Top Banner
Šarkaniáda 2016 V mesiaci október žiaci 1.-4.ročníka súťažili so svojimi šarkanmi. Celkom sa súťaže zúčastnilo 43 žiakov. Kto bol úspešný? Všetci. Tu sú výsledky tých najlepších: Fotogaléria 1. kategória: lietajúce šarkany /8 súťažiacich/ 1. miesto: Róbert Švec 2.a 2. miesto: Michal Chromek 2.c 3. miesto: Adam Pisarčík 2.a 4. miesto: Júlia Resutíková, 2.a, Alica Pisarčíková,2a, Raul Ganobčík 2.b 2. kategória: nelietajúce šarkany /35 súťažiacich/ 1. miesto: Šimon Janotka 1.b 2. miesto: Ivana Stopjaková 1.b 3. miesto: Nikola Mazuráková 1.b 4. miesto: Vanessa Kureková 2.b, Ivana Marková 2.c Vyhodnotenie sa uskutočnilo 11.novembra 2016. Šarkany budú vystavené pri vstupe do školy. *** Pasovanie piatakov Žiaci ôsmeho ročníka pripravili pre žiakov piateho ročníka privítanie na druhý stupeň- Pasovačku 2016. Všetci boli oboznámení s desiatimi pravidlami, ktoré majú dodržiavať a svoj súhlas potvrdili odtlačkom prsta a slávnostnou prísahou.
17

Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Feb 18, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Šarkaniáda 2016

V mesiaci október žiaci 1.-4.ročníka súťažili so svojimi šarkanmi. Celkom sa

súťaže zúčastnilo 43 žiakov. Kto bol úspešný? Všetci. Tu sú výsledky tých

najlepších:

Fotogaléria

1. kategória: lietajúce šarkany /8 súťažiacich/ 1. miesto: Róbert Švec 2.a

2. miesto: Michal Chromek 2.c

3. miesto: Adam Pisarčík 2.a

4. miesto: Júlia Resutíková, 2.a, Alica Pisarčíková,2a, Raul Ganobčík 2.b

2. kategória: nelietajúce šarkany /35 súťažiacich/ 1. miesto: Šimon Janotka 1.b

2. miesto: Ivana Stopjaková 1.b

3. miesto: Nikola Mazuráková 1.b

4. miesto: Vanessa Kureková 2.b, Ivana Marková 2.c

Vyhodnotenie sa uskutočnilo 11.novembra 2016. Šarkany budú vystavené pri

vstupe do školy.

***

Pasovanie piatakov

Žiaci ôsmeho ročníka pripravili pre žiakov piateho ročníka privítanie na druhý

stupeň- Pasovačku 2016. Všetci boli oboznámení s desiatimi pravidlami, ktoré majú

dodržiavať a svoj súhlas potvrdili odtlačkom prsta a slávnostnou prísahou.

Page 2: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Mgr. Róber Repka

***

Čitateľská dielňa

Deň školských knižníc si žiaci 5.B pripomenuli čitateľskou dielňou. Každý si

priniesol knihu, ktorú má rád a pred všetkými prečítal z nej úryvok. Okrem

rozprávkových kníh si priniesli rôzne encyklopédie, dobrodružné knihy. Od začiatku

školského roka už prečítali knihu Jano a Prázdniny so strýcom Rafaelom. Ďalšie

pekné stretnutie s knihami je naplánované po Vianociach.

Page 3: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Mgr. Róbert Repka

***

Jesenná dekorácia

Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnila súťaž o najkrajšiu jesennú

dekoráciu. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri výbere najkrajších prác. Tie boli

odmenené peknými cenami.

Víťazom blahoželáme!

Mgr. Margita Romaňáková, Mgr. Ida Balcerčíková

***

Page 4: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Úcta k starším

MESIAC OKTÓBER by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť

starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou

nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože

vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Aby to tak

bolo, musíme tieto hodnoty vštepovať do srdiečok už od útleho detstva.

