18 Mee Kari

  6 Lempeng 19 Mee Hailam

  7 Nasi Goreng 20 Mee Goreng Mamak

  8 Nasi Lemak 21 Rojak Buah

  9 Nasi Ayam 22 Rojak Manis

  10 Nasi Kerabu 23 Rojak Petis

  11 Nasi Goreng Paprik 24 Set Bubur Cina

  12 Soto 25 Bubur Nasi Berlauk

  13 Mihun Tomyam 26 Bubur Ayam

  27 Mihun Singapore 34 Bubur chaca dan tauhu sumbat

  28 Mihun Goreng 35 Cendol dan tapai

  29 Mihun sop 36 Bubur Durian dan Roti

  30 Mihun Soto 37 Bubur Pulut Hitam / Bubur Kacang

  31 Bakso

  32 Lontong / Goreng / Darat / Kering

  33 Lontong Ayam

  PTj dengan bilangan menu terbanyak adalah

  Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Hartabina

  sebanyak 21 jenis menu diikuti dengan Pejabat

  Pendaftar sebanyak 17 jenis menu, Pejabat

  Penerbit sebanyak 16 jenis menu, Pusat Sukan

  sebanyak 15 jenis menu dan Pusat Islam sebanyak

  12 jenis menu.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 11 -

  iv) Berdasarkan corak / trend pemilihan tempahan

  menu di samping perbezaan kadar harga yang tidak

  seragam bagi menu-menu tertentu, telah

  mewujudkan kesukaran di dalam menentukan jenis

  menu sebenar yang boleh diperolehi dengan kadar

  harga RM2.50 atau RM3.50.

  Ini adalah kerana terdapat pembekal yang boleh

  memberi harga RM2.50 untuk 3 jenis kuih dan 2

  jenis air. Pada masa yang sama terdapat juga

  pembekal yang boleh memberi harga RM2.50 untuk

  3 jenis kuih dan 4 jenis air. Terdapat juga

  pembekal yang memberi harga RM3.50 untuk 3

  jenis kuih dan 1 jenis air. Contohnya adalah

  seperti di jadual berikut:-

  NO. INVOIS / JUMLAH

  PEMBEKAL

  MENU KADAR CATATAN

  2429

  RM17.50

  Imalize Ent

  3 jenis kuih

  Air : teh

  RM2.50 Diperolehi dengan harga RM2.50

  00897

  RM45.50

  Generasi Tasik Biru

  3 jenis kuih

  Air : teh dan nescafe

  RM2.50 Wujud pertambahan air (2 jenis air –Nescafe dan teh) tetapi boleh diperolehi dengan harga serendah RM2.50

  00469

  RM70.00

  Generasi Tasik Biru

  3 jenis kuih

  Air : Nescafe, teh, teh o dan mineral cup

  RM2.50 3 jenis kuih dan 4 jenis air juga masih boleh diperolehi dengan harga serendah RM2.50

  0430565

  RM12.50

  Milda Catering

  3 jenis kuih

  Air : teh o

  RM3.50 3 jenis kuih dan air teh o diperolehi dengan harga yang lebih mahal iaitu RM3.50.

  Berbanding bil bernombor 2429 ( 3 jenis kuih dan air teh diperolehi dengan harga RM2.50)

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 12 -

  0000256

  RM24.50

  De Awana Catering

  3 jenis kuih

  Buah-buahan 2 jenis

  Air : teh 0

  RM3.50 Pertambahan menu (buah-buahan 2 jenis).

  Masih boleh diperolehi dengan harga RM3.50

  1553

  RM52.50

  E Nayati Ent

  4 jenis kuih (popia, pulut panggang, karipap dan tauhu sumbat)

  Air: teh o

  RM3.50 4 jenis kuih, juga masih

  boleh diperolehi dengan harga RM3.50.

  5.1.2 Kawalan Terhadap Penentuan Kadar Harga Dan Menu

  Bagi Jamuan Makan Tengahari

  Kadar maksimum sepertimana yang ditetapkan dalam

  pekeliling bagi jamuan makan tengahari adalah RM10.00

  seorang.

  Daripada 51 sampel bil jamuan makan tengahari yang

  disemak, didapati 13 (25%) daripadanya menggunakan

  kadar maksimum RM10.00. Maklumat lanjut adalah

  seperti di jadual berikut:-

  SAMPEL PTj PENEMUAN AUDIT

  Pejabat

  Pendaftar

  Daripada keseluruhan 19 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, didapati 8 (42%)

  daripadanya menggunakan kadar maksimum

  RM10.00.

  Pusat Sukan Daripada 2 bil (100%) yang disemak

  sepanjang tahun 2012 didapati kedua-duanya

  tidak menggunakan kadar maksimum

  RM10.00.

