Top Banner
Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.
44

Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Mar 05, 2018

Download

Documents

LêHạnh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 2: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

ASF na świecie 2007-2015

• W 2007 roku wirus ASF został zawleczony do państw leżących na Kaukazie (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) oraz do Federacji Rosyjskiej;

• Od 2007 r. ASF rozprzestrzenia się po państwach leżących na Kaukazie, jak również po terytorium Federacji Rosyjskiej;

• W 2012 r. stwierdzono jedno ognisko ASF na Ukrainie;

• W 2013 r. stwierdzono 2 ogniska na Białorusi;

• W 2014 i 2015 r. stwierdzono ASF w Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Litwie, w Polsce, Łotwie oraz Estonii.

Źródło: OIE

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 3: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Państwo

2014 r. 2015 r.

liczba

przypadków u

dzików

liczba ognisk u

świń

liczba

przypadków u

dzików

liczba ognisk u

świń

Polska 30 2 8 1

Litwa 45 6 13 0

Łotwa 148 32 29 0

Estonia 41 0 24 0

Włochy (Sardynia) 70 40 6 1

Ukraina 5 5 4 3

Rosja

731 przypadków i ognisk w latach

2007-2015 (wg informacji

Rossielchoznadzor)

7 4

Białoruś 0 0 0 0

Dane z systemu ADNS, WAHID OIE, strony Rossielchoznadzor (stan na 18 lutego 2015 r.)

Sytuacja epizootyczna na świecie

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 4: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

W latach 2014 i 2015 w Polsce stwierdzono w sumie 3 ogniska ASF u świń

oraz 38 przypadków ASF u dzików.

W ramach monitoringu prowadzonego w latach 2011-2015 wyniki dodatnie

w kierunku ASF stwierdzono w latach 2014-2015 u:

- 70 dzików

- 11 świń

ASF stwierdzono u dzików:

- Padłych - w 27 przypadkach

- Odstrzelonych - w 11 przypadkach

Dane z monitoringu są jednym ze źródeł informacji na temat dynamiki

rozprzestrzeniania ASF - w 2014 i 2015 r. nie doszło do rozprzestrzenienia

na dużą skalę. Aktualna sytuacja epizootyczna jest stabilna, ale istnieje

pewne ryzyko dalszego rozprzestrzeniania.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Afrykański pomór świń w Polsce

Page 5: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

• Wystąpienie ASF po raz pierwszy u dzików w Polsce - 17 luty 2014 r. (drugi przypadek - 18 luty 2014 r.); prawdopodobne źródło - transgraniczne przemieszczanie dzików

• Kolejna fala przypadków (kolejne 28) ASF u dzików: maj - grudzień 2014 r.; prawdopodobnie efekt ograniczonej cyrkulacji wirusa na terytorium Polski

• Wystąpienie pierwszego ogniska (u świń) - 23 lipca 2014 r.; wystąpienie drugiego ogniska - 8 sierpnia 2014 r. W sumie w 2014 r. stwierdzono 30 przypadków ASF u dzików i 2 ogniska u świń

• W 2015 r. stwierdzono 8 przypadków ASF u dzików i 1 ognisko u świń

Afrykański pomór świń w Polsce

Przypadki i ogniska ASF w Polsce w 2014 i 2015 r.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 6: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Wszystkie przypadki i ogniska stwierdzono na ograniczonym obszarze (5 gmin w dwóch powiatach)

Wszystkie przypadki i ogniska stwierdzono w odległości nie przekraczającej ok. 20 km od granicy z Białorusią

Afrykański pomór świń w Polsce

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 7: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Luty 2014 r.

Maj 2014 r. Styczeń 2015 r.

0

1

2

3

4

Licz

ba

prz

ypad

ków

i o

gnis

k

Kolejne tygodnia 2014 i 2015 r.

