Top Banner
Glasilo KŠTM Sevnica, december 2015, letnik XI, številka 104, www.kstm.si December Kristina Erman l občinski praznik l bucike l likovni shod l vencember l čudežni december l razvedrilo
24

December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Nov 02, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Glasilo KŠTM Sevnica, december 2015, letnik XI, številka 104, www.kstm.si

December

K r i s t i n a E r m a nl

o b č i n s k i p r a z n i kl

b u c i k el

l i k o v n i s h o dl

v e n c e m b e rl

č u d e ž n i d e c e m b e rl

r a z v e d r i l o

Page 2: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

2 december 2015

Intervju

Kristina Erman

Nogometašica iz Tržišča – športnica leta občine Sevnica 2011 – slovenska reprezentantka – igralka pri nizozemskih prvakinjah Twente

Kdaj se je začela vaša športna pot in kako nadaljevala?

Moja športna pot se je začela v osnovni šoli, nadaljevala pa sem jo v Nogometni šoli Mirna. Do 14. leta sem zamenjala več športov, nato sem se preselila v Novo mesto ter začela aktivno trenirati in igrati ženski nogomet. Vedno sem in bom stremela k temu, da bi bila uspešna športnica in kot oseba. Veliko se moram še naučiti in vem, da mi lahko s pridnim delom in voljo uspe še več. Res da je šport nepredvidljiv, v njem so vzponi in padci, nisi vedno v vrhunski konsiciji, a te to gradi v močnejšo osebnost. Nogomet bom igrala, dokler bom imela voljo in željo, ko ju imam zdaj.

Od kdaj ste tudi slovenska reprezentantka?

Reprezentantka sem od svojega 15. leta starosti. Prvič sem zaigrala na uradni članski tekmi pri 16 letih proti Finski na Finskem. Odlični občutki.

V ligi prvakinj ste s svojimi soigralkami izločili favorizirani muenchenski Bayern in si odprli vrata v osmino finala. Kakšni so občutki, vzdušje v klubu?

Tako je. Prišla sem v klubu, v njem zdaj igram komaj 3 mesece in se mi sanje že uresničujejo. Igrati v osmini finala lige prvakinj je neverjetno. Dihamo skupaj na klopi, na tribuni je občutiti eno energijo in hočemo le zmagati. Želimo si zmage, zato moramo popraviti vtis prve tekme in zdaj v Španiji zmagati in priti v četrtfinale lige prvakov. In premagati lanske prvakinje Bundeslige je bilo neverjetno. Občutki so lepi, vendar se je moja kariera komaj razživela in zdaj vem, da me čaka še

veliko takšnih tekem in si jih želim. Če bom zdrava in ne bo poškodb, me to sploh ne skrbi.

Na katerem položaju igrate?

Za zdaj igram levo obrambno igralko.

Glede na to, da igrate povprečno 80 minut na tekmo, ste ena izmed stebrov svoje ekipe.

Tako je. Vsako tekmo sem igrala skoraj 90 min. Tako se malo razvadiš, a pridejo težki dnevi in ti

kondicija upade, si na klopi, ampak z razlogom. Zadnje tedne sem imela manjše težave z mišico in nisem trenirala popolno, kar se takoj pozna pri kondiciji. Ta je nekoliko slabša, kar pa ne pomeni konca, ampak je le prehodno obdobje. Takrat je bolje igrati le 60 minut in pripomoči kar največ. Tako bo tudi v Španiji. Vem pa, da se bom ob nasledji priložnosti spet lahko dokazala. Drugače je odlično, da te vodstvo spoštuje in vidijo tvoj trud in profesionalnost.

Kako je igrati v klubu, v katerem so soigralke domačinke, vi pa edina iz Slovenije?

Je zelo težko. Ne govoriš svojega jezika. Občasno se ne sporazumemo, a mi je zaradi izkušenj tudi takrat laže. Vsekakor vem, zakaj sem tam, in imam svoje cilje, ki se jih držim. Vendar si vsakdo gradi svoje življenje. In vedno rasteš počasi, po korakih. Mislim, da je prišel moj čas, in vse se bo začelo odvijati v pravo smer. Če bom padla, se bom poskusila hitro pobrati in iti naprej. To je življenje.

Kako je s prostim časom?

V prostem času se družim z novimi prijatelji na Nizozemskem. Imam svoj krog zunaj nogometa, kar mi zelo ugaja. Veliko počivam, živim zdravo življenje, saj ti le tako lahko uspe. Si pa vzamem kak dan in grem raziskovat lepoto Nizozemske.

Kaj bi sporočili deklicam, ki si še izbirajo svoj šport?

Na splošno deklicam in dečkom želim, da bi si izbrali šport, ki bi jih veselil in bi v njem uživali. Le tako jim bo uspelo. Vsekakor pa svetujem staršem, naj jim bodo v oporo in jim pomagajo, saj drugače uspeha ne bo.

Kristina, želim vam veliko lepih športnih dosežkov in nič poškodb. Uspešno!

Pogovarjala se je: Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Kristina Erman - četrta v zadnji vrsti vrsti z leve

Page 3: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

3december 2015

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo za kulturo, pod zaporedno številko 1188. Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. Naklada 6.350 izvodov. Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec. Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic in intervjuja

Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.Fotografija na naslovnici: Rok PetančičTehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM SevnicaTisk: CRI d.o.o., Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-pošta: [email protected], [email protected]

Naslov za prispevke v glasilu: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si, wwww.mojaobcina.si/sevnica

Prihodnja številka izide januarja 2016, prispevke, reklamne oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 15. 12. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje

23

4 - 56 - 78 - 9

1 01 2 - 131 4 - 151 6 - 17

1 81 9

Ne prezr i te i n t e r v j ui z g r a j s k e s k r i n j eo b č i n s k e s t r a n ip o o b č i n iT Z O S , t u r i z e mk u l t u r ak o l e d a r p r i r e d i t e v m l a d i n aš p o r ti z p r e t e k l o s t i v s e d a n j o s tu t r i p ž i v l j e n j a

Besede urednice KolofonPrihaja čas božično-novoletne pravljice.

Čas radosti, veselja in tudi zmešnjav. Ljudje želimo čim bolj uresničiti postavljene cilje, in to prav zaradi občutka sreče in zadovoljstva, ki ju ob tem občutimo. Hkrati pa želimo kljub temu hitenju uživati v posebnih trenutkih in doživetjih. Čarobnost trenutka pa je lahko tista, zaradi katere nam lahko na prav poseben način vse skupaj tudi uspe.

Pri ustvarjanju posebnih trenutkov in doživetjih smo uspešni, inovativni in zagnani, predvsem zato, ker to želimo, hočemo, in zato, ker želimo darovati in deliti. Največ, kar si želi vsakdo od nas v teh dneh, je biti srečen in imeti nasmeh na obrazu ali ga pričarati nekomu drugemu.

Majhni koraki so bili potrebni, da se je zgradil svet. Potrebnega je bilo le dovolj časa. Zdaj čas imamo, zato delajmo velike korake. Srečno!

Mojca Pernovšek

Page 4: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

4 december 2015

Občinske strani

V Športnem domu Sevnica je 6. novembra potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku Občine Sevnica. Poleg vsebinskega in kulturno obarvanega programa je to vselej priložnost, da se ob prazniku skupnost za delovanje na raznih področjih družbenega življenja zahvali občanom in organizacijam, ki prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju.

Ljudmila Majcen je prejela Srebrno plaketo Občine Sevnica za ohranjanje izročila in društveno udejstvovanje, Sekcija mažoret pri Društvu TRG Sevnica za bogatitev kulturnega in družabnega življenja ter številne tekmovalne dosežke, Zvonko Tuhtar pa za prispevek k napredku v lokalni skupnosti in uspešno podjetniško pot. Za življenjsko udejstvovanje na družbenem področju je Zlato plaketo Občine Sevnica prejel Anton Šeško, za dolgoletno društveno povezovanje in ohranjanje zgodovinskih vrednot pa Zlato plaketo tudi Združenje borcev za vrednote NOB, Občinski odbor Sevnica. Za 15 let uspešnega gospodarskega delovanja na področju inovativnih rešitev je najvišje priznanje, Grb Občine Sevnica, prejelo podjetje Sistemi IN ES d. o .o. iz Boštanja. Osrednja slovesnost je bila hkrati tudi priložnost za podelitev Listin Občine Sevnica. Prejemnika Listine Občine Sevnica sta Blaž Janc za izjemne športne dosežke na področju rokometa in Milan Simončič za prispevek h kakovosti bivanja krajanov in ugledu Boštanja na področjih kulturnega in družabnega življenja. Zbrane občane in goste je nagovoril župan Srečko Ocvirk, program prireditve pa so sooblikovali Godba Sevnica, mažorete Društva Trg Sevnica, sevniška plesalca Gaja Koprivec in Gašper Vidmar ter predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica. Posebna točka programa je bila reportaža o življenju in delu minulega leta avtorja Bojana Kostevca. Program sta povezovala Ciril Dolinšek in Tanja Žibert.

Slovesno ob občinskem prazniku

prejemniki priznanj

Vsako leto pred pričetkom pouka potekajo razne aktivnosti za izboljšanje cestno-prometne varnosti otrok na poti v šolo. Na relacijah šolskih prevozov so bile v sklopu tega postavljene štiri nove avtobusne postaje, od tega tri na novih lokacijah, in sicer v Loki pri Zidanem Mostu, na Lazah, na Konjskem in pri Zavratcu.

Simbolična predaja namenu novih pridobitev je potekala v sklopu praznovanja občinskega praznika pri novem postajališču na Lazah, kjer so za prijetno druženje poskrbeli tamkajšnji in okoliški krajani. S strani župana Srečka Ocvirka in predstavnika krajanov Alojza Mrgoleta je bila izražena želja, da bo na postajališčih avtobuse vedno pričakovalo veliko število otrok in da bo njihova pot v šolo vedno varna.

Avtobusna postajališča

Mažorete Društva Trg Sevnica

Na dan občinskega praznika, 12. novembra, ki ga praznujemo v spomin na hrabra dejanjanarodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža, je v organizaciji občinskega odbora Združenja borcev za vrednote NOB potekala slovesna položitev vencev k spomeniku padlim žrtvam NOB na sevniškem Trgu svobode in k spominski plošči na stavbi sodišča na Glavnem trgu. Položitvi vencev je sledila slavnostna seja občinskega odbora združenja borcev za vrednote NOB na sevniškem gradu s kulturnim programom in podelitvijo priznanj, ki jih je prejemnikom izročil predsednik Maksimilijan Popelar. Zbranim je ob prazniku voščil tudi župan Srečko Ocvirk.

Foto: Janja Železnik, Foto Asja

Godba Sevnica

Gaja Koprivec in Gašper Vidmar

predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica

Ciril Dolinšek in Tanja Žibert.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Slavko Senica, direktor podjetja Sisemi INES d. o. o.

Page 5: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

5december 2015

Občinske strani

Grad

ivo

in fo

togr

afije

za o

bjav

o ur

edila

in p

ripr

avila

Obč

ina

Sevn

ica.

www.obcina-sevnica.si

Med prireditvami v sklopu občinskega praznika je vsako leto tudi praznik Krajevne skupnosti Zabukovje. Praznovanje se je pričelo z odprtjem prenovljenega odseka javne poti na relaciji Strajnar–Lovski dom Zabukovje, v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje pa je sledila slovesnost s kulturnim programom in podelitvijo priznanj. Prejemnika plakete sta postala Milan Stopar iz Podgorice za zasluge pri napredku v skupnosti in Alojz Romih iz Zabukovja za dolgoletno delo na področju gasilstva. Pevska skupina Rosa je prejela priznanje ob peti obletnici delovanja.

Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje je krajevni skupnosti v uporabo predalo nov defibrilator kot rezultat dobrodelnega dela društva in se ob tem zahvalilo vsem, ki so podprli akcijo. Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne skupnosti Jože Baumkirher in župan Srečko Ocvirk, v programu pa so sodelovali Pevska skupina Rosa, Šentlenartski smrkci, Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje ter citrarki Maja Imperl in Anja Žveglič. Prireditvi je sledilo druženje.

Praznovali v Zabukovju

V mesecu praznovanja občinskega praznika je bila namenu predana bivalna enota v Sevnici. Omogočala bo začasno bivanje socialno šibkih občanov, ki jih zaradi različnih razlogov pesti stanovanjska problematika in je zaradi izrednih socialnih razmer ne zmorejo rešiti sami.

Bivalna enota bo omogočila bivanje 11 odraslih oseb, tudi družinam in posameznikom ne glede na spol. Z enoto bosta skupaj upravljala Občina Sevnica in Center za socialno delo Sevnica. Strokovno delo centra bo osredotočeno tudi na nudenje nastanitvene podpore bodočim stanovalcem bivalne enote. Za zagotovitev bivalne enote je Občina Sevnica preuredila v lanskem letu odkupljeno stanovanjsko hišo na sevniški Kvedrovi cesti. Občina sicer razpolaga s fondom 140 neprofitnih stanovanj, nova pridobitev pa je prvi tovrstni objekt v sevniški občini. Strošek ureditve je znašal 110 tisoč evrov, skupaj z nakupom objekta in pripadajočega zemljišča, preureditvijo prostorov, nakupom opreme in pohištva ter ureditvijo okolice. Zbrane na dogodku so nagovorili državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktorica Centra za socialno delo Sevnica Danica Božič. Za glasbeno obogatitev je poskrbela citrarka Neža Simončič iz Glasbene šole Sevnica.

Bivalna enota v Sevnici

Občina Sevnica je namenu predala novo zgrajeni most čez potok Sevnična na javni poti v Orešju nad Sevnico, pri odcepu Žnidar–Jamnik. Novi infrastrukturni objekt nadomešča v lanskem neurju porušeni most. Prejšnji most je bil že pred naravno nesrečo v zelo slabem stanju in večkrat poškodovan ter izpostavljen hudourniškemu delovanju vode, zdaj pa novi zanesljivo povezuje oba bregova, kar je za vsakdan tukajšnjih prebivalcev velikega pomena.

Investicija izgradnje sodobnega mostu je znašala okrog 110 tisoč evrov, za obnovo pa je Občina Sevnica pridobila večinski delež državnih sredstev za odpravo posledic po neurjih. Ob priložnostnem otvoritvenem dogodku je krajane in goste, med njimi predstavnike izvajalca gradnje in nadzora, pozdravil župan Srečko Ocvirk, ki je nato v družbi krajanke Fanike Žnidar prerezal otvoritveni trak. Odprtje novega mostu je z ubranim petjem popestril priložnostni moški pevski sestav v sestavi tamkajšnjih krajanov in pevcev iz bližnje okolice.

Novi most na Sevnični

Namenu je bil predan obnovljeni 200-metrski odsek javne poti v Dolenjem Boštanju na relaciji Simončič–Lindič. Posodobitev je vključevala izgradnjo pločnika z vgradnjo komunalnih vodov, novo javno razsvetljavo, širitev cestišča, umestitev škarp in ograje ter preplastitev ceste. Investicijo so skupaj izvedli občina, krajevna skupnost in Komunala Sevnica, pomeni pa bistveno izboljšano prometno varnost, še predvsem za pešce.

