Top Banner
Twoja przyszłość zależy od Ciebie Dołącz do Accenture i osiągnij to, czego pragniesz future present
20

Accenture Career Opportunities

Dec 31, 2016

Download

Documents

lynguyet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Twoja przyszo zaley od CiebieDocz do Accenture i osignij to, czego pragniesz

  future present

 • Spis treci

  Poznaj nas! 1

  Czy wiesz, e...? 2

  Wybierz swoj ciek kariery 4

  Czym si zajmujemy? 6

  Praktyki w Accenture 10

  Proces rekrutacji 14

  Accenture to nie tylko praca 16

 • zamknitym 31 sierpnia 2013 roku, Accenture osigno przychody netto sigajce 28,6 miliarda dolarw. Strona internetowa firmy to

  Accenture ma ponad 20 lat dowiadczenia na polskim rynku. W naszych biurach pracuje okoo 2 000 wysokiej klasy specjalistw. Wspieramy najwiksze przedsibiorstwa z wielu sektorw rynku, takich jak: bankowo, ubezpieczenia, produkcja i dystrybucja, handel, telekomunikacja czy energetyka. Przychody netto Accenture Polska za rok finansowy 2012 wyniosy 429 milionw zotych.

  Poznaj nas!

  Accenture jest globaln firm wiadczc usugi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu.

  Ponad 275 tys. pracownikw Accenture wiadczy usugi swoim klientom z ponad 120 krajw wiata. czc niezrwnane dowiadczenie, doskona znajomo wszystkich bran i funkcji biznesowych oraz rozleg wiedz z bada nad najlepszymi firmami na caym wiecie, Accenture wsppracuje ze swoimi klientami, aby pomc im sta si wysokoefektywnym przedsibiorstwem lub organizacj rzdow. W roku finansowym

  www.accenture.com

  1

  Odwied nasz stron internetow: kariera.accenture.com oraz docz do Accenture w Polsce na

  http://www.accenture.comhttp://www.kariera.accenture.comhttps://www.facebook.com/AccenturewPolsce

 • 2

 • Rozwizania Accenture obsuguj co drug wiadomo wysyan poczt elektroniczn lub tradycyjn.

  Czy wiesz, e?

  3

  Odwied nasz stron internetow: kariera.accenture.com oraz docz do Accenture w Polsce na

  Razem z firm Google stworzylimy aplikacj do obsugi najwikszego wydarzenia medialnego 2011 roku, lubu ksicej pary w Wielkiej Brytanii witryna ta zarejestrowaa 6 milionw unikalnych odwiedzajcych w dniu uroczystoci.

  Znajdujemy si w czowce rankingu FORTUNE na Najbardziej Podziwiane Firmy (Worlds Most Admired Companies).

  Jestemy jedn ze 100 najsilnie

  jszych

  marek na wiecie (Najlepsze M

  arki

  Globalne wedug Interbrand).

  Kadego dnia, rednio co sekund, klienci hoteli z caego wiata dokonuj rezerwacji za pomoc naszych rozwiza.

  Kolejna odsona mBanku przygotowana we wsppracy z Accenture to kompleksowe rozwizanie bankowoci internetowej, ktre na prestiowej konferencji w Nowym Jorku FinovateFall 2013 Future of Bank Innovation, otrzymao nagrod Best of Show.

  http://www.kariera.accenture.comhttps://www.facebook.com/AccenturewPolsce

 • Budujc swoje dowiadczenie, musisz mie pewno, e w pracy otrzymasz moliwo optymalnego wykorzystania swoich umiejtnoci, cigego podnoszenia kwalifikacji oraz uzyskasz stay dostp do ogromnych zasobw wiedzy ekspertw z caego wiata.

  W Accenture stawiamy na modych i ambitnych ludzi, ktrzy nie boj si nowych wyzwa. Wierzymy, e odpowiednie warunki rozwoju przynosz wymierne efekty oraz satysfakcj z wykonywanych zada.

  Stawiamy na jasne zasady. Zdobywanie praktycznej wiedzy pod okiem ekspertw z wieloletnim dowiadczeniem, daje naszym pracownikom moliwo dynamicznego rozwoju w wybranym obszarze dziaalnoci naszej firmy. Przejrzysta cieka kariery oraz funkcjonujcy w naszej firmie mentoring to co, co od lat doceniaj osoby pracujce w Accenture Polska.

  Decydujc si na karier w naszej firmie, bdziesz mg wybra jedn spord wielu rnych cieek rozwoju zawodowego. Sprawd, co moemy Ci zaoferowa by moe bdzie to pocztek Twojej przygody z Accenture!

