Top Banner
PÁLYÁZAT 2012. ÉV A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszter Pászti Miklós Alapítvány 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 1. Tel.: (23) 310-636 Adósz.: 19186168-1-\3 M: 64500058-12552432 BlA A ÁG Y vo s E ATAL rke tés sZá . .. 2012 MÁRt r 9. . Iktatá, idCjc··· ·············,·········· l 0· . .., .. · I lk t. M"m :. .. .. I: ... .. s. . . · · .I @ · { : : : I . _ Ú gYm lé"5 : . .... ....... ... ... = :� : . . _.. : : .: ... .
20

A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

Feb 27, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

PÁLYÁZAT 2012. ÉVRE

A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány

Bolyki Eszter

�� Pászti Miklós Alapítvány

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 1. Tel.: (23) 310-636

Adósz.: 19186168-1-\3 MNB: 64500058-12552432

POBlAATOIU3ÁGY vÁRos LG RMESTERI 'UVATAL

::irkeZ1etés sZá.",a�"?9.... 2012 MÁRt r 9. . Iktatá, idCjc:····�·············,··········l'?0.· .... , .. :?- · I lkt.M"zám:... .. I: ... .L.'b .. s.: .. . � ·':<·.I@· {:�::I ._ÚgYmlé"5: .................. =�=:�./.: .. _ .. ::.: ... .

Page 2: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

PÁLYÁZATI ADATIAP A BIATORBÁGYON MÚKÖDÓ TÁRSADALMI SZERVEZETEK 2012. tvl TÁMOGATÁSÁRA KIIRT

PÁLYÁZATHOZ

ál d . P �yázó szervezet a ata, PÁLYÁZO SZERVEZET NEVE

PÁLYÁZO SZERVEZET CIME

PALYAZO SZERVEZET TELEFONSZAMA

SZERVEZET HONLAPJA

I é I tárn tás IgE nye t oga PALYAZO S�ERVEZ�ALTAL ELOZOEVBEN ELNYERT TAMOGATAS OSSZEGE PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÁLTAL IGÉNYELTTÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Pályázó szervezet képvisel6jének adatai A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ELNÖKEjVEZETÓjE PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELÓjÉNEK NEVE

PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELÓjÉNEK CIME PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELÓjÉNEK ELEKTRONIKUS LEVÉLcíME PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELÓjÉNEK TELEFONSZÁMA

Szervezet adatai

SZÁMLAVEZETÓ PÉNZINTÉZET MEGNEVEZÉSE

PÁLYÁZÓ SZERVEZET BANKSZÁMLASZÁMA

PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADÓSZÁMA

PÁLYÁZÓ SZERVEZET BíRÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK SZÁMA

NYILATKOZAT KÖZHASZNUSAGROL (A megfe/e/6 vá/asz beJe/ö/end6)

PÁLYÁZÓ SZERVEZET ÉRTESíTÉSI/LEVELEZÉSI cíME

���ttl\\ \-\\\(\..�� O;U).:W\�\\'�V 2.\)�, �(Q\\),�QQ\I\ bQ\{)\l!, Q . \.1... I

,

(xl -1}.'J:l- W.l- & bb

l{�O . OOO· - -\{ 1.4S00((\.�.

1>�'...1.)1Á \ �s,rr.�Q, Ul .. .

�()6" 'b\cJ\)�0..(),\.f \ kdvl�� ft.;.. LI. . 'b. IL�� ci. �G�\i lu.

(X0- rJ..'b- Mb-��i

1h\l1l� f'\oS.<.\\�\( ��\�I:\�\\.kh",,�\ 5g�OO\�G - \�O9.�"�

��t�!O,�& -I-Ib

� .'Vi<\1 Q,DJ341 Ili' D Kiemelked6en közhasznú szervezet II Közhasznú szervezet D Nem közhasznú szervezet

"?o:.'lrth: \J,..\\c..\6� W��\A.l..\ 1:ci.,\I<..� C�� t()�\ 1JÚA.\\)� ��, 1J<:>w� G - li. I -

" Kijelentem, hogy a pálrázati feltételeket elfogadom és fenti adatok a valóságnak me lelnek.

Kelt: 1'���4,Q�JL9.}. Qq. .. . .