Liczba przypadków i ognisk w rozbiciu na tydzień ASF w latach 2014 - 2015

Afrykański pomór świń w Polsce

Page 8: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Podstawowe działania, które podjęto w Polsce w związku z wystąpieniem ASF mają umocowanie prawne w:

Prawodawstwie unijnym - dyrektywy (ramowe), decyzje (wykonawcze, szczegółowe)

Prawodawstwie krajowym (rozporządzenia oraz towarzyszące im instrukcje/wytyczne GLW)

Uwarunkowania prawne Zasady zwalczania ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 9: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

• Przepisy prawa (dyrektywa 2002/60/WE, decyzja 2003/422/WE, decyzja 2014/709/UE)

• Plany gotowości

• Wytyczne KE

• Laboratorium referencyjne -> podręcznik diagnostyczny

• Interwencyjny Zespół Weterynaryjny Wspólnoty

• Lepsze Szkolenia dla Bezpieczniejszej Żywności (ang. BTSF)

• EFSA -> Opinie naukowe

• Współfinansowanie działań

Wsparcie UE w zakresie zwalczania ASF Zasady zwalczania ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 10: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Utworzenie stref zgodnie z decyzją KE 709/2014/UE (poprzednia dec. KE 178/2014/UE)

• część IV - dotyczy endemicznego występowania ASF (Sardynia);

• część III (czerwona) - ASF dotyczy gospodarstw trzody chlewnej i populacji dzików;

• część II (różowa) - ASF dotyczy populacji dzików;

• cześć I (niebieska) - dotyczy obszaru na którym istnieje ryzyko rozprzestrzeniania ASF ze względu na bliskość zakażonej populacji dzików

Propozycja KE z grudnia 2014 r. - obecnie trwają prace nad zmianą obszarów w państwach bałtyckich

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zasady zwalczania ASF Restrykcje związane z wystąpieniem ASF

Page 11: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

W Polsce kwestię zwalczania ASF regulują:

• ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

• rozporządzenie MRiRW z 2004 r. w sprawie zwalczania ASF

• rozporządzenie MRiRW z 31 marca 2014 r. - w związku z wystąpieniem ASF w Polsce

• rozporządzenie MRiRW w sprawie monitoringu w kierunku ASF

• plan zwalczania ASF

Uwarunkowania prawne krajowe Zasady zwalczania ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 12: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Monitoring w kierunku ASF

Zasady zwalczania ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 13: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Programy monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mający na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie na rok 2014 oraz 2015 określają zasady m.in.:

1) Pobierania próbek do badań w kierunku ASF

2) Wzmocnienie środków bioasekuracji na przejściach granicznych .

4) Prowadzenie przez Inspekcję Weterynaryjną kampanii uświadamiających oraz szkoleń

Działania w związku z ASF Monitoring w kierunku ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 14: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Monitoring za rok 2014 - cały kraj

Liczba

Gatunek

Świnie Dziki Świniodziki

Liczba Wynik

Liczba Wynik

Liczba Wynik

+ - + - + -

Przebadanych zwierząt

23629 6 23623 15881 57 15824 1 0 1

W sumie ∑ = 39 511

Liczba wykonanych

badań laboratoryjnych

∑ = 48 074

Puławy, 2 marca 2015 r.

Działania w związku z ASF Monitoring w kierunku ASF

Page 15: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Wyniki monitoringu w roku 2014 - obszary objęte ograniczeniami

Liczba

Gatunek

Świnie (żywe)

Świnie (padłe)

Dziki (odstrzelone)

Dziki (padłe)

Przebadanych zwierząt

19057 18 6253 295

Wyników dodatnich

6 57

W sumie zwierząt przebadanych

∑ = 25 623

Puławy, 2 marca 2015 r.

Działania w związku z ASF Monitoring w kierunku ASF

Page 16: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Monitoring w roku 2015 - cały kraj (stan na 25.II.2015)

Liczba

Gatunek

Świnie Dziki

Liczba Wynik

Liczba Wynik

+ - + -

Przebadanych zwierząt

4034 5 4029 2037 12 2025

W sumie ∑ = 6071

Liczba wykonanych badań

laboratoryjnych ∑ = 6189

Puławy, 2 marca 2015 r.

