Top Banner

of 19

246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

Mar 01, 2018

Download

Documents

Sergiu Simon
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  1/19

  PRELUCRAREAMATERIALELOR

  PRINELECTROEROZIU

  NE

  THM

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  2/19

  PRELUCRAREAMATERIALELOR PRINPROCEDEE SPECIALE,BAZATE PE ALTE PRINCIPII

  DECT PROCEDEELECLASICE A FOSTDENUMIT PRELUCRARENECONVENIONAL, SAUSPECIAL.

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  3/19

  Unul dintre aceste procedee este si acela

  prin electroeroziune.

  Prelucrarea r!" elec#r$er$%!u"e a &$'#(e'c$er!#) *" +- (e cerce#)#$r!! ru/!, '$0!!La%are"1$, !ar r!2a 2a/!") (erelucra# r!" elec#r$er$%!u"ea &$'# c$"'#ru!#) #$#(e c)#re ru/!, *" +33.

  4"ce5"( cu a"!! +67, r$ce(eul

  '8a 9e"eral!%a#.

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  4/19

  Prelucrarea r!" elec#r$er$%!u"e 'e :a%ea%ae (!'l$carea ar#!culel$r (e e 'ura&a#a !e'e!r!" (e'carcar! elec#r!ce 'ucce''!;e !"#re elec#r$(8 u"eal#a l!ca r!" e&ec#ul #er2!c al(e'carcar!!. Sca"#e!a care 'e &$r2ea%a (uce la $ cre'#ere

  :ru'ca '! !"#e"'a a #e2era#ur!! la 'ura&a#aa"$(ulu!, la #$!re 'au c?!ar la ;$la#!%area2a#er!alulu! '! la e>ul%area ace'#u!a r!"#r8u"

  &el (e u"(a e>l$%!;a.

  PRINCIPIUL PRELUCRARII PRINELECTROZIUNE

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  5/19

  SCHEMA PRINCIPALA A UNEI MASINIDE PRELUCRARE PRINELECTROEROZIUNE

  Electroeroziunea este un procedeu bazat pe eroziuneamaterialului piesei prin topiri localizate i repetate, realizatesub aciunea unor descrcri electrice nestaionare care seproduc ntre o scul (1), denumit electrod, E, i piesa (2) de

  prelucrat, P, conectate

  la o surs de tensiune

  electric sub form de

  impulsuri(),denumit

  !enerator de impulsuri

  ", i aflate ntr#un

  lic$id (%), dielectric.

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  6/19

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  7/19

  Iniierea descrcrii!2),

  a(!c) *"%$"ele *"

  care (!'#a"0ele

  (!"#re asperitile u"el#e! /! ale!e'e!'u"# 2!"!2e.

  FENOMENE FIZICO-MECANICE ICHIMICE LA PRELUCRAREA PRINELECTROEROZIUNE

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  8/19

  Tpirea !i "apri#area $aterial%l%ipiesei

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  9/19

  &nlt%rarea $icrpartic%lelrerdate

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  10/19

  Material%l electr#ilr #re:u!e 'a!"(el!"ea'ca ur2a#$arele c$"(!#!!-'a @ e :u" c$"(uca#$r (e elec#r!c!#a#e -'a re%!"#e $ relucra:!l!#a#e r!(!ca#a -u%ura rela#!; re(u'a -'a "u @e a#aca# (e l!c?!(ul (!elec#r!c -'a a!:a u" re# (e c$'# 'ca%u#.

  ELECTRODUL

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  11/19

  &n timpul procesului de electroeroziune, simultan cudetasarea unor particule de material din piesa, are locsi un proces de desprindere a materialului din electrod.'le!erea materialului electrodului trebuie sa se faca

  astfel incat sa se obtina o uzura minima a acestuia sicantitate maima de material indepartat d in piesa.

