Top Banner

Click here to load reader

144'üncü sayı

Mar 22, 2016

ReportDownload

Documents

Halkın Sesi gazetesi 17-30 Kasım 2011 periyodlu sayısı

 • Yl 6 Say 144 17 Kasm 2011 1.25 TL

  2 9AKP haber sitelerini BasnKanununa dahil ederek denetimaltna almaya hazrlanyor Avrupada sermaye emee kargzn krpmadan saldracak hasadamlarn iktidara atad TVlerin yardm ovlar ileVana ba yapanlar veikiyzl hayrseverlik AKPnin yknd Lale Dev-ri Osmanlda bir devrin kri-ziydi ve Patrona Halille bittinternete yeni kelepe Teknokrat dikta ibanda Hayrla servet biriktirenler Lale Devri kime gzelSAYFA SAYFA SAYFA SAYFA

  12 13

  Krtleredarbe AKP Krt sorunun-da hareketin siyasirgtlerine saldryor.Bunu da tm Krtsiyasetini terrlebir tutarak merulat-ryor. BDP operasyon-lar darbe olarakniteliyor. S. 4

  ABD ibirliki-lerinin denetimindekiArap Birlii ile Trki-ye Esad kskaca alpmuhaliflerin nnamaya alyor. Budurum Trkiyeyizora sokacak gibigrnyor. S. 5

  Erkeinadaleti Tecavze urayanN. iin verilenhkmde rza bulanyargnn karar,adaletin erkek ege-men olduunu gs-teriyor S. 10

  Mahpusasmyor Muhalifleri terristsulamasyla mahkumeden hukuk dzenisayesinde hapishane-ler doldu tat. Amahak mcadelesi nehapse syor ne hapistehdidi ile engel-lenebiliyor S. 4

  Suriyeyekska

  AKP hkmeti emeki yoksul halkn stne kyor

  Vanda onlarca can gzgre gre enkaznaltnda brakan iktidar,400 milyar liralk rantprojesine hazrlanyorGkekin ykmla tehditettii Dikmen Vadisindebarnma hakkn savu-nan halk bizi ykan bizde ykarz diyor

  Yeni bir sayfa:Yaam (14) Halkn Sesi yenilenmibir sayfa ile sizlerleYaamlarmzdaki neolibe-ral muhafazakar kuatma-nn gncel, popler,kamusal yansmalarnakar taarruz edeceimiz14. sayfann bu saydakikonular Nihat Doan vedini bayramlarda futbol.Gncel olaylar daha iyianlayabilmek iin tarihselbirikimlerden ve ustaemeinden faydalanaca-mz Ustalardankemizde ise bu sayFriedrich Engels konuk S. 14

  Veremeyiz suyumuzuondan baka bir eyimiz yok

  Trabzonlu HalkevcilerSolaklda iki gn boyuncasren direnie dair izlenimleri-ni, direni atei bandakyllerden dinlediklerini YzYze sayfasnda anlatt S. 11

  Solaklda halk direnerek el-de ettii hukuki kazanm yinedirenerek uygulatt. Mahke-me kararna ramen almakisteyen irket kylnnrd etten duvar aamad S. 7

  Adanal Halkevciler: Bizi yoksul halka sorunAdana'da basn aklamasna katldklargerekesiyle 70 kii hakknda soruturmaald. Emniyete ifade vermeye giden 5Halkevi yesinden alar Madsar isezel bir odaya gtrld ve kendisinemuhbirlik teklif edildi. Adana Halkevi buduruma tepki gstererek bir basn akla-mas yapt. Halkevciler Trkiye'nin drtbir yannda ykselen hak mcadelelerininnn kesebilmek iin her trl yolabavurduunu belirterek, Hopa'da MetinLokumcu'nun katledilmesi, Hopa ve

  Ankara'da hak mcadelesi verenlerintutuklanmas ile hak mcadelelerine yne-lik trmanan basklarn, Adana'da ulamve barnma hakk mcadelelerini de hedefaldn ifade etti. Aklamada "Emniyet bizi merak ediyor-sa, evleri balarna yklmak istenensmetpaa ve Bar mahallesi halkna sor-sun. Ulam hakk engellenen MeydanMahallesi halkna sorsun. Bu lkede hakmcadelesi veren yoksul halka sorsundenildi.

  Bizi ykan biz de ykarz

  Kenar Notlar / Sayfa 2

  Kara mizah ve iddet bir...

  Ferda Ko / Sayfa 4

  Erci felaketi: Krt...

  zge Yurtta / Sayfa 6

  Vandan Gerzeye AKP...

