Top Banner
Druki ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej - dostępne online - aktualizacja: 01/06/2015 & 18:44:25 Abgarowicz Kajetan: Klub nietoperzy. Powieść. Lwów 1892 [1891] Andersen Hans Christian: Historia roku. Dziewczynka z zapałkami. Tłum. Cecylia Niewiadomska. Warszawa 1908 Andersen Hans Christian: Królowa śniegu. Tłum. Cecylia Niewiadomska. Warszawa 1908 Anselmus Polonus: Chorographia albo topographia, to iest osobliwe [...] opisanie Ziemie Świętej. Tłum. Andrzej Rymsza. Wilno 1595 Asnyk Adam: Mowa na zgromadzeniu wyborców miasta Krakowa z dn. 1 lipca. Kraków 1889 Aspis Bogumił: Adam i Ewa. Krotochwila w 2 odsłonach ze śpiewami. Winona 1889 Atlas dziecinny czyli nowy sposób do nauczania dzieci geografii [...]. [Tłum.] Dominik Gabriel Szybiński. Warszawa 1772 Avril Philippe: Podróż do różnych krajów Europy i Azyi przez missyonarzów S. J. w r. 1690 [...]. Tłum. Remigiusz Ładowski. Warszawa 1791 Awantura albo historya światowe rewolucye y niestatecznego alternatę szczęścia [...]. Wyd. Jakub Kazimierz Rubinkowski. [b.m.] 1743 Bach Carl Philipp Emanuel: Kleine Leichte Klavierstucke [...]. Wiedeń 1799-1801 Baliński Karol: Mądrość polska. Paryż 1861 Baliński Karol: Mowa miana na ogólnym zgromadzeniu akademików. Lwów 1848 Ballexserd Jakub: Dyssertacya na to pytanie jakie są przednieysze przyczyny śmierci tak [Tłum.] Stanisław Szymański. Warszawa 1785 Bałucki Michał: Bez chaty. Poemat. Kraków 1863 Bałucki Michał: Jak Kuba Sośniak wyszedł na szlachcica i co potem się stało. Historia prawdziwa. Kraków 1887 Bałucki Michał: Trzy szkice powieściowe z r. 1863. Kraków 1869 Bałucki Michał: Za późno. Nowela. Poznań [b.r.] Barclaius Jan: Argenida, którą [...] napisał. Tłum. Wacław Potocki. Warszawa 1697 Bard Nadwiślański nad Brzegami Duransy i Rodanu. Avignon 1832-1833 Baronius Caesar: Roczne dzieie Kościelne od Narodzenie Pana y Boga naszego Jesusa Chrystusa wybrane z [...]. Kraków 1603 Bartoszewicz Julian: Historia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Warszawa 1870 Bartoszewicz Julian: Kniaź i książę. Kraków 1876 Bartoszewicz Julian: Kropińscy. Obrazki z sejmikowego życia z czasów saskich. Wilno 1858 Bartoszewicz Julian: Królewicze biskupi. Żywoty czterech kapłanów [...]. Warszawa 1851 Bartoszewicz Kazimierz: Ilustrowany przewodnik po Pradze. Kraków 1891 Bartoszewicz Kazimierz: Niemcy czy Moskale. Kraków 1881 Bartoszewicz Kazimierz: Utworzenie Królestwa Kongresowego. Kraków 1916 Baudory Joseph du: Dzieła [...] dla szlachetney młodzieży wielce użyteczne, do odkrycia i [...]. Tłum. Remigiusz Ładowski. Lublin 1785 Baudouin de Cortenay Jan Niecisław: Kwestia polska w Rosji [...]. Kraków 1905 Bełcikowski Adam: Mowa [...] wygłoszona w dn. 6 czerwca 1900 na pogrzebie śp. W. Wisłockiego. Kraków 1900 Bełcikowski Adam: Okruchy literackie [...]. Warszawa 1884 Bełza Stanisław: Śląsk polski. [...].Warszawa 1920 Bełza Władysław: Młodość Sobieskich. Warszawa 1908 Bełza Władysław: Wanda. Opera w 4. aktach.. Lwów 1882 Białobocki Jan: Zegar w krótkim zebraniu czasów Królestwa Polskiego wiekami królów idący [...]. Kraków 161
25

alfabetyczną listę obiektów

Jan 11, 2017

Download

Documents

truongminh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: alfabetyczną listę obiektów

Druki ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej- dostępne online -

aktualizacja: 01/06/2015 & 18:44:25

Abgarowicz Kajetan: Klub nietoperzy. Powieść. Lwów 1892 [1891] Andersen Hans Christian: Historia roku. Dziewczynka z zapałkami. Tłum. Cecylia Niewiadomska. Warszawa 1908 Andersen Hans Christian: Królowa śniegu. Tłum. Cecylia Niewiadomska. Warszawa 1908 Anselmus Polonus: Chorographia albo topographia, to iest osobliwe [...] opisanie Ziemie Świętej. Tłum. Andrzej Rymsza. Wilno 1595 Asnyk Adam: Mowa na zgromadzeniu wyborców miasta Krakowa z dn. 1 lipca. Kraków 1889 Aspis Bogumił: Adam i Ewa. Krotochwila w 2 odsłonach ze śpiewami. Winona 1889 Atlas dziecinny czyli nowy sposób do nauczania dzieci geografii [...]. [Tłum.] Dominik Gabriel Szybiński. Warszawa 1772 Avril Philippe: Podróż do różnych krajów Europy i Azyi przez missyonarzów S. J. w r. 1690 [...]. Tłum. Remigiusz Ładowski. Warszawa 1791 Awantura albo historya światowe rewolucye y niestatecznego alternatę szczęścia [...]. Wyd. Jakub Kazimierz Rubinkowski. [b.m.] 1743 Bach Carl Philipp Emanuel: Kleine Leichte Klavierstucke [...]. Wiedeń 1799-1801 Baliński Karol: Mądrość polska. Paryż 1861Baliński Karol: Mowa miana na ogólnym zgromadzeniu akademików. Lwów 1848 Ballexserd Jakub: Dyssertacya na to pytanie jakie są przednieysze przyczyny śmierci tak [Tłum.] Stanisław Szymański. Warszawa 1785 Bałucki Michał: Bez chaty. Poemat. Kraków 1863 Bałucki Michał: Jak Kuba Sośniak wyszedł na szlachcica i co potem się stało. Historia prawdziwa. Kraków 1887 Bałucki Michał: Trzy szkice powieściowe z r. 1863. Kraków 1869 Bałucki Michał: Za późno. Nowela. Poznań [b.r.] Barclaius Jan: Argenida, którą [...] napisał. Tłum. Wacław Potocki. Warszawa 1697 Bard Nadwiślański nad Brzegami Duransy i Rodanu. Avignon 1832-1833 Baronius Caesar: Roczne dzieie Kościelne od Narodzenie Pana y Boga naszego Jesusa Chrystusa wybrane z [...]. Kraków 1603 Bartoszewicz Julian: Historia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Warszawa 1870 Bartoszewicz Julian: Kniaź i książę. Kraków 1876 Bartoszewicz Julian: Kropińscy. Obrazki z sejmikowego życia z czasów saskich. Wilno 1858 Bartoszewicz Julian: Królewicze biskupi. Żywoty czterech kapłanów [...]. Warszawa 1851 Bartoszewicz Kazimierz: Ilustrowany przewodnik po Pradze. Kraków 1891 Bartoszewicz Kazimierz: Niemcy czy Moskale. Kraków 1881 Bartoszewicz Kazimierz: Utworzenie Królestwa Kongresowego. Kraków 1916 Baudory Joseph du: Dzieła [...] dla szlachetney młodzieży wielce użyteczne, do odkrycia i [...]. Tłum. Remigiusz Ładowski. Lublin 1785 Baudouin de Cortenay Jan Niecisław: Kwestia polska w Rosji [...]. Kraków 1905 Bełcikowski Adam: Mowa [...] wygłoszona w dn. 6 czerwca 1900 na pogrzebie śp. W. Wisłockiego. Kraków 1900 Bełcikowski Adam: Okruchy literackie [...]. Warszawa 1884 Bełza Stanisław: Śląsk polski. [...].Warszawa 1920 Bełza Władysław: Młodość Sobieskich. Warszawa 1908 Bełza Władysław: Wanda. Opera w 4. aktach.. Lwów 1882 Białobocki Jan: Zegar w krótkim zebraniu czasów Królestwa Polskiego wiekami królów idący [...]. Kraków 161

Page 2: alfabetyczną listę obiektów

Biblia Święta, to jest księgi Starego i Nowego Zakonu […]. Tłum. Jakub Lubelczyk. Brześć Litewski 1563 Biblia to jest Księgi Starego y Nowego Zakonu (na polski język) z pilnością według łacińskiey Bibliey od Kościoła [...]. Kraków 1561 Bielowski August: Wiersz dziękczynny Janowi Szlachtowskiemu, [...]. Lwów 1849 Bielowski August: Wiersz pożegnawczy oddany Wielmożnemu Panu Adamowi Kłodzińskiemu, [...]. [b.m.] 1850 Bielski Joachim: Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez [...] syna jego wydana. Kraków 1597 Bielski Marcin: Kronika wszystkiego świata. Kraków 1551 Bielski Marcin: Sprawa rycerska według postępku i zachowania starego obyczaju rzymskiego [...]. Kraków 1569 Biernacki Mikołaj: Pogadanki lwowskie roku pańskiego Wystawy Krajowej pisane. Lwów 1895 Billewicz Teodor: Diarjusz czyniony w Angljej, jako się peregrynowało i mieszkało (1678). Poznań 1929 Birkowski Fabian: Exorbitancje ruskie [...]. Przy tym Kwiat opadający albo nagrobek Gustawa Adolfa [...]. Kraków 1633 Birkowski Fabian: Głos krwie b. Jozaphata Kunczewica [...] także b. Jana Sarkandra. Kraków 1629 Birkowski Fabian: Jan Karol Chodkiewicz i Jan Weyher [...]. Kraków 1627 Birkowski Fabian: Jozue za kolędę dany roku 1613. Jan Zamoyski na mszy zadusznej u św. Stanisława na [...]. Kraków 1613 Birkowski Fabian: Kantymir Basza porażony albo O zwycięstwie z Tatar przez Jego M. Pana P. Stanisława [...]. Warszawa 1624 Birkowski Fabian: Książę Krzysztof Zbaraski, Koniuszy koronny. Na pogrzebie wspomniany od [...]. Kraków 1627 Birkowski Fabian: Kwiaty koron królewskich nieśmiertelne abo pamięć Nai. Monarchy Zygmunta III […]. Kraków 1633 Birkowski Fabian: Na pogrzebie Wielebnego Ojca x. Piotra Skargi [...]. Kazanie [...]. Kraków 1612 Birkowski Fabian: Panu Bogu w Troycy S. Iedynemu podziękowanie za uspokojenie Korony i W. Ks. Lit. […]. Kraków 1621 Birkowski Fabian: Stefan Chmielecki albo nagrobek J. W. Steph. Chmielnickiego [...]. Warszawa 1632 Blackstone William: Prawo kryminalne angielskie [...]. Tłum. Teodor Ostrowski. Warszawa 1786 Bliziński Józef: Dziwolągi. Szkice i obrazki [...]. Warszawa 1876 Bliziński Józef: Mośkowe swaty. Komedya w I-ym akcie. Lwów 1881 Błażewski Marcin: Tłumacz rokoszowy. Kraków 1607 Boczyłowic Jakub: Wymowny polityk, [...] w weselnych y pogrzebowych mowach. Toruń 1694 Bogacki Feliks: Zagadnienia etyki. Kraków 1909 Bogusławski Stanisław: Flis. Obrazek ludowy w jednym akcie. Warszawa 1858 Bogusławski Stanisław: Urojenie. Komedya w trzech aktach oryginalnie wierszem napisana. Warszawa 1834 Bonaventura sanctus Pseudo: Żywot wszechmocnego syna bożego, Pana Jezu Krysta […]. Tłum. Baltazar Opeć. Kraków 1522 Borkowski Dunin Leszek: O najdawniejszych zabytkach pisemnych. Lwów 1850 Borkowski Dunin Leszek: Pamiętnik urywkowy współczesny. Lwów 1861 Borkowski Dunin Leszek: Przypomnienie zapoznawanych prawd. Budapeszt 1892 Borkowski Dunin Leszek: Sejm ustawodawczy rakuski [...]. Cz. 1. Poznań 1849-1850 Borkowski Dunin Leszek: Sejm ustawodawczy rakuski [...]. Cz. 2. Poznań 1850 Borkowski Dunin Leszek: Toast [...] miany na weselu Jerzego hr. Dunina Borkowskiego i Elżbiety hr. Łosiówny [...]. Lwów 1884 Borkowski Dunin Witold: Stosunki rodzinne. Komedja w pięciu aktach. Lwów 1870 Boudier de Villermet Pierre Joseph: Przyjaciel białychgłow. Tłum. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1766 Boufflers Stanislas Jean: Królowa Golkondy. Powieść. Tłum. Julian Ursyn Niemcewicz. Warszawa 1792 Bratkowski Daniel: Świat po części przejrzany. Kraków 1697 Bredkrajcz Norbert: Matka bohaterka. Poemat z czasów porewolucyjnych. Wrocław 1843 Bronikowski Antoni: J. I. Kraszewskiemu. [Wiersz]. [b.m.] [1879] Bronikowski Antoni: Kwiatek wielkopolski. Poezje. Wrocław 1838

Page 3: alfabetyczną listę obiektów

Bronikowski Antoni: Moje marzenia. Poezje. Leszno 1840 Bronikowski Antoni: Tam - cobądź, ztąd - nic powiedzieć nie godziłoby się? Poznań 1876 Brożek Jan: Przydatek pierwszy do geometriej polskiej Stanisława Grzebskiego. [b.m.r.] Brzozowski Stanisław: Jędrzej Śniadecki, jego życie i dzieła. Warszawa 1903 Bukowiecka Zofia: Wspomnienia podlotka. Opowiadanie z 50-tego wyd. [...]. Warszawa 1901 Bukowiecka Zofia: Żołnierz Dewetta. Z papierów młodego przyjaciela Jana Żórawskiego. Warszawa 1902 Buszczyński Stefan: O grobowcu Bolesława Śmiałego. Kraków 1882 Buszczyński Stefan: Wymarzony kochanek. Wilno 1848 Bystrzonowski Wojciech: Informacja matematyczna rozumnie ciekawego Polaka świat cały, niebo y ziemię y co na nich jest […]. Lublin 1743 Campe Joachimus Henricus: Zbiór podrózy ważnych i ciekawych dla nauki i zabawy młodych tłum. Stanisław Szymański. T. 1. Kraków 1794 Catharina II (Russiae Imperatrix): Ustawy na Gubernie Państwa Cało-Rosyjskiego [...]. Tłum. Stanisław Siestrzeńcewicz Bohusz. Mohylew 1777 Celichowski Zygmunt: Przyczynek do życiorysu Marcina Kwiatkowskiego z Różyc.Kraków 1890 Chełchowski Henryk: Poprzysiężony pokoy Moskwie z Polakami od Naiaśnieyszego y niezwyciężonego Władysława IV [...]. Lublin 1635 Chełchowski Henryk: Wieść z Moskwy, prawdziwa krótkim rymem wyprowadzona. Toruń 1634 Chesterfield Philip Dormer Stanhope: Filozof indyjski, albo sposób uszczęśliwienia [...]. Tłum. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1767 Chmielowski Benedykt: Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, cz. 1. Lwów 1745-1746 Chmielowski Benedykt: Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, cz. 2. Lwów 1745-1746 Chmielowski Benedykt: Zbiór krótki herbów polskich oraz wsławionych cnotami i naukami Polaków przez [...]. Warszawa 1763 Chmielowski Piotr [w:] Taine Hippolyte Adolphe: Filozofia sztuki. [Wstęp P. Ch.]. Warszawa 1896 Chmielowski Piotr: Przegląd najnowszych powieści. Kraków 1890Chociszewski Józef: Czarodziejski stolik i zaczarowane kije w miechu. Igra dla ludu [...]. Gniezno 1901 Chociszewski Józef: Powiastki i bajki dla dzieci. Poznań 1873 Chociszewski Józef: Rozrywka po pracy w dni świąteczne. Zbiór łatwych sztuk teatralnych [...]. Bytom 1903 Chodźkiewicz Władysław: Pamiętniki włóczęgi. T. 1. Lwów 1903 Chodźkiewicz Władysław: Pamiętniki włóczęgi. T. 2. Lwów 1903 Chodźko Ignacy: Podania litewskie. Seria druga. Żegota z Milanowa Milanowski. Wilno 1854 Chodźko Ignacy: Podania litewskie. Seria pierwsza.Wilno 1852 Chompré Pierre C.: Historya Bogów bajeczna przez alfabet zebrana [...]. [Tłum.] Dominik Gabriel Szybiński. Warszawa 1769 Chwalczewski Stanisław: Piscovaâ kniga Pinskago i Kleckago knâžestv' sostavlennaâ [...]. Wilno 1884 Cicero Marcus Tullius: Fragmentorum […] tomi IV cum adnotationibus Andrzej Patrycy Nidecki. Wenecja 1561 Cicero Marcus Tullius: Orationes, Pro lege Manilia ; Pro S. Rosco ; Catilinariae quatuor […]. Wyd. Adam Romer. Kraków 1610 Cichowski Mikołaj: Namowa do ich mośćiow pánow koronnych [...]. Kraków 1661 Cichowski Mikołaj: Obrona zacnych i pobożnych ludzi [...] przeciwko paskwilowi od jakiegoś ministra ariańskiego przeciw […]. Kraków 1661 Clairaut Alexis Claude: Początki geometryi. Tłum. Marcin Odlanicki Poczobut. Wilno 1772 Confessio Augustanae fidei. To jest wyznanie wiary krzesciańskiej […]. Tłum. Marcin Kwiatkowski. Królewiec 1561 Cornarus Ludovicus, Lessius Leonardus: Nauka zdrowia tj., skuteczny sposób, którym się [...]. Tłum. Franciszek M. Leśniewski. Lwów 1765 Cybulski Wojciech: O runach słowiańskich. Poznań 1860 Czajewski Wiktor: Nowa gmina albo rozmowa wójta z plebanem. Warszawa 1887 Czaplicki Władysław: Pieśni studenckie. Kraków 1881 Czerwieński Bolesław: Skon Jana Hłaski zdarzenie prawdziwe. Lwów 1882 Czerwieński Bolesław: Uczony. Poemat. Lwów 1875

