Top Banner
Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX Izolacja akustyczna do podlóg plywających na wszelkiego rodzaju stropach D O S K O N A Ł A I Z O L A C Y J N O Ś Ć A K U S T Y C Z N A STYROFLEX to najprostsza droga do ciszy
40

Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Feb 27, 2019

Download

Documents

vuongnhu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Akustyczne płyty styropianoweSTYROFLEX

Izolacja akustyczna do podłóg pływającychna wszelkiego rodzaju stropach

DOSK

ON

AŁA

IZOLACYJNOŚĆ AKU

STYCZN

A

STYROFLEX to najprostsza droga do ciszy

Page 2: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Spis treści

1. Parametryiwłaściwości •oznaczeniezgodnieznormą 3 •deklarowanewłaściwości 4 •wymiary 6 •pakowanie 72. Zastosowanie •izolacjaakustyczna-podłogipływające 9 •dźwiękipowietrzneiuderzeniowe 17 •styropianakustyczny 19 •normyidokumentyzwiązane 243. Wymaganiaprawne 264. ZaletyakustycznychpłytstyropianowychSTYROFLEX 355. Kontakt 40

Page 3: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

1. Parametry i właściwości

EPSTEN13163T3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SD20-CP3–grubość17/15mm,22/20mm,27/25mmT3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SD15-CP3–grubość33/30mm,38/35mmT3-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-SD10-CP3–grubość43/40mm,48/45mm

Krawędziewszystkichpłytsąproste.

Grubośćpłytokreślonajestzapomocądwóchwartości:•grubośćnominalnaprzedwbudowaniempłytwstrop(nieobciążone),•grubośćpowbudowaniuiobciążeniupłytwylewką.

Oznaczenie zgodne z normą PN-EN 13163

Page 4: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

TABELA1.Wskaźnikpoprawyizolacyjnościakustycznejoddźwiękówuderzeniowych∆Lw[dB]orazsztywnośćdynamicznaSD[MN/m3]wzależnościodgrubościpłytSTYROFLEX

Każde 6 dB izolacyjności akustycznej jest odczuwane jako dwukrotne zmniejszenie hałasu w pomieszczeniu. Zastosowanie płyt STYROFLEX o grubości 33/30 mm zapewnia ponad 5-krotnąpoprawęizolacyjnościakustycznejstropu!

1. Parametry i właściwości

Deklarowane właściwości

Grubość płyty

STYROFLEX [mm]

Wskaźnik poprawy izolacyjności akustycznej

od dźwiękówuderzeniowych ∆Lw [dB]

Poziom sztywnościdynamicznejSD [MN/m�]

17/15 26 SD 20 (≤ 20)22/20 28 SD 20 (≤ 20)27/25 30 SD 20 (≤ 20)33/30 32 SD 15 (≤ 15)38/35 32 SD 15 (≤ 15)43/40 32 SD 10 (≤ 10)48/45 32 SD 10 (≤ 10)

Page 5: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

TABELA2.WybraneparametrytechniczneakustycznychpłytstyropianowychSTYROFLEX

1. Parametry i właściwości

Deklarowane właściwości

Parametr Wartość Jednostka miary

Gęstość pozorna 9-11 [kg/m3]

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,045 [W/(mK)]

Maksymalne obciążenia użytkowe ≤ 5 [kN/m2]

Wytrzymałość na zginanie ≥ 50 [kPa]

Klasa reakcji na ogień E

Page 6: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

1. Parametry i właściwości

PłytySTYROFLEXprodukowanesąwjednymwymiarze(1000x500mm),wsiedmiupodstawowychgrubościach.

TABELA3.WymiaryakustycznychpłytstyropianowychSTYROFLEX

Nazwa produktuGrubość [mm] Format [mm]

