Top Banner
57

02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Apr 13, 2017

Download

Documents

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 2: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

OBJECTIUS

• Conèixer què és jove cambra internacional?

• Crear un esapai que aglutini a joves inquiets i emprenedors

• Generar debat sobre com millorar la nostra societat i després pensar en accions per generar canvis positius

• Potenciar la ciutadania activa.

Page 3: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Què és la Jove Cambra Internacional?

• Persones amb inquietuds

Page 4: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Jove Cambra Internacional és

un món d’oportunitats

Page 5: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Jove Cambra Internacional

Formació a través de l’acció… l’acció en benefici de la societat

Page 6: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Jove Cambra Internacional

Una «escola»… Un camp de pràctiques…

Un laboratori… …

de l’actitud emprenedora

i els valors d’emprendre

Page 7: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Els valors d’emprendre

1. Audàcia

2. Humilitat 3. Constància 4. Seny 5. Entusiasme

6. Solidaritat 7. Creativitat 8. Seducció 9. Confiança 10. Competència.

Font: El valor d’emprendre. Maria Batet i Francesc Torralba

Contribuir, a una causa més gran que el propi jo

Page 8: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Descripció oficial

«La Jove Cambra Internacional és una associació no governamental ONG,

sense ànim de lucre, apartidista i

aconfessional on joves entre 18 i 40 anys de tot el món aprenem a assumir responsabilitats i a desenvolupar habilitats emprenedors mitjançant el treball en projectes per la nostra societat.»

Page 9: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Finalitats JCI Catalunya tenen com a objectius orientar les habilitats individuals i estimular els esforços conjunts de la joventut, amb el propòsit d'impulsar el benestar econòmic, social i cultural de la societat, mitjançant:

1) El desenvolupament de la consciència cívica i l'acceptació de les responsabilitats ciutadanes. 2) La participació individual en programes interns de capacitació per al desenvolupament del potencial directiu. 3) La participació activa en la planificació i execució de programes i actuacions per al desenvolupament de l'individu i la comunitat. 4) La promoció del desenvolupament econòmic. 5) El foment de la comprensió entre tots els pobles.

Font: Estatuts JCI Catalunya

Page 10: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 11: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

What do you give?

JCI is not about what you get, it’s about what you give.

Motivated young people join JCI to

collaborate with other passionate individuals and see the impact of real

change

Page 12: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

What do you get?

Page 13: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

On estem?

Jove Cambra Internacional és una associació present a més de 100 països i als 5 continents, i formem una xarxa internacional amb més de 170.000 membres i 5.000 organitzacions locals.

Page 14: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

On estem a Catalunya?

Page 15: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Que tenen en comú?

Page 16: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

History

• 1910 Henry Giessenbier formed the Herculaneum Dance Club

• 1915-32 Young men, led by Henry Giessenbier and Andrew Mungenast, formed the Young Men's Progressive Civic Association (YMPCA).

• 1915 YMPCA became the Junior Citizens ('JCs'). The first JCI Local Organization was founded on October 13th in St. Louis, Missouri, USA.

Page 17: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Història Catalunya

• 1963 París - Carles Ferrer Salat • 1964 JCI Barcelona - Josep Pujades, President • 1967 JCI Espanya • 1969 JCI Terrassa • 1995 Miami - La JCI reconeix JCI Catalunya • 1996 Creu de Sant Jordi • 2001 Congrés Mundial - Barcelona • 2002 President Mundial - Salvi Batlle de Reus • 2011 Conferència Europea - Tarragona

Page 18: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 19: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

A Catalunya

Page 20: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Què és Jove inquiet i emprenedor?

• «La vida és com la bicicleta, s’ha pedalejar cap endavant per a no perdre l’equilibri»

Albert Einstein

Page 21: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

4 camps d’oportunitats

1. Desenvolupament personal 2. Desenvolupament de la societat 3. Desenvolupament Internacional 4. Desenvolupament econòmic.

Page 22: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

1. Desenvolupament personal

• Treure tot el potencial dels nostres juniors

• Promou actuacions per ajudar als membre a utilitzar tot el seu potencial personal mitjançant la capacitació en tècniques de direcció i dinàmiques de treball en equip.

