Top Banner
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Digwyddiadau Hydref a Gaeaf Tachwedd 2011 – Chwefror 2012 www.amgueddfacymru.ac.uk (029) 2039 7951 Arddangosfeydd Hwyl i'r Teulu Teithiau a Sgyrsiau Cerddoriaeth
10

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Mar 24, 2016

Download

Documents

Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Digwyddiadau Hydref a Gaeaf Tachwedd 2011 – Chwefror 2012
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Amgueddfa Genedlaethol CaerdyddDigwyddiadau Hydref a Gaeaf

Tachwedd 2011 – Chwefror 2012www.amgueddfacymru.ac.uk(029) 2039 7951

ArddangosfeyddHwyl i'r TeuluTeithiau a SgyrsiauCerddoriaeth

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 1

Page 2: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Arddangosfeydd – AM DDIM

Ni allaf ddiancrhag honYr arddangosiad CelfFodern a Gyfoes cyfredol.

Ffasau Glo a ChoprTan Maw 3 IonawrCymharu mapiau manwlWilliam Logan o ffasau glolleol yn y 1830au â’r mapdaearegol diweddaraf oAbertawe gan yr ArolwgDaearegol Prydeinig.

ARTIST ROOMS:Joseph Beuys Tan ddydd Sul 8 Ionawr Arddangosfa o yrfa deugainmlynedd Beuys – un offigurau mwyaf dylanwadolcelf fodern a chyfoes.

Crafu’r WynebTan ddydd Sul 29 Ionawr Paentiadau o safleoeddPalaeolithig allweddol ymMhrydain gan yr artist BrianGraham ochr yn ochr âgwrthrychau gafodd eudarganfod ar y safleoedd.

ArchaeopteryxTan fis Mawrth Arddangosfa i ddathlu 150 oflynyddoedd ers darganfodArchaeopteryx, y ffosilpluog enwog sy’n cael eiystyried yn ‘ddolen goll’rhwng deinosoriaid ac adar.

Adnabod Artist:David JonesGwe 5 Tachwedd –Sul 4 MawrthDetholiad o’n casgliad oweithiau rhagorol gan yrartist.

PerfformwyrYn agor Maw 6 RhagfyrPortreadau o actorion acherddorion Cymreig.

Capten Scott:Taith drosWyddoniaethDydd Sad 14 Ionawr-Sul 13 MaiGan mlynedd yn ôl,dechreuodd Capten Scott aralldaith i’r cyffindir mawrolaf. Casglwyd cyfoeth owybodaeth newydd amgreigiau, tywydd a bywydgwyllt y cyfandir.

John Piper:MynyddoeddCymru Sad 11 Chwefror-Sul 12 Mai Arddangosfa o gasgliadpreifat o waith John Pipersy'n canolbwyntio ar eiddelweddau dramatig ofynyddoedd y Gogledd.

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2039 79512

Y Frenhines: Celf a Delwedd

Sad 4 Chwefror-Sul 29 EbrillI goffáu Jiwbilî Ddiemwnt yFrenhines, golwg fanwl ar60 o'r delweddau mwyaftrawiadol o Elisabeth IIdrwy gydol ei theyrnasiad.Trefnwyd yr arddangosfadeithiol hon gan yr OrielBortreadau Genedlaethol.

Y Frenhines Elisabeth II, 1952,Dorothy Wilding (wedi'i liwio â llawgan Beatrice Johnson) © WilliamHustler a Georgina Hustler/Yr OrielBortreadau Genedlaethol, Llundain.

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 2

Page 3: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Teithiau, Sgyrsiau, Cyngherddau a mwy

Taith Dywys:Gwreiddiau: canfody Gymru gynnar

Bob dydd Sadwrn a dyddSul 11.45am, am 30 munud

Taith DywysDdyddiol:UchafbwyntiauCelf12.30pm am 30 munud

Tu ôl i’r Llenni:Bioamrywiaeth Maw 1 Tachwedd, 1.05pm

Dewch i gwrdd â’ngwyddonwyr a dysgu ameu gwaith tu ôl i’r llenni.Bydd cynnwys y teithiau’namrywio bob mis, fellydewch yn ôl i ddysgu mwy.Mae’n bosibl y bydd rhaiteithiau’n anaddas iymwelwyr sydd âphroblemau symudedd,ffoniwch (020) 2039 7951am gyngor.

