Top Banner
1. PROGRAMSKI ODBOR: Prof. dr Radoslav Dragač, predsednik; prof. dr Dragoljub Šotra; prof. dr Tomislav Simović; prof. dr Milomir Veselinović; prof. dr Siniša Ognjanović; prof. dr Vuk Bogdanović; dr. sc. Drago Ezgeta; prof. dr Zoran Papić; prof. dr. Osman Lindov; prof. dr Dejan Bogićević; prof. dr Danislav Drašković; doc. dr sci. Ištvan Bodolo; prof. dr Aleksandar Manojlović; prof. dr Milan Simeunović; doc. dr Dragan Ružić; Miloš Milanović, dipl. pravnik; dr Ištvan Bodolo; dr Tomislav Marinković; dr Nenad Milutinović; mr Nada Stojanović; mr Igor Radojević; Arnes Hadžiosmanović, MA – dipl. ing. saob.; Nataša Ćetković, dipl. maš. inž.; Milija Radović, dipl. inž. saob.; Miloš Milosavljević, mast. inž saob.; Jože Škrilec, dipl. inž. saob.; Msc Milan Lazarević, dipl. inž. saob.; Tomislav Petrović, dipl. inž. saob. ORGANIZACIONI ODBOR: Prof. dr Dragoljub Šotra, predsednik; dr Andrija Vujičić; Vlada Marinković, gen. men.; prof. dr Pavle Gladović; prof. dr Živorad Ristić; Ljubomir Zec, dipl. ecc.; Milenko Jezdimirović, dipl. inž. saob.; Darko Mugoša, dipl. pravnik; dr Milan Cerović; dr Milan Radošević; dr Miloš Stojanović; mr Nihad Strojil; mr Živorad Fićović; Nenad Čonjić, dipl. ecc.; Mirko Jelić, dipl. inž.; mr Igor Radojević; Aziz Kovačević, MA - dipl. ing. saob.; dr Milan Stanković; dr Marko Maslać, Damir Sarajlić, dipl. inž.; Tibor Bodolo dipl. inž.; Jasmin Bijedić, dipl. ing. maš.; MSc Adrijana Jović, dipl. inž. saob.; Vladislav Protić, inž. maš.; MSc Goran Štetin, dipl. inž. saob.; Vladimir Erac, dipl. inž. saob.; Dragan Davidović, dipl. inž.; Zoran Jelić, dipl. inž. saob.; Saša Popović, dipl. inž. saob.
8

1. PROGRAMSKI ODBOR - Agencija Expert › dokumentacija › 3. Poziv za Savetovanje...Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac • Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja

Jul 03, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 1. PROGRAMSKI ODBOR - Agencija Expert › dokumentacija › 3. Poziv za Savetovanje...Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac • Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja

1.

PROGRAMSKI ODBOR:

Prof. dr Radoslav Dragač, predsednik; prof. dr Dragoljub Šotra; prof. dr Tomislav Simović; prof. dr Milomir Veselinović; prof. dr Siniša Ognjanović; prof. dr Vuk Bogdanović; dr. sc. Drago Ezgeta; prof. dr Zoran Papić; prof. dr. Osman Lindov; prof. dr Dejan Bogićević; prof. dr Danislav Drašković; doc. dr sci. Ištvan Bodolo; prof. dr Aleksandar Manojlović; prof. dr Milan Simeunović; doc. dr Dragan Ružić; Miloš Milanović, dipl. pravnik; dr Ištvan Bodolo; dr Tomislav Marinković; dr Nenad Milutinović; mr Nada Stojanović; mr Igor Radojević; Arnes Hadžiosmanović, MA – dipl. ing. saob.; Nataša Ćetković, dipl. maš. inž.; Milija Radović, dipl. inž. saob.; Miloš Milosavljević, mast. inž saob.; Jože Škrilec, dipl. inž. saob.; Msc Milan Lazarević, dipl. inž. saob.; Tomislav Petrović, dipl. inž. saob.