Navzoče krajane sta nagovorila predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in župan Srečko Ocvirk. Prenovljeno cestišče je blagoslovil boštanjski župnik Alfons Žibert, v programu pa so s pesmijo sodelovali Ljudski pevci iz Boštanja.

Nova pridobitev v Boštanju

Krajevna skupnost Krmelj in Osnovna šola Krmelj sta v zaključku oktobra pripravili osrednjo proslavo ob prazniku krajevne skupnosti, namenu pa je bil ob tej priložnosti predan projekt energetske sanacije krmeljske šole s telovadnico, pa tudi nova kurilnica.

Krajevni praznik je povezal kulturni program s podelitvijo priznanj krajevne skupnosti. Prejemniki letošnjih priznanj za prizadevno delo in dosežke na področju gospodarstva in družbene dejavnosti so postali Drago Berk, Marjan Dirnbek in Krajevna organizacija Rdečega križa Krmelj, za katero je priznanje prevzela predsednica Milena Bregar. Zbrane v kulturnem domu sta nagovorila predsednica krajevne skupnosti Slavica Mirt in župan Srečko Ocvirk.

Praznik Krajevne skupnosti Krmelj

Konec oktobra so krajanke in krajani krajevne skupnosti Šentjanž v tamkajšnji kulturni dvorani obeležili svoj krajevni praznik. Predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj je skupaj z županom Srečkom Ocvirkom podelil krajevna priznanja, in sicer Jožetu Zaplatarju za prizadevanja na področju gasilstva, Fani Rupar za društveno udejstvovanje in Janiju Žganjarju za prispevek h kulturni bogatitvi. Za izvedbo programa v luči 70-letnice zaključka druge svetovne vojne so poskrbeli učenci Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, pesnica Marija Bajt in pevska skupina Šentjanški jurjevalci.

Praznik obeležili tudi v Šentjanžu

Program je povezovala Jožica Pelko. Slovesnosti je sledilo druženje krajanov, naslednji dan pa v sklopu krajevnega praznika še 6. pohod po poteh Milana Majcna v organizaciji Turističnega društva Šentjanž.

Upravna enota Sevnica je tudi letos, že deveto leto zapored, v sodelovanju z Občino Sevnica pripravila vsakoletno strokovno ekskurzijo za študente ljubljanske Fakultete za upravo, katere osrednji namen je bil predstaviti informacijske sisteme in elektronske baze podatkov.

Po teoretično obarvanih predstavitvah v sevniškem kulturnem domu, kjer je po uvodnem pozdravu načelnice Mojce Dolar gostom občino z demografskega in gospodarskega vidika predstavil direktor občinske uprave Zvone Košmerl, je sledil obisk več inštitucij javne uprave s predstavitvami delovanja informacijskih sistemov še v praksi.

Na obisku študenti Fakultete za upravo

Page 6: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

6 december 2015

Po občini

www.mojaobcina.si/sevnica

Medgeneracijska klekljarska skupina Bucike, ki deluje pod okriljem Družinskega inštituta Zaupanje, je sredi novembra pripravila vsakoletno razstavo na našem gradu. Ogledalo si jo je več kot 450 obiskovalcev iz vse Slovenije, letošnja tematika pa je bila Bistvo življenja je ljubezen ... ljubezen do česar koli …

Posebnost je bil letos prodajni del razstave, njen izkupiček pa nakazan v humanitarne namene. Tako smo bucike pokazale svojo ljubezen do domačega kraja in domačih ljudi. S ponosom sporočamo, da nam je uspelo donirati 1000 evrov.

Se pa ob svoji petletnici lahko pohvalimo tudi, da smo na letošnjih Slovenskih klekljarskih dnevih v Žireh na tematiko skodelica kave med klekljarsko elito dobili kar dve nagradi, in sicer je tretje mesto zasedla Marija Peruci, prvo pa Tina Železnik.

V skupini je prekoveč kot 40 članov in članic različnih starosti. Če se nam želite pridružiti tudi vi, dobrodošli ob petkih, od 16.00 do 18.00, v OŠ Sava Kladnika Sevnica. Zagotavljamo vam kakovostno usvojeno znanje in veliko lepih skupnih trenutkov!

Tina Železnik,Klekljarska skupina Bucike

Peta obletnica klekljarske skupine Bucike

Težko je začeti pisati ta prispevek, kjer naj bi bralcem poročala, kako je bilo na predavanju Kava- čarobni napoj, ki ga je 16. Oktobra na gradu Sevnica organiziral Študentski klub Sevnica. Težko predvsem zato, ker imamo o kavi določeno prepričanje, ki pa ni nujno točno.

Od kod je prišla kava, je bil prvi izziv, ki ga je med poslušalce postavil antropolog prof. Dr. Božidar Jezernik. Iz Amerike jo je prinesel Kolumb kaj ne? Se pravi je prišla iz Zahoda? No o tem ni dvoma, seveda je prišla iz zahoda, pa vendar, zakaj potem turška kava in ne španska, portugalska, angleška? Seveda, kot ste že dobili občutek, kava še zdaleč ni trivialen napitek. Prvič in zelo močno se je zakoreninila predvsem v deželah današnje Turčije, od koder si je utrla pot v Evropo. Se pravi, tehnično gledano, je napitek k nam prišel iz vzhoda. Pretemni dodamo mleko, pregrenko pa posladkamo. Je napitek, ki si ga lahko prikrojiš, vendar je tudi več kot to. Je napitek, ki nas združuje. Včasih so kavo pili v skupini, celo vsi iz iste šalčke. A si predstavljate, da bi to počeli danes? Nemara je kava prototip Facebook-a in ostalih socialnih omrežij, le da je danes naša skupna šalčka skupni internetni server! Vsekakor smo poslušalci tekom predavanja poglobili znanje o moralnih vrednotah skozi stoletja, videli pa smo tudi širšo sliko, ki jo je kava igrala celo na politični ravni. Neverjetno zanimiva in mamljiva je bila urica v družbi profesorja Jezernika, ki se je tesno zlivala z grajskimi zidovi in je nahranila naše duše.

Vir: Študentski klub Sevnica

Združila nas je kava V torek, 3. novembra, ob 9. uri smo se stanovalci Doma upokojencev Sevnica, člani skupin za samopomoč in skupina zaposlenih odpravili na izlet proti Rimskim termam. Med vožnjo smo z zanimanjem prisluhnili Miji Hribar, ki nam je povedala vse o gorovju levega brega Save.

Zavili smo v dolino Savinje in videli prelepo gorovje Savinjske doline. Vreme je bilo čudovito in tudi pogled na naravo, ki se je prelivala v prelepih jesenskih barvah. Prispeli smo v Rimske terme in si ogledali prekrasne, prenovljene prostore in najsodobnejše spalnice. Med zanimivostmi je bila tudi okrogla postelja. Vodnik v termah nam je opisal nastanek imena Rimske terme. Bilo je v času pred 2000 leti, ko so Rimljani zavzemali te kraje. Eden izmed vojakov je zapičil v zemljo palico in iz zemlje je na tem mestu pritekla topla voda. Takrat se je vse začelo in terme so dobile ime. Poskusili smo tudi vodo, ki je bila prijetno topla in osvežujoča. Po ogledu term nas je pot peljala na Aškerčevo domačijo, na kateri smo spoznali njegovega prapravnuka. Opisal nam delček življenja Antona Aškerca, ki se je rodil leta 1856. Bil je pisatelj, pesnik, svetovalec in tudi zelo zaveden Slovenec. Večkrat je prišel v spor z oblastjo, ker je hotel več pravic za Slovence. Bil je tudi zelo napreden duhovnik. Umrl je leta 1912. Sledil je ogled Aškerčeve hiše, v kateri je bilo zelo zanimivo videti črno kuhinjo.

Naša pot se je nadaljevala proti goram nad Hrastnikom na višini 700 metrov nadmorske višine. Od tam se odpira prekrasen pogled na okoliške hribe, Kum in na ozadje Karavank. Ogledali smo si cerkvico in lep planinski dom, v njem so nas lepo postregli s kosilom. Polni novih doživetij smo se počasi z avtobusom odpravili nazaj proti Sevnici.Zahvaljujemo se udeležencev izleta in organizatorjem (Franji Svažič in Cvetki Biderman), pa tudi spremljevalcem (Miji Hribar, Metki Verhovc, Magdi Setinšek, Darinki Košar in Boštjani Pacek). Vsi so poskrbeli, da nam je bilo zelo lepo. To je bil dan, ki bo ostal nepozaben. Še enkrat hvala vsem!

Po pripovedovanju Janeza Repšeta, stanovalca doma, zapisala Gordana K. Fabjan.

Jesenski izlet DU Sevnica

Koncem oktobra smo se starejši srečali v Prehrani pri Marjani. Povabile so nas članice in član UO KO RK Krmelj. Zbirali smo se v prelepem vremenu. Učenke in učenci so nam pripravili čudovit kulturni program. Učiteljica Renata Mlinarič je povezovala posamezne točke. Sabina Zaman je igrala na citre, Klemen Juntez na harmoniko, otroci so nam prepevali lepe pesmi pod vodstvom Marjana Dirnbeka. Pogostili so nas s kosilom in pecivom, ki so ga spekle članice UO. Pripravili so nam čudovit srečelov, ki popestri naše srečanje, saj se pošteno nasmejemo, kadar si ogledujemo, kaj vse smo zadeli. Bili smo razigrani. Zavedali smo se čarobnosti življenja v tem trenutku, kot nam je svetovala naša predsednica Milena Bregar. Pozdraviti nas je prišel župan Srečko Ocvirk. Zaželel nam je veliko takih druženj. Spregovorila nam je predsednica OO RK Breda Sotošek. Dobre volje smo se odpravili proti domu, z željo, da nam bo zdravje služilo in se bomo prihodnje leto spet srečali.

Berta Logar

Srečanje starostnikov Krmelju

Page 7: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

7december 2015

Po občini

Komunala Sevnica se s ciljem nadgradnje kakovosti delovanja aktivno povezuje s stanovskimi podjetji ter izmenjuje izkušnje in primere dobrih praks. Na povabilo direktorja Mitje Udovča je 21. oktobra v Sevnici potekal sestanek vodstev komunalnih podjetij s posavskega, zasavskega in laškega območja.

Direktorji komunalnih podjetij, ki delujejo v občinah Sevnica, Radeče, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija in Laško, so obravnavali aktualne teme s področja ravnanja z odpadki. Pogovarjali so se o sodelovanju pri organizaciji akcije na temo “dematerializacije” oziroma kako “narediti več z manj”, kar je usmeritev Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Ta je od 21. do 29. novembra potekal na temo ponovne uporabe in reciklaže odpadkov, s ciljem spodbujanja k trajnostnim ukrepom za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov. Med obravnavanimi temami je bila primerjava načinov zbiranja in ravnanja s komunalnimi, ločeno zbranimi in nevarnimi odpadki, kar je sevniška komunala bistveno nadgradila z gradnjo Zbirnega centra na Savski cesti v Sevnici. Obravnavana tematika je bila tudi sodelovanje s podjetjem CeROZ oziroma možnost sprejemanja, obdelave in odlaganja odpadkov z območja občin neustanoviteljic tega podjetja. Pogovarjali so se o pristopu oblikovanja predlogov cen komunalnih storitev kot posledice sprememb državne zakonodaje iz leta 2013. Po sestanku so si ogledali Čistilno napravo Sevnica, ki skrbi za čiščenje odpadnih vod osrednjega poselitvenega jedra občine. Na koncu so obiskali še sevniški grad ter prisluhnili predstavitvi lani izdane monografije Voda za Sevnico skozi čas, ki bralcu prikazuje zgodovinski pregled preskrbe s pitno vodo v Sevnici in okolici.

Vir: Javno podjetje Komunala, d. o. o., Sevnica

Komunalna podjetja izmenjujejo dobre prakse

Letos mineva 50 let od zaključka osnovne šole. To je generacija, ki je prva končala osemletko v novi šoli Sava Kladnika Sevnica leta 1965.

Zbrali smo se pred osnovno šolo, pozdravil in sprejel nas je pomočnik ravnateljice Aleš Tuhtar, predstavil nam je zgodovino šole v teh letih, zelo zanimivo slikovno gradivo nam je predstavil Zoran Zelič. Nato smo se odpravili v hotel Ajdovec, v katerem smo nazdravili in se spomnili tistih, ki jih ni več med nami in tudi tistih, ki so manjkali na srečanju zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Bilo je lepo srečanje in čez pet let se spet vidimo, smo si obljubili.

Organizacijski odbor srečanja

Srečanje ob 50. obletnici zaključka osnovne šole

V petek, 23. novembra, smo se člani društva Sožitje Sevnica v lepem sončnem popoldnevu odpravili na vikend seminar. Avtobus nas je odpeljal v znano turistično mestece Rogaška Slatina, nastanili pa smo se v hotelu Slovenija. Razpakirali smo potovalke, po slastni večerji pa so najbolj navdušeni plavalci preizkusili hotelski bazen, drugi pa smo si ogledali priljubljene oddaje na televiziji. V soboto dopoldne so naši starši poslušali predavanje psihologinje Anke Pori z naslovom Odnosi v družini z osebo z motnjami v duševnem razvoju. Drugi smo preživeli nekaj prijetnih uric na plavanju in igrah v bazenu. Čudovito jesensko vreme je bilo popoldne kot nalašč za sprehode po Rogaški Slatini, seveda nismo pozabili poskusiti njihove zdravilne mineralne vode. Po večerji smo se vsi skupaj zavrteli in tudi zapeli ob zvokih harmonike, ki jo je prav mojstrsko obvladoval naš muzikant Marko.

Nedelja je minila, kot bi mignil: pogovori med starši, izmenjava mnenj in izkušenj, sprehodi, kopanje, družabne igre in po kosilu žal odhod domov. Zadovoljni, sproščeni in tudi malce utrujeni smo se udeleženci seminarja zbrali pred hotelom še za skupno »gasilsko« fotografijo, za odlično organizacijo seminarja pa smo hvaležni našemu predsedniku Miranu Šternu. Prav tako hvala osebju Hotela Slovenija za topel sprejem, prijaznost in odlično postrežbo. Pridemo še!

Za Sožitje Sevnica Irena S. Mavrič

Vikend seminar v Rogaški Slatini

V sevniškem domu upokojencev je v družbi sorodnikov in prijateljev svoj 96. rojstni dan praznoval Franc Abram.

Za rojstni dan sta mu poleg njegovih domačih in zaposlenih sevniškega doma voščili tudi podžupanja Danica Božič in predsednica sevniškega Rdečega križa mag. Breda Drenek Sotošek.

Vir: Občina Sevnica

96 let Franca Abrama

Območno združenje RK Sevnica je pripravilo že tretji dobrodelni koncert z namenom zbiranja sredstev za nakup paketov pomoči za občane in družine iz občine Sevnica.