Sgwrs AmserCinio yn OrielGwreiddiauMer 2 Tachwedd, 1.05pm

Dadansoddi’r Bloc:Archwilio Arfwisg Caerllion.

CyfresDdarlithoedd yrAmgueddfa GelfGenedlaethol Mer 2 Tachwedd, 6.30pm

Thomas Jones: y BrasluniauPersonol a’r PeintiadauCyhoeddus. Tocynnau £10 a£8 – gan gynnwys derbyniadgwin. Ffoniwch 0844 4154100 i gadw eich lle. Gydachymorth y Gronfa Gelf.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 4 Tachwedd, 1.05pm

ARTIST ROOMS: JosephBeuys. Cyflwyniad i’rarddangosfa.

Barn ar GelfGwe 4 Tachwedd, 2pm-4pm

Dewch â llun neu wrthrychcelf i gael barn neu gymorthyr Adran Gelf. Ni ellir prisiogwaith.

Darllen yn Uchel:Testunau amDeithio Sad 5 Tachwedd, hanner dydd

Ewch iwww.readingvolumes.co.ukam ragor o fanylion.

Cyngerdd AmserCinioSul 6 Tachwedd, 1pm

Sinfonia Newydd yncyflwyno cerddoriaethsiambr gan gyfansoddwyrColeg Brenhinol Cerdd aDrama Cymru.

Tu ôl i’r Llenni:DaearegMaw 8 Tachwedd, 1.05pm

Gweler 1 Tachwedd amfanylion.

Trafodaeth BanelIau 10 Tachwedd, 2pm-4pm

Troellau’r Trisgell: Beuys acEisteddfod Genedlaethol1977. Golwg ar ddiddordebJoseph Beuys yn y bydCeltaidd a’i gyfraniad atEisteddfod Wrecsam 1977.Cynullwyr: Dr Heike Roms aDr Victoria Walters.

Am ddim Oedolion Ffoniwch i archebu lle Archebwch wrth gyrraedd Sgwrs Taith Cyngerdd

Digwyddiad sy'n gysylltiedig â chyfres deledu newydd a gomisiynwyd gan BBC Cymru Wales a'r Brifysgol Agored yng Nghymru3

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 3

Page 4: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 11 Tachwedd, 1.05pm

Chwedlau Creu – ar y cyd agarddangosfa Joseph Beuys.

Diwrnod ArbennigGwyddorauNaturiol

Sad 12 Tachwedd, 11am- 4pm

Dyma gyfle i archwilio’rcasgliadau, cwrdd â’rcuraduron a mynd ar daithtu ôl i’r llenni arbennig.

Tu ôl i’r Llenni: CelfMaw 15 Tachwedd, 1.05pm

Y Stiwdio CadwraethPaentiadau.

Sgwrs AmserCinio yn OrielGwreiddiauMer 16 Tachwedd, 1.05pm

Cyflwyniad i arddangosfaCrafu'r Wyneb.

CyfresDdarlithoedd yrAmgueddfa GelfGenedlaethol Mer 16 Tachwedd, 6.30pm

Ffenest ar Fenis – Monet a’igystadleuwyr. Tocynnau £5a £4. Ffoniwch 0844 4154100 i gadw eich lle. Gydachymorth y Gronfa Gelf.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 18 Tachwedd, 1.05pm

David Jones – cyflwyniad iwaith yr artist a’r arddangosfa.

Diwrnod AgoredCyfeillion yrAmgueddfa Sad 19 Tachwedd, 11am-4pm

Diwrnod o sgyrsiau, teithiau acherddoriaeth – a gwybodaetham sut i fod yn un o Gyfeillionyr Amgueddfa. Ffoniwch(029) 2051 3956 erbyn 1Tachwedd i gadw’ch lle.

