Top Banner

Click here to load reader

123'üncü sayı

Feb 18, 2016

ReportDownload

Documents

Halkın Sesi 7 Ocak, 20 Ocak 2011

 • 7 Halkn Sesi sar yazmal LoVadisi halknn HESi irketnndeki direniini ziyaret etti Direniin iinden blmnnkonuu yeni yla eylemle girenNemtrans iileri oldu DSKin, Ota- Hmayunnnde yapt eylem tarihiikencehaneleri hatrlatt MYAPn itiraz internetinmzik arama motoru FizyyikapattrdDere akacak Orya bakacak Yeni yla direnile girdiler Duvarlarn dili olsa MYAPn itiraz duygusalSAYFA SAYFA SAYFA SAYFA

  Yl 5 Say 123 7 Ocak 2011 1 TL

  139 15

  Kadnlar iindeiensadece yasa alma hayatndzenleyen torbayasa kadna yinesadece kat stndekalacak haklar veri-yor. Yeni yasalardada alma hayatkadnn evdeki emeiyok saylarak dzen-leniyor SS.. 1100

  niversiteliler AKPye ba-kaldryor, taeron iilerasgari cret orta oyununubozuyor, zamlar belediye-nin yanna kar kalmyor

  Sokaklardan, vadilerden,kampslerden ykselenhak mcadeleleri 21-22-23Ocakta Halkn HaklarForumunda birleiyor

  D. Tongu Cankurt / Sayfa 2

  Yeni Radikalden ne kt?

  Ferda Ko / Sayfa 4

  Piyasa Krt sorununu...

  Tufan Sertlek / Sayfa 8

  Mcadele renilecek ...

  Zeynep elik / Sayfa 10

  Diyarbakrn kadn yz

  Dosya: Torbadan kanlar Bu saymzda dosya say-fasnda alma hayatndanemli deiiklikler getirecekTorba Yasa tasarsn ele

  aldk. Tasar kademe iler-lemesinden stajyerlie kadarbirok farkl dzenlemeyikapsyor SS.. 1122

  Sylei: HESisyan her yerde Gazeteci MahmutHamsici Trkiyedeyaplan veya yapmplanlanan neredeyseher blgeyi gezerekHESlere kar isyannkitabn yazd.Hamsiciyle kitabn vegzlemlerinikonutuk SS.. 1111

  Ankaral zammaisyan ediyor

  Ankarada yeni yllaberaber gelen ulam zammhalk fkelendirdi SS.. 66

  Yerli diziyersiz uzun

  Ekranlardaki parlakklarn arkasnda ar birsmr dzeni var SS.. 88

  AKPnin yeni yl takvimi: Propaganda, yatrm, nlem,tezgah YOL YAZISI SS.. 33

  Sokaa kanlarforumda buluuyor

  KaradenizdenEgeye, su iindirenenlerdeneitim hakksavunucularna,halkn haklar iinmcadele eden-ler, 21-22-23OcaktaAnkaradabuluuyor SS.. 22

  Mjdelerigldrmedi Babakandan 2011mjdesi alaniftilere, rencilereve eitim emekileri-ne sorduk. Bumjdeler yznzgldrr m? SS.. 33

  Tek ses,tek vcut Krt halknn ikidilli yaam vedemokratik zerkliktalebi karsnda AKP,MGK ve cumhurba-kan tek ses oldu SS.. 44

  Yaptrm myanam m? sraile her frsattakan AKP yaptrmuygulamyor, dahance yaptrm uygu-larz diyen AKPimdi barma niye-tindeyiz diyor SS.. 55

  Piyasaliseleri Meslek liseleri AKPprojesiyle piyasayaalyor. Yasalarlastajyer ve raksmrsnn nalyor SS.. 99

  28 Aralk 2010 Dev Salk- yeleri asgari cret eyleminde

  5 Ocak 2011 ODT renci eylemi

  3 Ocak 2011 Ankaral Halkevciler ulam hakk eyleminde

 • HALKIN HAKLARI FORUMUNA DORUHalkn Sesi

  27 Ocak 2011 / 20 Ocak 2011

  Radikal gazetesi, Alevilere ynelikdmanl, endie ve korku olarak ilanetti ve normalletirdi. Bylece gazete,temel ilkelerinden biri olan farkllklara sayggsterme sylemiyle eliti.

