Top Banner
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 1 858,3 1 425 1 425,00 1 452,85 101,95 101,95 102 Finanční odbor 1 117 766,1 1 204 094 1 264 881,20 1 216 851,84 101,06 96,20 103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 29 410,1 25 500 25 500,00 32 486,86 127,40 127,40 106 Odbor sociálních vě29,4 28 28,00 33,01 117,89 117,89 108 Odbor vnitřních vě43,0 5 5,00 705,30 x x 109 Matriční úřad 9 361,8 10 000 10 000,00 8 911,92 89,12 89,12 110 Správní odbor 45,6 50 50,00 34,00 68,00 68,00 113 Stavební úřad 1 112,9 1 200 1 200,00 1 170,90 97,58 97,58 117 Obecní živnostenský úřad 4 503,1 2 200 2 200,00 3 435,50 156,16 156,16 121 Odbor památkové péče 5,0 5 5,00 0,00 0,00 0,00 Daňové příjmy 1 164 135,3 1 244 507 1 305 294,20 1 265 082,18 101,65 96,92 100 Městská policie 2 113,5 2 530 2 530,00 2 717,50 107,41 107,41 101 Odbor ochrany životního prostředí 583,8 300 430,00 478,47 159,49 111,27 102 Finanční odbor 102 962,8 72 423 96 875,89 101 508,94 140,16 104,78 103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 85,0 50 50,00 203,50 407,00 407,00 104 Odbor kultury 336,1 160 633,49 633,49 395,93 100,00 105 Odbor školství a tělovýchovy 116,9 40 40,00 51,20 128,00 128,00 106 Odbor sociálních vě1 009,3 313 313,00 508,52 162,47 162,47 108 Odbor vnitřních vě3 857,8 3 520 3 520,00 5 308,91 150,82 150,82 109 Matriční úřad 142,0 100 100,00 102,42 102,42 102,42 110 Správní odbor 7 228,3 7 500 7 500,00 7 272,10 96,96 96,96 111 Odbor územního plánování a architektury 27,4 0 0,00 2,95 x x 112 Investiční odbor 145 997,0 140 300 159 466,20 159 613,22 113,77 100,09 113 Stavební úřad 77,1 310 310,00 123,32 39,78 39,78 114 Majetkový odbor 6 176,2 6 630 6 630,00 6 025,77 90,89 90,89 115 Odbor správy veřejných statků 41 584,0 33 134 40 777,40 47 023,18 141,92 115,32 116 Odbor informačních a komunikačních technologií 12,5 15 15,00 4,83 32,20 32,20 117 Obecní živnostenský úřad 755,0 440 440,00 457,50 103,98 103,98 119 Kancelář primátora 212,3 215 215,00 211,15 98,21 98,21 120 Kancelář tajemníka 1 308,4 0 0,00 927,52 x x 121 Odbor památkové péče 13,0 65 445,00 460,00 707,69 103,37 122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu 1 865,8 1 874 2 091,30 1 898,03 101,28 90,76 191 Odbor sportovní zařízení 26 234,7 28 840 28 840,00 27 526,54 95,45 95,45 195 Fond zaměstnanců města 712,2 700 700,00 777,52 111,07 111,07 Nedaňové příjmy 343 411,1 299 459 351 922,28 363 836,58 121,50 103,39 100 Městská policie 60,5 0 164,90 214,90 x 130,32 108 Odbor vnitřních vě72,5 120 470,10 572,40 477,00 121,76 112 Investiční odbor 268,0 0 0,00 209,14 x x 114 Majetkový odbor 52 260,7 26 500 17 500,00 24 833,08 93,71 141,90 115 Odbor správy veřejných statků 797,6 0 974,56 7 209,12 x x 116 Odbor informačních a komunikačních technologií 0,0 15 15,00 0,00 0,00 0,00 191 Odbor sportovní zařízení 0,0 0 0,00 300,00 x x Kapitálové příjmy 53 459,3 26 635 19 124,56 33 338,64 125,17 174,32 Vlastní příjmy celkem 1 561 005,7 1 570 601 1 676 341,04 1 662 257,40 105,84 99,16 102 Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) 95 389,8 98 082 98 159,00 98 159,00 100,08 100,00 102,105 Neinvestiční přijaté transfery 347 205,8 294 279 415 626,70 410 023,20 139,33 98,65 102 Převody z vlastních fondů HČ 9 735,0 0 10 258,00 10 258,00 x 100,00 102 Investiční přijaté transfery 26 926,4 0 49 003,77 48 117,55 x 98,19 Přijaté transfery 479 257,0 392 361 573 047,47 566 557,75 144,40 98,87 Příjmy úhrnem 2 040 262,7 1 962 962 2 249 388,51 2 228 815,15 113,54 99,09 Rozbor příjmů % plnění UR O d p o v ě d n é m í s t o % plnění SR 1 Sumář příjmů
63

...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Oct 06, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y

Skutečnost za rok 2007

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost za rok 2008

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč101 Odbor ochrany životního prostředí 1 858,3 1 425 1 425,00 1 452,85 101,95 101,95102 Finanční odbor 1 117 766,1 1 204 094 1 264 881,20 1 216 851,84 101,06 96,20103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 29 410,1 25 500 25 500,00 32 486,86 127,40 127,40106 Odbor sociálních věcí 29,4 28 28,00 33,01 117,89 117,89108 Odbor vnitřních věcí 43,0 5 5,00 705,30 x x109 Matriční úřad 9 361,8 10 000 10 000,00 8 911,92 89,12 89,12110 Správní odbor 45,6 50 50,00 34,00 68,00 68,00113 Stavební úřad 1 112,9 1 200 1 200,00 1 170,90 97,58 97,58117 Obecní živnostenský úřad 4 503,1 2 200 2 200,00 3 435,50 156,16 156,16121 Odbor památkové péče 5,0 5 5,00 0,00 0,00 0,00

Daňové příjmy 1 164 135,3 1 244 507 1 305 294,20 1 265 082,18 101,65 96,92100 Městská policie 2 113,5 2 530 2 530,00 2 717,50 107,41 107,41101 Odbor ochrany životního prostředí 583,8 300 430,00 478,47 159,49 111,27102 Finanční odbor 102 962,8 72 423 96 875,89 101 508,94 140,16 104,78103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 85,0 50 50,00 203,50 407,00 407,00104 Odbor kultury 336,1 160 633,49 633,49 395,93 100,00105 Odbor školství a tělovýchovy 116,9 40 40,00 51,20 128,00 128,00106 Odbor sociálních věcí 1 009,3 313 313,00 508,52 162,47 162,47108 Odbor vnitřních věcí 3 857,8 3 520 3 520,00 5 308,91 150,82 150,82109 Matriční úřad 142,0 100 100,00 102,42 102,42 102,42110 Správní odbor 7 228,3 7 500 7 500,00 7 272,10 96,96 96,96111 Odbor územního plánování a architektury 27,4 0 0,00 2,95 x x112 Investiční odbor 145 997,0 140 300 159 466,20 159 613,22 113,77 100,09113 Stavební úřad 77,1 310 310,00 123,32 39,78 39,78114 Majetkový odbor 6 176,2 6 630 6 630,00 6 025,77 90,89 90,89115 Odbor správy veřejných statků 41 584,0 33 134 40 777,40 47 023,18 141,92 115,32

116Odbor informačních a komunikačních technologií 12,5 15 15,00 4,83 32,20 32,20

117 Obecní živnostenský úřad 755,0 440 440,00 457,50 103,98 103,98119 Kancelář primátora 212,3 215 215,00 211,15 98,21 98,21120 Kancelář tajemníka 1 308,4 0 0,00 927,52 x x121 Odbor památkové péče 13,0 65 445,00 460,00 707,69 103,37122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu 1 865,8 1 874 2 091,30 1 898,03 101,28 90,76191 Odbor sportovní zařízení 26 234,7 28 840 28 840,00 27 526,54 95,45 95,45195 Fond zaměstnanců města 712,2 700 700,00 777,52 111,07 111,07

Nedaňové příjmy 343 411,1 299 459 351 922,28 363 836,58 121,50 103,39100 Městská policie 60,5 0 164,90 214,90 x 130,32108 Odbor vnitřních věcí 72,5 120 470,10 572,40 477,00 121,76112 Investiční odbor 268,0 0 0,00 209,14 x x114 Majetkový odbor 52 260,7 26 500 17 500,00 24 833,08 93,71 141,90115 Odbor správy veřejných statků 797,6 0 974,56 7 209,12 x x

116Odbor informačních a komunikačních technologií 0,0 15 15,00 0,00 0,00 0,00

191 Odbor sportovní zařízení 0,0 0 0,00 300,00 x xKapitálové příjmy 53 459,3 26 635 19 124,56 33 338,64 125,17 174,32Vlastní příjmy celkem 1 561 005,7 1 570 601 1 676 341,04 1 662 257,40 105,84 99,16102 Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) 95 389,8 98 082 98 159,00 98 159,00 100,08 100,00

102,105 Neinvestiční přijaté transfery 347 205,8 294 279 415 626,70 410 023,20 139,33 98,65102 Převody z vlastních fondů HČ 9 735,0 0 10 258,00 10 258,00 x 100,00102 Investiční přijaté transfery 26 926,4 0 49 003,77 48 117,55 x 98,19

Přijaté transfery 479 257,0 392 361 573 047,47 566 557,75 144,40 98,87Příjmy úhrnem 2 040 262,7 1 962 962 2 249 388,51 2 228 815,15 113,54 99,09

Rozbor příjmů

% p

lněn

í UR

O d p o v ě d n é m í s t o

% p

lněn

í SR

1 Sumář příjmů

Page 2: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y

Skutečnost za rok 2007

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost za rok 2008

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

102Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 10 972,5 137 259 255 305,71 -5 696,53 -4,15 -2,23

102 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,0 0 115 000,00 115 000,00 x 100,00

102Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -66 520,9 -66 812 -66 812,00 -65 722,67 98,37 98,37

102 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -1 771,0 0 0,00 -3 692,96 x x

Financování celkem -57 319,4 70 447 303 493,71 39 887,84 56,62 13,14

Úhrn zdrojů 1 982 943,3 2 033 409 2 552 882,22 2 268 702,99 111,57 88,87

FINANCOVÁNÍ

Odp

ověd

mís

to

Věcný obsah

Rozbor financování

% p

lněn

í UR

% p

lněn

í SR

2 Sumář příjmů

Page 3: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - V Ý D A J E

Skutečnost za rok 2007

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost za rok 2008

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč100 Městská policie 50 411,6 55 702 56 218,80 50 567,19 90,78 89,95101 Odbor ochrany životního prostředí 5 413,7 2 814 6 188,54 6 172,04 219,33 99,73102 Finanční odbor 81 872,3 11 550 97 859,49 77 835,71 673,90 79,54103 Odbor dopravy a silničního hospodářství 113,1 200 200,00 156,50 78,25 78,25104 Odbor kultury 7 742,2 10 278 16 155,09 15 466,36 150,48 95,74105 Odbor školství a tělovýchovy 11 243,4 10 851 12 819,73 12 596,27 116,08 98,26106 Odbor sociálních věcí 308 600,5 293 296 374 992,34 366 303,16 124,89 97,68108 Odbor vnitřních věcí 34 779,0 36 282 45 149,53 43 932,42 121,09 97,30109 Matriční úřad 131,0 235 235,00 150,96 64,24 64,24110 Správní odbor 179,4 330 330,00 248,79 75,39 75,39111 Odbor územního plánování a architektury 2 456,6 2 167 11 038,00 10 165,30 469,10 92,09112 Investiční odbor 25 734,0 5 705 10 557,50 5 840,06 102,37 55,32113 Stavební úřad 82,3 180 180,00 156,30 86,83 86,83114 Majetkový odbor 4 888,4 3 815 5 033,00 3 566,59 93,49 70,86115 Odbor správy veřejných statků 248 936,7 262 641 276 754,70 262 068,64 99,78 94,69

116Odbor informačních a komunikačních technologií 24 062,0 25 265 27 886,00 26 443,59 104,66 94,83

119 Kancelář primátora 3 942,1 4 325 7 185,00 6 788,55 156,96 94,48120 Kancelář tajemníka 190 504,9 204 808 212 079,95 213 082,14 104,04 100,47121 Odbor památkové péče 4 550,9 11 216 9 847,29 7 139,85 63,66 72,51122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu 6 776,2 10 998 15 738,66 13 951,49 126,85 88,64191 Odbor sportovní zařízení 31 863,9 35 864 35 888,00 33 778,05 94,18 94,12194 Program prevence kriminality 144,3 250 300,00 274,78 109,91 91,59195 Fond zaměstnanců města 4 847,3 5 251 5 351,00 5 202,67 99,08 97,23

1 049 275,8 994 023 1 227 987,62 1 161 887,41 116,89 94,62201-212 a 230-235 Mateřské školy 38 677,0 36 604 40 494,00 40 494,00 110,63 100,00213-227 a 236-237 Základní školy 82 825,2 75 751 75 859,17 75 859,17 100,14 100,00

229 a 238 Školní jídelny 1 765,0 2 143 2 698,56 2 698,56 125,92 100,00

123 267,2 114 498 119 051,73 119 051,73 103,98 100,00261 Jeslová a azylová zařízení 14 482,0 14 842 10 467,00 10 467,00 70,52 100,00264 Domov pro seniory Hvízdal 21 820,0 20 077 15 577,00 15 577,00 77,59 100,00265 Centrum sociálních služeb Staroměstská 11 256,0 11 404 9 744,05 9 744,05 85,44 100,00266 Domov pro seniory Máj 13 676,0 14 954 12 269,00 12 269,00 82,04 100,00

61 234,0 61 277 48 057,05 48 057,05 78,43 100,00271 Jihočeské divadlo 77 605,0 69 350 84 885,00 84 885,00 122,40 100,00

77 605,0 69 350 84 885,00 84 885,00 122,40 100,00276 Pohřební ústav města České Budějovice 120,0 2 400 2 400,00 2 400,00 100,00 100,00

120,0 2 400 2 400,00 2 400,00 100,00 100,00403 Dopravní podnik města, a.s. 200 930,7 198 834 198 834,00 198 834,00 100,00 100,00404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 12 265,0 19 686 19 686,00 19 686,75 100,00 100,00

213 195,7 218 520 218 520,00 218 520,75 100,00 100,00

1 524 697,7 1 460 068 1 700 901,40 1 634 801,94 111,97 96,11100 Městská policie 2 909,5 3 355 4 504,10 3 464,62 103,27 76,92101 Odbor ochrany životního prostředí 142,8 0 95,20 36,52 x 38,36102 Finanční odbor 3 895,0 36 720 52 431,46 6 601,47 17,98 12,59104 Odbor kultury 0,0 0 230,00 0,00 x 0,00105 Odbor školství a tělovýchovy 0,0 400 185,00 184,71 46,18 99,84108 Odbor vnitřních věcí 3 744,7 2 850 4 265,10 4 236,75 148,66 99,34111 Odbor územního plánování a architektury 3 648,6 8 760 10 036,97 6 041,45 68,97 60,19112 Investiční odbor 307 169,6 394 000 618 888,08 476 757,84 121,00 77,03114 Majetkový odbor 5 672,0 22 200 22 200,00 11 065,58 49,84 49,84115 Odbor správy veřejných statků 22 053,8 25 993 34 937,56 34 275,88 131,87 98,11

116Odbor informačních a komunikačních technologií 11 296,5 12 650 11 264,00 10 528,98 83,23 93,47

122 Odbor rozvoje a cestovního ruchu 1 270,7 9 033 15 223,51 12 100,64 133,96 79,49191 Odbor sportovní zařízení 1 271,2 4 500 6 010,00 6 009,50 133,54 99,99

O d p o v ě d n é m í s t o

Rozbor výdajů

% p

lněn

í UR

Odbory Magistrátu města

% p

lněn

í SR

PO - školství

PO - sociální

PO - kulturní

PO - ostatní

Podnikatelské subjekty

Běžné výdaje celkem

3 Sumář výdajů

Page 4: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - V Ý D A J E

Skutečnost za rok 2007

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost za rok 2008

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

O d p o v ě d n é m í s t o

Rozbor výdajů

% p

lněn

í UR

% p

lněn

í SR

363 074,4 520 461 780 270,98 571 303,94 109,77 73,22201-212 a 230-235 Mateřské školy 7 685,0 7 158 10 470,00 10 470,00 146,27 100,00213-227 a 236-237 Základní školy 51 614,3 29 642 31 718,00 31 718,00 107,00 100,00

229 a 238 Školní jídelny 2 000,0 1 600 1 839,84 1 839,84 114,99 100,00261 Jeslová a azylová zařízení 0,0 0 1 996,00 1 996,00 x 100,00264 Domov pro seniory Hvízdal 0,0 1 090 1 090,00 1 090,00 100,00 100,00265 Centrum sociálních služeb Staroměstská 1 660,0 2 240 2 240,00 2 240,00 100,00 100,00

62 959,3 41 730 49 353,84 49 353,84 118,27 100,00403 Dopravní podnik města, a.s. 1 000,0 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00404 Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 8 884,0 3 250 3 250,00 3 250,00 100,00 100,00410 Správa domů, s.r.o. 22 327,9 6 900 18 106,00 8 993,27 130,34 49,67

32 211,9 11 150 22 356,00 13 243,27 118,77 59,24

458 245,6 573 341 851 980,82 633 901,05 110,56 74,40

1 982 943,3 2 033 409 2 552 882,22 2 268 702,99 111,57 88,87

Podnikatelské subjekty

Kapitálové výdaje celkem

V Ý D A J E C E L K E M

Odbory Magistrátu města

Příspěvkové organizace

4 Sumář výdajů

Page 5: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč1000 101 OŽP 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 25 25,00 39,85 159,40 159,401001 101 OŽP 1333 Poplatky za uložení odpadů 350 350,00 455,53 130,15 130,151002 101 OŽP 1361 Správní poplatky 500 500,00 319,56 63,91 63,911003 101 OŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky 500 500,00 571,35 114,27 114,271004 101 OŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 50 50,00 66,56 133,12 133,121005 102 FO 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních pož 217 974 217 974,00 224 113,77 102,82 102,821006 102 FO 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 57 291 57 291,00 52 278,05 91,25 91,251007 102 FO 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 9 683 9 683,00 17 586,64 181,62 181,621008 102 FO 1121 Daň z příjmů právnických osob 299 682 299 682,00 304 924,30 101,75 101,751133 102 FO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0 60 787,20 60 787,20 x 100,001108 102 FO 1129 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.oso 0 0,00 3,25 x x1009 102 FO 1211 Daň z přidané hodnoty 499 624 499 624,00 436 626,82 87,39 87,391011 102 FO 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 20 20,00 197,42 987,10 987,101193 102 FO 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0,00 3,96 x x1012 102 FO 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 45 000 45 000,00 44 499,87 98,89 98,891013 102 FO 1341 Poplatek ze psů 3 300 3 300,00 3 285,68 99,57 99,571014 102 FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 850 850,00 832,34 97,92 97,921015 102 FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 70 70,00 67,33 96,19 96,191016 102 FO 1344 Poplatek ze vstupného 1 100 1 100,00 1 177,76 107,07 107,071017 102 FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 800 800,00 919,27 114,91 114,911018 102 FO 1347 Poplatek za provozovaný VHP 13 800 13 800,00 15 429,93 111,81 111,811019 102 FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 6 900 6 900,00 8 326,04 120,67 120,671010 102 FO 1361 Správní poplatky 13 000 13 000,00 11 554,65 88,88 88,881020 102 FO 1511 Daň z nemovitostí 35 000 35 000,00 34 237,56 97,82 97,821179 103 ODSH 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské 2 500 2 500,00 3 220,26 128,81 128,811021 103 ODSH 1361 Správní poplatky 23 000 23 000,00 29 266,60 127,25 127,251022 106 OSV 1361 Správní poplatky 28 28,00 33,01 117,89 117,891176 108 OVV 1361 Správní poplatky 5 5,00 705,30 x x1023 109 MÚ 1361 Správní poplatky 10 000 10 000,00 8 911,92 89,12 89,121024 110 SO 1361 Správní poplatky 50 50,00 34,00 68,00 68,001025 113 SÚ 1361 Správní poplatky 1 200 1 200,00 1 170,90 97,58 97,581026 117 ObŽÚ 1361 Správní poplatky 2 200 2 200,00 3 435,50 156,16 156,161132 121 OPP 1361 Správní poplatky 5 5,00 0,00 0,00 0,00