Cyngerdd yn yrOriel: BywydLlonydd a GitârSul 20 Tachwedd, 2pm

Cerddoriaeth newydd argyfer ffliwt, fiola a gitâr.

Cyngerdd CoffiCaerdydd:PedwarawdLlinynnol Cavaleri

Sul 20 Tachwedd,11.30am

Mozart: PedwarawdLlinynnol yn B feddalnod,K.589

Janácek: PedwarawdLlinynnol Rhif 2 (LlythyronMynwesol)

Tocynnau ymlaen llaw:Oedolion £8.80*,Gostyngiadau £6.60* oSwyddfa Docynnau'r NewTheatre (029) 2087 8889 neuwww.amgueddfacymru.ac.uk.Nifer fach o docynnau ar ydrws: £10. *Gan gynnwystâl gweinyddu.

Tu ôl i’r Llenni:ArchaeolegMaw 22 Tachwedd,1.05pm

Y Labordy Cadwraeth.

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2039 79514

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 4

Page 5: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Taith IaithIau 24 Tachwedd, 1pm

Cyfle i wella’ch Cymraegtrwy drafod celf fodern achyfoes.

Datganiad ar yr Organ Gwe 25 Tachwedd, 1pm

Datganiad ar organWilliams-Wynn o’rddeunawfed ganrif.Noddwyd gan GyfeillionAmgueddfa Cymru.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 25 Tachwedd, 1.05pm

Martin Bloch a Chymru

Ar y cyd ag arddangosfa ‘Ni allaf ddianc rhag hon’.

Sgwrs Amser Cinioy GwyddorauNaturiolMer 30 Tachwedd, 1.05pm

Marchrawn – gelyn y garddwrneu wyrth esblygiadol?

CyfresDdarlithoedd yrAmgueddfa GelfGenedlaethol Mer 30 Tachwedd, 6.30pm

Astudiaeth Francis Bacon argyfer Hunan Bortread(1963): golwg yn ôl atDegas. Gweler 16 Tach amwybodaeth. Gyda chymorthy Gronfa Gelf.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 2 Rhagfyr, 1.05pm

Newid Agweddau: DavidJones yn yr AmgueddfaGenedlaethol 1932-2000.

Cyngerdd AmserCinioSul 4 Rhagfyr, 1pm

Caneuon o’r sioeau ganfyfyrwyr llais trydeddflwyddyn Coleg BrenhinolCerdd a Drama Cymru.

Tu ôl i’r Llenni:BioamrywiaethMaw 6 Rhagfyr, 1.05pm

Gweler 1 Tachwedd amfanylion.

Sgwrs AmserCinio yn orielGwreiddiauMer 7 Rhagfyr, 1.05pm

Concro’r Gogledd – y bodaudynol cyntaf ym Mhrydain.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 9 Rhagfyr, 1.05pm

Ar wyneb y dwr - dau waithArgraffiadol pwysig ganMonet o’r Almaen.

Cyngerdd CoffiCaerdydd: Musica Viva Sul 11 Rhagfyr, 11.30am

Maw: Triawd Piano

Schumann: Triawd PianoRhif 2 yn F, Op. 80

Gweler 20 Tachwedd amdocynnau.

Tu ôl i’r Llenni:DaearegMaw 13 Rhagfyr, 1.05pm

Gweler 1 Tachwedd amfanylion.

Am ddim Codir tâl Oedolion Teulu Ffoniwch i archebu lle

Archebwch wrth gyrraedd Sgwrs Taith Cyngerdd5

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 5

Page 6: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Sgwrs Amser Cinioyn Oriel GwreiddiauMer 14 Rhagfyr, 1.05pm

Trefynwy: canrifo grochenwyraruthrol.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 16 Rhagfyr, 1.05pm

Karl Weschke – Ar y Ffin

Ar y cyd â’r arddangosfa ‘Ni allaf ddianc rhag hon’.

Barn ar GelfGwe 6 Ionawr, 2pm-4pm

Gweler 4 Tachwedd am fanylion.