  Tufan Sertlek / Sayfa 9

  Arsz itiraf!

  Tepemize kmeden kertmemiz gerek...Parlak ustalk sylemi, halkn karlar karsndagiderek meruluunu yitiren bir iktidarn gerekyzn gizlemeye yetmiyor YOL S. 3

 • MEDYAHalkn Sesi

  217 Kasm 2011 / 30 Kasm 2011

  Kenar Notlar

  Babakan Erdoann eski basndan sorumlubadanman Akif Beki, Trkiyede sansryoktur dedi. Kant m istersiniz. Trkiyedesansrn varl ak ak yazlp iziliyor, dahane olsun! Sen ne yce gnll bir insansnAkif Beki. Biz zavall lmller daha ne isteyelimki! Ama yine de bu pratik-yaamsal kantnyeterli olmayacan dnm olmal ki, tmzamanlarn en inanlmaz mantksal karmnyaparak, olaya bilimsel bir grnmkazandryor Akif Beki: Bir yerde sansr varsamutlaka ona elik eden gl bir mizah anlayda vardr. inizden Yani? dediinizi duyargibi oluyorum. Yanisi u: Trkiyede gl, oksatan ve kaliteli mizah retilemiyor. O haldeTrkiyede sansr yoktur. ( Radikal,03.11.2011)

  slamclar eski otoriteleri yaatma oyununupek severler ya; Aristotelesin tasm mantnkendi keyfine gre gre kullanan Akif Bekinin,bir Aristoteles yaasayd, AKPli olurdu deme-dii kalm. Anlalan slamclar bu nedenlekalitesiz, az okunan ve az satan mizah reti-yorlar. Tevekkeli slamc mizah, cansiperane birAKP iktidar savunusudur!

  Bu, Akif Bekinin ilk iktidar savunusu deil.Yllar nce Erdoanla balam bu alkanla.(Erdoann Harfleri, Alfa Basm Yaym, 2003)Gklerden beklenen kurtarc insanlarnarasndan zuhur etti. Gksel deil dnyevi birkurtarc, bir siyasi lider olarak. Beki kendisinibir Hurufi gibi gryor. Huruflik, Kurannharflerinden birtakm anlam ve yarglar karanbir mezhep. Gemi zamandan bir huruf,Erdoan'n harflerini yorumluyor, kader planndeifre ediyor

  Akif Beki, bir entelektel olarak, slamcentelektellerin ok okunduu, slamcyaynlarn ok satld altn aa yetiemedi.1971 doumlu Beki, bu an son demlerinirenciyken yakalad. Zaman gazetesi, Haftalkzlenim, Flash TV, Yeni afak, Yeni Yzyl veTurkish Daily News gazetelerinde alt. Kanal7 Washington ve Ankara temsilciliindenErdoann danmanlna ykseldi. Tam kariz-matik biri slamc entelektele dnecekti ki,birden! yeni devlet sekinleri arasna srk-leniverdi. Ne var ki, slamc iktidar ykseldikeslamc yaymclk-dnrlk geriledi. ktidarentelektelizmi ldrd. Bkn-enerjik slamcdnrler iktidar personeline dnt. Birzamanlar cami cemaatlerinde ve kentin arkasokaklarnda a biila agresif fikirler reterekslamc yaymcl ateleyenler, bugn sokaktankopmann yaratt boluu, kendilerini iktidarnformel-resmi mantna vurarak doldurmayaalyorlar.

  Ama onlar da iyi bilirler ki, formel mantngereklik ilkelerinden kopuk kuru karmlarnasnarak, sokaktan doan boluk belki birnebze dindirilebilir. Ancak, tpk Oakland, Atina,Roma, Van, Dikmen sokaklarnda grldgibi, tarihin adm adm olgunlamasna tanklkettii yeni kolektif znenin sarsc lklar,hibir gerici-resmi mantksal karmlabastrlamaz.

  Zira, Avrupa sokaklarna babakandayanmyor. Burjuvazi alternatifsizliiylevnerek gklere kard liberal demokrasikurumlarn, yeni darbeci yntemlerle yine biz-zat kendisi ilemez klyor. Her geen gn iinedaha fazla srklendii krizi, sermayenin safsnfsal karlarnn dorudan yrtclnstlenen Dervian Teknokratlarla idare etme-ye alyor. Bizde Silvioya Silvio derleredalaryla Berlusconigillerle yaknln her daimfrsata eviren Tayyip Erdoan ise, sisteminderinleen krizini ve krizin yaratt kartlklar-dan ykselen ezilen tepkileri artk sadece iddetpolitikalaryla idare edebiliyor. Ykma urattyoksul halk snflarn sisteme eklemlemeyeteneiyle bbrlenen alternatifsiz muhafaza-kar-liberal demokrasiler dnyann hemen heryerinde salt baskc kriz ynetimlerine dnmeeilimindeler.