Lani je bila kulturna dvorana premajhna, zato je bil letošnji koncert v Športnem domu Sevnica. V večeru raznovrstne glasbe so sodelovali D'Palinka band, Tine Bec, Andrej Lisec, Ljudske pevke s Telč, Tercet družine Galič, Marijan in Majda Petan, Vili Resnik, Ansambel Skomini, Skupina Rosa inr Ansambel Dolinarji. Z ubrano besedo sta večer sproščeno vodila Tanja Žibert in Ciril Dolinšek. Zbrane so pozdravili predsednica RK Sevnica Breda Drenek Sotošek, župan Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Mojca Pernovšek, na koncu pa je sekretarka Mojca Pinterič Krajnc zbrane seznanila z izkupičkom letošnjega projekta. Z vstopnino, finančnimi donacijami in prodanimi 342 srečkami je bilo zbrano 6734 EUR, kar bo zadostovalo na nakup 500 kompletov pomoči, sestavljenih iz paketa z živili, pralnega praška in toaletnega kompleta. Na seznamu prejemnikov RK je 833 oseb, skupaj z njihovimi družinskimi člani pa je to 1500 občanov, ki jim RK pomaga. Predstavnici RK sta poudarili dobro sodelovanje z občino, ki ima posluh za pomoči potrebne, in zavodom KŠTM, ki jim je ponudil močno organizacijsko podporo.

Vsakemu izmed nastopajočih se je za sodelovanje s košarico domačih dobrot in županovim vinom zahvalil eden izmed prostovoljcev RK iz različnih krajevnih organizacij, ki so tudi sicer vložili veliko truda v pridobitev skoraj 400 dobitkov od 120 podjetij in obrtnikov, ki so kljub težki gospodarski situaciji pokazali veliko razumevanja in dobrodelnost. Na koncu so pohvalili tudi občinstvo, ki je ves čas koncerta lepo sodelovalo. V dvorani je bilo mogoče ves čas občutiti izjemno povezanost in pozitivno naravnanost ljudi dobre volje in odprtega srca.

Vir: Rdeči Križ Sevnica

Dobrodelni koncert 'Sevničani, stopimo skupaj!'

Page 8: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

8 december 2015

TZOS

Prisotne je pozdravila predsednica TZOS Cvetka Jazbec, župan občine Sevnica Srečko Ocvirk ter direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.

Vsi prisotni so dobili izvod knjižice in se posladkali z jabolki, katere je podaril Živko Poljšak, Posest Tariško iz Radne, za kar se mu lepo zahvaljujemo. Zanimiv in pomemben projekt, ki se je izvajal 10 let je zaključen, zapisi v knjižici bodo poskrbeli, da ne gre v pozabo. Hvala vsem, ki ste v teh letih kakorkoli sodelovali z nami.

Alenka Kozorog, sekretarka Turistične zveze občine Sevnica

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: Delavniki:

9.00 – 16.00Sobote:

9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

[email protected]

IZKORISTITE

DODATEN POPUST

na spominke ali

vodeni ogled

Gradu Sevnica!

AKTUALNO - IZLET:

· Krepko kosilo (otroška igrala v bližini)·p rilagojen ogled vaši družini,

Grad Sevnica inmesto iz Grajskega balkona

več na povezavihttp://www.dozivljaj.si/lokalno/flexcom

PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:

Cena: 14,50 EUR/ osebo in vključuje kosilo, vstopnina in vodenje po Gradu Sevnica in okolici, darilni bon v vrednosti 1EUR/ osebo, ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka.

Za program potrebujete približno 5 ur časa.

SILVESTROVO V SEVNICI

Z ANSAMBLOM »DORI«za družine ali manjše skupine

Cena paketa za dve osebi je samo 68 € (z vstopninami, noèitvijo in novoletnim zajtrkom)

Doživite poseben prehod v novo leto z vodenim ogledom èarobnega Gradu Sevnica in

silvestrovanjem na prostem s priznanim narodnozabavnim

ansamblom »DORI«.

Doplaèilo: turistièna taksa 1,15 €/osebo/dan (otroci 12-18 let 0,50 €),

Popusti: (2+1) otrok do 8. leta BREZPLAÈNO

najave in informacije na:

·o gled mesta z vodenim sprehodom po energijsko bogatem parku

kamnitih skulptur »srce Save«, ·d egustacije vin pri

ponudnikih na Vinsko turističnih cestah.

Dodatna ponudba:

Na martinovo soboto, 14. november, je Turistično društvo Tržišče v sodelovanju z Aktivom kmečkih žena in Društvom vinogradnikov Malkovec pripravilo tradicionalen Martinov pohod. Več kot 200 pohodnikov od blizu in daleč se je zbralo pri pletenki velikanki. Pohodnikom je dobrodošlico zaželela Milena Knez, predsednica TD Tržišče; pozdravila sta jih podžupan Janez Kukec in predsednik KS Tržišče Janez Virant. Zaigrali so člani godbe Gorje iz Gorenjske in pohodniki so se lahkega koraka podali proti Malkovcu.

Na poti smo se najprej ustavili v eni najlepših vasi v sevniški občini, na Škovcu, v kateri so krajani pohodnike pogostili z domačimi dobrotami. Pot smo nadaljevali preko Svetega Vrha na Trščino, kjer je Društvo vinogradnikov Malkovec pripravilo »podiranje klopotca« pri zidanici Jožeta Sebanca.

Pohodnike so pogostili in postregli z na društvenem ocenjevanju najboljšim cvičkom; za veselo vzdušje so poskrbeli fantje iz skupine Vesela dolina in pevci Društva vinogradnikov Malkovec. S Trščine se je odprl prelep pogled na vinske gorice, ki so se lesketale v tisočerih barvah. Pohod smo sklenili v osrčju Malkovških goric, v Malusovi zidanici s toplim obrokom. V goste se je pripeljal še škof Martin in krstil mošt v vino. Dan se je prevesil v večer in pohodniki so se s prijetnimi občutki vračali domov.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Foto: Jure Tratar

Letošnji martinov pohod od pletenke do malkovških goric dobro obiskan

Na Škocvu so pohodnike pogostili z domačimi dobrotami.

Zelo sončna in topla nedelja 8. novembra je bila prav idilična za praznično obhajanje zahvalne nedelje v župnijski cerkvi v Tržišču. Vaščanke Spodnjih Mladetič so poskrbele za izvirno praznično okrasitev in pred oltar postavile bogato bero domačih dobrot in pridelkov, sadov zemlje in dela pridnih človeških rok. Takšen praznik je prava priložnost, da se zahvalimo za letino in nesebično pomoč ter trenutke, ki jih preživimo drug z drugim.

Po končanem bogoslužju je bilo na vrsti prijetno druženje pred cerkvijo. Domači župnik Jože Kohek je blagoslovil dobrote, ki so jih z vso ljubeznijo in skrbjo pripravila domača društva za pogostitev. Tudi martinova gos je odlično teknila.

Pred župnijsko cerkvijo smo organizirali tudi domačo, kmečko tržnico, že drugo po vrsti. TD Tržišče je k sodelovanju povabil gospodinje, kmete, obrtnike, ki so krajanom predstavili, kaj so letos pridelali, naredili. Izmenjali so si semena, sadike, recepte in kaj poskusili. Obiskovalcev je bilo kar veliko. Malo smo še pokramljali z znanci in prijatelji, potem pa se s prijetnimi občutki vrnili domov.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Na zahvalno nedeljo v Tržišču

Domači župnik je blagoslovil dobrote, ki so jih pripravila domača društva.

Turistična zveza občine Sevnica je v letih 2005 – 2015 izvajala projekt saditve občinskih lip. Že ob pričetku projekta smo se odločili, da bo izdana knjižica z opisi dogodkov ob saditvi, namen saditev in slika zasajene lipe. Lipe so bile v teh letih posajene v vseh krajevnih skupnostih občine Sevnica. Da se ne pozabi kdaj in zakaj je bila katera od lip posajena je slikovno in tekstovno gradivo zbrano v knjižici. Gradivo sta skrbno pripravili, uredili in zbrali sekretarka TZOS Alenka Kozorog in predsednica Cvetka Jazbec. Knjižico je oblikoval Rok Petančič.

Predstavitev knjižice je potekala na gradu, 17.11.2015, v programu so sodelovali učenci osnovne šole Blanca in pod mentorstvom Jelke Gregorič Pintar in Saše Martničič pripravili zelo zanimive točke.

Predstavitev knjižice Občinske lipe v občini Sevnica

Podiranje klopotca na Trščini pri zidanici Jožeta Sebanca.

Zbralo se je več kot 200 pohodnikov.

Vaščanke Spodnjih Mladetič so praznično okrasile glavni oltar.

Page 9: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

9december 2015

Turizem

www.dozivljaj.si

Zimska idila je pri nas še posebno očarljiva, ker jo nadgrajujemo s ponudbo različnih ponudnikov in programi, ki jih lahko izberete na www.dozivljaj.si/katalogi, še posebno v času od sv. Miklavža do sv. treh kraljev. Takrat so na voljo celodnevna vodenja po izbranih turističnih točkah za najavljene skupine. V večernih urah pa priporočamo uživanje ob obhodih lepo okrašenih krajevnih središč in mesta Sevnica z grajskim pobočjem ali pa spremljanje prizorov živih jaslic ob Kavsarski koči nad Šmarčno v predbožičnih večerih.

Letos v adventnem času priporočamo družinam ali manjšim skupinam programe, ki vključujejo nastanitve z možnostjo razvajanja v bližnjih termah, ob večerih pa lahko v veselem decembru obiščete izbrane koncerte ali prireditve ter predstave za otroke (prireditve so navedene v koledarju prireditev).

Za gurmanske užitke poskrbijo pri vsakem ponudniku. Seveda so zdaj na vrhuncu koline, zato vas vabimo, da se oglasite pri naših gostinskih ponudnikih in ne pozabite nadgraditi teh dobrot s tradicionalno dobrim krajevnim vinom. Tako boste lahko okusili združevanje naših kulinaričnih posebnosti s prireditvami in dogodki v harmonijo najboljših občutij in doživetij v Sevnici. Informacije za obiske in nastanitve: 07/ 81 65 642, 051 680 287 in www.kstm.si/turizem, www.dozivljaj.si.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Zanimivosti v prednovoletnem času Sevnica zakladnica doživetij

Na martinovo nedeljo je bila že nekdaj pri svetem Joštu pod Lisco sveta maša v zahvalo za vse jesenske darove narave. O tej prastari tradiciji je že pred stotimi leti pisal v svoji knjigi tudi znameniti Blaž Jurko in to tradicijo poskušamo ohranjati.

Blagoslov in pokušina mladega vina

Planinsko društvo Lisca Sevnica je v počastitev občinskega praznika organiziralo že tretjo etapo pohoda po poti Lojza Motoreta od Gabrijel do Bučke.

Več kot 20 udeležencev se nas je zbralo v soboto, 14. novembra, v Gabrijelah, pri Klubu Bruno pa sta nas Tanja in Vidmarjeva mama pričakali s toplimi napitki. Krenili smo po na novo markirani in očiščeni poti (zahvala marljivim markacijstom društva!) mimo železniške postaje in pletenke v Tržišču skozi gozd na Malkovec. Pri Jamškovih nas je čakalo okrepčilo, za katerega sta poleg gostiteljev poskrbela še Mimi Radič in Tone Svenšek. V lepem, jesenskem, čeprav oblačnem vremenu smo občudovali polslovenske hribovite pokrajine, kajti z zgornjega Malkovca je čudovit razgled. Pot smo nadaljevali preko Slančjega vrha na Telče. Tam nas je s prigrizki in pijačo počastila gospa Iliaš.

Od Telč do Pijane gore ni bilo prenaporno. Ustavili smo se pri Prahovi zidanici, pri žigu poti, in poskusili njihovo letino. Čakal nas je še zadnji del poti preko Gorenjih in Dolenjih Dol proti Bučki, kamor smo prispeli v veselem vzdušju pozno popoldne. Od tam do Sevnice pa bomo hodili prihodnje leto ob občinskem prazniku.Zahvaljujemo se vsem gostoljubnim pokroviteljem na poti!

Janez Levstik

Ob občinskem prazniku veselo po sevniški planinski poti

Skupina Vandrovci pri Planinskem društvu Lisca Sevnica, ki jo vodi starosta Vinko Šeško, je konec oktobra obiskala črnogorske gore Komove in Prokletje.

Prispeli smo v Eko katun na Štavni v meglenem zimskem vremenu 22. oktobra. Nekateri smo že drugič poskušali osvojiti Vasojevački Kom, žal smo se morali zaradi ledu in vetra po eni uri vzpona vrniti. Naslednji dan smo se odpravili na ogled Biogradskega jezera in še iz 18. stoletja zaščitenega nacionalnega parka okrog jezera ter mesta Kolašin. Potem je zasijalo sonce in v lepem vremenu smo naslednje dni iz Gusinja obiskovali prečudovite gore Prokletja. Iz očarljive doline Grebaja smo se povzpeli na Volušnico, od koder je čudovit razgled na Karanfile, Talijanko, Popadijo. Naslednji dan v dolino Repojani-Zastan, od tam čez mejo v albansko dolino jezer pod vrhom Maja Jezerca, ki nas je spominjala na našo dolino Triglavskih jezer. Obiskali smo tudi planino Bogičević in Hridsko jezero nad turističnim mestom Plav.

Nazadnje smo se vrnili na Štavno, da v tretjem poskusu le osvojimo enega od treh Komov, in osmim je to tudi uspelo. Na koncu smo prenočili na Pitominah nad Žabljakom pri našem znanem planinskem prijatelju Goranu Šibaliću, čigar sin Jovan in beli štirinožni vodnik Azun sta nas spremljala povsod. Bil je teden nepozabnih doživetij v prečudovitih gorah.

Janez Levstik

Po začetek zime v Črno goro

Tudi letos smo skupaj Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj, Župnija Razbor in Kulturno, športno in turistično društvo Razbor ustvarili popoldanski dogodek pri lepo obnovljeni cerkvici sv. Jošta. Po sveti maši in blagoslovu mladega vina, ki ju je opravil župnik Janez Furman, smo pred cerkvijo poskusili letošnja mlada vina. V primerjavi s prejšnjimi letniki so letošnja vina polnejša, z manj kisline in barvitejša. Zlasti se s polnostjo in krepkostjo lahko pohvali letošnja modra frankinja, pa tudi preostala mlada vina dokazujejo odličen letnik. Ob doma pripravljenih ocvirkovki, rogljičih in drugih dobrotah se je veselo druženje nadaljevalo v pozno popoldne in vsi smo si obljubili, da se bomo pri sv. Joštu srečali spet na dražbi na pustno nedeljo.