Tisztelt Pályázó I A BIATORBÁGYON MÚKÖOÓ CIVIL SZERVEZETEK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthat6ságár61 szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik, mivel Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetéséből Biatorbágy Képviselőwtestülete pályázati

Page 3: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

1. sz. melléklet

A Pászti Miklós Alapítvány tevékenységének ismertetése

Az Alapítvány 1993-ban történt bejegyzése óta, - az Alapító Okirattal összhangban, s céljának megfelelően, az alábbi feladatokat, tevékenységeket támogatja:

• Az Alapítvány feladatának tekinti Pászti Miklós zeneszerző, Liszt­díjas karnagy emlékének ápolását, munkásságának, nemzetközileg elismert kórusműveinek megismerését, széleskörű megismertetését, bemutatását a hazai és külföldi fellépéseken, versenyeken, fesztiválokon a Pászti Miklós Vegyes Kórus által.

• Aktívan részt vállal Biatorbágy zenei életének fejlődésében. A különböző csoportok működését, rendezvényeiken a színvonalas fellépést szakmailag is, anyagilag is támogatja. Az óvodákban, iskolákban folyó zenei tevékenységet figyelemmel kíséri, szakmai és gyakorlati segítséget nyújt, ahol szükséges. Támogatja a különböző csoportok részvételét a kistérségi zenei rendezvényeken.

• Segítséget nyújt a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei rendezvényeinek, versenyeinek szervezéséhez, lebonyolításához. Támogatja a művészeti táborokat, s évenként megjutalmazza a kimagasló eredményt elért tanulókat, tanárokat a Művészetoktatás Napján.

• Az Alapítvány lehetőséget biztosít és szervezi a "Zene Világnapja az esélyegyenlőség nevében" cÍmű nagysikerű rendezvényt, ahol a sérült fiatalok - a régióban működő kis kamaracsoportjaikkal, zenekaraikkal - e koncerten mutathat ják be tudásukat.

Page 4: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

2. sz. melléklet

A Pászti Miklós Alapítvány 2012. évi munkaterve, költségvetési terve

A Pászti Miklós Alapítvány, a Képviselő-testület döntése, s az Alapító Okiratban foglalt feladatai alapján több csoportot képvisel, támogat. Így ettől az évtől kezdve a Biatorbágyi Népdalkör és a Pászti Miklós Vegyes Kórus is ebben a munkatervben és költségvetési tervben szerepel. la Népdalkör külön csatolta munkatervét, költségvetési tervezetét.!

Ebben az esztendőben az alábbi rendezvényeket, tevékenységeket szeretnénk támogatni: Áprilisban "Pászti Napok":

I. nap: művészeti iskolai koncert: néptáncosoknak élő zenekar biztosítása: színpadi dekoráció, csokrok, Művészetoktatás Napja: kitüntetések:

II.nap: 20 éves jubileumi Kórus koncert Zenekari kísérethez:

Táncosok: Technika: Fogadás a koncert után: Szólisták:

Májusban Piliscsabai Egyházzenei Kórusfesztivál

40.000.-Ft 15.000.-Ft 50.000Ft

50.000.-Ft 40.000.-Ft 40.000.-Ft

150.000.-Ft 50.000.-Ft

Nagyegyháza Hangistáló: Regionális Kórustalálkozó

Herceghalom Kistérségi Kórustalálkozó

Júniusban végzős növendékek, éltanulók jutalmazása: Testvérvárosi Napokon a kórus fellépése

Augusztusban: a városi ünnepségen összkari fellépés

Szeptemberben Operamesék hangversenysorozat Októberben: Zenevilágnapi koncertek:

I. művészeti iskolai II. sérült fiatalok 5. Esélyegyenlőségi Koncertje Papp Lajos Zongoraverseny /megyei

Novemberben a kórus 2 napos gánti felkészítő tábora

Decemberben 2 Adventi Kórus Koncert Bián és Torbágyon

50.000.-Ft

250.000.-Ft

100.000.-Ft IOO.OOO.-Ft

250.000.-Ft 120.000.-Ft

Karnagyi tiszteletdíj: J2x30.000Ft= 360.000.-Ft

közös költségek: kották, papírok, nyomdafesték, irodaszerek, nyomda: könyvelői díj: A Népdalkör leadott részletes költségvetése: Mindösszesen:

100.000.-Ft 120.000.-Ft 640.000.-Ft

2,525.000.-Ft

la művészeti iskola rendezvényeit félkövérrel, a kórus koncertje it dőlt betíivel je/öltem.!

