Top Banner

Click here to load reader

049 (1998ko iraila)

Mar 30, 2016

ReportDownload

Documents

[Jose Luis Oiarzabal: Nik barrena lasai daukat] [Turismoaren gorakada nabarmena Zumaian] [Xabier Aldalur, Andeetan galduta] [Zumaia hotela ireki dute] [Turismoak gorakada nabarmena izan du] [Euskal Jaia argazkitan] (+375)

 • Turismoarengorakada

  enan

  Zumaia hotelaireki dute

  ~ Jose Luis Oiarzabal:"Nik barrena lasai daukat"

 • ZUMAIAKO HERRI ESKOLA

  GOI MAILAKOPRESTAKUNTZAZIKLOAK

  ~4DMINISTARifiZAETA FiNANTZAK

  ERREGULAZIOETAKONTROLEKOSISTEMAAUTOMATIKOAK

  _~_~- .-:

  . _.

  r

  DBHOBATXIL RGOAK

  EUSKAL HERRIKOLEHENENGOA!

  PRESTAKU TIKL

  . TEKNOLOGIKOA. NATUR ETA OSASUN ZiENTZIAK. GIZA ETA GIZARTE ZIENTZiAK

  ,urteBARAZ I, OKELA ETAARRAiN KQNTSERBAGINTZANTEKNIKARIA

  5t l~.

  ~d

  LEHEN HEZICUN

  HAUR HEZKUNTZA

  Zumaiako Institutua

  Tel. 943 86 08 09 Aita Mari z/g

  20750 ZUMAIA

 • ataria

  herri aldizkaria

  zenb .

  Foronda kultur etxeatel . :

  943 8(i 10 56faxa:

  943 86 17 42e-posta : [email protected]

  ArgitaratzaileaZUMAIAKO GAZTE

  BATZORDEA

  Administrazio batzordEXabier AzkueEneko DorronsoroJosu Walio1liaki ZubimendiErredakzlo batzordeaAmxoka AgirreEsti EsteibarEsther AizpuruaIrat.xe AizpuruaEsther MartinezJoseba OssaJuan Luis RomatetIgor UrangaJosu V"alioGorka ZabaletaKazetariakAntxokty AgirreIgor UrangaGorka 7.abalet,aKolaboratzaileakOstarrena Zino Klubtaldea, Ingurugiro taileeskola,Miriam RomatetJon Manzisidor, Josueta Arantxa, Igone etaNerea, RikardoZengotita, Fototeka,Andoni Ormazuri e.a .KomikiaAitur LarraagaArgazkiakJonathau BernalBaleikeDiseinuaJuan Luis BlancoMaketazioaArgi Aizpuruo-i

  Hizkuntz zuzenketaItziar Uranga,Xalrier AzkueBanaketaEneko llorronsoroAinara cta konpainiaPublizitateaIIiaki Zubimendi(94:3 14 :3 :~.26)InprimategiaGertu Inprimategia(Zubillaga - Oati)Tirada1 .000 aloLege gordailuaSS-405/S34ISSN11 :3fi-8594Baleikek ez du bere gain har-tzen aldizkarian adierazitakoesanen eta iritzien erantzuki-zunik .

  Premiazko telefonoakKultur Etxea

  943 86 10 56

  Polikiroldegia

  943 86 20 21

  Gurutze gorria

  943 86 10 93

  Udaletxea

  943 86 02 50

  Gizarte Zerbitzuak

  943 86 22 00

  Osasun zentrua

  943 86 OS 62

  San Juan Egoitza

  943 86 12 73

  Pentsiodunen Egoiua

  943 86 17 00

  Musika eskola

  943 86 11 83

  Alkoholikoen senideak

  943 47 54 03

  Ludoteka

  943 14 32 64

  Tren geltokia

  943 86 11 27

  Taxi geltokia

  943 86 13 60

  Bake epaitegia

  943 86 00 67

  Posta

  943 86 15 00

  Udaltzaingoa

  943 86 18 70

  Pilotalekua

  943 86 21 72

  Larrialdi zerbitzua

  943 46 11 11

  Txomin Agirre euskaltegia 943 86 02 48

  Sexu-informazioa

  943 32 04 44

  Urte berri on!

  Esti EsteibarUustora gabiltzanean txilnista bahro azkarrago pasatzen omen dadenbora eta adibide garaia abuztuan gertatzen dena da ezta?