Page 4: alfabetyczną listę obiektów

Czerwieński Bolesław: Urywane strofy. Lwów 1886 Czyn. Pismo Młodzieży robotniczej PPS. 1929 nr 1. Warszawa 1929 Czyn. Pismo Młodzieży robotniczej PPS. 1929 nr 2. Warszawa 1929 Czyn. Pismo Młodzieży robotniczej PPS. 1929 nr 3. Warszawa 1929 Damalewicz Stefan: Róża z Opátrznośći Boskiey nową szátą odźiána [...]. Kraków 1642 Daniecki Jan: Przyiaciel szczery. Kraków 1606 Daniecki Jan: Żáłosne nárzekánie Korony Polskiey. Kraków 1607 Danielewski Ignacy: Asem i królowa duchów. Chełmno 1892 Danielewski Ignacy: Poezje. Bydgoszcz 1855 Darowski Weryha Aleksander: Do dziejów Ukrainy. Lwów 1863 Darowski Weryha Aleksander: Książe Jeremi Wiśniowiecki. Sceny dramatyczne z XVII wieku. Paryż [1862] Darowski Weryha Aleksander: Lament skwirski. Legenda ukraińska.. Lipsk [1862] Darowski Weryha Aleksander: Młodość Stanisława Bohusza Siestrzencewicza. Kraków 1872 Darowski Weryha Aleksander: Relacja o starej chińskiej kronice Czin-Czi-Na [...]. Lwów 1877 Darowski Weryha Aleksander: Znaki pieczętne ruskie. Noty heraldyczne (z tablicą herbów). Paryż 1862 Demolder Eugene: Kwiaciareczka. Tłum. Cecylia Niewiadomska. Warszawa 1908 Demolder Eugene: Mała służąca. Tłum. Cecylia Niewiadomska. Warszawa 1908 Demolder Eugene: Sąsiedzi. Tłum. Cecylia Niewiadomska. Warszawa 1908 Demosthenes: Pro libertate Rhodiorum oratio. Wyd. Simon Maricius. Kraków 1547 Dębicki Ludwik Zygmunt: Lucjan Siemieński. Wspomnienie pośmiertne. Kraków 1878 Dębicki Ludwik Zygmunt: Maurycy Mann - pamiętnik dla przyjaciół. Kraków 1877 Dębicki Ludwik Zygmunt: Piotr Moszyński. Wspomnienie pośmiertne. Kraków 1879 Długosz Stanisław: [Płk Dionizy] Czachowski. Poznań 1924 Donatus Tiberius Claudius: Życie P. Virgiliusza Marona. Tłum. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1754 Dorowski Franciszek Gabriel: Ojcowizna. Sztuka ludowa w trzech obrazach z muzyką [...]. Lwów 1909 Dorowski Franciszek Gabriel: Promyk słońca. Komedja w jednym akcie przez [...]. Kraków 1892 Dorowski Franciszek Gabriel: Stare miasto. Sztuka w 4 aktach. Poznań 1915 Dorowski Franciszek Gabriel: W górę serca. Obraz dramatyczny w 4 aktach na tle dziejów 1863 roku. Lwów 1922 Dorowski Franciszek Gabriel: Wielmożni, czyli Nowi ludzie. Sztuka współczesna w 3 aktach [...]. Poznań 1928Drużbacka Elżbieta: Zbior rytmow duchownych, panegirycznych [...]. Warszawa 1752 Duchińska Seweryna: Gawędy i Powieści. T. 1. Warszawa 1854 Duchińska Seweryna: Gawędy i Powieści. T. 2. Warszawa 1854 Duchińska Seweryna: Kropla z kroplą będzie morze! Obrazek dramatyczny. Lwów [1890] Duchińska Seweryna: Nowe powieści dla dojrzalszej młodzieży. Ozdobione drzeworytami.Warszawa 1868 Duchińska Seweryna: Śluby Jana Kazimierza. Oratorium. Lwów 1895 Dutkiewicz Walenty: O prawach wierzycieli do spadku [...]. Warszawa 1862 Dzwon duchowny. 1863 nr 1. Warszawa 1863 Dzwon duchowny. 1863 nr 2. Warszawa 1863 Dzwon duchowny. 1863 nr 3. Warszawa 1863 Dzwon duchowny. 1863 nr 4. Warszawa 1863 Epiphanius Cyprius (Sanctus): Oratio in sepulturam Corporis Domini. [Ed.] Szymon Szymonowicz. Zamość 1604

Page 5: alfabetyczną listę obiektów

Estreicher Karol: Teatra w Polsce. t. 1. Kraków 1873 Estreicher Karol: Teatra w Polsce. t. 2. Kraków 1873 Estreicher Karol: Teatra w Polsce. t. 3. Kraków 1873 Faust Bernard Krzysztof: Katechizm zdrowia dla użytku szkół i domowej edukacyi [...]. Tłum. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. Warszawa 1795Fierard Jozeph: Zebranie nauk chrześcijańskich wydane włoskim językiem [...]. Tłum. Dawid Pilchowski. Wilno 1776 Finkel Ludwik: Marcin Kromer. Historyk polski XVI w. Rozbiór krytyczny. Kraków 1883 Fleury Claude: Zebranie krótkie chronologiczne historyi kościelnej. T. 1-2. Tłum. Antoni Maksymilian Prokopowicz. Kraków 1786 Fontaine Nicolas: Historya Starego y Nowego Testamentu [...]. Tłum. Stanisław Leszczyński. Nancy 1761 Fontenelle, Bernard le Bovier de: Historia o wyroczniach pogańskich. [Tł.] Andrzej Jan Kanty Trzciński. Warszawa 1777 Fredro Andrzej Maksymilian: Monita politico-moralia et icon ingeniorum [...]. Wyd. Laurentius Mitzler de Kolof. Warszawa 1765 Fridericus II Magnus: Nauka żołnierska Króla Pruskiego dla jego generałów dana [...]. Tłum. Kazimierz Daniel Narbutt. Wilno 1771 Fux Johann Joseph: Gradus ad Parnassum oder Anführung zur [...]. Wyd. Laurentius Mitzler de Kolof. Lipsk 1742 Gawalewicz Marian, Stachiewicz Piotr: Królowa niebios. Warszawa 1894 Gawiński Jan: Dworzanki albo epigramata polskie. Kraków 1664 Gawiński Jan: Threny żalobne na śmierc Iego Mosci Pana [...]. Kraków 1650 Gazeta Narodowa dla Ludu Polskiego. Warszawa 1863 Gazetka Wojenna. Nakładem Sekcji II Komitetetu. nr 1. Kraków 1920 Gazetka Wojenna. Nakładem Sekcji II Komitetetu. nr 2. Kraków 1920 Gazetka Wojenna. Nakładem Sekcji II Komitetetu. nr 3. Kraków 1920 Gazetka Wojenna. Nakładem Sekcji II Komitetetu. nr 4. Kraków 1920 Gazetka Wojenna. Nakładem Sekcji II Komitetetu. nr 5. Kraków 1920 Gazetka Wojenna. Nakładem Sekcji II Komitetetu. nr 6. Kraków 1920 Gdacius Adam: Appendix, to jest Przydatek do dyszkursu o pańskim i szlacheckim albo rycerskim stanie. Brzeg 1680 Genlis Stephenie Felicite de: Teatr dla społeczności, czyli komedie pani [...]. Tłum. Remigiusz Ładowski. T. 1. Warszawa 1793 Genlis Stephenie Felicite de: Teatr dla społeczności, czyli komedie pani [...]. Tłum. Remigiusz Ładowski. T. 2. Warszawa 1793 Genlis Stephenie Felicite de: Teatr dla społeczności, czyli komedie pani [...]. Tłum. Remigiusz Ładowski. T. 3. Warszawa 1793 Gessner Salomon: Pierwszy żeglarz, noc i wizerunek potopu. Trzy pisma wyjęte z dzieł [...]. Tłum. Kajetan Kwiatkowski. Warszawa 1789 Gilowski Paweł: Odpráwa przećiwko jádowitym potwarzom [...]. [Seyny 1605] Goniec Czerwony. Organ Tymczasowego. nr 3. Białystok 1920 Goniec Czerwony. Organ Tymczasowego. nr 4. Białystok 1920 Goniec Czerwony. Organ Tymczasowego. nr 6. Białystok 1920 Goniec Czerwony. Organ Tymczasowego. nr 7. Białystok 1920 Goniec Czerwony. Organ Tymczasowego. nr 8. Białystok 1920 Gorczyn Jan Aleksander: Pamięc o cnotach, szczęsciu, dzielnosci [...]. Kraków 1648 Goślicki Wawrzyniec: Witanie Rad y Stanów Koronnych Polskich [...]. Kraków 1587 Goussault (ks.): Wyobrażenie poczciwego człowieka. Tłum. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1762 Grochowski Stanisław: Łzy smutne X. Stanislawa Grochowskiego [...]. Kraków 1605 Grochowski Stanisław: Rzym nowy szczęśliwszy nad stary. Kraków 1610 Grochowski Stanisław: Threny na zalosne z swiata zeszcie [...]. Kraków 1608 Grochowski Stanisław: Toruńskie nocy. Kraków 1610 Grochowski Stanisław: Załosna Kamoena X. Stanisława [..]. Kraków 1605

Page 6: alfabetyczną listę obiektów

Grodzicki Stanisław: Prawidło wiary haeretyckiej [...] a przytym pirwsza centuria albo sto iawnych fałszerstw w wierze […]. Wilno 1592 Grodziecki Adam: Przestroga o tytulach i dignitarstwach. [...]. [b.m.] 1634 Groicki Bartłomiej: Artykuły prawa majdeburskiego, które [...]. Kraków 1559 Groicki Bartłomiej: Porządek sądow y spraw miejskich prawa maydeburskiego. Kraków 1559 Groicki Bartłomiej: Reyestr do Porządku y do Artykułów [...]. Kraków 1567 Groicki Bartłomiej: Tytuły prawa majdeburskiego do [...]. Kraków 1567 Guadagnoli Filip: Alkoran na wywrócenie Wiary Chrześciańskiey od Machometa spisany. Tłum. Teofil Rutka. [b.m.] 1699 Herbest Benedykt: Nauka prawego chrześcijanina przez [...]. Kraków 1566 Herbest Benedykt: Wiary Kościoła Rzymskiego wywody dla Rusi y Ormian osobliwie. Kraków 1586 Hoffmann Karol Boromeusz: Cztery powstania, czyli krótki wykład sposobów jakiemi dobijały się [...]. Paryż 1837 Hoffmann Karol Boromeusz: O panslawizmie zachodnim. Studium historyczne przez [...]. Berlin 1868 Hoffmann Karol Boromeusz: Przyczyny podziału Monarchii Polskiej po Bolesławie Krzywoustym[...].Kraków 1872 Hoffmann Karol Boromeusz: Vademecum polskie. Zbiór wiadomości przydatnych Polakom. Paryż 1839 Hube Romuald: Kodex cywilny włoski z roku 1865 przez [...]. Warszawa 1866 Hube Romuald: Kościół parafialny stary i nowy w Radomsku. Podał ich opis i opowiedział [...]. Warszawa 1876 Hube Romuald: O datach nadawanych statutom Kazimierza Wielkiego przez [...]. Warszawa 1877 Hube Romuald: O dawnych pisarzach prawa karnego w Polszcze przez [...]. Warszawa 1830 Hube Romuald: O zemście i pokorze podług praw polskich i czeskich przez [...]. [b.m.] 1829 Hube Romuald: O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-bizantyńskiego u narodów słowiańskich. Warszawa 1868 Hube Romuald: Pogląd na nowsze prace około wyjaśnienia historyi praw Słowian południowych. Warszawa 1872 Hylzen Jan August: Inflanty w dawnych swych y wielorakich aż do wieku naszego dziejach y rewolucyach z wywodem […]. Wilno 1750 Izdebska Władysława: Boża opieka. Dwie siostry. Opowiadanie babuni. Warszawa 1910 Izdebska Władysława: Naszyjnik babuni. Komedyjka w 1 akcie wierszem [...]. Lwów 1874 Izdebska Władysława: Trzewiczek królowej. Miłość synowska. Opowiadania historyczne [...]. Kraków 1909 Izdebska Władysława: Wianek. Dziełko poświęcone dorastającej młodzieży zawierające [...]. Warszawa 1871 Izdebska Władysława: Żart prawdą, komedyjka w 1 akcie [...]. Warszawa 1876 Jabłonowski Aleksander: Atlas historyczny Rzeczpospolitej Polskiej [...]. Warszawa-Wiedeń 1889-1904 Jabłonowski Ludwik Grzymalita: Niewolnica pisał [...]. Lwów 1873 Jachowicz Stanisław: Rady wuja dla siostrzenic przez [...]. (Upominek dla młodych panien). Warszawa 1855 Jachowicz Stanisław: Rozmowy mamy z Józią służące za wstęp do wszelkich nauk a mianowicie [...]. Warszawa 1830 Jachowicz Stanisław: Śpiewy dla dzieci przez [...]. (Z melodyjami Ignacego Dobrzyńskiego, [...]). Warszawa 1854 Jackowski Ignacy: Krucyata. Ballada o Krakusie. [b.m.r.] Jagodyński Stanisław Serafin: Kalligraphia abo cancellaria […]. (Reguły do dobrego pisania). Kraków 1695 Jakubowski Adam Kacper: Kilka uwag w zastosowaniu do obrotów stołowych, wypukiwań i [...]. Kraków 1853 Jakubowski Adam Kacper: Zbiór wierszy ku nauce i zabawie ludu. Wykład Nauk dla Ludu. T. 2. Kraków 1850 Janus Pannonius: Episcopi Quinque ecclesiarum, poetae et oratoris clarissimi Panegyricus in laudem [...]. Wyd. Paweł z Krosna. Wiedeń 1512 Jaśkiewicz Mikołaj: Skarb w ziemi ukryty , nieśmiertelna w śmiertelnym ciele dusza [...]. Wyd. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1779 Jezierski Franciszek Salezy: Gowórek herbu Rawicz, woiewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie. Warszawa 1789 Jezierski Franciszek Salezy: Jarosza Kutasińskiego herbu Dęboróg, szlachcica łukowskiego, uwagi nad [...]. [b.m.] 1790 Jezierski Franciszek Salezy: Katechizm o tajemnicach rządu polskiego, jaki był około roku 1735 […]. Warszawa 1790 Jezierski Franciszek Salezy: Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane y stosownemi do rzeczy uwagami objaśnione. Warszawa 1791