Page 5: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

Ebből a művészeti iskola rendezvényeinek támogatási terve: 755.000.-Ft

A Pászti Miklós Vegyes Kórus rendezvényeire: 810.000.-Ft

A sérült fiatalok koncertjére: lOO.OOO.-Ft

A Biatorbágyi Népdalkör igényelt támogatása: 640.000.-Ft Beszámoló, részletezés külön csatolva

Közös költségek:meghívók, kották, nyomdafesték, papír, irodaszer:l00.000.-Ft Könyvelő éves díja: 120.000.-Ft

Mindösszesen: 2,525.000.-

Biatorbágy Város Képviselő-testülete által a civil szervezetek részére kiírt pályázaton Alapítványunk az alábbi rendezvényekhez kér támogatást:

Művészeti iskola rendezvényei közül:

• Operamesék hangverseny sorozat: • Papp Lajos Zongoraverseny/megyei:

Pászti Miklós Vegyes Kórus rendezvényei közül:

• 20 éves jubileumi Pászti Koncert: • Karnagyi tiszteletdíj:

Sérültek Zenevilágnapi Koncertje:

A Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelme:

Mindösszesen:

2S0.000.-Ft. 300.000.-Ft

ISO.OOO.-Ft 240.000.-Ft

ISO.OOO.-Ft

400.000.-Ft

J.480.000.-Ft

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, támogassa - lehetősége szerint -alapítványunkat, hogy sokaknak örömet szerezhessünk rendezvényeinkkel.

Köszönettel: r1t,QQ l-: � ;09�;�szter a kuratórium elnöke

Page 6: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

3.sz. melléklet

Beszámoló és értékelés az előző évi (2011) tevékenysége kről.

A Pászti Miklós Alapítvány az előző évben sok-sok művészeti iskolai rendezvényt tudott kisebb-nagyobb mértékben támogatni:

a Farsangi bált (hangverseny, vetélkedő, jelmezbál és táncház) a Regionális Gitárfesztivált a Pászti Napok Koncert jeit a Művészetoktatás Napját a Regionális Táncfesztivált a

"Zene Világnapja az esélyegyenlőség nevében" CÍmű koncertet

s az "Öregdiák" koncertet,

A fenti rendezvények közül a Gitárfesztivált, a Táncfesztivált, a sérültek koncertjét és az Öregdiák koncertet támogattuk az elmúlt évben kapott pályázati pénzből, (450.000Ft), melynek pénzügyi beszámolóját, számlákkal együtt már leadtam.

Különösen jelentős sikere volt az Öregdiák koncertnek, ahol volt növendékeink profi muzsikosokból álló kamarazenekari kisérettel játszhattak szólistaként, mindannyiunk nagy megelégedésére. Ilyen lehetősége nagyon ritkán van egy diáknak! Örülünk, hogy ezt megszervezhettük.

S a másik rendezvény, aminek szintén nagyon jó visszhangja volt, a sérült fiatalok koncertje. 60-nál több aktív résztvevője volt e rendezvénynek. A Faluház minden dolgozója nagy empátiával, szeretettel és figyelemmel volt segítségül a rendezvény ideje alatt a fiataloknak, amit ez úton is szeretnék megköszönni!

A Pászti Miklós Vegyes Kórus kiemeit programjai a következők voltak: • A Pászti Napi Kóruskoncert,az Etyeki Signum Kórus vendégszereplésével • A Piliscsabai Egyházzenei Fesztiválon való részvétel • Kolontáron, meghívásukra a Falunap alkalmából énekeltünk nagy sikerrel • S a már hagyományos, de mindig szívet melengető Karácsonyi

Koncertek, a biai és a torbágyi katolikus templomban • Fentieken kívül természetesen a városi rendezvényeken is mindig részt

vettünk, amikor igényelték. Ezeknek a rendezvényeknek a számláival a Faluház felé számoltam el. Köszönöm a Képviselő-testületnek, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé tették, hogy az elmúlt évben is magas színvonalú rendezvényeket szervezhettünk.

Page 7: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

4.sz. melléklet

Nyilatkozat az 1 % és egyéb támogatásokról,

• A Pászti Miklós Alapítvány a 2011. szeptemberi előrejelzés szerint a felajánlott l % -ból 303.320Ft-t kap, amit adminisztrációs hiba miatt még nem utalták át, de ígéretet kaptunk, hogy hamarosan megérkezik az összeg.

• A 2012. év októberében esedékes 1 %-nál is legalább 300.000Ft-ra számítunk.

• Az Önkormányzat által kiírt pályázaton szeretnénk, ha megkapnánk az 1.480.000Ft-ot

• Egyéb pályázatok és cégek támogatásából 500.000Ft.-ra számítunk.

Fentiek alapján a 2012. évre 2.583.320Ft. bevételre számítunk, ennek alapján készítettük el éves munkatervünket és költségvetésünket.