Działania w związku z ASF Monitoring w kierunku ASF

Page 17: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Podsumowanie wyników monitoringu prowadzonego w latach 2011-2015 (stan na 25.II.2015)

2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015

świnie dziki świnie dziki świnie dziki świnie dziki ś-dz świnie dziki świnie dziki ś-dz

Liczba zwierząt

244 88 208 1 282 1 672 11 693 23 629 15 881 1 4034 2037 29787 30981 1

Ogółem = 60769 zwierząt

Puławy, 2 marca 2015 r.

Działania w związku z ASF Monitoring w kierunku ASF

Page 18: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Zasady zwalczania ASF - dziki

Zasady zwalczania ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 19: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Ograniczenie populacji dzików Zgodnie z obecnie przyjętą strategią zwalczania ASF należy utrzymywać liczbę dzików na określonym stałym poziomie , w związku z czym odstrzał dzików w danym sezonie łowieckim powinien być realizowany w oparciu tę zasadę ( jest to zasada zgodna z zaleceniami KE i EFSA ). Bardzo znaczna depopulacja dzików nie jest działaniem właściwym - odstrzał dzików w obszarze zakażonym powinien być wykonany w taki sposób, aby nie doszło do znacznego przemieszczania się dzików. Zasadne jest również określenie dopuszczalnych metod przeprowadzania polowania na dziki. Dokarmianie Dokarmianie dzików (m.in. w zimie) jest zakazane w obszarze objętym ograniczeniami Dopuszczalne jest stosowanie nęcenia dzików (użycie ograniczonej ilości paszy, nie więcej niż 10 kg/km2 /miesiąc) wyłącznie w celu ułatwienia przeprowadzenia polowania. Inne gatunki zwierząt powinne być dokarmiane paszami niedostępnymi lub nieatrakcyjnymi dla dzików.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zasady zwalczania ASF

Page 20: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Zasady zwalczania ASF

Na obszarze objętym ograniczeniami dopuszcza się:

• Polowania indywidualne na zwierzęta łowne

• Polowania zbiorowe na zwierzęta łowne - bez psów, niepowodujące nadmiernego przemieszczania się zwierząt, z naganką ograniczoną do sześciu naganiaczy bez użycia sygnałów dźwiękowych

PLW może wydać zakaz polowań na dziki w przypadku zmiany sytuacji epizootycznej lub ryzyka przeniesienia ASF w populacji dzików.

Myśliwi muszą przestrzegać zasad bioasekuracji m.in.: • osoby uczestniczące w polowaniach nie mogą wykonywać czynności związanych z

obsługą świń przez co najmniej 72 godziny od zakończenia polowania ;

• w siedzibie stada wszystkie osoby mające kontakt z dzikami stosują odpowiednie środki higieny, niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się wirusa afrykańskiego pomoru świń, w tym zmieniają odzież i obuwie oraz odkażają ręce i obuwie;

• zakazuje się wnoszenia do siedzib stad jakiejkolwiek części dzika odstrzelonego lub padłego lub jakichkolwiek materiałów (wyposażenia, w tym myśliwskiego), które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 21: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Myśliwi mają obowiązek niezwłocznego dostarczenia tuszy dzika (wraz ze wszystkim częściami ciała) odstrzelonego na obszarze objętym ograniczeniami do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez IW. Tusze mogą opuścić punkt wyłącznie po otrzymaniu wyników ujemnych badań w kierunku ASF dla wszystkich dzików. Zasady badań: • wszystkie dziki chore i znalezione martwe (w tym zabite w wypadkach

komunikacyjnych lub znalezione zwłoki dzików podlegające procesowi autolizy) muszą zostać zbadane testem qRT - PCR;

• wszystkie dziki odstrzelone muszą zostać zbadane testem qRT-PCR oraz dodatkowo w kierunku wykrycia przeciwciał.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zasady zwalczania ASF

Page 22: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Zasady bioasekuracji

Zasady zwalczania ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 23: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Znaczenie bioasekuracji

Mając na uwadze powyższe, ustanowiono następujące zasady kategoryzacji gospodarstw :

• Kategoria A: gospodarstwa komercyjne - wszystkie podmioty (niezależnie od liczby utrzymywanych świń) wprowadzające świnie lub produkty z nich pozyskane na rynek; do tej kategorii kwalifikują się również wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są lochy lub knury służące celom rozrodczym;

• Kategoria B: gospodarstwa niekomercyjne - podmioty (niezależnie od liczby utrzymywanych świń) nie wprowadzające świń ani produktów z nich pozyskanych na rynek, jak również, w których nie są utrzymywane lochy lub knury służące celom rozrodczym;

• Kategoria C: wszystkie siedziby stad utrzymujące świnie, dziki lub świniodziki stale lub czasowo na otwartych wybiegach.

