Top Banner

Click here to load reader

Aday listesi ve davet

Jun 19, 2015

ReportDownload

Education

Aday Listesi ve Davet

  • 1. ADAY LSTES, REKLAMADAY LSTES, REKLAM veve DAVET TEKNKLERDAVET TEKNKLER

2. Aday Listesi HazrlamakAday Listesi Hazrlamak En hzl balang MegaEn hzl balang Mega Trading i frsatn 1-2 haftaTrading i frsatn 1-2 hafta iinde 40-50 kiiye sunmaktr.iinde 40-50 kiiye sunmaktr. 3. Kimlerle kontak kuracaz?Kimlerle kontak kuracaz? ou insan 200-500 arasou insan 200-500 aras kii tanr.kii tanr. Aile bireyleri ve arkadalar,Aile bireyleri ve arkadalar, tandklar, altnztandklar, altnz kiiler, i kontaklarnz, v.s.kiiler, i kontaklarnz, v.s. Buradaki anahtar bu kiilerBuradaki anahtar bu kiiler hakknda ve onlarn Megahakknda ve onlarn Mega Tradinge ilgisi konusundaTradinge ilgisi konusunda karar vermemektirkarar vermemektir Brakn Mega Trading Brakn Mega Trading Tantmn izledikten sonraTantmn izledikten sonra kendileri karar versinler.kendileri karar versinler. 4. Aday Listesi Nasl Yaplr?Aday Listesi Nasl Yaplr? Evinizdeki btnEvinizdeki btn:: eski-yeni fihristleri,eski-yeni fihristleri, organizerlar,organizerlar, cep telefonlarn,cep telefonlarn, notlarnz,notlarnz, kartvizitlkartvizitleerinizi ,rinizi , resim albmlerini,resim albmlerini, YllklarnzYllklarnz nnze toplayn.nnze toplayn. 5. Kimleri Tanyorsunuz?Kimleri Tanyorsunuz? EbeveynlerinizEbeveynleriniz Einizin ebeveynleriEinizin ebeveynleri Erkek kardelerinizErkek kardeleriniz Kz kardelerinizKz kardeleriniz Einizin erkek kardeleriEinizin erkek kardeleri Einizin kz kardeleriEinizin kz kardeleri AmcalarnzAmcalarnz DaylarnzDaylarnz TeyzelerinizTeyzeleriniz HalalarnzHalalarnz Einizin amcalarEinizin amcalar Einizin daylarEinizin daylar Einizin teyzeleriEinizin teyzeleri Einizin halalarEinizin halalar KuzenlerinizKuzenleriniz Einizin kuzenleriEinizin kuzenleri YeenlerinizYeenleriniz Einizin yeenleriEinizin yeenleri KomularnzKomularnz DoktorunuzDoktorunuz DiinizDiiniz ocuklarnzn retmenleriocuklarnzn retmenleri ocuklarnzn arkadalarnnocuklarnzn arkadalarnn ebeveynleriebeveynleri Spordan arkadalarnzSpordan arkadalarnz En yakn arkadalarnzEn yakn arkadalarnz Uzun zamandr grmediinizUzun zamandr grmediiniz arkadalarnzarkadalarnz arkadalarnz arkadalarnz Eski ilerinizdeki arkadalarnzEski ilerinizdeki arkadalarnz Dernekten, kulpten tandklarnzDernekten, kulpten tandklarnz Snf arkadalarnzSnf arkadalarnz EczacnzEczacnz Emlak komisyoncunuzEmlak komisyoncunuz Mali mavirinizMali maviriniz MuhasebecinizMuhasebeciniz KitapnzKitapnz Kuru temizleyicinizKuru temizleyiciniz KuafrnzKuafrnz AvukatnzAvukatnz 6. Kimleri Tanyorsunuz?Kimleri Tanyorsunuz? GiriimciGiriimci MotiveMotive OlumluOlumlu BaarlBaarl ok megulok megul Hayal Krklna UramHayal Krklna Uram Amacna UlaamamAmacna Ulaamam Ksr Dngye GirmiKsr Dngye Girmi YatrmcYatrmc nsanlar sevennsanlar seven zgrlk Arayanzgrlk Arayan Seyahati SevenSeyahati Seven Kendi inin SahibiKendi inin Sahibi Zaman AzZaman Az MentrMentr CoachCoach EitimciEitimci retmenretmen Adam/Kadn Adam/Kadn Sat ProfesyoneliSat Profesyoneli DanmanDanman Elenmeyi SevenElenmeyi Seven Enerji DoluEnerji Dolu Dolamay SevenDolamay Seven Salkl ve FitSalkl ve Fit cretli alancretli alan sizsiz Kiisel Geliim ArayanKiisel Geliim Arayan Eitim SrecindeEitim Srecinde ki te alanki te alan Deiiklik ArayanDeiiklik Arayan ZenginZengin Orta SnfOrta Snf Hayal KuranHayal Kuran EitilebilirEitilebilir Unutmayn !!Unutmayn !! Kimse HakkndaKimse Hakknda nyarg Yok !nyarg Yok ! 