Page 8: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

BESZÁMOLÓ ÉS KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZET

2012. ÉVRE

Biatorbágyi Népdalkör Köllő Attila

Page 9: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

Terveink 2012. évre

A 2012-es évre is szeretnénk a kapcsolatainkat azokkal a csoportokkal megtartani és ha lehetőség adja bővíteni is, mert ezeken a rendezvényeken keresztül tudjuk összemérni ismereteinket, tudásunkat más hasonló jellegű szervezetekkel. Szeretnénk azokat a szel-vezeteket meghívni egy "Népdalkörök Találkozójára" akik bennünket meghívtak és további új kapcsolatokat létrehozni. 2012-ben is szeretnénk részt venni a helyi kulturális rendezvényeken. A Faluházzal tartva a kapcsolatot, mindég időben tudtunk egyeztetni és a felkéréseknek eleget tenni.

Várható kiadásaink: útiköltség és ajándék(Fót, Dunavarsány): 80.000 Ft. - népzeni találkozó: (zsűri díj, megvendégelés, emléklap) 140 OOO Ft. - a hangszerek karbantartása, húrozása. 20 OOO Ft - négy fellépő férfimellény: 32 OOO Ft

(A tavalyi évben sikerült egyforma nadrágokat csináItatni a férfi tagok részére. A női ruhatárat már sikerült felújítani)

-KÓTA éves díj: 8.000 Ft! év (befizetés nélkül nem mehetünk minősítésre, versenyre)

Mindösszesen:280.000Ft

A Biatorbágyi Népdalkör költségvetésében nem szerepel tiszteletdíj, hiszen amióta vezetésem alatt van, soha nem kaptam. Eddigi munkámat csak elismeréssel jutalmazták, anyagi juttatásban nem részesültem. Egy művészeti vezető más dalkömél, kórusnál, átlag havi 30.000 Ft.-ban részeszül. Ez éves szinten: 12x30.000Ft= 360.000Ft+ 280.000Ft= 640.000Ft Pozitív döntést önöktől várok, de nem szeretném, ha az a juttatás, a csoport költségvetését terhelné. Egyéb előre nem látható kiadás adódhat ez év folyamán, de azokat megpróbáljuk saját forrásból és más pályázati lehetőségekből előteremteni. Terveink megvalósításához és működésünkhöz kéljük a segítséget. Reméljük, hogy az utóbbi évek bizonyították, hogy "nem kidobott pénz"a ránk fordított kiadás és hasznos Biatorbágy kulturális életében. Mindenkinek köszönjük az eddigi segítséget.

Biatorbágy 2012.ápr.5.

Tisztelettel: Köllő A�ila . " " muv.vezeto: .. . ' . ... �.

Page 10: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

Áttekintés "Biatorbágyi Népdalkör" 2011 évi tevékenységéről

A Biatorbágyi Népdalkör megalakulása óta, a magyar népzene ápolását, tanulását és ismertetését tartja az egyik legfontosabb feledatának. A magyar népi kultúra megismerése, ápolása, átadása nem csak szép feladat, de kötelesség is. A népdalkör igyekszik minden olyan lehetőségel élni, hogy terjessze, ismertesse, ápolja a magyar népi kultúrát. Ezek a lehetőségek a helyi és környékbeli rendezvények. Tartjuk a kapcsolatot más települések dalköreivel, hiszen egymás rendezvényein van lehetőség a szereplésre, megmérettetésre. A helyi kulturális rendezvényeken rendszeresen részt veszünk.

20 ll. évben a következő alkalmakon szerepeltünk:

- Faluház Márc. 15. Nemzeti Ünnep - Mozgáskorlátozottak rendezvénye - máj.14. Dunavarsány "országos minősítés" (Arany fokozat) - máj.28. Isaszeg "májfadöntés" (Hagyományápoló rendezvény) - jun. Testvérvárosi találkozó - okt. 15. "Szerezz jó barátokat . .. " (népzenei találkozó, Cd. bemútató) - karácsonyi műsor a torbágyi katolikus templomban - karácsonyi műsor a torbágyi református templomban - karácsonyi műsor a biai kat. Templomban - közös munkában vettünk részt a Szeret zenekarral egy helyi dalkincs anyagának a felvételeiben és megjelentetésébené.(Kodály Zoltán gyűjtése alapján a környék településein, egykori "biai járás"-ban)

A 201 l -ben kapott támogatást köszönjük, a Faluház felé számlákkal elszámoltunk. Tevékenységünkben sok segítséget nyújtott a Faluház, ahol rendszeres próbáinkat tarthatj uk.

Köllő Attila �2zető

ví �

Page 11: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

Budapest Környéki Törvényszék

Pk.62541/1993

KIVONAT

alapítvány nyilvántartási adatairól

Az alapítvány nyilvántartási száma: 693

Az alapítvány neve: Pászti Miklós Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross G.u. 1.