  Wybierz swoj ciek kariery

  Odwied nasz stron internetow: kariera.accenture.com oraz docz do Accenture w Polsce na

  http://www.kariera.accenture.comhttps://www.facebook.com/AccenturewPolsce

 • Wybierz swoj ciek kariery w Accenture

  Consulting

  Jeste studentem lub absolwentem kierunkw informatycznych lub

  ekonomicznych?

  Jeste studentem lub absolwentem kierunkw

  ekonomicznych, filologicznych, informatycznych?

  Jeste studentem lub absolwentem kierunkw technicznych (takich jak: informatyka, telekomunikacja,

  elektronika, automatyka, robotyka)?

  Zaley Ci, aby mie realny wpyw na rozwj

  najwikszych firm na rynku?

  Chcesz doradza duym organizacjom realizujc kompleksowe projekty z pogranicza biznesu i technologii?

  Pasjonujesz si nowoczesnymi technologiami?

  Lubisz programowa?

  Wadasz biegle jzykami obcymi?

  Chcesz pozna i wspiera procesy biznesowe i technologiczne najlepszych marek na wiecie?

  Technology Outsourcing

  Gdzie zoy aplikacj

  5

 • Czym si zajmujemy?

  Consulting

  Consulting to dzia firmy, zajmujcy si realizacj projektw czcych biznes i nowoczesne technologie. Dynamicznie zmieniajce si warunki, panujce na rynku, stawiaj przed nami nowe wyzwania z zakresu doradztwa strategicznego i operacyjnego. Nasi eksperci zaangaowani s w projekty, ktre maj na celu popraw efektywnoci funkcjonowania przedsibiorstw naszych klientw oraz ich stabilny rozwj. Doradztwo, projektowanie procesw, wdraanie nowoczesnych rozwiza wspierajcych biznes, optymalizacja procesw biznesowych czy te integracja systemw i technologii to tylko niektre dziaania, przed jakimi stoj pracownicy Accenture. Nasze zespoy wspieraj klientw w nastpujcych obszarach:

  Management Consulting W dziale Management Consulting pracuj profesjonalici odpowiedzialni za planowanie strategiczne, zajmujcy si rwnie przeprowadzaniem zmian organizacyjnych oraz transformacji biznesowych.

  Business & Systems IntegrationZesp Business & Systems Integration to specjalici, ktrzy zmieniaj pomys biznesowy we wdroenie informatyczne. Budujemy rozwizania w rnych technologiach, wykorzystujc najlepsze pakiety informatyczne i tworzc oprogramowanie szyte na miar.

  Technology ConsultingDzia Technology Consulting zatrudnia specjalistw, ktrzy przygotowuj strategie IT, planuj centra przetwarzania danych i sieci informatyczne, oraz buduj rozwizania w obszarze bezpieczestwa informatycznego. Razem z dziaem Business & System Integration tworz caociowe rozwizania w obszarze IT.

  Do pracy w dziale konsultingu poszukujemy studentw i absolwentw kierunkw ekonomicznych i informatycznych z bieg znajomoci jzyka angielskiego. Jeli lubisz prac w dynamicznym rodowisku i nie boisz si wyzwa, aplikuj ju dzi.

  6

 • Technology (Delivery Center Polska)

  Delivery Center Polska to dzia firmy specjalizujcy si we wdraaniu innowacyjnych rozwiza technologicznych. Jest to miejsce dla osb poszukujcych penej wyzwa kariery w IT oraz dostpu do szkole, wiedzy i narzdzi programistycznych na najwyszym dostpnym poziomie.

  Wrd Partnerw Accenture znajduj si liderzy z brany IT s to m.in.: Microsoft, Oracle oraz SAP.

  W Polsce zlokalizowane s dwa centra technologiczne: w Warszawie (Accenture Technology Solutions) oraz w odzi (d Delivery Center).

  Pracownicy Delivery Center Polska to entuzjaci IT: programici i analitycy systemw. Dostarczane przez nich rozwizania technologiczne opieraj si na: projektowaniu, budowaniu i utrzymywaniu zintegrowanych rozwiza informatycznych, integracji systemw oraz wdraaniu pakietw softwareowych.

  Do pracy w Delivery Center Polska poszukujemy studentw i absolwentw studiw magisterskich i inynierskich kierunkw technicznych (takich jak: informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka i robotyka) z dobr znajomoci jzyka angielskiego, ktrzy s zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie nowych technologii.