1 244 507 1 305 294,20 1 265 082,18 101,65 96,921140 100 MP 2111 5311 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - odtahy vozidel 1 000 1 000,00 686,76 68,68 68,681027 100 MP 2210 5311 Přijaté sankční platby - přijaté v hotovosti 1 000 1 000,00 1 674,50 167,45 167,451143 100 MP 2210 5311 Přijaté sankční platby - na místě nezaplacené 500 500,00 344,60 68,92 68,921028 100 MP 2310 5311 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 30 30,00 3,83 12,77 12,771121 100 MP 2324 5311 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 7,81 x x1029 101 OŽP 2210 3769 Přijaté sankční platby 300 300,00 333,27 111,09 111,091203 101 OŽP 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 15,20 x x1153 101 OŽP 2329 3792 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama 0 110,00 110,00 x 100,001192 101 OŽP 2329 3792 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 20,00 20,00 x 100,001030 102 FO 2141 6310 Příjmy z úroků 12 000 12 000,00 17 254,22 143,79 143,791120 102 FO 2141 6310 Příjmy z úroků - správa portfolia 10 10,00 42,23 422,30 422,301211 102 FO 2141 6310 Příjmy z úroků - Masné krámy 0 0,00 67,59 x x1119 102 FO 2142 6171 Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio 2 500 2 560,00 3 436,80 137,47 134,251031 102 FO 2142 6310 Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna 37 745 37 745,00 37 745,17 100,00 100,001138 102 FO 2143 6310 Realizované kurzové zisky 0 0,00 0,44 x x1032 102 FO 2210 3639 Přijaté sankční platby 10 10,00 10,00 100,00 100,001202 102 FO 2222 6402 Ostatní příjmy z FV předch.let od jiných veřej.rozpoč 0 4 439,20 6 860,34 x 154,541095 102 FO 2229 6402 Ostatní přijaté vratky transferů - FV 0 10 466,19 10 466,19 x 100,001188 102 FO 2229 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 8 567,50 8 567,50 x 100,001033 102 FO 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 5,00 384,22 7 684,40 7 684,401122 102 FO 2328 3639 Neidentifikované příjmy 0 0,00 1,10 x x1034 102 FO 2329 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 930,00 1 129,67 x 121,471182 102 FO 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.- práv.os.- F 145 145,00 130,66 90,11 90,11

% p

lněn

í UR

% p

lněn

í SR

D a ň o v é p ř í j m y

Rozbor příjmů

Akc

e/úč

el

Odpověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

f

Věcný obsah

5 Příjmy

Page 6: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y

% p

lněn

í UR

% p

lněn

í SR

Rozbor příjmů

Akc

e/úč

el

Odpověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

f

Věcný obsah

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

% p

lněn

í SR

Akc

e/úč

el

Odpověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

f

Věcný obsah

1183 102 FO 2420 Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj 5 773 5 773,00 4 383,63 75,93 75,931035 102 FO 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva - FPKB 14 225 14 225,00 11 029,18 77,53 77,531037 103 ODSH 2210 2299 Přijaté sankční platby 50 50,00 196,50 393,00 393,001204 103 ODSH 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 7,00 x x1038 104 OKU 2111 3399 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál 160 191,49 191,49 119,68 100,001100 104 OKU 2329 3319 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - reklama 0 442,00 442,00 x 100,001165 105 OŠT 2229 6409 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 1,89 x x1172 105 OŠT 2324 3119 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 40,00 48,94 122,35 122,351107 105 OŠT 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 0,37 x x1141 106 OSV 2111 3599 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 3 3,00 9,43 314,33 314,331040 106 OSV 2111 4374 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - AzD 300 300,00 243,78 81,26 81,261127 106 OSV 2210 4399 Přijaté sankční platby 0 0,00 5,80 x x1099 106 OSV 2229 4339 Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 138,96 x x1213 106 OSV 2310 4374 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 0 0,00 1,70 x x1102 106 OSV 2324 4399 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 51,59 x x1042 106 OSV 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 10 10,00 57,26 572,60 572,601155 108 OVV 2111 1014 Příjmy z poskyt.služeb a výr.- centrum pro ochranu z 10 10,00 9,05 90,50 90,501043 108 OVV 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 30 30,00 25,19 83,97 83,971044 108 OVV 2132 6171 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás 470 470,00 537,67 114,40 114,401158 108 OVV 2133 2221 Příjmy z pronájmu movitých věcí - DPM 3 000 3 000,00 3 000,00 100,00 100,001199 108 OVV 2133 6171 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 24,35 x x1045 108 OVV 2310 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 10,00 13,27 132,70 132,701215 108 OVV 2321 3429 Přijaté neinvestiční dary 0 0,00 1 500,00 x x1094 108 OVV 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 141,24 x x1139 108 OVV 2329 6171 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 58,14 x x1046 109 MÚ 2210 6171 Přijaté sankční platby 100 100,00 96,70 96,70 96,701115 109 MÚ 2324 3632 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 5,72 x x1047 110 SO 2210 5399 Přijaté sankční platby 7 500 7 500,00 6 790,38 90,54 90,541154 110 SO 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 481,72 x x1106 111 OÚPA 2329 3635 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 2,95 x x1160 112 IO 2132 3639 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - 1. JVS 140 000 159 166,20 159 166,24 113,69 100,001197 112 IO 2210 6171 Přijaté sankční platby 0 0,00 403,47 x x1093 112 IO 2324 3635 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 27,51 x x1048 112 IO 2329 3635 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300 300,00 16,00 5,33 5,331049 113 SÚ 2111 2169 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 10,00 7,32 73,20 73,201050 113 SÚ 2210 2169 Přijaté sankční platby 300 300,00 93,50 31,17 31,171205 113 SÚ 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 22,50 x x1051 114 MO 2119 3612 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 150 150,00 194,20 129,47 129,471052 114 MO 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 6 100 6 100,00 5 392,69 88,40 88,401053 114 MO 2132 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prosto 370 370,00 372,63 100,71 100,711096 114 MO 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 36,25 x x1054 114 MO 2329 3612 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10,00 30,00 300,00 300,001055 115 SVS 2111 2212 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty 800 800,00 1 228,22 153,53 153,531056 115 SVS 2111 2219 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automa 16 000 16 050,00 18 696,19 116,85 116,491057 115 SVS 2131 3745 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000 2 670,00 2 786,22 139,31 104,351058 115 SVS 2132 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace 7 000 7 000,00 5 349,40 76,42 76,421059 115 SVS 2132 2212 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé 600 600,00 1 093,74 182,29 182,291063 115 SVS 2132 3412 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Fotbalový stadio 1 085 1 085,00 1 434,26 132,19 132,191180 115 SVS 2132 3631 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlen 800 800,00 762,32 95,29 95,291061 115 SVS 2132 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky m 1 719 1 719,00 1 742,00 101,34 101,341062 115 SVS 2132 3639 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 560 560,00 44,50 7,95 7,951161 115 SVS 2132 3613 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objek 70 70,00 34,28 48,97 48,971091 115 SVS 2322 3639 Přijaté pojistné náhrady 0 992,40 1 522,47 x 153,411200 115 SVS 2324 3613 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr. - Masné krám 0 0,00 939,73 x x1097 115 SVS 2324 3639 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 542,39 x x1064 115 SVS 2324 3722 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace 2 000 4 000,00 5 092,54 254,63 127,311187 115 SVS 2329 2229 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500 500,00 0,00 0,00 0,001152 115 SVS 2329 3412 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - E.ON 0 3 781,00 5 500,00 x 145,46

6 Příjmy

Page 7: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y

% p

lněn

í UR

% p

lněn

í SR

Rozbor příjmů

Akc

e/úč

el

Odpověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

f

Věcný obsah

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

% p

lněn

í SR

Akc

e/úč

el

Odpověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

f

Věcný obsah

1092 115 SVS 2329 3639 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 104,92 x x1174 115 SVS 2329 3722 Ostatní nedaňové příjmy j.n. - informační kampaň 0 150,00 150,00 x 100,001198 116 OICT 2210 6171 Přijaté sankční platby 0 0,00 4,83 x x1145 116 OICT 2310 6171 Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 15 15,00 0,00 0,00 0,001065 117 ObŽÚ 2210 6171 Přijaté sankční platby 440 440,00 437,50 99,43 99,431207 117 ObŽÚ 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 20,00 x x1196 119 KP 2111 3349 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 210,00 211,00 x 100,481066 119 KP 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5,00 0,15 3,00 3,001110 119 KP 2329 3349 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 210 0,00 0,00 0,00 x1105 120 KT 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 927,52 x x1067 121 OPP 2210 3322 Přijaté sankční platby 65 65,00 72,00 110,77 110,771212 121 OPP 2321 3322 Přijaté neinvestiční dary 0 80,00 80,00 x 100,001206 121 OPP 2324 6171 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 8,00 x x1201 121 OPP 2329 3322 Ostatní nedaňové příjmy - reklama 0 300,00 300,00 x 100,001167 122 ORCR 2111 2143 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CB CARD 10 10,00 11,50 115,00 115,001068 122 ORCR 2111 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 67,30 222,30 444,60 330,311157 122 ORCR 2111 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem 300 450,00 539,36 179,79 119,861163 122 ORCR 2111 2144 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 100 100,00 128,21 128,21 128,211069 122 ORCR 2112 2141 Příjmy z prodeje zboží 650 650,00 437,17 67,26 67,261171 122 ORCR 2112 2141 Příjmy z prodeje zboží - Encyklopedie ČB 150 150,00 55,22 36,81 36,811118 122 ORCR 2131 3639 Příjmy z pronájmu pozemků 14 14,00 14,40 102,86 102,861103 122 ORCR 2324 2144 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 50,00 90,16 x 180,321070 122 ORCR 2329 2141 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 600 600,00 399,71 66,62 66,621071 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén 13 500 13 500,00 12 669,89 93,85 93,851072 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - letní plovárn 1 400 1 400,00 1 410,40 100,74 100,741073 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SH 2 700 2 700,00 2 128,76 78,84 78,841074 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - ZS 6 100 6 100,00 5 892,15 96,59 96,591075 191 OSZ 2111 3412 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - kulturní akce ZS 500 500,00 458,44 91,69 91,691076 191 OSZ 2132 3412 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - PS 1 100 1 100,00 1 332,91 121,17 121,171077 191 OSZ 2132 3412 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - SH 340 340,00 375,41 110,41 110,411078 191 OSZ 2132 3412 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ZS 1 200 1 200,00 1 150,95 95,91 95,911079 191 OSZ 2324 3412 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar a 2 000 2 000,00 2 000,00 100,00 100,001104 191 OSZ 2324 3412 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 107,35 x x1170 191 OSZ 2329 3412 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 0,28 x x1080 195 FZM 2111 6171 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Nová Pec 200 200,00 252,52 126,26 126,261081 195 FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 500 500,00 525,00 105,00 105,00

299 459 351 922,28 363 836,58 121,50 103,391082 100 MP 3113 5311 Příjmy z prodeje ostatního HDM 0 164,90 214,90 x 130,321084 108 OVV 3113 6171 Příjmy z prodeje ostatního HDM 120 470,10 572,40 477,00 121,761085 112 IO 3112 3612 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0,00 209,14 x x1086 114 MO 3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 11 500 11 500,00 21 049,87 183,04 183,041087 114 MO 3112 3639 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000 6 000,00 3 783,21 25,22 63,051195 115 SVS 3112 3613 Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krám 0 0,00 6 072,84 x x1185 115 SVS 3112 3639 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0 0,00 102,72 x x1209 115 SVS 3113 3745 Příjmy z prodeje ostatního HDM 0 0,00 59,00 x x1130 115 SVS 3121 3421 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 974,56 974,56 x 100,001146 116 OICT 3113 6171 Příjmy z prodeje ostatního HDM 15 15,00 0,00 0,00 0,001210 191 OSZ 3113 3412 Příjmy z prodeje ostatního HDM 0 0,00 300,00 x x

26 635 19 124,56 33 338,64 125,17 174,321 570 601 1 676 341,04 1 662 257,40 105,84 99,16

1126 102 FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 7 574 15 306,58 12 550,18 165,70 81,991088 102 FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta 98 082 98 159,00 98 159,00 100,08 100,001111 102 FO 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 5 828,00 5 802,15 x 99,561113 102 FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 282 205 375 033,53 372 325,53 131,93 99,281117 102 FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 99,00 99,00 x 100,001089 105 OŠT 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 500 7 504,02 7 504,02 166,76 100,001101 102 FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 11 855,57 11 742,32 x 99,04

N e d a ň o v é p ř í j m y

V l a s t n í p ř í j m yK a p i t á l o v é p ř í j m y

7 Příjmy

Page 8: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y

% p

lněn

í UR

% p

lněn

í SR

Rozbor příjmů

Akc

e/úč

el

Odpověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

f

Věcný obsah

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

% p

lněn

í SR

Akc

e/úč

el

Odpověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

f

Věcný obsah

1112 102 FO 4131 Převody z vlastních fondů HČ 0 10 258,00 10 258,00 x 100,001116 102 FO 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 2 497,00 2 489,08 x 99,681114 102 FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 45 770,38 45 040,70 x 98,411147 102 FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 736,39 587,77 x 79,82

392 361 573 047,47 566 557,75 144,40 98,871 962 962 2 249 388,51 2 228 815,15 113,54 99,09

P ř i j a t é t r a n s f e r yP ř í j m y c e l k e m

8 Příjmy

Page 9: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč2000 100 5011 5311 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 35 378 35 248,00 31 531,71 89,13 89,462873 100 5021 5311 Ostatní osobní výdaje 30 30,00 0,00 0,00 0,002001 100 5031 5311 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 9 198 9 198,00 8 204,54 89,20 89,202002 100 5032 5311 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 184 3 184,00 2 841,05 89,23 89,232003 100 5038 5311 Povinné pojistné na úrazové pojištění 149 149,00 132,86 89,17 89,172903 100 5131 5311 Potraviny - ochranné nápoje 15 1,90 0,37 2,47 19,473045 100 5132 5311 Ochranné pomůcky 0 18,00 16,90 x 93,892960 100 5133 5311 Léky a zdravotnický materiál 5 222,50 217,19 4 343,80 97,612004 100 5134 5311 Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků 1 245 1 186,80 1 123,72 90,26 94,682006 100 5136 5311 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 50,00 22,85 45,70 45,702007 100 5137 5311 DHDM - krátká kulová zbraň 150 0,00 0,00 0,00 x2008 100 5137 5311 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 750 800,00 767,99 102,40 96,002009 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 70 0,00 0,00 0,00 x2010 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 10 13,00 12,98 129,80 99,852011 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly 300 148,30 132,56 44,19 89,392012 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený - krmivo pro služební ps 80 10,00 5,98 7,48 59,802013 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářský materiál 50 80,00 64,11 128,22 80,142014 100 5139 5311 Nákup materiálu jinde nezařazený 220 180,00 162,05 73,66 90,032015 100 5151 5311 Studená voda 90 90,00 63,44 70,49 70,492016 100 5152 5311 Teplo 330 330,00 294,56 89,26 89,262017 100 5154 5311 Elektrická energie 400 553,70 553,62 138,41 99,992952 100 5154 5311 Elektrická energie - kamerový systém MKDS 80 68,00 29,52 36,90 43,412018 100 5156 5311 Pohonné hmoty a maziva 1 200 940,00 905,32 75,44 96,312019 100 5161 5311 Služby pošt 5 1,00 0,00 0,00 0,002020 100 5162 5311 Služby telekomunikací a radiokomunikací 300 242,40 228,36 76,12 94,212021 100 5162 5311 Služby telekomunikací a radiokomunikací - převaděč Kleť 33 19,00 18,94 57,39 99,682022 100 5164 5311 Nájemné 220 70,50 68,94 31,34 97,793028 100 5164 5311 Nájemné - kamerový systém MKDS 0 143,50 137,15 x 95,572023 100 5166 5311 Konzultační, poradenské a právní služby 75 82,60 82,54 110,05 99,932024 100 5167 5311 Služby školení a vzdělávání - POLIS 180 193,20 193,16 107,31 99,982025 100 5167 5311 Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské 70 72,50 71,08 101,54 98,042026 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů 20 65,20 65,16 325,80 99,942027 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 10 10,00 9,97 99,70 99,702028 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 750 950,00 875,89 116,79 92,202029 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření 30 20,00 17,04 56,80 85,202030 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 5,00 0,00 0,00 0,002031 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb 75 707,20 679,69 906,25 96,112831 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 10 0,00 0,00 0,00 x3035 100 5169 5311 Nákup ostatních služeb - MKDS 0 96,80 95,20 x 98,352032 100 5171 5311 Opravy a udržování - služebních vozidel 400 331,70 293,51 73,38 88,492033 100 5171 5311 Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 10 10,00 1,07 10,70 10,702034 100 5171 5311 Opravy a udržování 300 227,60 227,34 75,78 99,892904 100 5171 5311 Opravy a udržování - kamerový systém MKDS 100 154,00 153,55 153,55 99,712035 100 5172 5311 Programové vybavení 30 30,00 19,40 64,67 64,672037 100 5173 5311 Cestovné 30 30,00 29,12 97,07 97,072038 100 5175 5311 Pohoštění 10 35,00 29,93 299,30 85,512582 100 5192 5311 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - prac.úrazy a bolest 0 130,00 122,59 x 94,302996 100 5194 5311 Věcné dary 0 39,10 39,07 x 99,922039 100 5361 5311 Nákup kolků 25 21,30 6,90 27,60 32,392040 100 5362 5311 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 5 5,00 2,77 55,40 55,402970 100 5365 5311 Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 15 15,00 9,40 62,67 62,672905 100 5909 5311 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky za odtahy 10 10,00 6,10 61,00 61,00

100 celkem Městská policie 55 702,0 56 218,80 50 567,19 90,78 89,952042 101 5164 1037 Nájemné - uložení trofejí 20 20,00 20,00 100,00 100,003082 101 5166 2369 Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs 0 25,00 25,00 x 100,002043 101 5166 3749 Konzultační, poradenské a právní služby 25 5,00 2,38 9,52 47,602044 101 5169 1014 Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 5 5,00 1,61 32,20 32,20

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

9 Běžné výdaje

Page 10: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2622 101 5169 1036 Nákup ostatních služeb - činnost odborného lesního hospo 0 3 002,81 3 002,81 x 100,002045 101 5169 1037 Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 30 17,00 16,89 56,30 99,352728 101 5169 1037 Nákup ostatních služeb - výsadba melioračních dřevin 0 259,75 259,75 x 100,002046 101 5169 2369 Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 60 9,50 8,72 14,53 91,792047 101 5169 3741 Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 40 20,00 20,00 50,00 100,002048 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 50 48,00 47,01 94,02 97,942049 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 10 0,00 0,00 0,00 x2050 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací 200 39,40 38,67 19,34 98,152051 101 5169 3742 Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP 500 395,00 393,16 78,63 99,532052 101 5169 3749 Nákup ostatních služeb - ÚSES 200 330,60 330,53 165,27 99,982053 101 5169 3749 Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VK 100 330,00 327,30 327,30 99,182054 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - ekologická výchova 250 242,00 240,87 96,35 99,532055 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - Terminál 260 260,00 260,00 100,00 100,002056 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - Robinson 200 200,00 200,00 100,00 100,002684 101 5169 3792 Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 75 82,50 82,41 109,88 99,892685 101 5169 3792 Nákup ostatních služeb - Na kolo jen s přilbou 50 54,40 54,34 108,68 99,892057 101 5175 3749 Pohoštění - akce ekologické výchovy 5 5,00 4,81 96,20 96,202818 101 5192 3769 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 0,00 0,00 0,00 x2761 101 5194 3792 Věcné dary 5 191,60 189,80 3 796,00 99,063047 101 5221 3792 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 24,88 24,88 x 100,002601 101 5222 3792 Neinv.transfery občanským sdružením 0 476,84 476,84 x 100,002603 101 5331 3792 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 32,00 32,00 x 100,002604 101 5339 3792 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 0 112,26 112,26 x 100,002997 101 5901 3792 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 714 0,00 0,00 0,00 x

2060 101 5909 1037Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - škody při výkonu myslivecké stráže 10 0,00 0,00 0,00 x