Podział na kategorie odzwierciedla ryzyko introdukcji wirusa ASF - najwyższe ryzyko dla kategorii C, najniższe dla A.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 24: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

W gospodarstwach w obszarze objętym ograniczeniami i ochronnym , niezależnie od kategorii, powinno się wprowadzić i egzekwować następujące wymogi bioasekuracji: • zabezpieczenie gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie w systemie otwartym

podwójnym ogrodzeniem na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem; ogrodzenie to musi mieć co najmniej 1,5 m wysokości (kategoria C);

• wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni; • przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku); • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren

gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie; • zabezpieczenie budynku, w którym przebywają świnie, przed dostępem zwierząt domowych; • wdrożenie w gospodarstwach komercyjnych lub utrzymujących świnie w systemie otwartym

zatwierdzonego przez powiatowego lekarza weterynarii planu bioasekuracji uwzględniającego profil gospodarstwa, zawierającego opis krytycznych aspektów funkcjonowania gospodarstwa, mających wpływ na poziom zabezpieczenia epizootycznego (kategoria A oraz C) ;

• utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach za wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;

• zapewnienie, że osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymują własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmują się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach;

• zakaz wchodzenia osób postronnych do budynków, w których utrzymywane są świnie; • obowiązek używania odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego podczas przebywania w

budynkach inwentarskich. Puławy, 2 marca 2015 r.

Znaczenie bioasekuracji

Page 25: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Strategia działania w przypadku wystąpienia ASF

a) u świń

Co do zasady, świnie z gospodarstw , które znajdą się w obszarze zapowietrzonym (3 km ) i zagrożonym po winne podlegać zabiciu. W przypadku dwóch pierwszych ognisk w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym zabito w sumie 346 świń (280 w obszarach wokół pierwszego ogniska, 66 dla drugiego ogniska).

b) u dzików

Co do zasady, świnie z gospodarstw kategorii B i C, które znajdą się w obszarze o promieniu 10 km będą podlegały - jeżeli to zasadne w świetle analizy ryzyka - ubojowi lub zabiciu.

Dodatkowo, w obszarze objętym ograniczeniami wdrożony będzie program bioasekuracji, celem którego jest zmniejszenie liczby gospodarstw nie spełniających odpowiednich wymogów w tym zakresie.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Znaczenie bioasekuracji

Page 26: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

W obszarze objętym ograniczeniami nie ma gospodarstw, w których świnie utrzymywane są w systemie otwartym.

Kontrole gospodarstw:

- Co najmniej 2 kontrole w roku

- Dodatkowo, w każdym przypadku podejrzenia ASF

- Dodatkowo, kontrole w związku z ubojem świń na użytek własny

Doświadczenia wskazują, że świadomość właścicieli zwierząt jest niska (bardzo niebezpiecznym jest społeczne przekonanie, że koszty i zasady wdrożenie bioasekuracji są obowiązkiem państwa ).

Puławy, 2 marca 2015 r.

Znaczenie bioasekuracji Bioasekuracja w mniejszych gospodarstwach

Page 27: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

W obszarze objętym ograniczeniami planowane jest jak najszybciej wdrożenie programu bioasekuracji. Celem programu- jest eliminacja gospodarstw niespełniających wymogów bioasekuracji a przez to zabezpieczenie przed przeniesieniem wirusa do hodowli świń . Planowane wdrożenie - pierwszy kwartał 2015 r.

