Top Banner
TEHNOLOGIE TEHNOLOGIE FARMACEUTICA FARMACEUTICA AN III AN III SEMESTRUL I SEMESTRUL I CADRU DIDACTIC: CADRU DIDACTIC: DUMITRIU BUZIA OLIMPIA – SEF LUCRARI DUMITRIU BUZIA OLIMPIA – SEF LUCRARI Dr.Farmacist Dr.Farmacist
31

1.Biofarmacie CURS I

Oct 22, 2015

Download

Documents

Natalia Culea
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 1.Biofarmacie CURS I

TEHNOLOGIE TEHNOLOGIE FARMACEUTICAFARMACEUTICATEHNOLOGIE TEHNOLOGIE

FARMACEUTICAFARMACEUTICAAN IIIAN III

SEMESTRUL ISEMESTRUL ICADRU DIDACTIC: CADRU DIDACTIC:

DUMITRIU BUZIA OLIMPIA – SEF LUCRARIDUMITRIU BUZIA OLIMPIA – SEF LUCRARIDr.FarmacistDr.Farmacist

Page 2: 1.Biofarmacie CURS I

Bibliografie Bibliografie

FR IX, X FR IX, X Victor Stanescu – Tehnica Farmaceutica Victor Stanescu – Tehnica Farmaceutica – Ed Med 1983 Bucuresti – Ed Med 1983 Bucuresti Iuliana Popovici , Dumitru Lupuleasa – Iuliana Popovici , Dumitru Lupuleasa – Tehnologie Farmaceutica vol I, II,III – Ed Tehnologie Farmaceutica vol I, II,III – Ed Polirom 1997,2008 ,2009 Polirom 1997,2008 ,2009

Page 3: 1.Biofarmacie CURS I

DEFINITIA ,OBIECTIVELE SI IMPORTANTA DISCIPLINEI

● Stiinta complexa care studiaza notiunile teoretice si practice privind formularea ,prepararea/fabricarea ,depozitarea ,eliberarea si evaluarea biofarmaceutica a medicamentelor ca forme farmaceutice

● Termenul de tehnogie=procedee de preparare a medicamentului pe scara industriala;

● Directii de prep.a medicamentului:-farmacie;-industrie● Exercitarea profesiei de farmacist = specialist in domeniul

medicamentului,absolvent al facultatii de farmacie cu studii de 5 ani,persoana autorizata in asigurarea asistentei cu medicamente

Page 4: 1.Biofarmacie CURS I

● Prezentarea medicamentoasa=produsul,preparatul ,asa cum este eliberat pacientului adica forma farmaceutica in care subst medicamentoasa este transformata ,cu ajutorul subst.auxiliare,prin utilizarea diferitelor operatii farmaceutice si a articolelor de conditionare si ambalare.

● OBIECTIVE=de a gasi ptr fiecare subst medicamentoasa (p.a)prezentarea cea mai adaptata ptr tratamentul unei maladii determinate

● Tehnologia farmaceutica industriala =productia de medicamente =stiinta care are ca obiective realizarea pe scara industriala a medicamentelor pe baza unei tehnologii de fabricatie stabilite anterior in fisa de fabricatie

Page 5: 1.Biofarmacie CURS I

● •Paralel cu aportul tehnologiei farmaceutice în definirea biofarmaciei,

Farmacologia, - prin -farmacocinetică -farmacodinamie,

îşi aduce deosebita contribuţie la evaluarea răspunsului terapeutic după administrarea medicamentului în organism

Page 6: 1.Biofarmacie CURS I

● Orice produs medicamentos este susţinut în existenţa lui de două etape :

1. realizarea medicamentului pornind de la substanţa medicamentoasă caracterizată fizico-chimic, farmacologic, cunoscută ca preformulare,

urmată de formulare şi preparare într-o formă farmaceutică sau sistem terapeutic printr-o tehnologie adecvată, ambalare şi păstrare corespunzătoare;

2.obţinerea acţiunii terapeutice după administrarea medicamentului printr-o absorbţie şi biodisponibilitate conformă cu obiectivele stabilite în faza de formulare şi preparare;

Page 7: 1.Biofarmacie CURS I

Studiile de preformulare au rol în anticiparea problemelor şi asigurarea căilor logice de rezolvare ale formulării diverselor produse medicamentoase lichide, semisolide şi solide cu acţiune sistemică sau locală.