Vir: KŠTD Razbor

Page 10: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

10 december 2015

Kultura

Vzporedno smo v Stari galeriji odprli tudi samostojno razstavo Nevenke Flajs, ki je lani prepričala komisijo in prejela naziv prvakinja XIV. Sevniškega likovnega shoda Grad 2014. Mentorstvo likovnega shoda in postavitev razstave je bilo v rokah sevniškega umetnika Rudija Stoparja. Večer je prijetno glasbeno popestril študent ljubljanske akademije za glasbo Tine Bec iz Boštanja. Dogodka se je udeležil tudi podžupan Janez Kukec. Obe razstavi bosta na ogled vključno do 13. decembra 2015.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

V petek, 13. novembra, je potekal v polni Lutrovski kleti pod sevniškim gradom zanimiv Jesenski koncert Okteta Jurija Dalmatina in Mešanega pevskega zbora Zvon. Poslušalke in poslušalci so lahko prisluhnili najlepšim ljudskim, sakralnim in popularnim melodijam iz Slovenije in tujine pod taktirko umetniškega vodje in zborovodja Tineta Beca iz Boštanja. Slišali smo marsikatero novo in ušesu prikupno pesem. Na koncertu se je s pesmijo Circle of life predstavila mlada solistka Sara Praznik iz Boštanja.

Obe zasedbi sta se predstavili tudi s programom, ki bo izveden na prihajajočem Regijskem tekmovanju odraslih pevskih zasedb 2015 na gradu Rajhneburg v Brestanici.

Andrej Lisec

Jesenski koncert Okteta Jurija Dalmatina in Mešanega pevskega zbora Zvon

Pevci MePZ Zvon

Dne 20. in 21. junija je atrij sevniškega gradu oživel pod čopiči, barvami in platni 18 udeležencev XV. Sevniškega likovnega shoda.

Tema letošnjega likovnega shoda je bila Kulturna dediščina v Sevnici, ki še sveti v naš čas. Motive so ustvarjalci črpali iz knjige Zorana Oskarja Zeliča: Sevnica, stoletje na razglednicah, ki je izšla v zbirki Stoletje na razglednicah in je edinstven mozaik, s katerim je mogoče spoznavati kulturni, gospodarski in prostorski razvoj Sevnice in krajev v okolici. Na likovnem shodu so tem razglednicam ustvarjalci dodali svoj pogled in doživljanje. Nastala so čudovita dela, ki bodo ohranila podobo našega lepega mesta in krajev v okolici. Dvodnevno junijsko likovno ustvarjanje je s svojimi izbranimi deli in izbranimi mislimi popestril tudi gost shoda, slikar Milan Razboršek iz Zagorja.

Vsa nastala dela na shodu je letos pred razstavo ocenjevala petčlanska komisija, seštevki točk so dali naslednje rezultate: Bronasto plaketo XV. Sevniškega likovnega shoda Grad 2015 so prejeli: Irena Ameršek, Nevenka Flajs, Milena Florjančič, Ana Hočevar, Mojca Musar, Marko Okorn, Marija Oven, Marjan Perič, Milena Roštohar, Jožica Udovč Krhen in Ines Zgonc. Srebrno plaketo XV. Sevniškega likovnega shoda Grad 2015 so prejeli: Roman Blatnik, Pavla Černigoj, Ludvik Kos, Alojz Rak in Stane Udvanc Zlato plaketo sta prejela Vesna Karlovšek kot Mlada prvakinja in Zdravko Červ kot Prvak XV. Sevniškega likovnega shoda Grad 2015. Dela, nagrajena s srebrno plaketo, in delo mlade avtorice ostanejo organizatorju za stalno sevniško zbirko. Zmagovalno sliko prvaka Zdravka Črva bo po koncu razstave prejel župan občine Sevnica za protokolarno darilo.

Odprtje razstave XV. sevniškega likovnega shoda grad 2015 v Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica

V počastitev praznika občine Sevnica je kulturna sekcija Kulturnoumetniškega društva Budna vas v soboto, 14. novembra, v Bregarjevi zidanici v Kamenškem spet pripravila kulturno srečanje z naslovom Kultura in umetnost nas povezujeta.

S soncem v srcih so se lepega jesenskega dne zbrali v prijetnem okolju ustvarjalci in spremljevalci kulture in umetnosti. Po himni in pozdravu predsednice je povezovalno nit spletala Veronika Sigmund. Članici društva Eva Keber, Marija Bajt, gostje Berta Logar iz Krmelja, Jožef Žnidarič iz Sevnice in člani sekcije Beseda iz Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova Rudi Stopar, Jožef in Anica Pirš, Drago Pirman in Franc Živič so nam polepšali dan s svojimi deli. Aleksandra Sigmund Krajnc je prebrala pesem Neže Mauer Strah, iz grl Ljudskih pevk Solzice so zazvenele ljudske pesmi. Predsednica društva se je zahvalila vsem ustvarjalcem za lep dogodek, obiskovalcem pa za obisk in vsem, ki so pomagali pri izvedbi.Prijetno druženje s prepevanjem in kramljanjem se je nadaljevalo v večer.

Za KUD Budna vas Magda Sigmund, predsednica

Kulturni družabni večer v Kamenškem

Kulturno druženje v Kamenškem

Na našem gradu smo preživeli kulinarično popoldne. Potekala je že druga kuharska delavnica, na kateri smo pripravljali indijske jedi, skuhane po vedski tradiciji. Zbralo se je kar veliko kulinaričnih navdušencev, ki so komaj čakali, da preizkusijo nove začimbe, sestavine in skuhajo odlično pojedino. Delavnico sta vodila Sanja in Emil, ki vodita takšne kuharske delavnice po vsej Sloveniji, v Ljubljani pa ponujata tudi dostavo kosil. Udeleženci na delavnici so predvsem sami kuhali, tako da so dobili občutek za kuhanje, za razmerja med začimbami in tako, da bodo tudi sami doma znali ponoviti vajo in skuhati jedi za svoje najdražje.

Na meniju je bilo kar nekaj jedi. Najprej lečna juha, ki je bila obogatena z začimbami in zelenjavo, za tem glavna jed iz basmatega riža s čičerko, čapatijev (nekvašeni kruhki), zelenjavnega sabdžija, čatnije iz jajčevcev, na koncu pa še sladici. Jabolčne samose ali sadni žepku in palačinke, ki so bile pripravljene popolnoma brez mleka in jajc in so bile kljub temu zelo okusne. Po kuhanju je bila na vrsti pojedina, na koncu pa smo vsi zadovoljni in s polnimi trebuhi sklenili, da bo treba organizirati še kakšno kuharsko delavnico, saj se je izkazalo, da je bilo takšno druženje vsem v zabavo.

Sanja Prejac

Kuharska delavnica Vedsko

Člani sekcije Beseda s skečem Draga Pirmana

Page 11: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

11december 2015

Kultura

Page 12: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

12 december 2015

Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacijetorek, 1. 12.ob 9. 00 Predavanje U3 Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

sreda, 2. 12. ob 18. 00

Vencember: predavanje dr. Janeza Bogataja: "Ali smo za praznike prazni?"

Kulturna dvorana Trubarjevega doma upokojencev Loka

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu in Študentski klub Sevnica

sreda, 2.12. ob 18. 00

Radogost večer gostja: Tatjana Dvornik – slikarka, Mokronog Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 03.12. ob 14:00 Mednarodni turnir v košarki na vozičkih Športni dom Sevnica Org.: Društvo paraplegikov Dolenjske,

Bele krajine in Posavjačetrtek, 03.12. ob 16:00

Čudežni december 2015:Izdelovanje adventnih venčkov in namiznih aranžmajev Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, KNOF so.p., Zelena Sevnica;

Info.: Petra,031/703-982četrtek, 03.12. ob 18:00

Predavanje Kristijana Kolege iz Zagreba: Vedska formula za mir Mladinski center Sevnica Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

četrtek, 03.12. ob 18:00 Ta veseli dan sevniške kulture Kulturna dvorana Sevnica ZKD in JSKD OI Sevnica

četrtek, 03.12. ob 18:00

Ta veseli dan kulturezaključek 5. sezone literarne ustvarjalnice Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 4. 12.ob 15.00 Smučarski sejem Mladinski center Sevnica ŠD Atraktiva

petek, 4. 12. ob 17.00

Čudežni december 2015:Tradicionalni pohod »Z lučko na grad«

zbiranje na Glavnem trgu v Sevnici

KŠTM Sevnica; Info.: Petra,031/703-982

sobota, 5. 12. ob 7. 00

Slikarska razstava Marka Okorna (ogled do 4.1.2016) Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sobota, 5. 12. ob 8.00

Čudežni december 2015:Praznična tržnica

Kmečka tržnica Sevnica, pred NLB

KŠTM Sevnica, Info: 07/ 81 65 462

sobota, 5. 12. ob 8.00 Mesečni sejem Sejemski prostor za HTC-

SevnicaKŠTM Sevnica; Info.: Zdravko, 051/680- 287

sobota, 4. 12.ob 07.00 Smučarski sejem Mladinski center Sevnica ŠD Atraktiva

sobota, 5. 12. ob 10.00 3. tek za Sevniški pokal Sevnica, Pri srednji šoli AK Sevnica

sobota, 5. 12. ob 19.00

Vencember: 'Pjrpong' in akcijske cene pijač

Orhideja bar Loka pri Zidanem Mostu Orhideja bar Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 5. 12. ob 19.00

Obisk svetega Miklavža z angeljci in parkeljci po domovih Razbor Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor

Nedelja, 06.12. ob 11.00 Obisk Sv. Miklavža Dom krajanov 4€/otroka KŠTM Razbor

prijave Marjan 031 516 502 torek, 8. 12. ob 9.00

Predavanje o hrani okoli nas Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 8. 12. ob 16. 00

Čudežni december 2015:Delavnica: Izdelovanje novoletnih voščilnic Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica;

Info: Petra, 031/703-982torek, 8. 12. ob 17. 00

Pravljična urica z ustvarjalnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

sreda, 9. 12. ob 17.00

Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 9. 12. ob 17. 00

Vencember: Peka piškotkov

POŠ Loka pri Zidanem Mostuostu POŠ Loka in Aktiv žena Loka

četrtek, 10.12. ob 16:30 Čarobni obisk gradu Grad Sevnica Org.: Vrtec Ciciban Sevnica in KŠTM Sevnica;

Info: Zdenka, 07/81-61-652četrtek, 10.12. ob 18.00

Potopisno predavanjeProstovoljstvo in potep po Braziliji Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 11. 12. ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah

Sevnica, AŠ Prah Sevnica

petek,11.12. ob 21.00 Cafe Impro Night vol. 2 Grajska kavarna Grajska kavarna

sobota, 12.12. ob 20.00 Folklorni večer Dom krajanov Razbor Folklorna skupina Blaž Jurko

nedelja, 13. 12. ob 14.00

Vencember: Tek radosti in veselja

Trg v Loki pri Zidanem Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

torek, 15.12. ob 9. 00

Predavanje o dihalih Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 15. 12. ob 16.00

Čudežni december 2015:Delavnica: Izdelovanje novoletnih okraskov Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica;

Info.: Petra, 031/703-982sreda, 16. 12. ob 17.00

Vencember: Izdelovanje okraskov ter okrasitev vrtca in šole v Loki

POŠ Loka pri Zidanem Mostu

POŠ Loka in vrtec Ciciban, enota Bibarija Loka pri Zidanem Mostu

Četrtek, 17.12. ob 18.00

Odprtje razstave Tine Konec Grad Sevnica KŠTM Sevnica

Petek, 18.12. Akustika ob pivu Grajska kavarna Grajska kavarna

sobota, 19. 12. ob 8. 00

Čudežni december 2015:Božična tržnica Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica;

Info.: Zdravko Remar, 051/680- 287sobota, 19. 12. ob 18. 00

NOVOLETNI KONCERT Glasbene šole Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Glasbena šola Sevnica

sobota, 19. 12. ob 19. 00

Vencember: Koncert Manca in Benjamin Izmajlov: Božična pravljica Dom kulture Loka KD Primož Trubar Loka

nedelja, 20. 12. ob 10.00

Vencember: Tržnica "Svoji k svojim" in prižig lučk

Trubarjev dom upokojencev Loka

TD Loka pri Zidanem Mostu in Krajevna skupnost Loka

ponedeljek, 21. 12. ob 7. 00

KRVODAJALSKA AKCIJA (od 7. do 12. ure) OŠ Krmelj OZ Rdečega križa Sevnica

07 81 65 070 ponedeljek, 21. 12. ob 15.30

Prvi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

07 81 65 070torek, 22. 12. ob 8. 00

KRVODAJALSKA AKCIJA (od 8. do 15. ure) OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

07 81 65 070torek, 22. 12.ob 9. 00 Novoletno srečanje Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

Page 13: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

13december 2015

Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacijetorek, 22.12. ob 15.30

Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

07 81 65 070torek, 22.12. ob 16. 00

Čudežni december 2015:Delavnica: Izdelovanje novoletnih okraskov Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica;

Info.: Mojca , 051/680- 290sreda, 23.12. ob 7.00

KRVODAJALSKA AKCIJA (od 7. do 13. ure) Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

07 81 65 070sreda, 23.12. ob 17.00

Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 25.12. ob 18. 00 Žive jaslice ob gozdu na ŠMARČNI ŠKD Večno mladi Šmarčna

petek, 25.12. ob 15. 00

Vencember: Božični pohod na Lovrenc trg v Loki Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

petek, 25.12. ob 18. 00

Božični koncert Mešanega pevskega zbora župnije Boštanj

Župnijska cerkev Povišanja Svetega Križa MePZ Boštanj

petek, 25.12. ob 18. 00 Žive jaslice ob gozdu na ŠMARČNI ŠKD Večno mladi Šmarčna

sobota, 26.12. ob 15. 00 Praznična peka piškotov KMD Lukovec KŠD Lukovec

sobota, 26.12. ob 18. 00 Tradicionalni božično novoletni koncert dvorana OŠ Blanca KD Blanški vinogradniki;

Info.: Roman, 041/355 634sobota, 26.12. ob 19.00

Vencember: Večer z lokalnimi harmonikarji in akcijske cene pijač Trubarjev hram Loka Trubarjev hram Loka

nedelja, 27.12. ob 18.00 Božično novoletni koncert Športni dom Sevnica KD Godba Sevnica

ponedeljek, 28.12. ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

07 81 65 070torek, 29.12. ob 17.00

Božiček z darili 7€/otroka KMD Lukovec KŠD LUKOVEC,

Inf.: Stanko 031 827 482

sreda, 30.12. ob 18.00

Vencember: Zaključna prireditev z okroglo mizo

Kulturna dvorana Trubarje-vega doma upokojencev Loka

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

četrtek, 31.12. ob 17.00

Čudežni december 2015:Silvestrovanje za najmlajše Pred lokalom Centrals' KŠTM Sevnica

četrtek, 31.12. ob 22.00

Čudežni december 2015:Silvestrovanje na prostem z ansamblom Dori Pred lokalom Centrals' KŠTM Sevnica

ŽIVE JASLICE

ŠKD Večno mladi Šmarčna

ŽIVE JASLICEob gozdu na

ŠMARÈNIèetrtek,

24. december,ob 18. uri

petek, 25. december,ob 18. uri

Page 14: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

14 december 2015

Mladina

Uspešen učitelj ni več nekdo, ki z višine pod visokim pritiskom

zliva znanje v pasivne posode…

Je starejši učenec, ki si prizadeva pomagati svojim mlajšim kolegom.