Właściciel będzie miał 3 miesiące na poinformowanie IW o chęci zaprzestania produkcji świń - po likwidacji stada (za pełnym odszkodowaniem) przez 3 kolejne lata właściciel będzie otrzymywał rekompensatę.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Znaczenie bioasekuracji Program bioasekuracji

Page 28: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Zabezpieczenie granic

Zasady zwalczania ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 29: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

• Kontrola (oczyszczania i dezynfekcji) środków transportu do przewozu zwierząt, które wjeżdżają do Polski

• Przejścia graniczne zabezpieczono przejazdowymi matami dezynfekcyjnymi (trwają prace nad wdrożeniem trwałej infrastruktury)

• Służba Celna prowadzi kontrole bagażu podręcznego pasażerów wjeżdżających do Polski (konfiskata i zniszczenie produktów pochodzenia zwierzęcego)

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zabezpieczenie granic

Page 30: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

Ilość produktów pochodzenia zwierzęcego przewożonych, zatrzymanych i poddanych utylizacji na granicy

zewnętrznej Unii Europejskiej w roku 2014

Styczeń 772,30 kg

Luty 1 800,00 kg

Marzec 2 838,73 kg

Kwiecień 1 874,75 kg

Maj 803,38 kg

Czerwiec 1 531,65 kg

Lipiec 2 390,56 kg

Sierpień 4 012,10 kg

Wrzesień 4 786,43 kg

Październik 3 540,76 kg

Listopad 2 762,42 kg

Grudzień 3 334,28 kg

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zabezpieczenie granic

Page 31: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zabezpieczenie granic

Page 32: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zabezpieczenie granic

Page 33: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Dodatkowe zasady

Zasady zwalczania ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 34: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

• W obszarze objętym ograniczeniami zakazane jest organizowanie targów/skupów , wystaw itp.

• W innych częściach Polski przemieszczanie z gospodarstw na targi objęte jest wymogiem zaopatrzenia przesyłki świń w świadectwo zdrowia (zgodnie z programem zwalczania chrooby Aujeszky’ego)

Puławy, 2 marca 2015 r.

Dodatkowe ograniczenia

Page 35: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

• Utylizacja zwłok zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009

• Padłe świnie poddawane są utylizacji w zakładach utylizacyjnych

• Dziki:

– Znalezione martwe - są utylizowane lub zakopywane pod ścisłym nadzorem IW.

– Odstrzelone (na podst. Decyzji PLW - utylizacja w zakładach utylizacyjnych )

Puławy, 2 marca 2015 r.

Utylizacja zwłok i pozostałości po zwierzętach

Page 36: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

• Karmienie zlewkami i odpadami pokonsumpcyjnymi świń zakazane prawem:

– IW podczas kontroli weryfikuje stosowanie się do zakazu

–Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną w zakresie kontrolowania zakładów żywienia zbiorowego

– Zakaz ujęty w kampanii informacyjnej Puławy, 2 marca 2015 r.

Karmienie odpadkami żywności

Page 37: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

• W województwie podlaskim znajduje się

2585 restauracji/stołówek, w tym 920

zamkniętych zakładów żywienia zbiorowego

• Dane na październik 2014 r.: brak dowodów

na przesyłanie odpadów do skarmiania

zwierząt.

Puławy, 2 marca 2015 r.

Karmienie odpadkami żywności

Page 38: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Zagrożenia związane z ASF

Zasady zwalczania ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 39: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Charakterystyka zagrożeń związanych z ASF Na przykładzie strategii zwalczania ASF w populacji dzików

Sytuacja skomplikowana: interakcja wielu czynników (zarażone zwierzęta, gęstość populacji zwierząt, łowiectwo, poziom rolnictwa, itd.)

Sytuacja niejasna: nie są znane wszystkie istotne parametry (np. gęstość populacji zwierząt, rozprzestrzenianie się czynnika

zakaźnego , przebieg i dynamika przebiegu zakażenia ,dynamiki występowania ASF w krajach sąsiednich , itd.)