Page 7: alfabetyczną listę obiektów

Jezierski Franciszek Salezy: O bezkrólewiach w Polszcze y o wybieraniu królów, począwszy od śmierci [...]. Warszawa 1790 Jezierski Franciszek Salezy: Rzepicha, matka krolow, zona Piasta, między narodami sarmackiemi słowiańskiego [...]. Cz. 1-2. Warszawa 1790 Joannes Chrysostomus: Każdy był sobie sam sprawcą upadku swego. Mowa […]. Tłum. Ludwik Łętowski. Lwów 1852 Joannes Damascenus: Królewic indiyski w polski stroy przybrany albo Historia o [...]. Tłum. Mateusz Ignacy Kuligowski. Kraków 1668 Juan de Flores: Historya barzo piękna y żałosna o Equanusie, królu skockim […]. Tłum. Bartosz Paprocki. Kraków 1578 Juniewicz Nicolaus Carolus: Reflexye duchowne na mądry króla Salomona sentyment oraz na krotkość życia […]. Częstochowa 1731 Jurkowski Jan: Lutnia na wesele Naiśnieyszego y Niezwyciężonego [...]. Kraków 1605 Jurkowski Jan: Poselstwo z Dzikich Pol od Sowizrzala do [...]. Kraków 1606 Kalendarz Legionistów. Lwów 1916 Kalendarz Pruski Polski na rok zwyczajny po Narodzeniu Chrystusowym 1793 […]. Tłum. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. Królewiec 1793 Kempski Adam: Muzy polskie do Nayiaśnieyszych Krolewicow Xsawerego y Karola, śpieszących na woynę po [...]. [b.m.] 1758 Klonowic Sebastian Fabian: Zale nagrobne ná śláchetnie [...]. Kraków 1585 Kluk Jan Krzysztof: Botanika dla szkół narodowych. Warszawa 1785 Kochanowski Mikołaj: Rotuly Mikolaia Kochanowskiego [...]. Kraków 1585 Kochowski Wespazyan: Nieproznujące proznowanie ojczystym rymem na lirica i [...]. Kraków 1674 Kołakowski Stanisław: O prawdziwey sczęśliwości y błogosławieństwie [...]. Wilno 1593 Kołłątaj Hugo: Uwagi nad pismem, które wyszło w Warszawie, z drukarni Dufourowskiey pod […]. Warszawa 1790 Kołudzki Augustyn: Thron oyczysty abo palac wiecznosci w ktotkim [...]. Poznań 1707 Konopnicka Maria: Do braci zmartwychwstańców. [b.m.] [ok. 1900] Konopnicka Maria: O Mickiewiczowskiej „Odzie do młodości". Odczyt wypowiedziany w sali [...]. Kraków 1890 Kopczyński Onufry: Zbiór nauki. I. chrześcijańskiey, II. obyczajowey. Warszawa 1784 Korotyński Wincenty: Duchownicy i tajemnice ich nauki wyczerpnięte z procesu d-ra Horsta. Warszawa 1866 Korotyński Władysław: Dawne rady miejskie i powiatowe. Warszawa 1906 Korotyński Władysław: Jak pisać po polsku, czyli stylistyka języka polskiego. Warszawa 1889 Koryciński Andrzej: Perspectiva politica Regno Poloniae elaborata. Gdańsk 1652 Kosa. Warszawa 1864 Kosiakiewicz Wincenty: Do duchowieństwa polskiego. Glos katolika. Piotrków [1917] Kosiakiewicz Wincenty: Jej chłopcy. Powieść. T. 1. Warszawa [1910] Kosiakiewicz Wincenty: Jej chłopcy. Powieść. T. 2. Warszawa [1910] Kosiakiewicz Wincenty: Sarna - Literatura mojej żony - Majowe nabożeństwa. Warszawa 1907 Kosiakiewicz Wincenty: Widmo. [Nowele]. Kraków 1889 Kosiński Adam Amilkar: Dwa obrazki z przeszłości. Powieści historyczne. Wilno 1852 Kosiński Władysław Euzebiusz: List otwarty do krytyków ultramontańskich [...]. Poznań 1876 Kosiński Władysław Euzebiusz: Naród a religia. Poznań 1876 Kosiński Władysław Euzebiusz: Naturalna polityka Polski. Poznań 1851 Kosiński Władysław Euzebiusz: Niebezpieczeństwo obecnej chwili przez aut. broszury „Naród a religia”. Poznań 1876 Kosiński Władysław Euzebiusz: Sprawa polska z roku 1846 przed sąd opinii publicznej wytoczona. Poznań 1850 Kossakowski Józef Kazimierz Korwin: Mądry Polak po szkodzie, czyli kontynuacya Panicza gospodarza y […].Warszawa 1786 Kossakowski Józef Kazimierz Korwin: Panicz gospodarz, czyli kontynuacya Warszawianina w domu. Komedya [...]. Warszawa 1786 Kossakowski Józef Kazimierz Korwin: Warszawianin w domu. Komedya oryginalna w trzech aktach. Warszawa 1786 Kostecki Platon: Braci naszej od Zachodu na powitanie. Lwów 1871

Page 8: alfabetyczną listę obiektów

Kostecki Platon: Na cześć Don Pedra Kalderona de la Barca w dwóchsetną zgonu jego rocznicę. Wiedeń 1881 Kostecki Platon: Projekt pomnika. Wiersz na cześć Jana Dobrzańskiego [...]. Lwów [1886] Kostecki Platon: Wiersz w stuletnią rocznicę urodzin śp. J. N. Kamińskiego, wygłoszony przez Henrykę Ładnowską [...]. Lwów 1877 Kostecki Platon: Władysław Bełza. Lwów 1897 Kościelski Józef: Dwie pieśni. Poznań 1891 Kościelski Józef: Psalmy hańby. Poznań 1893 Kościelski Józef: Sonety nadgoplańskie. Poznań 1868 Kowalicki Franciszek: Kaznodzieja odświętny abo kazania doroczne na dni świętych bożych uroczyste [...]. Sandomierz 1721 Kowalicki Franciszek: Pustynia w raj delicji duchownych zamieniona, fruktem doskonałości zakonnej obfitująca, [...]. Sandomierz 1732 Kowalicki Franciszek: Socjusz kaznodziei odświętnego przed twarzą Chrystusową i świętych jego idący abo mowy […]. Sandomierz 1728 Kowalski Franciszek: Złote ziarna. Powieści dla zabawy i nauki dzieci. Lwów 1841 Koźmian Stanisław Egbert: Podróż świętej Anieli Merici do Ziemi Świętej. Poznań 1882 Koźmian Stanisław: Ekerowa. Kraków 1874 Koźmian Stanisław: Kuzynka bez posagu. Fraszka dramatyczna w 1 akcie. Poznań 1868 Koźmian Stanisław: Podczas wojny 1914 r. Wiedeń 1914 Koźmian Stanisław: Szczawnica. Kraków 1884 Krajewski Dymitr Tadeusz: Historia Stefana Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego koronnego […]. Warszawa 1787 Krajewski Jan: Nenia na zbiegłą zgodę z Polski utrapionej przez […]. Kraków 1607 Krajewski Jan: Tryumf poznański na radosną wiktorią K.J.M. po wzięciu Smoleńska ktory się odpravoval 3. dnia Lipca 1611 […]. Poznań 1611 Krasicki Ignacy: Historia na dwie księgi podzielona. Warszawa 1779 Krasicki Ignacy: Łgarz, komedya w trzech aktach przez […]. Warszawa 1780 Krasicki Ignacy: Myszeidos. Pieśni X. Warszawa 1775 Krasicki Ignacy: Opisanie podróży z Warszawy do Biłgoraja w liście do Jaśnie Oświeconego Książęcia Jmci St. Poniatowskiego. Warszawa 1782 Krasicki Ignacy: Powieść prawdziwa o narożney kamienicy w Kukurowcach. Warszawa 1794 Krasicki Ignacy: Przydatek do opisania podróży do Biłgoraja w którym się znayduią następuiące wiersze [...]. Warszawa 1783 Krasicki Ignacy: Solenizant, komedya w trzech aktach przez […]. Warszawa 1780 Krasiński Jan Andrzej: Polonia ad serenissimum, et potentissimum, Henricum primu Valesium, […]. Bononia 1574 Krasiński Zygmunt: Gastołd. Powieść żmudzka przez […]. Warszawa 1833 Krasiński Zygmunt: Nie-boska komedia. Paryż 1835 Kraszewski Józef Ignacy: Bez serca (autograf). T. 1. 1882 Kraszewski Józef Ignacy: Bez serca (autograf). T. 2. 1882 Kraszewski Józef Ignacy: Błogosławieni. San Remo 1886 Kraszewski Józef Ignacy: Dante. Studja nad Komedją Bozką przez […]. Poznań 1869 Kraszewski Józef Ignacy: Mayster Bartłomiey, czyli piekarz i jego rodzina. Powieść fantastyczna. Wilno 1837 Kraszewski Józef Ignacy: O panslawiźmie (z papierów pośmiertnych). Kraków 1889 Kraszewski Józef Ignacy: O postępie. Odczyt [...] dnia 16. marca 1871 r. w stowarzyszeniu „Postęp” w Krakowie. Kraków 1871 Kraszewski Józef Ignacy: Ostrożnie z ogniem. Powieść. 1848 Kraszewski Józef Ignacy: Pamięci Wincentego Pola 1807-1872. Poznań 1872 Kraszewski Józef Ignacy: Projekt encyklopedyi starożytności […] przyjęty przez kom. Archeol. Akad. Um. w Krakowie. Kraków 1875 Kraszewski Józef Ignacy: Szaławiła. Staroszlachecka powieść. Toruń 1870 Kraszewski Józef Ignacy: W oknie. Nauczyciele sieroty. (bajka). Warszawa 1907

Page 9: alfabetyczną listę obiektów

Krechowiecki Adam: Zmarnowani ; Banita ; Lorenzo ; Posąg ; Wieczór wigilijny. Lwów 1888 Kromer Marcin: Catecheses sive Institutione duodecim de septem Sacramentis et sacrificio Missae et de funeribus exequiis […]. Kraków 1570 Kromer Marcin: De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Adiecta est in fine, eiusdem autoris funebris Oratio […]. Bazylea 1555 Kromer Marcin: Oratio […] in fvnere optimi & maximi principis, Sigismundi, eius nominis primi Polonorum, Litvanorum, […]. Kraków 1548 Kromer Marcin: Orechovivs, sive de conivgio et coelibatv sacerdotvm commentatio. Ad Stanislaum Orechouium nunc […]. Kolonia 1564 Kromer Marcin: Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. Kolonia 1589 Kromer Marcin: Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et republica regni Polonici libri duo. Kolonia 1577 Kromer Marcin: Sermo de tvenda dignitate sacerdotii, Petricoviae in Synodo habitus. Kraków 1542 Kropiński Ludwik: Emrod. [Utwór poetycki]. Krzemieniec 1815 Krowicki Marcin: Obrona nauki prawdziwey y wiary starodawney krześcijańskiey, którey […]. Pińczów 1560 Krupiński Franciszek: Przyszłość filozofii przez […]. Warszawa 1864 Krzycki Andrzej: Ad Divum Sigismundum Poloniae regem […] post partem de Moskis victoriam […]. Carmen. Kraków 1515 Krzycki Andrzej: In Augustissimum Sigismundi regis Poloniae et reginae Barbarae connubium […]. Carmen. Kraków 1512 Krzycki Andrzej: Threnodia Valachiae. Operuit confusio faciem meam. Kraków 1531 Krzyżanowski Adrian: Dziejowość bojowych zapasów chrześciaństwa z potęgą turecką w XV i XVI w. Warszawa 1850 Kublicki Stanisław: Na postrachu wszystko się zakończy. Dramma oryginalne we trzech aktach. Warszawa 1780 Kublicki Stanisław: Ubył bankrut, komedya oryginalna w trzech aktach. Warszawa 1780 Kunicki Leon: Iwanko. Powieść. Warszawa 1860 Kunicki Wacław: Obraz szlachcica polskiego. Kraków 1615 Kwiatkiewicz Jan: Eloquentia reconditior ubi pleraque mira ab argumento […]. Poznań 1689 Kwiatkiewicz Jan: Laurus prodroma ad coronam, seu carmen triumphale Victori Orientis serenissimo […]. [b.m.] 1674 Kwiatkiewicz Jan: Roczne dzieje kościelne od roku Pańskiego 1198 aż do lat naszych przez […]. Kalisz 1695 Kwiatkiewicz Jan: Svadi civilis […]. Kalisz 1672 Kwiatkowski Kajetan: Próbka pióra bezstronnego obywatela nad stanem teraźniejszym i przyszłym Polskiey przez […]. Warszawa 1791 Kwiatkowski Marcin: Libellus sive praefatio in serenissimam [...] Jagellonissam nativam geneologiam [...]. Królewiec 1577 Kwiatkowski Piotr: Collectanea ascetica exercitiis spiritualibus S. Ignatii Fundatoris Societatis Jesu accomodata [...]. Augsburg 1741 Kwiatkowski Piotr: Historia veteris et novi testamenti, quae stilo claro et solido conscripta, SS. Patrum textibus illustrata, [...]. Augsburg 1741 Lachnicki Ignacy Emanuel: Rozprawa z chemii o rozpuszczeniu, napisana dla otrzymania stopnia doktora filozofii. Wilno 1812 Lachnicki Ignacy Emanuel: Wiadomość o sposobie leczenia wścieklizny, powzięta z jasnowidzenia magnetycznego. Wilno 1821 Lambert Joseph: Kazania na niedziele całego roku y święta [...]. Cz. 1. Tłum. Jan Poszakowski. Wilno 1752 Lambert Joseph: Kazania na święta [...]. Tłum. Jan Poszakowski. Wilno 1752 Lange Antonii: Jak Stanisław Staszic chciał uszczęśliwić wieśniaków. Warszawa 1916 Laskowski Kazimierz: Pozwól mi mówić!... . Erotyki. Warszawa 1905 Laterna Marcin: Oratio in exeqias funeris divi Stephani Primi, Polonorum Regis laudatissimi [...]. Kraków 1588 Legatowicz Ignacy Piotr: Epigrammata. Wilno 1848 Legatowicz Ignacy Piotr: Kopa z naddatkiem bajek naszych pisarzy dla młodzieży płci obojej. Wyd. [...]. Wilno 1859 Legatowicz Ignacy Piotr: Rozprawa o listach. Wilno 1817 Lenartowicz Teofil: Otucha. Na pamiątkę 20. rocznicy zawiązania i działalności Stowarzyszenia Rękodzielników Lwowskich [...]. Lwów 1888 Lengnich Gotfridus: Historia Polona a Lecho ad Augusti II mortem. Lipsk 1740 Lengnich Gotfridus: Ius publicum Prussiae Polonae. Gdańsk 1758 Lengnich Gotfridus: Pacta conventa Augusti III Regis Poloniarum [...]. Commentario perpetuo illustrata a […]. Lipsk 1736