Sir William Osler

Pri pouku geografije smo dijaki razmišljali, kako bi lahko rešili okoljske probleme oz. kako bi lahko pripomogli k čistejšemu okolju. Profesorica Veronika Gradišek je nato te ideje prijavila na natečaj društva ZEG Posavje za najboljši okoljevarstveni projekt v Posavju. Tako smo načrtovali, da bi lahko gradili podzemne hiše, proizvajali elektriko skozi dimnik, postavili smo si cilje, kako bi lahko zmanjšali porabo vode, debatirali pa smo tudi o tem, kako bi se ubranili reklam in zmanjšali njihov vpliv na nas. Tim Kolman in Jan Simončič pa sta pomislila, da bi lahko zrak čistili z letečim filtrom. Ta ideja se je uvrstila na evromediteransko olimpijado in tako je Tim Kolman letos odpotoval v Francijo.

Tekmovanje je trajalo od 29. do 31. septembra. Sodelovalo je 21 držav, med njimi tudi Slovenija. Prvi dan so sprejeli delegacijo in predstavili tekmovanje. Naslednji dan so sledile predstavitve posameznih idej in najboljših pet predstavitev, med katere se je uvrstil tudi naš Tim. Tekmovalci iz Slovenije, Maroka, Alžirije, Libanona in Italije so ideje predstavili še enkrat, tokrat obsežnejši komisiji. Na slovesni večerji je sledila razglasitev in Tim Kolman je zmagal z idejo o letečih filtrih za zrak. Bravo, idejna mojstra Tim in Jan, čestitamo!

Katja Drnovšek, G3A

Okolje bomo rešili Slovenci!

Vonj sveže pečenega kruha je vonj po domu. Že v trgovini kupljeni kruh omamno zadiši, še toliko bolj pa pečen kruh. Nekoč so seveda kruh pekli pri vsaki hiši, če so le »imeli za kruh«, v sodobnem času pa ga je precej preprosteje izbrati na prodajni polici, zato ga marsikdo ne peče več doma. Morda ga tudi marsikdo sploh ne zna. A v vaseh in zaselkih pod Lisco kruh še vedno zraste in se peče doma. To so nam pritrdili skoraj vsi otroci, le da ga doma redkeje pečejo v krušni peči. Zadnjo soboto oktobra smo se z otroki dogovorili, da ga bomo tokrat skupaj spekli kar doma v krušni peči.

Da nam je šlo vse po pekovskih načrtih, nam je pomagala teta Milica. Najprej smo ugotovili, da poznamo več vrst kruha, seveda predvsem zaradi več vrst moke. Mi smo imeli pšenično belo moko, polbelo, polnozrnato, pirino in ajdovo. Seveda

brez kvasa, soli, malce sladkorja in olja tudi ne gre. Vsakdo je v svojo zmesno posodo vsul moko in kmalu smo ugotovili, da se različne moke tudi mesijo zelo različno. Teta Milica je zamesila ajdov

kruh in nam razkrila skrivnost poparjenja ajdove moke in dodajanja nadrobljenega kvasa. Toda, kot je na svetu veliko skrivnosti in poti, je tudi načinov priprave kruha zelo veliko. Kruh smo nato pustili vzhajati in šli preverit razgretost krušne peči, ki jo teta Magda prej zakurila. Ob krušni peči smo našli krušni lopar, vesnico in pečno metlo ter ugotovili, zakaj so včasih rekli, da »ima kdo frizuro kot pečna metla«. Peč je bila ravno prav razkurjena in prva polovica kruhkov je šla na toplo. Še prej smo jih malce posuli s semeni, ki so jih nekateri vmesili tudi v testo. Za drugo skupino kruhkov smo morali peč malce dodatno razgreti, vmes pa smo pekli kostanj. Vonj po kruhu nam je zbudil trebuščke, zato smo kar sproti sploščatili nekaj vzhajanega testa in naredili preposto pohlo (ali puhlo), pri čemer je z dodajanjem paradižnikove mezge, klobase in sira nastala odlična pica. Tudi kruhki so bili pečeni in vsak je svojega oblekel v kuhinjski prtiček in bi ga lahko odnesel domov, a ga je prej še toplega pojedel. Tako je po vsem Razborju dišalo po doma v krušni peči pečenem kruhu.

Vir: KŠTD Razbor

Na Razborju zadišal kruh iz krušne peči

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk smo aktivno zaznamovali tudi v OŠ Tržišče. Dejavnosti z naslovom Ekodan in tradicionalni slovenski zajtrk so bile usmerjene v ozaveščanje učencev, kaj vse je pomembno za zdravje. Po uvodnih predstavitvah smo imeli v vseh razredih tradicionalni slovenski zajtrk. Nanj smo povabili tudi župana Srečka Ocvirka in veseli smo, da se je našemu povabilu odzval in si ogledal naše dejavnosti.

V delavnicah smo govorili o zdravi prehrani, ki je prvi pogoj za rast in razvoj. Učenci razredne stopnje so prisluhnili predavanju Pomen zajtrka v prehrani, ki ga je imela medicinska sestra Jožica Kocijan iz Zdravstvenega doma Sevnica. Oblikovali so zdrav obrok in razmišljali o raznovrstni prehrani in sestavljali prehransko piramido. Poleg zdrave prehrane je za zdravje pomembno tudi gibanje in učenci 6. in 7. razreda so raziskovali in zaigrali stare igre. Učenci 5. razreda so pripravili več vrst različnih skutnih namazov, na koncu pa smo jih vsi poskusili.

Alenka Knez je na predavanju skrbno združila vse pomembne vsebine v kakovosten sklep, predstavljeno je bilo tudi delo v posameznih skupinah.

Dan je bil po mnenju udeležencev poln koristnih informacij. Vsak učenec je sklenil, da bo od zdaj poskušal bolj poskrbeti za svoje zdravje.

Zvonka MrgoleFoto: Tanja Žibert in Zvonka Mrgole

Ekodan in tradicionalni zajtrk na OŠ Tržišče

Mažoretke Društva TRG Sevnica so v soboto, 21. novembra, s svojim že tradicionalnim koncertom Defile poskrbele za glasbeno-plesne užitke polne sevniške dvorane. Letos so dogajanje na koncertu popestrili tudi fantje iz skupine Gadi in kot vsako leto tudi Godba Sevnica. Obiskovalci so si lahko ogledali koncert zelo visoke ravni, po prireditvi pa

je obiskovalce s svojo karizmo popeljala voditeljica večera, Bernarda Žarn. Mažoretke so županu Srečku Ocvirku in vsem drugim občanom in občankam v čast in ponos v hrambo izročile prvi pokal, ki so ga s svojim delom, vztrajnostjo in pogumom priplesale na evropskem prvenstvu v Franciji v mestu Albi. Sevniške mažoretke so na prireditvi podprli številni pomembni gosti, kar je za dekleta dodatna motivacija za vse, kar jih čaka v prihodnjih mesecih.

Vir: Društvo Trg Sevnica

Defile sevniških mažoretk

Foto: Damijan Počivalšek

Page 15: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

15december 2015

Mladina

V okviru čezmejnega projekta IPA-Ride&Bike, v katerem KŠTM Sevnica kot partner aktivno sodeluje, sta se v mesecu oktobru izvedli dve kolesarski delavnici za otroke in mlade z območja občine Sevnica.

Prva delavnica je potekala dne 04.10. od 07.30 do 13.15 ure. Udeleženci so se zbrali na dvorišču OŠ Sevnica. Učence OŠ Tržišče smo s kombiji pripeljali in odpeljali na/iz Sevnice, učenci OŠ Blanca so se skupini priključili ob trasi. Udeležilo se je skupno 23 učencev in 4 učitelji. Za izvedbo je skrbelo 6 izvajalcev Kolesarskega društva Sevnica.

Nadaljevanje na www.mojaobcina/sevnica

Robert Kosaber

Dve delavnici za mladinov projektu Bike&ride

V petek, 20. novembra, smo na vseh šolah in vrtcih po Sloveniji imeli slovenski tradicionalni zajtrk, tipično slovensko hrano, ki so jo pripravljale naše babice in prababice.

Prvo šolsko uro smo osmošolci in devetošolci OŠ Sava Kladnika Sevnica odšli v jedilnico, drugi učenci pa so zajtrkovali v učilnicah.

Najprej sta nas pozdravili prijazni gostji iz podjetne skupnosti KNOF. Razložili sta nam, da se kakovost hrane, ki je kupljena, in tiste, ki jo sami predelamo na vrtu, zelo razlikuje. Pokazali sta nam tudi, kako lahko kupimo domača živila na spletu www.skleda.org. Po končani razlagi je gospa kuharica na vsako mizo položila pladenj s kosi domačega kruha, čajnik in domače toplo mleko. Vsi smo že nestrpno pogledovali proti nožem, da bi si z njimi namazali domače maslo ter odličen, sladek med. Nekateri smo poskusili tudi domača jabolka. Tako smo kulturno použili pomemben del našega prehranjevanja, zajtrk. Letos sem se naučila nekaj novih pomembnih stvari glede naše prehrane. Skupaj s starši bomo pripravljali večinoma domačo hrano slovenskih proizvajalcev. Naj se uresniči geslo slovenskega oglasa: Ohranimo, kar je slovensko.

Alja Možina, 8. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ Sava Kladnika Sevnica

Kot vsako leto smo se tudi letos zbrala dekleta iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in pod mentorstvom športnega pedagoga Igorja Povšeta sestavile ekipo deklet za nogomet. Redno smo prihajale na treninge in vadile razne taktike napada in obrambe.

Dne 10. novembra je končno napočil dan težko pričakovanega tekmovanja. Ob 11. uri smo se dekleta iz ekipe zbrale v garderobi, si nadele modre drese naše šole in se nervozno in hkrati navdušeno odpravile v športno dvorano. Prva tekma s Šentjanžem je bila zelo napeta, saj je naša šola vodila že v prvi polovici in nato z zelo dobro obrambo držala rezultat do konca tekme. Z zmago se nam je še povečala samozavest. Drugo tekmo smo igrale proti nogometašicam iz Tržišča, ki so bile precej agresivne nasprotnice z boljšim znanjem kot me. V prvih minutah tekme so že povedle. Njihova igra nas je spodbudila in nam dala nov zagon, ki smo ga potrebovale. Kmalu po njihovem golu smo rezultat izenačile na 1:1. Igre nismo samo nadaljevale, temveč smo jo še stopnjevale in kmalu dodale še en gol. Nasprotnice so začele popuščati in nam dajale čedalje več možnosti za nove zadetke. Tako smo tik pred koncem zadele še zadnji gol in igro končale s 3:1 za Sevnico. Vse navdušene smo čestitale nasprotnicam in se odpravile na tribuno ter spremljale igro med Šentjanžem in Tržiščem. Rezultat je bil 1:0. Takoj po zadnji tekmi je bila podelitev. Tretje mesto so zasedle učenke Tržišča, drugo učenke Šentjanža, prvo mesto smo slavile učenke OŠ Sava Kladnika Sevnica in dobile tudi pokal. Prvo- in drugouvrščene pa se že veselimo področnega tekmovanja, na katerem se bomo mogoče še enkrat pomerile med seboj.

Ajda Trbovc in Lori Škerl, 9. aOŠ Sava Kladnika Sevnica

Zmaga sevniških deklet na občinskem tekmovanju v nogometu

Izvršni odbor Združenja za gorske teke pri AZS in organizacijski odbor Teka na Šmarno goro sta pripravila tradicionalno druženje za gorske tekače s podelitvijo nagrad najboljšim. Omenjenega srečanja sta se udeležila tudi mlada atleta AK Sevnica, Ajda Slapšak in Tomi Bajc. Pokal Slovenije v gorskih tekih je obsegal šest tekov, vključno z dvema državnima prvenstvoma.

Ajda in Tomi na podelitvi priznanj najboljšim gorskim tekačem v letu 2015

Gorski pokal Slovenije, Ajda in Tomi

Za končni rezultat gorskega pokala je bilo upoštevanih 5 najboljših rezultatov. V kategoriji mlajših deklic je Ajda Slapšak zasedla tretje mesto, Tomi Bajc je bil v kategoriji mlajših dečkov drugi.

Vir: AK Sevnica

V tednu otroka , dne 9.10. 2015, smo že tretjič organizirali lutkovno - slikarsko kolonijo za učence osnovnih šol. Otroci so ustvarjali po ogledu Andersenove lutkovne predstave » Grdi raček«, v izvedbi našega lutkovnega gledališča, zanimiva in raznolika likovna dela, ki bi jih lahko imenovali tudi » Lutke skozi otroške oči«.

» Lutkart 2015« že tretje leto na Gradu Sevnica

Udeleženci Lutkarta 2015

Letošnje kolonije so se udeležili učenci osnovnih šol: Kostanjevica ob Krki, Podbočje, Šentjanž, Tržišče, Boštanj in Sevnica. Nekaj šol je žal moralo zaradi bolezni odpovedati sodelovanje.Mentorji so se potrudili in dali otroški fantaziji krila, kar je razvidno iz izredno domiselnih in likovno dovršenih stvaritev, ki vsako leto po kvaliteti izstopajo in dvigujejo nivo tega projekta, saj ustvarjena dela med šolskim letom postavimo na ogled po vseh šolah udeleženkah. Zelo pomembno je tudi prijetno medsebojno druženje, izmenjava idej in sodelovanje, kjer sodeluje tudi » Mizica, pogrni se !«, ki je skrbela, da mladi umetniki niso trpeli niti žeje niti lakote, kakor tudi razposajene grajske lutke, ki so zabavale in spodbujale mlade ustvarjalce. Po kosilu smo v dvorani Alberta Felicijana, kjer je letos zaradi dežja potekala tudi kolonija, na ogled postavili celotno zbirko ustvarjenih del » Lutkart 2015 «. Zvečer ob 18. uri smo naredili skupno otvoritev razstave » Lutkart 2015« in kolonije »Otroške razglednice 2015«, katere udeleženci so letos poslikali veliko starih čebeljih panjev z različnimi motivi. Za kulturni program so poskrbeli učenci OŠ Boštanj z gledališko predstavo »Čebela in potepuh«.

Bernard Pungerčič, Zavod GLG

Page 16: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

16 december 2015

Šport

Začela se je nova sezona šolskih športnih tekmovanj. Organiziramo jih za vse šole v občini Sevnica in gostujočo šolo iz Radeč. V prvem delu tekmovanj se bodo pomerili učenci in učenke letnika 2001 in mlajši.