101 celkem Odbor ochrany životního prostředí 2 814 6 188,54 6 172,04 219,33 99,732063 102 5141 2212 Úroky vlastní - úvěr ČMZRB a.s. 248 290,00 280,66 113,17 96,782770 102 5141 2221 Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. - vozový park MHD 248 300,00 289,61 116,78 96,542064 102 5141 2271 Úroky vlastní - úvěr SFŽP - Pekárenská 186 186,00 185,14 99,54 99,542061 102 5141 3412 Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. 4 500 4 748,00 4 745,91 105,46 99,962687 102 5141 3612 Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s. 4 567 5 025,00 5 024,92 110,03 100,002066 102 5142 6310 Realizované kurzové ztráty 1 1,00 0,63 63,00 63,002583 102 5149 6310 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia 50 760,00 754,65 1 509,30 99,302067 102 5163 6310 Služby peněžních ústavů 700 1 000,00 901,24 128,75 90,122068 102 5166 6409 Konzultační, poradenské a právní služby 300 260,50 259,54 86,51 99,632069 102 5166 6409 Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio 400 300,00 100,46 25,12 33,492759 102 5192 6171 Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora 50 49,00 0,30 0,60 0,613043 102 5192 6171 Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady 0 210,00 208,50 x 99,292070 102 5362 6409 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - soudní poplatky 100 80,50 10,45 10,45 12,982584 102 5362 6409 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z příjmů 0 57 543,36 57 543,36 x 100,002742 102 5364 6402 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 0 80,00 80,00 x 100,002581 102 5366 6402 Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 7 357,79 7 357,79 x 100,002578 102 5901 6409 Nespecifikované rezervy 100 19 557,34 0,00 0,00 0,002071 102 5909 3612 Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - náj.M.Horákové 72-78 100 100,00 82,55 82,55 82,552580 102 5909 6409 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 11,00 10,00 x 90,91

102 celkem Finanční odbor 11 550 97 859,49 77 835,71 673,90 79,542072 103 5166 2223 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50,00 49,70 99,40 99,402074 103 5169 2223 Nákup ostatních služeb 100 100,00 56,81 56,81 56,812688 103 5194 2223 Věcné dary - BESIP 50 50,00 49,99 99,98 99,98

103 celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství 200 200,00 156,50 78,25 78,252076 104 5137 3319 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10,20 10,17 101,70 99,713104 104 5137 3326 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - pamětní deska 0 40,00 40,00 x 100,003070 104 5139 2143 Nákup materiálu jinde nezařazený - Turistické léto 0 90,00 59,59 x 66,212077 104 5139 3319 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 80,00 75,01 150,02 93,762998 104 5163 3319 Služby peněžních ústavů - pojištění výstav 10 10,00 7,43 74,30 74,303071 104 5164 2143 Nájemné - Turistické léto 0 177,50 140,30 x 79,04

10 Běžné výdaje

Page 11: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2078 104 5164 3319 Nájemné 200 140,50 132,87 66,44 94,573046 104 5164 3399 Nájemné - radniční bál 0 69,50 69,17 x 99,532080 104 5166 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 0 5,00 4,80 x 96,003066 104 5169 2143 Nákup ostatních služeb - Turistické léto 0 5 396,90 5 396,60 x 99,992082 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Masopust 30 30,00 26,75 89,17 89,172083 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 50 50,00 33,00 66,00 66,002084 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 50 46,00 35,82 71,64 77,872085 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí 80 85,40 85,37 106,71 99,962087 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Den seniorů 65 65,00 42,90 66,00 66,002088 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - tradiční svátky 120 394,50 391,98 326,65 99,362089 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - významná výročí 15 102,49 90,87 605,80 88,662090 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb 65 54,00 36,30 55,85 67,222091 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 25 30,00 14,50 58,00 48,332092 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - tisk kulturně-propagačního materi 200 200,00 110,41 55,21 55,212093 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - kronika města 140 140,00 139,45 99,61 99,612094 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - výstavy 50 50,00 3,90 7,80 7,802097 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury 360 411,60 411,56 114,32 99,992098 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Vodní hry 40 40,00 0,00 0,00 0,002099 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Radniční léto 300 20,00 20,00 6,67 100,002689 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 10 14,00 14,00 140,00 100,002691 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - vánoční trhy 170 190,00 185,49 109,11 97,632777 104 5169 3319 Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě 350 123,00 112,70 32,20 91,632999 104 5169 3326 Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 20 32,00 31,54 157,70 98,562947 104 5169 3349 Nákup ostatních služeb - informační měsíčník 200 200,00 199,92 99,96 99,962081 104 5169 3399 Nákup ostatních služeb - radniční bál 180 210,00 208,59 115,88 99,332906 104 5169 3722 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 25 25,00 2,95 11,80 11,802100 104 5171 3326 Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 50 50,00 0,00 0,00 0,003072 104 5175 2143 Pohoštění - Turistické léto 0 22,40 22,28 x 99,462101 104 5175 3319 Pohoštění - výstavy, kulturní akce 25 51,00 49,43 197,72 96,923000 104 5175 3399 Pohoštění - radniční bál 10 10,00 9,64 96,40 96,403074 104 5192 2143 Poskyt.neinv.přísp. a náhrady - OSA, Intergram - Turistické 0 60,00 22,17 x 36,952772 104 5192 3319 Poskyt.neinv.příspěvky a náhr. - autor.odměny OSA, Interg 50 37,00 19,60 39,20 52,973073 104 5194 2143 Věcné dary - Turistické léto 0 15,00 0,00 x 0,002102 104 5194 3319 Věcné dary 50 50,00 29,73 59,46 59,462594 104 5194 3399 Věcné dary - radniční bál 60 80,00 80,00 133,33 100,002879 104 5212 3313 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva a Háječek 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00 100,002103 104 5212 3392 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 721,80 663,06 x 91,862106 104 5213 3392 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 0 788,50 764,67 x 96,982110 104 5221 3392 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 322,70 1 321,84 x 99,933079 104 5222 3311 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 39,00 37,55 x 96,282112 104 5222 3319 Neinvestiční transfery občanským sdružením - SUD 0 30,00 30,00 x 100,002114 104 5222 3392 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 2 219,50 2 167,23 x 97,642118 104 5223 3392 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste 0 100,00 100,00 x 100,002119 104 5229 3392 Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org. 0 45,00 44,62 x 99,163053 104 5331 3311 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 135,00 135,00 x 100,002121 104 5331 3392 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 135,00 135,00 x 100,002123 104 5339 3392 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 0 138,00 128,00 x 92,752124 104 5492 3392 Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 50 80,00 80,00 160,00 100,002125 104 5493 3392 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám 0 392,60 392,60 x 100,002126 104 5494 3392 Neinv.transfery obyv.nemající charakter daru - Cena města 100 100,00 100,00 100,00 100,003001 104 5901 3392 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 6 068 0,00 0,00 0,00 x

104 celkem Odbor kultury 10 278 16 155,09 15 466,36 150,48 95,743099 105 5139 3639 Nákup materiálu j.n. - servis a regulace vytápění MŠ,ZŠ,ŠJ 0 75,90 74,82 x 98,582127 105 5164 3111 Nájemné 70 13,90 13,03 18,61 93,742129 105 5166 3639 Konzultační, poradenské a právní služby 30 0,00 0,00 0,00 x2130 105 5167 3639 Služby školení a vzdělávání 70 41,90 36,81 52,59 87,853096 105 5169 3111 Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ 0 109,80 109,72 x 99,93

11 Běžné výdaje

Page 12: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

3097 105 5169 3113 Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ZŠ 0 221,80 221,73 x 99,973098 105 5169 3141 Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění ŠJ 0 6,20 6,19 x 99,842132 105 5169 3639 Nákup ostatních služeb 25 59,10 58,82 235,28 99,532875 105 5171 3111 Opravy a udržování - mateřské školy 0 243,80 243,69 x 99,952876 105 5171 3113 Opravy a udržování - základní školy 0 35,00 34,77 x 99,343138 105 5171 3113 Opravy a udržování - servis a regulace vytápění ZŠ 0 3,30 3,27 x 99,092133 105 5171 3421 Opravy a udržování - sportovní plácky 150 110,56 88,18 58,79 79,762758 105 5175 3119 Pohoštění - pro odcházející zaměstnance PO 20 20,00 11,20 56,00 56,002134 105 5194 3421 Věcné dary 30 30,10 30,07 100,23 99,902620 105 5213 3419 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - práv.osobám 0 610,90 610,90 x 100,002753 105 5221 3421 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 28,00 28,00 x 100,002136 105 5222 3419 Neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže 0 8 908,78 8 797,80 x 98,752965 105 5222 3419 Neinv.transfery občanským sdružením - Volejbalový klub Č 0 600,00 600,00 x 100,003002 105 5222 3419 Neinv.transfery občanským sdružením - reprezentace 113 173,00 172,00 152,21 99,422135 105 5222 3421 Neinv.transfery občan.sdružením - dětské a mládež.org. 0 902,75 895,33 x 99,182778 105 5222 3421 Neinv.transfery občanským sdružením - Bambiriáda 50 50,00 50,00 100,00 100,003135 105 5223 3419 Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - sportovní aktivity 0 9,74 9,74 x 100,002653 105 5223 3421 Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mlád 0 74,20 74,20 x 100,002678 105 5229 3299 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města 200 200,00 200,00 100,00 100,002729 105 5339 3421 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 0 20,00 20,00 x 100,003003 105 5339 3421 Neinvestiční příspěvky ostatním PO - Pohár primátora měs 41 41,00 41,00 100,00 100,003052 105 5493 3419 Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám 0 10,00 10,00 x 100,002767 105 5499 3419 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - reprezentace města 0 155,00 155,00 x 100,003004 105 5901 3419 Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 - sport 8 881 0,00 0,00 0,00 x3005 105 5901 3421 volnočasové aktivity 1 071 0,00 0,00 0,00 x2139 105 5901 3639 Nespecifikované rezervy - havárie školských zařízení 100 65,00 0,00 0,00 0,00

105 celkem Odbor školství a tělovýchovy 10 851 12 819,73 12 596,27 116,08 98,262140 106 5021 4379 Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 70 70,00 57,76 82,51 82,512142 106 5031 4379 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 20 20,00 13,52 67,60 67,602143 106 5032 4379 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 10 10,00 4,68 46,80 46,802145 106 5136 3541 Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 10 4,00 4,00 40,00 100,002147 106 5136 4374 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 5,00 0,00 0,00 0,002146 106 5136 4379 Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 22 22,00 17,41 79,14 79,142149 106 5137 4374 DHDM - vybavení AzD 12 6,00 2,14 17,83 35,672148 106 5137 4379 DHDM - vybavení 30 16,00 2,80 9,33 17,502800 106 5139 3541 Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence 7 30,50 29,20 417,14 95,742152 106 5139 4374 Nákup materiálu jinde nezařazený - AzD 13 16,00 15,86 122,00 99,132151 106 5139 4379 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 9,00 7,51 50,07 83,442155 106 5151 4374 Studená voda - AzD 109 109,00 89,63 82,23 82,232154 106 5151 4379 Studená voda 45 45,00 25,25 56,11 56,112156 106 5152 4379 Teplo 177 177,00 136,36 77,04 77,042159 106 5153 4374 Plyn - AzD 284 284,00 193,50 68,13 68,132158 106 5153 4379 Plyn 95 95,00 63,19 66,52 66,522162 106 5154 4374 Elektrická energie - AzD 105 120,00 114,44 108,99 95,372161 106 5154 4379 Elektrická energie 73 73,00 35,48 48,60 48,602163 106 5157 4379 Teplá voda 61 46,00 7,89 12,93 17,153029 106 5161 4349 Služby pošt - rozvojový plán města 0 0,50 0,03 x 6,002165 106 5162 4374 Služby telekomunikací a radiokomunikací - AzD 31 35,00 33,58 108,32 95,942164 106 5162 4379 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 8,00 7,07 88,38 88,382168 106 5164 4379 Nájemné - kluby důchodců 67 93,00 92,77 138,46 99,753041 106 5164 4379 Nájemné - plavání pro ZTP 0 55,00 54,00 x 98,182200 106 5166 4339 Konzultační, poradenské a právní služby 30 30,00 1,54 5,13 5,133064 106 5166 4349 Konzultační, poradenské a právní služby - rozvojový plán m 0 50,10 50,02 x 99,843006 106 5167 4349 Služby školení a vzdělávání 50 50,00 21,87 43,74 43,742598 106 5169 3541 Nákup ostatních služeb - protidrogová prevence 15 2,00 1,94 12,93 97,003007 106 5169 4319 Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace 120 0,00 0,00 0,00 x2176 106 5169 4339 Nákup ostatních služeb 30 30,00 4,34 14,47 14,47

12 Běžné výdaje

Page 13: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2909 106 5169 4349 Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 1 116 1 229,90 1 228,53 110,08 99,892174 106 5169 4358 Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 100 55,50 5,01 5,01 9,032172 106 5169 4374 Nákup ostatních služeb - AzD 20 22,00 21,53 107,65 97,862169 106 5169 4379 Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 80 92,00 90,72 113,40 98,612170 106 5169 4379 Nákup ostatních služeb 112 102,00 96,26 85,95 94,372171 106 5169 4379 Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 60 5,00 4,00 6,67 80,002173 106 5169 4399 Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 30 30,00 2,10 7,00 7,003037 106 5169 4399 Nákup ostatních služeb - potravinové poukázky 0 2,00 1,43 x 71,502178 106 5171 4374 Opravy a udržování - AzD 6 3,00 1,44 24,00 48,002177 106 5171 4379 Opravy a udržování - kluby důchodců 30 12,50 0,88 2,93 7,042179 106 5175 4379 Pohoštění - setkání důchodců 25 26,50 26,44 105,76 99,773062 106 5194 3541 Věcné dary - protidrogová prevence 0 1,50 1,50 x 100,002199 106 5194 4322 Věcné dary - dětské domovy 45 45,00 44,58 99,07 99,072181 106 5221 4379 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 501,80 501,80 x 100,002182 106 5222 3541 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 625,00 625,00 x 100,002183 106 5222 4379 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 1 749,00 1 749,00 x 100,002184 106 5223 4341 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste 0 3 676,24 3 676,24 x 100,002185 106 5229 4379 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodc 0 1 177,00 1 177,00 x 100,002186 106 5229 4379 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.org. 0 266,90 266,90 x 100,002910 106 5410 4171 Příspěvek na živobytí 19 000 10 700,00 9 845,15 51,82 92,012911 106 5410 4172 Doplatek na bydlení 1 600 2 300,00 2 281,11 142,57 99,182912 106 5410 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 1 300 1 300,00 1 141,84 87,83 87,832913 106 5410 4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylou 200 200,00 46,60 23,30 23,302191 106 5410 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 130 130,00 129,60 99,69 99,692192 106 5410 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 8 100 5 100,00 4 249,87 52,47 83,332193 106 5410 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 1 100 1 600,00 1 434,50 130,41 89,662194 106 5410 4184 Příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu mot.vozidla 6 300 6 300,00 6 112,07 97,02 97,022195 106 5410 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 31 400 32 070,00 31 415,95 100,05 97,962196 106 5410 4186 Příspěvek na individuální dopravu 1 000 1 000,00 642,48 64,25 64,252915 106 5410 4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 1 900 0,00 0,00 0,00 x2916 106 5410 4195 Příspěvek na péči 210 175 303 027,00 298 334,50 141,95 98,452201 106 5660 4341 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 100,00 30,00 30,00 30,003008 106 5901 4399 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 7 853 0,00 0,00 0,00 x2616 106 5909 4399 Ostatní neinv.výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek 0 31,40 31,35 x 99,84

106 celkem Odbor sociálních věcí 293 296 374 992,34 366 303,16 124,89 97,682203 108 5132 6171 Ochranné pomůcky 5 7,00 6,01 120,20 85,862963 108 5133 6171 Léky a zdravotnický materiál 2 8,00 4,33 216,50 54,132204 108 5134 5512 Prádlo, oděv a obuv 10 10,00 9,99 99,90 99,902205 108 5134 6171 Prádlo, oděv a obuv 50 50,00 21,94 43,88 43,882206 108 5136 6171 Knihy, učební pomůcky a tisk 350 470,00 443,22 126,63 94,302207 108 5137 1014 DHDM - dovybavení centra pro ochranu zvířat 50 3,90 0,00 0,00 0,003034 108 5137 3636 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 167,30 167,30 x 100,002779 108 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 1 818,95 1 795,85 179,59 98,732210 108 5139 1014 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 245,00 223,30 111,65 91,143140 108 5139 3429 Nákup materiálu jinde nezařazený - bruslení na náměstí 0 9,00 6,63 x 73,672211 108 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - kancelářské a jiné potř 1 000 1 220,73 1 198,09 119,81 98,152213 108 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery 400 658,00 653,96 163,49 99,392214 108 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu budov 250 242,00 209,59 83,84 86,612215 108 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený 400 590,00 528,43 132,11 89,562216 108 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy 300 218,00 201,60 67,20 92,482217 108 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 60 60,00 48,17 80,28 80,282218 108 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 30 30,00 29,78 99,27 99,272219 108 5151 6171 Studená voda 470 535,00 514,15 109,39 96,102220 108 5152 6171 Teplo 2 600 2 100,00 1 970,52 75,79 93,832221 108 5153 5512 Plyn 65 65,00 30,85 47,46 47,462222 108 5154 6171 Elektrická energie 2 700 3 375,00 3 367,08 124,71 99,772223 108 5156 6171 Pohonné hmoty a maziva 750 750,00 698,36 93,11 93,11

13 Běžné výdaje

Page 14: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2224 108 5161 6171 Služby pošt 8 000 6 830,00 6 780,90 84,76 99,282225 108 5162 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000 2 837,00 2 799,80 93,33 98,692226 108 5164 1014 Nájemné - centrum pro ochranu zvířat 131 157,10 157,09 119,92 99,993105 108 5164 3429 Nájemné - bruslení na náměstí 0 1 891,00 1 884,84 x 99,672227 108 5164 6171 Nájemné 20 28,00 26,53 132,65 94,752228 108 5166 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 80 55,00 53,13 66,41 96,602230 108 5167 6171 Služby školení a vzdělávání 10 10,00 3,47 34,70 34,702231 108 5169 1014 Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat 420 590,00 585,73 139,46 99,282232 108 5169 1014 Nákup ostatních služeb - čipování 60 65,00 52,84 88,07 81,293106 108 5169 3429 Nákup ostatních služeb - bruslení na náměstí 0 315,00 312,45 x 99,192233 108 5169 6171 Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid 2 600 2 763,00 2 692,05 103,54 97,432234 108 5169 6171 Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu 150 150,00 141,48 94,32 94,322235 108 5169 6171 Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 20 24,00 19,62 98,10 81,752236 108 5169 6171 Nákup ostatních služeb - servis kopírek 1 800 1 490,00 1 414,13 78,56 94,912237 108 5169 6171 Nákup ostatních služeb - tiskařské práce 500 466,00 455,42 91,08 97,732238 108 5169 6171 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 1 700 2 119,00 1 898,92 111,70 89,612239 108 5169 6171 Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování 110 165,00 147,83 134,39 89,592240 108 5169 6171 Nákup ostatních služeb 1 800 2 087,00 2 046,70 113,71 98,072241 108 5171 1014 Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat 20 20,00 12,95 64,75 64,753087 108 5171 3322 Opravy a udržování 0 260,00 260,00 x 100,002242 108 5171 6171 Opravy a udržování - malování a nátěry 500 290,00 286,26 57,25 98,712243 108 5171 6171 Opravy a udržování - dopravních prostředků 150 221,00 200,65 133,77 90,792245 108 5171 6171 Opravy a udržování - elektro, svítidel a podlah 400 1 120,00 1 115,66 278,92 99,612246 108 5171 6171 Opravy a udržování - kancelářské techniky 20 25,00 22,97 114,85 91,882247 108 5171 6171 Opravy a udržování - ostatní 2 500 4 655,20 4 653,95 186,16 99,972248 108 5173 6171 Cestovné 800 590,00 583,08 72,89 98,832984 108 5178 6171 Nájemné za nájem s právem koupě 700 570,00 523,60 74,80 91,862822 108 5179 6171 Ostatní nákupy jinde nezařazené 9 9,00 8,55 95,00 95,002250 108 5361 6171 Nákup kolků 60 60,00 24,32 40,53 40,532251 108 5362 6171 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 30 32,00 16,00 53,33 50,002654 108 5139 6115 Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do kraj.zastupitel 0 46,85 46,85 x 100,002656 108 5161 6115 Služby pošt - volby do kraj.zastupitelstev a do Senátu Parla 0 423,33 423,33 x 100,002657 108 5162 6115 Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do kraj.za 0 2,40 2,40 x 100,002658 108 5163 6115 Služby peněžních ústavů - volby do kraj.zastupitelstev a do 0 5,50 5,50 x 100,002659 108 5164 6115 Nájemné - volby do kraj.zastupitelstev a do Senátu Parlame 0 1 868,30 1 868,30 x 100,002660 108 5169 6115 Nákup ostatních služeb - volby do kraj.zastupitelstev a do S 0 182,76 182,76 x 100,002661 108 5175 6115 Pohoštění - volby do kraj.zastupitelstev a do Senátu Parlam 0 93,21 93,21 x 100,00