  Yenilenen Radikal gazetesi, sac bir genelyayn ynetmeniyle zgrlk solcu bir yaynizgisi izlemeye balamt. zgrlk Solkavramna yabanc deildik, zira daha ncebirok platformda eitli kesimler tarafndan dilegetirilmiti. Farkl alanlardaki bu sylemin ortaknoktas farkl kimliklere ve grlere saygduyma vurgusuydu. Bu vurgu sol siyaseti,Dnce ve ifade zgrlnn burjuva-liberalanlayla yorumuna indirgemiti. Bu yaplrken,farkllklar kendi ilerine kapatlm,cemaatletirilmi, bir arada yapabilecekleriunut(tur)ulmu ve snf kavramndan vazgeile-rek herkes kendi kimlik politikasna ynlendiril-miti. Sayg gsterme adna, ayrmcln

  dmanlktan farkl birtrn oluturan sylem,kentlerde yaayan,niversite mezunu ortasnf hedefliyor; syleminideolojik arka plansiyaset yapma biiminede sirayet ederek syle-mekle yetinen bir tarzoluturuyordu.

  Radikalin, yenilen-meyle ortaya kan temelzelliklerinden biri de(eski Radikalin trplen-mesiyle) bu kapsamdabelirdi. Kimseyi hrpala-

  mayan bir gazete olarak her kesime sayglolmaya alt ve radikal isimlere yer vermedi.Gazetede uzun sre ad ve ierii mulak birSavama konu kampanyas yapld.Kampanyaya devlet grevlilerinden solcularapek ok isim destek oldu. Gazetenin genel yaynynetmeni Eyp Cann neredeyse her yazs Oda yle diyor, buna da dikkat etmek lazm,bunun da kaygsna kulak vermeli eklinde bitti.Ancak kayglardan biri, Alevilere ynelikdmanl ierince Radikale de bu dmanlnormalletirmek dt. stelik Marata ilk kezdzenlenen katliam anmasna yaplan saldrdaha scakln korurken.

  Gazetenin Ankara temsilcisi Murat Yetkin, 22Aralk tarihli kesinde Kldaroluna nasl oyverelim? balyla deerli bir Radikal okuru-nun (Sinan Etiz) mektubuna yer verdi.Mektubun sahibi kendini merkez sa ve AKPsemeni olarak nitelerken Alevilerin devletkadrolarnda etkinlii, zellikle yarg ierisin-deki varlnn muhafazakar snni semenirahatsz ettiini ve referandumda Haydi yk-sek yargy Alevilerden temizleyelim motivasy-onuyla yola karak CHPli bacanan bile evetoyu vermeye ikna ettiini belirtti. Yani Etiz,Alevilere ynelik dmanca dnceler besle-mekle kalmam, bu dncelerin gereiniyaparak, Alevilerin alma alanlarndanayrlmasn salayacak bir iktisadi iddet uygu-lamak gdsyle eyleme gemiti. Mektuba yerveren Murat Yetkin, Alevilerle ilgili ifadelere karolduunu belirtmekle yetindi.

  Ancak Eyp Can ertesi gnk yazsnda, herzamanki tarzyla, Trk siyasetini derinden etki-leyen korku ve endielerimizin naslalabileceine dair ok nemli ipular sunuyordedi ve okurlardan gelen dier mektuplaradeinerek ekledi: Okurlardan gelen her samimimektup yzmze baka bir hakikati vuruyor.Bylece Alevilere ynelik dmanca dnceler(hatta eylemler) endie ve korku oldu; stnestlk bu endie ve korkular, yzmze birhakikati vurarak bizi derin dncelere sevk etti.

  Olayn ardndan Eyp Can kadar geni birinsan olan CHP lideri Kemal Kldarolu da(Ghandi misali) mektubun kendisini etkilediinibelirterek Etizle grmek istediini gazeteyeiletti. Murat Yetkinin grmeden sonra yazdyazya gre, Kldaroluyla gren Etiz,Muhafazakr san Aleviler konusundakigrlerini o aklkta anlatrken rahatszolmutu, ne de olsa ei de Alevi idi. Ama biri-lerinin bunlar samimiyetle sylemesininzamannn geldiine inanarak yazmt.Grme sonras Etiz, CHPye hayatta oy ver-mem demek yerine kna olursam oy veririmdemeye balad. Kldarolu ve Radikal ekibi,Alevilere ynelik dmanln tarihsel ve toplum-sal kkenleri ve 80 yllk devlet politikasylayzlemekten kaarak Etizin dncelerinideitirmi ya da Endielerini gidermi olmak-la vnd. Bunu yaparken hem referandumsrecinde babakann da ayn dncelerlemuhafazakar-snni ittifak harekete geirdiinihem de Etizin dncelerinin, bir bireyin tekbana yrtt dnsel faaliyetleolutuundan hareket eden ekip, arkasndakikoskoca yapy ve somut olarak hala srendevlet politikalarn grmezden geldi.