  7

 • Outsourcing

  Accenture to lider w obszarze outsourcingu. Na wiecie zatrudniamy tysice profesjonalistw, ktrzy wsppracuj z najbardziej prestiowymi midzynarodowymi markami. Docz do nas i przekonaj si, jak ciekawy jest outsourcing! Moesz wybra karier w jednym z dwch obszarw naszej dziaalnoci:

  Business Process Outsourcing (BPO)

  W naszych zespoach pracuj ksigowi, specjalici do spraw nalenoci i zobowiza, kontroli finansowej, a take eksperci i asystenci do spraw zakupw, raportowania, zapewnienia jakoci procesw, zarzdzania projektami, marketingu i IT. Pracownicy Centrum Usug Outsourcingowych to mody, midzynarodowy zesp profesjonalistw z rnych dziedzin. Ich atutem oprcz szerokiej wiedzy eksperckiej jest znajomo jzykw obcych.

  Do pracy w BPO poszukujemy studentw i absolwentw, ktrzy nie zdobyli jeszcze dowiadczenia zawodowego, jak rwnie osb z kilkuletnim staem pracy. Stawiamy na prac zespoow, inicjatyw oraz ch do nauki. Od kandydatw oczekujemy bardzo dobrej znajomoci jzyka angielskiego oraz jednego z wymienionych jzykw obcych: arabski, bugarski, chorwacki, czeski, duski, estoski, fiski, francuski, grecki, hebrajski, hiszpaski, litewski, otewski, niderlandzki, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, sowacki, soweski, szwedzki, turecki, wgierski lub woski.

  8

 • 9

  Infrastructure Outsourcing (IO)

  Infrastructure Outsourcing to dzia firmy zapewniajcy zarzdzanie infrastruktur IT naszych klientw. Pomagamy klientom pozyska efektywn kosztowo, bezpieczn i elastyczn infrastruktur, ktra pozwala na analiz i dostosowanie si do potrzeb biznesowych. Dzia IO zajmuje si m.in. projektami zwizanymi z systemami operacyjnymi, bazami danych, wirtualizacjami, sieciami komputerowymi, pamiciami masowymi, SAP Basis, bezpieczestwem informatycznym oraz obsug projektw informatycznych.

  Kariera w Infrastructure Outsourcing opiera si przede wszystkim na pracy w wielokulturowym rodowisku oraz dostpie do najnowszych technologii. Wsppracujemy z firmami z sektorw takich jak: FMCG, lotnictwo, bankowo, finanse czy ubezpieczenia.

  Naszym pracownikom oferujemy udzia w midzynarodowych projektach, realizowanych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech. Proponujemy take elastyczne godziny pracy oraz moliwo pracy zdalnej.

  Do pracy w IO zapraszamy absolwentw studiw technicznych lub informatycznych oraz profesjonalistw z kilkuletnim dowiadczeniem i bardzo dobr znajomoci jzyka angielskiego. Znajomo innych jzykw obcych bdzie dodatkowym atutem.

 • Praktyki w Accenture

  Odbywajc patne praktyki w Accenture, zdobdziesz dowiadczenie w jednej z najbardziej prestiowych firm na wiecie! Do wzicia udziau w praktykach zapraszamy przez cay rok. Kada osoba, ktra otrzyma pozytywn ocen pracy, ma pniejsz szans na zatrudnienie w Accenture.

  10

 • ConsultingJeli interesuj Ci zagadnienia, zwizane z doradztwem biznesowym i chcesz wsptworzy rozwizania optymalizujce dziaalno najwikszych firm na rynku, wybierz praktyki w Accenture Management Consulting.

  Jeli chcesz pracowa przy duych projektach m.in. wdroeniach platformy SAP, systemw klasy CRM czy Business Intelligence, realizowanych dla naszych wiodcych klientw oraz jeste studentem lub absolwentem kierunkw informatycznych, zapraszamy na praktyki do dziaw Business & Systems Integration oraz Technology Consulting.

  11

  Odwied nasz stron internetow: kariera.accenture.com oraz docz do Accenture w Polsce na

  Przykadowe zadania: Projektowanie procesw biznesowych. Analiza danych. Analiza, testowanie oraz wdraanie i integracja

  systemw informatycznych.

  Praktyki studenckie w dziale konsultingu umoliwiaj: Zdobycie dowiadczenia w renomowanej firmie

  o ugruntowanej pozycji na rynku. Uczestnictwo w projektach realizowanych dla klientw

  polskich i zagranicznych.