Tu ôl i’r Llenni:DaearegMaw 10 Ionawr, 1.05pm

Gweler 8 Tachwedd am fanylion.

Sgwrs AmserCinio yn orielGwreiddiauMer 11 Ionawr, 1.05pm

Tynnu’r cyfan am ein pennau- dinistrio ac ailadeiladu lloccylchfur dwbl Meillionydd.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 13 Ionawr, 1.05pm

‘Moderneiddio’: golwgmanwl ar gasgliadau dyluniougeinfed ganrif yrAmgueddfa.

Cyngerdd CoffiCaerdydd:Pedwarawd PianoFrithSul 15 Ionawr, 11.30am

Dvorák: Pedwarawd PianoRhif 1 yn D, Op. 23

Brahms: Pedwarawd PianoRhif 1 yn G leiaf, Op. 25

Gweler 20 Tachwedd amdocynnau.

Cyngerdd AmserCinioSul 15 Ionawr, 1pm

Cerddoriaeth siambr ganadran chwythbrennau ColegBrenhinol Cerdd a DramaCymru.

Tu ôl i’r Llenni:CelfMaw 17 Ionawr, 1.05pm

Y casgliad cerameg.

Sgwrs AmserCinio yn OrielGwreiddiauMer 18 Ionawr, 1.05pm

Tawelu’r Silwriaid – Castell-nedd a goresgyniady Rhufeiniaid yn ne Cymru.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 20 Ionawr, 1.05pm

Sickert y Llofrudd? Golwg ar beintiadauLlofruddiaethau CamdenTown.

Tu ôl i’r Llenni:ArchaeolegMaw 24 Ionawr, 1.05pm

Ystafell Astudio Arteffactau.

Sgwrs AmserCinio yGwyddorauNaturiolMer 25 Ionawr, 1.05pm

Teithiau Trawiadol –defnyddio lloerennau iddilyn patrymau mudo.

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2039 79516

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 6

Page 7: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Taith IaithIau 26 Ionawr, 1pm

Taith Gymraeg o amgylch yrorielau celf.

Datganiad ar yr OrganGwe 27 Ionawr, 1pm

Gweler 25 Tachwedd amd fanylion.

Sgwrs AmserCinio yn orielGwreiddiauMer 1 Chwefror, 1.05pm

Creu Hanes yn Sain Ffagan.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 3 Chwefror, 1.05pm

Charles Sargeant Jagger a‘The Prince of Walesdressed for tennis’.

Barn ar Gelf Gwe 3 Chwefror, 2pm-4pm

Gweler 4 Tachwedd amfanylion.

Darllen yn Uchel:Testunau LGBTSad 4 Chwefror, hanner dydd

Ewch iwww.readingvolumes.co.ukam ragor o fanylion.Rhan o Fis Hanes LGBT.

Cyngerdd CoffiCaerdydd:PedwarawdBenyounes

Sul 5 Chwefror, 11.30am

Haydn: PedwarawdLlinynnol yn F, Op.77, Rhif 2

Brahms: PedwarawdLlinynnol yn A leiaf, Op.51,Rhif 2

Gweler 20 Tachwedd amdocynnau.

Cyngerdd AmserCinio Sul 5 Chwefror, 1pm

“Bel canto mewn trowsusbyr” – golwg ar rolautrawsgroesi i’r mezzo-soprano gyda myfyrwyr MAOpera Coleg BrenhinolCerdd a Drama Cymru.Rhan o Fis Hanes LGBT.

Tu ôl i’r Llenni:BioamrywiaethMaw 7 Chwefror, 1.05pm

Gweler 1 Tachwedd amfanylion.

Sgwrs AmserCinio yGwyddorauNaturiol Mer 8 Chwefror, 1.05pm

Cyflwyniad i Capten Scott:Taith dros Wyddoniaeth.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 10 Chwefror, 1.05pm

Y Frenhines: Chwedegmlynedd o Gelf, Delwedd aChynrychiolaeth. Ar y cydâ’r arddangosfa YFrenhines: Celf a Delwedd.