Az alapítvány célja: Pászti Miklós emlékének ápolása, biatorbágyi Pászti Zeneiskola kimagasló eredményt elért növendékek anyagi támogatása, ének és zenefejlődés támogatása.

Az alapítvány célja szerinti besorolása:

Az alapítvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye: Bolyki Eszter , 2051 Biatorbágy, Jókai u.3 l .sz.

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat

száma, kelte: Pk.62541/1993/1, 1993.07.19.

A kivonat a fent meghatározott alapítvány 2012 év március hó 07. napján hatályos adatairól készült.

Kelt: ,2012. év március hó 07. napján.

Page 12: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

, ,

, , "

PASZTI MIKLOS ALAPITVANY

ALAPÍTÓ OKIRATA

2010. augusztus 30.

1. oldal, összesen: 8

Page 13: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. szakasza, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi elVI. tv. alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú alapítvány létrehozásáról.

1. Előzmények

1993. február l-jén két alapító - Dr. Barócsiné pászti Nóra és Dr. Barócsi Zoltán -létrehozta a Pászti Miklós Alapítványt (a továbbiakban: az "Alapítvány") abból a célból, hogy ápolja pászti Miklós zeneszerző, karnagy emlékét, megismertesse munkásságát; anyagilag támogassa a Biatorbágyi pászti Miklós Zeneiskola zene- és énektanulásban kimagasló eredményt elért növendékeit; támogassa az ének-zeneoktatást anyagi eszközökkel.

Az Alapítvány önálló jogi személy, amelyet a Pest Megyei Bíróság vett nyilvántartásba. Országos nyilvántartásbeli azonosítója: 62361/1993. Az Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 1. Pk. AM. 62541/1993/10 számú határozatával, 1998. január 01-i hatállyal közhasznú szervezetnek minősítette.

Az Alapítvány alapítói a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.62.541/1993/17. számú, hiánypótlásra felhívó végzésének megfelelően (a módosításokat lásd dőlt betűvel, aláhúzva), továbbá a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.62.541/1993/19. számú, hiánypótlásra felhívó végzésének megfelelően ((a módosításokat lásd dőlt betűvel, aláhúzva, félkövéren szedve) az alábbiakkal egészítik ki az Alapítvány Alapító okiratát :

2. Az alapítók neve, lakcíme

• Dr. Barócsiné pászti Nóra (1051 Budapest, Október 6. u. 16.) • Dr. Barócsi Zoltán (1051 Budapest, Október 6. u. 16.)

3. Az Alapítvány elnevezése:

PÁSZTI MIKLÓS ALAPÍlYÁNY

4. Az Alapítvány székhelye:

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.

S. Az Alapítvány céljai:

• Az Alapítvány feladatának tekinti pá szt i Miklós zeneszerző, Liszt-díjas karnagy emlékének ápOlását, munkásságának, nemzetközileg elismert kórusműveinek megismerését, széleskörű megismertetését, bemutatását a hazai és külföldi fellépéseken, versenyeken, fesztiválokon a pászti Miklós Vegyes Kórus által.

Aktívan részt vállal Biatorbágy város zenei életének fejlesztésében. A különböző csoportok mÜködését, rendezvényeiken a színvonalas fellépést szakmailag is, anyagilag is támogatja. Az óvodákban, iskolákban folyó zenei tevékenységet figyelemmel kíséri, szakmai és gyakorlati segítséget nyújt, ahol szükséges. Támogatja a különböző csoportok részvételét a kistérségi zenei rendezvényeken.

2. oldali összesen: 8

Page 14: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

• Segítséget nyújt a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei rendezvényeinek, versenyeinek szervezéséhez, lebonyolításához. Támogatja a művészeti táborokat, s évenként jutalmazza a kimagasló eredményt elért tanulókat, tanárokat a Művészetoktatás Napján.

• Az Alapítvány lehetőség·et biztosít és szervezi a "Zene Világnapja az

esélyegyenlőség nevében" című nagysikerű rendezvényt, ahol a sérült fiatalok a régióban működő kis kamaracsoportjaikkal, zenekaraikkal, koncerten mutathat ják be tudásukat.

6. Az Alapítvány cél szerinti tevékenységei:

Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi elVI. törvény 26.§ szakasz c) pontjában meghatározott - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló - közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, • kulturális tevékenység,

7. Az Alapítvány típusa:

Az Alapítvány nyitott, így valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösség a célok megvalósításához csatlakozhat, ha a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is.

