Top Banner

of 15

Apácai Nyelvtan 5.o

Jun 02, 2018

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  1/15

  ,,

  FELMERESEK

  az anyanyelvi

  ismeret,

  a

  helyes rsi k pess g,

  a

  nyelvhelyess gi

  szint,

  a

  n ma,

  szveg rt

  olvass szintj nek

  m r s hez

  5. vfolyom

  A tonul

  nevet

  oszlyo:

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  2/15

  veleii

  elmrs

  ff*s*fuw*

  $s*v*e*e

  1936-ban szletett

  Kis jszllson.

  Kz piskolai

  tanulmnyait

  a b k star-

  hosi

  zeneiskolban

  v gezte.

  retts gi

  tn az

  Evs Lornd Tdomnye1ye-

  tem

  jogi

  karn

  tanult,

  majd k t vig

  bcs szkarra

  jrt.

  Az egyetemet

  nem

  fejezte be.

  A telev zinl

  helyezkedett

  el,

  k sbb

  a

  Mra

  Kn1wkiad

  szer-

  kesztje

  lett.

  A

  gyerekeknek

  Kormos

  Istvn biztatsra

  kezdett

  rni.Els ifj sgi

  reg -

  nye a

  Kem nykalap s

  krumpliorr

  volt'

  ameiybl

  n gyr szes

  t v film

  k sztilt.

  I975-ben

  a

  film

  Hollywoodban

  [haliv d]

  elnyerte

  az v

  egjobb gyermek-

  filmje d jat.

  Pom Pom

  mesesorozata

  ugyancsak

  nemzetkzi

  elismer sben

  r szeslt,

  1985-ben

  Andersen-d jja|

  [anderzen]

  tntett k

  ki.

  Szinte

  minden

  gyermekk

  n1w b

  l

  k

  s

  zlt

  r

  aj

  zfIlm,

  b

  b

  film

  vagy

  j

  t kfilm.

  I$ sgi

  reg nyei

  jt kos

  nyelven

  rt

  mulatsgos

  tt netek.

  Mesereg nyei-

  nek alakjai

  az

  Llatmes k

  vilgbl

  kerlnek

  modern

  knyezetbe.

  Legismer-

  tebb

  mvei

  m g:

  Mirr.Murr,

  a

  kand r,

  Szeg ny

  Gombc

  Art r,oriza-

  Triznyk,

  Ss, a srkny,

  (Sz kelyn

  Sipos

  Klra

  s

  Botosn

  Kocs Ilona

  nyoman)

  l.

  rd

  le, mikor

  shol

  szletett

  Csuks

  Istvn

  2.IJzd

  al,

  milyen

  iskolt

  v gzetteIaz r|.

  ltalnos

  iskola

  zeneiskola

  egyetem

  jogi

  kara

  egyetem

  bcs szkara

  3.

  Vlaszd

  ki

  a

  mondatba

  ill

  kifejez st,

  s

  keretezd

  be

  term szettudomnyi

  a)

  retts gi

  tn az

  Evs

  Lornd

  Tudomnyegyetem

  karn

  tanult.

  jogi

  k t

  b)

  Ezt kveten

  vig

  a

  bcs szkarra

  jrt'

  het

  c) Az egyetemet

  nem

  fejezte

  be'

  sikeresen

  befejezte.

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  3/15

  rdinl

  Mra Knyvkiad

  d) A

  '

  ,

  '.|-:

  ,,

  helyezkedett el,

  majd

  a

  szerkesztje

  lett.

  televtztonal

  Kossuth

  Kiad

  4.Karikzd

  be, mi

  volt Csuks

  Istvn

  els

  i{ sgireg ny nek

  c me

  Kem ny

  orr

  s

  krumplikalap

  K m nykalap

  skrumpliorr

  Kem nykalap

  skrumpliorr

  Kem nykalap

  s

  krumplipaprikas

  5.Huzd

  al a szvegbl

  kimsolt

  r szlet

  hibit,

  s

  jav tsd

  ki

  ket fol rssal

  Ek

  ifj sgi

  reg ny bl

  k tr szes

  rajzfilm

  k szlt,

  amely

  1957-ben

  Holly-

  woodban az

  v

  leg rdekesebb ifj sgi

  filmje

  d jat

  nyerte.

