Top Banner
Aqidah Islamiyyah
89

Akidah ahlul kalam

Jul 08, 2015

Download

Documents

Maleha Lauto
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Aqidah Islamiyyah

 • Fahaman SyiahDidokong oleh golongan yg menganggap Saidina Ali dan keturunannya yang layak Menjadi pengganti Rasulullah sebagai imam yg. Maksum bagi umat Islam mereka tidak mengakui khalifah yg lain

 • Mahab Syiah2. Terlalu taasub kepada saidina Ali dan Keturunannya yg menjadi pemimpinMereka semua dianggap maksum danMenerima wahyu dan mengamalkanTaqiah iaitu melindungi dgn. berpura-Pura.

 • Golongan KhawarijDidokong oleh golongan yang keluar berperang pada jalan Allah bagi menegakkan kebenaran dengan berpegang kpd.prinsip tiada hukum kecuali kepada Allahmereka menolak kepimpinan saidina Ali dan Muawiyah berikutan majlis tahkim(imbang tara) bagi menyelesaikan peperangan sifin.

 • Mazhab KhawarijBerpegang kepada tiada hukum melainkan Allah tidak menerima ijtihadsahabat

 • Golongan muktazilahDidokong oleh golongan yg percaya kpdKetentuan logik atau dikenal denganAhli Fikir. Mereka banyak terpengaruhdengan Falsafah yunani, merek percayaKepada Ke Esaan zat Allah tetapi tidakPercaya Allah yang mempunyai sifat.

 • Fahaman MuktazilahTerlalu tasub kpd. Logik akalsehingga Segala perlakuanmanusia ditentukan Oleh akaldan membelakangkan kudratDan iradat Allah.

 • Golongan Qadariah

  Didokong oleh pengikut muktazilah yang berfahaman bahawa manusiamempunyai kuasa yg. tersendiri dan dapat menentukan segalaPerbuatannya sama ada baik atauburuk

 • Fahaman QadariahFahaman Qadariah menganggap AllahTaala tidak ada kena mengena denganperbuatan manusia dan hanyamengandungi setelah perbuatan itudilakukan oleh manusia perbuatanmanusia memberi kesan

 • Golongan JabariahDidokong oleh golongan yg. berfahamanbahawa manusia tidak mempunyaiIkhtiar dan usaha. Segala-galanyaberlaku dan dijadikan oleh Allah Taalabaik dan buruk adalah ketentuan AllahTaala semata-mata.

 • Fahaman Jabariah Terlalu berserah pada kudrat dan Iradat Allah, membelakangkan usaha ikhtiarManusia, berserah pada takdir danhidupmenjadi pasif.

 • Golongan WahabiahDidokong oleh golongan yg. Berpegangpada al-Quran dan Hadis Rasulullah sertamenolak bidah termasuk bidah hasanahdan khurafat perpandukan fatwa ibnuTaimiah dan juga pengasas iaitumuhammad bin Abd. Wahab yg. Disokongoleh keluarga ibnu Saud yg. kemudiannya.Menguasai Najd dan Hijaz

 • Fahaman WahabiahMelarang orang mempelajari sifat duapuluh mereka menganjurkan pelajarantauhid berasaskan tauhid Rububiah dan Tauhid uluhiyyah melarang orang berdoadengan segala bentuk tawassil melarangorang menziarahi maqam Rasulullah menolak segala bidah adalah sesat(dalalah)

 • Ahli al-Sunnah WaljamaahKumpulan orang Islam yang berpegang Pada aqidah (ajaran kepercayaan danamalan) yang dibawa oleh RasulullahMengikut al_Quran dan sunnahnya danJuga menjadi pegangan para saabatRasulullah.

 • Siapakah pelopor ahli al-Sunnah waljamaah(A) Wasil bin Atha(B) Imam Bukhari(C) Imam al-Syafie(D) Abu Hasan al-Asyari

 • Bilakah ahli sunnah waljamaah mula dikenali secara meluas(A) Abad pertama(B) Abad kedua(C) Abad ketiga(D) Abad keempat

 • Mazhab ahli al-Sunnah Waljamaah dikenali seperti nama berikut kecuali(A) Sunni(B) Al-Sunnah(C) Mazhab Asyariah(D) Mazhab Abu Mansur

 • Apakah yang dimaksudkan dengan al-Jamaah dalam ahli sunnah

  (A) Pengikut para sahabat Rasulullah(B) Kumpulan orang Islam yang menganut fahaman ahli Sunnah(C) Syariat jalan atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah(D) Syariat jalan atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sama ada Itiad atau perkataan

 • Pada zaman Rasulullah Ahli al-Sunnah WalJamaah dikenali sebagai ?(A) Sunnatullah(B) Ahlul Jamaah(C) Ahli al-Sunnah(D) Sunah Rasulullah dan para sahabat

 • Pelopor muktazilah(A) Hassan Basri(B) Wasil bin Atha(C) Ahmad Ibnu Hambal (D) Abu Darda ibnu Taimiah

 • Fahaman Mutazilah memberi kesan yang buruk kepada aqidah Umat IslamFahaman ini dipengaruhi fhm. YunaniKumpulan yan mengasing kan diri dari KhawarijKumpulan ini sangat berpengaruh di zamannya(D)Bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan juga para sahabat

 • Antara dasar fahaman Mutazilah amar makruf nahi munkar apakah bezanya dgn ahli Sunnah? (A) Maruf berdasarkan al-quran(B) Maruf berdasarkan akal fikiran(C) Maruf berdasarkan golongannya(D) Maruf berdasarkan Hadis Rasulullah

 • Sifat 20Bagi Allah

 • Sifat yg. Wajib bagi Allah20 sifat terbahagi kpd.4(A) Nafsiah(B) Salbiah(C) Maani(D) Manawiah

 • Maksud Nafsiah Sifat nafsiah di namakan juga sifat Thubutiah iaitu yang ditetapkan dan tidak digolongkan dalam golongan ada dan golongan tiada- sifat wujud

 • Makna SalbiahSifa salbiah dinamakan jugaadamiah iaitu sifat yangdinisbahkan kepada tiada.