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prof. dr Dragoljub Šotra, predsednik; dr Andrija Vujičić; Vlada Marinković, gen. men.; prof. dr Pavle Gladović; prof. dr Živorad Ristić; Ljubomir Zec, dipl. ecc.; Milenko Jezdimirović, dipl. inž. saob.; Darko Mugoša, dipl. pravnik; dr Milan Cerović; dr Milan Radošević; dr Miloš Stojanović; mr Nihad Strojil; mr Živorad Fićović; Nenad Čonjić, dipl. ecc.; Mirko Jelić, dipl. inž.; mr Igor Radojević; Aziz Kovačević, MA - dipl. ing. saob.; dr Milan Stanković; dr Marko Maslać, Damir Sarajlić, dipl. inž.; Tibor Bodolo dipl. inž.; Jasmin Bijedić, dipl. ing. maš.; MSc Adrijana Jović, dipl. inž. saob.; Vladislav Protić, inž. maš.; MSc Goran Štetin, dipl. inž. saob.; Vladimir Erac, dipl. inž. saob.; Dragan Davidović, dipl. inž.; Zoran Jelić, dipl. inž. saob.; Saša Popović, dipl. inž. saob.

Page 2: 1. PROGRAMSKI ODBOR - Agencija Expert › dokumentacija › 3. Poziv za Savetovanje...Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac • Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja

2.

CILJ SAVETOVANJA

Ovo je 13. po redu, Savetovanje koje će biti održano na Zlatiboru, /16 - 18. maja, 2019./ gde će učesnici, kroz izlaganje radova i vođenje naučne i stručne rasprave, posebno iz oblasti:

- osiguranja motornih vozila, - procene šteta na vozilima, - veštačenja saobraćajnih nezgoda, - transporta robe i putnika, - zastupanja na sudu (pravni aspekt) i - obrazovanja i osposobljavanja kadrova,

pokušati da dođu do prihvatljivih rešenja u otklanjanju uočenih slabosti u raznim segmentima funkcionisanja sistema drumskog saobraćaja. Cilj održavanja ovog Savetovanja je da se nastavi kontinuitet upornog, višegodišnjeg, rada sa prethodnih savetovanja, na iznalaženju, prihvatljivih, načina i metoda u rešavanju postojećih problema u navedenim oblastima, uz primenu savremenih tehnologija i novih saznanja. Način organizacije i rada, koji su primenjivani na, do sada, održanim savetovanjima, kao i zapaženi rezultati koji su postignuti, potvrđuju da je ovakav nastavak rada neophodnost i potreba, koju treba uvažiti i slediti.

MESTO I VREME ODRŽAVANJA SAVETOVANJA

Kao i prethodnih godina, Savetovanje će se održati u Kongresnoj

dvorani hotela „Čigota“ na Zlatiboru, u vremenu 16 - 18. maj,

2019. godine. Savetovanje počinje sa radom 16. maja (četvrtak) u

10 časova, a završava se 18. maja (subota) u 12 časova.

3. RADOVI PRIPREMLJENI ZA

SAVETOVANJE, ZLATIBOR – 2019.

• Uporedna analiza oštećenja na vozilima 3D modelovanjem

Doc. dr sci. Ištvan Bodolo, dipl. inž. sudski veštak mašinstva i saobraćaja, Udruženje sudskih veštaka, „Vojvodina“, Novi Sad

• Analiza saobraćajnih nezgoda EDSMAC metodom HVE program Dr Nenad Milutinović, dipl. inž. saobr.; dr Marko Maslać, mast. inž. saobr., Visoka škola strukovnih studija, Kragujevac

• Bezbednosni aspekt primene bonus - malus sistema u

osiguranju motornih vozila

Ljubomir Zec, dipl. ecc., Kompanija „Dunav osiguranje“, Beograd

• Regulisanje saobraćaja na pružnim prelazima i karakteristike

nezgoda na njima, sa iniciranjem mera za povećanje

bezbedosti saobraćaja

Prof. dr Milomir Veselinović; prof. dr Radoslav Dračač, Beograd

• Važni detalji rada procjenitelja na snimanju štete na vozilu i

korišćenju pomoćnih alata

Srđan Vukić, dipl. ing. maš.; Đoko Đurović, dipl. ing. maš., vještaci mašinske struke, Bar, Crna Gora

• Pravni položaj vlasnika motornih vozila u srpskom pravu Prof. dr Siniša Ognjanović, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad

• Problematika i greške interpretiranja očitanih podataka iz osobnih vozila Jože Škrilec, dipl. inž. prometa, spec. prometnih nez.; Jasmin Bijedić, dipl. ing. maš.; Denis Jelačević uni. dipl. ing. prometa

Page 3: 1. PROGRAMSKI ODBOR - Agencija Expert › dokumentacija › 3. Poziv za Savetovanje...Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac • Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja

4.