Page 10: alfabetyczną listę obiektów

Lengnich Gotfridus: Tractatus portorii Gedanensis cum notis editi. Gdańsk 1762 Leszczyński Andrzej: […] ad fusiorem arcanorum tam aristocraticorum quam democraticorum indigationem manuductio […]. Bazylea 1628 Leszczyński Rafał: Relacya solenney audyencyi u Cesarza Jego Mości tureckiego [...] z Stambułu die 21. Maji A.D. 1700. [b.m.] 1700 Leszczyński Samuel: Classicum nieśmiertelney sławy, […] victoriey pod Chocimiem, dnia XI. Novembra R.P. 1673 […]. Kraków 1674 Leszczyński Samuel: Potrzeba z Szeremethem, hetmanem moskiewskim, y z Kozakami, […]. Kraków 1661 Leśniewski Franciszek Michał: Beneficia optime collocata sive de maxima erga Leopolienses beneficentia divi Stanislai [...]. Lwów 1751 Leśniewski Franciszek Michał: List w materyi religii niegdyś do jednego p. dyssydenta pisany, [...]. Lublin 1784 Leśniewski Franciszek Michał: Lyrica, elegiae et epigrammata selectiora. Accedit de perpetuo humani generis consensu in [...]. Lwów 1790 Leśniewski Franciszek Michał: Mat. Casim. Sarbievium Lyricorum saeculi superioris poetarum facile principem, magnam [...]. Lwów 1767 Libelt Karol: Estetyka czyli Umnictwo piękne. Poznań 1849 Libelt Karol: Kanał Sueski i jego cywilizacyjne znaczenie. Poznań 1871 Libelt Karol: O kometach i gwiazdach spadających. Wykład popularny wedle odczytu mianego we Lwowie w kwietniu 1869 r. Lwów 1869 Lipiński Józef: Idda z Tokenburgu ; Rotmistrz Gorecki. Historye. Warszawa 1817 Lipiński Tymoteusz: Kongres w Niemirowie 1737 r. Warszawa 1852 Lipski Andrzej: Practicarum observationum ex Iure Civili et Saxonico collectarum, et ad stylum usumque Iudiciorum Curiae [...]. Ryga 1602 Lipski Jan Aleksander: Orbis gratia, Europae votum, Regni et Reipublicae Corona, Purpuratus Patriae et Ecclesiae [...]. Kraków 1738 Lipski Tadeusz: Mowa [...], Kasztelana łęczyckiego na sesji sejmowej dnia 28 sierpnia 1776. Warszawa 1776 Lisicka Anna: Królowa Wiktorya 1819-1901. [b.m.] [1901] Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich. Warszawa 1917 Loeaechius Andreas: Musa gor wielickich. Kraków 1608 Logus Georgius: […] ad inclytum Ferdinandum, Pannoniae et Bohemiae regem in victissimum hendeca syllabi, elegiae et [...]. Wiedeń 1529 Lompa Józef Piotr: Kwiaty moralne zbierane na Górze Świętej Anny w Górnym Szląsku, [...]. Bukiet pierwszy. Koźle [1850] Lubieniecki Stanisław (jun.): Historia reformationis Polonicae in qua tum reformatorum, tum antitrinitariorum origo [...]. Freistad 1685 Lubomirski Aleksander, Lubomirska Rozalia: Listy […]. Wyd. Jan Tadeusz Lubomirski. Kraków 1900 Lubomirski Jerzy Sebastian: Jawney niewinnośći manifest, Bogu, Swiatu, Oyczyznie przez [...]. [b.m.] 1666 Lubomirski Stanisław Herakliusz: Ecclesiastes po hebraysku nazywany Coheleth, z Pisma Świętego na wiersz polski przetłom. […]. Toruń 1731 Lubomirski Stanisław Herakliusz: Mirobulii Tassalini Adverbiorum moralium sive de virtute et fortuna libellus. Warszawa 1688 Lubomirski Stanisław Herakliusz: Momenta ostatnie życia […] albo książka nazwana Repertorium Opuscula […]. Warszawa 1706 Lubomirski Stanisław Herakliusz: Próżność y prawda Rady. Przekł. Jakub Kazimierz Rubinkowski. Poznań 1739 Lubomirski Stanisław Herakliusz: Satyrus rudis de elibaratione Cracoviae et bello Svecico. Kraków 1658 Lubomirski Stanisław Herakliusz: Tobiasz wyzwolony, to jest Xięgi Tobiaszowe z Pisma Świętego przełożone […]. Warszawa 1683 Luther Martin: Postilla domowa. To yest: Kazania na ewangelie niedzielne [...]. Tłum. Hieronim Malecki. Królewiec 1574 Ładowski Remigiusz: Prawo natury, prawo polityczne y prawo narodów krótkim i jasnym sposobem dla użytku szlachetney [...]. Lublin 1793 Łasicki Jan: […] historiae de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum, liber octavus, qui est de moribus et insitutis eorum [...]. Leszno 1649 Łasicki Jan: De diis Samagitarum caeterorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum. Bazylea 1615 Łasicki Jan: De Russorum, Moscvovitarum et Tartarorum religione, sacrificiis, nuptiarum, funerum ritu. E diversis scriptoribus [...]. Spira 1582 Łaski Jan (jun.): Epistolae tres lectu dignissime, de recta et legitima ecclesiarum bene instituendarum ratione ac modo, ad [...]. Bazylea 1556 Łaski Jan (sen.): Comune incliti Polonie regni privilegium constitutionum, et indultum publicitus decretorum […]. Kraków 1506 Łaszcz Marcin: Iudicium albo rozsadek [...] o konterfecie Jezuitów z Equesa łacinskiego pod maszkara prawdzica w polski [...]. Wilno 1594 Łaszcz Marcin: Okulary na zwierciadlo nabozenstwa chrzescianskiego w Polszcze [...] przez ksiedza Marcina Tworzydla wydane. Wilno 1594 Łaszcz Marcin: Okulary wtore, na ciemne i slepe oczy ministrów przez księdza Macieia Szałańskiego […] wydane. [b.m.] 1605

Page 11: alfabetyczną listę obiektów

Łaszcz Marcin: Recepta na plastr Czechowica Ministra Nowokrzczenskiego, przez Szczęsnego Żebrowskiego wydana. Kraków 1597 Łaszcz Marcin: Wieczerza ewangelicka w obronie szafunku wieczerzy Ministrow wypisana. Przez księdza Marcina Tworzydłę […]. Wilno 1594 Łęczycki Mikołaj: Gloria S. Ignatii Societatis Jesu fundatoris [...]. Kraków 1622 Łęczycki Mikołaj: Theologi cuiusdam Epistolam ad quendam magnatem, scire cupientem, quomodo posset distribuere bona sua [...]. [b.m.] 1624 Łojko Feliks: Krótkie rozstrząśnienie prawa trzech dworów do Korony Polskiey. [b.m.] 1782 Łubieński Stanisław: […] opera posthuma, historia, historio-politica, variique discursus et aliquot orationes […]. Antwerpia 1643 Łubieński Władysław Aleksander: Historya polska z opisaniem rządu i urzędów polskich [...]. Wyd. Franciszek Paprocki. Wilno 1763 Łubieński Władysław Aleksander: Świat we wszystkich swoich częściach większych y mniejszych, tj. w Europie, Azji, [...]. T.1. Wrocław 1740 Łuskina Stefan: Propositiones ex universa philosophia notis illustratae publicaeque disputationi expositae in Regio Collegio [...]. [b.m.] 1763 Łuszczewska Jadwiga: Rapsody o Chrobrym Królu przez Deotymę. (Czytane przez Autorkę w Sali Radnej w Krakowie na [...]). Kraków 1881 Mably Gabriel Bonnot de: O prawodawstwie czyli o pierwszych zasadach praw. Tłum. Wincenty Skrzetuski. Warszawa 1783 Maciej z Miechowa: Chronica Polonorum. Kraków 1519 Maciej z Miechowa: Conservatio sanitatis. Kraków 1522 Maciej z Miechowa: Contra sevam pestem regimen accuratissimum. Kraków 1527 Maciej z Miechowa: Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana, et de contentis in eis. Kraków 1517 Maciejowski Ignacy (Sewer): Dola. Nowela. Warszawa 1908 Maimon Salomon: Kritische Untersuchungen über den menschlichen Geist, [...]. Lipsk 1797 Maimon Salomon: Philosophisches Wörterbuch, oder Beleuchtung der [...]. Erstes Stück. Berlin 1791 Maimon Salomon: Streifereien im Gebiet der Philosophie. Erster Teil. Berlin 1793 Maimon Salomon: Über die Progressen der Philosophie, veranlasst durch die Preisfrage der Königl. Berlin 1793 Maimon Salomon: Versuch einer neuen Logik, oder Theorie des Denkens [...]. Berlin 1794 Majchrowicz Szymon: Początki życia niebieskiego na ziemi przez złączenie się z Bogiem i świętemi Jego [...]. Przemyśl 1772 Majeranowski Konstanty: Sen i przeczucia Kościuszki w latach 1790, 1814 i 1815. Kraków 1848 Makowiecki Rafał Kazimierz: Kapitolium nieśmiertelney chwały na Ojczystym Pomianie Jaśnie Wielmożnego [...]. Kraków 1689 Makowski Szymon Stanisław: Explanatio Decalogi. Kraków 1682 Makowski Szymon Stanisław: Pars aestiva concionum dominicalium a Pentecoste usque ad adventum. Kraków 1675 Makowski Szymon Stanisław: Pars aestiva concionum pro festivitatibus Christi, B. Virginis et Sanctorum. Kraków 1665 Makowski Szymon Stanisław: Pars hyemalis concionum dominicalium a prima adventus usque ad Pentecosten. Kraków 1668 Makowski Szymon Stanisław: Pars hyemalis concionum pro festivitatibus Christi, B. Virginis et Sanctorum [...]. Kraków 1666 Makowski Szymon Stanisław: Supplementum seu tomus quintus concionum pro festivitatibus Christi, B. Virginis [...]. Kraków 1676 Makowski Szymon Stanisław: Theologia Christiana […] in Universitate Cracoviensi luci publicae porrecta. Kraków 1682 Makulski Franciszek Jaxyc: Bunty ukraińskie, czyli Ukraińca nad Ukrainą uwagi [...]. Warszawa 1790 Makulski Franciszek Jaxyc: Czamarka y sarafan w czasie Sejmu patryotycznego w Polsce wprowadzone. Warszawa 1791 Makulski Franciszek Jaxyc: Łatwy sposób nauczenia się po rossyjsku i po polsku czytać i pisać w różnych odmianach liter [...]. Warszawa 1795 Malczewski Adam (Skarbek): De vera eloquentia disceptatio ejusdemque Analysis Cicerone illustrate a […]. Poznań 1748 Malczewski Adam (Skarbek): Theophrastus, sive novae philosophiae opinionum de principiis corporum curiosa per [...]. Poznań 1758 Malczewski Adam (Skarbek): Umbra ligatae Praecursio solutae Eloquentiae projecta in lucem. Poznań 1747 Mann Maurycy: Nigdy i zawsze, czyli dwie siostry. Dramat w 5 aktach. Kraków 1856 Mańkowska Bogusława: Siostra nie siostra. Obrazek dramatyczny w 1 akcie. Poznań 1881 Mańkowski Aleksander: Jadzia. Komedya w 5 aktach. Kijów 1909 Marbach: Życie, sprawy i wędrówka do piekła Doktora Jana Fausta, osławionego [...]. Oprac. [...], tłum. Józef Lompa. Bochnia 1858

Page 12: alfabetyczną listę obiektów

Marcin z Urzędowa: Herbarz polski, to iest o przyrodzeniu zioł y drzew rozmaitych […]. Kraków 1595 Marewicz Wincenty Ignacy: Na imieniny Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Józefa Krasińskiego [...]. Warszawa 1790 Marewicz Wincenty Ignacy: Różne wiersze. Warszawa 1788 Maricius Simon: De Scholis seu Academiis libri duo. Kraków 1551 Martinus Polonus: Sermones [...] de tempore et de sanctis super epistolas et evangelia cum proptuario exemplorum. Strasburg 1484 Mellerowa Zofia: Fałszywe blaski. Komedya w 1 akcie. Warszawa 1877 Mellerowa Zofia: Straduję! Komedya w 1 akcie. Warszawa 1893 Memorata Anna: Carmen gratulatorium de felici et auspicato […]. Leszno 1644 Merzbach Henryk, Wolski Włodzimierz: Listy z Belgii, Agrykoli i Paterkula. Bruksela 1882 Mesgnien-Meniński Franciszek: Grammatica seu institutio polonicae linguae […]. Gdańsk 1649 Metastasio Pietro Antonio: Dramma tragiczne Łaskawość Tytusa. Tłum. Kajetan Skrzetuski. Warszawa 1779 Męciński Józef: Kazanie na pogrzebie Jaśnie Wielmożney Heleny z Treterów Skarszewski [...]. Lublin 1792 Męciński Józef: Kazanie na pogrzebie M. Marianny z Jaworskich Dębiński […]. Kraków 1802 Męciński Józef: Kazanie na pogrzebie W. śp. Józefa Skarbka Kiełczowskiego [...]. Lublin 1787 Męczennicy. Nr 1. Warszawa 1862 Męczennicy. Nr 2. Warszawa 1862 Miarka Karol: Szwedzi w Lędzinach. Powieść górnośląska z czasów 30-letniej wojny. Nowe Piekary 1868 Miarka Karol: Żuawi. Zdarzenie z najnowszych czasów dramat w 2. aktach. Królewska Huta 1869 Micanus Stephanus: Dialecticae et rhetoricae praecepta, a […] Iuvene admodum, in usum discipulorum suorum collecta […]. Kraków 1561 Michalon Litwin: […] de moribvs Tartarorvm, Litvanorvm et Moschorvm, fragmina X. multiplici historia referta et […]. Bazylea 1615 Michał z Bystrzykowa: Questiones veteris ac noue logice cum resolutione textus aristotelis clarissima. Kraków 1508 Michniewski Antoni Tadeusz: Teressa, albo tryumf cnoty. Komedya dla Teatru warszawskiego [...]. Warszawa 1775 Michniewski Antoni Tadeusz: Tryumf łaskawości komedya w trzech aktach dla Teatru warszawskiego [...]. Warszawa 1775 Mickiewicz Adam: Listy śp. […] do Pani Konstancyi (Łubieńskiej). Poznań 1863 Mickiewicz Adam: Pan Tadeusz, czyli ostatni [...]. Paryż 1834 Mickiewicz Adam: Serce – uczucie – miłość w pieśni […]. Wybór poezyj. Kraków 1898 Mickiewicz Adam: Wiersze różne, polityczne zdania i uwagi przez […]. Paryż [b.r.] Mickiewicz Adam: Z myśli politycznych […]. Droga do wolnej Polski. Zakopane 1915 Mijakowski Jacek: Interregnum albo sieroctwo apostolskie osierociałej Koronie Polskiej po śmierci [...]. Lublin 1632 Milewska Aniela: Anna. Dramat w 4 aktach. Warszawa 1873 Milewska Aniela: Zygmunt. Sześć obrazków dramatycznych. Poznań 1878 Minasowicz Józef Epifaniusz: Carminum variorum manipulus. Warszawa 1771 Minasowicz Józef Epifaniusz: Mantissa brevis carminum miscellaneorum. Warszawa 1756 Minasowicz Józef Epifaniusz: Myśli moralne o przymiotach niewiasty zamężney dla wzoru [...].Warszawa 1795 Minasowicz Józef Epifaniusz: Nic francuzkie na nic polskie przenicowane, albo pochwała niczego [...]. Warszawa 1761 Minasowicz Józef Epifaniusz: Próba pióra kaznodzieyskiego we dwóch kazaniach w seminarium warszawskim [...]. Warszawa 1765 Minasowicz Józef Epifaniusz: S. Adalbertus Gnesnensium archi-praesul divinissimus Regnique Poloniae [...]. Warszawa 1784 Minasowicz Józef Epifaniusz: Satyra przeciw bożnikom, czyli bezbożnym deistom. Tłum. […]. Warszawa 1766 Minasowicz Józef Epifaniusz: Summaryusz wiary y nauki powszechney katolickiey, [...]. Tłum. Józef Andrzej Załuski. Warszawa 1762 Minasowicz Józef Epifaniusz: Załuszczyny, albo zbiór rymów oyczystych wielkiemu imieniowi Józefa Andrzeja Załuskiego. Warszawa 1773 Mitzler de Kolof Laurentius: Consultatio de necessitate collegii medici auctoritate Regia Varsaviae erigendi. Warszawa 1752