  Pusat Islam Daripada keseluruhan 10 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, didapati 2 (20%)

  daripadanya menggunakan kadar maksimum

  RM10.00.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 13 -

  Pejabat Penerbit Tiada program yang melibatkan jamuan

  makan tengahari.

  Pejabat

  Pembangunan

  Dan

  Pengurusan

  Hartabina

  Daripada keseluruhan 20 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, didapati 3 (15%)

  daripadanya menggunakan kadar maksimum

  RM10.00.

  Melalui semakan dan analisa yang dijalankan pihak audit

  mendapati:-

  i) Wujud keadaan di mana terdapat menu yang

  sama tetapi diperolehi dengan harga yang

  berbeza. Contohnya seperti di jadual berikut:-

  NO. INVOIS / PEMBEKAL /

  PTJ

  MENU KADAR CATATAN

  01049

  Generasi Tasik Biru

  - Pejabat Pendaftar

  Nasi putih

  Lauk :

  - Ikan bakar

  - Tomyam campur

  Sayur :

  - tiada

  Buah:

  - tidak dinyatakan jenis buah

  Air :

  Air oren

  RM5.00

  Menu yang sama

  tetapi diperolehi

  dengan harga

  RM5.00 dan

  RM8.00

  (perbezaan

  RM3.00) 0093154

  Milda Catering

  - Pejabat Pendaftar

  Nasi putih

  Lauk :

  - Ikan bakar

  - Tomyam campur

  Sayur :

  - tiada

  Buah:

  - tidak dinyatakan jenis buah

  Air :

  Air oren

  RM8.00

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 14 -

  ii) Terdapat tempahan jamuan dibuat melalui pilihan

  menu yang ringkas dan munasabah dengan kadar

  serendah RM5.00 manakala terdapat tempahan

  dengan menu yang pelbagai untuk jamuan makan

  tengahari dibuat bagi mencukupkan kadar

  maksimum (RM10.00) yang dihadkan. Pemilihan

  menu yang tidak seragam dari segi bilangan dan

  kepelbagaian jenis lauk, sayur atau buah yang

  dipilih, boleh menyebabkan berlakunya

  pengurangan atau peningkatan harga yang

  dikenakan oleh pembekal.

  NO. INVOIS/

  PEMBEKAL / PTJ

  MENU KADAR CATATAN

  01049

  Generasi Tasik Biru

  - Pejabat Pendaftar

  Nasi putih

  Lauk :

  - Ikan bakar

  - Tomyam campur

  Sayur :

  - tiada

  Buah:

  - tidak dinyatakan jenis buah

  Air :

  Air oren

  RM5.00 Menu yang

  ringkas. 2 jenis

  lauk diperolehi

  dengan harga

  RM5.00.

  00052

  De Awana Catering

  - Pejabat Pendaftar

  Nasi putih

  Lauk :

  - Ayam blackpapper

  Sayur :

  - Kangkung

  Sampingan :

  - Sambal belacan

  Buah:

  - Buah potong

  Air :

  - Sirap laici

  RM10.00 1 jenis lauk, 1 jenis

  sayur dan1 jenis

  buah serta air

  sirap laici

  diperolehi dengan

  kadar RM10.00.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 15 -

  0000259

  De Awana Catering

  - Pejabat Pendaftar

  Nasi putih

  Lauk :

  - Ayam masak kicap

  - Ikan caru masak sambal

  Sayur :

  - Capcai

  - Labu masak lemak

  Sampingan :

  - Sambal belacan

  Buah:

  - Buah oren

  Air :

  Air laici

  RM10.00 Terdapat

  pertambahan

  menu. 2 jenis lauk

  dan 2 jenis sayur

  juga dapat

  diperolehi dengan

  harga RM10.00.

  Berbanding menu

  sebelum ini iaitu 1

  jenis lauk dan 1

  jenis sayur juga

  dengan harga

  RM10.00 – Rujuk

  bil bernombor

  00052

  451755

  Milda Catering

  PPH

  Nasi putih

  Lauk :

  - Ayam goreng rempah

  - Ikan keli masak lemak

  - Ikan masin

  Sayur :

  - Ulam

  Sampingan :

  - Sambal belacan

  Buah:

  - Buah tembikai

  Air :

  Air oren sunquick

  RM10.00 Terdapat

  pertambahan

  menu. 3 jenis lauk

  juga dapat

  diperolehi dengan

  harga RM10.00.

  iii) Wujud kesukaran dalam menentukan jenis set

  menu sebenar yang boleh diperolehi dengan kadar

  RM8.50 atau RM10.00.