Z tejto príležitosti si deti z 2.C (v pondelok 24.10.2016) a 3.B (v stredu 26.10.2016)

pripravili kultúrny program pre svojich starých rodičov, aby im takýmto netradičným

spôsobom poďakovali za ich lásku, trpezlivosť a dobrotu, ktorú im dennodenne

preukazujú. Pre svojich starkých si pripravili pesničky, básničky, tančeky, krátku

humornú scénku, ale aj vlastnoručne vyrobené darčeky. Na záver sa aj starí rodičia

na chvíľu vrátili do školských čias, deti si totiž pre nich pripravili hádanky ako aj

zábavné labyrinty. Slzy a dojatie v tvárach starkých, či vrúcne objatie, bolo pre deti

najväčšou odmenou. Ďakujeme!

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a

bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj

on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Fotogaléria

Mgr. Katarína Resutíková

***

Page 5: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 3.11.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v slovenskom

jazyku. V tejto náročnej súťaži si deviataci zmerali vedomostné, čitateľské a

rečnícke schopnosti v 3 kolách: vedomostný test zameraný na čítanie s

porozumením, transformácia textu , čiže premena jedného slohového útvaru na iný

útvar a v treťom kole žiaci predniesli rétorický prejav. Za všetky tri časti súťažiaci

získavali body a tieto umiestnenia:

1. miesto: Zuzana Lietavcová 9.A

2. miesto Žofia Bedleková 9.B

3. miesto Richard Svajčík 9.B

Cena poroty: Janka Kureková 9.B

Najúspešnejším blahoželáme a víťazku posielame do okresného kola, kde bude 15.

novembra reprezentovať našu školu.

Mgr. E.Kureková, Mgr. R.Repka

***

Page 6: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Majstrovstvá okresu v malom futbale

starších žiačok ZŠ

Dňa 27. 10. 2016 sa konali Majstrovstvá okresu v malom futbale starších žiačok

ZŠ – Jednota Cup na umelej tráve pri CVČ Maják Námestovo. Naše žiačky

získali pekné tretie miesto. Blahoželáme!

Hráčky: Lucia Pjonteková, Erika Murínová, Erika Kumorová, Barbora

Chromeková, Ester Resutíková, Nikola Holubová, Aneta Pisarčíková, Sabina

Kureková, Simona Kormančíková, Janka Kureková

Mgr. Michal Kumor

***

Atletický štvorboj - Okresné kolo

Mladší žiaci:

1. miesto – Ján Sameliak, Jozef Stopjak, Jakub Šubjak, Jakub Holubjak, Marek

Hruboš

Jednotlivci:

2. miesto - Marek Hruboš

3. Miesto - Jozef Stopjak

Blahoželáme!

Mgr. Michal Kumor

***

Dopravná výchova

S príchodom jesene nastalo sychravé počasie a ráno ideme do školy po tme. Mnohí

idú pešo. Z hľadiska bezpečnosti na cestách je nutné, aby nás všetkých šoféri videli,

aby nedošlo k úrazu alebo k usmrteniu. Preto všetkých vyzývame, aby nezabúdali na

reflexné prvky na oblečení, prípadne ruksaku, bicykli. Aj refelxný pásik môže

zachrániť ľudský život. Nezabudnite!

Page 7: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Dobré rady pre lepšiu bezpečnosť:

Používajte reflexné, aby ste boli dobre viditeľní.

Reflexné predmety (nášivky, nálepky a pod.) umiestnite na svoj odev - najlepšie na

konce rukávov, v blízkosti kolien a v úrovni pása.

Deťom zaobstarajte oblečenie, školské tašky, vaky, obuv, ktoré sú vybavené

reflexnými materiálmi alebo im ich doplňte o fluoreskujúce bezpečnostné prvky.

Správne prechádzanie cez cestu:

Pred prechádzaním cez cestu treba vždy zastaviť a sústrediť sa na dopravnú

situáciu okolo.