Page 13: alfabetyczną listę obiektów

Młodzianowski Tomasz: Akty przygotowania się na dobrą śmierć. Kraków 1685 Młodzianowski Tomasz: Praelectiones philosophicae in octo libros physicorum insertae sunt [...]. Leszno 1671 Młodzianowski Tomasz: Praelectiones theologicae de fide, spe et charitate. Leszno 1674 Młodzianowski Tomasz: Praelectiones theologicae de incarnatione. Kraków 1674 Młodzianowski Tomasz: Praelectiones theologicae de peccatis et gratia accesit tractatus de Ente supernaturali. Kraków 1671 Młodzianowski Tomasz: Praelectiones theologicae de poenitentiae, virtute et sacramento. Kraków 1670 Młodzianowski Tomasz: Praelectiones theologicae de Sacramentis in communi et de Eucharistia […]. Leszno 1674 Mocki Jerzy: Gemma coronae Sarmaticae, Jacobus Ludovicus primogenitus Joannis III [...]. Wyd. Jakub Kazimierz Rubinkowski. Poznań 1746 Modrzewski Andrzej Frycz: Ad Archiepiscopos, Episcopos et Presbyteros Ecclesiarum Sarmaticarum [...]. Kraków 1545 Modrzewski Andrzej Frycz: Ad populum plebemque Polonam […]. Kraków 1546 Modrzewski Andrzej Frycz: Ad Senatum, Equites, Populumque Polonum […]. Kraków 1545 Modrzewski Andrzej Frycz: Ad Serenissimum et Inclytum Regem Poloniae, Sigismundum Augustum […]. Kraków 1543 Modrzewski Andrzej Frycz: Libri tres, quorum primus, de Peccato originis, secundus [...]. [Bazylea] 1562 Modrzewski Andrzej Frycz: Narratio simplex rei novae et eiusdem pessimi exempli simul [...]. Pińczów 1561 Monitor auf das Jahr 1765. Wyd. Laurentius Mitzler de Kolof. Warszawa 1766 Morawska Zuzanna: Skarbiec Faraona. Opowieść egipska. Poznań 1922 Morawski Szczęsny: Puszcze i knieje podgórskie w wiekach średnich. Kraków 1866 Morsztyn Hieronim: Antipasty małżeńskie, trzema uciesznymi historiami […]. Kraków 1650 Morsztyn Stanisław, Morsztyn Tobiasz: In transformationes Ovidianas a generoso domino […]. Tłum. Walerian Otwinowski. Kraków 1638 Morvan de Bellegarde Jean Baptiste: Chrześcianin poczciwy człowiek, albo przymierze [...]. Tłum. Aleksy Andrzej Ożga. T. 2. Warszawa 1769 Morzkowski Michał: Wspomnienia z podróży w Północnych Niemczech. Warszawa 1856 Moskorzewski Hieronim: Refutatio Appendicis, quam Martinus Smiglecius jesuita […]. Raków 1613 Moskorzewski Hieronim: Refutatio libri de baptismo Martini Smiglecii Jesuitae. Raków 1617 Moskorzewski Hieronim: Zawstydzenie Xsiędza Skargi, abo animadversie na ksiąszkę Xsiędza Skargi [...]. Raków 1606 Moskorzewski Hieronim: Zniesienie zawstydzenia, które X. Piotr Skarga, jezuita, wnieść niesłusznie na zbór Pana Jezusa [...]. Raków 1607 Mostowska Anna: Strach w zameczku. Powieść prawdziwa. Wilno 1806 Mościcki Mikołaj: Akademia pobożności z przydatkiem nietylko zakonnym osobom do […]. Kraków 1628 Mościcki Mikołaj: Examen approbandorum ad S. Confessiones excipiendas et ad parochia […]. Kraków 1622 Mościcki Mikołaj: Institutionem logicarum libri septem. Kraków 1606 Mościcki Mikołaj: S. Artis poenitentiariae tyrocinium. Kraków 1625 Mościcki Mikołaj: Theologia moralis […]. Kraków 1683 Muchliński Antoni: Ignacy Pietraszewski. Wilno 1861 Müller Johannes: Podróże papieżow. Tłum. Antoni Maksymilian Prokopowicz. Brzeg 1788 Murzynowski Stanisław: De iustificatione et iustitia fidei […]. Królewiec 1552 Musset Alfred de: Nie można przewidzieć wszystkiego. Przysłowie dramatyczne w 1 akcie. Tłum. Zofia Mellerowa. Warszawa 1872 Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 11 Kraków 1863 Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 12,13 Kraków 1863 Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 14 Kraków 1863 Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 15 Kraków 1863 Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 16 Kraków 1863 Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 5 Kraków 1863

Page 14: alfabetyczną listę obiektów

Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 6 Kraków 1863 Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 7 Kraków 1863 Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 8 Kraków 1863 Naprzód! Bóg i Ojczyzna. Organ powstańczej Rady prowincjonalnej galicyjskiej. Nr 9,10 Kraków 1863 Naruszewicz Adam: Dziedziczce imienia wielkiego pobożnością ku Bogu, miłością y wiernością ku swey Oyczyźnie [...]. Wilno 1757 Naruszewicz Adam: Historya Jana Karola Chodkiewicza, Wojewody Wileńskiego [...]. T. 1. Warszawa 1781 Naruszewicz Adam: Historya Jana Karola Chodkiewicza, Wojewody Wileńskiego [...]. T. 2. Warszawa 1781 Nax Jan Ferdynand: Uwagi nad uwagami, czyli obserwacye nad xsiążką , która w roku 1785 wyszła pod tytułem [...]. Warszawa 1789 Nax Jan Ferdynand: Wykład początkowych prawideł ekonomiki polityczney z przystosowaniem przepisów gospodarstwa [...]. Warszawa 1790 Nehring Władysław: Sprawozdanie o dwóch pracach konkursowych na temat: „Polskie pieśni kościelne używane w kościołach [...]. Poznań 1891 Nersesowicz Deodat: Dictionarium latino-armenum, super Sacram Scripturam et libros Divini Officii Ecclesiae Armenae. Rzym 1695 Nersesowicz Deodat: Pierwsze mieysce zwycięstwu z Bożej łaski pod Widniem roku 1683 […]. Lwów 1684 Nidecki Andrzej Patrycy: Commentarii de tumultu Gedanensi. Malbork 1577 Nidecki Andrzej Patrycy: De Ecclesia vera et falsa libri V. Kraków 1583 Nidecki Andrzej Patrycy: Notae in duas M. T. Ciceronis orationes (Pro C. Rabirio Postumo, Pro M. Marcello). Kraków 1583 Nidecki Andrzej Patrycy: Notae in duas M. T. Ciceronis orationes (Pro Q. Ligario, Pro Rege Deiotaro). Kraków 1583 Nidecki Andrzej Patrycy: Parallela Ecclesiae Catholicae cum haereticorum Synagogis […]. Kolonia 1577 Niegoszewski Stanisław: Ad illustrissimum et reverendissimum Petrum Miscovium […]. Epigrammata Joanni Kochanovio. Kraków 1584 Niemcewicz Julian Ursyn: Powrót posła. Komedya w trzech aktach. Warszawa 1790 Niemcewicz Julian Ursyn: Śpiewy historyczne z muzyką [...]. Warszawa 1816 Niemojewski Jakub: Epidromus abo Pogonya za gońcem księdza Herbestowym […]. [Kraków] 1572 Niemojewski Jakub: Odpowiedź na ksiąszki księdza Benedykta Herbesta [...]. Kraków 1569 Niewiadomska Cecylia: Noc sierpniowa. Warszawa 1908 Niewiadomska Cecylia: Słoneczko. Na świeżem sianku. Warszawa 1908 Niewieski Stanisław Jan: Komety roku 1680 widziane, o których jest tu Relacya z Prognostykiem do roku 1686 służącym. Zamość 1681 Nikuta Marcin: Zasady nauki moralney, przepis sposobu do życia w towarzystwie ludzkim okazujące. Warszawa 1796 Norwid Cyprian Kamil: Noc tysięczna druga. Komedia w jednym akcie (autograf). 1850 Norwid Cyprian Kamil: Sursum corda. Dnia 17 października 1867. Encyklika oblężonego (oda). Paryż 1867 Nowiński Józefat: Ku bytowi. Lwów 1906 Nowopolczyk Wojciech: Assertio quorundam, qua inter coeteras non paucas, affirmant, charitatem non esse maiorem seu […]. Kraków 1555 Nowopolczyk Wojciech: De accentibus et recta pronunciatione opusculum. Kraków 1548 Nowopolczyk Wojciech: Fabricatio hominis, a Cicerone libro secundo „De natura deorum” descripta. Kraków 1551 Nowopolczyk Wojciech: Scopus Biblicus Veteris et Novi Testamenti, cum Annotationibus summa doctrinae christianae […]. Kraków 1553 Ochorowicz Julian: Metoda w etyce. Warszawa 1906 Oczko Wojciech: Cieplice. Kraków 1578 Oczko Wojciech: Przymiot. Kraków 1581 Odymalski Walenty: Świata naprawionego od Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga y człowieka [...]. Kraków 1670 Odymalski Walenty: Wizervnk doskonałey swiątobliwosci z niewysłowionych cnot y obyczaiów chwalebnego żywota [...]. Kraków 1660 Odymalski Walenty: Żałośna postać Korony Polskiey woiennemi rozterkami utrapioney, z utracenia synów bohatyrskich [...]. Kraków 1659 Odyniec Antoni Edward: Poeta i panienki. Kraków 1879 Ogiński Michał Kazimierz: Zdanie ... na sesyi seymowey dnia 23 września 1776 na proiekt pod tyt. „Powinności i władza [...]”. Warszawa 1776

Page 15: alfabetyczną listę obiektów

Ojczyzna. 1863 nr 1. [b.m.] 1863 Okolski Szymon: Diariusz transactiey woienney między woyskiem koronnym y zaporozkim w roku 1637. Zamość 1638 Okolski Szymon: Kontinvacya diaryvsza wojennego czvłoscią Jaśnie Wielmożnych Ich Mćiow Panow Hetmanow Koronnych […]. Kraków 1639 Okuń Krzysztof: Chwały Zygmunta Augusta króla. Kraków 1609 Olszowski Andrzej: Memoriale nomine Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae et Sveciae ad […]. [b.m.] 1658 Opaliński Krzysztof: Satyry albo przestrogi do naprawy rządu y obyczaiów w Polszcze należące na pięć xiąg rozdzielone. [b.m.] 1650 Opaliński Łukasz: Pauli Naeoceli de Officiis libri tres. Kraków 1659 Opaliński Łukasz: Polonia defensa contra Joan. Barclaium […]. Gdańsk 1648 Opusculum de sacerdotio ex Italico traductum. Tłum. Antoni Maksymilian Prokopowicz. Warszawa 1770 Oraczewski Feliks: Pieniacz. Komedya w trzech aktach. Warszawa 1775 Oraczewski Feliks: Polak cudzoziemiec w Warszawie. Komedya we trzech aktach. Warszawa 1778 Oraczewski Feliks: Zabawy, czyli życie bez celu. Komedya we trzech aktach. Warszawa 1780 Ordyniec Jan Kazimierz: Życie Napoleona Bonapartego, poprzedzone obrazem rewolucji francuzkiej [...]. T. 1. Warszawa 1830 Orszak Grzegorz: Postylla polska domowa, to jest kazania na każdą niedzielę. Wyd. Jan Seklucjan. Królewiec 1556 Orzechowski Stanisław: Ad Sigismundum Poloniae regem Turcica secunda. Kraków 1544 Orzechowski Stanisław: Annales […], adiunximus witam Petri Kmitae. Wyd. Jan Szczęsny Herburt. Dobromil 1611 Orzechowski Stanisław: Baptismus Ruthenorum. Bulla de non rebaptisandis Ruthenis. Kraków 1544 Orzechowski Stanisław: Chimaera sive de Stancari funesta regno Poloniaae secta. Kraków 1563 Orzechowski Stanisław: De bello adversus Turcas suscipiendo […] ad Equites Polonos oratio. Kraków 1543 Orzechowski Stanisław: De lege coelibatus contra Syricium in Concilio habita Oratio. Bazylea 1551 Orzechowski Stanisław: Diatriba […] contra calumniam ad Andream Miekicium Tribunum ac Equitem Rutenum. Kraków 1548 Orzechowski Stanisław: Fidei catholicae confessio. Petrcouiae in Synodo praesidente Reuerendissimo i Christo Patre […]. Kraków 1561 Orzechowski Stanisław: Fidelis subditus sive de institutione regia ad Sigismundum Augustum libri duo. Kraków 1584 Orzechowski Stanisław: Pro dignitate sacerdotali oratio. Kraków 1561 Orzechowski Stanisław: Pro Ecclesia Christi ad Samuelem Matieovium Episcopum Cracoviensem. Kraków 1546 Orzechowski Stanisław: Quincunx, to jest wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony. Kraków 1564 Orzeł Biały i Pogoń. Pismo codzienne. nr 1. Warszawa 1831 Orzeszkowa Eliza: Pismo [...] do Sióstr Ślązaczek. (Z rękopisu pośmiertnego). Warszawa 1920 Osiński Alojzy: Przemowa [...] do Mikołaja Kaszubskiego, ucznia wybranego na fundusz Lerneta dn. 4 grudnia 1821. [Krzemieniec] [1821] Ossoliński Jerzy: Oratio, habita ab eodem in Aula Regia Vaticana sexta Decembris 1633 […]. Rzym 1633 Ostroróg Jan: Myślistwo z ogary. Kraków 1618 Ostroróg Jan: Oratio illustris & generosi Domini, Domini [...] recitata cum discessurus Argentina […]. Strasburg 1581Ostroróg Jan: Woina woloska od Cesarza tureckiego Osmana przeciwko Koronie Polskiej podniesiona […]. Poznań 1622 Ostrowska Bronisława: Gwiazdka polskiego dziecka. Warszawa 1924 Ostrowska Bronisława: Książeczka Halusi. Wiersze dla dzieci z barwnymi obrazkami Stefana Filipkiewicza. Warszawa 1906 Ostrowska Bronisława: O Janku Płanetniku. Ozdobiła Anna Gramatyka-Ostrowska. Kraków 1908 Ostrowski Teodor: Inwentarz Nowy Praw, Traktatów i Konstytucyi Koronnych i W. K.X. Lit. w czasie Bezkrólewia r. 1764 [...]. Warszawa 1782 Ostrowski Teodor: Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego [...]. T. 1-2. Warszawa 1784 Ostrowski Teodor: Roboty około przędziwa albo uprawa lnu, konopi i innych roślin do przędzenia zdatnych. Warszawa 1788 Ouida (pseud.) = La Ramee Marie Louise de (aut.): Freski. Powieść. Tłum. Helena Janina Pajzderska. Warszawa 1883 Ożga Aleksy Andrzej: Obraz historyczny y polityczny Szwajcarów, gdzie są opisane ich położenie [...]. Warszawa 1770