• Smernice za obezbeđenje vozila i tereta u sektoru drumskog

transporta

Prof. dr Aleksandar Manojlović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet; Miloš Milović, Intico d.o.o.; Beograd; Siniša Makivić, JKP Beogradske elektrane

• Specifičnosti veštačenja saobraćajnih nezgoda u zoni radova

na putu

Dr Dejan Bogićević, dipl. inž. saob., prof. struk.studija; dr Milan Stanković, dipl. inž. saob.,Visoka tehnička škola struk. studija, Niš

• Problemi odvijanja saobraćaja u raskrsnicama sa kružnim tokom sa osvrtom na vještačenje saobraćajnih nezgoda Milija Radović, dipl. inž. saob., Agencija za bezbjednost saobraćaja R. Srpske; dr Danislav Drašković, dipl. inž. saob., Republička uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat R. Srpske; Goran Šmitran, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

• Pojam manje materijalne štete u ZOBS – u i njegova uloga u

odštetnom pravu

Miloš Milanović, dipl. pravnik; Miroslav Govedarica, dipl. inž. saob. Kompanija „Dunav osiguranje“, Beograd

• Uticaj brzine kretanja učesnika u saobraćaju na nastanak saobraćajnih nezgoda na državnom putu IB 25 Miloš Milosavljević, mast. inž. saob.; Tomislav Petrović, dipl. inž. saob. Beograd

• Doprinos HUCKEPACK tehnologije transporta bezbjednosti odvijanja teretnog, željezničkog, saobraćaja Denis Lukač; Safet Kalač; Jasmin Hodžić, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva, Crna Gora

• Vozači kamiona; mala greška – velika nezgoda Franci Pušavec; Janez Kopač, Fakultet za strojarstvo, Ljubljana

5.

• Primena savremenih sistema kočenja na vozilima u cilju

sprečavanja saobraćajnih nezgoda

Saša Vasiljević; Jasna Glišović; Nadica Stojanović; Ivan Grujić,

Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac

• Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja saobraćajnica, pri izuzetno niskim temperaturama, uz dugotrajne snežne padavine Mr Nihad Strojil, dipl. inž. saob., JKP „Usluga“, Priboj

• Sudar vozila u preticanju sa vozilom u levom skretanju Vladimir Erac, dipl. inž. saob.; Zoran Jelić, dipl. inž. saob.; Saša Popović, dipl. inž. saob., Politehnička škola, Kragujevac

• Nove svetlosne grupe, vrste, podele, način rada i kontrola sa

podešavanjem

Vlada Marinković; Dragan Simić, dipl. maš. inž.,

MARINKOVIĆ – HFMANN, Velika Moštanica, R. Srbija

• Utjecaj procjene rizika i težine posljedica prometnih nesreće

na prevenciju njihovog nastanka

Dr. sc. Drago Ezgeta, Croatia osiguranje d.d., Žepče, BiH; Ivica Ezgeta, Pula, R. Hrvatska; Damir Sarajlić, dipl. ing.; Croatia osiguranje d.d., Mostar BiH; Mirko Jelić, dipl. ing., Croatia osiguranje d.d., Široki Brijeg, BiH

• Rezultati osiguranja u Srbiji u 2017. godini s posebnim osvrtom na osiguranje motornih vozila Dr Milan Cerović, Beograd

• Neispravnost pogonskog agregata motornog vozila kao potencijalni uzrok saobraćajne nezgode Doc. dr Dragan Ružić; dr Milan Radošević, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Page 4: 1. PROGRAMSKI ODBOR - Agencija Expert › dokumentacija › 3. Poziv za Savetovanje...Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac • Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja

6.

• Tehnički i pravni aspekt naknade štete kod podijeljene odgovornosti, nastale pri sudaru vozila na semaforiziranim raskrsnicama Mr Igor Radojević, dipl. inž; Darko Mugoša, dipl. pravnik, Lovćen osiguranje, Podgorica

• Stanje i mogućnosti autonomnog saobraćaja u evropskim

zemljama

Dr Milan Stanković; dr Miloš Stojanović; mr Nada Stojanović; dr Tomislav Marinković, Visoka tehnička škola strukovnih studija

• Model edukacije dece na temu bezbednosti u saobraćaju kroz

realizaciju projekta „Pažljivkova smotra“

Tomislav Petrović, dipl. inž. saob.; Miloš Milosavljević, mast. inž. saob.Beograd

• Značaj uspostavljanja jedinstvene baze o saobraćajnim nezgodama i o bezbjednosti saobraćaja na finansijske rezultate osiguravajućih društava u BiH Prof. dr Osman Lindov, dipl. ing. saobr.; Arnes Hadžiosmanović, MA-dipl. ing. saobr.; Aziz Kovačević, MA – dipl. ing. saobr.

