Top Banner

Click here to load reader

Accu Powepoirnt

Oct 24, 2014

ReportDownload

Documents

MGA PUNTO SA AKUPANGTURA

Daluyan o Meridians

Daluyan o MeridiansAng daluyan ay mga daanan kung saan dumadaloy ang QI (chi) at dugo Pinag-uugnay nito ang lahat ng bahagi ng katawan Sa pamamagitan ng pagmasahe ng mga punto sa daluyan ito ay nagdadala ng pagbabago sa loob ng katawan

12 Pangunahing Daluyan: Baga (Lung Meridian)Nagsisimula sa may gitnang bahagi ng tiyan at lumilibot sa loob ng malaking bituka at ng aga. Lumalabas sa ilalim ng balagat at nagtatapos sa may panlabas na sulok ng kuko ng hinlalaki ng kamay

LUNG 5:Lokasyon : ang gatla sa harap ng siko , sa labas na gilid ng litid . Mas madaling makita Kapag ibinaluktot ang siko .

Paraan ng pagtusok : patayo , 5 fen 1 tsun . Makakaramdam ng lokal pamimigat ,pamamanhid o tila kuryente na umaabot hangg ang braso .

Gamit at katangian: 1. Kinakalma ang rebellious Qi sa baga; 2. Inaalis ang init sa baga; 3. May lokal na epekto sa tisyu at muskulo sa may siko

Lung 5

LUNG 7:

Lokasyon: sa dulo ng hintuturo sa may pulsuhan kapag ang mga kamay ay pinagsalikop o 1.5 tsun mula sa gatla ng pulsuhan sa gilid ng kamay Paraan ng pagtusok: palihis, 5 fen - 1 tsun. Makakaramdam ng lokal na pamimigat, pamamanhid o tila kuryente na umaabot hanggang sa braso Gamit at katangian: 1. Pinalakas na gawain ng baga na padaluyin ang Wei

pangdipensa) Qi sa panlabas na bahagi ng katawan, nag-aalis ng hangin-init o hanginlamig sa panlabas na bahagi ng katawan. 2. Pinalakas ang Qi ng Baga. 3. May lokal na epekto sa tisyu o muskulo sa may pulsuhan. 4. Pananakit ng ulo, paninigas ng leeg, ubo, hika, pananakit at pamamaga ng lalamunan, paralisis ng mukha, lockjaw o panghihina ng braso.

Malaking Bituka (Large Intestine Meridian)Nagsisimula sa sulok ng kuko ng hintuturo at umaakyat sa harapan ng kamay. Dumadaan pababa sa balagat. Mula rito, ang isang sanga ay bumababa papasok sa baga at malaking bituka. Ang panlabas na sanga ay nagpapatuloy paakyat at nagtatapos sa may gilid ng ilong

L.I 4:Lokasyon: sa likod ng palad, sa lugar na kasinghaba ng hinlalaki (mula sa kulubot hanggang sa dulo ) mula sa web. Paraan ng pagtusok : patayo, 1-1.5 tsun. Makakaramdam ng lokal na pamimigat o pamamanhid. Gamit at katangian: 1.Nag-aalis ng hangin-init at hanginlamig, pinalakas ang panlabas na bahagi ng katawan. 2.Nag-aalis ng bara sa daluyan, nagaalis ng kirot 3. Pamamaga at pananakit ng mga mata, nosebleed, pananakit ng ngipin, pananakit ng braso, paninigas ng leeg, pagkaparalisa ng mukha, problema sa

LI 4

LI 4

LI 1

LI 11

Lokasyon : sa dulo ng gatla kapag ang siko ay nakabaluktot . Paraan ng pagtusok : Patayo , 1-1.5 tsun . Makakaramdam Ng lokal na pamimigat o pamamanhid .