Tu ôl i’r Llenni:DaearegMaw 14 Chwefror, 1.05pm

Gweler 8 Tachwedd amfanylion.

EunuchiaidCerddorol – Byd yCastratiMer 15 Chwefror, 2pm-4pm

Cyngerdd gan adran Operaa Pherfformiad HanesyddolColeg Brenhinol Cerdd aDrama Cymru. Rhan o FisHanes LGBT.

Am ddim Codir tâl Oedolion Ffoniwch i archebu lle Archebwch wrth gyrraedd Sgwrs Taith Cyngerdd

Digwyddiad sy'n gysylltiedig â chyfres deledu newydd a gomisiynwyd gan BBC Cymru Wales a'r Brifysgol Agored yng Nghymru7

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 7

Page 8: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Sgwrs AmserCinio yn OrielGwreiddiau Mer 15 Chwefror, 1.05pm

Sgerbydau Llanbedrgoch,Ynys Môn – dull gwyddonolo ail-ddehongli’r gorffennol.

Sgwrs CelfAmser Cinio Gwe 17 Chwefror, 1.05pm

Portreadau Brenhinol: celf adelwedd drwy’r oesau. Ar ycyd â’r arddangosfa YFrenhines: Celf a Delwedd.

Tu ôl i’r Llenni:CelfMaw 21 Chwefror, 1.05pm

Stiwdio CadwraethCelfyddyd Gymhwysol aCherflunwaith.

Taith IaithIau 23 Chwefror, 1pm

Taith yn Gymraeg o’r orielauhanes natur.

Datganiad ar yr OrganGwe 24 Chwefror, 1pm

Gweler 25 Tachwedd amfanylion.

Sgwrs CelfAmser CinioGwe 24 Chwefror, 1.05pm

‘God Save the Queen’ gydaJamie Reid, artist clawreiconig albwm y SexPistols. Ar y cyd â’rarddangosfa Y Frenhines:Celf a Delwedd.

Tu ôl i’r Llenni:ArchaeolegMaw 28 Chwefror, 1.05pm

Y Stiwdio Ddarlunio.

Sgwrs AmserCinio yGwyddorauNaturiolMer 29 Chwefror, 1.05pm

Ochr ddynol Antarctica.

Dathliadau DyddGwyl DewiIau 1 MawrthCyngerdd, 1.15pm

“Ffanferau ac Utganiadau”– dathlu Dydd Gwyl Dewigydag adrannau Pres a LlaisColeg Brenhinol Cerdd aDrama Cymru.

Sgwrs 2.15pmBywyd Winifred, IarllesDundonald, yr olaf o deuluLloyd y Gwrych.

Sgwrs gyda lluniau ganMark Baker, PhD Archaeoleg,Ysgol Archaeoleg, Hanes acAstudiaethau Crefyddol,Prifysgol Caerdydd.

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2039 79518

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 8

Page 9: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

Archwilio,Canfod, Creu…Bob dydd Sadwrn, 11am, 1pm a 3pm

Bydd gweithdai celf agwyddoniaeth bob yn ailddydd Sadwrn.

Bob wythnos byddwn yndysgu am wahanolwrthrychau neu weithiau celfac yn ymateb iddynt drwygreu rhywbeth i fynd adregyda chi. Addas i blant 4+.

Bwyd aChrefftau’r WylSad 26 a Sul 27 Tachwedd,11am-4pm

Dewch i ddechrau ar ysiopa yn ein stondinau fydd yn llawn anrhegiona wnaed â llaw, crefftau a bwyd

Nadoligaidd.

Carolau yn yrAmgueddfaIau 8 Rhagfyr, 3pm

Ymunwch â chôr yrAmgueddfa i ganu’ch hoffgarolau a mwynhau gwin ygaeaf a mins pei wedi hynny.

Hwyl yr Wyl i’rTeuluSad 10 Rhagfyr, 11am-4pm

Crefftau, adrodd straeon acymweliad gan Siôn Corn!