108 celkem Odbor vnitřních věcí 36 282 45 149,53 43 932,42 121,09 97,302252 109 5139 3399 Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 50 50,00 50,00 100,00 100,002253 109 5139 3399 Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 25 25,00 19,57 78,28 78,282254 109 5169 3399 Nákup ostatních služeb - tisk 80 80,00 50,45 63,06 63,062255 109 5175 3399 Pohoštění - při obřadech 5 5,00 4,25 85,00 85,002256 109 5192 3632 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - soc.pohřby 25 25,00 0,00 0,00 0,002257 109 5194 3399 Věcné dary 50 50,00 26,69 53,38 53,38

109 celkem Matriční úřad 235 235,00 150,96 64,24 64,242917 110 5169 6171 Nákup ostatních služeb 300 270,00 217,45 72,48 80,542259 110 5192 6171 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 30 20,00 4,84 16,13 24,203036 110 5909 5399 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 40,00 26,50 x 66,25

110 celkem Správní odbor 330 330,00 248,79 75,39 75,392827 111 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 30,00 0,00 0,00 0,002260 111 5139 3635 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 5,00 0,24 4,80 4,802261 111 5164 3635 Nájemné 5 5,00 0,00 0,00 0,00

3132 111 5166 2212Konzultační, poradenské a právní služby - technicko-ekonomická studie napojení na dálnici D3 0 3 516,00 3 515,26 x 99,98

3133 111 5166 2212Konzultační, poradenské a právní služby - studie řešení přeložky silnice III/14322 0 3 424,00 3 423,63 x 99,99

2264 111 5166 2219 Konzultační, poradenské a právní služby - rozvoj cyklistiky 200 200,00 182,85 91,43 91,43

14 Běžné výdaje

Page 15: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2265 111 5166 2221 Konzultační, porad.a právní služby - preference hromadné 300 15,00 0,00 0,00 0,002266 111 5166 2221 Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní podkla 450 450,00 63,07 14,02 14,022262 111 5166 3635 Konzultační, poradenské a právní služby - technická pomoc 100 261,80 185,76 185,76 70,952263 111 5166 3635 Konzultační, poradenské a právní služby - expertní činnost 100 76,00 23,95 23,95 31,512700 111 5166 3635 Konzultační, poradenské a právní služby - dopravní průzku 100 100,00 59,50 59,50 59,503009 111 5166 3635 Konzultační, poradenské a právní služby - územní studie 100 100,00 25,00 25,00 25,003141 111 5168 3636 Služby zpracování dat - rozbor udrž.rozvoje území obce 0 1 720,20 1 720,15 x 100,002270 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 90 90,00 50,18 55,76 55,762272 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace 120 120,00 112,06 93,38 93,382597 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. 5 38,00 36,76 735,20 96,742650 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 5,88 58,80 58,802981 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb 20 40,00 32,13 160,65 80,333010 111 5169 3635 Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika 50 50,00 0,00 0,00 0,002273 111 5175 6171 Pohoštění - výstavy, vernisáže 7 7,00 4,76 68,00 68,002971 111 5179 3635 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 50,00 6,00 12,00 12,002267 111 5193 2242 Výdaje na dopravní územní obslužnost - IDS 400 700,00 690,67 172,67 98,672274 111 5194 3636 Věcné dary 25 30,00 27,45 109,80 91,50

111 celkem Odbor územního plánování a architektury 2 167 11 038,00 10 165,30 469,10 92,093134 112 5137 3412 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 22,00 20,82 x 94,642275 112 5166 3635 Konzultační, poradenské a právní služby 700 710,00 709,05 101,29 99,872276 112 5166 3635 Konzultační, poradenské a právní služby - studie 50 30,00 28,33 56,66 94,432277 112 5166 3635 Konzultační, poradenské a právní služby - technické posud 55 75,00 74,37 135,22 99,163142 112 5166 3744 Konzult., porad. a právní služby - studie odtokových poměr 0 227,50 0,00 x 0,003103 112 5169 2341 Nákup ostatních služeb - PD rybníky 0 6,00 5,95 x 99,172966 112 5169 3322 Nákup ostatních služeb - městský hradební systém 1 000 2 190,00 1 984,92 198,49 90,642962 112 5169 3612 Nákup ostatních služeb 0 11,00 10,01 x 91,002278 112 5169 3635 Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 400 400,00 133,41 33,35 33,352279 112 5169 3639 Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek 100 16,00 15,34 15,34 95,883061 112 5169 3639 Nákup ostatních služeb 0 190,00 187,58 x 98,733033 112 5169 3745 Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň 0 160,00 77,95 x 48,722701 112 5171 2341 Opravy a udržování - odbahnění rybníků 400 844,00 355,55 88,89 42,13

2748 112 5171 3612Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská 2 000 3 026,00 0,00 0,00 0,00

2852 112 5171 3639 Opravy a udržování - oprava hřbitovní zdi sv.Otýlie 1 000 2 650,00 2 236,78 223,68 84,41112 celkem Investiční odbor 5 705 10 557,50 5 840,06 102,37 55,32

2281 113 5166 2169 Konzultační, poradenské a právní služby 130 130,00 116,42 89,55 89,552282 113 5169 2169 Nákup ostatních služeb 50 50,00 39,88 79,76 79,76

113 celkem Stavební úřad 180 180,00 156,30 86,83 86,832284 114 5164 3639 Nájemné 1 500 1 359,00 1 207,89 80,53 88,882285 114 5166 3639 Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudk 250 250,00 249,24 99,70 99,702286 114 5166 3639 Konzultační, poradenské a právní služby 150 150,00 141,61 94,41 94,412287 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - geometrický plán 250 250,00 133,23 53,29 53,292288 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - inzerce 100 100,00 62,31 62,31 62,312289 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře 0 93,00 92,82 x 99,812293 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb - věcná břemena 200 200,00 62,86 31,43 31,432786 114 5169 3639 Nákup ostatních služeb 5 5,00 0,05 1,00 1,002760 114 5192 6171 Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízen 50 50,00 12,97 25,94 25,942290 114 5361 3639 Nákup kolků 50 57,00 53,30 106,60 93,512291 114 5362 3639 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - převod nemovito 1 000 2 259,00 1 321,05 132,11 58,482292 114 5362 6409 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z nemovitos 260 260,00 229,26 88,18 88,18

114 celkem Majetkový odbor 3 815 5 033,00 3 566,59 93,49 70,862702 115 5137 2219 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy 200 110,00 0,00 0,00 0,002295 115 5137 2310 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry 150 150,00 134,98 89,99 89,993011 115 5137 2310 DHDM - vodohospodářský majetek 93 93,00 73,76 79,31 79,312762 115 5137 3313 DHDM - Letní kino a Kino Kotva 100 15,00 0,00 0,00 0,003030 115 5137 3631 DHDM - veřejné osvětlení 0 243,00 242,61 x 99,843078 115 5137 3639 DHDM - mobiliář 0 90,00 87,41 x 97,122296 115 5137 3745 DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář 450 150,00 104,46 23,21 69,64

15 Běžné výdaje

Page 16: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2299 115 5151 2310 Studená voda - kašny a pítka 300 235,00 234,03 78,01 99,592704 115 5151 2321 Studená voda - stočné Švábův Hrádek 310 290,00 139,44 44,98 48,082830 115 5151 2321 Studená voda - stočné kasárna Třebotovice 200 189,00 64,42 32,21 34,082854 115 5151 2321 Studená voda - stočné 450 470,00 468,04 104,01 99,582845 115 5151 3639 Studená voda - neziskové objekty 150 155,00 154,46 102,97 99,652846 115 5152 3639 Teplo - neziskové objekty 100 100,00 0,00 0,00 0,002300 115 5154 2310 Elektrická energie - vodohospodářský majetek 190 158,00 154,45 81,29 97,752705 115 5154 3631 Elektrická energie - veřejné osvětlení 11 500 12 030,00 11 858,96 103,12 98,582847 115 5154 3639 Elektrická energie - neziskové objekty 80 80,00 0,82 1,03 1,032856 115 5154 5212 Elektrická energie - sklad CO 50 50,00 25,81 51,62 51,622787 115 5162 2212 Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice 6 6,00 2,49 41,50 41,502302 115 5163 6171 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel 500 520,00 501,33 100,27 96,412301 115 5163 6320 Služby peněžních ústavů - pojistné majetku 4 450 4 430,00 4 297,38 96,57 97,012303 115 5164 2212 Nájemné 220 220,00 169,03 76,83 76,832304 115 5164 3412 Nájemné - fotbalový stadion 235 217,00 19,85 8,45 9,152306 115 5166 2212 Konzultační, poradenské a právní služby 270 245,00 229,38 84,96 93,622310 115 5166 3639 Konzultační, poradenské a právní služby 700 725,00 724,11 103,44 99,882311 115 5166 3722 Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek moni 100 100,00 94,90 94,90 94,902305 115 5169 2119 Nákup ostatních služeb - energetické audity 0 83,00 71,40 x 86,022307 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů 150 150,00 146,97 97,98 97,982314 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - ruční úklid 4 500 4 500,00 4 072,20 90,49 90,492630 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - SSZ 3 900 3 829,00 3 474,74 89,10 90,752788 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací 21 000 20 710,00 11 819,45 56,28 57,072918 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně 1 000 1 000,00 924,20 92,42 92,422974 115 5169 2212 Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty 750 960,00 929,71 123,96 96,842754 115 5169 2219 Nákup ostatních služeb - parkovací systémy 9 000 11 050,00 11 043,63 122,71 99,942973 115 5169 2219 Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky 500 925,00 924,10 184,82 99,902708 115 5169 2229 Nákup ostatních služeb - odtahy vozidel 800 235,00 0,00 0,00 0,002315 115 5169 2310 Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek 450 576,00 575,16 127,81 99,852316 115 5169 2310 Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry 23 23,00 8,21 35,70 35,702317 115 5169 2321 Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí 2 560 2 215,00 2 210,89 86,36 99,813012 115 5169 3613 Nákup ostatních služeb - neziskové objekty - nebyt.prostory 350 345,00 290,85 83,10 84,302674 115 5169 3631 Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení 9 500 9 545,00 9 544,25 100,47 99,992319 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD 750 750,00 618,01 82,40 82,402627 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO 2 100 2 321,00 2 320,49 110,50 99,982628 115 5169 3639 Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO 780 689,00 582,67 74,70 84,572320 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů 5 000 5 000,00 4 449,52 88,99 88,992321 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - separovaný sběr 10 500 11 088,40 11 048,36 105,22 99,642322 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - sběrné dvory 18 000 21 300,00 21 299,26 118,33 100,002323 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp 51 750 53 852,00 53 814,12 103,99 99,932890 115 5169 3722 Nákup ostatních služeb - informační kampaň 0 181,60 181,52 x 99,962324 115 5169 3729 Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek 1 500 1 785,00 1 784,78 118,99 99,992312 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků 100 100,00 65,64 65,64 65,642325 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava 3 985 3 965,00 3 964,89 99,50 100,002326 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Máj 4 075 4 004,00 3 992,06 97,96 99,702327 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava 2 119 2 190,00 2 189,15 103,31 99,962328 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí 3 574 3 574,00 3 569,36 99,87 99,872329 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská 1 779 1 594,00 1 593,96 89,60 100,002330 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov 3 424 3 424,00 3 422,93 99,97 99,972331 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka 4 323 5 111,00 5 110,72 118,22 99,992332 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné 2 080 1 993,00 1 992,97 95,82 100,002333 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - Centrální park 2 332 2 195,00 2 194,17 94,09 99,962335 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - úklid travnatých ploch 1 000 1 140,00 1 138,91 113,89 99,902336 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť 480 230,00 220,75 45,99 95,982337 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování 2 500 4 209,00 3 931,10 157,24 93,402338 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - nové výsadby 1 300 860,00 846,38 65,11 98,422339 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků 700 1 262,00 1 261,87 180,27 99,992340 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců 70 70,00 34,97 49,96 49,96

16 Běžné výdaje

Page 17: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2342 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - deratizace 270 270,00 243,82 90,30 90,302343 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez 312 260,00 259,04 83,03 99,632829 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště 125 125,00 118,47 94,78 94,782848 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - povýsadb.údržba Na Sadech II. e 150 150,00 149,64 99,76 99,762953 115 5169 3745 Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava 65 65,00 59,16 91,02 91,022347 115 5169 6171 Nákup ostatních služeb - fotopráce 1 1,00 0,00 0,00 0,002349 115 5169 6409 Nákup ostatních služeb 300 300,00 209,17 69,72 69,722350 115 5171 2212 Opravy a udržování - odstranění dopravních závad 50 50,00 18,18 36,36 36,362352 115 5171 2212 Opravy a udržování - komunikací 8 500 5 867,00 5 866,90 69,02 100,002353 115 5171 2212 Opravy a udržování - mostů 2 000 1 900,00 1 651,35 82,57 86,912354 115 5171 2212 Opravy a udržování - vodorovného značení 2 000 2 000,00 1 834,33 91,72 91,722631 115 5171 2212 Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení 500 858,70 858,45 171,69 99,972789 115 5171 2212 Opravy a udržování - svislého dopravního značení 2 500 2 500,00 2 043,20 81,73 81,732790 115 5171 2212 Opravy a udržování - komunikací - ostatní 7 000 7 000,00 6 993,46 99,91 99,912356 115 5171 2219 Opravy a udržování - orientační systém 200 395,00 320,74 160,37 81,202739 115 5171 2219 Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk 29 800 29 105,00 28 594,13 95,95 98,242987 115 5171 2219 Opravy a udržování - lávka pro pěší a cyklisty 2 700 5 270,00 5 173,12 191,60 98,162357 115 5171 2310 Opravy a udržování - kašen a pítek 270 762,00 761,57 282,06 99,942358 115 5171 2321 Opravy a udržování - kanalizačních vpustí 1 200 1 410,00 1 409,92 117,49 99,992359 115 5171 2333 Opravy a udržování - stoky 300 332,00 331,35 110,45 99,802360 115 5171 3313 Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva 650 735,00 734,57 113,01 99,942993 115 5171 3322 Opravy a udržování - kulturní památky 400 300,00 294,30 73,58 98,102363 115 5171 3412 Opravy a udržování - fotbalový stadion 500 892,00 843,13 168,63 94,523013 115 5171 3613 Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory 1 060 2 165,00 2 161,08 203,88 99,822709 115 5171 3631 Opravy a udržování - veřejné osvětlení 800 1 374,00 1 373,93 171,74 99,992362 115 5171 3639 Opravy a udržování - ostatní 200 259,00 253,26 126,63 97,782710 115 5171 3639 Opravy a udržování - brouzdaliště Malý Jez 30 48,00 46,88 156,27 97,672364 115 5171 3745 Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář 900 708,00 633,67 70,41 89,502365 115 5171 5212 Opravy a udržování - sklad CO 50 58,00 57,23 114,46 98,672763 115 5171 5212 Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvate 250 250,00 158,60 63,44 63,443081 115 5178 3412 Nájemné za nájem s právem koupě - odvodnění a závlaha 0 1 149,00 1 148,55 x 99,963056 115 5363 3745 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 41,00 21,00 x 51,222711 115 5909 2229 Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky odtahy 50 50,00 0,00 0,00 0,00

115 celkem Odbor správy veřejných statků 262 641 276 754,70 262 068,64 99,78 94,693075 116 5137 5273 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 0 59,00 52,34 x 88,712366 116 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika 1 900 3 823,00 3 785,04 199,21 99,013014 116 5137 6171 DHDM - letecké snímky 200 150,00 146,14 73,07 97,432367 116 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu 150 50,00 40,17 26,78 80,342368 116 5162 6171 Služby telekom.a radiokom. - datové propojení 350 350,00 318,58 91,02 91,022919 116 5162 6171 Služby telekom.a radiokom. - připojení k síti internet 550 505,00 494,49 89,91 97,922980 116 5164 6171 Nájemné - umístění optického kabelu 130 130,00 128,52 98,86 98,863015 116 5164 6171 Nájemné - roční pronájem SW 150 0,00 0,00 0,00 x2369 116 5166 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 150 255,00 250,58 167,05 98,272621 116 5167 6171 Služby školení a vzdělávání 350 200,00 81,81 23,37 40,912374 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - technická podpora 550 715,00 714,68 129,94 99,962375 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT 50 0,00 0,00 0,00 x2377 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb 600 740,00 723,83 120,64 97,812378 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - podpora SW 4 950 4 950,00 4 889,74 98,78 98,782677 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - likvidace VT 20 0,00 0,00 0,00 x2713 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - údržba SW 50 12,60 7,74 15,48 61,432874 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - správa dat informačního systému 115 115,00 114,24 99,34 99,342920 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky 0 110,00 81,53 x 74,123016 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM 1 050 950,00 809,68 77,11 85,233017 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - projekt GIS 2 900 2 500,00 2 491,42 85,91 99,663018 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - ortofotomapa 150 150,00 0,00 0,00 0,003019 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - aktualizace webových map 200 40,00 35,70 17,85 89,253020 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - outsourcing 5 400 5 243,50 5 227,72 96,81 99,703137 116 5169 6171 Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet 0 1 295,00 514,60 x 39,74

17 Běžné výdaje

Page 18: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2379 116 5171 6171 Opravy a udržování - HW 150 90,00 82,68 55,12 91,873076 116 5172 5273 Programové vybavení - krizové řízení 0 25,00 24,99 x 99,962380 116 5172 6171 Programové vybavení - včetně upgrade SW 300 471,40 470,87 156,96 99,892381 116 5178 6171 Nájemné za nájem s právem koupě - outsourcing 4 850 4 956,50 4 956,50 102,20 100,00

