Top Banner
6. Finále Poslední kroky před prvním tiskem. Written By: Josef Prusa 6. Finále © 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14
14

6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Apr 13, 2018

Download

Documents

trinhdan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

6. FinálePoslední kroky před prvním tiskem.

Written By: Josef Prusa

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14

Page 2: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1

Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá ani zapojená do zásuvky!

Posuňte ručně extruder zcela doleva.

Současným otáčením OBOU závitových tyčí osy Z posouvejte trysku do doby, než se dotknevyhřívané podložky. Pokuste se otáčet oběma tyčemi stejně!

Znovu zkontrolujte z jiného úhlu, že se tryska nepatrně dotýká vyhřívané podložky. Neprohýbejtetryskou podložku!

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 2 of 14

Page 3: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 2 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 2

Posuňte extrudér opatrně zcela doprava.

Ujistěte se, že tryska během přesunu neryje do podložky. Pokud ano, povysuňte pravou část osyZ otočením závitové tyče pravého motoru po směru ručiček.

Pokud je to nutné, lze snížit výšku trysky otočením závitové tyče pravého motoru osy Z proti směruručiček.

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 3 of 14

Page 4: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 3 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 3

Posuňte extrudér na středy osy X.

Najděte sáček s náhradními díly, vezměte nejdelší stahovací pásku a položte ji pod P.I.N.D.A.senzor. Použijte prostřední část pásky, nikoliv špičku.

Povolte oba šrouby, které drží senzor P.I.N.D.A. a zatlačte jej jemně proti pásce.

Opětovně dotáhněte šrouby na držáku P.I.N.D.A. senzoru.

Správná výška P.I.N.D.A. senzoru v porovnání s tryskou by měla být podobná poslednímuobrázku.

Step 4 — Aktualizace ovladačů

Otevřete webovou stránkuprusa3d.cz/ovladace/ a stáhněte sinejnovější ovladače.

Verze ovladačů musí být 1.7.8 nebonovější.

Nainstalujte stažené ovladače.

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 4 of 14

Page 5: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 5 — Stáhněte nejnovější Firmware

FIRMWARE MUSÍ BÝT AKTUALIZOVÁN na Multi Material verzi, jinak nebude tiskárna fungovat!!!

Přejděte na stránce níže do sekce Firmware a najděte verzi pro Multi Material.

Verze firmware musí být 3.0.12 nebo novější.

Stáhněte a rozbalte zip soubor, firmware je uvnitř ve formátu *.hex.

Uvnitř složky je také návod pro volbu správné verze firmwaru dle typu vaší desky RAMBO.

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 5 of 14

Page 6: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 6 — Vytiskněte si nejprve ukázkové modely

Na úvod je nejlepší začít s námipřipravenými modely (G-code).Jakmile se s nimi naučíte tisknoutbude mnohem snazší tisknoutvlastní modely.

Modely pro Multi Material najdete vovladačích ve složce "sampleobjects".

Zkopírujte je na SD kartu.

Step 7 — Aktualizujte firmware

Připojte vaši tiskárnu do počítače azapněte ji.

Spusťte aplikaci FirmwareUpdater.

Vyberte soubor s příponou .*hex proMulti Material.

Zvolte sériový port s vaší tiskárnou.

Pokud se tiskárna neobjeví v polinalevo, stiskněte tlačítko "Rescan" apočkejte zhruba 2 sekundy.

Klikněte na tlačítko Update!

Sledujte stav aktualizace.

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 6 of 14

Page 7: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 8 — Zkontrolujte stav aktualizace

Pokud se zobrazí hláška "Firmwareupdated successfully", pakaktualizace proběhla v pořádku amůžete pokračovat.

Step 9 — Selftest tiskárny

Zmáčkněte otočný ovladač natiskárně.

Vyberte ze seznamu Kalibrace.

Vyberte Selftest.

Postupujte dle instrukcí naobrazovce.

Pokud byl Selftest úspěšný,můžete pokračovat.

Pokud se objevila chybováhláška, postupujte jako v případěMK2/S.

Pro více informací ohledně Selftestunavštivte naší Znalostní databáziSelf Test.

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 7 of 14

Page 8: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 10 — Kalibrace osy Z

Zmáčkněte otočný ovladač natiskárně.

Vyberte ze seznamu Kalibrace.

Vyberte Kalibrovat Z.

Postupujte dle pokynů naobrazovce.

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 8 of 14

Page 9: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 11 — Zaveďte filament!

Připravte si PLA filament (nebo ABSpokud nechcete používat PLA).

Zmáčkněte otočný ovladač natiskárně.

Vyberte Zavést filament.

Vyberte Zavést filament 1.

Postupujte dle pokynů naobrazovce.

Zavádění filamentu má nyníčástečně jiný postup:

První fáze je pomalé navíjení (vtéto části musíte pouze prostrčitfilament skrze zaváděcí otvor vextrudéru a jakmile ucítíte, že sitiskárna navíjí sama, zmáčkněteotočný ovladač).

Druhá fáze je rychlé navíjení (vtéto části si tiskárna sama navinefilament až k ochlazovacímtrubičkám a připraví jej pro tisk).

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 9 of 14

Page 10: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 12 — V2 kalibrace

Upozornění: Kalibrační vzor V2 bylaktualizován a je nyní součástífirmwaru (od Firmware 3.1.0).

V menu tiskárny vyberte: Kalibrace -Kalibrace první vrstvy

Stejně jako u MK2/S použijte"Doladeni osy Z" pro nastavenísprávné výšky trysky od podložky.

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 10 of 14

Page 11: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 13 — Příručka tiskaře více materiálů

Přečtěte si naši příručku. Obsahujevšechno podstatné, abyste mohlitisknout z více materiálů. Zatímpouze v angličtině.http://prusa3d.com/downloads/manual/prus...

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 11 of 14

Page 12: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 14 — Odstraňování problémů

Pokud máte potíže nebo jstenespokojeni se svými výtisky stejnějako koťátko nalevo, pak následujtetyto jednoduché kroky:

Navštivte naše tipy a triky přiodstraňovaní problémů (zatím vangličtině):manual.prusa3d.com/c/Odstranovani_problemu

Pro další informace navštivte našíZnalostní databázi (zatím vangličtině) help.prusa3d.com

Podívejte se, zdali stejný problémneřeší i někdo další na našem fóru:forum.prusa3d.com

Účet pro přihlášení je sdílený shttp://shop.prusa3d.com/

Pokud máte stále potíže nebo nejstespokojeni, použijte náš Live chat anebo nám napište email [email protected]

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 12 of 14

Page 13: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

Step 15 — Příprava G-code / příprava vlastních modelů

Až vás omrzí tisk námi připravenýchmodelů, můžete si přečíst PřípravaG-code na Multi Material a připravitsi své vlastní :)

Step 16 — Jak vygenerovat G-code a tisknout s Original Prusa i3 MK2 Multi Material

Jak vygenerovat multi materiálový g-code? Podívejte se na video! (Zatímpouze v angličtině)http://prusa3d.com/mmuvideo

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 13 of 14

Page 14: 6. Finále - dozuki-guide-pdfs.s3.amazonaws.com© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 1 of 14. Step 1 — Doladění senzoru P.I.N.D.A., fáze 1 Ujistěte se, že tiskárna není zapnutá

This document was last generated on 2017-12-09 12:22:17 PM.

Step 17 — Vzhůru na tisk!

Gratulujeme, teď jste připraveni.

Šťastný tisk!

6. Finále

© 2017 manual.prusa3d.com/ Page 14 of 14