Clwb Ffilmiau'r TeuluNadolig Plentyn yng Nghymru / A Child’s Christmasin Wales (U – 2009)

Sad 10 Rhagfyr, 12.30pm (Cymraeg) a1.30pm (Saesneg)

Animeiddiad o glasur DylanThomas. Cynhyrchiad BraveNew World ac enillyddgwobr Animeiddiad GorauBAFTA 2009.

Gweithgareddau i’r Teulu

Am ddim Oedolion Archebwch wrth gyrraedd Sgwrs Taith Cyngerdd Ymarferol Ffilm

Digwyddiad sy'n gysylltiedig â chyfres deledu newydd a gomisiynwyd gan BBC Cymru Wales a'r Brifysgol Agored yng Nghymru9

Canolfan Ddarganfod Clore

Dewch i ganfod a thrin cannoedd o wrthrychau’r amgueddfa,rhoi tro ar ein teithiau o gwmpas yr orielau neu dewch â’chgwrthrychau aton ni ac fe wnawn ni eich helpu i’w hadnabod.

Gweithgareddau i deuluoedd am 2pm bob penwythnosa bob dydd yn ystod gwyliau ysgol, 11am-4pm.

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 9

Page 10: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Digwyddiadau Hydref a Gaeaf 2011-12

CrefftauTsieineaiddSad 28 Ionawr, 11am-4pm

Diwrnod o weithdai arthema Tsieina, a dysgwchsut i ysgrifennu’ch enwmewn Tsieinëeg!

Clwb Ffilmiau'r TeuluMcDull Kung FuDing Ding Dong(U – 2009)Sad 28 Ionawr, 2pm

I ddathlu’r FlwyddynNewydd Tsieineaidd,dyma’r ffilm ddiweddaraf yny gyfres uchel ei bri amfochyn o Hong Kong.

Iaith: CantonaiddIs-deitlau: Tsieinëeg,Saesneg.

Adar yr ArddSad 28 a Sul 29 Ionawr,11am, 1pm a 3pm

Dewch i ddysgu am yr adaryn eich gardd a bydd cyfle igreu bwydydd adar i fyndadre gyda chi.

Clwb Ffilmiau'r TeuluThe Land BeforeTime (U – 2006)

Sad 11-Maw 14 Chwefror,2pm (ar gau dydd Llun)

Deinosoriaid yneich Gardd Sad 11-Sul 19 Chwefror,11.30am, 12.30pm a3.30pm (ar gau dydd Llun)

Deinosoriaid gyda phlu arnyntyw’r adar yn eich gardd,maen nhw’n perthyn i’wVelociraptor a T.rex – wir yr!

Clwb Ffilmiau'r TeuluThe BFG (U – 1989)

Mer 15-Sul 19 Chwefror,2pm

Dewch i weld y ffefryn ymagan Roald Dahl ac ymweldag Y Frenhines: Celf aDelwedd.

Tynnu WynebauSad 11-Sul 19 Chwefror,11am, 1pm a 3pm (ar gau dydd Llun)

Cyfle i greu eich portreadeich hun o’r Frenhines.Addas i blant 4+.

I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch iwww.amgueddfacymru.ac.ukAr agor: Dydd Mawrth – dydd Sul a mwyafrif dyddiau Llun Gwyl y Banc, 10am-5pm.

Ar gau: 24, 25, 26 Rhagfyr, 1 a 2 Ionawr

Sut i ddod o hyd i ni: Rydym yng Nghanolfan Ddinesig Caerdydd. Mewn car, gadewch yr M4 yngnghyffordd 32, gan deithio tua’r dre ar yr A470 a dilyn arwyddion canol yddinas. O orsaf fysiau a threnau Caerdydd Canolog ewch ar y bws ‘Free b’drwy ganol y ddinas i Greyfriars Road.

Mae’r manylion yn gywir wrth i’r llyfryn fynd i’r wasg. Edrychwch ar y wefan www.amgueddfacymru.ac.uk cyn gwneud trefniadau arbennig.

Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch (029) 2039 795110

NMW Cardiff WEL_Layout 1 19/10/2011 18:09 Page 10