Page 16: alfabetyczną listę obiektów

Ożga Aleksy Andrzej: Orbis gratia, Europae votum, Regni et Reipublicae Corona, Purpuratus Patriae et Ecclesiae [...]. Kraków 1738 Pajzderska Helena Janina: Zgubiona. Powieść. Lublin 1924Papi Jadwiga: Burza. Obrazek z dziejów Lwowa. Warszawa 1898 Papi Jadwiga: Rycerz błękitny. Warszawa 1908 Papi Jadwiga: Słowianie. Uroczystości i obrzędy. Warszawa 1908 Papłoński Jan: Lekcyja wstępna filologii porównawczej sławiańskiej miana dnia 9 listopada 1864 r. w Szkole Głównej […]. Warszawa 1864 Paprocki Bartosz: Diadochos id est svccessio ginak poslaupnost Knijžat […]. T. 1. Tłum. Jan Wodiczka. Praga 1602 Paprocki Bartosz: Diadochos id est svccessio ginak poslaupnost Knijžat […]. T. 2. Tłum. Jan Wodiczka. Praga 1602 Paprocki Bartosz: Gniazdo cnoty, skąd herby rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego […]. Kraków 1578 Paprocki Bartosz: Gwałt na pogany ku wszem chrzescyanskiem Panom, Krolom y Xiążętom […]. [Praga?] 1595 Paprocki Bartosz: Herby rycerztwa polskiego na pięcioro xiąg rozdzielone. Kraków 1584 Paprocki Bartosz: Hetman albo własny konterfekt hetmański skąd sye siła wojennych postępków. Kraków 1578 Paprocki Bartosz: Nauka y przestrogi na rozne przypadki ludzkie, zebrane z pisma doktorow, świetych […]. Kraków 1613 Paprocki Bartosz: Ogrod krolewski w ktorem o początku cesarzow rzymskich, arcyxiążąt rakuskich […]. Praga 1599 Paprocki Bartosz: Stambuch slezský, w kterem Hospodar s Hostem o mnohych wecech Spasytedlnych rozprawegij […]. Brno 1609 Paprocki Bartosz: Upominek albo przestroga zacnemu narodowi polskiemu i wszystkim stanom Wielkiego Xięstwa Litewskiego. [b.m.] 1587 Paprocki Bartosz: Zrdcadlo slavného Marhrabstvi Moravského […]. Tłum. Jan Wodiczka. Ołomuniec 1593 Paprocki Franciszek: Domowe wiadomości o Wielkim Xsięstwie Litewskim przyłączeniem historyj […]. Wilno 1763 Paprocki Franciszek: Wiadomość każdemu obywatelowi Korony Polskiey y W. X. Litt. potrzebna, albo specyfikacya [...]. Łowicz 1777 Paracelsus Theophrastus Philippus: Archidoxae [...], Libri X. Tłum. Adam Schroeter. Kraków 1569 Paracelsus Theophrastus Philippus: De praeparationibus [...], Libri duo. Wyd. Adam Schroeter. Kraków 1569 Partyzant. 1863 nr 1. Warszawa 1863 Pastorius Joachim: Aegis Palladia in Serenissimi ac Potentissimi Principis et Domini Domini Joannis III Regis Poloniae [...]. Gdańsk 1676 Pastorius Joachim: Florus polonicus seu polonicae historiae epitome nova. Lejda 1641 Pastorius Joachim: Palaestra nobilium seu Consilium de generosorum adolescentum educatione […]. Elbląg 1654 Paszkowski Marcin: Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary, tudzież też o narodzie, obrzędziech, nabożeństwie [...]. Kraków 1615 Paszkowski Marcin: Posiłek Bellony Słowienskiey na odpor nieprzyjaciołom Krzyża S. na Seym Warszawski teraźniejszy […]. Kraków 1620 Paszkowski Marcin: Wizervnk wieczney slawy Savromatow starych, pobudzaiący młódz rycerską ku naśladowaniu spraw ich. Kraków 1613 Pawlikowski Mieczysław: Tajemnica pani Krzuckiej. Nowella. Kraków 1876 Pawlikowski Mieczysław: W grudniowe dni. Nowella. Warszawa 1881 Persius Aulus Flaccus: Dowcipny wierszopis rzymski. Wyd. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1771 Perzyna Ludwik: Anatomia krótko zebrana, chcącym się uczyć lekarskiey i cyrulickiey nauki [...]. Kalisz 1790 Perzyna Ludwik: Homilia do swoich braci zakonnych, utwierdzaiąc ich w wierze obiawioney przeciw [...]. Łowicz 1796 Perzyna Ludwik: Lekarz dla wloscian, czyli rada dla pospolstwa w chorobach i dolegliwościach naszemu Krajowi albo [...]. Kalisz 1793 Perzyna Ludwik: Nauka położna krotko zebrana, cyrulikom, położnym, jako też i babom, czyli kobietom przy rozwiązaniu [...]. Kalisz 1790 Petrycy Jan Innocenty: Comitia Sapientum. P. 1. Kraków 1628 Petrycy Jan Innocenty: O wodach w Drvzbakv y Łęckowey. O zażywaniu ich i pożytkach, przeciwko […]. Kraków 1635 Petrycy Jan Innocenty: Palaestra oratoria sive imitatio Ciceronis, facta per quatuor in L. Sergium Catilinam […]. Kraków 1624 Petrycy Sebastyan: De natura, causis, symptomatis morbi gallici eiusque curatione quaestio [...]. [Kraków] 1591 Petrycy Sebastyan: Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego na utulenie żalów przez […]. Kraków 1609 Petrycy Sebastyan: Instrvctia abo navka, iak się sprawować czasv moru. Kraków 1613

Page 17: alfabetyczną listę obiektów

Pęski Walenty: Żniwo nieśmiertelne po żniwie śmiertelnym na moralnych i politycznych polach […]. Poznań 1681 Philopolites, to jest Miłośnik ojczyzny, albo o powinności dobrego obywatela, [...]. (autorstwo niepewne). Kraków 1588 Piasecki Paweł: Chronica gestorvm in Evropa singularivm. Kraków 1645 Piasecki Paweł: Praxis episcopalis ae qvae officivm et potestatem episcopi concernvnt contines […]. Wenecja 1611 Pieńkowski Karol: Czarnagóra pod względem geograficznym, statystycznym i historycznym. Lwów 1869 Pieśń na dzień 3. maja na parafię. Warszawa 1792 Pikarski Adrian: Naiasnieysze zwierciadło maiestatu bez Makuly […]. Kraków 1667 Pinamonti Giovanni Pietro: Ćwiczenia duchowne ku wzbudzeniu prawdziwej skruchy [...]. Tłum. Franciszek Michał Leśniewski. Lwów 1771 Pinamonti Giovanni Pietro: Droga do nieba wprzód od przeszkód uprzątniona [...]. Tłum. Jan Poszakowski. Wilno 1756 Piotrowski Gracyan Józef: Kazania przeciwko zdaniom y zgorszeniom wieku naszego [...]. T. 1. Warszawa 1772 Piotrowski Gracyan Józef: Satyr przeciwko zdaniom i zgorszeniom wieku naszego [...]. T. 1. Wyd. Jan Kochanowski. Warszawa 1773 Piramowicz Grzegorz: Dwa kazania domowe do zakonników miane […]. Przemyśl 1767 Pisarski Jan Stefan: Mowca polski albo Suplement do t. 1. Mow seymowych. T. 2. Kalisz 1676 Piskorski Sebastyan Jan: Flores vitae B. Salomeae virginis, principis Poloniae, reginae Haliciae […]. Kraków 1691Piskorski Sebastyan Jan: Kazania na Dni Pańskie, na vroczystości Bogarodzice Panny Niepokalanie Poczętey […]. Kraków 1706 Pociej Hipacy: Poselstwo do papieża rzymskiego Sixta IIII od duchowieństwa y od książąt i panów ruskich w roku 1476. Wilno 1605 Pol Wincenty: Dwie prelekcye o potrzebie wykładu geografii handlowej. Lwów 1866 Pol Wincenty: Listy z wycieczki. Lwów 1848 Pol Wincenty: Północny wschód Europy pod względem natury. Prelekcje. Z. 1. Kraków 1851 Pol Wincenty: Rok myśliwca. Il. Juliusz Kossak. Poznań 1870 Pol Wincenty: Rytm na uroczystość 50 rocznicy od założenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego [...]. Kraków 1868 Poniński Antoni: Deorum munus, gentium votum, gratiarum labor, serenissimus augustissimorum parentum Friderici Augusti [...].Warszawa 1720Poniński Antoni: Insignes rixae contendentium de vultu principis gentium deorum providentia in favorem Poloniae [...]. Warszawa 1729 Poniński Antoni: Planta felicitatis publicae in Sanato Pede serenissimi Friderici Augusti Poloniarum regis et [...]. Warszawa 1727 Pope Aleksander: Poemata moralne i krytyczne, czyli początki obyczainości i smakowitości [...]. Tłum. Franciszek Podoski. Warszawa 1787 Popiel Paweł (jun.): Jan Zamoyski w Padwie i Wenecyi. Kraków 1876 Popławski Antoni: Moralna nauka dla szkół narodowych na pierwszą i drugą klasę. [b.m.] 1778 Popławski Antoni: O rozporządzeniu y wydoskonaleniu edukacyi obywatelskiey, proiekt przeswietney KEN [...]. Warszawa 1775 Popławski Antoni: Zbior niektorych materyi politycznych. Warszawa 1774 Popławski Jan Ludwik: Polityka autonomiczna w Austryi. Lwów 1898 Poszakowski Jan: Firmament prawdy trzema gwiazdami rozumy dyssydentów oświecaiący, to jest nauka katholicka o [...]. Wilno 1737 Poszakowski Jan: Głos Pasterza Jezusa Chrystusa wzywającego owieczki do owaczarni swojey albo nauka katholicka [...]. Wilno 1736 Poszakowski Jan: Historya luterska o początkach y rozskrzewieniu się tey sekty oraz nie które rewolucye w sobie zawierająca. Wilno 1745 Poszakowski Jan: Historyi kalwińskiey cz. 3. w którey się opisuje okazya i sposob rozmnożenia tey herezyi w Belgium [...]. Warszawa 1749 Poszakowski Jan: Konfessya albo wyznanie wiary jednostaynym konsensem y zgodą wszystkich zborów kalwińskich [...]. Warszawa 1742 Poszakowski Jan: Lilia między cierniami, prawda między błędami, to jest nauka katholicka o usprawiedliwieniu z [...]. Wilno 1738 Poszakowski Jan: Summa historyi uniwersalney na dwie części rozłożona abo index kalendarzyków seu kolend [...]. Wilno 1748 Potocki Ignacy: Głosy [...] na sessyi seymowey dnia 24 października 1786 r. miane. Warszawa 1786 Potocki Ignacy: Observations sur l'ouvrage intitulé “Essai sur l'histoire littéraire de Pologne” [...]. [Warszawa] [1778] Potocki Jan: Essay sur l'histoire universelle et recherches sur celle de la Sarmatie. T. 1-2. Warszawa 1789 Potocki Jan: Mémoire sur un nouveau péryple du Pont Euxin ainsi que sur la plus ancienne histoire des peoples du Taurus [...]. Wiedeń 1796

Page 18: alfabetyczną listę obiektów

Potocki Jan: Podróż do Turek y Egyptu z przydanym dziennikiem Podróży do Holandyi [...]. Tłum. Julian Ursyn Niemcewicz. Warszawa 1789 Potocki Paweł: Opera omnia Pauli Comitis in Aureo Potok Pilavitae Potocki [...]. Wyd. Józef Andrzej Załuski. Warszawa 1747 Potocki Stanisław Kostka, Surowiecki Władysław: Proiekt do urządzenia hierarchii akademiczney w kraiach X. Warszawskiego. Warszawa 1815 Potocki Stanisław Szczęsny: Mowa [...] na sessyi seymowey dnia 27 października roku 1788 miana. Warszawa 1788 Potocki Stanisław Szczęsny: Odezwa obywatela y posła do narodu przed seymikami z determinacyi stanów 16 Nov. 1790 [...]. [b.m.] 1790 Potocki Wacław: Jovialitates albo żarty i fraszki rozmaite [...]. [b.m.] 1747 Potocki Wacław: Poczet herbow szlachty Korony Polskiey y Wielkiego Xsięstwa Litewskiego [...]. Kraków 1696 Powodowski Hieronim: Catechism Kościoła powszechnego [...]. Poznań 1577 Powodowski Hieronim: Christologiae seu sermonum de Christo pars prior. Kraków 1602 Powodowski Hieronim: Christologiae seu sermonum de Christo pars secunda. Kraków 1604 Powodowski Hieronim: Christologiae seu sermonum de Christo pars tertiae. Kraków 1606 Powodowski Hieronim: Christologiae seu sermonum de Christo partis tertiae. Kraków 1602-1610 Powodowski Hieronim: Conciones aliquot pia et erudita de puro verbo Dei [...]. Poznań 1578 Powodowski Hieronim: Pochodnia Kościół Boży prawdziwy od ciemnych jaskiń kacyrskich nieomylnymi znakami rozeznawająca. Poznań 1584 Powodowski Hieronim: Wedzidla na błędy y bluznierstwa nowoariańskie. Cz. 2. ks. 1. Kraków 1588 Powodowski Hieronim: Wędzidło na sprosne błędy a bluźnierstwa novvych aryanów. Poznań 1582 Prawda. 1862 nr 2. Kielce 1862 Prawda. 1863 nr 1. Lwów 1863 Prawda. 1863 nr 3. Lwów 1863 Prawda. 1863 nr 4. Lwów 1863 Prawda. 1863 nr 6. Lwów 1863 Prawda. 1863 nr 7. Lwów 1863 Projekt Ustawy Komissyi Edukacyi Narodowey dla stanu akademickiego […]. Wyd. Grzegorz Piramowicz. [b.m.] 1781Prokesch Władysław: Sobiesław Bystrzyński. Sylwetka jubileuszowa. [Kraków] 1901 Prokesch Władysław: Z najnowszej krytyki. Nasi powieściopisarze w oświetleniu Piotra Chmielowskiego. Kraków 1886 Prokopowicz Antoni Maksymilian: Kazanie miane w czasie konsekracyi kościoła Jelesni dekanatu zywieckiego [...]. Kraków 1792 Prokopowicz Antoni Maksymilian: Sposób nowy nayłatwieyszy, pisania i czytania razem dla panienek. Kraków 1790 Proletaryat. 1900 nr 1. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1900 Proletaryat. 1901 nr 2, 3. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1901 Proletaryat. 1901 nr 4, 5. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1901 Proletaryat. 1902 nr 10. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 11. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 12. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 13. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 14. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 15, 16. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 17. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 18, 19. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 6, 7. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 8. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902 Proletaryat. 1902 nr 9. Organ Polskiej Partii Socyalistycznej „Proletaryat". Lwów -Genewa 1902