Na cestu možno vstúpiť po pozornom rozhliadnutí. Najmenej dvakrát pozri doľava

a doprava!

Cez cestu sa prechádza plynulo krokom, nie behom.

Počas prechádzania cez cestu sa treba ešte raz pozrieť vľavo a vpravo, či

neprichádza nejaký dopravný prostriedok.

Cez cestu sa prechádza vždy priamo a kolmo.

Chodec v cestnej premávke

Chodcom je každý účastník cestnej premávky, ktorý sa pohybuje pešo. Je ním aj

osoba, ktorá niečo ťahá alebo tlačí, no šírka nepresahuje 60 cm, osoba, ktorá sa

pohybuje napr. na kolieskových korčuliach, ktorá tlačí bicykel, alebo vedie psa.

Chodci, ako i všetci účastníci cestnej premávky, musia dodržiavať pravidlá cestnej

premávky.

Chodci chodia po chodníkoch.

Ak nie je chodník súčasťou cesty, platí pravidlo CHODCI, CHOĎTE

VĽAVO!

Page 8: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Po chodníku sa chodí vpravo, malé deti chodia po vzdialenejšom okraji od cesty, je

to bezpečnejšie. Pred prechádzaním cez cestu stojí chodec aspoň jeden a pol kroka

od okraja cesty.

***

Týždeň zdravej výživy 2016

Zdravie je jednou z najdôležitejších vecí v živote človeka. Možno si to mnohí

neuvedomujú, ale do veľkej miery ho majú vo vlastných rukách a to tým, čo

konzumujú. Naša škola sa preto rozhodla zorganizovať pri príležitosti Dňa

zdravej výživy tematický týždeň. V pondelok 10.10.2016 si žiaci vypočuli

rozhlasovú reláciu o tom, prečo a ako je dôležitá správna strava, a ako sa správne

stravovať.

Žiaci sa počas tohto týždňa venovali rôznym aktivitám. Zapojili do internetovej

súťaže „Hravo ži zdravo“, skúmali zloženie svojich obľúbených potravín, vytvárali

rôzne projekty a nástenky. Pre deviatakov bola pripravená prednášku o poruchách

príjmu potravy. Piataci a šiestaci si zaskákali švihadlový maratón. Žiaci prvého

stupňa vyžili na hodinách tematické pracovné listy a spolu s pani učiteľkami si

vyrábali zdravé špízy a šaláty. Vo štvrtok mali deti občerstvenie v podobe detskej

výživy, ktorú pripravili žiaci 7.B triedy.

Súčasťou tohto týždňa bola aj výstavka rôznych postavičiek z ovocia a zeleniny,

ktorú pripravili žiaci prvého stupňa. Za príspevok na občerstevenie ďakujeme

ZRPŠ.

Fotogaléria

Mgr. Eva Kšenzuláková

Koordinátor DP

Page 9: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Cestovanie krajinami sveta

Po minuloročnom putovaní po Indii nastal čas navštíviť ďalšiu krajinu sveta. Aspoň

prostredníctvom filmu, fotografií a zaujímavého rozprávania. 12.októbra 2016 sa

45 žiakov 8. a 9. ročníka zúčastnilo vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. V

programe s názvom

„ Peru – štyri strany sveta“ sa snažili moderátori a cestovatelia priblížiť tento

zaujímavý región.

Priehradný múr bol ďalšou zastávkou. V jeho útrobách sa účastníci exkurzie

dozvedeli viac o výstavbe tohto vodného diela a jeho význame.

Už teraz sa môžeme tešiť na nasledujúci rok, kde sa dozvieme viac o ázijskej

krajine Vietnam.

Fotogaléria

Mgr. Róbert Repka, Mgr. Božena Sirotiarová

***

Výnimočný športovec v našej škole

Dňa 4.10.2016 sme na pôde našej školy privítali Majstra sveta, Olympijského

víťaza a kandidáta na atléta Európy MATEJA TÓTHA.