  Urte osoa abuztua noiz iritxiko zain egon eta gero arrapaladan, ia ohartzekobetaril: gabe, pasatzen zaizkigu egunak, eta ametsetatik esnatuko bagina bezalaurtero "mobida" bera :

  Batzuk haurren ikasturtea planifikatzen nahiko lan : ikastolatik irten eta dantza,ingelesa eta pianoa ikastera bidali, edota mutikoari karate, informatika etasaxofoia gehiago gustatuko ote zaizkion duda-mudan .

  Besteak, udarako ordu goxoak burutik kendu gabe, egunerokoa bizitu ordezoroitzapenetan murgiltzen dira .

  Ausartagoak, aurrera begiratu eta ilusioz ekiten diote ikasturte berriari, berehalaahazttlko zaizkien asmoz burua beterik.

  Udaran lanean aritu direnak aldiz, orain dute patxada eta opor garaia .

  Laburbilduta, aldaketa garaia degu, transizio garaia, eta ospatzen ez badugu erepraktikoki urte berriari hasera ematen diogun momentua .

  Argitaipen honen edizioko laguntzaile :

  Zumaiako Udala CA/A LABORALEUSKADIKO KUTXA

  fundazioafundacion

  EU8N0 JI1URLARIT2A

  GOBIERNO Vl1lCO GIPUZKOAKOFORU ALDUNDIA

  1998ko iraila . 49 . zenb

 • Estitxu Eizagirre

  Dirua

  gai librean

  Euskal literatura eta androzentrismoaz

  Ez dakit Begoa Muruagaren izenak ezer ekarriko dion gogora irakurlegoari . Ez eta

  beronek Jakin aldizkariaren 106 . alean aipatzen duen Linda Whiterenak .

  Atzekoz aurretik hasiko naiz eta aipatu aldizkariko hitzez baliatuz :"Linda White, Renoko Unibertsitateko irakaslea, euskararen irakaskuntza etaeuskarak historian zehar izan duen garapena ikertzen aritu da azken urte hauetan ."Linda Whitek egindako `Emakumeen Hitzak Euskaraz' izeneko tesi interesgarriarenlaburpena eskeintzen digu Begoa Muruagak azken Jakinean .Eta zer ondorioetara iritsi da ba delako Linda White bere ikerketan?Berak dioenez idatzi duen gizon oro sartua izan da Euskal Literaturan, bainaemakume idazleari dagokionez erabilitako galbahea askoz hertsiagoa izan da, etaondorioz Euskal Literaturaren Historia ezagunenetan sei emakume izen soilikazaltzen dira .Baina euskal idazletzat hartzeko baldintzak : 1- euskaraz idatzi, 2- itzulpenak egin,3- gutxienez lan bat argitaratua izan, baldin badira, zer gertatzen da?, ba seiemakume izen ezezik 121 emakume idazlerenak ere badirela XX . mendeko EuskalLiteraturan, horietatik 71k literatur lana egin dutelarik .Horien guztien izenak jartzen ez baditu ere, bi garaitan sailkatzen ditu :a) Gerra aurreko emakume idazleak, gehienak irakasleak eta aldizkarietan idaztenzutenak .b) Gerra ondorenekoak, hainbat lanbidetakoak, eta aldizkari zein argitaletxeetanargitaratu dutenak ."Ikerketa androzentrikoa gizonen ikuspegia bakarrik kontuan hartzetik dator" dioMuruaga andreak bere artikuluan, " . . . literaturaren ikerketa ere, esan beharrik ezdago, ikuspegi bakar horretaz kutsatuta dago, eta hori da, hain zuzen ere, LindaWhltek salatzen duena" .

  Dirua dugu babesten etadirua da gure babes

  txanponen truke edozer gauzaeros liteke gaur legez

  esku-artean zer darabilgun,geure buruari galdezdefini daiteke errez

  guztien jainko ta juezgarabatodun metal puska bat

  baliorik ez du berezta epaitzen du mundu honetan

  zerk balio dun ta zerk ez

  Zorte kontua da premu edoumezurtz munduratzea

  zorte kontua sedatan edokartoipean lokartzea

  loteriaren bonboa baitainjustizien eltzea

  non, zer ta noiz jaiotzeahori da hori trantzea!

  Txanpona bota airera etahola erabakitzea

  aurpegi latza izango duenedo eta gurutzea

  FELI URIA

  jod , LU . : Hori dekmorenazoa ekarridekena! Nun ibilihaiz?

  1Keba, etzak uste .Ollaskuen makinanpare bat buelta emanzizkiot konfundiuta.

