Top Banner

of 20

02 - Elektroničko poslovanje

Oct 13, 2015

Download

Documents

Ana Gospić

elektroničko poslovanje
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 4.1

  1

  Pojam i osnovna obiljeja elektronikog poslovanja

  Elektroniko poslovanje

 • 4.2

  Elektroniko poslovanje - pojam

  je suvremeni oblik organizacije poslovanja

  koji podrazumijeva intenzivnu primjenu

  informatikih i posebno internetskih tehnologija u svim kljunim odnosno jezgrenim poslovnim funkcijama i

  procesima.

  predstavlja najsuvremeniji oblik

  organizacije poslovanja, kojemu tee sve tvrtke usmjerene agresivnom osvajanju to boljih trinih pozicija.

 • 4.3

  Elektroniko poslovanje - pojam

  esto se poistovjeuju pojmovi e-Business i e-Commerce jer se svako poslovanje u

  konanici svodi na trgovinu. Andrew Bertels ,potpredsjednik tvrtke Giga Information

  Group tvrdi: Elektroniko trgovanje ukljuuje razmjenu dobara i usluga izmeu kupaca, poslovnih partnera i prodavatelja. Dobavlja je u interakciji s proizvoaem, kupci s prodavaima, a otpremnici s distributerima. Elektroniko poslovanje ine svi ti elementi , ali takoer i operacije to se obavljaju iza scene, a unutar same tvrtke. Takve su operacije, primjerice , upravljanje

  proizvodnjom, razvojem, cjelovitom korporacijskom

  infrastrukturom i proizvodima.

 • 4.4

  Elektroniko poslovanje - pojam

  Elektroniko poslovanje poveava brzinu i jednostavnost obavljanja poslovnih

  transakcija, to rezultira pojaanom konkurencijom na tritu.

  Tvrtke se moraju stalno prilagoavati novim tehnologijama, razvijati i ukljuivati nove i bre sustave te zadovoljavati sve sloenije potrebe potroaa iz itavog svijeta.

 • 4.5

  Elektroniko poslovanje i nove perspektive

  Klijenti ele pristup proizvodima i uslugama 24 sata na dan princip 24 X 7.

  Banke postupno sve svoje poslove

  prevode na on-line nain rada.

  Novac e polako nestajati, a zamijenit e ga prikladniji oblici plaanja ( pametne kartice- Smart Card, digitalni novac- Digital

  Cash, usluge specijaliziranih financijskih

  servisa Payment Gateway).

 • 4.6

  Koncept elektronikog poslovanja

  Tvrtke mogu poslovati uinkovito s minimalnim fizikim poslovnim prostorima, jer se posao moe obavljati radom na daljinu-Teleworking.

  Tvrtke integriraju sve oblike poslovnih

  komunikacija ( telefon, telefaks, zvuk,

  elektronika pota, slikovni i video sadraji putem Weba)

 • 4.7

  Personalizacija ponude tvrtke

  Sadraj web stranice s ponudom tvrtke kroji se prema potrebama postojeih i buduih klijenata . Podaci se dobivaju izravno od klijenata putem on-line anketa

  ili pak praenjem aktivnosti klijenata prilikom posjete web stranice. Na temelju

  toga stvara se klijentska inteligencija-

  Customer Intelligence kao vaan dio poslovne inteligencije Business Intelligence.

 • 4.8

  Koncept webocentrine tvrtke

  Elektroniko poslovanje oslanja se na WWW. WWW je kljuna , stoerna toka svake tvrtke.

  WWW su svojevrsna vrata putem kojih tvrtka komunicira sa svojim okruenjem koje takoer podrava koncept elektronikog poslovanja.

  Usmjeravanjem poslovnih transakcija

  putem Weba tvrtka se transformira u

  tzv.webocentrinu tvrtku.

 • 4.9

  Elementi okruenja webocentrine tvrtke

  globalna infrastruktura

  struktura veza s dobavljaima

  struktura veza s klijentima odnosno

  kupcima

  struktura veza s poslovnim partnerima i

  posrednicima u poslovanju.

 • 4.10

  Globalna infrastruktura

  okruenja webocentrine tvrtke sigurnosna infrastruktura

  sustavi digitalnog plaanja i naplate

  elektroniko bankarstvo i ostale financijske usluge

  zakonski okvir

  potpora elektronikih trita

  komunikacijska infrastruktura

  Nacionalna/globalna informacijska

  infrastruktura

 • 4.11

  Struktura veza s dobavljaima

  Elektronikim povezivanjem omoguuje se unaprjeenje svih aspekata odnosa tvrtke s dobavljaima:

  pronalaenje izvora sirovina i materijala

  prikupljanje informacija s trita nabave

  upravljanje procesom nabave

  upravljanje ulaznim raunima i plaanjem.