nominalna po wbudowaniu długość szerokość

STYROFLEX 1000 x 500 x 17/15 mm 17 15 1000 500

STYROFLEX 1000 x 500 x 22/20 mm 22 20 1000 500

STYROFLEX 1000 x 500 x 27/25 mm 27 25 1000 500

STYROFLEX 1000 x 500 x 33/30 mm 33 30 1000 500

STYROFLEX 1000 x 500 x 38/35 mm 38 35 1000 500

STYROFLEX 1000 x 500 x 43/40 mm 43 40 1000 500

STYROFLEX 1000 x 500 x 48/45 mm 48 45 1000 500

Wymiary

Page 7: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

TABELA4.Ilościpłyt,powierzchniekryciaiobjętościpaczekzpłytamiSTYROFLEX

Grubość płyt [mm] 17/15 22/20 27/25 33/30 38/35 43/40 48/45

Ilość płyt w paczce [szt.] 35 27 22 18 15 14 12

Powierzchnia krycia 1 paczki [m2] 17,5 13,5 11,0 9,0 7,5 7,0 6,0

Objętość 1 paczki [m3] 0,298 0,297 0,297 0,297 0,285 0,301 0,288

1000 mm

500

mm

1. Parametry i właściwości

Pakowanie

Page 8: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

2. Zastosowanie

Page 9: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

2. Zastosowanie

Izolacja akustyczna - podłogi pływające

AkustycznepłytystyropianoweSTYROFLEXprzeznaczonesądoizolacjiakustycznejoddźwiękówuderzeniowych.Pochłaniająitłumiąhałas.Stanowiąrównieżbardzodobrąizolacjętermiczną.

Page 10: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Deska barlinecka

Listwa podłogowa

Ekologiczna płyta podkładowa

Zbrojony podkład posadzkowy, grubość min. 40 mm

Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX o grubości 33/30 mm

Pas dylatacyjny - płyty styropianowe STRONG dach/podłoga, grubość 10 mm

Strop masywny

Hydroizolacja - folia polietylenowa, grubość min. 0,1 mm

2. Zastosowanie

Izolacja akustyczna - podłogi pływające

10

Page 11: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Deska barlinecka

Listwa podłogowa

Ekologiczna płyta podkładowa

Podkład posadzkowy, grubość min. 40 mm

Warstwa izolacji termicznej - płyty styropianowe STRONG dach/ podłoga lub Super EPS 100-038 dach/podłoga, grubość 50 mm

Strop masywny

Hydroizolacja - folia polietylenowa, grubość min. 0,1 mm

Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX o grubości 33/30 mm

Pas dylatacyjny - płyty styropianowe STRONG dach/podłoga, grubość 10 mm

2. Zastosowanie

Izolacja akustyczna - podłogi pływające

11

Page 12: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Komfortakustyczny

Projekt budynku powinien gwarantować skuteczną izolację dźwiękową. Hałas dobiegający zzewnątrzlubzpomieszczeńsąsiednichniemożezakłócaćspokojuużytkowników.Nowoczesnebudownictwo ma na celu zapewnienie pełnego komfortu akustycznego. Zastosowanie płytSTYROFLEXtonajlepszysposóbnaspełnieniemarzeńobłogiejciszy.

Przeznaczenie

PłytySTYROFLEXdoskonalenadająsiędoizolacjiakustycznejitermicznejpodłógpływającychnastropachmiędzykondygnacyjnychoobciążeniachużytkowychażdo5kN/m2.Mogąbyćużytezarównodopodłógzogrzewaniem,jakibezogrzewania.

CiszazaniskącenęDużaskutecznośćwtłumieniuhałasuiniskacena–tonajwiększezaletyużyciapłytSTYROFLEX.IzolacjastropówzapomocąakustycznychpłytstyropianowychdopodłógpływającychSTYROFLEXtojednoznajtańszychrozwiązańnarynku.Poprawnie wykonana podłoga pływająca z użyciem płyt STYROFLEX daje gwarancję pełnego komfortu akustycznego.

2. Zastosowanie

Izolacja akustyczna - podłogi pływające

1�

Page 13: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Przygotowaniepomieszczeńipodłoża

Sufity i ściany w pomieszczeniach, w których zamierza się wykonać podłogę pływającą,powinnybyćwcześniejotynkowane.Podłoże (strop)powinnobyć suche, czyste i równe.Przypomiarzedwumetrowąłatąnierównościniepowinnyprzekraczać9mm.Większenierównościwyrównujemyzaprawącementową.