  6.

  Milyen

  d jat

  nyert

  a

  Pom

  Pom

  mesesorozat?

  7.

  Sorold betrendbe

  a szvegben

  elfordul Csuks

  Istvn-mveket

  8. K sz tsd

  el a szveg vzIattt,

  1.

  [Ts

  I

  [Trt

  .,

  L.

  a

  a

  sszesen:

  rT,5l

  Ha teljes tm nyed:

  -25

  pont

  =

  5'

  ielesl

  _

  Dont

  =

  4. i:

  -

  Dont

  =

  3' kzeoes:

  -

  Dont

  =

  2. el ss ses:0_

  Dont

  =

  I. el stelen.

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  4/15

  v

  eleii

  elm r s

  1. olvasd el a szveget

  a)

  Ptold

  ahtnyz

  rsjeleket

  _

  Istvn, nem menn l

  ki.

  -

  mondta a doktor,

  _

  Nem

  n

  vagyok a

  ptatya]

  _

  lj el,

  Tutajos

  _

  seg tettefel Gyult

  a doktor

  _,

  smskor

  ha

  ptapa

  kell, hoz-

  zm

  gyere,

  Shajts]

  Istvn bcsi ez id alatt

  Btykkel

  sugdolzott.

  _

  Minek

  a doktor, Istvn bcsif

  -

  Megvizsgl benneteketf,

  -

  Engem isl

  _

  Perszef

  aztn

  elmegyf

  (Fekete

  Istvn: Tiiskevr)

  b)

  Melyik mondatfajtra nem ta|Isz

  p Idt

  a

  szvegben?

  2. a) H zd aI az

  ig ket

  az

  |. feladat

  szveg ben

  b)

  Melyik ig re

  gondoltunk?

  (A

  szvegblvlaszd

  ki )

  Kijelent

  md,

  jelen

  id'

  E/1.

  Felt teles md,

  jelen

  id,F'l2.

  Felszl t

  md,

  jelen

  id,El2,

  3. Csoportos tsd

  az

  albbi

  szavakat

  Tutajos, ids, h sz, nyar

  dik,

  vidmsg, gyetlen,

  kev s,

  gyny

  Fn v:

  Me1l kn v:

  Szmn v:

  4.Ird

  le minden lehets ges helyen elvlasztva

  az albbi szavakat

  kiabl, bodza,

  asszony,

  felemel,

  villa,

  maharadzsa,

  vas t,

  megll

  t-T8l

  rTil

  fT'l

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  5/15

  5.

  Ptold

  ahinyzi

  hangot

  jel

  bett a szavakban

  papag.---------

  tava

  . tolva

  '

  he-telen,

  zsiva-og,

  moso-og,

  ola-og

  se-meg

  hom-os,

  -eges

  6. Alak tsd

  tfe|sz| t

  mondatokk

  a kvetkez

  szveg

  gondolatait

  Az

  ig k

  T12.

  szem lyt ek egyenek

  Megfigyelt k

  az

  szi erdt. Leveleket

  gyjttek.

  Lerajzoltak

  n hny

  rdekes

  nv nyt.

  Fogcskt

  jtszottak

  a tisztson,

  Kiablssal

  nem

  zavartk

  az erd

  csendi t.

  7,Ird le

  rott

  betkkel

  a

  kvetkez

  szavakat

  B KES

  MEGYE

  MARGIT

  HD

  NEMZETI

  MZEUM

  HVIRG

  UTCA

  DEK

  T RI

  rrerNos

  ISKoLA

  VIDM

  PARK

  xr LAP]A

  A KIS HERCEG

  VISEGRDI-HEGYS G

  BERZSENYI

  DNIEL

  KNYVTR

  8.

