Top Banner

Click here to load reader

29. rujna – · PDF file 2020. 9. 20. · pokazuje svoje pravo lice. Nakon što smo ponovno otvorili cr-kve, braća svećenici svjedoče da nekih vjernika više nema u...

Jan 27, 2021

ReportDownload

Documents

others

 • GLASILO OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

  IS SN

  1 33

  1- 61

  76

  GODINA XXIII. BROJ 91. RUJAN 2020.

  29. rujna – Mihoja

 • GLASILO OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

  GODINA XXIII. BROJ 91. / RUJAN 2020.

  I M P R E S U M

  Izdavač Općina Malinska-Dubašnica

  Ul. Lina Bolmarčića 22, Malinska Tel. 051/750-500; Faks 750-510

  e-mail: [email protected]

  Izvršni izdavač Glosa d. o. o. Rijeka, Kršinićeva 14

  e-mail: [email protected]

  Za izdavača i glavni urednik Robert Anton KRALJIĆ

  Uredništvo Bernard CVELIĆ Katica CVELIĆ Marin DAŠEK

  Ivan DERMIČEK Danijel DRPIĆ

  Ivana DUBROVIĆ Tomislav GALOVIĆ

  Iva JURASIĆ LONČARIĆ Robert Anton KRALJIĆ

  Daniel MANZONI Bojana MOROŽIN Ivan PETRŠORIĆ Doris ŠABALJA Miroslav TOPIĆ

  Ivan TURČIĆ Nedeljka TURČIĆ

  Tehničko uređenje i priprema za tisak Tempora, Rijeka

  Tisak AKD d. o. o. Zagreb

  Naklada 1200 primjeraka

  Naši zvoni izlaze četiri puta godišnje

  List je besplatan.

  Naši zvoni mogu se preuzeti i na općinskom internetskom portalu:

  www.malinska.hr

  MIHOJA Korona, s maskama ili bez njih? .......................................................................................3

  OPĆINA Nakon ljetne sezone krećemo s građevinskim radovima ..................................................4 Planira se druga izmjena Proračuna .................................................................................5 Dan Općine Malinska-Dubašnica obilježen uručenjem zahvalnica volonterima .............6 Dodijeljeni su prostori na korištenje udrugama ...............................................................7 Vjenčani, rođeni i umrli ...................................................................................................7 U zadnjih nekoliko godina udvostručena je količina smeća u ljetnim mjesecima .............8 Svatko treba održavati svoju okućnicu .............................................................................9 Pola milijuna kuna dodatnih ulaganja u vodovodnu infrastrukturu ...............................10 U Općini Malinska-Dubašnica sagradit će se mreža za 3529 korisnika ........................13

  TURIZAM Ostvareno je 67 posto komercijalnih dolazaka i noćenja ................................................14 Suradnjom s dijelom otočnih turističkih zajednica organizirane su ovoljetne manifestacije ..............................................................................................15

  OBLJETNICA Bista Branka Fučića .......................................................................................................16

  AKTUALNO „Molitva (…) da nas oslobodi od kolere” .......................................................................17

  KULTURA Ljetna večer za pamćenje u režiji Borisa Svrtana ...........................................................18 Izložba Iz kaosa red ........................................................................................................19 Radionica Art&relax .....................................................................................................19

  VIJESTI Najveća je greška ne činiti ništa .....................................................................................20 I ove je godine održana Škola glagoljice ........................................................................20 Antonja – jedina ovoljetna pučka fešta na otoku .............................................................20

  PODUZETNIŠTVO Naš je cilj raditi svih 12 mjeseci .....................................................................................21

  ŠKOLA Najviše smo uživali u projektu Razglednica mojega zavičaja ...........................................22 Najbrojnija generacija škole ...........................................................................................23 Organizacija rada u ovoj školskoj godini uz pandemiju virusa COVID-19 ...................24

  VRTIĆ Pedagošku godinu započelo je 134 djece ........................................................................24

  HUMORESKA Lipi naš turizam ............................................................................................................26

  SPORT Uspješni malinskarski međunarodni suci .......................................................................27 Nove klupske prostorije u staroj „muzičkoj” školi ..........................................................28 Sezona jedrenja obilježena koronavirusom ....................................................................28 Jedrilo se po jakom jugu snage od 19 do 26 čvorova ......................................................29 Drugo mjesto na turniru za Kup Hrvatske ....................................................................30 Kadetkinje druge u Županiji ..........................................................................................30 Upisi novih članova u Športski streljački klub Dub .......................................................31 Obilježene su 35. obljetnica Ljetne škole šaha i 25 godina rada Šahovske družine Malinska-Dubašnica .........................................................................31

  KAMIČIĆI Z DUBAŠNICE (9) Delat vrtal ......................................................................................................................32

  S A D R Ž A J

  Naslovnica:

  Polaznici likovne radionice u Kući dubašljanske baštine (opširnije na 19. str.).