Na začetku novembra smo izvedli tekmovanje v malem nogometu. Dečki in deklice so prikazali zelo borbeno in odlično pripravljeno igro. Pri dečkih v rednem delu nismo dobili zmagovalca. Ker pa je bil tudi po podaljških rezultat še vedno izenačen, so bili na vrsti prosti streli. V tem delu sta oba vratarja pokazala izvrstno pripravljenost in obrambo. Končna razvrstitev – deklice: 1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž 3. mesto: OŠ Tržišče

Končna razvrstitev – dečki: 1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 2. mesto: OŠ Boštanj 3. mesto: OŠ Tržišče Sodelujoča ekipa: OŠ Marjana Nemca Radeče

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Šport mladih

Deklice z učitelji in podeljevalka nagrad

V torek 3. novembra, je bilo tekmovanje v pikadu v hotelu Ajdovec z udeležbo DI Hrastnik in DI Sevnica. V soboto 7. novembra, smo v društvu organizirali tekmovanja ob prazniku občine Sevnica. Prireditev je obiskal župan Srečko Ocvirk, tekmovalce pa je nagovoril predsednik DI Sevnica Franc Bolte. V hotelu Ajdovec je bil 2. spominski šahovski memorial, ki se ga je udeležilo 13 tekmovalcev iz DI Zagorje, DI Hrastnik in DI Sevnica. Zmagal je Marko Jurič, DI Zagorje 6,5, drugi je bil Janez Grčar, DI Zagorje 5, tretje mesto je dosegel Rudi Prosenik, DI Sevnica 5. V športnem domu pa je potekal namiznoteniški turnir, ki se ga je udeležilo 14 moških in 2 ženski iz DI Zagorje, DI Metlika, DI Laško in DI Sevnica. Zmagovalec je postal Marjan Šinkovec, DI Zagorje, drugi je bil Dušan Lebeničnik, DI Zagorje, tretji Drago Prevalšek, DI Metlika, četrti Franc Starc, DI Sevnica. Pri ženskah je zmagala Tatjana Umek, DI Sevnica, druga pa je bila Renata Osrajnik, DI Sevnica. V sredo, na martinovo 11. novembra, pa smo se odpravili na četrti kopalni dan v Dobovo. Tokrat nas je bilo 65. Po triurnem kopanju v Termah Paradiso smo imeli tudi okusno večerjo. Predsednik DI Sevnica je v nagovoru članom predstavil letošnjo prehojeno pot in povabil člane na sklepno novoletno srečanje, ki bo v prostorih jedilnice Lisce Sevnica v četrtek, 26. novembra. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo TV AXA 1995 za objave.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Aktivnosti Društva invalidov Sevnica

V športni dvorani OŠ Krmelj se je med jesenskimi počitnicami izvajal interesni program športa otrok in mladine Hura, prosti čas, katerega nosilec je Zavod za šport RS Planica in ga je v naši občini izvajal tudi Košarkarski klub Sigas Sevnica. Športnega programa se je udeleževalo več kot 50 otrok iz KS Krmelj, Tržišče in Šentjanž.

V sredo, 28. oktobra, smo gostili tudi Igrivo košarko, ki je projekt Košarkarske zveze Slovenije in je namenjen otrokom od 4. do 9. leta starosti. Otroke je najbolj navdušil Lipko, maskota EP v košarki, ki ga je leta 2013 gostila Slovenija. Prav tako smo oktobra na izobraževanje za pomožne sodnike poslali tri naše člane, ki nam bodo v veliko pomoč pri izvedbi rekreativne lige v košarki, ki se bo začela decembra.

Žiga Kobaševič

Hura, prosti čas v izvedbi KK Sigas Sevnica

Foto: Brane Busar

V soboto, 14. novembra, je Boštanj gostil 2. tek za sevniški pokal. Sončno vreme je pritegnilo 118 tekmovalcev in številne navijače, ki so lahko uživali v zanimivih tekaških obračunih in tudi dobri ponudbi slaščic in čaja. Zmagovalci drugega teka so postali: Kaja Kovač, Jan Dolmovič, Zala Krmelj, Timotej Krašovec, Ajda Slapšak, Tomi Bajc, Maja Knez, Bor Bauman, Nika Jančič, Anže Trebše, Urška Arzenšek, Aljaž Renko, Lea Haler, Jan Samide, Nika Bajc, Jure Rizmal, Vanja Lendaro, Robert Lendaro in Zdravko Kukman.

Absolutna zmagovalca 4-kilometrske proge sta bila Lea Haler (AK Sevnica) in Jan Samide (AK Vežba).

Da je tekaška prireditev tako dobro uspela, so pripomogli tudi številni pokrovitelji.Vidimo se spet 5. decembra v Sevnici.

Vir: AK Sevnica

2. tek za sevniški pokal uspešen za tekovalce in organizatorje

Start otroškega teka letnikov 2007 in 2008

V sredo, 11., in petek, 13. novembra, je v organizaciji ŠD Partizan Sevnica potekalo občinsko prvenstvo v akrobatiki. Dekleta različnih osnovih šol občine Sevnica so se med seboj pomerila v skokih na akrobatski stezi in si s tem prizadevala za mesto v ekipi na nadaljnjem tekmovanju v Izoli.

V športnem domu so se pomerila tudi predšolska dekleta in dekleta 1. triade osnovne šole. Najboljše med predšolskimi so bile: 1. Una Grubešič, 2. Teja Jesih, 3. Leja Gobec. Najboljše od 1. do 3. razreda so bile: 1. Zara Stanič, 2. Kaja Vilčnik. 3. Žanin Cesar. Medalje pri mlajših deklicah od 4. do 6. razreda so si prislužile: 1. Klara Kmetič, 2. Leticia Chiara Perc Lisec, 3. Lana Špec. In pri starejših deklicah od 7. do 9. razreda so bile najboljše: 1. Lina Žibret, 2. Ela Senica, 3. Nika Povše in Tina Rupar. Dekletom čestitamo in jim želimo veliko sreče na tekmovanjih, ki jih še čakajo. Zahvaljujemo pa se Občini Sevnica in Zavodu KŠTM za prostor in medalje ter sodnicam in vodnicam ŠD Partizan Sevnica za izvedbo tekmovanja. Hvala Jeleni, Tei, Ines in Luciji, da vlagate svoj trud v dekleta in društvo.

Sara Martinšek

Občinsko prvenstvo v akrobatiki

Dečki z učitelji in podeljevalka nagrad

Absolutna zmagovalca 2. teka za sevniški pokal

Page 17: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

17december 2015

Šport

Na mednarodnem turnirju, ki je bil 24. in 25. oktobra v Splitu, je Slovenija osvojila drugo mesto, za kar sta med drugim zaslužna tudi Sevničana, člana SD Marok, Blaž Kunšek in Klemen Juvan. Z odličnimi nastopi v Splitu sta potrdila strelsko kondicijo in utrdila mesto v reprezentanci.

V soboto, 21. novembra, je bil v Črenšovcih drugi krog 1. A slovenske strelske lige, na katerem je ekipa SD Marok Sevnica v sestavi Blaž Kunšek, Klemen Juvan in Matej Kolman s 1115 krogi zasedla četrto mesto, čeprav so imele enak rezultat tudi drugo- in tretjeuvrščena ekipa. Pri razvrstitvi v primeru enakega rezultata je odločalo število notranjih centrov. Za razvrstitev med tretjim in četrtim mestom so sodniki morali uporabiti pravilo višjega seštevka zadnjih serij ekipe. Tako je SK Ptuj pri seštevku zadnjih serij dosegel 281 krogov, SD Marok pa 280. Sevničani so po drugem krogu lige s 16 točkami na petem mestu razpredelnice.

Mirko Ognjenovič

Kunšek in Juvan v dobri strelski kondiciji

V športni dvorani v Sevnici smo se v nedeljo, 25. oktobra, zbrali na memorialu v malem nogometu, ki smo ga pripravili v spomin na dolgoletna soigralca in prijatelja, Gorazda Pipana in Staneta Kralja. Oba sta nas zapustila veliko prezgodaj. Ekipi Vetra kot organizatorju so se pridružili tudi kolegi iz ekip Blokov, Jutranjke in Boštanja, s katerimi smo v nedeljskem dopoldnevu odigrali nekaj prijateljskih dvobojev, saj sta bila bolj kot rezultat tokrat v ospredju druženje in obujanje spominov. Z Gorazdom in Stanetom smo preživeli veliko lepih trenutkov, zato si želimo, da bi srečanje v njun spomin postalo tradicija.

Gorazda si bomo zapomnili kot človeka, ki je bil vedno pošten in odkrit, nikoli preračunljiv, predvsem pa vedno pozitiven in pripravljen na šalo. Enake lastnosti so ga krasile v odvetniškem poklicu, saj je velikokrat nesebično pomagal ljudem, ki si odvetniških storitev drugače ne bi mogli privoščiti. Stane pa je bil za nas predvsem mentor, ki nas je s svojim bogatim znanjem in izkušenjami, pa tudi z osebno izkušnjo vrhunskega športnika, vedno znal usmeriti na pravo pot. Svoj pečat na generacijah mladih je pustil predvsem kot učitelj telovadbe na sevniški in boštanjski osnovni šoli.

Sven Berdon

Memorial v spomin na Gorazda in Staneta

V soboto 14.11.2915 je v Športnem domu potekal že 14. tradicionalni turnir v ju jitsu,- borbah in Državno prvenstvo v Ne – waza tehnikah. Obe tekmovanji je na začetku slavnostno odprl župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je nastopajočim tekmovalcem zaželel dobrodošlico in veliko športne sreče ter uspehov. Več kot 120 tekmovalcev je v ju jitsu borbah za mlade v kategorijah: od U8 do U15 prikazalo zanimive in uspešne borbe, ki zajemajo elemente borilnih veščin; ju jitsa, juda, in karateja. Ob zaključku tekmovanja je bilo največ veselja med tekmovalci domačega DBV Ippon. Namreč najuspešnejšim ekipam so bili podeljeni pokali in medalje, ki jih je ob zaključku podelil poslanec DZ iz Sevnice Tomaž Lisec. Ekipno 3. mesto so osvojili tekmovalci JJK Samuraj ( 102 točki), 2. mesto je osvojil JJK Fudoshin iz Šempetra, zmago na tekmovanju in s tem tudi prehodni pokal pa so s 1. mestom osvojili mladi tekmovalci DBV Ippon iz Sevnice.

Miran Grubenšek

DBV Ipponu prehodni pokal na 14. tradicionalnem ju jitsu turnirju v Sevnici

Štiri medalje za člane KBV Sevnica

V mestni športni dvorani v Kutini na Hrvaškem se je končal 17. mednarodni turnir v kickboxingu. Privabil je kar 429 tekmovalcev iz 49 klubov iz 5 držav. Nastopajoči so se med seboj pomerili v disciplinah point figththing, light contact, kick light, full contact, low kick in K-1. Med njimi so se predstavili tudi člani KBV Sevnica in nastopili v disciplini kick light. Na turnirju, ki je v koledarju svetovne organizacije WAKO, so osvojili 4 medalje, 1 zlato, 2 srebrni in 1 bronasto. Naš najboljši posameznik je bil Robert Pavčnik, saj je med člani v težnostni kategoriji – 74 kg osvojil prvo mesto. V večernem finalu se je pomeril z izkušenim 30-letnim Hrvatom Ledinščakom in ga gladko premagal z maksimalnim rezultatom 3:0.

Obe dekleti, kadetinja Aleksandra Spaseski in mladinka Teja Cesar, sta bili tudi v večernem finalu, v katerem sta klonili proti bolje pripravljenima tekmovalkama iz Bosne in Hrvaške. Obe sta na koncu osvojile odlično drugo mesto. Mladincu Janu Androjna je uspelo priti v polfinale, med štiri najboljše, svoj nastop pa je sklenil z osvojitvijo tretjega mesta. Naši mladi športniki so na turnirju pokazali dobro telesno pripravljenost, manjkale pa so jim predvsem še izkušnje. Za še boljše rezultate bo treba pokazati več agresivnosti, hitrih in eksplozivnih akcij presenečenja. Vsekakor pa bodo v prihodnje od njih pričakovali predvsem več borbenosti. Trener Denis Orač in njegov pomočnik Žiga Žveglič sta bila na koncu nad prikazanim in doseženim zadovoljna. Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:

1. Robert Pavčnik, člani KL – 74 kg 2. Teja Cesar, mladinka KL – 60 kg 2. Aleksandra Spaseski, st. kadetinje KL – 55 kg 3. Jan Androjna, mladinci KL – 74 kg

Jurij Orač

Wako, Kutina open 2015

Pavčnik, R., Cesar, T., Spaseski, A., Androjna, J.

Izjemen uspeh slovenske karate reprezentance na IKU Svetovnem karate prvenstvu za kadete in mladince in Svetovnem pokalu za člane in veterane v Mariboru. Celokupnemu uspehu Slovenije na SP, so svoj delež prispevali tudi člani Kluba borilnih veščin Sevnica.

Ekipni svetovni prvaki

1. mesto Slovenija (Koltaji, Hižman, Hojnik)

Še posebej pa je s svojo izjemno predstavo izstopal mladi Žan Hižman, ki je v članski konkurenci v borbah -80 kg osvojil bronasto medaljo. Članski ekipi v borbah v rotacijah pa je skupaj s svojima kolegama iz reprezentance Jernejem Hojnik iz Slovenske Bistrice in Sebastijanom Koltaji iz Murske Sobote priboril še srebrno medaljo, v nedeljo pa so fantje osvojili še zlato medaljo in naslov svetovnih ekipnih prvakov. Tudi ostali naši mladi upi Sara, Lan, Tisa in Tia so upravičili svoj reprezentančni nastop na tem SP. Tia je v konkurenci katašic kadetinj bila še najbližje nedeljskemu finalu. Žal je za las zgrešila uvrstitev med 6 najboljših. Pregled športnih rezultatov članov KBV Sevnica na SP: 3. Žan Hižman, člani kumite -80kg, kumite 7. Tia Šantej, kadetinje kata 16-17 let 9. Sara Šantej, deklice 10-11 let, kata beli do oranžni pas, 9. Lan Dragar, dečki 10-11 let, kata beli do oranžni pas, 12. Tisa Šantej, kadetinje kata 14-15 let, Ekipno borbe - kumite: 2. Slovenija, kumite člani ekipno rotacija (Žan Hižman-KBV Sevnica, Jernej Hojnik-KK WKSA Slov.Bistrica in Sebastijan Koltaji-KK Murska Sobota. 1.Slovenija, kumite Shobu Sanbon ekipno (Žan Hižman, Jernej Hojnik in Sebastijan Koltaji). Čestitke!

S SP v Mariboru poročala Marja Zidarič in Jurij Orač.

Page 18: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

18 december 2015

Sanje so lahko kot kolački,kot majhni pisani oblački.

Ja, seveda, če verjamete v samoroge,kajti sanje so največje možne nadloge.

Zaradi njih si pogosto zaželiš,da se nikoli, res nikoli ne zbudiš.

Nato še kot po namazanem v šolo zamudišin ves zasanjan s sanjami obležiš.

Pogosto ti sanje skozi prste polzijoin še kakšen nered naredijo.

Na primer priznajo, da si zaljubljen v nekoga,ki je še večji kot one nadloga.

Vendar kljub temu sanjati ne pozabite,ker sanje tudi kot odrasli rabite.

Pomagale vam bodo sprejeti razne odločitve,saj so za vašo srečo meritve.