• Analiza mogućih propusta učesnika nezgode – studija

slučaja: sudari sa sustizanjem sporih vozila

Prof. dr Krsto Lipovac, dipl. inž. saobraćaja, Saobraćajni fakultet, Beograd; prof. dr Dejan Bogićević, dipl. inž. saobraćaja, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš; prof. dr Milan Vujanić, dipl. inž. saobraćaja; Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Budva

• Veštački generisano znanje primenjeno u saobraćaju u funkciji sposobnosti prepoznavanja objekta Dr Miloš Stojanović; dr Milan Stanković; dr Tomislav Marinković; mr Nada Stojanović, Visoka tehnička škola strukovnih studij, Niš

7.

• Aspekti analize saobraćajnih nezgoda sa uticajem okoline Dragan Davidović, dipl. inž., veštak saobraćajne i mašinske struke; Jovica Maksimović, dipl. inž., veštak saobraćajne struke; Nenad Davidović, Advokatska kancelarija „Davidović“, Čačak

• Uporedna analiza saobraćajnih nezgoda sa lakim telesnim povredama u sudarima putničkih automobila po policijskim upravama u Srbiji Dr Marko Maslać, mast. inž. saobr.; dr Nenad Milutinović, dipl. inž. saob., Visoka škola strukovnih studija, Kragujevac

• Komparativna analiza delovanja sila na putničko vozilo i putnika u vozilu u toku kretanja MSc Lazarević Milan, dipl. inž.saob.; prof. dr Zoran Papić, dipl. inž. saob.; MSc Goran Štetin, dipl. inž. saob.; prof. dr Milan Simeunović dipl. inž. saob; MSc Andrijana Jović, dipl. inž. saob., Fakultet tehničkih nauka , Novi Sad

• Upravljanje rizicima u osiguranju autoodgovornosti i

odgovornosti pri prevozu opasnih materija

Doc. dr Živorad Ristić, dipl. ing. saob., Udruženje osiguravača Srbije; dr Jelena Doganjić, dipl. ecc., Europa Reinsurance Facility Ltd

• Postupci u rekonstrukciji saobraćajnih nezgoda i analiza

najčešćih grešaka koje pojedinci prave pri izradi nalaza i

mišljenja veštaka

Prof. dr Radoslav Dragač, dipl. inž. saob., Beograd

• Analiza saobraćajnih nezgoda na signalisanim raskrsnicama

sa učešćem bicikla

Prof. dr Vuk Bogdanović, dipl. inž. saob., FTN, Novi Sad

Page 5: 1. PROGRAMSKI ODBOR - Agencija Expert › dokumentacija › 3. Poziv za Savetovanje...Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac • Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja

8.

• Uloga i značaj simulatora u obuci vozača motornih vozila

Milenko Jezdimirović, dipl. inž. saob.; Autoškola „Zeleno svetlo“, Beograd, licencirani instruktor i predavač teorijske obuke vozača motornih vozila

• Tehničko – bezbjednosni uslovi za učestvovanje motokultivatora u javnom saobraćaju Snežana Petković; Gordana Lakić Globočki; Valentina Golubović Bugarski, Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet

• Sudskomedicinsko veštačenje tuđe pomoći nakon

saobraćajne traume

Prim. dr sci. Zoran Ivanov, Udruženje sudskih veštaka „Vojvodina“ Novi Sad; prim. dr Veselin Govedarica, Udruženje sud. veštaka, Beograd

• Vremenska analiza toka saobraćajnih nezgoda

Prof. dr Vuk Bogdanović, dipl. inž. saob., FTN, Novi Sad

• Digitalna forenzika u saobraćajnim nezgodama u drumskom

saobraćaju

Doc. dr sci. Ištvan Bodolo, dipl. inž. sudski veštak mašinstva i saobraćaja, Udruženje sudskih veštaka, „Vojvodina“, Novi Sad

• Izrada zapisnika o oštećenju vozila koja su pretrpjele velika i složena oštećenja Đoko Đurović, dipl. ing. maš.; Srđan Vukić, dipl. inž. maš., vještaci mašinske struke, Bar, Crna Gora

• Ometanje pažnje vozača tokom upravljanja motornim vozilom

Doc. dr Jelena Mitrović Simić, dipl. inž. saob.; MSc Nemanja Garunović, dipl. inž. saob.; prof. dr Valentina Basarić, dipl.inž.saob. prof. dr Vuk Bogdanović, dipl. inž. saob.; MSc Nenad Saulić, dipl. inž. saob. (svi) Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

9.