116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií 25 265 27 886,00 26 443,59 104,66 94,832382 119 5139 2143 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 15,00 0,60 4,00 4,003143 119 5139 5212 Nákup materiálu j.n. - protipovodňové pytle s pískem 0 27,00 27,00 x 100,002383 119 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 40,00 18,97 47,43 47,433042 119 5161 3349 Služby pošt - radniční zpravodaj 0 245,50 245,20 x 99,882384 119 5163 6171 Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě 5 5,00 1,25 25,00 25,002385 119 5164 2143 Nájemné 10 7,50 7,09 70,90 94,533139 119 5164 6171 Nájemné 0 4,50 4,50 x 100,002386 119 5166 6409 Konzultační, poradenské a právní služby 200 42,00 41,81 20,91 99,552388 119 5169 2141 Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury 120 80,00 79,80 66,50 99,752389 119 5169 2143 Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy 150 122,00 88,76 59,17 72,752390 119 5169 2143 Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce 100 50,00 5,54 5,54 11,082393 119 5169 2143 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 30 11,00 0,00 0,00 0,002392 119 5169 2144 Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení 80 35,00 19,27 24,09 55,062394 119 5169 2144 Nákup ostatních služeb 15 7,50 0,60 4,00 8,002395 119 5169 3349 Nákup ostatních služeb - radniční zpravodaj 1 200 1 125,00 1 124,46 93,71 99,952921 119 5169 3419 Nákup ostatních služeb - mezinárodní cyklistický závod 70 70,00 60,00 85,71 85,713021 119 5169 5272 Nákup ostatních služeb - krizové řízení 15 0,00 0,00 0,00 x2791 119 5169 5273 Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu 30 1,00 0,64 2,13 64,002391 119 5169 6171 Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 50 62,00 61,60 123,20 99,352715 119 5169 6171 Nákup ostatních služeb 15 323,00 322,91 2 152,73 99,972397 119 5173 2142 Cestovné 100 80,00 36,25 36,25 45,312396 119 5175 2142 Pohoštění - při mezinárodních akcích 100 120,00 117,64 117,64 98,032769 119 5175 5273 Pohoštění - krizový štáb 5 12,00 11,85 237,00 98,752398 119 5175 6171 Pohoštění 500 510,00 500,96 100,19 98,233063 119 5179 2143 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 5,00 2,66 x 53,202399 119 5194 6171 Věcné dary 200 190,00 166,25 83,13 87,503083 119 5194 6171 Věcné dary - pamětní medaile 0 320,00 315,42 x 98,572400 119 5212 2141 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - pojízdná prodejna 20 20,00 19,94 99,70 99,702945 119 5212 6171 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os.- akce pod záštitou primá 0 47,50 47,50 x 100,002716 119 5213 6171 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os.- akce pod záštitou prim 100 22,50 0,00 0,00 0,002959 119 5221 6171 Neinv.transf.obecně prosp.spol. - akce pod záštitou primáto 0 25,00 25,00 x 100,002979 119 5222 2143 Neinv.transf.občan.sdružením - o.s. Č. Budějovice - Pasov 40 40,00 40,00 100,00 100,003057 119 5222 2143 Neinv.transf.občan.sdružením - spolupráce s partner.městy 0 53,00 53,00 x 100,002922 119 5222 5512 Neinv.transf.občan.sdružením - Sbor dobrovolných hasičů 100 100,00 100,00 100,00 100,002798 119 5222 6171 Neinv.transf.občan.sdružením - akce pod záštitou primátora 100 117,00 117,00 117,00 100,002745 119 5223 6171 Neinv.transf.církvím a nábož.spol. - akce pod záštitou primá 0 5,00 5,00 x 100,002403 119 5229 2141 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ZS, bazény, regene 6 7,60 7,50 125,00 98,682949 119 5229 2143 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - A.T.I.C. ČR 4 4,00 4,00 100,00 100,002404 119 5229 2212 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK 30 30,00 30,00 100,00 100,002405 119 5229 3322 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS 98 98,00 93,68 95,59 95,592406 119 5229 6171 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO 180 180,00 178,63 99,24 99,242408 119 5229 3639 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica 98 98,00 95,75 97,70 97,702605 119 5229 3639 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jih.nadace pro cykl 95 95,00 95,00 100,00 100,002717 119 5229 3639 Ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj veř.osvě 4 4,00 4,00 100,00 100,002401 119 5229 6171 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou p 100 31,00 15,00 15,00 48,392718 119 5229 6171 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje 150 148,40 144,52 96,35 97,393091 119 5311 5511 Neinv. transf. státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje 0 2 400,00 2 400,00 x 100,002755 119 5332 6171 Neinv.transf.vysokým školám - akce pod záštitou primátora 0 27,00 27,00 x 100,003136 119 5339 6171 Neinvestiční příspěvky ostatním PO - akce pod záštitou prim 0 25,00 25,00 x 100,003022 119 5901 2143 Nespecifikované rezervy - dotace na spolupráci s part.měst 150 97,00 0,00 0,00 0,00

119 celkem Kancelář primátora 4 325 7 185,00 6 788,55 156,96 94,482409 120 5011 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 141 875 145 453,20 142 274,57 100,28 97,812410 120 5019 6171 Ostatní platy - refundace 150 150,00 97,51 65,01 65,01

18 Běžné výdaje

Page 19: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2411 120 5021 6171 Ostatní osobní výdaje 2 150 2 260,00 2 164,44 100,67 95,772412 120 5023 6112 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 023 7 023,00 5 225,78 74,41 74,412682 120 5024 6171 Odstupné 0 293,00 268,87 x 91,762414 120 5031 6171 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost 38 128 39 112,90 38 609,33 101,26 98,712415 120 5032 6171 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 198 13 538,90 13 475,84 102,11 99,532416 120 5038 6171 Povinné pojistné na úrazové pojištění 616 631,90 595,72 96,71 94,272417 120 5039 6171 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 50,00 34,16 68,32 68,322418 120 5166 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 50 50,00 0,00 0,00 0,002421 120 5167 6171 Služby školení a vzdělávání 800 800,00 689,77 86,22 86,222422 120 5167 6171 Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy 90 90,00 76,57 85,08 85,082423 120 5167 6171 Služby školení a vzdělávání - personalistika, řízení, mzdy 60 60,00 0,00 0,00 0,002420 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 30 30,00 1,05 3,50 3,502424 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - inzerce 170 170,00 114,39 67,29 67,292425 120 5169 6171 Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky 25 25,00 16,40 65,60 65,602426 120 5173 6171 Cestovné - školení a porady VO 270 269,00 206,46 76,47 76,752923 120 5175 6171 Pohoštění 40 40,00 37,85 94,63 94,632944 120 5176 6171 Účastnické poplatky na konference 50 50,00 35,66 71,32 71,322427 120 5179 6171 Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné 13 13,00 0,00 0,00 0,002428 120 5194 6171 Věcné dary 20 20,00 17,49 87,45 87,453101 120 5222 6171 Neinv.transf.občanským sdružením - Svaz tajemníků MOÚ 0 1,00 1,00 x 100,002737 120 5909 6409 Ostatní neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec 0 0,00 7 190,23 x x2665 120 5011 6115 Platy zaměstnanců v prac. - volby do kraj.zastupitelstev a d 0 202,85 202,85 x 100,002666 120 5021 6115 Ostatní osobní výdaje - volby do kraj.zastupitelstev a do Se 0 951,82 951,82 x 100,002667 120 5021 6115 Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do kraj.zastupitelste 0 598,93 598,93 x 100,002669 120 5031 6115 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zam. - volby do kraj 0 52,51 52,51 x 100,002670 120 5032 6115 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění - volby do kraj.z 0 142,09 142,09 x 100,002671 120 5038 6115 Povinné pojistné na úrazové pojištění - volby do kraj.zastup 0 0,85 0,85 x 100,00

120 celkem Kancelář tajemníka 204 808 212 079,95 213 082,14 104,04 100,472431 121 5137 3322 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 5,00 0,00 0,00 0,002432 121 5139 3322 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 10,00 1,45 14,50 14,502433 121 5164 3322 Nájemné - výstavní panely, prostory 10 10,00 0,00 0,00 0,002434 121 5166 3322 Konzultační, poradenské a právní služby 100 100,00 2,86 2,86 2,862435 121 5166 3322 Konzultační, poradenské a právní služby - expertní služby 50 50,00 0,00 0,00 0,003093 121 5169 2143 Nákup ost.služeb - propagační materiály k EHD 2008 0 196,76 196,68 x 99,963065 121 5169 3319 Nákup ost.služeb - Národní zahájení Dnů evropského dědic 0 250,00 250,00 x 100,002436 121 5169 3322 Nákup ostatních služeb - studie 200 200,00 29,75 14,88 14,882438 121 5169 3322 Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby 30 30,00 16,89 56,30 56,302439 121 5169 3322 Nákup ostatních služeb - Den památek a evropského dědic 2 000 2 697,24 2 155,49 107,77 79,912440 121 5169 3322 Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost 20 20,00 0,00 0,00 0,002441 121 5169 3322 Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace 100 86,27 15,00 15,00 17,392719 121 5175 3322 Pohoštění - výstavy a semináře 50 63,73 63,73 127,46 100,003102 121 5192 3322 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 2,00 1,71 x 85,502443 121 5213 3322 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - práv.osobám 0 625,00 625,00 x 100,002721 121 5219 3322 Ostatní neinv.transfery podnik.subj. - regenerace MPR 4 000 1 570,00 0,00 0,00 0,003085 121 5222 3322 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 160,00 160,00 x 100,002680 121 5223 3322 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnoste 0 2 463,00 2 463,00 x 100,003054 121 5225 3322 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 500,00 350,00 x 70,003055 121 5339 3322 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 0 500,00 500,00 x 100,002722 121 5493 3322 Účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyz.osobám 0 308,29 308,29 x 100,003023 121 5901 3322 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 4 641 0,00 0,00 0,00 x

121 celkem Odbor památkové péče 11 216 9 847,29 7 139,85 63,66 72,512444 122 5138 2141 Nákup zboží - Turistické informační centrum 500 100,00 100,00 20,00 100,003094 122 5139 2143 Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice 0 2,00 0,13 x 6,502445 122 5139 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 200 62,60 62,59 31,30 99,982446 122 5139 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 5,34 5,09 3,39 95,322972 122 5139 2144 Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem 150 0,00 0,00 0,00 x3069 122 5151 2143 Studená voda - Malá solnice 0 1,20 1,20 x 100,003067 122 5152 2143 Teplo - Malá solnice 0 8,40 8,40 x 100,00

19 Běžné výdaje

Page 20: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

3068 122 5154 2143 Elektrická energie - Malá solnice 0 10,80 10,80 x 100,002983 122 5164 2144 Nájemné - CBsystem 100 225,00 224,91 224,91 99,962448 122 5164 3636 Nájemné 200 103,80 103,77 51,89 99,972977 122 5166 2143 Konzultační, poradenské a právní služby - Město a voda 500 500,00 267,36 53,47 53,473092 122 5166 2143 Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch 0 109,32 60,91 x 55,722449 122 5166 3636 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 690,68 514,57 51,46 74,502954 122 5166 3636 Konzultační, porad.a právní služby - plán rozvoje města 1 000 3 900,50 3 217,76 321,78 82,502975 122 5167 3636 Služby školení a vzdělávání 0 31,66 31,66 x 100,003040 122 5169 2115 Nákup ostatních služeb - energetické audity 0 477,50 475,11 x 99,502456 122 5169 2141 Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace 300 157,00 156,18 52,06 99,482450 122 5169 2143 Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny 500 376,00 370,11 74,02 98,432451 122 5169 2143 Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 350 152,40 152,22 43,49 99,882452 122 5169 2143 Nákup ostatních služeb - propagační akce cestovního ruch 0 30,00 30,00 x 100,002842 122 5169 2143 Nákup ostatních služeb - CB CARD 50 43,90 5,07 10,14 11,553059 122 5169 2143 Nákup ostatních služeb - Turistické léto 2008 0 2 536,30 2 536,20 x 100,003089 122 5169 2143 Nákup ostatních služeb - Turistický portál města ČB 0 187,50 142,80 x 76,163100 122 5169 2143 Nákup ostatních služeb - Malá solnice 0 9,10 7,38 x 81,102453 122 5169 2144 Nákup ostatních služeb 50 90,90 71,45 142,90 78,602794 122 5169 2144 Nákup ostatních služeb - CBsystem 150 226,00 205,66 137,11 91,003080 122 5169 3429 Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu 0 714,00 429,38 x 60,142454 122 5169 3636 Nákup ostatních služeb - příprava pro investory 100 100,00 93,11 93,11 93,112455 122 5169 3636 Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 50 80,00 52,82 105,64 66,032457 122 5169 3636 Nákup ostatních služeb - strategické investice 800 113,80 113,71 14,21 99,923095 122 5169 3636 Nákup ostatních služeb - plán rozvoje města 0 30,00 28,56 x 95,203039 122 5169 3639 Nákup ostatních služeb - veřejné zakázky 0 200,00 199,92 x 99,963038 122 5169 6171 Nákup ostatních služeb - Euronet 0 83,30 83,30 x 100,003060 122 5169 6171 Nákup ostatních služeb - ostatní 0 60,00 37,44 x 62,402458 122 5175 2141 Pohoštění - propagace Budvar 50 50,00 49,85 99,70 99,702459 122 5175 2141 Pohoštění - výstavy 30 85,00 83,82 279,40 98,612460 122 5194 2141 Věcné dary - propagace Budvar, KIN 300 300,00 249,86 83,29 83,292461 122 5194 2141 Věcné dary - prezentační předměty 250 519,90 519,22 207,69 99,873088 122 5194 2143 Věcné dary - Turistické léto 2008 0 40,20 40,16 x 99,903050 122 5212 2143 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - fyzickým osobám 0 596,40 596,34 x 99,992730 122 5213 2141 Neinv.transf.nefin.podnik.subj. - Jihočeská hospodářská ko 150 150,00 150,00 100,00 100,003049 122 5213 2143 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - právnickým osobá 0 358,30 337,91 x 94,312629 122 5222 2141 Neinv.transf.občan.sdružením - Sdružení obrany spotřebite 0 10,00 10,00 x 100,003048 122 5222 2143 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 970,00 896,35 x 92,413077 122 5229 2143 Ostatní neinv.transfery nezisk. apod. organizacím 0 221,20 200,68 x 90,723090 122 5332 3636 Neinv.transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor 0 409,90 408,97 x 99,773051 122 5339 2143 Neinvestiční příspěvky ostatním PO 0 608,76 608,76 x 100,003024 122 5901 2143 Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 4 068 0,00 0,00 0,00 x

122 celkem Odbor rozvoje a cestovního ruchu 10 998 15 738,66 13 951,49 126,85 88,642462 191 5132 3412 Ochranné pomůcky - PS 60 60,00 27,83 46,38 46,382463 191 5132 3412 Ochranné pomůcky - SH 15 15,00 7,42 49,47 49,472464 191 5132 3412 Ochranné pomůcky - ZS 50 70,00 69,46 138,92 99,232967 191 5133 3412 Léky a zdravotnický materiál - PS 10 10,00 2,93 29,30 29,302968 191 5133 3412 Léky a zdravotnický materiál - SH 1 2,00 1,65 165,00 82,502969 191 5133 3412 Léky a zdravotnický materiál - ZS 4 4,00 0,63 15,75 15,752465 191 5134 3412 Prádlo, oděv a obuv - SH 3 4,00 3,54 118,00 88,502466 191 5134 3412 Prádlo, oděv a obuv - ZS 5 5,00 0,00 0,00 0,002467 191 5136 3412 Knihy, učební pomůcky a tisk - PS 15 19,00 18,80 125,33 98,952468 191 5136 3412 Knihy, učební pomůcky a tisk - SH 3 4,00 3,12 104,00 78,002469 191 5136 3412 Knihy, učební pomůcky a tisk - ZS 4 7,00 6,95 173,75 99,292470 191 5137 3412 DHDM - PS 70 70,00 25,42 36,31 36,312471 191 5137 3412 DHDM - SH 70 70,00 69,51 99,30 99,302472 191 5137 3412 DHDM - ZS 60 182,00 181,81 303,02 99,902473 191 5139 3412 Nákup materiálu jinde nezařazený - PS 840 1 105,00 1 097,94 130,71 99,362474 191 5139 3412 Nákup materiálu jinde nezařazený - SH 320 319,00 262,63 82,07 82,33

20 Běžné výdaje

Page 21: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2475 191 5139 3412 Nákup materiálu jinde nezařazený - ZS 950 950,00 861,67 90,70 90,702476 191 5151 3412 Studená voda - PS 2 700 2 735,00 2 574,27 95,34 94,122477 191 5151 3412 Studená voda - SH 310 328,00 327,73 105,72 99,922478 191 5151 3412 Studená voda - ZS 1 200 1 102,00 1 075,75 89,65 97,622479 191 5152 3412 Teplo - PS 4 650 4 895,00 4 812,12 103,49 98,312480 191 5152 3412 Teplo - SH 900 799,00 730,30 81,14 91,402481 191 5152 3412 Teplo - ZS 3 100 2 995,00 2 843,29 91,72 94,932482 191 5154 3412 Elektrická energie - PS 3 100 3 125,00 3 122,89 100,74 99,932483 191 5154 3412 Elektrická energie - SH 950 950,00 919,40 96,78 96,782484 191 5154 3412 Elektrická energie - ZS 6 300 6 606,00 6 030,96 95,73 91,302485 191 5156 3412 Pohonné hmoty a maziva - PS 40 40,00 37,27 93,18 93,182486 191 5156 3412 Pohonné hmoty a maziva - SH 15 15,00 10,04 66,93 66,932487 191 5156 3412 Pohonné hmoty a maziva - ZS 360 229,00 201,40 55,94 87,952490 191 5162 3412 Služby telekomunikací a radiokomunikací - PS 140 140,00 112,78 80,56 80,562491 191 5162 3412 Služby telekomunikací a radiokomunikací - SH 70 70,00 47,79 68,27 68,272492 191 5162 3412 Služby telekomunikací a radiokomunikací - ZS 160 180,00 175,12 109,45 97,292493 191 5164 3412 Nájemné - PS 50 50,00 41,19 82,38 82,382494 191 5164 3412 Nájemné - SH 7 8,00 7,76 110,86 97,002495 191 5164 3412 Nájemné - ZS 30 30,00 18,36 61,20 61,202496 191 5166 3412 Konzultační, poradenské a právní služby - PS 30 30,00 4,35 14,50 14,502497 191 5166 3412 Konzultační, poradenské a právní služby - SH 20 20,00 7,56 37,80 37,802498 191 5166 3412 Konzultační, poradenské a právní služby - ZS 60 40,00 10,70 17,83 26,752499 191 5167 3412 Služby školení a vzdělávání - PS 15 30,00 19,37 129,13 64,572500 191 5167 3412 Služby školení a vzdělávání - SH 5 5,00 4,45 89,00 89,002501 191 5167 3412 Služby školení a vzdělávání - ZS 25 25,00 16,15 64,60 64,602502 191 5169 3412 Nákup ostatních služeb - PS 750 775,00 769,81 102,64 99,332503 191 5169 3412 Nákup ostatních služeb - SH 350 532,00 525,39 150,11 98,762504 191 5169 3412 Nákup ostatních služeb - ZS 4 400 4 400,00 4 193,39 95,30 95,302505 191 5171 3412 Opravy a udržování - běžné - PS 1 000 900,00 826,98 82,70 91,892506 191 5171 3412 Opravy a udržování - zprovoznění LP - PS 500 166,00 165,23 33,05 99,543025 191 5171 3412 Opravy a udržování - výměna obložení saun - PS 500 500,00 447,92 89,58 89,582507 191 5171 3412 Opravy a udržování - běžné - SH 330 300,00 239,42 72,55 79,812510 191 5171 3412 Opravy a udržování - Destarolů - ZS 200 140,00 93,27 46,64 66,622511 191 5171 3412 Opravy a udržování - běžné - ZS 1 100 810,00 715,12 65,01 88,292512 191 5173 3412 Cestovné - PS 5 10,00 6,10 122,00 61,002513 191 5173 3412 Cestovné - SH 2 2,00 0,00 0,00 0,002514 191 5173 3412 Cestovné - ZS 3 3,00 0,12 4,00 4,002960 191 5176 3412 Účastnické poplatky na konference - PS 5 5,00 0,99 19,80 19,802515 191 5362 3412 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - PS 2 2,00 2,00 100,00 100,00

191 celkem Odbor sportovní zařízení 35 864 35 888,00 33 778,05 94,18 94,122516 194 5137 3549 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 50,30 50,28 50,28 99,962517 194 5139 3549 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 1,70 0,93 1,86 54,712925 194 5163 3549 Služby peněžních ústavů - pojištění 2 2,00 0,00 0,00 0,002926 194 5164 3549 Nájemné 0 20,00 11,26 x 56,303086 194 5166 3549 Konzultační, poradenské a právní služby 0 50,00 42,00 x 84,002518 194 5167 3549 Služby školení a vzdělávání 10 2,20 2,20 22,00 100,002519 194 5169 3549 Nákup ostatních služeb 70 62,40 61,81 88,30 99,052927 194 5175 3549 Pohoštění - cukrovinky pro děti 8 8,00 7,67 95,88 95,882928 194 5194 3549 Věcné dary - hračky, ceny, odměny 10 103,40 98,63 986,30 95,39

194 celkem Program prevence kriminality 250 300,00 274,78 109,91 91,592520 195 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 16,00 12,56 125,60 78,502521 195 5139 6171 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 16,00 14,74 147,40 92,132522 195 5151 6171 Studená voda 6 7,50 7,45 124,17 99,332523 195 5152 6171 Teplo 80 87,00 86,94 108,68 99,932524 195 5154 6171 Elektrická energie 25 28,00 27,92 111,68 99,712724 195 5161 6171 Služby pošt 1 1,00 0,00 0,00 0,002525 195 5162 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 3,00 1,80 60,00 60,002725 195 5164 6171 Nájemné 50 52,00 52,00 104,00 100,00

21 Běžné výdaje

Page 22: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2527 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb 40 40,00 39,58 98,95 98,952530 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb - kultura a sport 600 789,00 781,07 130,18 98,992531 195 5169 6171 Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 1 200 1 153,00 1 100,44 91,70 95,442532 195 5171 6171 Opravy a udržování 50 50,03 50,03 100,06 100,002726 195 5175 6171 Pohoštění 150 150,00 150,00 100,00 100,002795 195 5194 6171 Věcné dary 1 1,00 0,00 0,00 0,002533 195 5365 6171 Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl 25 25,00 20,91 83,64 83,642534 195 5499 6171 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění 1 800 1 719,50 1 664,40 92,47 96,803026 195 5499 6171 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace 450 409,97 399,44 88,76 97,433027 195 5499 6171 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace 200 167,00 157,39 78,70 94,252535 195 5660 6171 Neinv.půjčené prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům 550 636,00 636,00 115,64 100,00