  Ini adalah kerana terdapat pembekal yang boleh

  membekalkan 3 jenis lauk dan 2 jenis sayur

  dengan kadar harga RM8.50. Pada masa yang

  sama terdapat juga pembekal yang memberikan

  harga RM10.00 bagi membekalkan 1 jenis lauk

  dan 1 jenis sayur. Contohnya adalah seperti di

  jadual berikut:-

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 16 -

  NO. INVOIS / PEMBEKAL /

  PTJ

  MENU KADAR CATATAN

  162/12

  Ruhaiza Zakaria Ent

  - PPH

  Nasi putih

  Lauk :

  - Ayam

  - Ikan keli cili api

  - Set ikan bakar

  Sayur :

  - Ulam kampung

  - capcai

  Sampingan :

  - Sambal belacan

  Buah:

  - Tidak dinyatakan jenis buah

  Air :

  - Sirap limau

  RM8.50 3 jenis lauk, 2 jenis sayur dapat diperolehi dengan harga yang lebih rendah iaitu RM8.50

  00052

  De Awana Catering

  - Pejabat Pendaftar

  Nasi putih

  Lauk :

  - Ayam sambal

  Sayur :

  - Capcai

  Sampingan :

  - Sambal belacan

  Buah:

  - Buah potong

  Air :

  - Sirap bandung

  RM10.00 1 jenis lauk, 1

  jenis sayur

  diperolehi dengan

  kadar harga yang

  lebih tinggi iaitu

  RM10.00.

  Kesimpulan :-

  Secara keseluruhannya pihak audit berpendapat penetapan kadar

  harga bagi tempahan jamuan makan pagi, tengahari, petang atau

  malam banyak ditentukan oleh jenis dan bilangan menu serta

  pembekal yang dipilih oleh pemohon.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 17 -

  Syor / Cadangan Audit

  Bagi tujuan langkah penjimatan sepertimana yang dimaklumkan

  melalui Pekelliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2008 bertarikh

  2 Mei 2008 ( perkara 6 - berkaitan majlis dan upacara keraian ) dan

  telah pun diamalkan oleh beberapa Universiti yang lain, pihak audit

  berpendapat pihak pengurusan Universiti perlu mengambil langkah-

  langkah penambahbaikan bagi tujuan kawalan dan seterusnya

  membantu mengelakkan berlakunya pembaziran.

  Peningkatan harga bekalan bahan mentah tidak boleh dijadikan alasan

  untuk meningkatkan kadar harga menu bagi jamuan makan tetapi

  kawalan melalui jenis dan bilangan menu yang dipilih boleh dibuat bagi

  menentukan kadar harga tempahan jamuan yang akan dibuat. Adalah

  dicadangkan agar :-

  i) Pekeliling sedia ada dikaji semula bagi tujuan penambahbaikan

  dan kawalan. Pekeliling-pekeliling berkaitan keraian rasmi

  daripada Universiti lain boleh dikaji untuk dijadikan panduan dan

  rujukan.

  Di antara contoh-contoh kawalan yang telah diwujudkan oleh

  Universiti Kebangsaan Malaysia melalui Pekeliling

  Bendahari Bil. 10/2008 dan 2/2010 ialah dengan cara

  menentukan contoh menu berdasarkan kadar harga yang

  telah dietapkan untuk tempahan jamuan makan pagi, tengahari

  dan petang. Kadar harga dan contoh menu yang digunakan

  oleh Universiti Kebangsaan Malaysia adalah seperti di jadual

  berikut:-

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 18 -

  JENIS KERAIAN RASMI JAMUAN

  RINGAN PAGI

  (TIDAK LEBIH)

  JAMUAN

  RINGAN

  TENGAHARI

  (TIDAK

  LEBIH)

  JAMUAN

  RINGAN

  PETANG

  (TIDAK LEBIH)

  Mesyuarat (Dalaman) RM2.50 RM5.00 RM2.50

  Mesyuarat (Tetamu Luar) RM4.00 RM9.00 RM4.00

  Penceramah / Pelawat

  Rasmi Universiti

  RM4.50 RM9.00 RM4.50

  Seminar / Bengkel /

  Kursus

  RM4.50 RM9.00 RM4.50

  Mengwas Peperiksaan /

  Pendaftaran Pelajar

  RM2.50 RM5.00 RM2.50

  Majlis Perasmian RM7.00 RM10.00 RM7.00

  Contoh menu :

  Jamuan Ringan Pagi – 2 jenis kuih dan air

  Jamuan Ringan Tengahari – Makanan ala carte seperti mihun goreng @ nasi goreng

  ( jamuan ringan tengahari boleh diberikan jika mesyuarat, temuduga atau program

  melewati jam 12.30 tengahari)