• Objektivnosti iskazane brzine kretanja vozila od strane

očevidaca saobraćajne nezgode

MSc Adrijana Jović, dipl. inž. saob.; prof. dr Papić Zoran, dipl. inž. saob.; prof. dr Milan Simeunović, dipl. inž. saob.; MSc Nenad Saulić, dipl. inž. saob.; MSc Milan Lazarević, dipl. inž. saob., (svi) Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

• O veštačenju, veštacima, zakonu i praksi

Doc. dr sci. Ištvan Bodolo, dipl. inž., sudski veštak mašinstva i saobraćaja, Udruženje sudskih veštaka, „Vojvodina“, Novi Sad

• Literatura u obuci vozača

Mr Živorad Fićović, dipl. inž. saob., licencirani instruktor i predavač teorijske obuke vozača motornih vozila, Beograd

• Neadekvatna konstrukcija i oprema sanitetskog vozila i

posljedica po sigurnost lica u vozilu

Jasmin Bijedić, dipl. ing. mašinstva., sudski veštak maš. struke; Jože Škrilec, dipl. ing. saob; Haris Hadžić, dipl. ing. saobraćaja

• Procena šteta na vozilima iz kategorije „istorijskih vozila“

Tibor Bodolo, master ecc. i dipl. inž. mašinstva; Aleksandar Adam, master inž. ind. inženjerstva, Centar za vešt. i procenu, Novi Sad

• Priprema kampanje o distrakciji na osnovu stavova vozača

Duško Pešić, dipl. inž. saob.;Tomislav Petrović, dipl. inž. saob.; Radivoje Trifunović, dipl. inž. saob.; Ivana Stanić, dipl. inž. saob.

• Transoortne karakteristike ruralnih naselja u svetu i kod nas Dr Milan Stanković, dipl. inž. saob., VTŠSS, Niš; dr Pavle Gladović, dipl. inž. saob.,FTN, Novi Sad; dr Dejan Bogićević, dipl. inž. saob., VTŠSS, Niš; Jovan Petrović, student, VTŠSS, Niš

Page 6: 1. PROGRAMSKI ODBOR - Agencija Expert › dokumentacija › 3. Poziv za Savetovanje...Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac • Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja

10.

• Analiza kočnog koeficijenta i razlike sila kočenja vozila

različitih kategorija, u zavisnosti od povreda i uzrasta

učesnika saobraćajnih nezgoda

Tijana Ivanišević, master inženjer, VTŠSS, Kragujevac

• Strateški menadžment transportnog preduzeće za prevoz

putnika – uloga i značaj

Vladimir Sajić, spec. struk. inž. saobr.; Bojan Zečević, inž. saobr., Kraljevo

• Obračun vrednosti ostatka kod vozila sa lošim uslovima ponude i tražnje Nataša – Matić Miodragović, Restitucija doo, Beograd

• Neispravnost brave upravljača kao potencijalni uzrok saobraćajne nezgode Milan Radošević, Agencija za veštačenje "RADOŠEVIĆ" & Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka; Dragan Ružić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

PREZENTACIJE:

11.

STRUČNA RASPRAVA – „OKRUGLI STO“:

Kao i prethodnih godina, za „Okruglim stolom“ će biti vođena rasprava o svim bitnim, aktuelnim, problemima iz navedenih oblasti, po sistemu:

RADNA ISKUSTVA - IDENTIFIKACIJA PROBLEMA NAČIN REŠAVANJA

UČESNICI SAVETOVANJA:

Očekuje se da Savetovanju i multidisciplinarnoj raspravi o problemima koji se odnose na navedene oblasti učestvuju:

• predstavnici osiguravajućih društava: SRB, CG, BiH, RS,

MAK, HR i SL,

• stručni i naučni radnici sa fakulteta, instituta i iz drugih

institucija koji se bave ovim problemima,

• veštaci koji se bave veštačenjem saobraćajnih nezgoda, iz

različitih oblasti,

• predstavnici škola koje se bave obrazovanjem i

osposobljavanjem kadrova u saobraćaju,

• predstavnici auto – škola koje se bave osposobljavanjem

vozača motornih vozila u drumskom saobraćaju

• predstavnici transportnih organizacija, koje se bave

prevozom robe i putnika, kao i

• pravnici, kao neizostavni sudionici u svim procesima rada.