Page 23: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

A través de projectes…

Page 24: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

A través de cursos i trobades…

• Oratòria + Concurs • Debat + Competició debat • Direcció de Projectes • Motivació i lideratge • Gestió del temps • Team Working • Tècniques de Protocol • Formació per formadors JCI Trainer … english meetings

Page 25: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

A través d’Acadèmies

Page 26: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

2. Desenvolupament de la societat

• Els nostres juniors són sensibles als problemes socials i aporten solucions a través de projectes.

• Promou actuacions adreçades a millorar el desenvolupament econòmic, social i cultural dins la comunitat.

Page 27: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Projecte Labdoo "Helpt to Bridge it!"

Page 28: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Projecte: Grup de Reis

Page 29: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

La Marató TV3

• Col·laborant en projectes impulsats per altres entitats

Page 30: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Know How Transfer Parlament català i europeu

Page 31: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 32: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 33: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

JCI Strategic Planning and UN MDGs

Page 34: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Objectius de desenvolupament del Mil·lenni ONU

Page 35: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Objectius de desenvolupament del Mil·lenni ONU

Page 36: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

JCI Active Citizen Framework

Page 37: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 38: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Monitoring and Evaluating Results

“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.” - Albert Einstein

Page 39: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Desenvolupament Internacional

• Coordina i impulsa les activitats de relació i intercanvi amb les joves cambres d'altres països, amb l'objectiu d'enriquir la formació personal, la unió i la solidaritat internacional.

• Els nostres juniors contribueixin a la comprensió i a la cooperació entre tots els pobles.

Page 40: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Organització d’esdeveniments internacionals

Conferència Europea Tarragona 2011

Page 41: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Projecte Internacionals

Ajut amb material escolar a Republica Dominicana. Col·laboració JCI del país.

Page 42: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 43: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 44: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Desenvolupament econòmic

• Els juniors contribueixin al desenvolupament i a la millora de la infraestructura econòmica, la prosperitat i el benestar de totes les nacions o actuacions adreçades a l’intercanvi d’oportunitats laborals i professionals entre els membres de les Joves Cambres locals.

Page 45: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

RSC - Guia autoavaluable PIMES

www.jci.cat/rsc

Page 46: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Programes

• BNE Business Networking Event

• BBP, Best Business Plan

• CYEA, Creative Young Entrepreneur Award

• DEC i NEC el dia de d’Emprenedor, la Nit de l’emprenedeor

• www.emprenem.cat

Page 47: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

TOYP Els 10 Joves més destacats

1. Jove excel·lent en assoliments econòmics i/o empresarials

2. Jove excel·lent en afers polítics, legals i/o governamentals

3. Jove excel·lent en lideratge i assoliments acadèmics 4. Jove excel·lent en assoliments Culturals 5. Jove excel·lent en lideratge Moral i/o Mediambiental 6. Jove excel·lent en l'àrea dels Drets Humans,

contribució a la infància i/o a la Pau Mundial 7. Jove excel·lent en lideratge Humanitari i/o del

voluntariat 8. Jove excel·lent en desenvolupament científic i/o

tecnològic 9. Jove excel·lent en assoliments i millora personal 10. Jove excel·lent en Innovació Mèdica

Page 48: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

BBP, Best Business Plan

http://www.jci.cc/jciprograms/sp/bbp

Page 49: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

BBP, Best Business Plan

Page 50: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

President ONU Ban Ki-moon

Page 51: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

un món d’oportunitats

Jove Cambra Internacional és

INNOVA, ARRISCA, CREA, COMENÇA... EMPRÈN

Page 52: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 53: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Si som…

TENIM un REPTE

joves inquiets i emprenedors

Page 54: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

5 joves actius

25 joves actius

Build an Impactful JCI

Local Organization

Tenim un repte…

Page 55: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

"No dubtis mai que un petit grup de persones pot canviar el món. De fet,

sempre s'ha fet així."

Margaret Mead

Page 56: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share
Page 57: 02. 1a trobada joves inquiets i emprenedors de terrassa slide share

Ens veiem el mes que ve!