  Arrain etamariskoak

  Barazkiak etaaurrez prestatutakojakiak

  M

  %% 61AR~rwa Zuloaga plaza, 1Tel . 862309

  HARATEGIAURDAITEGIA

  HARAK114A

  Itzurun zuhaitzbidea, 1Tel . 862430

  ;~~i~nan-icos 5.~.SANEAMENDU ETAERAIKUNTZA MATERIALAK

  Iraeta auzoa z/g

  78 postakutxaTel . Faxa : 148124

  20740 IRAETA- ZESTOA

  1998ko iraila . 49 . zenb .

 • iritzia

  Zumaia . Historia

  Lourdes Odriozola Oyarbide

  Zumaiako Udala .

  Donostia 1998

  Joan den uztailean aurkeztu zenZumaiako historia jasotzen duen

  liburu berria . Liburuak behin ereargitaratu gabeko informazioa du,beraz ezinbestekoa izango da gureherriko historia ezagutzeko . Hala ere,egileak onartzen duen bezala,kapituluen arteko ezberdintasunhandiak daude, kontsultatutakoiturriek eraginda .

  Nire ustez hiru zati dira lan gehienaeta garapen borobilena izan dutenak :3 . kapitulua, herriko egitura adminis-tratiboari buruzkoa . Aipagarria dabaita ere, hirigintzari eskainitakoa,XIX eta XX . mendetan eraiki zuenproiektuak ondo ikertuta daudelakoeta proiektuen marrazkiak argitaratudirelako .

  Zati horiek guztietan Lourdes Odrio-zolak berak eta beste egile batzuekargitaratu gabeko ikerlanak erabilidirenez, material ezezagun horieskuratzeko eta kontestuan sartzekoaitzaki ona da liburua .

  Alde onak txarrak baino askoz eregehiago duen arren, iritsi pertsonalaeman nahi dut, bai metodologia, bai bikapituluen edukien gainean . Arazometodologikoa Zumaiako historiariburuzko bi liburu zaharren (MartinezKleiserrena eta Olaetxearena)estruktura gehiegi jarraitzea da .Horren adibide garbiena kultuari etaerlijioari eskaintzen zaion kapituluada, zergatik kapitulu hau? eta ez bestebat gizarte egiturari buruzkoaadil>idez :'

  Honekin lotutako beste arazoa da,alde sozial eta politiko batzuenpresentzia eza .

  Liburuak ez ditu erantzuten nikaskotan neure buruari egin dizkiodanoinarrizko galderak : noiz eta rrola iritsizen nazionalismoa Zumaiara`?, noiztikdago sindikatu bat herrian?, zergertatu zen guda karlistetan eta gudazibilean'?, zenbat emakumek egitenzuen lan Arbilagaren zaku fabrikan?,hasierako turismoa nongoa zen?,

  desamortizazioak eragina izan al zuengure herrian? . . . Nahiago dut interpre-tatzen duen historia (nahiz etaokerreko interpretazioa izan), artxi-botan bildutakoa kontatzen duenhistoria baino . Adibidez, herriko

  alkateen zerrenda hobeto ikusten duteranskinekin batera,testuarenbarruan baino, ez baitut uste irakur-tzeko ezer denik, kontsultarako infor-mazioa baizik .

  Arano handiagoa da azken zatiena .Arteari buruzko kapituluak ez du ezerberririk esaten, idatzita zegoena jasoeta errepikatu da besterik gabe . Festeiburuzko kapitulua ez dut ulertzen, ezbadago gauza handirik esateko hobeizaten da ezer ez esatea .

  Azkenik, dokumentuen eranskina osobaliagarria izango da hemendikaurrera Zumaiako historia ikertu nahiduenarentzat .

  ISMAEL MANTEROLA ISPIZUA

  INMOBILIARIA

  ;rw;BIDAIAK

  Ortega y gasset, 1

  TeI . 143361 - 143323

  T~LaCi-MENDi

  D E K O R A Z I O A

  EskaiolaPinturaPladurErreformak oro har

  ERAKUSKETA : Juan Belmonte, 35Tel. 929-550574

  TZ~1~~T"O P A R 1 A K

  Angeles Sorazu, 2

  Tel. 143089

  eASAD~

  ALBAITARITZA IKLINIRA

  UIEGO SAN SF:F3ASllAN BARANDIARANIAKI GARMENDLA MENDIZAB .AL

  -AI,BAITARIAK-

  l .arrialdiak- 24 ordu- neure et~ean(Basadi, 7 behea

  Tel. 143310Tel. mugikorra: 908- 775508

  ACdercfi

  Errib

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.