  Egemenler eskisi gibi egemenliklerinisrdremiyor. Sistemin ana arterlerinde ezilensnflarn honutsuzluk ve tepkilerini ortayakaran atlaklar alyor. Ezilenler eskisi gibiyaamak ve ynetilmek istemiyor. Normalzamanlarda soyulmalarna hi seslerini kar-madan katlananlar, krizin yaratt olaanstartlarda kendilerinden beklenmeyen artceylem tarzlarna yneliyor. Akif Beki ve drisNaim ahin; kara mizah ve iddet gerici iktidar-larn bir aknlk ve aresizlik refleksidir.

  Kara mizah ve iddet biraknlk refleksidir

  Halkn SesiSSaahhiibbii vvee SSoorruummlluu YYaazz lleerrii MMddrr

  Ali Ergin DemirhanTTeelleeffoonn // FFaakkss

  0212 245 90 37AAddrreess Tomtom Mahallesi rtmealt Sokak No: 6/3

  BEYOLU/STANBULBBaasslldd YYeerr

  Tabask Matbaaclk Yay. ve Amb. San. Tic. Ltd. ti. Bask TesisleriKocaeli /ZMT (0262 335 45 29)

  [email protected] gnlk Yaygn, Sreli, Trke yayndr.

  nternete yeni kelepe nternet kullanclarn takip numaralarve filtre paketleri ile takip edecek olandevlet, internet sitelerini de BasnKanunu kapsamna dahil ederek denetimealmay planlyor. Devlete bal basn kurum-larndan sorumlu Babakan YardmcsBlent Arn, hkmetin internet deneti-mindeki yeni plann 5 Kasm gn basnaverdii beyanatla duyurdu. Arn temizinternet amaladklarn belirterek internetmedyasn Basn Kanununun iine alacakbir dzenleme hazrladklarn syledi. Ocakayna kadar yasallatrlmas hedeflenendzenleme ile Basn Kanunun tmmeyyideleri internet haber siteleri iin degeerli olacak.

  STELERE SAVCIDAN TESCLDzenlemenin yasalamas durumunda

  internet sitelerinin sahibi ve sorumlu isimleribasn savcl tarafndan tescillenecek.Siteler yaynladklar ierii bir yl boyuncamuhafaza etmeye ve yetkililerin istediidurumda onlara teslim etmekle sorumlu ola-cak. Yazl basndaki cevap ve dzeltmehakkn (tekzip) yaymlama zorunluluuinternet siteleri iin de getirilecek.

  Arn aklamasnda Twitter ve face-booku kirletenlerin eleneceini syleyereksansr ve otosansr mekanizmasnn ileme-dii ve egemen medyann sansrnn delin-mesinde nemli rol olan sosyal medyannda hedefte olduunu duyurdu.

  AKP internet sansrn ocuklarnkorunmas ve ahlaki gerekelerle gndemegetirerek merulatrmaya almt. Temizinternetten anladnn kendine muhalefet

  eden herkesin susturulmas olduununanlalmas iin uygunsuz ierik ve ahlakigerekelerle ANF, Sendika.Org gibimuhalif sitelerin filtrelenmesi yetmiti.

  imdi de internetin temizlenmesi iininternet sitelerinin Basn Kanununa uygu-lanmas gndeme getirilerek siteler denetimaltna alnmak isteniyor.

  Alternatif Biliimciler Dernei egemenmedyada internet sitelerine sar basn kartgelecek, sitelerde tpk gazeteler gibi reklamve ilan gelirlerine sahip olacaklar eklindesunulan uygulamay kayg verici buldu.Dernek bu konuyla ilgili yapt yazl akla-mada nternet'in ruhuna aykr bir ekildeyazan, yayan, yaymlayan, mdrn vehatta siteyi barndranlar bile bilmek isteyenve daha bugnden onlar naslcezalandracan tasarlayan bir dzenlemeile kar karya olunduunu belirtti.

  Babakann 6 Haziran 2010da medyatemsilcileri ile yapt toplantda internethaber sitesi sahiplerinden egemen medyagibi otosansr istediini, otokontrol ileinternetin bir canavar olmasn engellemekve yararl hale getirmek zorundayz dediinihatrlatan Alternatif Biliimciler

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.