Az Alapítvány részére történő felajánlás lehet pénz (tőke, kamat, járadék, értékpapír, deviza), jog, (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati- és tulajdonjog, tevékenység, közreműködés) dolog időleges vagy végleges átruházása. A felajánlás történhet az Alapítvány céljaival összhangban álló, de a felajánló által kiemeit, meghatározott célra is. A csatlakozáshoz nem szükséges a kuratórium elfogadó nyilatkozata.

Az Alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásai ból.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

8. Az Alapítvány induló vagyona:

Az Alapítók által felajánlott összeg 100.000,- (egyszázezer) Ft. Egyben az Alapítók felajánlották a zeneiskola számára pászti Miklós hagyatékában található ének és zenei témájú könyvek, szakkönyvek, kották stb. egy részét, melynek értéke 76.920,- Ft (hivatalos értékelés 1992. december lS-én mellékelve a Pest Megyei Bí róság részére).

Az Alapítók ezen kívül biztosítják a működéshez szükséges tárgyi feltételeket.

9. Az Alapítvány vagyonának felhasználása:

Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak.

3. oldal, összesen: 8

Page 15: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

Az Alapítvány támogathat minden, az alapító okiratban lefektetett célt, ennek érdekében pályázatot írhat ki, ajánlásokat és támogató jelentkezéseket vizsgálhat meg és dönthet azok elfogadásáról. Az Alapítvány alapítói vagyonát értékmegőrző jelleggel - a kuratórium döntése szerint - vállalkozási kockázattal nem járó módon kell befektetni. Ezen összegnek csak a kamatai használhatók fel. Az Alapítvány számláján - az alapítói vagyonon felül - megjelenő egyéb összegek az Alapítvány céljaira szabadon felhasználhatók.

Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, valamint az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek között a Kuratórium dönt. Ennek keretében jogosult az alapítvány vagyonával kapcsolatos mindennemű döntés meghozatalára.

Az alapítvány biztonságos működésének garanciája érdekében a Kuratórium 100.000,- Ft összegű tartalékalapot képez, amelynek esetleges felhasználásáról kizárólag a Kuratórium dönthet.

Az alapítványi vagyon tőkéje, illetve a tőke kamatai - a tartalékalapot kivéve -egyaránt felhasználhatók az Alapítvány céljai érdekében.

A pályázati vagy más úton - az erre felhatalmazott testület által - megítélt vagy meg nem ítélt támogatások ellen a pályázónak fellebbezési joga nincs.

Az Alapítók és az Alapítványhoz csatlakozók az Alapítvány részére történt befizetésieket nem követelhetik vissza. Az alapítványi vagyon és annak minden növekménye, hozadéka csak az Alapítvány céljaira használható fel.

Az alapítványi vagyonból kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működésével és fejlesztésével kapcsolatban felmerült minden ráfordítást és kiadást is.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a fent meghatározott közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az Alapítók felhatalmazzák az Alapítványt, hogy az 5. pontban meghatározott célok elérése érdekében az alapítványok gazdálkodáSi rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott körben ellenértékért szolgáltatást végezzen.

10. Az Alapítvánv szervezete

Az Alapítvány legfőbb képviselő és döntést hozó szerve az Alapítók által megbízott kuratórium. A Kuratóriumi jelenlegi tagjainak megbízása a jelen Alapító okirat aláírásától kezdődő 3 évre szól.

A kuratórium tagjai:

• pászti Miklós Zeneiskola mindenkori igazgatója, jelenleg: Korbuly Klára (2051 Biatorbágy, Tulipán u. 24.)

• Bolyki Eszter (2051 Biatorbágy, Móricz Zsigmond út 3.) • Tóthné Gyarmati Magdolna (2051 Biatorbágy, Füzes u. 64.) • Lisztes László (2081 Piliscsaba, Bartók Béla út 12.) • Kacsó Andrásné (2051 Biatorbágy, Ország út 11.) • Dr. Barócsiné pászti Nóra (1051 Budapest, Október 6. u. 16.)

4. oldal, összesen: 8

Page 16: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

• Dr. Barócsi Zoltán (1051 Budapest, Október 6. u. 16.)

A Kuratórium tagjai közül elnököt választ. A Kuratórium elnöke, egyben az Alapítvány képviselője:

• Bolyki Eszter (2051 Biatorbágy, Móricz Zsigmond út 3.)

Bankszámla feletti rendelkezéshez az elnöknek és a kuratórium 1 tagjának -bejelentett módon történő - együttes aláírása szükséges.

A kuratórium tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában látják el, esetlegesen felmerült szükséges és igazolt kiadásai kat azonban az Alapítvány megtéríti.