● Caracteristicile de bază urmărite în faza de preformulare:

● - solubilitate în apă sau alţi solvenţi

● - influenţa pH-ului

● - formarea de săruri

● - coeficientul de partiţie lipide/apă

● - relaţia structură chimică-activitate farmacologică

● -stabilitatea SM în soluţie şi în stare solidă●  

Page 8: 1.Biofarmacie CURS I

● Formularea - constă în alegerea optimă:

● - a caracteristicilor fizico-chimice şi farmacologice ale SM, substanţelor auxiliare, materialelor de condiţionare primară şi

● - a parametrilor tehnologiei de obţinere a medicamentului (sistem farmaceutic de cedare a substanţei active sau transport la ţintă) pentru asigurarea acţiunii terapeutice.

●  Studiile farmacologice prealabile urmăresc:

● - elemente farmacocinetice,

● - cunoaşterea locului şi mecanismului de acţiune,

● - stabilesc limita terapeutică, frecvenţa dozelor, efectele secundare sau toxice etc.

●  

Page 9: 1.Biofarmacie CURS I

● Calea de administrare se alege în funcţie de:

acţiunea terapeutică şi Biodisponibilitatea SM

viteza de debut a acţiunii terapeutice,

durata tratamentului, număr de doze/zi

vârsta bolnavului (copil, adult, bătrân)

tratament în spital, ambulator, domiciliu

De la administrarea medicamentului până la apariţia efectului terapeutic au loc în organism o serie de faze succesive:

faza biofarmaceutică

faza farmacocinetică

faza farmacodinamică

Page 10: 1.Biofarmacie CURS I

OBIECTIVELE TEHNLOGIEI FARMACEUTICE

● Studiul formularii si al biodisponibilitatii formelor farmaceutice● Studiul operatiilor generale aplicate in domeniul farmaceutic● Studiul proceselor tehnologice specifice legate de forma

farmaceutica● Studiul problemelor legate de stabilitatea si conservarea

medicamentelor● Probleme legate de conditionarea formelor farmaceutice● Probleme legate de controlul calitatii f.farmaceutice ptr a

putea asigura securitatea bolnavilor

Page 11: 1.Biofarmacie CURS I

Conceperea ,proiectarea si realizarea unui nou medicament

● 8-10 ani ;7500 de substante nou sintetizate =un medicament● Factori care intervin in elaborarea unui nou medicament:● Substanta medicamentoasa● Substante auxiliare● Forma farmaceutica● conditionarea,ambalarea● Stabilitatea● Controlul calitatii● Calea de administrare● Viteza de actiune:rapide si retard

Page 12: 1.Biofarmacie CURS I
Page 13: 1.Biofarmacie CURS I

Rolul farmacistului in productia de medicamente

● Dirijeaza serviciile de productie:sectiile de fabricare si conditionare –ambalare a medicamentelor

● Cercetare si dezvoltare de noi medicamente :descoperirea de noi forme farmaceutice ;cunoasterea mai completa a subst.auxiliare ,elaborarea unor noi metode de fabricare si control

● Serviciu de aprovizionare si depozitare● Documentarea bibliografica ,statistica si informatica ● Domeniul comercial:distribuire de medicamente ,campanii

publicitare

Page 14: 1.Biofarmacie CURS I

CONCLUZII

● Tehnologia farmaceutica acopera urmatoarele sectoare

● Tehnologia farmaceutica de oficina● Tehnologia farmaceutica industriala

Page 15: 1.Biofarmacie CURS I

Termeni utilizati● Biofarmacia urmareste optimizarea

-efectului terapeutic al subst. medicamentoase prin

-formularea de medicamente cu biodisponibilitate corespunzatoare si

-administrarea lor rationala in functie de prop. farmacocinetice ale acestora si de caracteristicile individuale ale organismului

● Geniul farmaceutic=ramura ce permite plecind de la una sau mai multe molecule terapeutic active,formularea si proiectarea unui nou medicament

● Biotehnologia=metodologia fabricarii produselor industriale folosind derivate biologice ca:ingineria genetica,tehnologia hibrizilor ,cultura celulara si tehnologia de separatie

● Formele farmaceutice ale viitorului vor fi adaptate la biologia celulara si mai biologia celulara si mai ales cea moleculara ales cea moleculara

Page 16: 1.Biofarmacie CURS I

BIOFARMACIE● Definitie: raportul dintre prop fizico chimice ale pa si a formelor galenice

respective si efectele biologice observate dupa administrare.

● Studiaza si factorii fiziologici susceptibili de a modifica efectul medicamentului

● Obiectivul biofarmaciei = variabilitatea actiunii farmacologice ca o consecinta a formularii mai mult sau mai putin adecvata a unui medicament .