Pasydylatacyjne

Niezwykle ważne jest zachowanie istoty podłogi pływającej czyli całkowite oddzielenie płyty podłogowej od otaczających ją ścian i stropu.Wtymceluukładamypionowepasyizolacji wzdłuż całego obwodu. Pasy izolacji układamy również przy innych elementach np.ościeżnicach,przewodachrurowych.Pasydylatacyjnewykonujemyzmateriałuizolacyjnegonp. płyt styropianowych STRONG dach/ podłoga. Pionowe pasy dylatacyjne powinny sięgaćod stropu do górnej warstwy podłogi. Wystający ponad poziom podłogi nadmiar materiałuizolacyjnegoobcinamydopieropowykonaniupodłogi.Grubośćpionowychpasówdylatacyjnychpowinnawynosićmin.10mm.

2. Zastosowanie

Izolacja akustyczna - podłogi pływające

1�

Page 14: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Płyty STYROFLEX układa się na stropie tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt odpowiednio przesuwa się względem siebie. W celu zwiększenia izolacji termicznej stropumożna łącznie układać izolacje akustyczną i termiczną. W takiej kombinacji powinno sięstosowaćpłytyakustyczneSTYROFLEXipłytystandardoweSTRONGdach/podłogalubSuperEPS100-038dach/podłoga.Wprzypadkustropówpomiędzypomieszczeniamiotejsamejtemperaturzeniestosujesięizolacjitermicznej.WtakimukładziepotrzebnajesttylkoizolacjaakustycznazpłytSTYROFLEX.

2. Zastosowanie

Izolacja akustyczna - podłogi pływające

1�

Page 15: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Napłytachstyropianowychukładasięwarstwęhydroizolacyjną,np.zfoliipolietylenowej.Foliapowinna posiadać dokumenty dopuszczające ją do stosowaniaw budownictwie.Ważne jest,aby warstwę hydroizolacyjną układać na 10-centymetrowy zakład z wywinięciem na pasybrzegowe.Wtensposóbunikasięprzenikaniawilgoci.Wprzypadkupodkładówposadzkowychz ogrzewaniem podłogowym grubość folii polietylenowej powinna wynosić min. 0,2 mm. W przypadku podkładów bez ogrzewania podłogowego - 0,1 mm. Do wykonania warstwyhydroizolacyjnej można stosować również inne materiały do izolacji przeciwwilgociowej,charakteryzujące się podobnymi właściwościami technicznymi. Odporność warstwy hydro-izolacyjnejnatemperaturępowinnawynosićconajmniej80°C.

2. Zastosowanie

Izolacja akustyczna - podłogi pływające

1�

Page 16: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Na ułożone płyty styropianowe i hydroizolację układa się podkład posadzkowy. Podkładposadzkowymożebyćwykonanywdowolnejtechnologiinaspoiwiecementowym,anhydrytowymlubinnym.Bardzoważnejest,abygrubośćpodkładuniebyłamniejszaniż40mm.Podkładmusispełniaćwymaganiawzakresieprzenoszeniaobciążeń.Zuwaginato,żepodłożezpłytSTYROFLEX jest odkształcalne zaleca sięwykonywanie zbrojonychpodkładówposadzkowych.Powierzchniapodkładuposadzkowegopowinnastanowićpłaszczyznępoziomą,aewentualneodchylenie od poziomu nie powinno przekraczać 5 mm. Poszczególne rodzaje podkładówposadzkowychwczasie ichwiązanianależypielęgnowaćzgodniezzaleceniamiproducentów itechnologiąwykonania.Wpomieszczeniachopowierzchniprzekraczającej30m2luboznacznejdługościpodkładynależypodzielićdylatacjaminamniejszepola(obokunieprzekraczającym6m)wceluzabezpieczeniaprzedrysamiskurczowymi.PodkładmusiswojąmasąobciążyćpłytySTYROFLEX.Płytynabierająoptymalnychwłaściwościakustycznychdopieropoobciążeniu.DziękiswojejelastycznościSTYROFLEXuginasiępodciężaremwylewki.NaprzykładpłytySTYROFLEXogrubości33/30mmugnąsięo3mm,dogrubości30mm.