7. Aday Listenizi Yaparken!Aday Listenizi Yaparken! Herkesi listeleyinHerkesi listeleyin Elinizdeki btnElinizdeki btn potansiyeli ancakpotansiyeli ancak byle farkbyle fark edebilirsiniz.edebilirsiniz. UnutmaynUnutmayn DEVDEV birbir firma kuracaksnzfirma kuracaksnz ve bu kiiler sizinve bu kiiler sizin ORTAKLARINIZ ORTAKLARINIZ.. 8. Aday Listesindeki BilgilerAday Listesindeki Bilgiler SM SOYADISM SOYADI TELEFONLARITELEFONLARI MESLEKLERMESLEKLER YAADIKLARIYAADIKLARI EHREHR NOTLARNOTLAR TAKP NOTLARITAKP NOTLARI 9. Aday Listesinin KullanmAday Listesinin Kullanm Her gn en az 1Her gn en az 1 saatinizi kontaksaatinizi kontak listenizle uraaraklistenizle uraarak ve kontak kurarakve kontak kurarak geiriniz.geiriniz. Yaptnz her telefonYaptnz her telefon ve yzyzeve yzyze grmenizi anndagrmenizi annda not ediniz.not ediniz. 10. Her Hafta Aday ListeniziHer Hafta Aday Listenizi Yenileyin!Yenileyin! UNUTMAYINUNUTMAYIN!!!! SizSiz yaadkayaadka hayatnzahayatnza yeniyeni insanlarinsanlar girecektir.girecektir. Bu kiileri listenizeBu kiileri listenize ekleyin.ekleyin. Her haftaHer hafta listenizilistenizi batan aa gzdenbatan aa gzden geirin ve kodlarngeirin ve kodlarn yenileyin ve tekraryenileyin ve tekrar tasnif edin.tasnif edin. 11. DEVDEV Kendi baarnz iinKendi baarnz iin bu bilgileribu bilgileri kullanarak bukullanarak bu haftahafta en azen az 500 kiilik500 kiilik kiisel kontakkiisel kontak listenizilistenizi yapn veyapn ve kendinizi glkendinizi gl hissedin.hissedin. Listeniz Ne kadar BykseListeniz Ne kadar Bykse Mega Trading inizdeMega Trading inizde O Kadar Byk OlacaktrO Kadar Byk Olacaktr 12. Aday Listesini BytmekAday Listesini Bytmek Listenize daima yeni insanlar ekleyinListenize daima yeni insanlar ekleyin Gnde iki yeni isim zgrlk yolunuzuGnde iki yeni isim zgrlk yolunuzu aaraar Yeni bir adayla karlatnz zamanYeni bir adayla karlatnz zaman ona hemen i hakknda bilgi vermeyeona hemen i hakknda bilgi vermeye almaynalmayn Akllca bir davran una benzer birAkllca bir davran una benzer bir ey sylemektir Size nasl ulaabilirimey sylemektir Size nasl ulaabilirim Kiinin ulam bilgilerini aln kendiKiinin ulam bilgilerini aln kendi bilgilerinizi de ona verinbilgilerinizi de ona verin 13. Yeni nsanlar BulabileceinizYeni nsanlar Bulabileceiniz YerlerYerler Bir dernek veya spor kulbneBir dernek veya spor kulbne ye olunye olun eitli sosyal faaliyetlereeitli sosyal faaliyetlere katlnkatln Fuar ve gsteri merkezleriniFuar ve gsteri merkezlerini gezingezin Kitaplardaki HayatKitaplardaki Hayat blmn ziyaret edinblmn ziyaret edin Tren, otobs, uak, v.s.Tren, otobs, uak, v.s. Sosyal etkinliklerSosyal etkinlikler etkinlikleri etkinlikleri nsanlarn bulunduu her yer!nsanlarn bulunduu her yer! 14. Aday Listenizi alnAday Listenizi aln Kontak Listesindeki Kiilerle GncelKontak Listesindeki Kiilerle Gncel Hayatnzda Nasl Temasa Geip, NelerHayatnzda Nasl Temasa Geip, Neler Konuacaksnz !Konuacaksnz ! SrSr OK KONUMAKOK KONUMAK deil, nerededeil, nerede DURACAINIDURACAINI bilmektir.bilmektir. 