  Jamuan ringan petang – 1 jenis kuih dan air

  Manakala contoh kadar harga bagi jamuan pagi, tengahari dan

  petang (untuk mesyuarat dalaman dan luar sahaja) yang

  ditetapkan oleh Universiti Islam Antarabangsa adalah seperti

  di jadual berikut:-

  JENIS MESYUARAT MINUM PAGI MAKAN

  TENGAHARI

  MINUM

  PETANG

  Mesyuarat Dalaman RM3.00 RM5.00 RM3.00

  Mesyuarat ( Tetamu Luar) RM5.00 RM10.00 RM5.00

  Berdasarkan jadual di atas, didapati bagi tujuan mesyuarat

  terutamanya mesyuarat dalaman, kadar harga yang ditetapkan

  oleh kedua-dua Universiti adalah lebih rendah berbanding kadar

  harga yang digunapakai oleh Universiti Tun Hussein Onn

  Malaysia.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 19 -

  Contoh lain adalah Universiti Malaya. Bagi tujuan langkah-

  langkah penjimatan pihak Universiti Malaya telah menetapkan

  melalui surat pekelilingnya (Surat Pekeliling Pentadbiran Bil:

  2/2012) iaitu :-

  “ Sebagai langkah-langkah penjimatan Universiti Malaya telah

  menetapkan agar pengendalian mesyuarat hendaklah berkonsepkan

  “effective meeting management”, iaitu mesyuarat yang terancang

  dan pengurusan masa yang baik.

  Makanan tidak dibenarkan untuk ditempah bagi sebarang mesyuarat

  melainkan jika perlu ”

  ii) Penukaran menu kepada menu yang lebih sihat atau ringkas

  juga boleh dilakukan dan lebih bermanfaat berbanding

  meningkatkan kadar harga yang hanya lebih menjurus kepada

  pembaziran.

  TINDAKAN : Tindakan penambahbaikan terhadap peraturan

  yang sedia ada akan dilaksanakan pihak Bendahari bagi memastikan

  penentuan harga dan menu untuk jamuan secara berhemah dapat

  dipatuhi oleh PTj. Perbandingan terhadap kadar-kadar serta

  pengurusan jamuan yang dilaksanakan di Universiti atau IPTA lain

  wajar dilaksanakan di samping pengwujudan set menu bagi jamuan

  minum pagi, petang dan malam serta makan tengahari bagi

  mendapatkan penetapan kadar harga yang adil serta mengelakkan

  perbezaan ketara yang dikenakan pihak pembekal.

  Sesi perjumpaan di antara Pejabat Bendahari dan pembekal jamuan

  perlu dilaksanakan bagi menjelaskan syarat-syarat pembekal makanan

  serta kadar-kadar jamuan dan perbezaan yang wujud. Pejabat

  Bendahari juga perlu memutuskan senarai harga ‘standard’ / seragam

  yang realistik dan dipersetujui di kalangan pembekal setelah

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 20 -

  mengambilkira kepentingan Universiti serta bersesuaian dengan

  peruntukan yang diluluskan dan harga yang dibenarkan.

  Penyediaan garis panduan terhadap pilihan menu serta penetapan

  kadar harga oleh Universiti perlu dibuat sebagai asas bagi

  membolehkan pihak PTj merancang perbelanjaan bagi tempahan

  jamuan mengikut kesesuaian dan kewajaran. Penetapan set menu

  tempahan jamuan serta kadar-kadar yang diwujudkan perlu

  dibentangkan di mesyuarat pengurusan bagi mendapatkan pandangan

  dari setiap Pengurus Bahagian bagi tujuan perlaksanaan di setiap PTj

  di UTHM.

  5.1.3 Kawalan Terhadap Pengurusan Program / Aktiviti Di

  PTj Yang Tidak Melayakkan Tempahan Jamuan

  Dibuat

  Terdapat PTj yang membuat tempahan jamuan bagi

  program / aktiviti yang tidak melayakkan tempahan dibuat

  kerana tidak memenuhi syarat-syarat keraian rasmi

  sepertimana yang ditetapkan di dalam Pekeliling

  Bendahari Bil. 2/2008 perkara 3.1. Di antara program /

  aktiviti yang dijalankan adalah seperti di jadual berikut:-

  KETETAPAN PEKELILING

  JENIS PROGRAM / AKTIVITI

  YANG DIJALANKAN OLEH

  PTj

  3.1 Syarat-syarat Keraian

  Rasmi

  3.1.1 Universiti / Pusat

  Tanggungjawab (PTj) boleh

  mengadakan aktiviti-aktiviti

  seperti berikut :-

  a) Menganjurkan persidangan

  Sesi Perbincangan

  Sesi Perjumpaan

  Sesi Rakaman Suara / Latihan

  Selawat Dan Marhaban

  Sesi Taklimat ( pendaftaran

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 21 -

  peringkat Antarabangsa,

  Kebangsaan Atau Universiti

  b) Bagi meraikan jemputan

  luar. Jemputan luar

  bermaksud orang-orang

  kenamaan atau rombongan

  rasmi baik daripada luar

  negara ataupun dalam

  negeri.

  c) Mesyuarat peringkat

  Universiti atau PTj

  d) Kursus / Bengkel /

  Seminar yang dianjurkan di

  peringkat Universiti / PTj.

  pelajar baru, perarakan sempena

  konvokesyen, penyerahan kunci

  pigeon hole kepada semua

  Pembantu Tadbir, sesi ukur

  pakaian seragam staf bagi tahun

  2012, taklimat berkenaan klinik

  panel, taklimat rumah staf)

  Sesi Ujibakat

  Gotong Royong

  Sesi Pembentangan

  Jamuan Perpindahan Taska

  Baru

  Maklumat lanjut program / aktiviti berserta kos terlibat

  adalah seperti di Lampiran 1.