2. Zastosowanie

Izolacja akustyczna - podłogi pływające

1�

Page 17: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Dźwiękiuderzeniowesąefektemmechanicznegopobudzeniaprzegrody,np.przezchodzenie,uderzenie, toczenie lub przesuwanie ciężkich przedmiotów. Dźwięki powietrzne są to faleakustyczne rozchodzące się w powietrzu wokół źródła dźwięku, oddziałujące na przegrodyizolacyjnewpostaciciśnieniaakustycznego.Jakpokazujepraktyka,najbardziejuciążliwedlaużytkownikówsądźwiękiuderzeniowe(materiałowe)przenoszoneprzezelementykonstrukcyjnebudynku.Przedewszystkimprzezstropy.Dlategoteż,wodróżnieniuodścian,stropypowinnyspełniaćnormyizolacjiakustycznejnietylkooddźwiękówpowietrznych,aleprzedewszystkimoddźwiękówuderzeniowych.Istnieją dwie formy przenoszenia się dźwięków uderzeniowych do pomieszczeń ulokowanychnaniższychkondygnacjach.Przenoszeniebezpośrednie to sytuacja,gdydźwiękiuderzenioweprzenoszonesąprzezkonstrukcjęstropu.Przenoszeniebocznewystępuje,gdydziejesiętozapośrednictwemścian.

2. Zastosowanie

Dźwięki powietrzne i uderzeniowe

1�

Page 18: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Żadenstropmasywnyniespełniawymagańnormowychwzakresieizolacyjnościakustycznejoddźwiękówuderzeniowych.Dlategowkażdympomieszczeniuwbudynkachwielokondygnacyjnychzalecasięprojektowanieskutecznejizolacjiakustycznejstropów.Powszechnie stosowane są materiały wygłuszające w ścianach wewnętrznych. Chronią onejednaktylkoprzedprzenikaniemdźwiękówpowietrznych.Jedynąskutecznąmetodązapewnieniaizolacyjności akustycznej stropów jest projektowanie i wykonywanie odpowiednich podłógpływających.Sąoneoddzieloneodstropuiścianwarstwąmateriałuizolującegoakustycznie.

2. Zastosowanie

Dźwięki powietrzne i uderzeniowe

1�

Page 19: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Użycie płyt STYROFLEX zapewnia najwyższy komfort akustyczny. Styropiany standardowewykorzystane do izolacji stropów nie dają tak dobrych efektów. Decydują o tym znakomiteparametrytłumieniahałasucharakterystycznedlapłytSTYROFLEX.Parametremkształtującymwłaściwościakustycznemateriałuizolacyjnegojestsztywnośćdynamiczna.Sztywnośćdynamicznajestdefiniowanajako:

gdzie:F -siładynamicznadziałającanapróbkę[MN]∆d -zmianagrubościmateriałupróbki[m]S -powierzchniapróbki[m2]

Styropian akustyczny

s’ = F / ∆ d * S [ MN/m3]

2. Zastosowanie

1�

Page 20: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Sztywność dynamiczna materiałów sprężystych stosowanych w budownictwie zawiera się w przedziale od 5 do 200 [MN/m3]. Im sztywność dynamiczna materiału jest niższa,tym lepiej tłumi on dźwięki uderzeniowe.Materiał izolacyjnymusi też charakteryzować sięodpowiednią wytrzymałością mechaniczną, pozwalającą przenosić wymagane obciążeniaużytkowe pomieszczeń. Akustyczne płyty do podłóg pływających STYROFLEX wykazujądoskonałe cechyw odniesieniu do obu istotnych parametrów.Niska sztywność dynamiczna iwysokawytrzymałośćmechanicznatomocnestronySTYROFLEX.

Styropian akustyczny

2. Zastosowanie

20

Page 21: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

DziałanieakustycznychpłytizolacyjnychSTYROFLEX.

Styropianakustycznyróżnisięodstyropianustandardowego.Jestsprężysty.Jednakdopókiniejest obciążony, nie tłumi hałasu w sposób wystarczający. Dopiero po obciążeniu ugina się inabieraswoichoptymalnychwłaściwościakustycznych.PłytySTYROFLEXogrubości33mmobciążonepodkłademposadzkowymogrubościmin.40mmugnąsięo3mm.Dlategoprzy określaniu grubości płyt akustycznych podaje się dwie wartości: grubość nominalną i grubość po wbudowaniu. Porównanie tych właściwości jasno wskazuje, iż standardowestyropianyznacznieustępująpłytomSTYROFLEXpodwzględemparametrówtłumieniahałasu.