 • Sifat-sifat yang termasuk dalamsifat salbiahQidamBaqaMukhalafatuhu Taala LilhawadisiQiamuhu Taala binafsihiWhdniah

 • Makna MaaniSifat maani dinamakan jugawujudiyah Iaitu yangdinisbahkan kepada ada.

 • Sifat-sifat MaaniQudrahIradahIlmuHayatSamaBasarkalam

 • Manawiyah

  Sifat manawiyah dinamakanjuga sifat khaliah iaitudinisbahkan kepada keadaan

 • Sifat-sifat MaknawiyahKaunuhu qadiranKaunuhu muridanKaunuhu alimanKaunuhu hayyanKaunuhu samianKaunuhu basiranKaunuhu utakalliman

 • 1 2 3 4

 • 1 2 3

 • 1 2 3

 • 1 2 3 4

 • 1 2 3 4

 • 5 6 7

 • #

  ,

 • (A)(B)(C)(D)

 • (A)(B)(C)(D)

 • (A)(B)(C)(D)

 • Pegangan dan tafsiran Asyari terhadap konsep Imam Mahdi dan kemunculannya serta kedatangan pemuda Bani Tamim.Pegangan dan amalan Asyari terhadap Aurad Muhammadiah.Ia sebagai zikir istimewa yang boleh melahirkan perkara luar biasa kepada pengamalnya. Asyari mendakwa zikir ini diterima oleh Sheikh Suhaimi daripada Rasulullah dalam kaabah dalam keadaan sedar. Lafaz syahadah dalam zikir ini ada penambahan nama Abu Bakr, Umar ,Uthman Ali dan Muhammad Suhaimi.Firasat Asyari tentang hampir Qiamat dan kedatangan Imam Mahdi pada abad ke 15 hijrahMenjadikan mimpi sebagai autoriti dalam menentukan hukum.Mentafsir sesetengah nas Quran dan hadith berdasarkan fikiran sendiri.

 • b. Segala bentuk keajaiban dalam majlis yaqazah disebabkan keberkatan Aurad Muhammadiah.c. Majlis dipimpin oleh seorang pemuda bernama Mujahid.a. Didalangi oleh orang kanan al-Arqam terutamanya Abdul Halim Abbas.Mengajak ahli al-Arqam meyakini kekeramatan Syeikh Suhaimi telah mengalir ke tubuh Asyari Muhammad.d. Beliau berkata dapat mengenalpasti dosa-dosa yang dilakukan oleh ahli al-Arqam sehingga dapat melihat wajah ahli-ahli al-Arqam bertukar rupa menjadi babi,kuda dan anjing.e. Mujahid mengatakan Rasulullah dan empat sahabat menyertai majlis yaqazah tersebut.f. Roh-roh lain yang turut hadir ialah Syeikh Suhaimi sendiri dan ahli arqam yang telah meninggal dunia. Kasyaf dalam amalan Yaqazah atau tahdirul-arwah :

 • g. Mujahid mengisytiharkan beberapa anggota al-Arqam yang dapat masuk syurga.h. Ahli al-Arqam disuruh sujud, sebahagian mereka mengadap kiblat dan sebahagian lagi tidak.i. Taubat ahli al-Arqam telah diterima oleh Allah.f. Roh-roh lain yang turut hadir ialah Syeikh Suhaimi sendiri dan ahli arqam yang telah meninggal dunia.

 • Berlaku kasyaf dalam amalan yaqazah atau tahdirul-arwah adalah untuk :

  i. Menanam kepercayaan dan meyakinkan ahli-ahli arqam bahawa Syeikh Suhaimi yang meninggal dunia di Klang pada tahun 1925 akan bangkit sebagai Imam Mahdi.ii. Menakutkan ahli arqam yang jahil agama tentang kehebatan sejumlah kecil tokoh al-arqam yang dapat berdialog dengan Rasulullah dan para sahabat. Para pemimpin ini mendakwa dapat membaca isi hati anggota al-Arqam berkat pengamalan Aurad Muhammadiah.

 • Oleh itu dapatlah dinyatakan di sini bahawa penyelewengan yang amat ketara dalam ajaran al-Arqam yang mana ianya boleh menyesatkan aqidah umat Islam dan mengancam keselamatan negara. Penyelewengan tersebut adalah seperti berikut:Penyelewengan Ajaran Al-Arqam1.Penyelewengan terhadap aqidah .2.Penyelewengan dalam amalan kerohanian.3.Pelanggaran terhadap syariah dan adab-adab.4.Pelanggaran terhadap mahkamah syariah di negara ini .5.Penyisihan kelompok al-Arqam daripada masyarakat.6.Menggugat keselamatan Negara.

 • *