  Perkara 3.1.1 (c) di dalam Pekeliling Bendahari Bil.

  2/2008, dilihat terlalu umum dan dengan mudah boleh

  memberi ruang dan peluang kepada pihak PTj untuk

  sewenang-wenangnya membuat tempahan jamuan

  walaupun ianya hanya merupakan perbincangan,

  perjumpaan atau taklimat ringkas. Sekiranya tidak

  dikawal adalah dikhuatiri ianya akan berlanjutan dan

  seterusnya menambah kos yang lebih tinggi.

  Syor / Cadangan Audit

  Perkara ini perlu dikaji dan disemak semula bagi mengelakkan

  berlakunya sebarang pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap

  pekeliling atau peraturan yang digunapakai oleh pihak Universiti.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 22 -

  Adalah dicadangkan agar Syarat-syarat Keraian Rasmi sepertimana

  yang dinyatakan di dalam Pekeliling Bendahari Bil 2/2008 (perkara

  3.0) dikaji, diperkemaskan dan diperincikan semula.

  Antara contoh Universiti lain yang telah memperincikan dengan jelas

  jenis-jenis mesyuarat yang melayakkan tempahan jamuan dibuat

  adalah Universiti Malaysia Sabah melalui Surat Pekeliling

  Bendahari Bil 2/2011 perkara 3.2 (f) iaitu :-

  Perincian Kategori Tempahan Jamuan :-

  Kategori 1 - Mesyuarat Yang Dipengerusikan Oleh Ahli Lembaga

  Pengarah / Pegawai Utama UMS.

  Contoh : Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah (LPU),

  Mesyuarat Pagi, Mesyuarat Pihak Berkuasa Pengurusan

  Universiti, Mesyuarat Senat, Mesyuarat Jawatankuasa

  Tetap Kewangan, Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan

  lain-lain mesyuarat-mesyuarat utama Universiti.

  Kategori 2 - Mesyuarat Yang Dipengerusikan Oleh Ketua PTj di

  PTj Masing-Masing

  Contoh : Mesyuarat Peringkat Jabatan / Mesyuarat

  Eksekutif / Pengurusan Jabatan / Ceramah / Majlis-Majlis

  Akademik Oleh Ketua PTj.

  Perincian ini adalah bertujuan untuk mengawal perbelanjaan jamuan

  dan keraian rasmi serta merancang kos perbelanjaan mesyuarat agar

  lebih teratur.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 23 -

  TINDAKAN : Pemantauan terhadap penyediaan jamuan yang

  dilaksanakan di PTj akan terus dilaksanakan pihak Bendahari untuk

  setiap program atau aktiviti yang disahkan dan diluluskan

  kepentingannya kepada PTj dan Universiti. Ruang penambahbaikan

  terhadap peraturan sedia ada akan dikenalpasti pihak Bendahari bagi

  menyatakan dengan lebih terperinci mengenai jenis-jenis aktiviti atau

  program, terutamanya mesyuarat atau perbincangan yang dianjurkan

  pihak PTj. Ianya bertujuan memastikan penentuan program atau aktiviti

  yang melayakan penyediaan jamuan dapat dipatuhi oleh PTj.

  Tindakan penambahbaikan terhadap Borang Tempahan Jamuan

  (melalui penyediaan ruang untuk dipilih / ditanda oleh PTj), wajar

  dilaksanakan pihak Bendahari bagi membantu PTj mengenalpasti

  tempahan hanya dibuat terhadap kategori / jenis aktiviti atau

  mesyuarat yang dibenarkan oleh Universiti. Ia juga dapat

  memaklumkan pihak PTj bahawa aktiviti / program selain daripada

  yang dinyatakan di borang berkenaan, adalah tidak melayakkan

  tempahan jamuan dibuat.

  5.2 Kawalan Terhadap Pemilihan / Penggiliran Pembekal

  Makanan / Caterer

  Merujuk kepada Pekeliling Bendahari BIl. 5/2009 (Bab E –

  Rundingan Terus) perkara 3.2.1 – Perolehan Jamuan.