Styropian akustyczny

2. Zastosowanie

�1

Page 22: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Akustycznepłyty styropianowedopodłógpływającychSTYROFLEXprodukowane sąnabaziespecjalnego polistyrenu spienialnego. Granule w płytach STYROFLEX są kilkakrotnie większeodgranulwstyropianachstandardowych.Surowiec standardowyużywanydowykonanianp.płytSuperEPS200-036.SurowiecspecjalnyużywanydowykonaniapłytSTYROFLEX.Granulakilkakrotniewiększa.

Surowiec standardowy używany do produkcji np. płyt SUPER EPS 200-036.

Surowiec specjalny używany do produkcji płyt STYROFLEX. Granula kilkakrotnie większa.

Styropian akustyczny

2. Zastosowanie

��

Page 23: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

STYROFLEXjestmateriałem,któryprzyniewielkiejgęstościmożewytrzymywaćdużeobciążeniamechaniczne.Dziękitemupłytytedoskonalenadająsiędozastosowaniajakoizolacjaakustycznawszelkich stropów. W budynkach mieszkalnych wymagane są obciążenia użytkowe powyżej2 kN/m2. Podczas gdy większość materiałów oferowanych na rynku wytrzymuje obciążenia2-3 kN/m2, płyty STYROFLEX mogą być użyte do izolacji podłóg pływających na stropachmiędzykondygnacyjnych o obciążeniach użytkowych aż do 5 kN/m2. Dlatego sprawdzają sięznakomiciewewszelkiegorodzajubudynkachmieszkalnych:jednorodzinnych,wielorodzinnych,zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej: szkołach, przedszkolach, szpitalach,bibliotekach,hotelach,biurowcachiinnych.

Styropian akustyczny

2. Zastosowanie

��

Page 24: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

2. Zastosowanie

Normy i dokumenty związane

•RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia12.04.2002r. wsprawiewarunkówtechnicznychjakimpowinnyodpowiadać budynkiiichusytuowanie–tekstjednolityDz.U.Nr75/2002,poz.690.•PN-EN13163:2004„Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie. Wyrobyzestyropianu(EPS)produkowanefabrycznie.Specyfikacja”.•PN-B-20132:2005„Wyrobydoizolacjicieplnejwbudownictwie. Wyrobyzestyropianu(EPS)produkowanefabrycznie.Zastosowania.”•PN-ENISO6946:2004„Komponentybudowlaneielementybudynku. Opórcieplnyiwspółczynnikprzenikaniaciepła.Metodaobliczania”.•PN-ENISO10456:2002(U)„Izolacjacieplna. Materiałyiwyrobybudowlane.Określaniedeklarowanychiobliczeniowych wartościcieplnych”.•PN-B-02151-3:1999„Akustykabudowlana.Ochronaprzedhałasemwbudynkach. Izolacyjnośćakustycznaprzegródwbudynkachorazizolacyjnośćakustycznaelementów budowlanych.Wymagania”.

��

Page 25: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

2. Zastosowanie

Normy i dokumenty związane

��

•PN-ENISO717-1:1999„Akustyka.Ocenaizolacyjnościakustycznejwbudynkach iizolacyjnościakustycznejelementówbudowlanych.Izolacyjnośćoddźwięków powietrznych”.•PN-ENISO717-2:1999„Akustyka.Ocenaizolacyjnościakustycznejwbudynkach iizolacyjnościakustycznejelementówbudowlanych.Izolacyjnośćoddźwięków uderzeniowych”.•PN-ISO9052-1:1994/Ap:1999„Określaniesztywnościdynamicznej. Materiałystosowanewpływającychpodłogachwbudynkachmieszkalnych”.•InstrukcjaITBnr293/90„Projektowaniepodwzględemakustycznymprzegród wbudynkach”.•InstrukcjaITBnr346/97„Zasadyocenyimetodyzabezpieczeńakustycznychprzegród wewnętrznychwistniejącychbudynkachmieszkalnych”•InstrukcjaITBnr369/2002„Właściwościdźwiękoizolacyjneprzegródbudowlanychiich elementów”•KatalogRozwiązańPodłógdlaBudownictwaMieszkaniowegoiOgólnego. COBPBO,Warszawa1992r.