195 celkem Fond zaměstnanců města 5 251 5 351,00 5 202,67 99,08 97,232536 201 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 382 2 947,00 2 947,00 87,14 100,00

201 celkem MŠ Papírenská 3 382 2 947,00 2 947,00 87,14 100,002537 203 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 318 2 634,00 2 634,00 113,63 100,00

203 celkem MŠ Větrná 2 318 2 634,00 2 634,00 113,63 100,002538 205 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 445 5 802,00 5 802,00 237,30 100,00

205 celkem MŠ Jizerská 2 445 5 802,00 5 802,00 237,30 100,002539 206 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 324 2 471,00 2 471,00 106,33 100,00

206 celkem MŠ Dlouhá 2 324 2 471,00 2 471,00 106,33 100,002540 207 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 677 4 607,00 4 607,00 98,50 100,00

207 celkem MŠ V. Špály 4 677 4 607,00 4 607,00 98,50 100,002541 209 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 260 2 260,00 2 260,00 100,00 100,00

209 celkem MŠ Zeyerova 2 260 2 260,00 2 260,00 100,00 100,002542 210 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 927 1 854,00 1 854,00 96,21 100,00

210 celkem MŠ Pražská 1 927 1 854,00 1 854,00 96,21 100,002543 211 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 608 2 546,00 2 546,00 97,62 100,00

211 celkem MŠ J. Opletala 2 608 2 546,00 2 546,00 97,62 100,002544 212 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 179 1 269,00 1 269,00 107,63 100,00

212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka 1 179 1 269,00 1 269,00 107,63 100,002545 213 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 206 5 813,00 5 813,00 111,66 100,00

213 celkem ZŠ Grünwaldova 5 206 5 813,00 5 813,00 111,66 100,002546 214 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 517 9 317,00 9 317,00 97,90 100,00

214 celkem ZŠ Bezdrevská - Vltava 9 517 9 317,00 9 317,00 97,90 100,002547 215 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 069 9 069,00 9 069,00 100,00 100,00

215 celkem ZŠ Máj I 9 069 9 069,00 9 069,00 100,00 100,002548 216 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 867 3 475,00 3 475,00 89,86 100,00

216 celkem ZŠ Máj II 3 867 3 475,00 3 475,00 89,86 100,002549 217 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 694 4 704,00 4 704,00 100,21 100,00

217 celkem ZŠ Kubatova 4 694 4 704,00 4 704,00 100,21 100,002551 219 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 738 3 767,70 3 767,70 100,79 100,00

219 celkem ZŠ Matice školské 3 738 3 767,70 3 767,70 100,79 100,002552 220 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 422 3 600,00 3 600,00 105,20 100,00

220 celkem ZŠ L. Kuby - Rožnov 3 422 3 600,00 3 600,00 105,20 100,002553 221 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10 128 8 118,00 8 118,00 80,15 100,00

221 celkem ZŠ O. Nedbala 10 128 8 118,00 8 118,00 80,15 100,002555 223 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 028 5 364,50 5 364,50 106,69 100,00

223 celkem ZŠ J.Š. Baara 5 028 5 364,50 5 364,50 106,69 100,002556 224 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 270 6 870,00 6 870,00 94,50 100,00

224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova 7 270 6 870,00 6 870,00 94,50 100,002557 225 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 317 4 981,97 4 981,97 115,40 100,00

225 celkem ZŠ Dukelská 4 317 4 981,97 4 981,97 115,40 100,002558 227 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 381 6 650,00 6 650,00 123,58 100,00

227 celkem ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné 5 381 6 650,00 6 650,00 123,58 100,002560 229 5331 3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 242 2 023,56 2 023,56 162,93 100,00

229 celkem ŠJ U Tří lvů 1 242 2 023,56 2 023,56 162,93 100,002561 230 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 992 2 936,00 2 936,00 73,55 100,00

230 celkem MŠ Vrchlického 3 992 2 936,00 2 936,00 73,55 100,00

22 Běžné výdaje

Page 23: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor běžných výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

2562 231 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 925 4 525,00 4 525,00 154,70 100,00231 celkem MŠ K. Štěcha 2 925 4 525,00 4 525,00 154,70 100,00

2563 232 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 264 1 441,00 1 441,00 114,00 100,00232 celkem MŠ Čéčova 1 264 1 441,00 1 441,00 114,00 100,00

2564 233 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 523 1 349,00 1 349,00 88,58 100,00233 celkem MŠ Neplachova 1 523 1 349,00 1 349,00 88,58 100,00

2565 234 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 490 2 570,00 2 570,00 103,21 100,00234 celkem MŠ Nerudova 2 490 2 570,00 2 570,00 103,21 100,00

2566 235 5331 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 290 1 283,00 1 283,00 99,46 100,00235 celkem MŠ E. Pittera 1 290 1 283,00 1 283,00 99,46 100,00

2567 236 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 019 1 019,00 1 019,00 100,00 100,00236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 1 019 1 019,00 1 019,00 100,00 100,00

2568 237 5331 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 095 3 110,00 3 110,00 100,48 100,00237 celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé 3 095 3 110,00 3 110,00 100,48 100,00

2569 238 5331 3141 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 901 675,00 675,00 74,92 100,00238 celkem ŠJ Rudolfovská 901 675,00 675,00 74,92 100,00

2570 261 5331 3539 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 842 10 467,00 10 467,00 70,52 100,00261 celkem Jeslová a azylová zařízení 14 842 10 467,00 10 467,00 70,52 100,00

2571 264 5331 4357 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 20 077 15 577,00 15 577,00 77,59 100,00264 celkem Domov pro seniory Hvízdal 20 077 15 577,00 15 577,00 77,59 100,00

3084 265 5331 4344 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 140,05 140,05 x 100,002572 265 5331 4357 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 404 9 604,00 9 604,00 84,22 100,00

265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská 11 404 9 744,05 9 744,05 85,44 100,002573 266 5331 4357 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 14 954 12 269,00 12 269,00 82,04 100,00

266 celkem Domov pro seniory Máj 14 954 12 269,00 12 269,00 82,04 100,002574 271 5331 3311 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 69 350 84 785,00 84 785,00 122,26 100,002964 271 5331 3319 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 100,00 100,00 x 100,00

271 celkem Jihočeské divadlo 69 350 84 885,00 84 885,00 122,40 100,002576 276 5331 3632 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 400 2 400,00 2 400,00 100,00 100,00

276 celkem Pohřební ústav města České Budějovice 2 400 2 400,00 2 400,00 100,00 100,002929 403 5193 2221 Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD 198 834 198 834,00 198 834,00 100,00 100,00

403 celkem Dopravní podnik města, a.s. 198 834 198 834,00 198 834,00 100,00 100,002796 404 5213 2251 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 19 686 19 686,00 19 686,75 100,00 100,00

404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 19 686 19 686,00 19 686,75 100,00 100,001 460 068 1 700 901,40 1 634 801,94 111,97 96,11B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m

23 Běžné výdaje

Page 24: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč6212 100 6111 5311 Programové vybavení - informační systém 585 701,65 698,35 119,38 99,536224 100 6111 5311 Programové vybavení - replikační server REDAT 120 120,00 113,41 94,51 94,516204 100 6122 5311 Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS 760 1 784,90 1 759,50 231,51 98,586222 100 6122 5311 Stroje, přístroje a zařízení - bezpečností kamery 110 110,00 106,96 97,24 97,246225 100 6122 5311 Stroje, přístroje a zařízení - digitální radiosíť 1 400 1 000,00 0,00 0,00 0,006223 100 6122 5311 Stroje, přístroje a zařízení 120 120,00 118,88 99,07 99,076057 100 6123 5311 Dopravní prostředky 0 524,20 524,17 x 99,996058 100 6125 5311 Výpočetní technika 260 143,35 143,35 55,13 100,00

100 celkem Městská policie 3 355 4 504,10 3 464,62 103,27 76,926131 101 6119 1037 Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy 0 95,20 36,52 x 38,36

101 celkem Odbor ochrany životního prostředí 0 95,20 36,52 x 38,366176 102 6413 3611 Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj.- práv.os.- FPKB 2 920 2 920,00 0,00 0,00 0,006175 102 6424 3611 Inv.půjčené prostředky společ.vlastníků jednotek - FPKB 800 1 020,00 1 020,00 127,50 100,006000 102 6460 3611 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB 7 800 7 800,00 5 581,47 71,56 71,566062 102 6901 6409 Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí 10 000 8 839,30 0,00 0,00 0,006102 102 6901 6409 Rezervy kapitálových výdajů 0 16 652,16 0,00 x 0,006201 102 6901 6409 Rezervy kapitálových výdajů - rekonstrukce KD Slávie 15 200 15 200,00 0,00 0,00 0,00

102 celkem Finanční odbor 36 720 52 431,46 6 601,47 17,98 12,596244 104 6127 3326 Umělecká díla a předměty - pamětní deska 0 230,00 0,00 x 0,00

104 celkem Odbor kultury 0 230,00 0,00 x 0,006252 105 6322 3419 Investiční transfery občanským sdružením 0 185,00 184,71 x 99,846226 105 6901 3419 Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2007 - sport 400 0,00 0,00 0,00 x

105 celkem Odbor školství a tělovýchovy 400 185,00 184,71 46,18 99,846143 108 6121 6171 Budovy, haly a stavby 800 194,00 170,49 21,31 87,886128 108 6122 6171 Stroje, přístroje a zařízení 50 881,00 878,01 1 756,02 99,666001 108 6123 6171 Dopravní prostředky - nákup vozidel 2 000 3 190,10 3 188,25 159,41 99,94

108 celkem Odbor vnitřních věcí 2 850 4 265,10 4 236,75 148,66 99,346258 111 6119 2212 Ostatní nákupy DNM - komun.propoj.sídliště Máj - Litvínovice 0 285,00 280,84 x 98,546008 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí 850 850,00 327,25 38,50 38,506010 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny 600 1 271,00 126,26 21,04 9,936012 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - regenerace panelových sídlišť 660 230,00 66,04 10,01 28,716145 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US Kotva 20 20,00 0,00 0,00 0,006159 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - Alternativní studie dálnice D3 500 500,00 127,81 25,56 25,566160 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - UTP vyhodn.zastav.lokalit pro bydlení 0 10,00 9,00 x 90,006187 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - změny podrobné UPD 100 90,00 0,00 0,00 0,006190 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využití 0 90,00 78,00 x 86,676192 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - soulad územ.plánu s novým stav.zákon 2 000 280,00 0,00 0,00 0,006193 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - územně analytické podklady 3 000 3 240,97 1 899,84 63,33 58,626227 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US využití sport.rekr.potenc.pro obyv. 700 700,00 690,20 98,60 98,606228 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US analýza ploch sport.využití 110 130,00 120,00 109,09 92,316229 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US Třebotovice 120 120,00 119,00 99,17 99,176230 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku 100 200,00 194,92 194,92 97,466243 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - integrovaný plán organizace dopravy 0 1 800,00 1 785,00 x 99,176284 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - územní studie rekreač.využití lesa Bor 0 150,00 148,27 x 98,856285 111 6119 3635 Ostatní nákupy DNM - územní studie Mladé - U Rozvodny 0 70,00 69,02 x 98,60

111 celkem Odbor územního plánování a architektury 8 760 10 036,97 6 041,45 68,97 60,196016 112 6121 2321 Nepeněžní plnění 1.JVS 3 000 6 048,52 6 048,42 201,61 100,006206 112 6341 2321 Investiční příspěvek obci Branišov 0 2 000,00 0,00 x 0,006267 112 6121 3113 Základní školy - stavby 0 2 000,00 1 972,14 x 98,616600 112 6121 2310 Nepeněžní plnění 1.JVS 3 000 1 954,98 1 955,00 65,17 100,006601 112 6122 2310 Nepeněžní plnění 1.JVS 0 1 637,40 1 637,38 x 100,006602 112 6122 2321 Nepeněžní plnění 1.JVS 0 359,10 359,02 x 99,986603 112 6121 3744 Protipovodňová opatření 1 000 3 700,00 333,08 33,31 9,006611 112 6121 2212 PD na připravované stavby 25 000 33 613,00 24 735,56 98,94 73,596612 112 6121 2219 PD na připravované stavby 0 530,00 519,32 x 97,986618 112 6122 2321 Vodohospodářské strojní investice 1 000 5 500,00 4 975,80 497,58 90,476620 112 6122 2310 Vodohospodářské strojní investice 1 000 2 734,00 0,00 0,00 0,00

% p

lněn

í UR

Rozbor kapitálových výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

24 Kapitálové výdaje

Page 25: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor kapitálových výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

6652 112 6121 2321 ZTV Husova kolonie 0 2 400,00 1 499,59 x 62,486655 112 6121 6171 Rekonstrukce radnice 0 103,00 0,00 x 0,006657 112 6121 2310 Rekonstrukce přívodních vodovodních řadů 5 000 9 932,20 1 831,93 36,64 18,446667 112 6121 3412 Zimní stadion 0 4 500,00 0,00 x 0,006669 112 6121 3639 Orientační informační systém města České Budějovice 0 350,00 44,03 x 12,586715 112 6121 2212 Drobné stavby 2 000 8 935,00 8 857,04 442,85 99,136716 112 6121 3631 Drobné stavby 0 150,00 137,81 x 91,876720 112 6121 2219 Drobné stavby 6 000 5 620,00 4 712,78 78,55 83,866721 112 6121 3311 Drobné stavby 0 200,00 188,16 x 94,086731 112 6121 2321 Rekonstrukce kanalizací 2 000 6 570,00 5 893,34 294,67 89,706732 112 6121 2310 Rekonstrukce vodovodů 2 000 4 050,00 1 227,86 61,39 30,326737 112 6121 2219 Cyklistické trasy 4 000 11 852,00 8 298,66 207,47 70,026760 112 6121 3412 Fotbalový stadión 3 500 25 850,00 24 796,86 708,48 95,936779 112 6121 3612 Experiment Lidická 0 6 250,00 4 118,47 x 65,906786 112 6121 3412 Letní plovárna 0 1 240,00 1 039,37 x 83,826793 112 6121 2321 Havarijní výústní objekty na kanalizaci 0 1 350,00 1 195,85 x 88,586803 112 6121 6171 Rekonstrukce objektu pro potřeby MM 0 160,00 152,03 x 95,026804 112 6121 2321 Zřízení nových kanalizačních vpustí 500 500,00 44,63 8,93 8,936805 112 6121 2212 Přeložka silnic II/156 a II/157 0 20 998,46 16 776,13 x 79,896813 112 6121 3612 Stavební úpravy bytových domů 0 450,00 279,22 x 62,056816 112 6121 2212 Stavební úpravy ulic 65 000 104 400,00 96 233,36 148,05 92,186820 112 6121 3639 Regenerace panelových sídlišť 4 000 13 842,50 12 065,30 301,63 87,166821 112 6121 6171 Garážové a skladové prostory pro potřeby MM 0 1 000,00 134,79 x 13,486822 112 6121 2321 St.úpravy vodohosp.sítí - křižovatka Gerstnera - Zátk.nábř. 0 450,00 410,00 x 91,116828 112 6121 3412 Zimní stadion - rekonstrukce chlazení 1. LP 21 000 11 600,00 8 590,38 40,91 74,066830 112 6121 2321 ZTV Třebotovice a Kaliště 2 300 11 655,00 7 765,84 337,65 66,636831 112 6121 2271 Trolejbusová trať Vltava - České Vrbné 6 000 3 895,00 3 834,19 63,90 98,446833 112 6121 2310 Úpravna vody České Budějovice 99 900 105 415,00 89 130,65 89,22 84,556835 112 6121 2212 Stavební úpravy Ledenické ulice 48 000 85 000,00 58 668,92 122,23 69,026836 112 6121 3429 Freetime park Stromovka 0 1 092,00 1 088,05 x 99,646838 112 6122 3412 Zimní stadion - rekonstr.chlazení 1. LP - strojní zařízení 0 10 400,00 10 086,26 x 96,986839 112 6122 2310 Úpravna vody České Budějovice - strojní zařízení 50 100 51 200,00 51 097,43 101,99 99,806840 112 6121 2310 Úpravna vody České Budějovice - investiční úroky 0 3 000,00 2 187,76 x 72,936841 112 6121 2321 Úpravy kanalizace Novohradská (areál teplárny) 15 200 1 100,00 0,00 0,00 0,006842 112 6121 2212 Stav.úpravy E. Rošického (K. Štěcha - Haklovy Dvory) 10 000 300,00 0,00 0,00 0,006843 112 6121 2212 Propojení ulic M. Horákové - Strakonická 6 000 6 000,00 938,91 15,65 15,656844 112 6121 3429 Vesmírná stezka 0 120,00 119,00 x 99,176845 112 6121 2321 Kanalizační sběrač Branišovská 7 500 13 000,00 4 346,11 57,95 33,436846 112 6121 3412 Sportovní hala 0 70,00 69,12 x 98,746847 112 6121 4357 Centrum sociálních služeb Staroměstská 0 120,00 2,20 x 1,836848 112 6119 4357 Studie využitelnosti objektu Na Zlaté stoce 32 0 90,50 90,44 x 99,936849 112 6121 3639 Regenerace sídliště Máj 0 20 000,00 5 556,34 x 27,786850 112 6121 2212 Modrý most 0 2 500,00 39,92 x 1,606851 112 6121 3122 Sklad ISŠ stavební Nerudova 0 100,00 45,11 x 45,116853 112 6121 2143 Město a voda 0 200,00 61,88 x 30,946854 112 6121 3744 Obnovení funkčnosti rybníka Stařeček 0 800,42 566,40 x 70,76

112 celkem Investiční odbor 394 000 618 888,08 476 757,84 121,00 77,036018 114 6121 3639 Výkupy staveb ZTV 1 000 1 135,00 1 131,69 113,17 99,716182 114 6121 3639 Budovy, haly a stavby 6 200 6 065,00 2 528,96 40,79 41,706017 114 6130 3639 Pozemky 15 000 15 000,00 7 404,93 49,37 49,37

114 celkem Majetkový odbor 22 200 22 200,00 11 065,58 49,84 49,846046 115 6121 2212 Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení 3 290 3 290,00 3 034,27 92,23 92,236231 115 6121 2212 Budovy, haly a stavby - komunikace 1 000 1 057,10 1 056,72 105,67 99,966148 115 6121 2219 Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky 1 100 6 560,00 6 541,20 594,65 99,716019 115 6121 2221 Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD 300 300,00 294,88 98,29 98,296199 115 6121 3322 Budovy, haly a stavby - nasvětlení kulturních památek 0 425,00 423,64 x 99,686194 115 6121 3326 Budovy, haly a stavby - nasvětlení kostelů 310 310,00 295,01 95,16 95,16

25 Kapitálové výdaje

Page 26: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor kapitálových výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

6049 115 6121 3421 Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště 2 000 2 932,56 2 607,90 130,40 88,936022 115 6121 3631 Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení 14 875 16 815,00 16 807,16 112,99 99,956246 115 6121 3722 Budovy, haly a stavby - III. sběrný dvůr 0 54,00 53,98 x 99,966232 115 6121 3743 Budovy, haly a stavby - rekultivace skládky Žákův lom 3 000 3 091,00 3 090,12 103,00 99,976233 115 6122 2310 Stroje, přístroje a zařízení - vodohospodářský majetek 118 102,90 71,00 60,17 69,00

115 celkem Správa veřejných statků 25 993 34 937,56 34 275,88 131,87 98,116023 116 6111 6171 Programové vybavení - ekonomický SW 300 2 900,00 2 579,58 859,86 88,956025 116 6111 6171 Programové vybavení - upgrade SW 600 500,00 474,54 79,09 94,916026 116 6111 6171 Programové vybavení 1 200 925,00 864,77 72,06 93,496074 116 6111 6171 Programové vybavení - document management system 200 100,00 0,00 0,00 0,006075 116 6111 6171 Programové vybavení - Intranet 700 0,00 0,00 0,00 x6076 116 6111 6171 Programové vybavení - Internet 800 155,00 154,11 19,26 99,436150 116 6111 6171 Programové vybavení - Microsoft 2 700 2 800,00 2 747,87 101,77 98,146151 116 6111 6171 Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu 1 200 1 200,00 1 176,09 98,01 98,016234 116 6111 6171 Programové vybavení - etapy nového GIS 1 800 100,00 0,00 0,00 0,006028 116 6119 6171 Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM 800 1 200,00 1 180,20 147,53 98,356029 116 6119 6171 Ostatní nákupy DNM - Ortofotomapa 550 550,00 539,66 98,12 98,126235 116 6122 5273 Stroje, přístroje a zařízení - záznamové zařízení pro kriz.řízen 400 348,90 348,62 87,16 99,926254 116 6125 5273 Výpočetní technika - krizové řízení 0 116,60 116,53 x 99,946030 116 6125 6171 Výpočetní technika - včetně upgrade HW 1 400 368,50 347,01 24,79 94,17