  “ Semua perolehan jamuan makanan / minuman untuk majlis jamuan

  rasmi / acara khas Universiti dibenarkan dibuat secara rundingan

  terus dengan syarikat Bumiputera. Perolehan jamuan ini hendaklah

  dibuat mengikut syarat dan kadar yang sedang berkuatkuasa.

  Keutamaan hendaklah diberi kepada syarikat di dalam kawasan atau

  daerah berkenaan dan secara bergilir-gilir “.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 24 -

  Semakan audit mendapati pemilihan dan penggiliran pembekal

  makanan yang dibuat di PTj terlibat adalah tidak seimbang dan

  tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak

  Pejabat Bendahari. Maklumat lanjut berkaitan pemilihan

  pembekal dan kekerapan yang dibuat (mengikut turutan) adalah

  seperti di jadual-jadual berikut:-

  Jadual 1 : Pejabat Pendaftar

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  1 Generasi Tasik Biru 80 16 Mohd Hair b. M Kas 02

  2 Milda Catering 48 17 Ty Restoran 02

  3 De Awana Catering 30 18 NBM World Ent. 01

  4 Restoran Seti Rogaya 25 19 IRS Cindai Et 01

  5 Imalize Ent 21 20 ID Global 01

  6 Reiyan Rasa 12 21 Balang Utama Ent 01

  7 Istihaz Prima 11 22 Crystal Inn Sdn.

  Bhd.

  01

  8 Saharuddin bin

  Shawal

  08 23 Jaminah bte Ahmad 01

  9 Ratna Salju Ent 04 24 Lab One Ent 01

  10 Zainah Catering 04 25 Tariq Wahab Ent 01

  11 Ruhaiza Zakaria Ent 04 26 ERZ Lasha Ent 01

  12 Seri Manggis Ent 03 27 MHBH Ent 01

  E Nayati Ent 03 28 Mohd. Salleh bin

  Haji

  01

  14 Normah bte Abu

  Bakar

  02 29 Sahran bin Amzah 01

  15 Restoran BP Bariani 02 30 Zukarnain bin

  Tajuddin

  01

  Jadual 2 : Pusat Sukan

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  1 Seri Manggis

  Catering

  49 6 Restoran BP Briani 01

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 25 -

  2 E Nayati Ent 04 7 Saharuddin bin

  Shawal

  01

  3 Umi Golf Cafe 02 8 Resotran Seti

  Rogaya

  01

  4 Ratna Salju Ent 02 9 Normah bte Abu

  Bakar

  01

  5 Milda Catering 02

  Jadual 3 : Pusat Islam

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  1 Milda Catering 43 6 Zainah Catering 09

  2 Imalize Ent 15 7 E Nayati Ent 07

  3 Ratna Salju Ent 12 8 JP Ent & Service 01

  4 Saharuddin bin

  Shawal

  10 9 Seri Manggis

  Catering

  01

  5 Zalinah Rais 10

  Jadual 4 : Pejabat Penerbit

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  1 E Nayati Ent 17 5 Saharuddin Shawal 02

  2 Restoran Seti Rogaya 06 5 Seri Manggis

  Catering

  01

  3 Lasha Ent 04 6 Ratna Salju Ent 01

  Jadual 5 : Pejabat Pembangunan Dan Pengurusan Hartabina

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  BIL NAMA PEMBEKAL KEKE-

  RAPAN

  1 Ruhaiza Zakaria Ent 161 8 Seri Manggis 02

  2 Milda Caatering 34 9 Ty Restauran 02

  3 Saharuddin bin

  Shawal

  28 10 Ratna Salju Ent 02

  4 Restoran Seti Rogaya 19 11 De Sarah Ent 01

  5 Imalize Ent 05 12 Sajian Sedap Ent 01

  6 E Nayati Ent 03 13 Zalinah bte Rais 01

  7 Generasi Tasik Biru 03 14 ERZ Lasha Ent 01

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 26 -

  Kedudukan 3 teratas caterer / pembekal yang menjadi pilihan

  utama setiap PTj adalah seperti berikut:-

  NAMA PTj PEBEKAL UTAMA KEKERAPAN

  Pejabat Pendaftar Generasi Tasik BIru

  Milda Catering

  De Awana Catering

  80

  48

  30

  Pusat Sukan Seri Manggis Catering

  E Nayati Ent

  Umi Golf Cafe

  49

  04

  02

  Pusat Islam Milda Catering

  Imalize Ent

  Ratna Salju Ent

  43

  15

  12

  Pejabat Penerbit E Nayati Ent

  Restoran Seti Rogaya

  Lasha Ent

  17

  06

  04

  Pejabat Pembangunan Dan

  Pengurusan Harta Bina

  Ruhaiza Zakaria Ent

  Milda Catering

  Saharuddin bin Shawal

  161

  34

  28

  Berdasarkan jadual di atas, walaupun PTj membuat penggiliran

  pembekal dalam membuat tempahan jamuan didapati

  penggiliran yang dibuat adalah tidak seimbang / terlalu jauh

  bilangan kekerapan di antara satu sama lain walaupun hanya

  dengan mengambilkira 3 pembekal teratas bagi setiap PTj.