11. A Kuratórium működése

A Kuratórium felelőssége az Alapítvány céljaira rendelt leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. A Kuratórium tagjai minden tőlük telhető intézkedést megtesznek azért, hogy az alapítványi célok elérése érdekében felmerült szükséges kiadásokat ellensúlyozzák, az alapítvány folyamatos működéséhez szükséges fedezetet előteremtsék. A vagyonpótlásra és vagyongyarapításra irányuló intézkedések azonban nem veszélyeztethetik az alapítványi célok megvalósítását. A Kuratórium dönt az egyes támogatási módokon belül az odaítélés módjáról, esetleges feltételeiről, a kedvezményezettek kiválasztásáról, továbbá dönt az alapítványi vagyon hasznosítási módjáról. Az alapítványi szolgáltatások igénybevétele a Kuratóriumnak az Alapító Okirat és a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban meghozott határozatai alapján történik.

A Kuratórium munkáinak ütemezését és ülésrendjét maga határozza meg. A Kuratórium tagjai az alapítvány munkájában csak személyesen vehetnek részt. A tagság megszűnik kilépéssel, elhalálozással, a megbízás lejártával, három másik tag javaslatára történő visszahívással.

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a tárgyév májUS hónap 31. napjáig ülésezik (rendes Kuratóriumi ülés). A rendes ülésén hagyja jóvá a Kuratórium az Alapítvány tárgyévet megelőző évéről szóló beszámolót. Össze kell hívni akkor is a Kuratóriumot, amennyiben azt az ok megjelölésével legalább két kuratóriumi tag kéri (rendkívüli Kuratóriumi ülés).

• A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze, a napirend egyidejű közlésével. Az ülésekre a meghívót legalább 8 (nyolc) nappal az ülést megelőzően kell kézbesíteni. A Kuratóriumi ülések napirendjét, helyét és időpontját az ülés előtt legalább 8 nappal nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon.

• A Kuratórium elnöke köteles a Kuratórium ülései ről jegyzőkönyvet készíteni vagy készíttetni, amely jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a Kuratórium határozatának tartalmát, időpontját, hatályának kezdetét, és szükség esetén végét, a döntéshozatalban részt vett személyek szavazatának számarányát, illetve az összes jelenlévő tag aláírását.

Az üléseken részt nem vevő kuratóriumi tagokkal a döntéseket azok meghozatalától számított 8 napon belül az Elnök írásban közli.

5. oldal, összesen: 8

Page 17: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

• A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon a Kuratórium tagjain, valamint a meghívottakon túl bárki részt vehet. A helyben szokásos módon közzé kell tenni a kuratóriumi ülések meghívóján kívül a kuratórium döntéseit, az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését, legalább 3 napi időtartamra. A kuratórium szükség esetén gondoskodik a nyilvánosság más módon való tájékoztatásáról.

• A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 4 tagja jelen van. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, a rendes ülés napirendje tekintetében pedig 2/3-os szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Amennyiben ő akadályoztatása miatt esetleg nincs jelen, úgy az ülés levezető elnökének szavazata dönt. Ez esetben a levezető elnököt a tagok maguk közül egyszerű szótöbbséggel választják meg.

• A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli SZOlgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a Kuratórium tagja, vagy elnöke, a más közhasznú szervezet megszűntét követő két évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A Kuratórium tagja és elnöke, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium elnöke köteles a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi elVI. törvény 7. §. (3) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről gondoskodni.

A Kuratórium elnökének feladatai:

• a Kuratórium üléseiről szóló jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezetni, amelyben fel kell tüntetni a Kuratórium határozatának tartalmát, időpontját, hatályának kezdetét, és szükség esetén végét, a döntéshozatalban részt vett személyek szavazatának számarányát,

• a Kuratórium döntéseit az érintettek tudomására hozni postai levélben, faxon vagy elektronikus levélben, a Kuratóriumi döntés megszületését követő 15 napon belül,

• gondoskodik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról,

6. oldal, összesen: 8

Page 18: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

• az Alapítvány közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba hétköznapokon reggel 10.00 és délután 14.00 óra között - előzetes egyeztetést követően betekintést biztosítani, az Alapítvány székhelyén, amely időtartamot az Alapítvány névtábláján is fel kell tüntetni,

• az Alapítvány működéséről és szolgáltatásai ról az elnök a helyi újságban és a rendezvényekre szóló meghívó kban tájékoztatni az érdeklődőket,

• az Alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevétele mÓdjáról, és az Alapítvány beszámolója közlésének nyilvánosságáról az érdeklődők számára az Alapítvány székhelyére címzett levél formájában megküldött írásos megkeresés esetén, tájékoztatást nyújtani a levél kézhezvételét követő 30 napon belül.