Page 26: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

WłaściwościizolacjiakustycznejoddźwiękówuderzeniowychdlapłytSTYROFLEXwzależnościodgrubościpodanowcharakterystyceproduktu.Znającpowyższeparametry,wsposóbuproszczonymożnawyznaczyćizolacyjnośćakustycznąstropuzpodłogąpływającą.Wtymcelunależyposłużyćsięnastępującymrównaniem:

gdzie:L’n,w -ważonywskaźnikizolacyjnościakustycznejstropuzpodłogąpływającąLn,w -ważonywskaźnikznormalizowanegopoziomuuderzeniowegodla samegostropu(zTabeli1)∆Lw -ważonywskaźnikzmniejszeniapoziomuuderzeniowego charakterystycznydlapłytSTYROFLEXK -wskaźnikkorygującyod0do4dBwgTabeliE-1normydlastropów2dB -korektazalecanawnormiestosowanaprzyobliczeniach

3. Wymagania prawne

L’n,w = L n,w -∆ Lw + K + 2 [dB]

��

Page 27: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

TABELA 5. Wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych dla wybranychkonstrukcjistropów

3. Wymagania prawne

Konstrukcja stropu Masa stropu [kg/m�]

Charakterystyka akustyczna pod

względem uderzeniowym Ln,w [dB]

płytowo-żelbetowepustakowo-gipsowe

ceramiczno-betonowewiórowo-cementowe

150-220 81

pustakowe 220-380 81

podwójne 150-200 77

pustakowe powyżej 380 81

podwójne 200-350 77

płytowo-żelbetowo pełne 380 77

kanałowo-żebetowe 340 75

��

Page 28: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

MinimalnewymaganiawzakresieizolacyjnościakustycznejstropówwzakresiedźwiękówuderzeniowychwzależnościodprzeznaczeniapomieszczeńwbudynkachwielokondygnacyjnychpodanesąwTabeli6.

TABELA6.Wymaganaizolacyjnośćakustycznaoddźwiękówuderzeniowych(maks.L’n,w[dB])dlastropówwbudynkachmieszkalnychwielorodzinnychiużytecznościpublicznejnapodstawienormyPN-B-02151-3:1999

3. Wymagania prawne

Budynek mieszkalny wielorodzinny

wszystkiepomieszczeniamieszkalne

wszystkie pomieszczenia przyległego mieszkania 58 1)

korytarz, klatka schodowa 53 3)

pomieszczenia techniczne wyposażenia instalacyjnego 58 6)

kawiarnie, jadłodajnie, rastauracje z wyłączeniem dyskotek 43-53 6)

sklepy, punkty usługowe o poziomie hałasu wew. LA < 70 dB 53-58 6)

punkty usługowe o poziomie hałasu wew. LA = 70 - 75 dB 43-53 6)

pokójpomieszczenia sanitarne w tym samym mieszkaniu 53 2)

wszystkie pomieszczenia w tym samym mieszkaniu pozapomieszczeniami sanitarnymi 53 2)

Hotele kategorii trzygwiazdkowej i wyższej

pokojehotelowe

pokoje hotelowe 58 1)

korytarz —

sale telewizyjne, kluby 53-58 4)

��

Page 29: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

3. Wymagania prawne

Hotele niższych kategorii, domy wczasowe

pokojehotelowe

pokoje hotelowe 63 1)

korytarz —sale telewizyjne, kluby 58-63 4)

Domy studenckie, internaty, domy rencistów

pokojehotelowe

pokoje hotelowe 63 1)

korytarz 2)

pokoje rekreacyjne 58-63 5)

sale telewizyjne 58-63 5)

czytelnie, biblioteki 63ogólne sanitariaty 2)

pomieszczenia gospodarcze

Żłobki, przdszkola

sale dla dziecisale dla dzieci 63pomieszczenia gospodarcze 58 8)

korytarz 3) 2)

Szkoły, części dydaktyczne domów kultury

sale lekcyjne

sale lekcyjne 63korytarz 3) 2)

świetlica 63sale zajęć technicznych 63 7) lub 53 6)

pomieszczenia sanitarne 2)

pokoje nauczycielskie 63

��

Page 30: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

Szpitale

pokoje chorych z wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej

pokoje chorych 63

korytarz 3) 2)

kuchnie oddziałowe 2)

gabinety lekarskie, zabiegowe 63

pokoje chorych w oddziałach intensywnej opieki medycznej 63 7) lub 58 8)

pokoje chorych w oddziałach intensywnej opieki medycznej

pokoje chorych w oddziałach intensywnej opieki medycznej 58

gabinety lekarskie, zabiegowe 63 7) lub 58 8)

korytarz 3) 2)

gabinety lekarskie, zabiegowe

gabinety lekarskie, zabiegowe 63

korytarz 3) 2)