  Snimio Ivan CAR

  NAŠI ZVONI ■ 2

 • NAŠI ZVONI ■ 3

  MIHOJA

  Korona, s maskama ili bez njih? Piše Ivan TURČIĆ, župnik u Sv. Vidu

  ■ Unutrašnjost župne crkve sv. Mihovila arkanđela u Sv. Vidu

  Mnoga događanja pamte naše generacije na lokalnoj i na globalnoj razini. Zahvaljujući modernim sredstvi-ma komunikacije, danas što se god događa u bilo ko- jem dijelu svijeta, svakome je informacija dostupna u vrlo krat- kom vremenu. Svjedoci smo promjene klime, a vezano uz to i mnogim događanjima. Poplave, požari, naglo topljenje ledenja- ka, povećanje koncentracije CO2 u zraku i još mnogo toga o čemu nas mediji svakodnevno izvještavaju. U jednom trenutku, mediji su počeli pisati o nekom koronavirusu koji je doduše jako daleko od nas. No, nije prošlo mnogo vremena i eto njega među nama. Ne znamo je li pobjegao iz laboratorija, jesu li kli- matske promjene utjecale na njegov nastanak, ili je nešto treće, stručnjaci još promišljaju, ali on je tu?

  Ni za pokojnike više nismo mogli zajedno moliti

  Iz temelja je promijenio naše živote i ponašanje. Radi se o bolesti koju liječnici još istražuju i nisu pronašli lijeka za nju. Mi smo, strahujući od te nepoznate bolesti prvo zatvorili granice, za- tim smo se zatvorili u svoje kuće, zatvorili smo crkve, škole, vrtiće, a odgođena su i mnoga društvena i vjerska događanja. Ni za po- kojnike više nismo mogli zajedno moliti, nego su morali biti po- kopani u uskom krugu obitelji. Kažu nam da ćemo od sada živje- ti u nekom novom vremenu i da će nam to postati normalno. Sada pak moramo nositi maske koje nas štite od zaraze, makar se struka ni u tome ne slaže koliko su one učinkovite. Nakon glo- balnog straha koji je ušao u nas, malo ih nosimo, malo ih skida- mo, ovisi o tome gdje se u pojedinom trenutku nalazimo.

  Postoji ipak i nešto dobro što nam je koronavirus donio. Kažu da čovjek na raspolaganju ima na desetke maski koje, već prema prilikama, koristi u svom životu. I nikada, zapravo, ne

  pokazuje svoje pravo lice. Nakon što smo ponovno otvorili cr- kve, braća svećenici svjedoče da nekih vjernika više nema u cr- kvi. Njihove djece pa makar su i ministranti i vjeroučenici, ta- kođer. Postavlja se pitanje jesu li sada neke maske pale ? Slijedom toga, pitanja se samo množe. Boji li se vjernik smrti jer bi ovdje na zemlji još malo htio uživati i biti sličan onom čovjeku iz evanđelja koji je nakon obilnog roda žita dao sagraditi nove žit- nice i nakon toga sam sa sobom popričao kako sada može uži- vati jesti i piti? Gospodar života, toga čovjeka naziva luđakom, jer još iste noći ima ga pravo pozvati k sebi. Bojimo li se mi zai- sta toliko križa i patnje, jer toliko puta znademo čuti kako mi vjernici govorimo, samo da ne patim prije nego što umrem?

  Tko je za mene Isus Krist? Vjerujemo li mi da Bog ipak preko sakramenata i molitava

  sve može okrenuti na dobro? I na kraju pitanje svih pitanja, tko je za mene Isus Krist? To pitanje postavlja Isus i svojim apostolima. Od- govori su bili različiti, rekli bismo ono što su naučili na vjeronauku. Samo je Petar dao pravi odgovor. Znamo kasnija događanja veza- na uz Petra. Pored svih svojih ljudskih slabosti, Isus ga je imeno- vao svojim nasljednikom, prvim papom koji je spremno dao život za svojega Učitelja. Isto tako i drugi apostoli, osim Ivana. Od nas se traži puno manje. Samo da povjerujemo Isusovim riječima idem pripraviti vam mjesto. Samo da malo više vjerujemo i svojim svje- dočenjem života pokazujemo drugima tko smo i što smo. Samo da poput Isusa na kraju možemo reći ipak, neka bude volja Tvoja.

  Sveti Mihaele arkanđele, pobjedniče zloga, udari mačem sile Božje duha bolesti, odbaci od nas duha žalosti i sumnje, ukori duha malodušja i straha. Ti od Boga Stvoritelja, obrani nas i vodi, raširi nad nama svoju moćnu zaštitu i obrani milost Božju u nama!

  Blagdan sv. Mihovila arkanđela, 29. rujna

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.