Tamara Špan

Nekoč pred sanjami

Iz preteklosti v sedanjost

Lega

Boštanj leži v jugovzdodnem delu Slovenije, na desnem bregu reke Save v občini Sevnica. Krajevna skupnost Boštanj je največja krajevna skupnost v občini Sevnica. V njej živi 2655 prebivalcev in meri 5077 m2.Naselja v KS Boštanj so: Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec, Kompolje, Konsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log, Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna in Vrh pri Boštanju. Predsednik Krajevne skupnosti je Marjan Kogovšek (moj stric).Posavje je zaenkrat še neuradna regija v kateri leži Boštanj. Reka Sava meji Boštanj in Sevnico. Včasih so imenovali Boštanjčane »Kranjce«, Sevničane pa »Štajerce«. Boštanj je območje bivših gradov, nizkega hribovja, cerkva, kozolcev in vinorodnega gričevja. Včasih pa so pridelovali jabolka, vendar so sedaj vse večje sadovnjake opustili.Boštanj je bil prvič omenjen pred 800 leti.

Naravne znamenitosti

Boštanj je zelo lepa velik vas, ki ima nekaj zanimivih naravnih znamenitosti. Prvo za katero vedo vsi Boštanjčani je gotovo Rumeni Sleč oz. Azelea Pontika. Raste v gozdu nad pokopališčem. V letu 2006 so naredili in označili učno pot, ki nas vodi po gozdu. Kot drugo bi omenila Rajo jamo v Zapužah, za katero vedno starejši ljudje. Sama si je še nisem ogledala. Upam, da si jo bomo kdaj imeli priložnost pogledati z učiteljico.

Vodovje

Glavna vodotoka sta reki Sava in reka Mirna. Reka Mirna ima več pritokov, eni pomembnejši so potok Grahovica, Pekel in Radovanjski potok. Večji pritoki reke Save so Apneniški potok, Kobilji potok, Loški potok, tudi reka Mirna se izliva v reko Savo. Na reki Mirni je bila včasih v Dolenjem Boštanju žaga. Leta 1926 je vas z Jakilove žage na Mirni dobila električno energijo. Danes vodnega kolesa ni več moč videti, saj

so ga že odstranili in se vidi le star zapuščen objekt, ki zalostno razpada. Tudi jez, ob žagi so podrli, vendar pa so strugo polepšali z kamenji, po katerih se preliva Mirna. Spomladi pa se kljub spremenjenemu jezu pridejo drstit podusti.

Prebivalstvo

Hiše

Da sem prišla do podatkov, kako so živeli nekoč, sem vprašala nekaj starejših domačinov, od katerih sem izvedela zanimive reči. Vsi po vrsti so bili veseli, da sem jih obiskala in se zanimala za njihovo življenje v mladosti. Danes mladi premalo časa preživimo s starejšimi ljudmi, ki vedo veliko zanimivih stvari, ki se nam zdijo skoraj nemogoče.Že če samo pomislim, da so živeli v hišah, v katerih niso imeli ne vode in ne elektrike si težko zamislim tako življenje. Ga. Mimi mi je opisala, kakšna je bila hiša včasih. Hiša je bile dosti manjše kot je danes. Hiša je imela naslednje prostore: - vežo, - »hišo« kjer je bila krušna peč, okoli nje klop, na sredi miza s stoli oz. klopmi, ob steni še postelja, - mala »hiša« kjer je spal gospodar in njegova žena z najmlajšimi otroci, - kamra, kjer so spala odrasla dekleta, - kuhinja, v kateri je bilo kurišče za krušno peč, - pomemben prostor je bil tudi »špajz« . Stranišče je bilo na »štrbunk« ločeno od stanovanjske hiše.

Prehranjevanje

Včasih so večinoma hrane pridelali doma, le ta pa ni bila tako pestra kot danes, je bila pa zagotovo bolj zdrava. Na mizi je bil največkrat krompir, zelje, repo, žganci, mleko in domači kruh, pečen v krušni peči. Ob večjih praznikih pa je po hiši zadišalo po potici in mesu.

Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, TZOS, 2014

Boštanj - moj domači kraj

Jakilova žaga na Mirni

www.mojaobcina.si/sevnica

Že mnogo let svoj rojstni dan praznuješ,

praznujemo ga s tabo vsi. Ponosni, srečni, občani tvoji smo, želimo ti uspeha še na mnogo let.

Vsako leto lepša in ponosna si,

kaj naredi se vse, spremeni. Postoj, odpri oči, prijatelj moj,

kaj vse videl boš.

Na hribu mogočni grad stoji, biser mesta našega je on,

s soncem obsijan, s vinsko trto je obdan. Ponosno na staro mestno jedro zre,

na polja hiše, travnike, gozdove, hribe in na Savo.

Se kot kača zvija in premika, nedavno še trepet,

danes ukročena reka, mirna v svojem toku,

preko prelivnih polj se odmika.

Lisca s svojo lepoto vabi, staro, mlado s pogledom na okoli,

po deželi moji. Njive, polja, travniki, gozdovi, pridnih kmetov rok negovani.

Šole, vrtci, ceste, elektrarne in tovarne, nam upanje za jutri so.

Kaj naj podarimo ti za rojstni dan,

kaj želiš, povej nam ti? Vem, da veliko je želja, da tvoj odgovor bo,

darilo zame to ste vi.

Jožef Žnidarič

Rojstni dan Sevnican

Page 19: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

19december 2015

Utrip življenja

Recepti

Čas priprave pribl. 80 minutSestavine za 4 osebe

4 listi vlečenega testa 1 kg belega zelja 10 dag čebule 1–2 stroka česna 10 dag hamburške slanine 1 čajna žlička kristalnega sladkorja pribl. 4 dag masla ali margarine pribl. 1 čajna žlička kumine (po želji mlete) mleti muškatni orešček sol, poper

Zelje očistimo, operemo, prerežemo na pol, stržen odstranimo. Nato ga narežemo na trakove (lahko tudi nastrgamo z grobim strgalnikom ali strojčkom za rezanje kruha). Nato ga zmešamo s kavno žličko soli in nekaj časa pustimo počivati. Slanino narežemo na majhne kocke, čebulo in česen drobno nasekljamo. Kocke slanine svetlo prepražimo in jih poberemo iz ponve. Na maščobi, ki je ostala v ponvi, stopimo žličko sladkorja, dodamo čebulo in česen ter zlato rjavo prepražimo. Dodamo zelje, nekaj popra in kumino ter premešamo, pokrijemo in približno 20 minut dušimo. Občasno premešamo (zelje naj se duši v lastnem soku; pazimo, da se ne prismodi). Nato pustimo, da se zelje ohladi. Pekač namastimo, preostalo maslo stopimo. Pečico segrejemo na 180–200 °C. Po dva lista vlečenega testa spojimo skupaj s stopljenim maslom. Polovico nadeva razporedimo po spodnji tretjini testa, preostalo testo pokapamo z maslom, stranske robove testa zapognemo in zavitek zvijemo. Položimo ga na namaščen pekač (mesto, kjer se testo stika, obrnemo navzdol) in ga še enkrat namažemo z raztopljenim maslom. Oba zavitka pečemo približno 25 minut. Zraven se prilega omaka iz paprik: 1 rdečo papriko narežemo na majhne kocke, 1 srednje veliko čebulo in 1–2 stroka česna drobno nasekljamo. 2 jedilni žlici olja segrejemo in na njem zarumenimo čebulo in česen, dodamo narezano papriko in dušimo. Potresemo s kavno žličko mlete paprike, zalijemo z malo belega vina ali razredčenega kisa, nazadnje pa dolijemo še 1/4 l vode ali juhe. Dušimo približno 10 minut. Nato dodamo 2–3 jedilne žlice creme fraîche in s paličnim mešalnikom naredimo pire, nazadnje solimo in popramo.

Zavitek z zeljem

Vir:

Knj

iga

Pre

pros

to, h

itro

in o

kusn

o, M

arija

Ste

inbr

ugge

r, w

ww

.moh

orje

va.s

i

Čas priprave pribl. 70 minut Sestavine za tortni model premera 24–26 cm

4 jajca, 15 dag sladkorja v prahu ali medu, vaniljev sladkor, ščepec soli nastrgana lupinica limone ali pomaranče 2 jedilni žlici mandljevega ali pomarančnega likerja 20 dag korenja 15 dag mletih mandljev 1/2 lončka olja (pribl. 120 ml) 10 dag moke (po želji ji dodamo 1 žličo drobno mlete pirine moke), 1 kavna žlička pecilnega praška pribl. 2 jedilni žlici mandljevih lističev za posipanje

Za okrasitev stepena sladka smetana, olupljeni krhlji pomaranč in mandarin, melisa Pripravimo sestavine. Namastimo in pomokamo dno tortnega modela. Pečico ogrejemo na 180 °C. Olupimo in nastrgamo korenček. Jajca penasto umešamo s sladkorjem, vanilijevim sladkorjem in soljo. Primešamo korenček in olje. Mlete mandlje zmešamo z moko in pecilnim praškom in mešanico skupaj z likerjem primešamo testu. Testo zlijemo v model in potresemo z mandljevimi lističi. Pečemo 35–40 minut. Kolač postrežemo s stepeno sladko smetano in ga okrasimo s pomarančnimi in mandarininimi krhlji in meliso.

Korenčkov kolač z mandlji

V 36 let stari domski ambulanti je postalo utesnjeno in zastarelo, ampak mi, stanovalci, tega nismo občutili, saj smo bili vedno vsi prijazno sprejeti, obravnavani strokovno in s pozornostjo zdravstvenega osebja. Z leti so nastajale drugačne in nove zdravstvene potrebe in zahteve, zato se je vodstvo doma odločilo, da naj bi se zdravstvena dejavnost odvijala v razširjenih in za paciente in zdravstvene delavce prijaznejših prostorih. Novice o posodobitvi in razširitvi smo se vsi razveselili. Domska ambulanta se je začasno preselila v drugo nadstropje in storitve zdravstvenega osebja so bile nemotene. Začela so se dela, ki so trajala malo več kot mesec dni. Dejavnost pridnih delavcev nas ni motila, čeprav so bili njihovi stroji občasno glasni. Skozi domska vrata so prihajali izvajalci različnih strok. Srečno smo pričakali prenovo ambulante in uresničile so se za vse nas dobre in prijazne izboljšave.

Dne 10. novembra je bilo odprtje. Pozdrav in potek prenove nam je predstavila Franja Svažič. Mija Hribar, glavna sestra doma, je prerezala trak. Spregovoril je tudi domski zdravnik dr. Jurij Pesjak. V imenu stanovalcev je ob prenovi izrekla čestitko Marta Hruševar. Sledil je ogled prenovljenih prostorov domske ambulante in izročila se je cvetoča roža za srečo.

Stanovalci in zaposleni smo zaploskali, nazdravili, zapeli in začelo se je praznovanje s prigrizkom iz domske kuhinje. Veliko presenečenje so pripravile vse zaposlene v službi ZNO s sladkimi dobrotami in z njimi so se izkazale kot odlične mojstrice v ustvarjanju sladkih umetnin. Z odprtjem prenovljenih prostorov domske ambulante se je začel teden odprtih vrat v Domu upokojencev Sevnica.

Terezija Gabrič, stanovalka doma

Prenova ambulante v DU Sevnica

Policijska postaja Sevnica v zadnjih tednih beleži večje število kaznivih vlomov v stanovanjske hiše, pri katerih neznani storilec, predvsem v dopoldanskih in poznih popoldanskih urah izkoristi odsotnost stanovalcev in tako izvrši kaznivo dejanje. Največ kaznivih dejan je bilo storjenih na območju krajevnih skupnosti Krmelj, Šentjanž in Tržišče, predvsem v naseljih s stanovanjskimi hišami.

Zaradi varnosti občanom na območju Policijske postaje Sevnica svetujemo zlasti, naj bodo pozorni na pojav sumljivih oseb ali vozil v stanovanjskih soseskah, naj ob njihovem pojavu takoj obvestijo policijo na št.113 ali anonimni telefon Policije 080 1200, naj si poskušajo zapomniti čim več podatkov o sumljivih osebah in vozilih ter te podatke nato posredujejo policistom, ki se bodo odzvali klicu, naj ne obračunavajo s storilcem sami, temveč nemudoma pokličejo na pomoč policijo, naj si v primeru bega storilca zapomnijo smer njegovega bega, število storilcev in podobno, naj se ob morebitnem vlomu v hišu ne dotikajo ničesar in ne vstopajo v objekt, temveč naj pokličejo policijo.

Policisti bodo opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali sledi, ki bodo služile k identifikaciji osumljenca, v primeru odsotnosti naj stanovanjski objekt ne daje znakov, da je trenutno prazen, zato naj imajo v večernem času prižgano kakšno luč, v primeru daljše odsotnosti naj tega ne objavljajo na družbenih omrežjih (npr. Facebook), prav tako naj se s sorodniki ali sosedi dogovorijo za praznjenje poštnega nabiralnika, v okolici hiše naj ne hranijo na dosegljivem mestu orodja, ki je primerno za vlom (montirno železo, kramp, sekira, in drugo), prav tako naj v notranjost pospravijo lestve.

Glede opisa sumljivega vozila potrebujejo policisti zlasti naslednje podatke: znamka, tip, barva, registrska številka, zlasti registrsko območje in državo registracije, koliko oseb je v vozilu, morebitne posebnosti vozila (ali ima vinjeto, lita platišča, nalepke, zatemnjena stekla, dodatne luči, morebitne poškodbe vozila, je športno predelan) in podobno.

Pri osebnem opisu sumljivih oseb naj si občani zapomnijo zlasti: spol, višino (pomagate si lahko z referenčnimi stvarmi ali objekti, kot sta na primer višina podboja vrat, višina prometnega znaka v bližini), barvo las, telesno strukturo, morebitne obrazne in druge značilnosti (brki, brada, tetovaže, uhani, pirsingi, sledi poškodb), jezik in narečje, v katerem govori, oblačila (čim podrobneje, barva, kroj, zlasti kakšne podrobnosti, kot so našitki ali napisi), obutev (športni copati, škornji, čevlji), število oseb, ki so jih videli, način in smer njihovega gibanja, morebitne sostorilce v bližini (parkirana sumljiva vozila v bližini z neko osebo v njem), ali je kje odvrgel kakšen predmet in podobno.

Policisti Policijske postaje Sevnica vlome v stanovanjske hiše obravnavamo prednostno in izvajamo številne aktivnosti na terenu.

Občane pozivamo, da povečajo lastno pozornost in angažiranost v soseskah, saj sami najbolje poznajo svojo okolico in tako najlaže prepoznajo sumljive osebe, ki bi se tam zadrževale z namenom izvrševanja kaznivih dejanj. S tem lahko policiji precej pomagate pri odkritju storilcev.

Daniel Žniderič, komandir policijske postaje,

višji policijski inšpektor III

Vlomi v stanovanjske objekte – obvestilo in preventivni nasveti

Page 20: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

20 december 2015

Oglasi

041 393 [email protected]

12 številk Računalniških novic

GRAtiS

Bralci GRAjSkih novic berejo ceneje!