12. Alapítói jogok gyakorlására történő kijelölés

Az Alapítók az Alapító Okiratban illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogaik gyakorlására haláluk, vagy cselekvőképtelenné válásuk esetére maguk helyett az alábbi személyeket jelölik meg:

Szegvári né dr. Barócsi Eszter (lakcíme: 1051 Budapest, Október 6. u. 16.) • (lakcíme: 1051 Budapest, Október 6. u. 16.) • (lakcíme: 1051 Budapest, Október 6. u. 16.)

Az alapítÓi jogokat az egYik alapító halála. cselekvőképtelenné válása esetén a másik. túlélő alapító gvakorolja önállóan.

A fent nevezett személyek. azaz Szegváriné dr. Barócsi Eszter. Barócsi Áron és Barócsi Benjámin az alapítói jogokat mindkét alapító halála. vagy cse/ekvőképte/enné válása után együttesen gyakorolják.

13. Az Alapítvány képviselete:

Az Alapítványt egy személyben az Alapítvány képviselője képviseli. Akadályoztatása esetén a Kuratórium bármely két tagja együttesen jogosult az Alapítványt képviselni.

Az Alapítvány képviselője köteles gondoskodni arról, hogy az Alapítvány működése megfeleljen az Alapítványra vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Köteles továbbá gondoskodni a Kuratórium által hozott határozatok végrehajtásáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány alkalmazottai felett.

Az Alapítvány képviseletére kijelölt személy:

Bolyki Eszter (2051 Biatorbágy, Móricz Zsigmond út 3.) 14. Nyilvántartási és beszámolási szabályok

Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve esetleges vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetéSi szabályokat kell alkalmazni.

Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárÓlagos hatáskörébe tartozik.

7. oldal, összesen: 8

Page 19: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

• a számvitel i beszámolót; • a költségvetési támogatás felhasználását; • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; • a cél szerinti juttatások kimutatását; • a központi kÖltségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

• az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

• a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet éves kÖZhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig akként közzétenni, hogy azt megküldi a Pest Megyei Bíróság Társadalmi Szervezetek Nyilvántartása részére, mely bárki számára ingyenesen hozzáférhető.

15. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzése

Tekintettel arra, hogy az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötmillió forintot, így működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére a Kuratóriumtól elkülönülő szervet nem hoz létre.

Az Alapítók tudomásul veszik azonban, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jövőben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, úgy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi elVI. tv. 10. § (1) bekezdése szerint a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoznak majd létre.

16. Az Alapítvány működésének időtartama:

Az Alapítvány határozatlan időre alakul. Az Alapítvány megszűntével a meglévő, az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon visszaszáll az alapítókra. A csatlakozás folytán megnövekedett vagyont az Alapítvány megszűnése után is csak hasonló célú alapítvány támogatására lehet fordítani.

Ezen Alapító Okirat a Pest Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vételre köteles.

Budapest, 2010. augusztus 30.

A 25��./�'k� Dr. Barócsiné pá szt i Nóra

Alapító

ÁJ(- r_'�' 7 Dr. Barócsi Zoltán

Alapító

PÁSZTI MIKLÓS ALAPÍTVÁNY

8. oldal, összesen: 8

Page 20: A pályázatot benyújtja: Pászti Miklós Alapítvány Bolyki Eszterbiatorbagy.hu/system/files/palyazat_paszti.pdf · 2019-11-25 · 1. sz. melléklet A Pászti Miklós Alapítvány

.. 03,,\.1 LnUUU:; t\..lapl\Vany

2051 Biatorbágy. Baross G. u. 1.

Tel.: (23) 310-636

Adász.: 19186168-1-13

MNB: 64500058.12552432

BIATORBÁGY vÁRos POLGÁRMESTE;ro lIIVATj\L

Úrkeztetés szá"''' .......... . ...... : 2012 MÁRC O 9. Iklatás ideje: ...................... ; .............................. ,_"

I ���;.;;����:;;.;.;::::.::: ...

.

.

. : ... :::.,-: .. �.�::::: .

.

... �.,-�.::::: .. ::::: ..

.

\ \ \ .

1>\'i\®��\\S-J. ��",q, ,,\<D"-\'?,\\, � \\�'i.'\�� \

1\\ ��t\I>t\' 1\

L\\J\\.. rx�\..�,\�\\í\ D-O\Q· /\../

.-------

\

�\\\\\\)��\\(jj � ���Yl> c\ .

\l... Q .

�\)S