Fotogaléria

Toto výnimočné stretnutie sa nieslo v príjemnej uvoľnenej atmosfére. Celú akciu

moderoval Jaroslav Zápala - moderátor hlavných správ v TV Markíza. Matej nám

prerozprával jeho cestu k víťazstvu. Potom odpovedal na otázky, ktoré si pripravili

Page 10: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

žiaci. Matej im na všetky s radosťou odpovedal. Deti sa dozvedeli veľa nových

informácií. Boli ním očarení a dúfajme, že si z neho budú brať príklad a budú

rovnako dôsledne pristupovať ku všetkému.

Celá škola tlieskala a kričala Matejovi ĎAKUJEME!

Po besede nasledovala autogramiáda a fotografovanie. Matejovi veľmi pekne

ĎAKUJEME za milú návštevu našej školy a prajeme veľa ďalších úspechov v

živote a v športe.

Tento výnimočný Športovec, milý, skromný Človek začínal ako žiak, ktorý

nevynikal v žiadnej disciplíne a väčšinou bol len do počtu, do štafety alebo na

disciplínu kde bolo menej detí, aby bodoval do družstva. Neskôr sa ho tréner

rozhodol dať na chôdzu, nech vyskúša. Nevyzeralo to veľmi nádejne, ale Matej

svojou ctižiadostivosťou, poctivosťou, disciplínou tvrdo trénoval, prešiel k

špecializovanému trénerovi na chôdzu. Každý jeden tréning sa trápil, bojoval sám so

sebou, tvrdo na sebe pracoval a pomaly sa začal umiestňovať na pretekoch. Začal

vyhrávať Majstrovstvá Slovenska a rozhodol sa, že práve toto je jeho cesta, ktorou

sa chce vydať a na ktorej kráča doteraz. Upravil si jedálniček, chodí na sústredenia

po celom svete a poctivo na sebe pracuje každý jeden deň. Vo svojich 33 rokoch

stihol dosiahnuť veľa a to nielen v oblasti športu. Vyštudoval žurnalistku na vysokej

škole v Nitre a ako sám tvrdí : „Všetko sa dá zvládnuť, len musí byť poriadna

sebadisciplína.“

Stretnutie s Matejom Tóthom nám zostane navždy v pamäti.

ĎAKUJEME!

Ďakujeme Ing. Danielovi Pastorekovi a Mgr. Márii Bedlekovej za spoluprácu pri

organizovaní tejto úžasnej akcie.

Page 11: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

***

Noc výskumníkov

Máte radi vedu a radi skúmate, bádate a robíte vydarené pokusy? Aj žiaci našej školy

milujú bádanie, a preto si 29.-30.septembra urobili výlet do Badína, malebnej

dedinky v okrese Banská Bystrica. Strávili tam spolu s deťmi z Badína Noc

výskumníkov. Program bol veľmi pestrý a prekvapivý. Na začiatku stretnutia tam

naši žiaci predviedli divadielko o vynálezcovi Edisonovi, potom sa deti zapojili do

rôznych chemických pokusov, súťaží a tvorivých aktivít na stanovištiach, kde si

vyrobili napr. kaleidoskop, autíčko na vzduchový pohon, 3D okuliare, vlastné

meradlo. Zistili, ako fungujú optické káble pri prenose internetu, založili si

študentský účet vo vybranej banke a dozvedeli sa viac o flóre tohto regiónu. Úlohou

žiakov na stanovištiach bolo zbierať indície, ktoré potom viedli k vylúšteniu tajničky,

ktoré znelo VEDA NÁS BAVÍ. Žiačky tunajšej školy si pripravili prekvapujúcu

bublinovú šou a šou s chemickými pokusmi. Na záver prvého dňa si vyskúšali

zdatnosť a tímovosť v súťažiach v športovej hale. Druhý deň sa začal exkurziou v

Badínskom pralese, ktorý je na Slovensku unikátom. Ďalej žiaci navštívili výstavu

drobnochovateľov a vyskúšali si, ako sa dá vyučovať v Záhrade, ktorá učí a ktorá sa

nachádza v areáli ZŠ Badín. Oddychový domček, zvonkohra, záhradný telefón,

domček pre hmyz, to všetko je tam vyrobené z prírodných materiálov. Poslednou

vydarenou bodkou bola návšteva interaktívnej vedeckej výstavy v B.Bystrici. V

mene žiakov našej školy ďakujeme učiteľom a žiakom ZŠ Badín za zážitky aj nové

skúsenosti a tešíme sa ďalšie podobné podujatia.

Fotogaléria

Mgr. E.Kureková, Mgr. Zuzana Krúpová, Mgr. Katarína Resutíková

***

Page 12: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Deň dopravnej výchovy 2016

Dňa 30. septembra 2016 sme na našej škole zorganizovali „Deň dopravnej

výchovy“. Do akcie sa zapojili žiaci 1. – 4. ročníka našej základnej školy. Cieľom

dopoludnia bolo oboznámiť a následne vyskúšať žiakov zo znalosti v oblasti

dopravnej výchovy.

Žiaci museli postupne prejsť 4 stanovišťa :

1. „S Martinom na ceste“, kde bol chlapec Martin účastník cestnej premávky ako

chodec a žiaci postupne riešili dopravné situácie ( ako musí bezpečne prejsť cez

priechod pre chodcov, ako prejde cez cestu, keď vystúpi z autobusu, ako prejde

bezpečne cez železničné priecestia, chôdza po chodníku, atď.)

Na záver sa žiaci zahrali pexeso s dopravnými značkami cez interaktívnu tabuľu.

2. Základné dopravné značky – žiaci boli oboznámení so základnými dopravnými

značkami, po skupinkách poskladali rozstrihanú dopravnú značku na rýchlosť a na

záver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch

3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a

potom nasledovala jazda po cestách, kde museli dodržiavať dopravné značky a

predpisy pod dohľadom učiteľa

4. Jazda zručnosti na kolobežke – žiaci mali možnosť ukázať, ako zvládajú jazdu

na kolobežke – odvážni slalom, ostatní len jazdu, súťažili v trojiciach.

Žiaci boli po akcii nadšení a pýtali sa, kedy ešte takýto deň zorganizujeme

opäť.

Page 13: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Mgr. Darina Škarbová

Koordinátor DV

***

Burza stredných škôl

Dňa 5. 10. 2016 v čase 14,00 hod. – 17,00 hod. sa v Námestove na Hviezdoslavovom

námestí uskutoční „Burza stredných škôl“. Burza je určená predovšetkým žiakom

deviatych ročníkov a ich rodičom. Môžu tu získať kvalifikované informácie o štúdiu,

študijných a učebných odboroch, ubytovaní, stravovaní, mimoškolských aktivitách

na rôznych typoch stredných škôl.

informácie o naplnenosti stredných škôl sú na stránke www.svs.edu.sk

Božena Sirotiarová

Výchovný poradca

***

Jesenné účelové cvičenie

V súlade s plánom práce školy sa piatok 23.9.2016 uskutoční Jesenné účelové

cvičenie - teoretická príprava pre žiakov 2.stupňa ZŠ.

Page 14: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Žiaci budú končiť 4. vyučovacou hodinou.

Učivo" Ochrana života a zdravia" realizujeme v našej škole prostredníctvom

účelových cvičení na 2.stupni (v septembri a júni) a didaktických hier na 1.stupni

(v júni). V teoretickej i praktickej časti účelového cvičenia žiaci poznávajú

opatrenia a činnosti pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri

odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí- požiaroch, dopravných nehodách,

povodniach...

Na záver deväťročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a

prakticky ovládať vybrané úlohy:

- z tematiky riešenia mimoriadnych situácií - civilná ochrana;

- zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc;

- vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe, pobyte a prežití v prírode.

***

Informácia o zbere

Naša škola sa aj tento rok bude podieľať na zbere rôznych recyklovateľných

surovín. Všetci, ktorí sa do zberu zapoja budú odmenení. Najdôležitejšími

odmenami budú čistejšie životné prostredie a ušetrená energia. Nezabúdajme, že

ak chránime planétu, chránime tak aj seba.

Všetky zberné suroviny je nutné označiť menom žiaka, odvážiť a odovzdať

pri vchode do školy.

Tetrapaky nosiť opláchnuté. Olej vliať do plastovej flaše.

Termíny:

Page 15: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Tetrapaky – každý pondelok od 7.00 – 7.30

Papier – každý prvý pondelok od 7.00 – 7.30

Prepálený olej – priebežne

Baterky - priebežne

Mgr. Mariana Stopjaková

Koordinátor ENV

***

Finančná Gramotnosť - "Ja a peniaze" -

"Viac ako peniaze"

V školskom roku 2016/2017 naša škola zapojila do programu Ja a

Peniaze žiakov 2.C a 3.B. Žiaci sa prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a jeho

rodiny oboznámia s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z

reálnych situácií a pútavou formou tak naučia žiakov aj to, prečo bez práce nie sú

koláče a prečo peniaze nerastú na stromoch. Program využíva zážitkové vzdelávanie

a aktivizačné prvky vzdelávania.

Cieľom programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov

základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Naša

škola zapojila do tohto programu žiakov 9.A a 9.B. Vzdelávací program je rozdelený

do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie

peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a

investovanie, až po riziká.

Mgr.Zuzana Krúpová

Mgr.Katarína Resutíková

Mgr.Margita Maslaňáková

***

Page 16: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Informácie o dopravnej výchove

Spoločnosť LIDL v spolupráci s Ministerstvom školstva SR pripravili pre žiakov 2.

a 3. ročníka základnej školy projekt: ,, Kamil a Emil na cestách“. Cieľom je hravou

formou zvýšiť informovanosť detí o možných rizikách v doprave a prispieť k

zníženiu úrazov detí na cestách.

K danému projektu žiaci dostanú aj pracovný zošit. Ďalším zaujímavým projektom je "Do školy na bicykli". Počas školského roka

budú dve úrovne:

Žiak, ktorý bude denne chodiť na bicykli môže použiť ,,Kartu Petra Sagana“. Túto

si bude môcť stiahnuť z internetu a použiť ju vo vyučované na vynulovanie zlej

známky, prípadne iného neúspechu, ale nie denne.

Škola pripraví zaujímavé podujatie o dopravnej výchove- akcia bude

zdokumentovaná a vyhodnotená. Bude možné za danú škola hlasovať aj cez internet.

Súťaž ,, Bezpečne na bicykli“ je pre žiakov od 10 rokov, ktorí budú za seba i za

školu súťažiť v 3D hre na internetovej stránke www.3Dnabicykli.sk. Cieľom je

bezchybná jazda. Po odohratí a úspešnom ukončení hry sa bude môcť zaregistrovať

daným prihlasovacím kódom školy. Hrá sa za seba i za školu.

Dňa 30.septembra 2016 bude na našej škole ,,Dopoludnie s dopravnou výchovou“.

Kde budú žiaci v rôznych aktivitách plniť úlohy z dopravnej výchovy.

Mgr. Darina Škarbová

koordinátor DV

***

Page 17: Šarkaniáda 2016 - edu we2017.pdfzáver hádali hádanky o dopravných prostriedkoch 3. Dopravné ihrisko - tu sa žiaci oboznámili so základnou výbavou cyklistu a potom nasledovala

Knižnica Veselá Sovička

Školská knižnica bude otvorená:

PONDELOK - od 12.00 do 14.00

STREDA - od 11.30 do 13.30

***