116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií 12 650 11 264,00 10 528,98 83,23 93,476100 122 6119 2143 Ostatní nákupy DNM - revitalizace koněspřežní dráhy v ČB 0 32,20 32,13 x 99,786101 122 6119 2143 Ostatní nákupy DNM - Město a voda 0 1 117,00 404,60 x 36,226179 122 6119 2144 Ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka 0 171,40 170,96 x 99,746207 122 6119 2144 Ostatní nákupy DNM - vyhledávací studie Plovárna v ČB 0 229,10 201,59 x 87,996256 122 6119 2212 Ostatní nákupy DNM - Stavební úpravy Lannovy třídy - III. Eta 0 3 279,30 3 242,75 x 98,896211 122 6119 2219 Ostatní nákupy DNM - Analýza nákladů a přínosů 0 95,70 0,00 x 0,006082 122 6119 2299 Ostatní nákupy DNM - studie Strakonická ul. - M. Horákové 200 0,00 0,00 0,00 x6195 122 6119 3636 Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery 4 000 2 221,30 1 008,90 25,22 45,426260 122 6119 3722 Ostatní nákupy DNM - III. sběrný dvůr 0 59,50 59,50 x 100,006217 122 6119 3729 Ostatní nákupy DNM - studie proveditelnosti - nakládání s odp 833 1 547,00 1 190,00 142,86 76,926259 122 6119 4319 Ostatní nákupy DNM - Portál sociálních služeb 0 119,00 119,00 x 100,006257 122 6119 4357 Ostatní nákupy DNM - CSS Staroměstská 0 2 000,00 1 622,08 x 81,106255 122 6313 2143 Investiční transfery nefin.podnik.subjektům - práv.osobám 0 270,91 0,00 x 0,006247 122 6322 2251 Investiční transfery občanským sdružením 0 191,00 169,81 x 88,916286 122 6322 3429 Inv.transf.občanským sdružením - zájmová činnost a rekreace 0 300,00 300,00 x 100,006180 122 6352 3636 Investiční transfery vysokým školám - podnikatelský inkubátor 2 000 3 590,10 3 579,32 178,97 99,706236 122 6901 2143 Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2007 2 000 0,00 0,00 0,00 x

122 celkem Odbor rozvoje a cestovního ruchu 9 033 15 223,51 12 100,64 133,96 79,496237 191 6122 3412 Stroje, přístroje a zařízení - stroj na úpravu ledových ploch 4 500 6 010,00 6 009,50 133,54 99,99

191 celkem Odbor sportovní zařízení 4 500 6 010,00 6 009,50 133,54 99,996034 201 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 450 450,00 450,00 100,00 100,00

201 celkem MŠ Papírenská 450 450,00 450,00 100,00 100,006116 203 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 100 100,00 100,00 100,00 100,00

203 celkem MŠ Větrná 100 100,00 100,00 100,00 100,006084 205 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 510 253,00 253,00 49,61 100,00

205 celkem MŠ Jizerská 510 253,00 253,00 49,61 100,006117 206 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 450 450,00 450,00 100,00 100,00

206 celkem MŠ Dlouhá 450 450,00 450,00 100,00 100,006085 207 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 130 130,00 130,00 100,00 100,00

207 celkem MŠ V. Špály 130 130,00 130,00 100,00 100,006154 209 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 250 250,00 250,00 100,00 100,00

209 celkem MŠ Zeyerova 250 250,00 250,00 100,00 100,006087 212 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 380 380,00 380,00 100,00 100,00

212 celkem MŠ U Pramene - Pohůrka 380 380,00 380,00 100,00 100,006088 213 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 200 539,15 539,15 269,58 100,00

213 celkem ZŠ Grünwaldova 200 539,15 539,15 269,58 100,00

26 Kapitálové výdaje

Page 27: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor kapitálových výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

6047 214 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 1 680 2 096,50 2 096,50 124,79 100,00214 celkem ZŠ Bezdrevská - Vltava 1 680 2 096,50 2 096,50 124,79 100,00

6118 215 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 642 707,00 707,00 110,12 100,00215 celkem ZŠ Máj I 642 707,00 707,00 110,12 100,00

6283 216 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 0 112,00 112,00 x 100,00216 celkem ZŠ Máj II 0 112,00 112,00 x 100,00

6089 217 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 1 560 2 259,15 2 259,15 144,82 100,00217 celkem ZŠ Kubatova 1 560 2 259,15 2 259,15 144,82 100,00

6050 219 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 4 500 4 911,30 4 911,30 109,14 100,00219 celkem ZŠ Matice školské 4 500 4 911,30 4 911,30 109,14 100,00

6090 220 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 270 335,90 335,90 124,41 100,00220 celkem ZŠ L. Kuby - Rožnov 270 335,90 335,90 124,41 100,00

6035 221 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 300 366,00 366,00 122,00 100,00221 celkem ZŠ O. Nedbala 300 366,00 366,00 122,00 100,00

6155 223 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 400 400,00 400,00 100,00 100,00223 celkem ZŠ J. Š. Baara 400 400,00 400,00 100,00 100,00

6119 224 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 1 450 1 450,00 1 450,00 100,00 100,00224 celkem ZŠ a MŠ Nerudova 1 450 1 450,00 1 450,00 100,00 100,00

6091 225 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 1 310 1 310,00 1 310,00 100,00 100,00225 celkem ZŠ Dukelská 1 310 1 310,00 1 310,00 100,00 100,00

6092 227 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 2 090 1 241,00 1 241,00 59,38 100,00227 celkem ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné 2 090 1 241,00 1 241,00 59,38 100,00

6120 229 6351 3141 Investiční transfery zřízeným PO 500 739,84 739,84 147,97 100,00229 celkem ŠJ U Tří lvů 500 739,84 739,84 147,97 100,00

6121 230 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 3 310 6 652,00 6 652,00 200,97 100,00230 celkem MŠ Vrchlického 3 310 6 652,00 6 652,00 200,97 100,00

6094 231 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 333 434,00 434,00 130,33 100,00231 celkem MŠ K. Štěcha 333 434,00 434,00 130,33 100,00

6238 232 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 935 1 061,00 1 061,00 113,48 100,00232 celkem MŠ Čéčova 935 1 061,00 1 061,00 113,48 100,00

6239 233 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 150 150,00 150,00 100,00 100,00233 celkem MŠ Neplachova 150 150,00 150,00 100,00 100,00

6096 235 6351 3111 Investiční transfery zřízeným PO 160 160,00 160,00 100,00 100,00235 celkem MŠ E. Pittera 160 160,00 160,00 100,00 100,00

6122 236 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 100 100,00 100,00 100,00 100,00236 celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 100 100,00 100,00 100,00 100,00

6036 237 6351 3113 Investiční transfery zřízeným PO 15 140 15 890,00 15 890,00 104,95 100,00237 celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé 15 140 15 890,00 15 890,00 104,95 100,00

6163 238 6351 3141 Investiční transfery zřízeným PO 1 100 1 100,00 1 100,00 100,00 100,00238 celkem ŠJ Rudolfovská 1 100 1 100,00 1 100,00 100,00 100,00

6253 261 6351 3539 Investiční transfery zřízeným PO 0 1 996,00 1 996,00 x 100,00261 celkem Jeslová a azylová zařízení 0 1 996,00 1 996,00 x 100,00

6037 264 6351 4357 Investiční transfery zřízeným PO 1 090 1 090,00 1 090,00 100,00 100,00264 celkem Domov pro seniory Hvízdal 1 090 1 090,00 1 090,00 100,00 100,00

6164 265 6351 4357 Investiční transfery zřízeným PO 2 240 2 240,00 2 240,00 100,00 100,00265 celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská 2 240 2 240,00 2 240,00 100,00 100,00

6038 403 6313 2221 Investiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob. - MHD 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00403 celkem Dopravní podnik města, a.s. 1 000 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00

6156 404 6313 2251 Investiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 3 250 3 250,00 3 250,00 100,00 100,00404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s. 3 250 3 250,00 3 250,00 100,00 100,00

6261 410 6121 3421 Budovy, haly a stavby - Okružní 1a - hřiště 0 250,00 0,00 x 0,006103 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu 1 000 5 608,00 5 348,43 534,84 95,376114 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - Kanovnická 2 2 000 2 000,00 749,48 37,47 37,476196 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - U Černé věže 14 0 948,00 687,90 x 72,566198 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - Dlouhá 20 1 500 1 500,00 1 162,28 77,49 77,496240 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - Radniční 3 650 2 000,00 256,00 39,38 12,806241 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - Domovinka - Tylova 1 000 1 000,00 0,00 0,00 0,00

27 Kapitálové výdaje

Page 28: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

% p

lněn

í UR

Rozbor kapitálových výdajů

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

fVěcný obsah

% p

lněn

í SR

6242 410 6121 3613 Budovy, haly a stavby - nám. Př. Otakara II. 38 (Dům umění) 750 750,00 0,00 0,00 0,006248 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - Lidická 5,7 0 2 250,00 0,00 x 0,006249 410 6121 3612 Budovy, haly a stavby - Lannova 63 0 1 800,00 789,18 x 43,84

410 celkem Správa domů, s.r.o 6 900,0 18 106,00 8 993,27 130,34 49,67573 341 851 980,82 633 901,05 110,56 74,40K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m

28 Kapitálové výdaje

Page 29: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet

2008

Skutečnost za rok 2008

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč8000 102 8115 Změna stavu krátkodob.prostř.na bk.účtech - předpl.nájemné 100 100,00

8001 102 8115Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB (FRB) 97 527 17 747,00 -5 696,53 x x

8016 102 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FV 39 632 237 358,718023 102 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM 0 100,00

8026 102 8123Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - KB a.s. - Úpravna vody ČB 0 115 000,00 115 000,00 x 100,00

8005 102 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - HVB - ZS -11 333 -11 333,00 -11 333,33 100,00 100,00

8006 102 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. 46 b.j. -400 -400,00 -208,83 52,21 52,21

8007 102 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Fr.Ondříčka -190 -250,00 -233,24 122,76 93,30

8009 102 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská -4 300 -4 240,00 -3 358,23 78,10 79,20

8010 102 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB -4 320 -4 320,00 -4 320,00 100,00 100,00

8011 102 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP -2 004 -2 004,00 -2 004,00 100,00 100,00

8018 102 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ŽB -146 b.j., 54 b.j. a DM -14 973 -14 973,00 -14 972,73 100,00 100,00

8019 102 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MF ČR - ČOV -24 000 -24 000,00 -24 000,00 100,00 100,00

8025 102 8124Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ŽB - vozový park MHD -5 292 -5 292,00 -5 292,31 100,01 100,01

8014 102 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 0,00 2 669 404,00 x x8015 102 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0,00 -2 673 096,96 x x

70 447 303 493,71 39 887,84 56,62 13,14F i n a n c o v á n í c e l k e m

% p

lněn

í UR

Rozbor financování

Akc

e/úč

el

Odp

ověd

né m

ísto

Pol

ožka

Par

agra

f

Věcný obsah

% p

lněn

í SR

29 Financování

Page 30: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

PŘÍJMYPodíl na

celkových příjmech

tis.Kč %

* Daňové příjmy daňové 101-103,106-110,113,117 1 265 082,18 56,76* Přijaté transfery transfery 102, 105 566 557,75 25,42* Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM nedaňové 102, 106, 195 16 125,73 0,72

1014Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče nedaňové 108 9,05 0,0004

10 Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství x x 9,05 0,0004

1 Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství x 9,05 0,00042141 Vnitřní obchod nedaňové 122 892,10 0,042143 Cestovní ruch nedaňové 122 11,50 0,00052144 Ostatní služby nedaňové 122 980,03 0,04

2169Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách nedaňové 113 100,82 0,005

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x x 1 984,45 0,092212 Silnice nedaňové 115 7 671,36 0,342219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací nedaňové 115 18 696,19 0,842221 Provoz veřejné silniční dopravy nedaňové 108 3 000,00 0,132299 Ostatní záležitosti v dopravě nedaňové 103 196,50 0,01

22 Doprava x x 29 564,05 1,33

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x x 31 548,50 1,42

3119Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání nedaňové 105 48,94 0,002

31 a 32 Vzdělávání a školské služby x x 48,94 0,0023319 Ostatní záležitosti kultury nedaňové 104 442,00 0,023322 Zachování a obnova kulturních památek nedaňové 121 452,00 0,023349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků nedaňové 119 211,00 0,01

3399Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků nedaňové 104 191,49 0,01

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x x 1 296,49 0,063412 Sportovní zařízení v majetku obce nedaňové 115, 191 34 760,80 1,563421 Využití volného času dětí a mládeže kapitálové 115 974,56 0,043429 Ostatní zájmová činnost a rekreace nedaňové 108 1 500,00 0,07

34 Tělovýchova a zájmová činnost x x 37 235,36 1,673599 Ostatní činnost ve zdravotnictví nedaňové 106 9,43 0,0004

35 Zdravotnictví x x 9,43 0,00043612 Bytové hospodářství nedaňové 114 224,20 0,013612 Bytové hospodářství kapitálové 112 209,14 0,013613 Nebytové hospodářství nedaňové 114, 115 1 346,64 0,063613 Nebytové hospodářství kapitálové 115 6 072,84 0,273631 Veřejné osvětlení nedaňové 115 762,32 0,033632 Pohřebnictví nedaňové 109 5,72 0,00033635 Územní plánování nedaňové 111, 112 46,46 0,0023639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené nedaňové 102,105,112-115, 122 170 091,22 7,633639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené kapitálové 114,115 24 935,80 1,12

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x x 203 694,34 9,143722 Sběr a svoz komunálních odpadů nedaňové 115 5 242,54 0,243745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nedaňové 115 2 845,22 0,133769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí nedaňové 101 333,27 0,013792 Ekologická výchova a osvěta nedaňové 101 130,00 0,006

37 Ochrana životního prostředí x x 8 551,03 0,38

3 Služby pro obyvatelstvo x x 250 835,59 11,254339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství nedaňové 106 138,96 0,014374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny nedaňové 106 245,48 0,01

4399Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nedaňové 106 57,39 0,003

43Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x x 441,83 0,02

ODPOVĚDNÉ MÍSTO§,

podsk., skupina

N Á Z E V DRUH PŘÍJMU

30 Skutečné příjmy dle paragrafů

Page 31: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ

PŘÍJMYPodíl na

celkových příjmech

tis.Kč %

ODPOVĚDNÉ MÍSTO§,

podsk., skupina

N Á Z E V DRUH PŘÍJMU

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x x 441,83 0,025311 Bezpečnost a veřejný pořádek nedaňové 100 2 717,50 0,125311 Bezpečnost a veřejný pořádek kapitálové 100 214,90 0,015399 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku nedaňové 110 6 790,38 0,30

53 Bezpečnost a veřejný pořádek x x 9 722,78 0,44

5 Bezpečnost státu a právní ochrana x x 9 722,78 0,446171 Činnost místní správy nedaňové 101-103,108-121,195 6 913,77 0,316171 Činnost místní správy kapitálové 108 572,40 0,03

61Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x x 7 486,17 0,34

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací nedaňové 102 55 109,65 2,4763 Finanční operace x x 55 109,65 2,47

6402 Finanční vypořádání minulých let nedaňové 102 17 326,53 0,786409 Ostatní činnosti jinde nezařazené nedaňové 102, 105 8 569,39 0,38

64 Ostatní činnosti x x 25 895,92 1,166 Všeobecná veřejná správa a služby x x 88 491,74 3,97

x x 2 228 815,15 100,00P Ř Í J M Y C E L K E M

Daňové příjmy*

55,82%

Všeobecná veřejná správa a služby

skupina 63,11%

Bezpečnost státu a právní ochrana

skupina 50,44%

Sociální věci a politika zaměstnanosti

skupina 40,03%

Přijaté transfery*

26,30%

Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství

skupina 10,0001%

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

skupina 21,44%

Splátky půjček*

0,86%

Služby pro obyvatelstvoskupina 312,00%

31 Skutečné příjmy dle paragrafů

Page 32: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE CELKEM

Podíl na celkových výdajích

tis. Kč tis.Kč tis. Kč %

1014Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 101, 108 1 033,52 0,00 1 033,52 0,05

1036 Správa v lesním hospodářství 101 3 002,81 0,00 3 002,81 0,131037 Celospolečenské funkce lesů 101 296,64 36,52 333,16 0,01

10 Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství x 4 332,97 36,52 4 369,49 0,19

1Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství x 4 332,97 36,52 4 369,49 0,19

2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 122 475,11 0,00 475,11 0,02

2119Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 115 71,40 0,00 71,40 0,003

2141 Vnitřní obchod 119, 122 1 426,17 0,00 1 426,17 0,062142 Ubytování a stravování 119 153,89 0,00 153,89 0,012143 Cestovní ruch 104,112,119,122 12 312,05 498,61 12 810,66 0,562144 Ostatní služby 119, 122 589,57 372,55 962,12 0,04

2169Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 113 156,30 0,00 156,30 0,01

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x 15 184,49 871,16 16 055,65 0,71

2212 Silnice102, 111-112, 115, 119,122 48 283,59 213 864,42 262 148,01 11,55

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 112, 115 46 238,57 20 071,96 66 310,53 2,922221 Provoz veřejné silniční dopravy 102,111,115,403 199 186,68 1 294,88 200 481,56 8,842223 Bezpečnost silničního provozu 103 156,50 0,00 156,50 0,0072242 Provoz veřejné železniční dopravy 111 690,67 0,00 690,67 0,032251 Letiště 122, 404 19 686,75 3 419,81 23 106,56 1,022271 Ostatní dráhy 102, 112 185,14 3 834,19 4 019,33 0,18

22 Doprava x 314 427,90 242 485,26 556 913,16 24,552310 Pitná voda 112, 115 1 942,16 149 139,01 151 081,17 6,66

2321Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 112, 115 4 292,71 32 538,60 36 831,31 1,62

2333 Úpravy drobných vodních toků 115 331,35 0,00 331,35 0,012341 Vodní díla v zemědělské krajině 112 361,50 0,00 361,50 0,022369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 101 33,72 0,00 33,72 0,001

23 Vodní hospodářství x 6 961,44 181 677,61 188 639,05 8,31

2 Průmyslová a ostatní odvětví hospod. x 336 573,83 425 034,03 761 607,86 33,573111 Předškolní zařízení 105, PO 40 860,44 10 470,00 51 330,44 2,263113 Základní školy 105, 112, PO 76 118,94 33 690,14 109 809,08 4,84

3119Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 105 11,20 0,00 11,20 0,0005

3122 Střední odborné školy 112 0,00 45,11 45,11 0,002

3141Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 105, PO 2 704,75 1 839,84 4 544,59 0,20

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 105 200,00 0,00 200,00 0,01

31 a 32 Vzdělávání x 119 895,33 46 045,09 165 940,42 7,313311 Divadelní činnost 104, 112, JD 84 957,55 188,16 85 145,71 3,75

3313Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 104, 115 1 734,57 0,00 1 734,57 0,08

3319 Ostatní záležitosti kultury 104, 121, JD 2 459,24 0,00 2 459,24 0,11

3322 Zachování a obnova kulturních památek108, 112, 115,

119, 121 9 326,07 423,64 9 749,71 0,43

3326Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 104, 115 71,54 295,01 366,55 0,02

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 104, 119 1 569,58 0,00 1 569,58 0,073392 Zájmová činnost v kultuře 104 5 897,02 0,00 5 897,02 0,26

3399Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 104, 109 518,36 0,00 518,36 0,02

§, podsk., skupina

NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO

32 Skutečné výdaje dle paragrafů

Page 33: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE CELKEM

Podíl na celkových výdajích

tis. Kč tis.Kč tis. Kč %

§, podsk., skupina

NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x 106 533,93 906,81 107 440,74 4,74