  Tollbamonds:

  |-T--..|

  I

  ll0

  l

  Ha

  teljes tm nyed:

  sszesen,

  --100

  pont

  =

  5,

  jeles;

  pont

  =

  4,

  j;

  -_-

  pont

  =

  3,

  kzepes;

  pont

  =

  2,

  el gs ges;0_-

  Pont

  =

  1,

  el gtelen

  [T'l

  [lroo]

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  6/15

  F l vi

  elm r s

  #e mswBg

  w $**s

  $

  $'* $+;

  $.c-.*es :+

  A

  hllk kzt

  _

  brmennyire

  is

  furcsn

  hangzik

  _

  nem az ugynevezett

  risk gyk

  nvekednek

  a

  legnagyobbra,

  hanem

  a

  D lkelet-zsiban

  sho-

  nos kocks

  pitonok.

  Talltak

  mr 10,8 m ter

  hossz

  p idn1't

  is kztk.

  Az elbb

  eml tett

  risk gyk

  minds sze 4-5

  m teresre fejtdnek. gy

  u

  rekordlistn

  l nyegesen

  elkelbb

  helyet foglalnak el a D l-Amerikban

  honos

  s

  a 8

  m tert

  el r anakondk

  is.

  Itt

  nlunk a

  haragos

  siklk

  a leg-

  hosszabbak,

  akadnak a

  2

  m tert is

  meghalad

  p ldnyok

  _

  llomn1rrk

  rop-

  pant csek Iy, ez rtszigor v delemben

  r szesInek.

  Indon zia

  egyik sziget n

  lneka

  ,,komodi

  srknyok] ms

  n ven

  a

  komodi varnuszgy kok.

  Testhosszuk el rheti

  a 3 m tert, s lyukaz

  \

  mzst|

  Mindssze

  n hny szz

  p Idny l

  bellk.

  Mivel

  magyarzhat,

  hogy ilyen

  ,,srknygy kok,

  m g

  ma is l teznek?

  Komod

  sziget n

  v dett

  llapotban lhettek

  -

  senki sem

  zavarta biztonsgukat,

  sem ember,

  sem

  aga-

  doz IIat.

  A

  hm rs klet

  s kedvez

  volt

  szmukra

  ebben

  a trpusi

  knye-

  zetben.

  Megfelel

  tpll kot

  is talltak

  s

  tallnak.Igy az risi

  nveked s-

  nek

  s

  fennmaradsnak

  nem

  volt

  akadlya.

  D l-Amerikban shonosak

  a

  hegyesorr

  krokodilok

  -

  talltak

  mr

  7,2

  m ter

  hossz

  s4 mzss

  p ldn1t

  is kztk.

  A teknsk

  legnagyobbika a tengeri

  k rgestekns.

  Elfordultak 2I5 cm

  hossz

  s

  450

  kils

  p ldnyok

  is.

  Hol

  vannak ettl

  a

  m rettl

  az elefnttek-

  nsk

  Hiszen testk

  ,,mindssze''

  150 centi

  hossz , s s lyuk

  legfeljebb

  200-250

  kil.

  (P nzes

  Bethen

  nyomn)

  l.

  Sorold

  fel

  a

  szvegben

  elfordul llatok

  nev t

  2.Ird

  az

  Ilatfajok

  neve mell ,

  hogy hnyadik

  bekezd sben

  olvastl

  rluk

  teknsk

  ,

  varnuszgy k

  '

  k svk

  ,

  krokodilok

  ol

  fTsl

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  7/15

  a.

  il tsd

  hossz sguk

  szerint

  sorrendbe

  a

  k gykat

  4. Mi

  a komodi

  varnuszgy k

  kzismert

  neve?

  S.H zd

  al a felsoroltak

  kztiLl

  azokat,

  amelyek

  miatt ma

  is

  lnek Fdnkn

  srknygy kok

  sem ragadoz,

  sem

  ember

  nem

  zayarta

  biztonsgukat

  jl

  eI

  tudtak b jni mindenki

  ell

  medelel

  tpll kot

  talltak

  kedvez

  volt

  szmukra

  a hm rs klet

  nagyon

  keveset

  esznek

  ritkn

  esett

  az

  es

  6.

  Rendezdtblzatba

  a kvetkez

  hllk

  adatait

  hegyesorr krokodiltengerik rgestekns

  elefnttekns

  hossz sg

  s ly

  7. Ksd

  ssze

  a

  foldr sz

  nev t

  az

  ott

  shonos

  llat nev vel

  m

  m

  m

  m

  l-Trt

  [T'l

  D lkelet-Azsia

  D l-Amerika

  Indon zia

  komodi varnuszgy k

  hegyesorr

  krokodil

  kocks

  piton

  anakonda

  8. Melyik

  az

  az

  IIatfaj,

  amely roppant

  csek ly

  szmamiatt

  szigor an

  v dett?

  rTil

  [t*t

  sszesen:

  Ha teljes tm nyed:

  -

  -35

  pont

  =

  5,

  jeles;

  pont

  =

  4,

  j;

  -.

  -

  pont

  =

  3,

  kzepes;

  pont

  =

  2,

  el gs ges;0-

  -

  pont

  =

  1,

  el gtelen

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  8/15

  T mozt

  eImrs

  -&

  *.t

  "w

  .g*

  ..

  .

  $

  #.$.Bs

  j*l ;E

  ;sr

  q:*

  '+l

  +.:.

  l. olvasd

  el az

  albbi

  szveget

  A disgyri

  vrban minden

  k s tavasszal

  vrjat kokat

  rendeznek.

  Az orszg

  klnbz iskolibl

  rkeznekgyerekek

  erre

  a

  rendezv nysorozatra.

  Ilyenkor

  a

  sz npadon

  kz pkori

  darabokat

  jtszanak

  a

  sz n szek.

  A

  vrrokban

  lova-

  gi

  tornkon

  izgulhatnak

  a n zk,

  A

  vsrban

  mindenf Ie

  port kt

  k nlnak

  az rusok.

  N hny stben

  nycsiklandoz

  telekfnek.

  A tanulmnyi

  kirndulsotok

  szervez sekor

  gondoljatok

  e

  vrosr szre

  is,

  mint

  lehets ges

  helysz nre

  Ne hagyjtok

  ki

  ezt

  az alkalmat

  a)

  Huzd a| a

  szeLemz s

  elve

  szerint

  rand szavakat

  b)

  Msold Ie az

  aIhuzott

  szavakat

  a

  megfelel

  helyre

  sszeolvads:

  Zng ss g

  szerinti

  r szleges

  hasonuls:

  K pz s

  helye

  szerinti

  r szleges

  hasonuls:

  rsban

  ielt

  teljes

  hasonuls:

  rsban

  nem

  ielt

  telies

  hasonuls:

  2.

  Az albbi

  szavak

  kzl

  csak az

  egyik

  rsmdja

  helyes.

  faggyon,

  tuggyon,

  higgyk,

  aggyatok,

  maraggyon,

  haggyl

  a)

  Kar1kzd be ezt

  a

  kakukktojst

  b)

  Ird le helyesen

  a

  tbbi

  szt

  rTe

  t_Til

  rT l

  3.

  Tollbamonds:

  nrol

  t-Tsol

  sszesen:

  Ha teljes tm nyed:

  -

  _50

  pont

  =

  5,

  jeles;

  pont

  =

  a,

  j;

  -_ -

  pont

  =

  3,

  kzepes;

  pont

  =

  2, el gs ges;0_

  -

  pont

  =

  1' el gtelen

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  9/15

  l mozt

  felm r s

  #e

  fu

  #m$##g

  swmr'cg.s$

  g

  #.dffi

  s BB' .is,gs

  1.

  Eg sz tsd

  ki

  a

  szveg

  hinyos

  szavait

  a

  megfelel

  magnh

  angzval

  A

  rep-I-

  madr

  csaknem

  a v z

  sz-n t

  s-rolta

  a

  szrnyvat.

  A

  ny l

  akkor

  t-nt

  el

  a

  patak

  t k-fel n,

  A

  s-r-

  bokrok

  kzt,

  A

  pr-l jrt

  vadsz

  b s-l

  az elszalasztott

  zskmny

  miatt.

  2.

  Ptold

  ahinyz

  kezeteket

  a

  szavak

  v g n,

  ahol

  szks ges

  a)

  alku,

  gy,,odu,

  anyu,

  borju

  b)

  betu,

  menu,

  gyru,

  revu,

  f su

  3. Eg sz tsd

  ki a

  megadott

  szavakkal

  a hinyos

  mondatokat

  p

  _

  pp

  var

  _

  varr

  kel

  _

  kell

  Nagymamm

  ruht

  a h gomnak,

  A gygyul

  sebemen

  egy

  nagy

  keletkezett,

  Bence

  minden

  reggel

  korn

  Ma

  sehov

  sem

  -

  mennem.

  most

  akartalak

  felh vni

  telefonon,

  Leesett

  a bgre,

  de

  nem

  tt

  el,

  maradt.

  4.

  Huzd

  al a szvegben

  a

  hibsan

  rt

  szavakat,

  s

  rd

  e ket

  kijav tva

  Ana

  minden

  regel

  futot

  a

  parkban.

  Utnna

  frge

  l ptekel

  sietet

  az iskolba.

  Az

  rkon

  afradtsglegkisseb

  jel x

  sem

  ltk

  raita

  a

  trsai.

  }av ts:

  [Trol

  [T.1

  5.

  Tollbamonds:

  f-Trol

  f-T*l

  a teljes tm nyed:

  sszesen:

  -

  _56

  pont

  =

  5,

  jeles;

  pont

  =

  4,

  j;

  -_ -

  pont

  =

  3,

  kzepes;

  pont

  =

  2,

  el gs ges;0-

  -

  pont

  =

  1,

  el gtelen

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  10/15

  F I vi

  elm r s

  1. Vlaszo|j

  a

  tblzat

  k rd seire

  Sz

  Hny

  hang?

  Hnv

  bet?

  Hny

  rsjegy?

  edz

  kisasszony

  i gplya

  szlls

  mennyezet

  2. Sz nezdbe

  zd sz nnel

  a

  helyes

  szalakokat

  }av tsd

  ki

  a

  hibsan

  rtakat

  Iand

  szl

  ig ret

  nagyszeru

  higyjetek

  frissI

  kitn

  dics ret

  knnyelm tugyjtok

  larc

  rosszabb

  k vnsg

  menydg

  hagyjtok

  3.

  Hogyan

  helyesek

  a

  kvetkez

  szavak?

  l

  =

  rvid

  mssalhangzva|

  2

  =

  hossz

  mssalhangzvaI

  X

  =

  mindk t

  mdon

  Sz

  Tipp

  Sz

  Tipp

  Sz

  Tipp

  Sz

  Tipp

  to...

  (l)

  sza...ag

  a)

  va...

  (r)

  me...ek

  kv)

  ko...og

  (p)

  ca...og

  (m)

  fri...en

  (s)

  ki...ebb

  (s)

  d..en

  (r)

  sz...dos

  (t)

  ha...

  (tv)

  e..,

  (gy)

  bara...

  (k)

  e,..tt

  (sy)

  oko...an

  (s)

  le...ebb

  (j)

  4. Csoportos tsd

  a kvetkez

  szavakat

  a

  hangrendjk

  szerint

  erd,

  mka,

  sofr,

  tan t,

  zdell,

  iskola,

  cinege,

  mulatsg

  M ly

  hangrendt

  szavak:

  Magas

  hangrend

  szavak:

  Vegyes

  hangrend

  szavak:

  10

 • 8/11/2019 Apcai Nyelvtan 5.o

  11/15

  5.

  Sorold

  betrendbe

  a kvetk

  ez keresztneveket

  Klmn,

  Kata,

  Kroly,

  Konrd,

  Katalin,

  Kat,

  Kamill,

  Katinka,

  Kzm r,

  Kond

  6.

  Rendezd

  a megadott

  szavakat

  a

  halmazok

  megfelel

  r sz be

  tanul,

  gomb, papucs

  nindzsa,

  kutya, Drika,

  cicuska,

  zaj

  a''

  --''':

  /

  A

  szban csak zng s

  )>