  Syor / Cadangan Audit

  Pekeliling Bendahari BIl. 5/2009 hendaklah dipatuhi bagi

  mengelakkan berlakunya sebarang pelanggaran atau ketidakpatuhan

  terhadap peraturan Universiti yang sedang berkuatkuasa.

  Pemantauan dan kawalan yang sewajarnya perlu diwujudkan samada

  pada peringkat PTj ataupun Pejabat Bendahari.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 27 -

  TINDAKAN : Ruang penambahbaikan peraturan sedia ada akan

  dikenalpasti pihak Bendahari terhadap pemilihan pembekal jamuan di

  PTj bagi mewujudkan peluang ekonomi yang adil di kalangan

  pengusaha makanan serta mengelakkan wujudnya monopoli pembekal

  tertentu sahaja bagi sesuatu PTj. Pejabat Bendahari juga perlu

  mewujudkan senarai pembekal-pembekal makanan yang disahkan

  oleh Universiti setelah mengambilkira aspek pematuhan kepada

  syarat-syarat yang ditetapkan meliputi faktor kebersihan di dalam

  pengendalian makanan (food handling) serta telah membuat

  pemeriksaan kesihatan (medical check-up) dengan Pusat Kesihatan

  Universiti, UTHM.

  5.3 Kawalan Terhadap Pengurusan Terimaan Bil Daripada

  Pembekal Yang Diterima Di Peringkat PTj

  Pekeliling Bendahari Bil. 2/2007 perkara 4.1.1 menetapkan :

  “Bil dari pembekal yang diterima oleh PTj perlu dicop tarikh terima

  apabila ianya diterima samada melalui pos atau serahan tangan oleh

  Pejabat Pentadbiran PTj ”

  Semakan audit mendapati daripada keseluruhan 734 bil yang

  disemak didapati kesemuanya telah disahkan oleh pegawai

  yang diberi kuasa sepertimana kehendak Pekeliling Bendahari

  Bil.2/2008 perkara 3.6.1.

  Walaubagaimanapun bil-bil berkenaan tidak dicop tarikh terima

  sepertimana kehendak Pekeliling Bendahari Bil. 2/2007

  perkara 4.1.1.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 28 -

  Maklumat lanjut berkaitan bil-bil jamuan yang tidak dicop tarikh

  terima adalah seperti di jadual berikut:-

  SAMPEL PTj PENEMUAN AUDIT

  Pejabat

  Pendaftar

  Daripada keseluruhan 268 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, didapati 220 daripadanya

  (82%) tidak dicop tarikh terima.

  Pusat Sukan Daripada keseluruhan 63 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, didapati kesemuanya (100%)

  tidak dicop tarikh terima.

  Pusat Islam Daripada keseluruhan 108 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, didapati kesemuanya (100%)

  tidak dicop tarikh terima.

  Pejabat Penerbit Daripada keseluruhan 31 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, didapati kesemuanya (100%)

  tidak dicop tarikh terima.

  Pejabat

  Pembangunan

  Dan

  Pengurusan

  Hartabina

  Daripada keseluruhan 264 bil yang disemak

  sepanjang tahun 2012, didapati 190 daripadanya

  (72% ) tidak dicop tarikh terima.

  Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini akan memberi kesan

  terhadap proses pembayaran sekiranya bil yang diterima lewat

  diproses pada peringkat PTj. Punca kelewatan juga menjadi

  sukar untuk dikenalpasti samada berpunca daripada pihak

  pembekal yang gemar mengumpulkan bil secara lump-sum bagi

  satu-satu pembayaran ataupun pihak PTj sendiri yang

  menyimpan bil berkenaan / sengaja melewatkan proses

  pembayaran.

  Antara contoh-contoh bil yang mungkin lewat dibayar adalah

  seperti di jadual berikut :-

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 29 -

  NO BIL /

  TARIKH

  BIL

  JENIS

  PROGRAM /

  TARIKH

  PROGRAM

  NO

  BAUCAR

  BAYARAN /

  TARIKH

  BAYARAN

  CATATAN

  0000233

  23/05/2012

  RM35.00

  De Awana

  Catering

  Mesyuarat

  Amalan

  Pemeriksa

  Premis Oleh

  Pegawai Bomba

  dan Penyelamat

  JB

  Tarikh :

  23/05/2012

  10120225

  27/07/2012

  - Bil tidak dicop tarikh terima.