LI 11

Gamit at katangian:1. Nag-aalis ng init sa panlabas at panloob na bahagi ng katawan; 2. Nag-aalis ng init ng dugo; 3. Inaalis ang bara sa daluyan ng kasukasuan; 4. Pananakit ng siko at braso, pangangati ng balat, pagsakit ng tyan, pagtatae, pagsusuka, disenterya, sore throat, at pumutok na kulani mula sa pasyenteng may TB; 5. Para sa lahat ng uri ng lagnat, ( sa loob man o sa labas), mga sintomas ng init sa atay gaya ng sakit sa tuktok ng ulo, pamumula ng mata, pamimigat ng batok at pamumula ng mukha; 6. Nag-aalis ng init sa dugo; 7. Para sa mga sakit sa balat gaya ng urticaria, psoriasis at eczema na ang sanhi ay pag-atake ng init sa dugo; 8. Inaalis ang bara sa daluyan at kasukasuan; 9. Para sa rayuma sa kamay at braso, pagliliit ng masel (atrophy) , stroke dahil sa internal na init, paralisis lalo na sa braso at balikat. Sa makabagong medisina ang LI 11 ay ginagamit sa pagpapababa ng presyon ng dugo.

Lokasyon : kung ang kamay ng pasyente ay nakahawak sa baywang , ang punto ay makikita sa pinakalubog na bahagi ng balikat Paraan ng pagtusok : patayo , 1-1.5 tsun ang lalaim pababa ng braso

LI 15:

LI 15

Gamit at katangian: Rayuma, panliliit ng muskulo sa braso,paralisis ng braso at kamay, post stroke syndrome

Stomago (Stomach Meridian)

Stomago (Stomach Meridian)Nagsisimula kung saan nagtatapos ang malaking bituka at lumalabas sa may ilalim ng mata, bumababa ito sa may balagat kung saan ang isang sanga ay bumababa papasok sa stomago at pali. Ang panlabas na bahagi ay nagtatapos sa sulok ng pangalawang kuko sa paa , kung saan may hiwalay na sanga na nagdudugtong sa unang punto ng pali.

Lokasyon : 3 tsun mula sa ilalim ng tuhod , 1 daliri palabas ng nakaumbok na buto sa harap .

ST 36:Paraan ng pagtusok : patayo . 5 fen -1.2 tsunGamit at katangian : Panghihina ng buong katawan , walang ganang kumain , rayuma sa tuhod , mahinang resistensya , kakulangan sa dugo , pamumutla , pagtatae , disenterya , pagtitibi , pagsusuka ,dysmenorrhea .

St 36

ST 40:

Lokasyon ; 8 tsun mula sa ilalim ng tuhod o 5 tsun m ula sa St 36 at dalawang daliri palabas sa nakaumbok na buto sa Harap . Gamit at katangian: Palaging nahihilo at pakiramdam na nasusuka, maplemang ubo at hikang maplema, kirot sa dibdib, pagkasira ng isip, pagliit ng muskulo sa binti, epilepsy, bosyo, mga bukol sa ilalim ng balat (cyst)

Paraan ng pagtusok : Patayo , 5 fen 1.2 tsun

Dagdag na gamit at katangian : 1. Espesyal na punto para sa pag-aalis ng plema ginagamit para sa lahat ng kondisyon kinakasangkutan ng pagkakaroon ng hamog o plema tulad ng ubo na may kasamang malapot na plema, . 2. Kinakalma ang Shen. Maaring gamitin para sa mga kondisyon ng pagkasira ng Shen dahil sa pagbabara ng Plema sa puso, tulad ng makikita sa mga sakit na hika, mga bukol sa ilalim ng balat at iba pa; pagkanerbiyos, mga takot o phobia, mania; 3.Pananakit ng dibdib, hika, sobrang dami ng plema, sore throat, hirap sa pagkilos

Pali (Spleen Meridian)

Nagsisimula sa gitnang sulok ng kuko ng hinlalaking paa at dumadaloy sa may paa kung saan ang paghihiwalay ng puti at kayumangging kulay. Ito ay umaakyat sa loob na bahaging paa at harapan ng katawan. Ang panloob na sanga ay dumadaan sa pali, stomago at sa puso. Ang isa pang panloob ay dumadaloy sa may lalamunan patungo sa puno ng dila

Pali (Spleen Meridian)

SP 6:

Lokasyon: 3 tsun sa itaas ng pinakagitna ng panloob na bukungbukong sa likod ng malaking buto sa binti. (tibia). Paraan ng pagtusok: Patayo, 5 fen 1 tsun. Makakaramdam ng pamamanhid o pamimigat na umaabot sa paa. Gamit at katangian: 1.Sa puntong ito nagsasanib ang 3 Daluyang Yin sa paa para sa pali, bato, at atay: a. Pinalakas ang gawain ng pali para sa pagtatae, kawalan ng lasa sa pagkain at iba pang sintomas ng kahinaan ng Qi sa Pali; b. Pinalalakas ang gawain ng atay para sa di regular na pagreregla ,

dysmenorrhea, at iba pang sintomas ng pagbabara ng Qi o pagkasira ng gawain ng atay na nauukol sa pagiimbak ng dugo; c. Pinalakas ng gawain ng bato. Para sa pagkabaog, hindi makontrol na paglabas ng semilya (spermatorrhea), hindi makontrol na pag-ihi (enuresis), masakit ng pag-ihi (dysuria), manas sa binti at paa, iba pang sakit sa sistemang reproduksyon. 2. Kabag, pakiramdam na puno ng tiyan, iregular na regla, pagtatae na dulot ng di natunawan , pagdurugo ng matris, mayrooon mala-sipon na lumalabas na puwerta dulot ng impeksiyon, di pagreregla, pagkabaog, hirap na manganak, pananakit ng pwerta, luslos na pagliliit ng muscles, hirap sa paggalaw, pagkaparalisa, pananakit ng babang bahagi ngkatawan, insomia.

SP 10:

Lokasyon: Sa gilid ng hita, sa dulo ng hinlalaki kung ang iyong palad ay ipinapatong sa nakabaluktot na kaliwang tuhod ng pasyente at ganoon din sa iyong kaliwang palad para sa kanang tuhod ng pasyente. Upang makuha ang eksaktong lokasyon, alamin ang haba ng hinlalaki ng pasyente sa pamamagitan ng paglapat ng iyong kamay sa kanyang palad. Paraan ng pagtusok: patayo, 5 fen 2 tsun Gamit: Allergy sa balat, eksema at iba pang impeksyon sa balat, hindi nireregla ngunit hindi buntis, hindi regular na pagregla, lahat ng problema sa dugo, kirot sa loob ng hita

Puso (Heart Meridian)Nagsisimula sa puso. Ang isang sanga ay bumababa sa maliit na bituka, ang isa naman ay lumalabas sa may kilikili. Ito ay dumadaloy pababa ng kamay at nagtatapos sa may gitnang bahagi ng sulok ng kuko ng hinliliit at kumokonekta sa maliit na bituka.

Heart 7

Lokasyon : sa dulo ng gatla sa pulsuhan . Linya ng hinliliit . Katapat ng lu 6

H7 Gamit at katangian: 1. Pangunahinging punto ng pagpapakalma sa shen para sa mga problemang emosyunal at pangkaisipan tulad ng insomia, pagiging makakalimutin, labis na panaginip at bangungot, takot o phobia, hysteria, mania at iba pang klase ng sakit sa pagiisip. 2. Tinatanggal ang bara sa daluyan at isinasaayos ang gawain ng puso 3. Pananakit ng dibdib, iritable, pagkawala sa sarili, epilepsy, pagkamalimutin, palpitasyon, insomia.

Paraan ng pagtusok : patayo 3-5 fen

Maliit na Bituka (Small Intestine Meridian)

Nagsisimula sa may panlabas na sulok ng kuko ng maliit na daliri ng kamay. Umaakyat sa may likurang bahagi ng kamay hanggang sa ibabaw ng balikat at ibabaw ng balagat. Ang panloob na sanga ay bumababa sa maliit na bituka, habang ang panlabas na sangaay umaakyat sa may leeg at dumudugtong sa may pantog sa may panloob na sulok ng mata

Maliit na Bituka (Small Intestine Meridian)

Small Intestine 3

Lokasyon : Sa dulo ng kulubot sa palad kapag nakatikom ang kama y

Paraan ng pagtusok : patayo , 54 fen 1 tsun.

Gamit at katangian: 1.Nirerelaks ang muskulo at litid, inaalis ang bara sa daluyan ng SI, para sa pananakit ng kamao, bisig at braso at Daluyan ng Maliit na Bituka, pananakit ng mga daliri, balikat at leeg (stiff neck). 2. Kinakalma ang Shen. Para sa hysteria at psychosis 3. Pangunahing punto para a malarya. 4. Pananakit ng ulo, pagkabingi, pagmumuta ng mata, epilepsi, malaria at pagpapawis sa gabi, pananakit ng ibabang bahagi ng likod.

SI 3

Pantog (Bladder Meri