Prejemajte 12 številk revije Računalniških novic GRATIS in plačajte samo stroške pošiljanja v znesku 9,70 €.

Akcija velja do 31.01.2016!

Naročite lahko preko:

Konec meseca novembra je izšla monografija »Občina Sevnica«. Njena vsebina prinaša celovit prikaz območja občine s poudarkom na predstavitvi najizrazitejših značilnosti in najpomembnejših dosežkov naših ljudi in krajev; tudi s pogledom v širšem regionalnem prostoru ob reki Savi.

Poljudno-strokovno monografijo sestavlja devet prispevkov sedmih avtorjev, strokovnjakov in poznavalcev, ki obravnavajo geografske poteze občine, njen rastlinski in živalski svet, osvetljujejo življenje od prazgodovine do današnjih dni, etnološki pogled na območje, predstavljajo nosilce gospodarskega razvoja in utrip današnjega časa, knjigo pa zaključuje prispevek o izbranih znamenitih občanih.

Z monografijo je prvič zajeto celotno območje občine na enem mestu. Z njo se sevniška občina pridružuje redkim slovenskim občinam, ki imajo trajno zapisano svojo preteklost in sedanjost. Knjiga pomeni dragocen prispevek k poznavanju naše pestre in raznovrstne dediščine, hkrati pa nov kamenček v mozaiku narodove dediščine in Sevniške rastoče knjige.

Edinstveno knjižno delo trde vezave z okoli 360 stranmi je slikovno bogato, berljivo in opremljeno s povzetki v angleščini.

Dragocen prispevek narodovi dediščini

Knjige so po ceni 39 evrov naprodaj na upravi KŠTM Sevnica (Glavni trg 19), v prostorih Turistične agencije Doživljaj (Trg svobode 10) in v pisarni Gradu Sevnica (Cesta na grad 17).

Srecno2016

KZ SEVNICA z.o.o., Savska cesta 20/c, 8290 SevnicaTel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si

ww

w.k

z-se

vnic

a.si

Page 21: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

21december 2015

Oglasi

Strešne kritine

Kleparski izdelki: snegolovi, žlebovi...

tomaz.

krn

[email protected]

www.strehe.si

AKCIJE

Izolacije

Strešna okna

2od 4,80 € / m

barvni

novi model

SATURNVABILO NA PREDAVANJENaše misli so zopet pri vas, spoštovani kupci, ljubitelji lepega cvetja. Spet smo pred

spomladansko sezono, zato vas že tradicionalno vabimo na naše predavanje.V zimskem èasu imamo veè èasa za razmišljanje in naèrtovanje, da ustvarimo kaj

za svojo dušo in se pripravimo na pomladno setev in saditev. Vsako leto vam predstavimo novosti, prav tako bo tudi letos. Predstavnica podjetja

HUMKO iz Bleda, ga. Marija Horvat ing.agr., vas bo seznanila o novostih balkonskega cvetja, jagodièevju, dišavnicah, zelenjavi….

Predavanje bo, 4. marca 2015, ob 17. uri, v

Kulturni dvorani Sevnica.Po predavanju bomo izvedli žrebanje z bogatimi nagradami.

Veèer bodo z dobrotami popestrile gospodinje iz Društva kmeèkih žena Sevnica.

Vstop je prost.

VCT RAMOVŠ - PEKLARRibniki 38 8290 Sevnica

Tel.:07 81 62 360

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.

Dobro voljo meljemo,se v novo leto 2016 peljemo.

Krhljev, orehov in drugih dobrot,naj sreèa in zdravje vas

spremlja povsod.

SREÈNO

AVTOPREVOZNIŠTVO INGRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈARMalkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256e-mail: [email protected]

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITINASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZRAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽOMaterial lahko prevzamete v peskokopu ali vam

ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž, ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na

Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

Page 22: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

22 december 2015

Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpoznejedo 15.12.2015 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: MICHELE RODRIGUEZ.Izžrebani so bili:

1. nagrada: Andreja Flajs, NHM 27, 8290 Sevnica2. nagrada: Kaja Gole, Križišče 5, 8296 Krmelj 3. nagrada: Primož Krisper, NHM 23, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Blondinka in računalnik

Zakaj blondinka naliva vodo v računalnik?»Ker želi srfati po internetu.«

Sneženi mož Zakaj imaš pa sneženega moža v hladilniku? je prijateljica vprašala blondinko.»Zato, da mi naslednjo zimo ne bo potrebno delati novega!«

Pritožba »Hotelski gost se je pritožil receptorju, da je zjutraj našel pred vrati en črn in en rjav čevelj. Receptor se je začudil:»Dajte no?! Vi ste že drugi, ki se mu je to zgodilo!«

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

Kako se imenuje dvorana na fotografiji?

IZREK ZA LEPŠI DAN»To, kar smo, je neskončno pomembnejše kot to,

kar imamo. Bolj kot denar potrebujemo ljubezen. Resnično človeški lahko postanemo

le v ljubezni. Ljubezen je kupna moč za srečo.«

Phil Bosmans

Nagrade za mesec DECEMBER

1. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica

2. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica

3. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica,

Uganka za brihtne glavce

Gašenje

Voda ogenj pogasi, mene pa še bolj razgreje.

Kaj je to?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

Robot Izžrebanka:

LučkaSimeonov,Zg.Vodale3,8295Tržišče

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:

SpomeniknaslikisenahajanatrguvŠentjanžu.

Izžrebanka:

FaniIvanjko,CestanaBokalce19,1125Ljubljana

Page 23: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

23december 2015

Oglasi

Žepnina

PRVI KORAK JE REDNA ŽEPNINA

Otrok potrebuje žepnino zato, da se bo naučil razpolagati z

omejenim zneskom denarja. Ko začne hoditi v 1. razred, mu

jo lahko začnete dajati redno in v gotovini. Žepnino mu dajte

vedno na določen dan. Na začetku je to lahko tedensko (npr.

vsak petek), kasneje, ko imajo otroci že boljši občutek za čas,

pa mesečno (npr. 1. dan v mesecu).

KAKO NAJ RAVNA Z ŽEPNINO?

Skupaj se odpravita v banko, kjer del ali celo žepnino lahko

položi na svoj varčevalni račun, ki je del Toli paketa. Ko mu

boste začeli žepnino redno dajati, dodatnega denarja ne bo

več potreboval. Ne dajajte mu denarja za stvari, ki si jih mora

po vajinem dogovoru plačati sam iz žepnine. Razložite mu,

katere stroške bo zdaj plačeval sam - z žepnino. Najprej je

žepnina namenjena za njegove želje kot so igrače, sladkarije,

darila za prijatelje, šolske obveznosti pa še vedno plačujte vi.

Ko bo star 9 let, bo že prerasel Tolija, zato NLB Toli paket

preoblikujta v NLB Paket žepnina in mu začnite žepnino

nakazovati na NLB Prvi račun. Njegovo porabo lahko

spremljate tudi prek NLB Klika Enkrat letno lahko skupaj .

pregledata letni znesek žepnine, porabo in privarčevani denar.

Skupaj obiščita še bankomat, da bo znal na njem dvignit tudi

gotovino in preverit stanje na računu ter plačajta nakup v

trgovini z bančno kartico.

Ko bo star 15 let mu zaupajte več odgovornosti tudi pri

upravljanju denarja, zato sklenita NLB Paket žepnina 15+.

Naučite ga, kako lahko sam spremlja nakazila in porabo

žepnine, si prenakaže denar na varčevalni račun ali plača

položnico, vse to prek mobilne banke Klikin ali spletne banke

NLB Klik.

Višino mesečne žepnine izračunajte tako, da seštejete vse

njegove redne obveznosti in prištejete še približno 30 % za

ostale izdatke in varčevanje. Razložite mu, da naj 10 %

žepnine prihrani. Če si zaželi kakšno večjo stvar, ga še bolj

motivirajte za varčevanje. Sam naj zanjo privarčuje najmanj

polovico.

ŽEPNINA NI NAGRADA

Žepnina naj ne bo prepogosto vzgojno sredstvo in jo ne

pogojujte z uspehom v šoli. Njen namen je razvijanje veščin

za odgovorno ravnanje z denarjem.

Ko je otrok že vešč ravnanja z denarjem in pozna njegovo

vrednost, ni nič narobe, če za stvar, ki jo je poškodoval ali

uničil, škodo poravna iz žepnine. Še boljša pa bo pozitivna

motivacija:

· Če si otrok česa močno želi in tudi sam varčuje, ga

nagradite z dodatnimi pologi na njegovo varčevanje.

· Če v trgovini med izbiro izdelka, razmišlja tudi o ceni, ga

pohvalite.

· Če z denarjem, ki ga je dobil za darilo, dela skrbno in

varčno, pa ga še posebej pohvalite.

Takšna žepnina bo za otrokovo finančno prihodnost dobro

darilo. Veliko boljše, kot če bi mu vi plačevali stroške, v petek,

in po potrebi še v soboto, pa mu dali denar za "kino". Tako se

ne bi naučil odgovornega ravnanja z denarjem.

V NLB se veselimo dela z najmlajšimi, zato vas vabimo, da nas

obiščete v NLB Poslovalnici Sevnica (poslovni čas: od

ponedeljka do petka 8:00 – 12:00 in 14.30-17:00) ali nas

pokličete na telefonsko številko 07 816 19 01. Seznanili vas

bomo s ponudbo in dali informacije za lažjo odločitev o

nadaljnjih korakih v finančnem svetu.

Žepnina

ravnanja z denarjem

otroka nauči ravnanja z denarjem

otroka nauči

Otroka najboljše vpeljemo v svet denarja in financ, če mu pravočasno

začnemo dajati žepnino. Taktika, da mu denar dajemo po potrebi, da bomo

vedeli, za kaj ga porabi, ne obrodi pravih sadov.

Alma Konec, vodja NLB Poslovalnice Sevnica:

»Otroci so naše največje bogastvo. Poskrbimo, da bodo

finančno pismeni in tako še bolj pripravljeni na

samostojno življenje!«

Alma Konec, vodja NLB Poslovalnice Sevnica: »Otroci so naše največje bogastvo.

Poskrbimo, da bodo finančno pismeni in tako še bolj pripravljeni na samostojno življenje!«

Page 24: December · 2020. 7. 8. · Gaja Koprivec in Gašper Vidmar predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

0,50 €ZA NEIMETNIKE

OSEBNEGA RAČUNA

0,58 €ZA NEIMETNIKE

OSEBNEGA RAČUNA

Delavska hranilnica d.d. LjubljanaS

I 56

12

34 12

34

12

34

12

3

sI 5

69 8

76

98

76

98

76

98

7

SI 0

59

87

6-

54

32

-1

0

Ime

Pr

IIme

k, U

lIca

In h

I[n

a [

tev

Ilka

,

Po

[tn

a [

tev

Ilka

In k

ra

j

Ime

pod

jetja

, UlIc

a In

hI[

na

[te

vIlk

a,

Po[

tna

[te

vIlka

In k

ra

j

Ime

Pr

IIme

k, U

lIca

In h

I[n

a [

t.

Po

[tn

a [

tev

Ilka

In k

ra

j

naro^nIna -revIja XY [t. ra^. 123/10,

Datum pla~Ila: 12. 11. 2010

SI05 9876-5432-10

Ime po

djetja, UlIca In hI[na [tevIlka.

Po[tna [tevIlka In kraj

SI56987698769876987

AB

CD

SI2X

S U

B S

na

ro

^ n

I n a

-r

ev . x

Y [

t . r

A^ . 1 2 3 / 1 0

1 4 ,5 0

=14, 50

1 21

12

0 1 0a

bc

ds

I 2x

ELEC Plačilo električne energije okt/10

Ime Priimek, Ulica in hišna številka,

Ime Priimek, Ulica in hišna št.

Poštna številka in kraj

SI56 1234 5678 9012 345

Ime podjetja, Ulica in hišna št.

Poštna številka in kraj

Plačilo električne energije okt/10

Rok plačila 15.11.2010

SI12 1234567890123

Poštna številka in kraj

Ime podjetja, Ulica in hišna številka,

Poštna številka in krajSI56 1234 5678 9012 345 X

***56,29 15.11.2010 ABCDSI2X

***56,29

SI12 1234567890123

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije

Oblikovanje: INadvertising d.o.o.

Tisk: Mondgrafika d.o.o.

Naklada: xxx.xxx

informacije za stranke

ELEC Pla

čilo elekt

rične ener

gije okt/1

0

Ime Priime

k, Ulica i

n hišna št

evilka,

Ime Priimek,

Ulica in hi

šna št.

Poštna števi

lka in kraj

SI56 1234 56

78 9012 345

Ime podjetja

, Ulica in h

išna št.

Poštna števi

lka in kraj

Plačilo elek

trične energ

ije okt/10

Rok plačila

15.11.2010

SI12 1234567

890123

Poštna šte

vilka in k

raj

Ime podjet

ja, Ulica

in hišna š

tevilka,

Poštna šte

vilka in k

raj

SI56 1234

5678 9012

345

X

***56,29

15.11.20

10 AB

CDSI2X

***56,29

SI12 12

3456789012

3

Primer predizpolnjenega obrazca U

PN z vrstico O

CR

za plačilo električne energije

Primer izpolnjenega obrazca U

PN

za čezmejno plačilo

s I 5 6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12 3 4 5

s I 99

Ime PrIImeK, ULICa IN HI[na [tevIlKa

po[tna [tevIlKa In Kraj

Ime PrIImeK, ulIca In hI[na [t.

Po[tna [tevIlKa In Kraj

de051234567890123456

deutde6f694

Ime tujega podjetja, UlIca In hI[na [t.

Po[tna [tevIlKa In Kraj, dr@ava

3-MonatsmIete 11/10

RF71 2348 231

R E N T 3 M o n a t s m I e t e 1 1 / 1 0

1.2 4 3 ,5 0

= 1.243,50

1 1 1 0 2 0 1 0 D E U T D E 6 F 6 9 4

D E 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

R f 7 1 2 3 4 8 2 3 1

Ime tujega podjetja, UlIca In hI[na [tevIlKa

po[tna {tevIlKa In Kraj, dr@ava

informacije so na voljo na spletnih straneh zBS

(ww

w.zbs-giz.si)

oz. Sepa Slovenija

(ww

w.sepa.si)

in na spletnih straneh vaše banke.

Univerzalni

plačilni nalog Univerzalni

plačilni nalog

ob

razec

up

no

bra

zec

up

n

0,30 €ZA IMETNIKE

OSEBNEGA RAČUNAZ REDNIMI

MESEČNIMI PRILIVI

ZAKAJ PLAČEVATI VIŠJE PROVIZIJE ZA POLOŽNICE

PRI DRUGIH BANKAH, ČE TO NI POTREBNO !

E-mail: [email protected] Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

Podružnica Sevnica, Glavni trg 24 , 8290 Sevnica, tel.: 07 620 05 10vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure

POL - Oglas A5 FO POLOZNICE.indd 1 22.10.2015 9:10:48