Sytuacja dynamiczna: ciągłe zmiany parametrów (np.

wpływ czynników sezonowych, zmienność liczby zwierząt ,inne czynniki zewnętrzne i środowiskowe )

Oddziaływanie na jeden czynnik może mieć nieprzewidziane skutki uboczne

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zagrożenie ASF

Page 40: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Skala potencjalnego zagrożenia jest duża • Wg. ekspertów z PIWet.-PIB koszty działań związane z likwidacją

1 ogniska ASF w stadzie liczącym 40 świń to około 720 000 zł, podczas gdy likwidacja ogniska w stadzie liczącym 20 000 świń - około 15 milionów zł (koszty poniesie budżet Państwa)

• W niektórych powiatach (województwo wielkopolskie) liczba świń w obszarze 3 km od ogniska przekroczyłaby liczbę świń w całym obszarze objętym ograniczeniami w województwie podlaskim (ponad 40 000)

• Niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich (służby, inspekcje, straże, administracja rządowa i samorządowa, myśliwi, organizacje branżowe, hodowcy) w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania ASF

Zagrożenie ASF

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 41: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Rozprzestrzenianie ASF jest możliwe w drodze:

Przemieszczeń zwierząt dzikich

(małe stada , pojedyncze osobniki)

1) Przewożenia żywności pochodzenia zwierzęcego przez osoby wkraczające

na terytorium UE

Resztki żywności mogą zostać wyrzucone (ryzyko

zarażenia dzików) lub posłużą do skarmiania

świń

2) Przemyt żywności

Przemieszczeń środków transportu

m.in. pojazdów do przewozu zwierząt ,paszy ,

żywności (mięsa)wjeżdżających z

krajów i rejonów występowania ASF jeśli nie

są przestrzegane zasady bioasekuracji

Przemieszczania zakażonych zwierząt lub

mięsa zawierającego wirus (lub skażonego wirusem)

m.in. w drodze nielegalnego

przemieszczania świń z obszarów objętych restrykcjami albo

nielegalnego wywozu tusz dzików z tych obszarów

(bez badań)

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zagrożenie ASF

Page 42: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Rola dróg w rozprzestrzenianiu

Puławy, 2 marca 2015 r.

Zagrożenie ASF

Page 43: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

• Polski Związek Łowiecki i Lasy Państwowe - współpraca w zakresie ustalania strategii zwalczania ASF w populacji dzików;

• Służba Celna - prowadzenie kontroli bagażu podróżnych pod kątem znalezienia i konfiskaty żywności pochodzenia zwierzęcego; kontrola przeprowadzenia przez przewoźnika oczyszczania i dezynfekcji środka transportu do przewozu zwierząt, paszy, mięsa na granicach zewnętrznych UE i w obszarach granicznych;

• Straż Graniczna - współpraca z organami IW w zakresie notyfikowania o znalezieniu zwłok dzików; zapobieganie przemytowi żywności pochodzenia zwierzęcego;

• Policja - kontrole pojazdów, w tym środków transportu do przewozu świń, pod kątem prawidłowości dokumentacji; współpraca z PLW w zakresie umożliwienia wejścia do gospodarstwa poddawanego kontroli;

• Inspekcja Transportu Drogowego – j . w. w zakresie kontroli pojazdów;

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - współpraca w zakresie informowania podróżnych w Miejscach Obsługi Podróżnych o konieczności pozbywania się odpadków z żywności pochodzenia zwierzęcego (oraz ustalenie czy na parkingach i MOP, na których znajdują się punkty gastronomiczne odpady gastronomiczne są prawidłowo utylizowane przez dzierżawców tych obszarów);

• Główny Inspektorat Sanitarny - współpraca w zakresie właściwego zagospodarowywania odpadków z żywności pochodzenia zwierzęcego w zakładach żywienia zbiorowego;

• Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) - współpraca m.in. w ramach Grupy Ekspertów ds. ASF; PIWet-PIB jako jedyne laboratorium w Polsce wykonuje badania w kierunku ASF; PIWet-PIB przekazuje wytyczne i zalecenia odnośnie pobierania materiału do badań w kierunku ASF. Współpraca z innymi

ośrodkami naukowym w innych krajach .

Współpraca i działania innych służb i instytucji

Puławy, 2 marca 2015 r.

Page 44: Afrykański pomór świń w Polsce - piwet.pulawy.pl Pirsztuk.pdf · Afrykański pomór świń w Polsce Aktualna sytuacja i działania podejmowane w Polsce Puławy, 2 marca 2015 r.

Dziękuję Państwu za uwagę