  De a'e2e"ea, ale9erea 2a#er!alulu! elec#r$(ulu!8'cul) 'e &ace *" &u"c0!e (e "u2)rul !e'el$r care 'ee>ecu#). A'#&el, *" r$(uc0!a (e u"!ca#e /! (e 'er!e2!c), 'e ale9e u" 2a#er!al 2a! !e!"

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  12/19

  Uzura electrodului depinde de #materialul electrodului *

  #materialul piesei de prelucrat *

  #re!imul electric utilizat *#confi!uratia electrodului *

  #dimensiunile electrodului.

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  13/19

  Lic'id%l dielectric #re:u!e 'a !"(el!"ea'caur2a#$arele c$"(!#!!

  - c$"(uc#!;!#a#e elec#r!ca re(u'a-(ura#a (e !$"!%are re(u'a-;a'c$%!#a#e c$re'u"%a#$are-'#a:!l!#a#e c?!2!ca :u"a -'ecur!#a#e !" e>l$a#are -u"c# (e !"a2a:!l!#a#e r!(!ca#

  -#$>!c!#a#e re(u'a-re# (e c$'# 'ca%u# L!c?!(ele (!elec#r!ce u#!l!%a#e 'u"# -aa (!'#!la#a-e#r$l la2a"#-ule!ul (e #ra"'&$r2a#$r-alc$$l 2e#!l!c 'au :u#!l!c

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  14/19

  MA(INI )E ELECTROEROZIUNE

  E>!'#) ($u) #!ur! (e 2a/!"! (e elec#r$er$%!u"eMa/!"! (e elec#r$er$%!u"e cu elec#r$( 2a'!; .

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  15/19

  Ma/!"! (e elec#r$er$%!u"e cu @r .

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  16/19

  AVANTAE

  $'!:!l!#a#ea (e a relucrare a &$r2el$rc$2l!ca#e a !e'el$r (ure cu u" c$"'u2re(u' (e 'cule (!" 2a#erale (e@c!#re

  r$(uc!#;!#a#e r!(!ca# &a#a (e r$ce(eelecla'!cer!"#r8u" re9laJ '!2lu, 'e $# $:#!"e 9ra(e

  (e @"!'are (!&er!#e a 'ura&e#el$r

  relucra#e"u2ar 2!c (e $era#!!rec!%!e a"a la 'u#!2e (e 22$'!:!l!#a#ea (e rec$"(!rec#!$"are a u"$r

  'cule u%a#e

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  17/19

  r$(uc#!;!#a#e 2!ca la (e#a'area2a#er!alulu! (!" !e'a care 'erelucrea%a, care 'ca(e $(a#a cu

  cre'#erea cal!#a#!! '! a rec!%!e(!2e"'!$"ale a !e'el$r relucra#eu%ura r$"u#a#a a elec#r$(ulu! 'cula

  c$"'u2 'ec!@c r!(!ca# (e e"er9!eD!" ace'# 2$#!;, relucrare r!"elec#r$er$%!u"e 'e u#!l!%ea%a ca $2e#$(a @"ala , recu2 '! !" '!#ua#!

  a:'$lu# Ju'#!@ca#e.

  DEZAVANTAE

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  18/19

  Pr$&. Dr. I"9. Aurel!a" VIAN, C$"&. Dr. I"9.N!c$lae IONESCU, Te?"$l$9!! (e Prelucrarer!" Elec#r$er$%!u"e, Bucure/#!, UPB,

  Ca#e(ra TCMPr$&.u"!;.(r.!"9. I$a"8Luc!a" BOLUNDU ,

  MATERIALE I TEHNOLOIINECONVENIONALE , EDITURA TEHNICA8

  INFO,CHIINU, 7+C)l!" C., B$#e% L., Te?"$l$9!e /! !"$;are,

  E(.ASE, Bucure/#!, 777GGG.9$$9le.c$2!2a9e'

  BIBLIORAFIE

 • 7/26/2019 246001281 Prelucrarea Materialelor Prin Electroeroziune

  19/19

  Reali#at de* C?!;u A"(re!8Vla( Crdnatr*Pr$&. Dr. I"9. MarcelPle'ca