  Yenilenen Radikalin ilk icraatlarndan biridmanl normalletirmek oldu ve EypCan, hassas vatandalar saduyuya daveteden devlet grevlisi rolne geti. Her kesiminifade zgrlne saygl olmak sfatyla zgr-lk solculuk yaplmasnn bir sonucunu dahayaadk ve saldrgan ve gizli milliyetiliin aynyerden geldiini, Trk-slamc dnceyle libera-lizmin de birbirini btnleyen kardelerolduunu grdk. Demek ki deiim, otobsterahat okunan gazete yapmakla snrl olmuyor-mu, her eyin bir bedeli varm.

  Yeni Radikaldenne kt?

  Halkn Haklar Forumu 21Ocak gngerekleecek olan KadnlarEitlii ve zgrlTartyor balkl KadnForumuyla balayacak.Trkiyenin farkl kentlerindegericilie kar mcadele edenkadnlar, bar yrynekatlan kadnlar, mahallelerinekre, salk oca iin eylemdzenleyenler, barnma hakk

  iin mcadele edenler, ksacainsanca bir yaam isteyen, eityurttalk iin mcadele edenkadnlar Hac Bekta VeliAnadolu Kltr Vakfndabuluacak. Kadnlarn sondnemin hak mcadeleleriiindeki birikim ve deneyim-lerinden yola karak, erkekegemenliine, neoliberalizmeve gericilie kar mcadelearasndaki ilikiyi tartacak.

  Kadn mcadelesini halknhaklar mcadelesinde dahada ileriye tamay, kadnlaraikinci snf yurttal veyeniden ikinci snf insanldayatan kadn dmanlnakar kadnlarn siyasal,kamusal ve zel alanlardakieitlik ve zgrlk talepleriniglendirecek politik ve kitle-sel bir kadn mcadelesininolanaklarn tartacak.

  H alkevleri, ilkini 2007 ylndadzenledii Halkn HaklarForumunun ikincisini 21-22-23 Ocakta Ankaradagerekletirecek. Hem Trkiyedehem de dnyada hakmcadelelerinin deneyimlerininaktarlaca, neoliberal saldrganlakar birleik mcadele zeminlerininglendirilecei ikinci Forum iinhazrlklar tm hzyla sryor.

  LK YOL GSTERMTHalkn Haklar Forumunun ilki

  Halkevleri ve Ankara niversitesiSiyasal Bilgiler Fakltesi SosyalPolitikalar Aratrma Merkezitarafndan 8-9-10 Haziran 2007 tarih-lerinde Ankarada dzenlenmiti.Hak mcadelelerinin gnmz snfmcadelesi iindeki kurucuniteliinin bilince kartlmasndanemli bir dneme olan bu gn-lk bulumada neoliberal dnmve snf mcadelesine etkileritartlm, Ortadou ve Krt oru-nunun ele alnd oturumlar dzen-lenmiti. lk gn Herkes sussunkadnlar konusun sloganyla kadntartmalarnn gerekletii forumdaon bir ayr atlye bal altnda hakmcadeleleri deneyimleritartlmt.

  Bu tartmalarda paylalan fikir-ler ve dile getirilen neriler laftakalmad. Salk Hakk AtlyesiSonu Bildirgesinde salkhakkn siyasal bir talep halindesokakta rgtlemeye alan tmkurum, yap ya da bireyleri de kap-sayacak bir Salk ve SosyalGvenlik Hakk Hareketi ya daHerkese Salk Gvenli Gelecekgiriimi kurulmaldr nerilmiti. Buneri forum sonrasnda, hkmetinsalk ve sosyal gvenlik alanndakineoliberal dzenlemelerine kartoplumsal muhalefetin en geni bir-liklerinden olan Herkese SalkGvenli Gelecek Platformununkurulmasyla sonuland. EskiehirEmek ve Ekmek Meclisi, Kocaeli SuHakk Meclisi, Antalya UlamHakk Meclisi, eitim hakk meclis-leri, salk hakk meclisleri gibi oksayda hak meclisi Halkn HaklarForumundaki tartmalar ndakuruldu. Aradan geen buuk yliinde hak mcadelelerikazanmlaryla, yaygnlamasyla,kurumsallamasyla nemli birbirikim aa kard.

  imdi ise emei, sosyal haklar vedoay hedef alan neoliberal kapita-list saldrganla kar hak

  mcadelelerinin yaygnlat birdnemde Halkn HaklarForumunun ikincisi gerekleiyor.Hak mcadelesi verenler 21-22-23Ocak 2011de, ikinci Halkn HaklarForumunda hem lke hem dnyadayaanan ekonomik, siyasalgel

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.