Przychodnie lekarskie

gabinety lekarskie, zabiegowe

gabinety lekarskie, zabiegowe 63

korytarz 2)

3. Wymagania prawne

30

Page 31: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

3. Wymagania prawne

Budynki administracyjne

pokojedo pracy

pokoje do pracy 63 pokoje do pracy wymagającej koncentracji, gabinety dyrektorskie 63

korytarz 2)

pokoje do pracy wymagającej koncentracji, gabinety dyrektorskie

pokoje do pracy wymagające koncentracji, gabinety dyrektorskie 63

korytarz 2)

pomieszczeniasanitarne wszystkie inne pomieszczenia do pracy 2)

Sanatoria

pokoje chorych

pokoje chorych 63 1)

korytarz 3) 2)

gabinety lekarskie, zabiegowe 63

gabinety lekarskie, zabiegowe

gabinety lekarskie, zabiegowe 63

korytarz 3) 2)

�1

Page 32: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

OpisydoTabeli6.1) W przypadku stropów w pomieszczeniach sanitarnych danego pokoju hotelowego, wskaźnik Ln,w dotyczyprzenikaniadźwiękówuderzeniowych dopokoi sąsiednichwkierunkupoziomym iukośnym.2) Jeżeliwystąpitakiprzypadek,towymaganianależyustalićindywidualnie.3) Jeżelipomieszczeniejestoddzieloneodkorytarzaogólnegokorytarzemwewnętrznym,wymagania dotycząceizolacyjnościakustycznejukładułączniezwewnętrznymkorytarzem.4) Mniejszewartościwskaźnikadotycząprzypadkuusytuowaniasalitelewizyjnejlubpomieszczenia klubowegonadpokojemhotelowym.5) Mniejszawartośćwskaźnikadotyczyprzypadkuusytuowaniaogólnodostępnegopokojudlarekreacji (salatelewizyjna)nadpokojemhotelowym.6) Wskaźnikdotyczyprzenikaniadźwiękówuderzeniowychzpodłogipomieszczeniahałaśliwegodo pomieszczenia chronionego pod względem akustycznym (bez względu na jego usytuowanie wstosunkudopomieszczeniahałaśliwego).7) Dotyczyprzypadku,gdypomieszczeniebardziejchronioneznajdujesięnadpomieszczeniemmniej chronionymlubhałaśliwym.8) Dotyczyprzypadku,gdypomieszczeniebardziejchronioneznajdujesiępodpomieszczeniemmniej chronionym.

3. Wymagania prawne

��

Page 33: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

TABELA 7. Klasy akustyczne podłóg z płytami STYROFLEX zgodne z Katalogiem RozwiązańPodłóg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego oraz klasy dostosowane do normy PN-B-02151-3:1999.

3. Wymagania prawne

Grubość akustycznych płytstyropianowych

STYROFLEX [mm]

Wskaźnik zmniejszenia

poziomuuderzeniowego

∆Lw [dB]

Klasa akustycznawg. Katalogu

Podłóg

Klasa akustyczna dostosowana

do PN-B-02151-�:1���

15/17 26 PP - 23 PP(n) - 23

22/20 28 PP - 28 PP(n) - 26

27/25 30 PP - 28 PP(n) - 29

33/30 32 PP - 28 PP(n) - 29

38/35 32 PP - 28 PP(n) - 29

43/40 32 PP - 28 PP(n) - 29

��

Page 34: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

TABELA8.KlasyfikacjapodłógpływającychwgnormyPN-B-02151-3:1999

Klasa akustycznapodłogi

Wartości laboratoryjnewskaźników

∆Lw [dB]

Wartości obliczeniowewskaźników

∆Lw [dB]

PP(n) - 14 16 - 18 14 -16

PP(n) - 17 19 - 21 17 - 19

PP(n) - 20 22 - 24 20 -22

PP(n) - 23 25 - 27 23 - 25

PP(n) - 26 28 - 30 26 -28

PP(n) - 29 > 31 > 29

3. Wymagania prawne

��

Page 35: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

WYMOGIPRAWNE

•łatwośćspełnieniawymogówprawnychdotyczącychizolacyjnościakustycznejstropówod dźwiękówuderzeniowych,•wysokawartośćwskaźnikapoprawyizolacyjnościakustycznejprzyniewielkiejgrubościpłyt,•bardzodobreparametryizolacyjnościakustycznejpotwierdzonebadaniamiwZakładzie AkustykiInstytutuTechnikiBudowlanejwWarszawie.

4. Zalety akustycznych płyt styropianowychSTYROFLEX

��

Page 36: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

KOMFORTAKUSTYCZNY

•doskonałaizolacjaakustycznaodnajbardziejuciążliwychdźwiękówuderzeniowych- redukcjahałasunaweto32dB,•ponad5-krotnezmniejszeniepoziomuhałasuodczuwanegowpomieszczeniach,•zapewnienieużytkownikombudynkupełnegokomfortuakustycznegodziękidoskonałym parametromakustycznympłytizolacyjnychSTYROFLEX.

4. Zalety akustycznych płyt styropianowychSTYROFLEX

��

Page 37: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

POWSZECHNOŚĆ STOSOWANIA

•wysokawytrzymałośćnaobciążeniamechaniczne,•możliwośćzastosowanianastropachodopuszczalnychobciążeniachużytkowych ażdo5kN/m2(tj.500kg/m2),•wytrzymałośćmechanicznawystarczającadoprzeniesieniaobciążeńużytkowych występującychwbudownictwiemieszkaniowym:jednorodzinnymiwielorodzinnymoraz użytecznościpublicznej:szkołach,szpitalach,budynkachbiurowychihotelowych,•wbudynkachmieszkalnychobliczenioweobciążeniaużytkoweprzyjmowanesą napoziomieniecopowyżej2kN/m2,natomiastwzdecydowanejwiększościbudynków użytecznościpublicznejnieprzekraczają5kN/m2.Oznaczato,iżakustycznepłyty styropianoweSTYROFLEXmogąbyćstosowanewbudownictwiekażdegotypu.

��

4. Zalety akustycznych płyt styropianowychSTYROFLEX

Page 38: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ ZASTOSOWANIA

•prostatechnologiamontażupodłogipływającej,•wygodne wnoszenie na wyższe kondygnacje, przenoszenie i układanie na stropie płyt izolacyjnychSTYROFLEXdziękiichniewielkiejwadze,•łatwaobróbkapłyt,niewymagającażadnychspecjalistycznychnarzędzi,•komfortpracy-styropianniewymagastosowaniaśrodkówochronnych,takichjakrękawice czymaski;niepyliiniepowodujepodrażnień;łatwogoprzycinać,•w rezultacie 1m2 podłogi pływającej z zastosowaniem akustycznych płyt styropianowych STYROFLEX powstaje sprawniej niż przy użyciu materiałów konkurencyjnych; STYROFLEX pozwalaszybciejzakończyćprocesinwestycyjny.

��

4. Zalety akustycznych płyt styropianowychSTYROFLEX

Page 39: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

EKONOMIA

•duża skuteczność w tłumieniu hałasu i niska cena to największe zalety płyt izolacyjnych STYROFLEX,•izolacja stropów za pomocą akustycznych płyt styropianowych do podłóg pływających STYROFLEXtojednoznajtańszychrozwiązańnarynku,•skuteczneiprostewmontażurozwiązanieizolacjiakustycznej,•podłogapływającazużyciempłytSTYROFLEXtogwarancjaciszyzaniskącenę.

��

4. Zalety akustycznych płyt styropianowychSTYROFLEX

Page 40: Akustyczne płyty styropianowe STYROFLEX - udanydom.pludanydom.pl/files/styropol_styroflex_katalog_pdf_20090203.pdf · Izolacja akustyczna - podłogi pływające 1 Dźwięki uderzeniowe

5. Kontakt

Styropol Sp. z o.o.ul. Cybernetyki 7B02-677 Warszawa

tel. +48 22 559 58 20fax +48 22 559 58 29

e-mail: styropol@styropol.pl www.styropol.pl