● In cadrul farmacodinamiei un loc important il ocupa cercetarea transformarilor pe care medicamentul le sufera in organism = farmacocinetica

● Se pot stabili constante referitoare la cantitatea eficace de cantitatea eficace de medicamentmedicament necesara ptr a obtine o actiune farmacodinamica de intensitate dorita , volum de distributie , viteza de transfer , de metabolism si de eliminare care depind de durata acestei actiuni

Page 17: 1.Biofarmacie CURS I

INFLUENTA FORMULARII SI PREPARARII MEDICAMENTELOR ASUPRA RASPUNSULUI TERAPEUTIC

● Raspunsul terapeutic depinde de :

● 1.Forma farmaceutica -raspunde farmacistul

● 2.Parametri fiziologici – raspunde farmacologul : varsta , sex , stare patologica , motilitate intestinala etc

● O formulare riguroasa si o preparare judicioasa poate permite ameliorarea tolerantei fata de un medicament si diminuarea ef secundare nedorite

● Teste in vitro – factorii urmariti : viteza de dizolvare care determina viteza de absorbtie

● Teste in vivo – se pot determina constanta de dizolvare a unui medicament in sange sau urina , constanta de absortie , de elimanare , timpul de injumatatire etc

Page 18: 1.Biofarmacie CURS I

BIODISPONIBILITATEA● %biodisponibilitate = S1/ S2 * 100

● S1 = concentratia sanguina obtinuta cu preparatul testat ● S2 = concentratia sanguina a unui preparat de referinta ● Sol injectabile iv = disponibilitate biologica 100%● Subst medicamentoasa dizolvata in sol apoasa este absorbita mai rapid

comparativ cu aceiasi subst incorporata intr-o forma solida ● Sol apoase - viteza de dizolvare a s.a. disponibilitatea biologica● Susp apoase● Pulberi ● Capsule ● Comprimate● Drajeuri

Page 19: 1.Biofarmacie CURS I

● Disponibilitea biologica a preparatelor de uz intern se prezinta astfel : in timp ce viteza de dizolvare scade de la solutii la drajeuri , disponibilitatea biologica creste de la drajeuri la solutii

● La discutarea testarii biodisponibilatii se iau in considerare in acelasi timp bioechivalenta si rezultatele clinice ale tratamentului cu medicamentul care se experimenteaza

● Echivalenta medicamentelor = este un termen relativ care compara un medicament cu altul sau cu un ansamblu de conditii de calitate stabilite

● Echivalenta chimica = indica ca doua sau mai multe preparate contin cantitatile de sa specifica

Page 20: 1.Biofarmacie CURS I

● Echivalenta clinica = doua preparate care contin aceiasi sa , dau efecte identice masurate printr-un raspuns farmacologic sau apreciate prin controlul unui simptom sau a unei boli

● Echivalenta terapeutica = apare atunci cand doua medicamente diferite structural dau acelasi rezultat clinic

● Bioechivalenta indica ca doua preparate care contin aceiasi sa in cantitati egale permit trecerea in circulatia generala cu aceiasi viteza relativa a sa realizand aceeasi concentratie sanguina

● Aplicarea biofarmaciei intereseaza urmatoarele probleme

● Alegerea starii chimice a sa ( acid , baza , sare, eter etc)

● Alegerea starii fizice a sa ( cristalina , polimorfa , hidratata ) si cercetarea puritatii acesteia

Page 21: 1.Biofarmacie CURS I

● Alegerea formei farmaceutice ( sol , em , susp , cp etc )

● Alegerea adjuvantilor ( solventi , diluanti , aglutinanti , dezagreganti etc)

● Alegerea unui procedeu de lucru corespunzator

● Factorii mentionati mai sus vor fi examinati in continuare in doua grupe :

● 1.Cei care tin de sa

● 2.Cei care tin seama de procesul de lucru

Page 22: 1.Biofarmacie CURS I

1.Rolul subst medicamentoase● 1.1. Dimensiunea particulelor

● Viteza de dizolvare a unei particule solide , cristal sau pulbere este proportionala cu suprafata acesteia in contact cu mediul de dizolvare

● Deci cu cat vor fi mai mici particulele , suprafata de contact , viteza de dizolvare , resorbtia si efectul terapeutic vor fi mai mari

● Cresterea activitatii terapeutice este dependenta cu logaritmul suprafetei specifice a particulelor unor astfel de substante

● Gradul de diviziune a unei substante incorporata intr-o forma farmaceutica joaca un rol primordial – ex griseofulvina , sulfamide , barbiturice , ac acetilsaliclilic , derivati de cortizon

● Deseori dimensiunea tr sa fie in jur 1-20 micrometri ptr a se asigura efectul medicamentelor

Page 23: 1.Biofarmacie CURS I

● Aceasta pulverizare fina = micronizare iar particulele = nanoparticule

● Marimea particulelor poate sa influenteze si toleranta

● Ac acetil salicilic care in particule fine da hemoragii gastrice in nr mai redus decat daca particulele sunt mai mari

● Nitrofurantoina in particule miciparticule mici da efecte secundare ( greturi , ameteli) in timp ce particulele mai mari nu dau aceste simptome