  Oferujemy take: Opiek dowiadczonego mentora. Konkurencyjne wynagrodzenie. Moliwo nawizania staej wsppracy z Accenture.

  http://www.kariera.accenture.comhttps://www.facebook.com/AccenturewPolsce

 • Technology

  Jeli jeste studentem lub absolwentem kierunkw technicznych, a programowanie to Twoja pasja, rozpocznij praktyki w jednym z zespow Accenture Delivery Center.

  Praktyki zwizane s z aktualnie prowadzonymi projektami biznesowymi. Studenci maj moliwo wsptworzenia aplikacji dla midzynarodowych klientw, poznajc specyfik pracy na duych projektach.

  Minimalna dyspozycyjno praktykanta to 20 godzin w tygodniu. Grafik praktyk ustalany jest indywidualnie z kadym z uczestnikw.

  Przykadowe zadania: Implementacja, dokumentowanie i testowanie

  wybranych funkcjonalnoci zoonych systemw informatycznych.

  Udzia w przygotowaniu procesw wdraania i aktualizacji systemw informatycznych.

  Pomoc w diagnostyce i usuwaniu bdw w systemie.

  Praktyki w Accenture Delivery Center to doskonaa okazja, aby zdoby cenne dowiadczenie w duej, midzynarodowej firmie. Wielu z naszych praktykantw zostaje u nas na stae.

  Docz do Accenture d Delivery Center na

  https://www.facebook.com/pages/Accenture-Lodz-Delivery-Center/116247701825110

 • 13

  Odwied stron internetow BPO: accenture.pl/bpo

  Outsourcing

  Osoby rozpoczynajce swoj karier w Outsourcingu, aplikuj na stanowisko Junior. Wybierajc prac w tym obszarze, masz do dyspozycji szerokie spektrum moliwoci. Moesz rozwija si w rnych dziaach, w zalenoci od Twoich umiejtnoci i zainteresowa.

  Rozpoczcie kariery na stanowisku Junior w Centrum Usug Outsourcingowych Accenture umoliwia:

  Zdobycie dowiadczenia w renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

  Uczestnictwo w projektach realizowanych dla klientw polskich i zagranicznych.

  Szkolenia (wyjazdy zagraniczne, e-learning).

  Moliwo zdobycia formalnej certyfikacji na poszczeglnych szczeblach kariery zawodowej.

  Dostp do najlepszych rozwiza, zaawansowanych technologii i nowoczesnych procesw.

  Rozwj kariery w strukturach firmy - indywidualne cieki kariery zawodowej.

  http://www.accenture.pl/bpo

 • Proces rekrutacji

  W Accenture stawiamy na najlepszych. Wysoka jako usug, ktre wiadczymy klientom sprawia, e od naszych kandydatw oczekujemy specjalistycznych umiejtnoci, ktre weryfikowane s podczas procesu rekrutacji.

  Proces ten skada si z kilku etapw. Kady z nich ma swj wasny cel. Zaley nam przede wszystkim na poznaniu Ciebie i Twoich oczekiwa, ale rwnie na sprawdzeniu Twoich kompetencji. Kada aplikacja traktowana jest indywidualnie. Jeli pozytywnie ocenimy przesane przez Ciebie dokumenty, otrzymasz zaproszenie do udziau w kolejnych etapach rekrutacji, ktre - w zalenoci od wybranego obszaru - bd wyglday nastpujco:

  Consulting

  Proces rekrutacji na praktykiRozmowa telefoniczna ze specjalist z dziau HR spotkanie prowadzone przez Kierownika Projektu lub czonka jego zespou oferta praktyk.

  Proces rekrutacji na stanowisko Analityka w dziale konsultinguTesty SHL (testy analityczne) rozmowa rekrutacyjna ze specjalist z dziau HR spotkanie z Managerem weryfikujce kompetencje kandydata spotkanie z Senior Managerem oferta pracy.

  Odwied nasz stron internetow: kariera.accenture.com oraz docz do Accenture w Polsce na

  http://www.kariera.accenture.comhttps://www.facebook.com/AccenturewPolsce

 • Technology

  Proces rekrutacji na praktykiPrzekrojowy test umiejtnoci programistycznych spotkanie z ekspertem technologicznym oferta praktyk.

  Proces rekrutacji do Dziau TechnologyPrzekrojowy test umiejtnoci programistycznych rozmowa telefoniczna ze specjalist z dziau HR spotkanie z ekspertem technologicznym rozmowa z Kierownikiem Projektu oferta pracy.

  Docz do Accenture d Delivery Center na i sprawd nasz przykadowy test umiejtnoci programistycznych.

