Top Banner
7

Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád, ať jsi tlustý nebo hubený nebo akorát,

Jan 12, 2016

Download

Documents

Lucía

Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád, ať jsi tlustý nebo hubený nebo akorát, Bůh tě má rád. On tě miluje, když se těšíš, tě miluje, když brečíš, tě miluje, když si hraješ, tě miluje, když spíš. Je to jedno, jak se cítíš a jak vypadáš, /: Bůh tě má rád , - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád, ať jsi tlustý nebo hubený nebo akorát,
Page 2: Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád, ať jsi tlustý nebo hubený nebo akorát,
Page 3: Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád, ať jsi tlustý nebo hubený nebo akorát,

Ať jsi velký nebo malý nebo akorát,Ať jsi velký nebo malý nebo akorát,

Bůh tě má rád,Bůh tě má rád,

ať jsi tlustý nebo hubenýať jsi tlustý nebo hubený

nebo akorát, nebo akorát,

Bůh tě má rád.Bůh tě má rád.

Page 4: Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád, ať jsi tlustý nebo hubený nebo akorát,

On tě miluje, když se těšíš,On tě miluje, když se těšíš,

tě miluje, když brečíš,tě miluje, když brečíš,

tě miluje, když si hraješ,tě miluje, když si hraješ,

tě miluje, když spíš.tě miluje, když spíš.

Page 5: Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád, ať jsi tlustý nebo hubený nebo akorát,

Je to jedno, jak se cítíš Je to jedno, jak se cítíš

a jak vypadáš,a jak vypadáš,

/: /: Bůh tě má rádBůh tě má rád,,

tak vzdej mu chválutak vzdej mu chválu. :/. :/

i tebe, i tebe, i tebe, i tebe…i tebe, i tebe, i tebe, i tebe… i mě!i mě!

Page 6: Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád, ať jsi tlustý nebo hubený nebo akorát,
Page 7: Ať jsi velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád, ať jsi tlustý nebo hubený nebo akorát,

|: |: Maličký, možná jsi maličký,Maličký, možná jsi maličký, :| :|

tak právě tebe mátak právě tebe má

Pán Ježíš rádPán Ježíš rád. .

Nemá rád závist, Nemá rád závist, nemá rád pýchu, nemá rád pýchu,

Když k Němu zavoláš, Když k Němu zavoláš, zbaví tě hříchu. zbaví tě hříchu.

On za tě zaplatil a prolil krev svou, On za tě zaplatil a prolil krev svou, Proto tě nenechá padnout a klesnout. Proto tě nenechá padnout a klesnout.

Nejmenší... Poslední... Nejmenší... Poslední...