  (npr. sustavi praenja fizikih tokova robe RFID-Radio Frequency Identification )

 • 4.12

  Struktura veza s klijentima

  odnosno kupcima Temelj kvalitetne realizacije koncepta elektronikog

  poslovanja i webocentrine tvrtke je ostvarivanje dobrih veza s klijentima. Unaprjeenje tih veza mogue je kvalitetnom organizacijom i provedbom:

  on-line marketning

  informiranje i pruanje on-line usluga

  elektronike naplate

  ponude zabavno/rekreacijskih aktivnosti

  primjerenih aktivnosti na elektronikim tritima

  upravljanje uslugama i prodajom

  obavjetavanje o tritima i prikupljanje informacija o kupcima

 • 4.13

  Struktura veza s poslovnim partnerima i

  posrednicima u poslovanju

  Osnovni zadaci izvornog proizvoaa u elektronikom poslovanju:

  promptno odgovaranje na zahtjeve trita

  nadopunjavanje/obnavljanje zaliha

  distribucija informacija o proizvodima

  realizacija narudbi

  upravljanje izlaznim raunima i naplatom

  upravljanje rezervnim dijelovima i

  ugovaranjem.

 • 4.14

  Struktura veza s poslovnim partnerima i posrednicima

  u poslovanju

  U elektronikom poslovanju trita su dinamina ( zbog potencijalno velike brzine obavljanja

  transakcija, ali i velikog broja subjekata na tritu ).

  Signali o eventualnim promjenama trine potranje koje posrednici alju izvornim proizvoaima i pruateljima usluga moraju naii na promptnu reakciju , to opet znai da izvorni proizvoai i pruatelji usluga moraju fleksibilno

  organizirati svoj rad i poslovanje.

 • 4.15

  Sustav elektronikog poslovanja

  Infrastrukturne komponente: 1.Cjelovita infrastruktura za obradu podataka (

  hardver,softver tj. informacijski sustav)

  2.Prezentacijska infrastruktura ( tehnoloki kompatibilna s ostalom infrastrukturom, internetski pretraivai su sredstva vlastite prezentacije, optimizacija Web stranica)

  3.Infrastruktura za provedbu sigurnih financijskih

  transakcija s vanjskim subjektima ( transakcije trebaju biti

  sigurne )

  4.infrastruktura za prijenos podataka na daljinu ( virtualne

  privatne mree )

  5. pristupna infrastruktura (beini telefoni, PC i TV se spajaju )

 • 4.16

  Tehnologija on-line plaanja

  Trgovci moraju plaati odreenu naknadu za svaku transakciju obavljenu platenom karticom, a dogodi se da naknada

  premauje iznos cijene robe. Trgovci zato nude i sustav mikroplaanja za manje novane iznose ( gornja granica je 10 USD, tehnologiju razvila tvrtka MilliCent)

 • 4.17

  Promjene u upravljanju funkcijama

  webocentrine tvrtke

  Najvanije upravljake aktivnosti koje doivljavaju promjene:

  1. razvoj proizvoda

  2. potpora logistikom lancu i lancu vrijednosti

  3. upravljanje ljudskim resursima

  4. obrazovanje i uvjebavanje za rad

  5. upravljanje proizvodnjom

  6. raunovodstvo

  7. financijsko planiranje

 • 4.18

  Tehnoloki podrana integracija poslovanja webocentrine tvrtke

  EP prua mogunost integracije triju tipova mrea: Interneta, intraneta i ekstraneta.

  INTRANET je osnova za unaprjeenje unutarnjih poslovnih procesa i odnosa

  unutar tvrtke.

  INTERNET slui za postavljanje Web mjesta usmjerenog okruenja.

  EKSTRANET omoguuje usklaivanje i dijeljenje informacija s poslovnim

  partnerima tvrtke.

 • 4.19

  MITOVI

  Pametne ideje same po sebi jamstvo su poslovnog uspjeha. NETONO

  Brzina je osnovna prednost Interneta u poslovnom smislu . - NETONO

  Internet unitava posrednike u elektronikom poslovanju. NETONO

  Pojaviti se na Internetu jamstvo je poslovnog uspjeha tvrtke. - NETONO

 • 4.20