Page 7: 1. PROGRAMSKI ODBOR - Agencija Expert › dokumentacija › 3. Poziv za Savetovanje...Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac • Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja

12.

OČEKUJE SE UČEŠĆE PREDSTAVNIKA

SLEDEĆIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA:

13.

Page 8: 1. PROGRAMSKI ODBOR - Agencija Expert › dokumentacija › 3. Poziv za Savetovanje...Visoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac • Bezbednosni aspekt pravilnog održavanja

14. SMEŠTAJ UČESNIKA:

Rezervaciju smeštaja, učesnici Savetovanja mogu obaviti pozivom hotela „ČIGOTA“ na broj + 381 31 59 75 97, pri čemu je potrebno naglasiti da se radi o Savetovanju u naznačenom datumu. Rezervaciju smeštaja potrebno je izvršiti što ranije, a krajnji rok je 30. april 2019. godine. Nadležni u hotelu ČIGOTA su, za učesnike Savetovanja i ove godine, ponudili najprihvatljivije cene za „aranžman“ na bazi: „dva puna pansiona i jedan polupansion“ (15. maj, sreda, večera - 18. maj, subota, doručak). Cene:

- cena „aranžmana“ u 1/1B sobi iznosi 16.525,00 dinara, (oko 138 €), po osobi,

- cena „aranžmana“ u APP/AB iznosi 15.025,00 dinara (oko 125 €), po osobi, sa min. 3 osobe u apartmanu,

- ako su u apartmanu 2 osobe, cena iznosi 17.725,00 dinara (oko 148 €) po osobi,

- cena „aranžmana“ u 1/1A sobi iznosi 17.725,00 dinara, (oko 148 €) po osobi,

- cena „aranžmana“ u 1/2A sobi iznosi 15.025,00 dinara, (oko 125 €) po osobi.

- „Aranžman“ obuhvata usluge na bazi 2 puna pansiona i 1 polupansion (švedski sto – doručak, večera i pansionski ručak), „koktel dobrodošlice“, svečanu večeru, hotelske usluge, boravišnu taksu, kao i osiguranje učesnika Savetovanja. Navedene troškove snose učesnici Savetovanja i uplaćuju ih, ili ranije prema predračunu Hotela, ili na recepciji Hotela.

U navedene troškove nije uračunata KOTIZACIJA.

DODATNE INFORMACIJE: Agencija „EXPERT“

Magelanova 11, Beograd tel./fax. +381 11 718 94 98; mob. +381 63 61 60 90

www.ag-expert.rs e-mail: [email protected]

15. KOTIZACIJA:

Kotizacija je obavezna za sve učesnike Savetovanja, izuzev za autore i koautore radova, koji su uvršteni u program Savetovanja. Коtizacija iznosi 12.000,00 dinara po učesniku, a uplaćuje se na tekući račun Agencije „Expert“, 150-1856467-89, „Direktna Banka“, ili neposredno pre početka Savetovanja kod organizatora.

Za plaćanje u EUR - ima, kotizacija iznosi 100 €, po učesniku. Uplata se vrši na devizni račun Agencije „Expert“, broj: RS35150007170007116718 „Direktna Banka“, prema sledećim „Instrukcijama“:

Uputstvo za devizno plaćanje: EUR Please pay as per instructions given below:

BIC/SWIFT CODE 57A: Account with institution: KRAGRS22 Direktna Banka ad Kragujevac

IBAN 59: Beneficiary customer: RS35150007170007116718 EXPERT MAGELANOVA 11, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD, 11070 SRBIJA Note:Usage of the field 70 is mandatory You are kindly requested to choose one of the following correspondent banks from the list below.

Currency Bank Country SWIFT/BIC EUR Rabobank Nederland Netherland RABONL2U

Addiko Bank d.d. Zagreb Croatia HAABHR22 VTB Banka (PJSC), Moscow

Russian federation

VTBRRUMM

Unicredit Banka Austria AG, Viena

Austria BKAUATWW

Uz potvrdu o uplati kotizacije, učesnicima Savetovanja će biti uručen radni materijal neophodan za praćenje Savetovanja, propusnica za prisustvovanje Savetovanju (akreditacija) kao i Certifikat o učešću u radu Savetovanja.

Za Organizacioni odbor, prof. dr Dragoljub Šotra