Page 19: alfabetyczną listę obiektów

Prószyński Konrad: O księdzu Stanisławie Staszycu. Warszawa 1875 Prószyński Konrad: O strasznym zbóju. Powiastka ze zdarzeń prawdziwych. Warszawa 1883 Przyjdź Królestwo Twoje! nr 1. Warszawa 1863 Przyjdź Królestwo Twoje! nr 2. Warszawa 1863 Przyjdź Królestwo Twoje! nr 3. Warszawa 1863 Przyjdź Królestwo Twoje! nr 4. Warszawa 1863 Psalmy Dawidowe, na melodyę psalmów francuskich urobione. Tłum. Maciej Rybiński. Raków 1605 Psałterz Dawida Onego Świętego a wieczney pamięci godnego Króla y Proroka […]. Tłum. Jakub Lubelczyk. Kraków 1558 Ptolemaeus Claudius: Cosmographia. Ulm 1486 Radawiecki Andrzej: Rozwod żałośny, który śmierć uczyniła z dobrą małżonką Iaśnie Wielmożnego P. Mikołaia Firleia [...]. Kraków 1632 Radymiński Marcin: Questio philosophica de Primo Motore […]. Kraków 1947 Radymiński Marcin: Rationes, quod non expediat novam Academiam Leopoli P. P. Societ. Jesu erigere. Kraków 1661 Radzewski Franciszek: Kwestye polityczne, oboiętne, Statum Rzeczypospolity Polskiey, prerogatywy urzędów wniej [...]. Poznań 1743 Radzewski Franciszek: Poselstwo wielkie J. W. J. Pana Rafała Leszczyńskiego [...] od Najyaśniejszego Króla Jegomości [...]. Poznań 1744 Radziwiłł Albrycht Stanisław: Elogium duodecim virtutum sine labe coceptae Deiparae Virginis Mariae. Warszawa 1655 Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Sierotka”: Hierosolymitana peregrinatio illustrisssimi domini […]. [Tł. łac.] Tomasz Treter. Braniewo 1601 Rakowski Wojciech: Pobudka zacnym Synom Korony Polskiej do służby wojennej na ekspedycyą przeciwko nieprzyjaciołom [...]. Kraków 1620 Raynal Guillaume Thomas Francois: Historya polityczna Rewolucyi Amerykańskiey [...]. Tłum. Franciszek Siarczyński.Warszawa 1783 Repetitio Corporis Doctrinae Ecclesiasticae, albo Powtorzenie summy a gruntownego zamknięcia [...]. Królewiec 1569 Reszka Stanisław: De Atheismis et Phalarismis Evangelicorum, libri duo [...]. Neapol 1596 Reszka Stanisław: De obitu Magni Stanislai Hosii Cardinalis Ode lugubris. Kraków 1580 Reszka Stanisław: Ministromachia, in qua Evangelicorum Magistrorum et Ministrorum de Evangelicis Magistris et [...]. Kraków 1591 Reszka Stanisław: Piarum meditationum progimnasmata. Neapol 1594 Reszka Stanisław: Przestroga Pastyrska do Miasta Warszewskiego [...]. Poznań 1585 Reszka Stanisław: Spongia, qua absterguntur convitia et maledicta Equitis Poloni contra Iesuitas. Kraków 1590 Reszka Stanisław: Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis Maioris Poenitent et Episcopi Varmiensis Vita. Rzym 1587 Ripelin de Argentina Hugo: Compendium theologicae veritatis. 1375 Robertus sanctus Bellarmino: Katechizm rzymski abo krotka nauka katolicka [...]. Tłum. Jan Poszakowski. Wilno1752 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1817. Warszawa 1817 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1818. Warszawa 1818 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1819. Warszawa 1819 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1821. Warszawa 1821 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1822. Warszawa 1822 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1823. Warszawa 1823 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1824. Warszawa 1824 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1825. Warszawa 1825 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1826. Warszawa 1826 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1827. Warszawa 1827 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1828. Warszawa 1828 Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, na 1829. Warszawa 1829 Rogaliński Józef Feliks: Kazanie na zaczęciu Seymu walnego ordynaryinego dnia 5. Października Roku 1778. w [...]. Warszawa 1778

Page 20: alfabetyczną listę obiektów

Rogaliński Józef Feliks: Mowa J. W. Jmci Księdza [...] Dziekana i Deputata na Trybunał Koronny Katedry Poznańskiej. [b.m.] 1783 Rogalski Leon: Dzieje Jana III. Sobieskiego, Króla Polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego. Warszawa 1847 Romer Adam: De informando oratore libri tres. Quod videre vis, esto et nostra sinito. Kraków 1593 Romer Adam: De ratione recte eleganterque scribendi ac eloquendi, libri tres. Kraków 1590 Rościszewski Wojciech: Minister wytkniony a Papiesz obroniony. Przeciw niewstydliwemu ministra Zygrowiusza Scriptowi, [...]. Kraków 1611 Rozkaz Dzienny Naczelnika Miasta. Warszawa 1863 Rozporządzenia Wydziału Policji. Warszawa 1863 Rubinkowski Jakub Kazimierz: Promienie cnót królewskich po śmiertelnym zachodzie nayiaśnieyszego słońca Augusta II [...]. Poznań 1742 Rudawski Wawrzyniec Jan: Historiarum Poloniae ab excessu Vladislai IV [...]. Wyd. Laurentius Mitzler de Kolof. Warszawa 1755 Ruff Marcin: Prognosticon albo przestroga wszelkich przygód y przypadków z nauki gwiazd y biegów niebieskich na R. P. 1593 [...]. Toruń 1592 Ruiz de Moros Pedro = Roysius Petrus: Ad Proceres Polonos de matrimonio regio [...]. Carmen. Kraków 1553 Ruiz de Moros Pedro = Roysius Petrus: Carmen funebre, in obitu Illustrissimi Joannis Comitis Tarnovii. Kraków 1561 Ruiz de Moros Pedro = Roysius Petrus: Chiliastichon. Kraków 1557 Ruiz de Moros Pedro = Roysius Petrus: De Apparatu Nuptiarum Sigismundi Secundi Augusti Poloniae regis [...] carmen. Kraków 1543 Ruiz de Moros Pedro = Roysius Petrus: Decisiones de rebus in sacro auditorio Lithuanico ex appellatione iudicatis [...]. Kraków 1563 Ruiz de Moros Pedro = Roysius Petrus: Historia funebris in obitu divi Sigismundi Sarmatiarum Regis et [...]. Kraków 1548 Rutka Teofil: Goliat swoim mieczem porażony, to iest Ioannikius Galatowski Archimandrita Jelecki [...]. Lublin 1689 Rutkowski Onufry: Zabawki poetyckie rozmaitym wierszem polskim napisane przez [...]. Lwów 1775 Rybiński Jan: Hodoeporicorum liber unus. Toruń 1592 Rydel Lucjan: Poezye. Warszawa 1901 Rysiński Salomon: Proverbiorum Polonicorum a [...] collectorum centuriae decem et octo. Lubeka 1618 Rzewuski Seweryn, Potocki Stanisław Szczęsny: Protestacya przeciw sukcessyi tronu w Polszcze [...]. [b.m.] 1790 Rzewuski Seweryn: List J. W. [...] Hetmana Polnego Koronnego do J. W [Adama] Rzewuskiego Posła Nowogrodzkiego. [b.m.] 1782 Rzewuski Wacław: Władysław pod Warną. Tragedia [w 5 aktach] przez Józefa Rzewuskiego [...]. Lwów 1760 Sakowicz Kassian Kalikst: Dialog abo rozmowa Maćka z Dyonizym Popem schizmatyckim wileńskim [...]. Kraków 1642 Salzmann Christian Gotthilf: Sebastyan Mądry. Książka dla Pospolstwa po niemiecku przez […]. Tłum. Jerzy Olech. Królewiec 1799 Sarbiewski Maciej Kazimierz: Carmina. Nova editio prioribus longe auctior et emendatior. Paryż 1759 Sarbiewski Maciej Kazimierz: Laska marszałkowska na pogrzebie J.W.P. Jana Stanisława Sapiehi Marszałka [...]. Wilno 1635 Sarbiewski Maciej Kazimierz: Opera posthuma quibus accesserunt multa poemata vernaculo carmine reddita. Warszawa 1769 Sarbiewski Maciej Kazimierz: Oratio panegyrica habita in praesentia Serenissimi ac Invictissimi Vladdislai IV [...]. Wilno 1636 Sarbiewski Maciej Kazimierz: Poemata ex vetustis manuscriptis et variis codicillis olim ab authore [...]. Wyd. Adam Naruszewicz. Wilno 1757 Sarnicki Stanisław (jun.): Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Litvanorum libri octo. [b.m.] 1587 Sawicki Kasper: Foremna zgoda Abo raczey Istna Wrzawa [...]. Kraków 1616 Schlag Jerzy: Korrespondencya polsko-niemiecka zawierająca w sobie nie tylko dostatek rozmaitych dla różnych osób [...]. Wrocław 1741 Schlag Jerzy: Neun und fünffzig Pohlnisch-Deutsche Handlungs-Gesprache [...]. Wrocław 1736 Schlichtyng Jonasz: Na Antapologię X. Daniela Clementinusa o potwarzach odpowiedź. Raków 1631 Schoneus Andreas: Daphnis seu de funere Magni Stephani I. regis Polonorum. Kraków 1588 Schoneus Andreas: Navis munifica ad Petrum Costkam Episcopum Culmensem [...]. Kraków 1590 Schoneus Andreas: Questio de angelis. Kraków 1602 Schoneus Cornelius: Józef starozakonny. Tragico-komedya w pięciu aktach [...]. Tłum. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1768 Schoneus Cornelius: Tabasz, albo Tobiasz Stary. Tragi-komedya [...]. Tłum. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1773

Page 21: alfabetyczną listę obiektów

Schroeter Adam: De fluvio Memela Lithvaniae qui cura et industria generosi ac clariss. [...]. Kraków 1553 Schroeter Adam: De natali Jesu Christi Salvatoris nostri, Carmen sapphicum. Kraków 1555 Schroeter Adam: De nuptiis invictissimi ac gloriosi Sigismundi Augusti Regis Poloniae [...], Carmen elegiacum. Kraków 1553 Schroeter Adam: Salinarum Vieliciensium iucunda ac vera descriptio, Carmine elegiaco. Kraków 1553 Schütz Caspar: Rerum Prussicarum historia ex codice manu auctoris scripto edita. Gdańsk 1769 Scupuli Laurentius: Potyczka duchowna w którey znaydują się naypewnieysze [...]. Tłum. Wacław Sierakowski. Kraków 1799 Sendivogius Michael: Chymische Schriften [...]. Wyd. Friedrich Roth=Scholtzen. Norymberga 1718 Sendivogius Michael: De lapide philosophorum tractatus duodecim [...]. Kraków 1604 Seneca Lucius Annaeus: Formula honestae vitae de quattuor virtutibus cardinalibus […]. Wyd. Franciszek Mymer. Kraków 1532 Seneca Lucius Annaeus: O pocieszeniu ksiąg troje. Tłum. Józef Maksymilian Ossoliński.Warszawa 1782 Seneca Lucius Annaeus: Tragoedia sexta, que Troas inscribitur […]. Wyd. Paweł z Krosna. Wiedeń 1513 Shakespeare William: Kupiec wenecki. Tłum. Józef Paszkowski. Złoczów [1908]Siarczyński Franciszek: Krótka fizyczna i historyczna wiadomość o soli. Kraków 1788 Siarczyński Franciszek: Pochwała Stanisława Szczęsnego Potockiego generała artyleryi kor. Warszawa 1789 Siarczyński Franciszek: Sztuka ogrodnicza czyli o ogrodnictwie [...]. Kraków 1782 Siarczyński Franciszek: Zakus nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiey czyli uwagi [...]. Cz. 1. Warszawa 1789 Siemek Kasper: Civis bonus ad [...] Ioannem a Zebrzydowice Zebrzydowski [...]. Kraków 1632 Siemek Kasper: Lacon seu de Reipublicae recte instituendae arcanis dialogus [...]. Kraków 1635 Sienkiewicz Henryk: Jak we śnie. (I redakcja noweli „U źródła") autograf. 1892 Siennik Marcin: Herbarz to jest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie [...]. Kraków 1568 Sierakowski Wacław: Postać ogrodow która do dwoch zmysłów smaku w owocach [...]. Cz. 1-2. Kraków 1798 Sigaud de la Fond Jean Rene: Szkoła szczęśliwości, czyli obraz cnót towarzyskich. Cz.1-2. Tłum. Kajetan Kwiatkowski. Warszawa 1789 Sixtus Erazm: O Cieplicach w Szkle ksiąg troie. Tłum. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1780 Sixtus Erazm: O cieplicach w Szkle ksiąg troje. Zamość 1617 Skarga Piotr: Bractwo Miłosierdzia w Krakowie u S. Barbary zaczczęte roku panśkiego 1584. [b.m.] 1588 Skarga Piotr: Discurs na Confoederacią. Kraków 1607 Skarga Piotr: Dziękowanie kościelne za zwycięstwo multańskie [...]. Kraków 1600 Skarga Piotr: Na artykuł o Jezuitach Zjazdu sędomierskiego [...]. Odpowiedź. Kraków 1606 Skarga Piotr: Na moskiewskie zwycięstwo kazanie y dzięki Panu Bogu [...]. Kraków 1611 Skarga Piotr: Na threny y lament Theophila Orthologa, do Rusi Gręckiego Nabożeństwa przestroga [...]. Kraków 1610 Skarga Piotr: Pokłon Panu Bogu Zastępow za zwycięstwo Inflandskie nad Carolusem Xiążęciem Sudermańskim [...]. Kraków 1605 Skarga Piotr: Pro Sacratissima Eucharistia contra haeresim Zwinglianam ad Andream Volanum [...]. Wilno 1576 Skarga Piotr: Proces konfederaciey. [b.m.] 1595 Skarga Piotr: Siedem Filarów na ktorych stoi Katolicka nauka o Przenaświętszym Sakramencie Ołtarza [...]. Wilno 1582 Skarga Piotr: Upominanie do Ewangelikow y do wszystkich społem nie Katholikow [...]. Poznań 1592 Skarga Piotr: Wsiadane na woynę kazanie gdy niezwyciężony y Bogu miły Krol Polski y Szwedzki Zygmunt III [...]. Kraków 1602 Skarga Piotr: Wtore zawstydzenie Arianow przeciw V. P. Jaroszowi Moskorzowskiemu z Moskorzowa. Kraków 1608 Skarga Piotr: Zawstydzenie Arianow y wzywanie ich do pokuty y wiary Crześciańskiey. Kraków 1604 Skop Georgius Carolus: Podhorecensia seu fragmenta varia composita et lecta, collecta, selecta. Lwów 1754 Skrzetuski Józef Kajetan: Historya powszechna dla szkół narodowych na kl. III, pierwszy raz wydana. Warszawa 1781 Skrzetuski Józef Kajetan: Przypisy do historyi powszechney dla szkół narodowych na kl. III, pierwszy raz wydane. Warszawa 1782

Page 22: alfabetyczną listę obiektów

Skrzetuski Wincenty: Mowy o głwnieyszych materyach politycznych. T. 1. Warszawa 1773 Słonkowic Martinus: Synopsis grammaticae hebraicae [...]. Kraków 1651 Słowo. 1863 nr 1. Warszawa 1863 Smalcius Valentinus: De divinitate Jesu Christi [...]. Raków 1608 Smogulecki Jan Mikołaj: Sol illustratus ac propugnatus [...]. Freiburg 1626 Smotrycki Meletius: Apologia peregrinatiey do Kraiow Wschodnych [...]. Lwów 1628 Smotrycki Meletius: Exethesis abo Expostulatia to iest rosprawa między Apologią y Antidotem o ostanek błędów [...]. Lwów 1629 Smotrycki Meletius: Grammatik Slavenskija pravilnoe Sintagma [...]. Jewie 1619 Smotrycki Meletius: Paraenesis abo napomnienie od w Bogu wielebnego [...]. Kraków 1629 Smotrycki Meletius: Threnos to jest lament iedyney ś. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie [...]. Wilno 1610 Sobieski Jakub (sen.): Commentariorum Chotinensis Belli Libri tres. Dantisci 1646 Socinus Faustus: Breves quidam de diversis materiis ad Christianam religionem pertinentibus tractatus. Raków 1618 Socinus Faustus: Christianae religionis brevissima institutio per [...]. Raków 1618 Socinus Faustus: Commentarius in Epistolam Iohannis Apostoli primam. Raków 1614 Socinus Faustus: Concionis Christi quae habetur capite quinto, sexto et septimo apud Matthaeum Evangelistam explicatio. Raków 1618 Socinus Faustus: De baptismo aquae disputatio. Raków 1613 Socinus Faustus: De Jesu Christo Servatore. Kraków 1594 Socinus Faustus: Disputatio de adoratione Christi. Raków 1618 Socinus Faustus: Elenchi sophistici. Raków 1625 Socinus Faustus: Explicatio primae partis primi capitis Evangelii Johannis. Wyd. Hieronim Moskorzewski. Raków 1618 Socinus Faustus: Lectiones sacrae opus imperfectum. Raków 1618 Socinus Faustus: Miscellanea hoc est scripta theologica seu tractatus breves de diversis materrs. Raków 1611 Socinus Faustus: Tractatus de iustificatione. Raków 1611 Sokołowski Stanisław: Ad Wirtembergensium Theologorum invectivam [...] brevis responsio. Kraków 1584 Sokołowski Stanisław: Concio de vestitu et fructu haereseon. Nysa 1578 Sokołowski Stanisław: Conciones duae. Altera de vestitu haereticorum et fructu haereseon [...]. Lwów 1578 Sokołowski Stanisław: Conciones quatuor apud eiusdem Maiestatem habitae [...]. Kolonia 1583 Sokołowski Stanisław: De verae et falsae Ecclesiae discrimine ad Serenissimum Stephanum I Poloniae Regem libri tres. Kraków 1583 Sokołowski Stanisław: Epithalamion Episcopi cum sua sponsa Ecclesia sive de consecratione Episcopi Sermo. Kraków 1580 Sokołowski Stanisław: Justus Joseph sive in Jesu Christi Domini nostri mortem et passionem [...] meditationes. Kraków 1586 Sokołowski Stanisław: Nuntius salutis sive de Incarnatione ad laudem Divini nostri Iesu Christi [...] sermones quinque. Kraków 1588 Sokołowski Stanisław: Partitiones Ecclesiasticae. Kraków 1589 Sokołowski Stanisław: Pro cultu et adoratione Jesu Christi in Eucharistiae Sacramento [...] concio. Kraków 1582 Sokołowski Stanisław: Quaestor sive de parsimonia atque frugalitate. Kraków 1589 Solikowski Jan Dymitr: Monitor somnians seu somnium praesentem [...]. [Wyd.] Marcin Świątkowski. [b.m.] 1770 Solikowski Jan Dymitr: Prussia Regi optimo maximo patri Patriae, foelicitatem. [b.m.] 1566 Solikowski Jan Dymitr: Urania sive coelestis electio. Kraków 1574 Solikowski Jan Dymitr: Verus Martini Lutheri triumphus. Kraków 1604 Solski Stanisław: Architekt polski. Kraków 1690 Solski Stanisław: Geometra polski y architekt polski. Cz. 1. Kraków 1683 Sołtykowicz Józef: Głos na prędce do Stanu Mieyskiego. [b.m.] [1790]

