Top Banner
17. avgust 2019.
9

17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

Mar 27, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

17. avgust 2019.

Page 2: 17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

ISUSOVO POSLANJE

Najavila ga je Marija

Najavio ga je Isus

ISUSOVA SLUŽBA

Pomoć onima u potrebi

Prorok onih u potrebi

ISUSOVA ŽRTVA

Umiranje za one u potrebi

Isusova služba je od samog početka bila usmerena prema onima koji su bili u potrebi.

Proroštva o Isusu su unapred najavila da će se On u svom radu naročito zauzeti za potlačene, siromašne i bolene.

I sam Isus je bio tlačen, i umro nepravedno osuđenpomažući onima koji su bili u potrebi, i oslobodio nas okrutnog jarma greha.

Page 3: 17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

“Zbaci silne s prestola, i podiže ponižene.” (Luke 1,52)

Jelisaveta je nazvala Mariju „blaženom" (Luka 1,45). Onda je Marija ispunjena Svetim Duhom ispevala proročansku pesmu (stihovi 46-55).

Hvalila je Boga za sve što je učinio za nju ( 46-48), jer je Silan, ukazuje ljubav i pravdu svakome (49-51)

Zatim je objavila Mesijino carstvo (52-55). On će sepobrinuti za:

❑ ponižene (stih 52)❑ gladne (stih 53)❑ potlačene (stih 54)

Ovo carstvo bi moglo da se nazove “carstvo okre-nuto natraške”. U tom carstvu su moćni i bogati ovoga sveta najmanji, asiromašni i potlačeni su slobodni, “ispunjeni” i uzdignuti.

Page 4: 17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

“I poče im govoriti: danas se izvrši ovo pismo u ušima vašima.” (Luka 4,21)

Isus je pročitao tekst iz Isaije 61,1.2 u gradskoj Sina-gogi u Nazaretu. Bila je to Isusova misijska izjava:

Objavljujem Radosnu vest siromašnima;Donosim iscelenje skrušenima u srcu;Objavljujem slobodu zarobljenicima;Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje;Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

Isusova služba i poslanje su bili i duhovne i praktične prirode. Brinući praktično za onenajranjivije Isus je pokazao da duhovno i telesno nije toliko međusobno udaljeno.

Isus je pozvao svoje učenike da se po Njego-vom primeru i oni aktivno priključe u ovuslužbu (Matej 10,8). To važi i za nas danas!

Page 5: 17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

“A izišavši Isus vidje mnogi narod, i sažali mu se za njih, i isceli bolesnike njihove.” (Matej 14,14)

Isus je oslobađao bolesne od njihovih bolesti, čak ako su ljudi bili bolesni 12, 18 pa i 38 godina..

Slepi gledaju Hromi hodajuGubavi su očišćeni

Demoni su isterani van

Mrtvi ustaju

Isceliteljska sila Isusa Hrista bila je evidentna potvrda Njegovog božanstva, ali Isus nije koristio čuda da bi animirao svoje slušaoce i tako povećao broj svojih sledbenika. Isusovcilj je uvek bio da narod prihvati spasenje (Marko 1,44; 8,26).

On je lečio ljude jer ih je voleo, saosećao sa njima i želeo ds ih povede u večni život.

Page 6: 17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

“Isus nije bio zadovoljan da na sebeprivlači pažnju da ga ljudi gledaju kaočudotvorca ili lekara koji leči telesnebolesti. Nastojao je da se ljudima pred-stavi tako da u Njemu vide svog Spasi-telja. I dok su ljudi čeznuli da se uvereda je On došao kao car koji će uspo-staviti državnu vlast, On je želeo danjihove misli odvrati od zemaljskihprema duhovnim vrednostima. Samosvetovni uspesi ometali bi ga u Nje-govom radu.”

Elen Vajt, Služba iscelenja, str. 31 original.

Page 7: 17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

“A narod govoraše: ovo je prorok iz Nazareta galilejskoga.’” (Matej 21,11)

Isus je, kao što su to nekada činili stari proroci, oštro ustao protiv onih koji su hram pretvorili u tržnicu.

Oni su stavili veoma visoke cene na stoku za žrtvovanje, koja je simbolisala bespla-tno pomirenje kao zamenu za Isusovu smrt.

Kada je Isus isterao sve trgovce i menjače novca iz hrama, “pristupiše k njemu hromi i slepi u crkvi i isceli ih”, deca su Mu vikala hvalu: ”Osana sinu Davidovu” (st. 14.15). Sveštenike i knjževnike je to sve rasrdilo.

Njihovi preci su sve stare proroke ubijali, i Isus će takođe biti ubijen od religijskih vođa Njegovog vlastitog naroda.

Page 8: 17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

Isus je bio nevin, čist i pun dobrote. On je uvek priskakao u pomoć onima u po-trebi, a vračalo mu se tlačenje, neprav-da, patnja, bol i bezdušna smrt.

Isus je sve to pretrpeo jer nas je voleo. Hteo je da nas oslobodi greha i da nam da život večni.

Bez obzira na nepravdu, patnju, ili po-trebu kroz koju prolaziš, On zna sve, Ončuje tvoj vapaj, On razume i deluje...

Niko ne može da shvati tvoje poteškoćei pruži ti pravu utehu kao Isus „koji je u svačemu iskušan kao i mi” (Jevrejima4,15).

Page 9: 17. avgust 2019. - FusteroDonosim iscelenje skrušenima u srcu; Objavljujem slobodu zarobljenicima; Otvaram vrata zatvora i otpuštam sužnje; Propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

Elen Vajt, Misli sa Gore blaženstva, str. 13 original

“Gospod ukazuje ožalošćenima naročitu milost inežnom silom omekšava srca i pridobiva duše. Njegovaljubav otvara put ranjenoj i izmučenoj duši i postajelekoviti melem za one koji tuguju. ‘Blagosloven Bog iOtac Gospoda našega Isusa Hrista, Otac milosti i Bogsvake utehe, koji nas utešava u svakoj nevolji našoj, dabismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utjehomkojom nas same Bog utešava.’” (2. Korinćanima 1,3. 4)