  - Berdasarkan tempoh di antara

  tarikh bil, tarikh program dan

  tarikh bayaran wujud kelewatan

  selama 2 bulan 5 hari.

  - Punca kelewatan sukar

  dikenalpasti samada berpunca

  daripada pihak pembekal

  ataupun PTj.

  10946

  02/07/2012

  RM1,300.00

  Seri

  Manggis

  Catering

  Majlis

  Penyerahan

  Bendera

  Kejohanan Sukan

  Staf Antara

  Universiti Kali Ke

  37/2012

  Tarikh : 29/06/

  2012

  10122809

  08/09/2012

  - Bil tidak dicop tarikh terima.

  - Berdasarkan tempoh di antara

  tarikh bil, tarikh program dan

  tarikh bayaran wujud kelewatan

  selama 2 bulan 8 hari.

  - Punca kelewatan sukar

  dikenalpasti samada berpunca

  daripada pihak pembekal

  ataupun PTj.

  7681736

  29/06/2012

  RM133.00

  Milda

  Catering

  Mesyuarat

  Pelaksanaan

  Program Ziarah

  Dan Maulid

  Bersama Habib

  Umar

  Tarikh :

  10/04/2012

  10124082

  06/10/2012

  - Bil tidak dicop tarikh terima.

  - Berdasarkan tarikh bil dan

  tarikh program, didapati pihak

  pembekal lewat menyediakan

  bil (2 bulan 19 hari)

  - Berdasarkan tempoh di antara

  tarikh bil dan tarikh bayaran

  wujud kelewatan selama 3

  bulan 9 hari.

  Berdasarkan jadual di atas, didapati terdapat juga pembekal yang

  lewat menyediakan bil, walaubagaimanapun pengesahan

  terhadap tarikh sebenar bil diterima di peringkat PTj tetap tidak

  dapat dilakukan. Amalan ini sangat menyumbang kepada

  penggunaan SIJIL KELULUSAN AP58(a) pada akhir tahun

  sekiranya langkah awal dan tindakan penambahbaikan tidak

  diambil.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 30 -

  Syor / Cadangan Audit

  Pekeliling Bendahari Bil. 2/2007 hendaklah dipatuhi bagi

  mengelakkan berlakunya sebarang pelanggaran atau ketidakpatuhan

  terhadap pekeliling / peraturan Universiti yang sedang berkuatkuasa.

  Penguatkuasaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan hendaklah

  dilaksanakan dengan tegas bagi memastikan pihak PTj mematuhi

  sepenuhnya setiap peraturan kewangan yang telah dikeluarkan oleh

  Pejabat Bendahari. Ianya bertujuan untuk memastikan agar pihak

  Pejabat Bendahari dapat melaksanakan tanggugjawabnya sebagai

  pihak yang memantau dan mengawal proses pembayaran.

  TINDAKAN : Proses pembayaran yang dilaksanakan oleh PTj

  perlu didaftarkan di dalam sistem SAGA setelah menerima bil atau

  dokumen yang lengkap daripada pembekal. Semasa proses ini, tarikh

  dokumen atau bil yang diterima oleh PTJ dapat ditunjukkan dalam

  sistem tersebut. Pemantauan dilaksanakan oleh pihak Bendahari

  berdasarkan kepada perbandingan antara tarikh yang dinyatakan di

  invois dan tarikh ianya didaftarkan di Sistem SAGA. Pemantauan bagi

  pematuhan PTj terhadap peraturan kewangan berkaitan pengurusan

  penerimaan bil dari pembekal yang perlu dicopkan tarikh terima oleh

  pihak PTj, wajar dilaksanakan pihak Bendahari bagi melicinkan proses

  pembayaran.

 • AUDITAN PENGURUSAN TEMPAHAN JAMUAN UNIVERSITI D I P E J A B A T B E N D A H A R I

  U N I V E R S I T I T U N H U S S E I N O N N M A L A Y S I A

  Unit Audit Dalam UTHM

  - 31 -

  6. RUMUSAN

  Secara keseluruhannya, pengurusan perolehan tempahan jamuan di

  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia memerlukan tindakan

  penambahbaikan agar selaras dengan kehendak Pekeliling

  Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2008 terutamanya dalam berbelanja

  secara berhemah dan mengelakkan pembaziran.

  Penentuan kadar harga dan jenis menu hendaklah diberi perhatian

  sewajarnya bagi tujuan kawalan dan seterusnya mengelakkan

  berlakunya pertambahan kos serta pembaziran.

  Syarat-syarat Keraian Rasmi yang dinyatakan di dalam Pekeliling

  Bendahari Bil. 2 /2008 hendaklah disemak, dikaji, diperkemaskan dan

  diperincikan semula dengan jelas bertujuan untuk mengawal

  perbelanjaan jamuan dan keraian rasmi serta merancang perbelanjaan

  mesyuarat agar lebih teratur.