Page 23: alfabetyczną listę obiektów

Sommerfeld (Aesticampianus) Joannes (sen.): Modus epistolandi [...]. Kraków 1513 Spis oficerów wszystkich brygad Legionów Polskich... . [b.m.] [1916] Stanislaus I (Leszczyński) Rex Poloniae: Entretien d' un Européan avec un insulaire du royaume de Dumocala. [b.m.] 1754 Starowolski Szymon: Declamatio contra obtrectatores Poloniae. Kraków 1631 Starowolski Szymon: Institutorum rei militaris libri VIII. Kraków 1639 Starowolski Szymon: Laudatio Almae Academiae Cracoviensis. Kraków 1639 Starowolski Szymon: Monumenta Sarmatarum viam universae carnis Ingressorum [...]. Kraków 1655 Starowolski Szymon: Penu historicum seu de dextra et fructuosa ratione historias legendi commentarius. Wenecja 1620 Starowolski Szymon: Scriptorum Polonicorum Ekatontas seu centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. Frankfurt 1625 Starowolski Szymon: Stacye zołnierskie abo w wyciąganiu ich z dobr kościelnych potrzebne przestrogi. Kraków 1636 Starowolski Szymon: Świątnica Pańska zamykaiąca w sobie kazania na uroczystości świąt całego roku. Kraków 1645 Starowolski Szymon: Tractatus tres. I. Polonia. II. Sarmatiae bellatores. III. Scriptorum Polonicorum Ekatontas. Wrocław 1733-1734 Starowolski Szymon: Votum o naprawie Rzeczypospolitey. [b.m.] 1625 Starowolski Szymon: Wielkiego Turka listy. Tłum. [...]. Kraków 1618 Statorius (Stojeński) Jan: De Jesu Christi divinitate [...]. Raków 1618 Statorius (Stojeński) Jan: Modlitwy nabozne o rozne potrzeby. [b.m.] 1633 Statorius (Stojeński) Petrus: In Ioannis a Lasko [...], funebris oratio. Pińczów 1560 Statorius (Stojeński) Petrus: Polonicae gramatices institutio. Kraków 1568 Struś (Strutius) Józef: Sphygmicae artis [...] libri V. Bazylea 1555 Surowiecki Karol: Ksiądz z kropidłem na Cygana z gandzarą. Warszawa 1792 Szaniawski Józef Kalasanty: List odpowiedni pisany do przyjaciela, Względem ustawy rządowej na dniu 3 Maja [...]. Warszawa 1792 Szczepanowski Stanisław: Kazania świętalne na cały rok w Prześwietnej Katedrze Metropolitanskiej Gnieźnieńskiej miane. T. 2. Kraków 1762 Szczerbic Paweł: Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i niemieckiego na polski język [...]. Lwów 1581 Szczerbic Paweł: Speculum Saxonum albo prawo saskie i majdeburskie, [...] przełożone. Lwów 1581 Szczerbiec. 1861 nr 1. Warszawa 1861 Szczerbiec. 1861 nr 2. Warszawa 1861 Szczerbiec. 1861 nr 3. Warszawa 1861 Szemberg Teofil: Relacya prawdziwa o weściu wojska polskiego do Wołoch [...]. Kraków 1621 Szybiński Dominik Gabriel: Sztuka pisania w trzech rozdziałach wyjęta z Encyklopedii [...]. [Tłum.]. Warszawa 1781 Szylarski Walenty: Początki nauk dla narodowej młodzieży to jest Grammatyka języka polskiego [...]. Lwów 1770 Szylarski Walenty: Rhetorica ecclesiastica antiquo-nova theoretica et practica admodum reverendis dominis Instituti [...]. Kraków 1765 Szymanowska Natalia: Psyche. Powieść współczesna. Warszawa 1912 Szymański Stanisław: Wzory biletow, listow i memoryałow w różnych materyach z [...]. T.1. [Oprac.]. Warszawa 1784 Szymonowicz Szymon: Aelinopaean. Lwów 1589 Szymonowicz Szymon: Flagellum livoris, continens omnia fere metrorum genera quibus usus est Horatius. Kraków 1588 Szymonowicz Szymon: Imagines diaetae Zamoscianae. Zamość 1604 Szymonowicz Szymon: Joel Propheta ad Clementem VIII Pontificem Maximum. Kraków 1593 Szymonowicz Szymon: Joël prorok starozakonny do Klemensa VIII [...]. Tłum. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1772 Szymonowicz Szymon: Naenia funebris ad Stanislaum Socolovium Theologum Regium. Kraków 1586 Szymonowicz Szymon: Philaenarae ad Adamum Hieronymum Sieniavium. Zamość 1600 Szymonowicz Szymon: Poematia aurea cum antiquitate comparanda edita ex Bibliotheca Joachimi Morsi [...]. Lejda 1619

Page 24: alfabetyczną listę obiektów

Szymonowicz Szymon; Cunich Raymundus: Poetarum elegiographorum par nobile [...]. Warszawa 1771 Szyrwid Konstanty: Dictionarium trium linguarum in usum studiosae juventutis. Wilno 1713 Szyrwid Konstanty: Punkty kazań od Adwentu aż do Postu litewskim językiem z wytłumaczeniem na polskie. Wilno 1629 Śleszkowski Sebastian: Odkrycie zdrad, zlosliwych ceremoniy, taiemnych rad, praktyk szkodliwych Rzeczypospolitey [...]. Braniewo 1621 Śleszkowski Sebastian: Opera medica duo. Kraków 1616 Ślizień Stefan Jan: Haracz krwią turecką Turkom wypłacony. Wilno 1674 Śmigielska Józefa, Borkowska Aleksandra: Obrazki z życia świętobliwych [...]. Warszawa 1859 [1857] Śmigielska Józefa: Odczyty publiczne [...]. Wychowanie kobiet [...]. Lwów 1871 Śmiglecki Marcin: Dysputacya wileńska [...]. Wyd. Paweł Wołłowicz. Kraków 1599 Śmiglecki Marcin: Opisanie disputacyjej nowogrodzkiej [...]. Wyd. Wojciech Zajączkowski. Wilno 1594 Śniadecki Jan: In laudem divi Stanislai Cassimiritani primo in Regia Scientiarium Universitate Cracoviensi [...]. Kraków 1776 Śniadecki Jan: Mowa przy otwarciu nowo rozporządzonych od P. Kommis. Edukacy. Matematycznych Nauk [...]. Kraków 1781 Śniadecki Jan: Propositiones controversae ex philosophia. [b.m.] 1775 Świetlicki Paweł: Astrologiam Persicam, ad instantiam Legati Regis Persarum [...]. Gdańsk 1720 Święcicki Andrzej: Andreae Noscovii Episcopi Plocensis vita. Warszawa 1637 Świtkowski Piotr: Książka dla gospodarzy z rozkazu jednego polskiego patrioty przez [...]. Warszawa 1785 Terentius Publius Afer: Ex […] comoediis latinissimae colloquiorum. Tłum. Walenty i Mateusz z Kęt. Wyd. Grapheus Scribonius. Kraków 1545 Tomaszewski Dyzma Bończa: Małżeństwo w rozwodzie komedya we 3 aktach wierszem polskim napisana. Warszawa 1781 Tomaszewski Michał Bończa: Dwóch pastorów, czyli miłość braterska. Drama w 5 aktach przez […]. Wilno 1798 Tomaszewski Michał Bończa: Kobiety jakich mało na świecie, czyli cnota nadgrodzona. Drama we 3 aktach przez […]. Wilno 1799 Tomaszewski Michał Bończa: Opuszczenie wyspy Mogador, czyli wybawienie niewolników. Komedya drammatyczna […]. Wilno 1798 Tomecki Franciszek: Academus Jagielonicus laureati germina honoris virtuti et eruditioni [...]. Kraków 1750 Tomecki Franciszek: Fructus honoris et honestatis ope virtutum, meritorum ac laborum perillustris [...]. Kraków [1763] Treter Maciej Kazimierz: Obrona y sława Królestwa Polskiego, ozdoba Wielkiey Polskiey […]. Kraków 1647 Treter Tomasz: De Episcopatu et Episcopis Ecclesiae Varmiensis. Kraków 1685 Treter Tomasz: Symbolica vitae Christi meditatio. Braniewo 1612 Trzciński Andrzej Jan Kanty: Dysertacya o używaniu lekarskim elektryczności. Kraków 1787 Trzciński Andrzej Jan Kanty: Dysertacya o wzroście nauk wyzwolonych i mechanicznych przez ducha obserwacyi […]. Kraków 1787 Trzciński Andrzej Jan Kanty: Dysertacya o wzroście świateł przez ducha obserwacyi i doświadczenia. Kraków 1791 Trzciński Andrzej Jan Kanty: Opisanie przyczyn fizycznych trzęsienia ziemi przez […]. Kraków 1787 Trzciński Andrzej Jan Kanty: Propositiones mathematico-physicae publicae disquisitioni expositae pro […]. Kraków 1791 Trzciński Andrzej Jan Kanty: Rozbiór uwag Kollegium Fizycznego Szkoły Głównej Koronnej nad patologią […]. [b.m.] 1791 Trzciński Andrzej Jan Kanty: Rozbiór uwag Szkoły Matematycznej nad propozycyami fizycznemi […]. Warszawa 1789 Trzecieski Andrzej (jun.): Epithalamium [...] Petri Buzenii Brezinensis atque Dobczycen [...]. Kraków 1580 Turnowski Jan: De aeterna Dei praedestinatione assertio et confessio. Frakfurt 1626 Turnowski Teofil Szymon: Zwierciadło nabozenstwa chrzescianskiego w Polszcze, począwszy od [...]. Wilno 1594 Twardowski Kasper: Łodz młodzi z nawałnosci do Brzegu płynąca. Kraków 1618 Twardowski Kasper: Pochodnia miłosci Bozey [...]. Kraków 1628 Twardowski Samuel: Miscellanea selecta […] w różnych panegirycznych okazyach do druku sparsim podane […]. Kalisz 1682 Twardy Paweł (ks.): Modlitwy dla nabożnego chrześcijanina przy spowiedzi […]. Brzeg 1778 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 1. Wilno 1910/11

Page 25: alfabetyczną listę obiektów

Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 10. Wilno 1910/11 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 11/12. Wilno 1910/11 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 13. Wilno 1910/11 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 14. Wilno 1910/11 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 2. Wilno 1910/11 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 4. Wilno 1910/11 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 5. Wilno 1910/11 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 6. Wilno 1910/11 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 7. Wilno 1910/11 Tygodnik Wileński. Pismo ilustrowane. 1910/11 nr 8. Wilno 1910/11 Tylkowski Wojciech (ks.): Uczone rozmowy wszystkie w sobie zawierające filozofią napisane przez […]. Warszawa 1692 Uciekinier. 1864 nr 1. [Chocim, Londyn]1864 Ujejski Kornel: [...] urodzony w 1823 r., zasnął w Panu d. 19 września 1897 r. w Pawłowie. Kraków 1897 Vincentius Kadlubko, Martinus Gallus: […] Scriptores historiae Polonae vetustissimi, [...]. Gdańsk 1749 Voltaire Francois Marie Arouet: Alcyra albo Amerykanie. Tragedia [...]. Tłum. Ignacy Lachnicki. Warszawa 1780 Voltaire Francois Marie Arouet: Brutus Tragedya w 5. aktach. Tłum. Kajetan Skrzetuski. Warszawa 1780 Voltaire Francois Marie Arouet: Meropa, tragedya w piąciu aktach. Tłum. Józef Orłowski. Warszawa 1779 Voltaire Francois Marie Arouet: Syn marnotrawny. Komedya w 5 aktach wierszem przestosowana. [Tł.] Stanisław Trembecki. Warszawa 1780 Walka z bolszewizmem. z. 1. Warszawa 1927 Wells Herbert George: Nowele. Tłum. Antoni Lange. Warszawa 1905 Wiadomości i Rozporządzenia Policyi Narodowej. Warszawa 1863 Wiadomości Saratowskie. Saratow 1918 Wielhorski Michał: O przywroceniu dawnego rządu według pierwiastkowych Rzeczypospolitej ustaw [...]. [Warszawa] 1775 Wilson Henryk: Opisanie Wysp Pelew w części zachodniej Oceanu Spokojnego leżących [...]. Tłum. Remigiusz Ładowski. T. 1. Warszawa 1792 Wilson Henryk: Opisanie Wysp Pelew w części zachodniej Oceanu Spokojnego leżących [...]. Tłum. Remigiusz Ładowski. T. 2. Warszawa 1792 Woyczyński Kazimierz: Na zgon śp. Franciszka Bieniasza, profesora Gimnazyum Sobieskiego. Kraków 1898 Wybicki Józef: Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. [bm.] 1885 Wypisy z autorów klassycznych do nauk w szkołach narodowych stosowane. T. 1. Wyd. Grzegorz Piramowicz. [b.m.] 1777 Wypisy z autorów klassycznych do nauk w szkołach narodowych stosowane. T. 2. Wyd. Grzegorz Piramowicz. [b.m.] 1777 Wyrwicz Karol: Historya powszechna skrócona przez [...]. T. 1. [Tłum. z jęz. fran.] Stanisław Szymański. Warszawa 1787 Wyspiański Stanisław: Warszawianka. Kraków 1898 Zaborowski Stanisław: Contra malos divites et usurarios tractatus. Kraków 1512 Zacharkiewicz Wojciech: Do Jaśnie Oświeconego X. Jegomości Krasickiego, biskupa warmiyskiego [...].Warszawa 1789 Zacius Simon (Prossovianus): Ode dicolos distrophos de anunciatione, conceptione et nativitate Jesu Christi. [b.m.] 1535 Załuski Józef Andrzej: Eminencya Minimi et Pusilli Syna prawicy i Syna wywyższenia w Konsystorzu Troycy [...]. [b.m.]. 1728 Załuski Józef Andrzej: Obraz nędzy ludzkiey. Tragikomedia w pięciu aktach. Wyd. Józef Epifaniusz Minasowicz. Warszawa 1768 Zamoyski Jan: De senatu romano libri duo. Wenecja 1563 Zamoyski Jan: Oratio qua Henricum Valesium regem renunciat. Paryż 1573 Zawadzki Kazimierz: Gloria orbi Sarmatico consensu monstrata a Deo data et Serenissimo ac Potentissimo Principi [...]. Warszawa 1670

(Oprac.: Jerzy Bednarczyk, OINKa)