  Outsourcing

  Proces rekrutacji do Dziau BPORozmowa telefoniczna ze specjalist z dziau HR spotkanie ze specjalist z dziau HR oraz sprawdzenie znajomoci jzyka obcego i test wiedzy spotkanie z Liderem Zespou weryfikujce dowiadczenie i umiejtnoci rozmowa z Managerem (opcjonalnie) oferta pracy.

  Proces rekrutacji do Dziau IORozmowa telefoniczna ze specjalist z dziau HR sprawdzenie znajomoci jzyka angielskiego telefoniczna rozmowa z Liderem Zespou rozmowa ze specjalist z dziau HR test umiejtnoci oraz rozmowa z Liderem Zespou weryfikujca dowiadczenie i umiejtnoci Rozmowa z Kierownikiem Projektu lub klientem (opcjonalnie) oferta pracy.

  15

  https://www.facebook.com/pages/Accenture-Lodz-Delivery-Center/116247701825110

 • Accenture to nie tylko praca. Zaangauj si. Osigaj wicej. Zosta doceniony.

  Zaangauj si Klub Biegacza Accelerate

  Zaley nam na rozwoju i integracji naszych pracownikw. Zdajemy sobie spraw, e nic nie tworzy zgranego zespou lepiej, ni dzielenie wsplnych pasji. Energia i zaangaowanie naszych kolegw z firmy zaowocoway powstaniem Klubu Biegacza Accelerate. Dziki niemu bieganie jest dzisiaj najchtniej i najliczniej uprawianym sportem w Accenture. Do klubu zapisanych jest ponad 200 naszych pracownikw z Warszawy i odzi.

  W cigu swojego istnienia, Accelerate stao si najpopularniejszym firmowym klubem biegowym w Warszawie. Nasi pracownicy uczestnicz we wszystkich najwaniejszych wydarzeniach sportowych w kraju coraz czciej s to take imprezy midzynarodowe! W Biegnij Warszawo 2012, najwikszym biegu organizowanym w stolicy, reprezentowao nas ponad 100 osb!

  Klub prowadzi swj portal internetowy: www.accelerateclub.com, na ktrym znale moecie wszystkie najwaniejsze informacje.

  Odwied stron Klubu Biegacza Accelerate: accelerateclub.com

  http://www.www.accelerateclub.com

 • Osigaj wicej spoeczna odpowiedzialno biznesu

  Jestemy tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna. Dziki naszej globalnej inicjatywie Skills to Succeed, wpywamy na rozwj modych, utalentowanych ludzi. W 2010 r. postawilimy sobie ambitny cel, aby w ramach programu podzieli si nasz wiedz niezbdn do znalezienia zatrudnienia z 250 000 osb. A wszystko to do 2015 roku. Niemoliwe? A jednak! Plan ten zrealizowalimy przed terminem, wyznaczajc sobie tym samym nowy cel: w zaoonym czasie ponad p miliona osb otrzyma nasze wsparcie w zdobyciu potrzebnych kwalifikacji.

  W wymiarze lokalnym Accenture Polska wsppracuje z Fundacj Modzieowej Przedsibiorczoci oraz z Fundacj Integracja, wspieramy rwnie podopiecznych Fundacji w. Mikoaja.

  17

 • Consulting Budynek Warsaw Towers

  ul. Sienna 39, Warszawa tel.: 022 464 0000

  Technology (Delivery Center Poland)Accenture Technology Solutions (ATS) Budynek Warsaw Towers

  ul. Sienna 39, Warszawa tel.: 022 464 0000

  d Delivery Center (LDC) University Business Park

  ul. Wlczaska 178, d tel.: 042 239 2200

  Outsourcing (BPO, IO) Budynek Europlex

  ul. Chocimska 17, Warszawa tel.: 022 349 7000

  Budynek Mix Jasnogrska ul. Jasnogrska 11, Krakw tel.: 012 349 5600

  Copyright 2013 AccentureAll rights reserved.

  Accenture, its logo, andHigh Performance Deliveredare trademarks of Accenture.

  The paper used in this brochure is from foreststhat are managed in an environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable manner.

  Be greater than.

  strona nastepna 20: strona poprzednia 2: strona nastepna 2: Button 2: strona poprzednia 4: strona nastepna 4: Button 3: strona poprzednia 5: strona nastepna 5: Button 4: strona poprzednia 6: strona nastepna 6: Button 5: strona poprzednia 7: strona nastepna 7: Button 6: strona poprzednia 8: strona nastepna 8: Button 7: strona poprzednia 9: strona nastepna 9: Button 8: strona poprzednia 10: strona nastepna 10: Button 9: strona poprzednia 11: strona nastepna 11: Button 10: strona poprzednia 20: Button 11: