Top Banner
Analiza matury 2012
11

Analiza matury 2012

Jan 10, 2016

Download

Documents

sachi

Analiza matury 2012. Liczby zdających. OKE Kraków –75 272 abiturientów, III Liceum Ogólnokształcące - 268 osób. Preferencje – wybór przedmiotów dodatkowych. Zdawalność matury. 80 % zdało w Polsce, 89% zdało w liceach w Polsce, 81% zdało na terenie OKE Kraków, - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Analiza matury 2012

Analiza matury 2012

Page 2: Analiza matury 2012

• OKE Kraków –75 272 abiturientów,

• III Liceum Ogólnokształcące - 268 osób.

Page 3: Analiza matury 2012

OKE Kraków III LO

Geografia pp 31% Język angielski pr 52,61%

WOS pp 24% Matematyka pr 42,54%

Matematyka pr 23% Biologia pr 22,01%

Biologia pp 18% Chemia pr 15,67%

Biologia pr 16% Język polski pr 13,81%

J. Polski pr 14% Geografia pr 13,81%

Chemia pr 13% WOS pr 13,43%

Geografia pr 13% Historia sztuki pr 4,48%

Page 4: Analiza matury 2012

• 80 % zdało w Polsce,

• 89% zdało w liceach w Polsce,

• 81% zdało na terenie OKE Kraków,

• 82% zdało w woj. małopolskim,

• 90% zdało w liceach OKE Kraków,

• 91% zdało w liceach w woj. małopolskim,

• 100% zdało w III Liceum Ogólnokształcącym.

Page 5: Analiza matury 2012

Przedmiot PolskaLO

w MałopolsceIII LO

J. polski pp 97% 98% 100 %

Matematyka pp 85% 93% 100 %

J. angielski pp 91% 98% 100%

J. niemiecki pp 96% 99% 100%

Page 6: Analiza matury 2012

Wyniki obowiązkowych egzaminów

Przedmiot Polska OKE Kraków m. Kraków LO III LO

J. polski pp 54% 54,8 % 60,2% 70,3 %

Matematyka pp 56% 60,8 % 71% 84,3 %

J. angielski pp 68% 70,4 % 82,8% 89 %

J. niemiecki pp 63% 64,5% 84,6 84,8 %

Page 7: Analiza matury 2012

Przedmiot Polska OKE Kraków III LO

J. polski pr 63% 68,2% 68,43 %(37 osób)

J. angielski pr 64% 63,6% 65 %( 142 osoby)

J. niemiecki pr 70% 71,3% 69 % (9 osób)

Fizyka pp 35% 37,6% 41% ( 2 osoby)

Fizyka pr 41% 46,9% 52 % (4 osoby)

Historia sztuki pr 50% 47,1% 37 % (12 osób)

Historia pp 54% 54,2% 55 % (1 osoba)

Historia pr 51% 54,8% 58 % (10 osób)

Page 8: Analiza matury 2012

Graficzna prezentacja wyników

Page 9: Analiza matury 2012

Przedmiot Polska OKE Kraków III LO

WOS pp 41% 42,3% 43% (6 osób)

WOS pr 38% 39,7% 41% (37 osób)

Biologia pp 37% 38,1% 47% (3 osoby)

Biologia pr 55% 54% 46% (59 osób)

Geografia pp 49% 50,1% 56 % ( 1 osoba)

Geografia pr 53% 52,5% 53% (38 osób)

Matematyka pr 48% 52% 51% (115 osób)

Chemia pp 51% 51,8% 59% (7 osób)

Chemia pr 53% 56,9% 50% (43 osoby)

Page 10: Analiza matury 2012

Wyniki graficznie

Page 11: Analiza matury 2012

Dziękujemy za uwagę