● Marimea particulelor trebuie cercetata in special la pulberi , comprimate , drajeuri , suspensii , supozitoare , unguente

Page 24: 1.Biofarmacie CURS I

● 1.2 STAREA CRISTALINA POLIMORFISMUL

● Subst amorfe (lipsite de structura regulata , necristalina = sticla , plexigalas : incalzite se inmoaie si devin treptat lichide ; este o stare metastabila ) au particule de dimensiuni reduse , prin pulverizare sau liofilizare se ajunge la dimensiuni corespunzatoare

● Subst cristaline pot fi :

● a) anhidre – au o cantitate mare de energie interna care faciliteaza dizolvarea

● b) cu apa de cristalizare

● Subst polimorfe ( polimorfismul constituie prop unei subst de cristaliza in mai multe specii cristaline )

Page 25: 1.Biofarmacie CURS I

● Polimorfii au prop chimice identice , dar prop fizice diferite ceea ce determina modificari ale efectului terapeutic

● Ex : acetatul de hidrocortizon – 5 forme cristaline cu disponibilitate biologica proprie

● Cloramfenicol palmitat si stearat are 3 forme polimorfe din care cristaline a , b ( numai forma b este eficace ) si una amorfa c eficace si ea

● Ca urmare este necesar sa se aleaga forma cea mai potrivita

● Polimorfii au si stabilitate diferita : forma cu energia libera cea mai mica este cea mai stabila dar si mai putin solubila si invers formele cu energie libera mai mare ele avand tendinta de a se transforma in forme stabile ( metastabile )

● Polimorfii sunt desemnati prin cifre romane

Page 26: 1.Biofarmacie CURS I

● Sau prin litere A , B , C

● Polimorfii metastabili sunt cei mai preferati deoarece au multa energie si deci solubilitate ridicata

● Formele polimorfe cu energie libera mai mare pot trece in forme cu energie libera mica ( in mediu lichid in susp , ung ,chiar in comprimate dupa perioade indelungate de pastrare

Page 27: 1.Biofarmacie CURS I

● 1.3 FOLOSIRE DE DERIVATI SALEFIATI

● As B s se transforma in saruri cu solubilitate mai mare cu ajutorul ionilor inerti. Ex :transformarea ac barbiturici in saruri sau transformarea alcaloizilor baze in saruri

● Folosirea de derivati salefiati poate determina pe langa solubitate , stabilitate si o buna eficacitate de ex fenobarbitalul acid se absoarbe mai lent decit sarea sa sodica

Page 28: 1.Biofarmacie CURS I

FORMA FARMACEUTICA ● COMPONENTELE FORMEI FARMACEUTICE

● Substanata medicamentoasa

● Substante ajutatoare : solventi , diluanti , emulgatori , aglutinananti , coloranti etc

● Ele fiind inactive dpdv biologic

● Substante auxiliare nu pot fi considerate absolut inerte , ele putand modifica viteza de absorbtie a medicamentului care se poate mari , micsora sau se poate asigura o absorbtie gradata

● Subst folosite ca excipienti la prep dermatologice determina gradul de penetrare a sa

● Subst tensioactive formeaza sist solubilizate de medicamente greu solubile favorizand absorbtia acestora

Page 29: 1.Biofarmacie CURS I

● Actineaza prin 3 moduri : umecatare , complexare sau prin act fiziologica proprie

● Umectare : in conc scazute inferiaoare conc micelare critice(<CMC), ag tensioactivi determina scaderea tensiunii superficiale

● Ac efect are loc la interfata lichid solid si poate avea ca urmare o favorizare a trecerii in solutie a numeroase subst greu solubile

● Complexarea – in conc superioare conc micelare critice(>CMC) , subst tensioactive formeaza complecsi intre anumite medicamente cu caracter liofil si micelele rezultate din agregatele moleculelor de tensioactivi

● Influenta asupra proc fiziologice – anumiti tensioactivi pot actiona asupra unor proc fiziologice : prelungirea ef de evacuare a stomacului , modificarea permeabilitatii celulare ,

Page 30: 1.Biofarmacie CURS I

● Cea mai mare importanta o are alegerea proc tehnologic

● s- a constatat ca produse din sarje diferite au caracteristici diferite datorita cond de lucru

● Este necesar un studiu amanuntit a tuturor fazelor de lucru ( GMP )

● Cercetarea produselor se face prin diferite teste care dau indicatii asupra comportarii in organism

● Determinarea biodisponibilitatii biologice reprezinta esenta cercetarii in domeniul biofarmaciei – farmacistul avand rol dominant in ceea ce priveste influenta activ terapeutice a medicamentului

Page 31: 1.Biofarmacie CURS I

Va multumesc

atentiepentru