15. Hedeflerinizi BelirleyinHedeflerinizi Belirleyin Herhangi bir konudaHerhangi bir konuda baarya ulamak iin glbaarya ulamak iin gl birbir NEDENNEDEN iniz olmaldr.iniz olmaldr. Bu nedeni ulalabilirBu nedeni ulalabilir gereki hedeflerlegereki hedeflerle birletirmelisiniz.birletirmelisiniz. Hedeflerinizin olmas bizeHedeflerinizin olmas bize odaklanacamz veodaklanacamz ve ulamak iin alacamzulamak iin alacamz eyler verir.eyler verir. 16. Hedeflerinizi BelirleyinHedeflerinizi Belirleyin Uzun Vade HedefinizUzun Vade Hedefiniz Hedefim ____/_____/_______ tarihinde aydaHedefim ____/_____/_______ tarihinde ayda ____________________ dolar kazanmaktr.____________________ dolar kazanmaktr. Bu hedefe ulamakla aadakileri eldeBu hedefe ulamakla aadakileri elde edeceim/yapacam:edeceim/yapacam: .... 17. Hedeflerinizi BelirleyinHedeflerinizi Belirleyin Uzun Vade Hedefiniz iin Ksa Vade Hedefleriniz:Uzun Vade Hedefiniz iin Ksa Vade Hedefleriniz: 6 Aylk Hedefim ____/_____/_______ tarihinde ayda ____________________ dolar kazanmaktr. 3 Aylk Hedefim ____/_____/_______ tarihinde ayda ____________________ dolar kazanmaktr. lk hedefim ____/_____/_______ tarihinde Trainer olmaktr. ____/_____/_______ tarihinde Trainer Olmak iin ilk hedefim kiisel olarak _____ kiiyi Ynetici Seviyesinde kaydetmektir. Yukardaki hedeflere btnyle kendimi adadm ve kendime koyduum bu hedeflere ulamak iin elimden gelenin fazlasn yapacam. mza _____________ Tarih ____/_____/_______ 18. REKLAMIN AMACI NEDR?REKLAMIN AMACI NEDR? Reklamn tek birReklamn tek bir amac vardr :amac vardr : MERAK ETTRMEK!MERAK ETTRMEK! Doru cmleleriDoru cmleleri kullan vekullan ve SUUUS!SUUUS! te sr bute sr bu 19. PF NOKTA: RUH HALPF NOKTA: RUH HAL evrenizdeki insanlaraevrenizdeki insanlara reklam yaparken ruhreklam yaparken ruh haliniz sonucu direkhaliniz sonucu direk belirler.belirler. POZTF ruh haliPOZTF ruh hali kesinkesin baar getirir.baar getirir. Bu ruh haline kavumakBu ruh haline kavumak iin Megay iyi anlamakiin Megay iyi anlamak gerekir.gerekir. 20. REKLAM YAPMA TEKNKLERREKLAM YAPMA TEKNKLER Kiisel ReklamKiisel Reklam Artk gelecee ok dahaArtk gelecee ok daha gvenle bakyorum.gvenle bakyorum. Hayatmdaki bir okHayatmdaki bir ok sorunusorunu zebileceimdenzebileceimden eminimeminim Dnyann en hzlDnyann en hzl byyen firmasylabyyen firmasyla almaya baladmalmaya baladm O kadar hzl kariyerO kadar hzl kariyer yapyorum ki buna benyapyorum ki buna ben bile atm kaldm..bile atm kaldm.. 21. REKLAM YAPMA TEKNKLERREKLAM YAPMA TEKNKLER Mega Trading ReklamMega Trading Reklam Sektrn nde gelen altn veSektrn nde gelen altn ve mcevharat ticareti yapan bir irketlemcevharat ticareti yapan bir irketle alyorum.alyorum. Dnyada alanlarna uluslararas iDnyada alanlarna uluslararas i kurma imkan salayan yegane irket..kurma imkan salayan yegane irket.. Esiz i plan ile sektrde devrimEsiz i plan ile sektrde devrim yaratan bir irketyaratan bir irket 22. PF NOKTA 1PF NOKTA 1 Reklam cmleleriniReklam cmlelerini istediiniz sraylaistediiniz srayla kullanabilirsiniz.kullanabilirsiniz. ok ksaca benzerok ksaca benzer cmlelerle aklamacmlelerle aklama yapabilirsiniz.yapabilirsiniz. Ama dikkat okAma dikkat ok konumak yokkonumak yok 23. PF NOKTA 2PF NOKTA 2 SUS !SUS ! 24. YOL AYYOL AYIIRIMIRIMI Bu noktada aday 2 ayrBu noktada aday 2 ayr ekilde ynlendirebilirsiniz !ekilde ynlendirebilirsiniz ! 1.1. Burada KESN ve onuBurada KESN ve onu TANITIMTANITIMaa ynlendirin!ynlendirin! 2.2. grmenize devam edin! grmenize devam edin! 2

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.