Top Banner
Alternativní zdroje podpůrných opatření
9

Alternativní zdroje podpůrných opatření

Jan 13, 2016

Download

Documents

javan

Alternativní zdroje podpůrných opatření. Podpůrná opatření: (v.147/2011 Sb.) využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů zařazení předmětů speciálně pedagogické péče - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Alternativní zdroje podpůrných opatření

Alternativní zdroje podpůrných opatření

Page 2: Alternativní zdroje podpůrných opatření

Podpůrná opatření a běžné zdroje financování

Podpůrná opatření: (v.147/2011 Sb.) využití speciálních metod, postupů,

forem a prostředků vzdělávání kompenzačních, rehabilitačních a

učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů

zařazení předmětů speciálně pedagogické péče

poskytování pedagogicko-psychologických služeb

zajištění služeb asistenta pedagoga snížení počtu žáků ve třídě

Běžné zdroje financování: rozvojový program MŠMT

„Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením“

program na zřizování míst asistentů pedagoga a jejich financování v gesci KÚ

program MŠMT na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzivních škol v roce 2012

Page 3: Alternativní zdroje podpůrných opatření

Alternativní zdroje financování podpůrných opatření

Nadace a nadační fondy Občanská sdružení existují při školách Nadační fondy existující při školách

Page 4: Alternativní zdroje podpůrných opatření

Nadace ČEZ – Oranžové schody

„Cílem grantu je pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.“

Výběrové řízení vyhlašováno 1x ročně www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-schody.html

Ve SČ kraji v minulosti podpořeny např. ZŠ Příbram, Jiráskovy sady (v roce 2010 dostala

160.000,- na zakoupení schodolezu) ZŠ v Kostelci nad Černými Lesy (v roce 2011 dostala

837.000,- na 2 schodišťové plošiny)http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-schody/podporene-projekty/842.html

http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-schody/podporene-projekty/1142.html

Page 5: Alternativní zdroje podpůrných opatření

Nadace Dětský mozek

Podporuje osoby s centrálním postižením nervové soustavy právnické osoby mohou žádat o příspěvky z prostředků NIF 1 x ročně v lednu

– letos nadace rozdělila přes 500 tis. korun, z toho např. ZŠ Hrochův Týnec dostala 15 tis. korun, ZŠ Brno, Masarykova 10 tis. korun

rodinám i NNO poskytuje příspěvky na osobní asistenci

http://www.detskymozek.cz/

Page 6: Alternativní zdroje podpůrných opatření

Nadační fondy Tesco a Albert

Nadační fond Tesco – v grantových řízeních v roce 2011 mezi ZŠ a SŠ přerozdělil 3,2 mil. Kč – na technické a sportovní vybavení (žádosti do max. výše 100.000,- Kč)

Na webových stránkách se lze registrovat pro odběr newsletteru http://corporate.itesco.cz/nadacni-fond-grantova-rizeni.html

Nadační fond Albert – má jako jeden z cílů podporu „vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných rodin“

žádosti mohou podávat jak NNO, tak i rozpočtové a příspěvkové organizace, maximální výše podpory do 100.000,- Kč

http://www.nadacnifondalbert.cz

Page 7: Alternativní zdroje podpůrných opatření

Občanská sdružení při školách

Část podpůrných opatření může zajišťovat občanské sdružení založené při škole – výhody tohoto systému:

Snadné zakládání o.s. (stačí tři osoby v přípravném výboru, které registrují o.s. u Ministerstva vnitra)

Občanská sdružení mohou získat dotace z některých grantů, které jsou školám nedostupné (např. sbírka Pomozte dětem od NROS…)

O.s. může získávat prostředky i prodejem výrobků a služeb Individuální i firemní sponzoři o.s. si mohou své dary odečíst z daní.

Page 8: Alternativní zdroje podpůrných opatření

Nadační fondy při školách

Alternativním zdrojem financování mohou být i nadační fondy zakládané při školách, v praxi fungují např.

Nadační fond Pastelka při ZŠ Vizovice, http://www.zsvizovice.cz/ Nadační fond ZŠ Laštovkova v Brně, http://www.zslastuvkova.cz/nadacni-

fond-zakladni-skoly-lastuvkova-77-brno-bystrcc Nadační fond ZŠ gen. Píky v Ostravě, http://www.zsgepiky.cz/cs/nadacni-

fond.html Nadační fond Curie - ZŠ nám. Curiových v Praze,

http://www.youtube.com/watch?v=X_8z1151TAo

Page 9: Alternativní zdroje podpůrných opatření