3412 Sportovní zařízení v majetku obce102, 112, 115,

191 40 556,31 50 591,49 91 147,80 4,023419 Ostatní tělovýchovná činnost 105, 119 10 415,44 184,71 10 600,15 0,473421 Využití volného času dětí a mládeže 105, 115 1 226,78 2 607,90 3 834,68 0,173429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 108, 112, 122 2 633,30 1 507,05 4 140,35 0,18

34 Tělovýchova a zájmová činnost x 54 831,83 54 891,15 109 722,98 4,84

3539Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Jeslová a azyl.zařízení 10 467,00 1 996,00 12 463,00 0,55

3541Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 106 661,64 0,00 661,64 0,03

3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 194 274,78 0,00 274,78 0,01

35 Zdravotnictví x 11 403,42 1 996,00 13 399,42 0,593611 Podpora individuální bytové výstavby 102 0,00 6 601,47 6 601,47 0,293612 Bytové hospodářství 102, 112, SD 5 117,48 13 390,96 18 508,44 0,823613 Nebytové hospodářství 115 2 451,93 0,00 2 451,93 0,113631 Veřejné osvětlení 112, 115 23 019,75 16 944,97 39 964,72 1,763632 Pohřebnictví PÚ 2 400,00 0,00 2 400,00 0,113635 Územní plánování 111, 112 1 482,62 5 760,61 7 243,23 0,323636 Územní rozvoj 108, 111, 122 6 479,83 4 588,22 11 068,05 0,49

3639Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

105, 112, 114, 115, 119, 122 11 117,29 28 731,25 39 848,54 1,76

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x 52 068,90 76 017,48 128 086,38 5,653722 Sběr a svoz komunálních odpadů 104, 115, 122 90 890,63 113,48 91 004,11 4,013729 Ostatní nakládání s odpady 115, 122 1 784,78 1 190,00 2 974,78 0,133741 Ochrana druhů a stanovišť 101 20,00 0,00 20,00 0,0013742 Chráněné části přírody 101 478,84 0,00 478,84 0,02

3743Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. 115 0,00 3 090,12 3 090,12 0,14

3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 112 0,00 899,48 899,48 0,043745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 112, 115 37 197,04 0,00 37 197,04 1,643749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 101 665,02 0,00 665,02 0,033792 Ekologická výchova a osvěta 101 1 673,40 0,00 1 673,40 0,07

37 Ochrana životního prostředí x 132 709,71 5 293,08 138 002,79 6,08

3 Služby pro obyvatelstvo x 477 443,12 185 149,61 662 592,73 29,214171 Příspěvek na živobytí 106 9 845,15 0,00 9 845,15 0,434172 Doplatek na bydlení 106 2 281,11 0,00 2 281,11 0,104173 Mimořádná okamžitá pomoc 106 1 141,84 0,00 1 141,84 0,05

4177Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením 106 46,60 0,00 46,60 0,002

4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou 106 129,60 0,00 129,60 0,014182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 106 4 249,87 0,00 4 249,87 0,19

4183Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 106 1 434,50 0,00 1 434,50 0,06

4184Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 106 6 112,07 0,00 6 112,07 0,27

4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 106 31 415,95 0,00 31 415,95 1,384186 Příspěvek na individuální dopravu 106 642,48 0,00 642,48 0,034195 Příspěvek na péči 106 298 334,50 0,00 298 334,50 13,15

41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení x 355 633,67 0,00 355 633,67 15,68

4319Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 122 0,00 119,00 119,00 0,005

4322 Ústavy péče pro mládež 106 44,58 0,00 44,58 0,002

4339Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 106 5,88 0,00 5,88 0,0003

33 Skutečné výdaje dle paragrafů

Page 34: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE CELKEM

Podíl na celkových výdajích

tis. Kč tis.Kč tis. Kč %

§, podsk., skupina

NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO

4341Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 106 3 706,24 0,00 3 706,24 0,16

4344 Sociální rehabilitace CSS Staroměstská 140,05 0,00 140,05 0,01

4349Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 106 1 300,45 0,00 1 300,45 0,06

4357 Domovy

112, Hvízdal, Staroměstská,

Máj 37 450,00 5 044,72 42 494,72 1,87

4358Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 106 5,01 0,00 5,01 0,0002

4374Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 106 472,12 0,00 472,12 0,02

4379Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 106 4 438,69 0,00 4 438,69 0,20

4399Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 106 34,88 0,00 34,88 0,002

43

Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x 47 597,90 5 163,72 52 761,62 2,33

4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x 403 231,57 5 163,72 408 395,29 18,005212 Ochrana obyvatelstva 115, 119 268,64 0,00 268,64 0,015273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 116, 119 89,82 465,15 554,97 0,02

52 Civilní připravenost na krizové stavy x 358,46 465,15 823,61 0,045311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 50 567,19 3 464,62 54 031,81 2,38

5399Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 110 26,50 0,00 26,50 0,001

53 Bezpečnost a veřejný pořádek x 50 593,69 3 464,62 54 058,31 2,385511 Požární ochrana - profesionální část 119 2 400,00 0,00 2 400,00 0,115512 Požární ochrana - dobrovolná část 108, 119 140,84 0,00 140,84 0,01

55Požární ochrana a integrovaný záchranný systém x 2 540,84 0,00 2 540,84 0,11

5 Bezpečnost státu a právní ochrana x 53 492,99 3 929,77 57 422,76 2,536112 Zastupitelstva obcí 120 5 225,78 0,00 5 225,78 0,23

6115Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 108, 120 4 571,40 0,00 4 571,40 0,20

6171 Činnost místní správy102,104,108 -120, 122-195 270 944,31 14 587,40 285 531,71 12,59

61Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x 280 741,49 14 587,40 295 328,89 13,02

6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 102 1 656,52 0,00 1 656,52 0,076320 Pojištění funkčně nespecifikované 115 4 297,38 0,00 4 297,38 0,19

63 Finanční operace x 5 953,90 0,00 5 953,90 0,266402 Finanční vypořádání minulých let 102 7 437,79 0,00 100 000,00 4,41

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené102, 114 -115,

119, 120 65 594,28 0,00 65 594,28 2,89

64 Ostatní činnosti x 73 032,07 0,00 73 032,07 3,22

6 Všeobecná veřejná správa a služby x 359 727,46 14 587,40 374 314,86 16,50

x 1 634 801,94 633 901,05 2 268 702,99 100,00Výdaje úhrnem

34 Skutečné výdaje dle paragrafů

Page 35: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE CELKEM

Podíl na celkových výdajích

tis. Kč tis.Kč tis. Kč %

§, podsk., skupina

NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO

Služby pro obyvatelstvoskupina 326,45%

Sociální věci a politika zaměstnanosti

skupina 421,93%

Bezpečnost státu a právní ochrana

skupina 52,08%

Všeobecná veřejná správa a služby

skupina 618,62%

Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství

skupina 10,15%

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

skupina 230,78%

35 Skutečné výdaje dle paragrafů

Page 36: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - PŘÍJMY DLE POLOŽEK

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost za rok 2008

tis.Kč tis.Kč tis.Kč1111-1511 Daňové příjmy 1 244 507 1 305 294,20 1 265 082,18

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 43 178 43 636,79 45 022,112112 Příjmy z prodeje zboží 800 800,00 492,392119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 150 150,00 194,202131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 114 8 784,00 8 193,312132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 155 314 174 480,20 173 396,312133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000 3 000,00 3 024,352141 Příjmy z úroků 12 010 12 010,00 17 364,042142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 40 245 40 305,00 41 181,972143 Realizované kurzové zisky 0 0,00 0,442210 Přijaté sankční platby 10 265 10 265,00 10 463,052222 Ostatní příjmy z FV předchozích let o jiných veřejných rozpočtů 0 4 439,20 6 860,342229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 19 033,69 19 174,542310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 55 55,00 18,802321 Přijaté neinvestiční dary 0 80,00 1 580,002322 Přijaté pojistné náhrady 0 992,40 1 522,472324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 045 6 095,00 10 957,762328 Neidentifikované příjmy 0 0,00 1,102329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 630 7 143,00 8 263,672412 Splátky půjč.prostř.od podnikatelských nefin.subj. - právnických oso 145 145,00 130,662420 Splátky půjč.prostř.od obecně prospěšných společností apod.subj. 5 773 5 773,00 4 383,632460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 14 735 14 735,00 11 611,44

Nedaňové příjmy 299 459 351 922,28 363 836,583111 Příjmy z prodeje pozemků 11 500 11 500,00 21 049,873112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000 6 000,00 10 167,913113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 135 650,00 1 146,303121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 974,56 974,56

Kapitálové příjmy 26 635 19 124,56 33 338,644111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 7 574 15 306,58 12 550,18

4112Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 98 082 98 159,00 98 159,00

4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 5 828,00 5 802,154116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 282 205 375 033,53 372 325,534121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 500 7 603,02 7 603,024122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 11 855,57 11 742,324131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 0 10 258,00 10 258,004213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 2 497,00 2 489,084216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 45 770,38 45 040,704222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 736,39 587,77

Přijaté transfery 392 361 573 047,47 566 557,75

1 962 962 2 249 388,51 2 228 815,15

položka NÁZEV

P Ř Í J M Y

Příjmy úhrnem

SKLADBA PŘÍJMŮPřijaté transfery25,42%

Kapitálové příjmy1,50%

Nedaňové příjmy16,32%

Daňové příjmy56,76%

36 Příjmy dle položek

Page 37: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost za rok 2008

tis.Kč tis.Kč tis.Kč5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 177 253 180 904,05 174 009,135019 Ostatní platy 150 150,00 97,515021 Ostatní osobní výdaje 2 250 3 910,75 3 772,955023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 023 7 023,00 5 225,785024 Odstupné 0 293,00 268,87

5031Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 47 346 48 383,41 46 879,90

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 392 16 874,99 16 463,665038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 765 781,75 729,435039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 50,00 34,16

50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 251 229 258 370,95 247 481,39

5131 Potraviny 15 1,90 0,375132 Ochranné pomůcky 130 170,00 127,625133 Léky a zdravotnický materiál 22 246,50 226,735134 Prádlo, oděv a obuv 1 313 1 255,80 1 159,195136 Knihy, učební pomůcky a tisk 459 581,00 516,355137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 440 8 190,65 7 773,395138 Nákup zboží 500 100,00 100,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 420 6 735,92 6 249,795141 Úroky vlastní 9 749 10 549,00 10 526,245142 Realizované kurzové ztráty 1 1,00 0,635149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 50 760,00 754,655151 Studená voda 6 340 6 291,70 5 739,265152 Teplo 11 937 11 491,40 10 882,495153 Plyn 444 444,00 287,545154 Elektrická energie 25 553 27 227,50 26 252,155156 Pohonné hmoty a maziva 2 365 1 974,00 1 852,395157 Teplá voda 61 46,00 7,895161 Služby pošt 8 006 7 501,33 7 449,465162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 651 4 397,80 4 243,205163 Služby peněžních ústavů 5 667 5 972,50 5 714,135164 Nájemné 3 425 7 169,60 6 661,125166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 905 17 486,00 14 896,005167 Služby školení a vzdělávání 1 735 1 611,46 1 248,375168 Služby zpracování dat 0 1 720,20 1 720,155169 Nákup ostatních služeb 229 395 257 950,08 241 327,545171 Opravy a udržování 73 726 81 487,39 75 226,475172 Programové vybavení 330 526,40 515,265173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 210 984,00 861,135175 Pohoštění 1 040 1 313,84 1 279,325176 Účastnické poplatky na konference 55 55,00 36,655178 Nájemné za nájem s právem koupě 5 550 6 675,50 6 628,655179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 72 77,00 17,215192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 210 583,00 392,685193 Výdaje na dopravní obslužnost 199 234 199 534,00 199 524,675194 Věcné dary 1 096 2 076,80 1 925,91

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 614 106 673 188,27 642 124,60

5212Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 1 020 2 385,70 2 326,84

5213Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 19 936 22 241,20 22 175,23

položka, podseskup. NÁZEV

V Ý D A J E

37 Výdaje dle položek

Page 38: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost za rok 2008

tis.Kč tis.Kč tis.Kč

položka, podseskup. NÁZEV

V Ý D A J E

5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 4 000 1 570,00 0,005221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 1 902,38 1 901,525222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 403 17 224,87 16 978,105223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 6 328,18 6 328,185225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 500,00 350,005229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 965 2 606,10 2 557,28

52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 26 324 54 758,43 52 617,15

5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 0 2 400,00 2 400,005331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 247 525 254 695,78 254 695,785332 Neinvestiční transfery vysokým školám 0 436,90 435,975339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 41 1 445,02 1 435,025361 Nákup kolků 135 138,30 84,525362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 397 60 181,86 59 124,895363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 41,00 21,00

5364Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0 80,00 80,00

5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 40 40,00 30,315366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 7 357,79 7 357,79

53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 249 138 326 816,65 325 665,28

5410 Sociální dávky 282 205 363 727,00 355 633,675492 Dary obyvatelstvu 50 80,00 80,005493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 710,89 710,895494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 100 100,00 100,005499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 450 2 451,47 2 376,23

54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 284 805 367 069,36 358 900,79

5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 650 736,00 666,00

56 Neinvestiční půjčené prostředky 650 736,00 666,00

5901 Nespecifikované rezervy 33 646 19 719,34 0,005909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 170 242,40 7 346,73

59 Ostatní neinvestiční výdaje 33 816 19 961,74 7 346,73

x Běžné výdaje 1 460 068 1 700 901,40 1 634 801,94

6111 Programové vybavení 10 205 9 501,65 8 808,726119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 15 143 22 844,17 15 939,786121 Budovy, haly a stavby 382 675 605 301,74 455 540,806122 Stroje, přístroje a zařízení 59 558 82 188,20 77 448,366123 Dopravní prostředky 2 000 3 714,30 3 712,426125 Výpočetní technika 1 660 628,45 606,896127 Umělecká díla a předměty 0 230,00 0,006130 Pozemky 15 000 15 000,00 7 404,93

61 Investiční nákupy a související výdaje 486 241 739 408,51 569 461,90

6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 676,00 654,52

6313Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 4 250 4 520,91 4 250,00

6341 Investiční transfery obcím 0 2 000,00 0,006351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 41 730 49 353,84 49 353,846352 Investiční transfery vysokým školám 2 000 3 590,10 3 579,32

38 Výdaje dle položek

Page 39: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - VÝDAJE DLE POLOŽEK

Schválený rozpočet

2008

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost za rok 2008

tis.Kč tis.Kč tis.Kč

položka, podseskup. NÁZEV

V Ý D A J E

63 Investiční transfery 47 980 60 140,85 57 837,68

6413Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 2 920 2 920,00 0,00

6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek 800 1 020,00 1 020,006460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 7 800 7 800,00 5 581,47

64 Investiční půjčené prostředky 11 520 11 740,00 6 601,47

6901 Rezervy kapitálových výdajů 27 600 40 691,46 0,00

69 Ostatní kapitálové výdaje 27 600 40 691,46 0,00

x Kapitálové výdaje 573 341 851 980,82 633 901,05

2 033 409 2 552 882,22 2 268 702,99Výdaje úhrnem

SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož

subjektu19,92%

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

21,95%

Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům

3,22%

Ostatní neinvestiční výdaje0,45% Výdaje na platy, ostatní

platby za provedenou práci a pojistné15,14%

Neinvestiční půjčené prostředky

0,04%

Neinvestiční nákupy a související výdaje

39,28%

SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

Investiční půjčené prostředky 1,04%

Investiční transfery9,12%

Investiční nákupy a související výdaje

89,83%

39 Výdaje dle položek

Page 40: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK

Schválený rozpočet 2008

Upravený rozpočet 2008

Skutečnost za rok 2008

tis.Kč tis.Kč tis.Kč8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 137 259 255 305,71 -5 696,538117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 0,00 2 669 404,008118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0,00 -2 673 096,968123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 115 000,00 115 000,008124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -66 812 -66 812,00 -65 722,67

70 447 303 493,71 39 887,84

položka NÁZEV

FINANCOVÁNÍ

Financování úhrnem

SKLADBA FINANCOVÁNÍ

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních

účtech 0,10%

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

48,28%

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

48,35%

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

1,19%

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

2,08%

40 Financování dle položek

Page 41: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 1996 - 2008

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Daňové příjmy 621 024,8 637 512,0 718 267,1 869 830,5 1 032 207,8 889 411,5 791 653,1 926 681,8 994 986,5 1 096 103,1 1 089 274,1 1 164 135,3 1 265 082,2Nedaňové příjmy 150 321,5 167 254,0 245 675,1 192 574,2 191 040,2 177 337,2 338 540,5 280 691,3 306 083,2 294 700,3 330 152,7 343 411,1 363 836,6Přijaté transfery (neinvestiční) 87 156,0 113 385,0 153 130,5 153 437,0 136 342,5 395 469,0 508 664,6 643 994,3 585 768,8 239 674,1 274 072,0 442 595,6 508 182,2Zapojení ost.zdrojů na neinv.(FRR, SP, SF) 4 863,0 * * * * * * * * * * * *Běžné příjmy 863 365,3 918 151,0 1 117 072,7 1 215 841,7 1 359 590,5 1 462 217,7 1 638 858,2 1 851 367,4 1 886 838,5 1 630 477,5 1 693 498,8 1 950 142,0 2 137 101,0Úvěry 23 000,0 * * * * * * * * * * * *Kapitálové příjmy 106 610,0 122 342,0 189 869,7 872 736,1 560 841,3 134 026,3 91 737,5 65 411,0 121 038,7 88 241,6 89 771,7 53 459,3 33 338,6Přijaté transfery (investiční) 198 857,0 14 202,0 18 839,6 68 162,2 120 578,5 65 989,8 87 903,1 162 879,7 141 963,7 49 746,5 68 894,1 36 661,4 58 375,6Zapojení ost.zdrojů na inv.(FRR, SP, SF) 203 712,0 * * * * * * * * * * * *Kapitálové příjmy 532 179,0 136 544,0 208 709,3 940 898,3 681 419,8 200 016,1 179 640,6 228 290,7 263 002,4 137 988,1 158 665,8 90 120,7 91 714,2Příjmy celkem 1 395 544,3 1 054 695,0 1 325 782,0 2 156 740,0 2 041 010,3 1 662 233,8 1 818 498,8 2 079 658,1 2 149 840,9 1 768 465,6 1 852 164,6 2 040 262,7 2 228 815,2Financování * 158 543,0 53 488,0 -439 303,0 -133 250,6 354 021,8 161 158,0 121 427,8 -99 693,8 -80 735,9 -49 396,6 -57 319,4 39 887,8Úhrn zdrojů 1 395 544,3 x x x x x x x x x x x x

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Běžné výdaje 674 700,0 646 715,0 748 605,1 1 006 118,5 1 196 572,2 1 345 232,5 1 447 173,4 1 546 634,6 1 526 987,2 1 226 774,0 1 326 914,0 1 524 697,7 1 634 801,9Kapitálové výdaje 562 511,0 566 523,0 630 664,9 711 318,5 711 187,4 671 023,1 532 483,4 654 451,3 523 159,9 460 956,7 475 854,0 458 245,6 633 901,1

Výdaje celkem 1 237 211,0 1 213 238,0 1 379 270,0 1 717 437,0 1 907 759,6 2 016 255,6 1 979 656,8 2 201 085,9 2 050 147,1 1 687 730,7 1 802 768,0 1 982 943,3 2 268 703,0podíl investic na celkových výdajích (%) 45,47% 46,70% 45,72% 41,42% 37,28% 33,28% 26,90% 29,73% 25,52% 27,31% 26,40% 23,11% 27,94%saldo příjmů a výdajů 158 333,3 -158 543,0 -53 488,0 439 303,0 133 250,7 -354 021,8 -161 158,0 -121 427,8 99 693,8 80 734,9 49 396,6 57 319,4 -39 887,8Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic)

188 665,3 271 436,0 368 467,6 209 723,2 163 018,3 116 985,2 191 684,8 304 732,8 359 851,3 403 703,5 366 584,8 425 444,3 502 299,0

* = změna rozpočtové skladby od 1.1.1997 (č. j. MF ČR 111/74200/1997)

v tis. Kč

PŘÍJMYs k u t e č n o s t

VÝDAJEs k u t e č n o s t

41 Vývoj příjmů a výdajů

Page 42: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 1996 - 2008

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Běžné příjmy Kapitálové příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje

42 Vývoj příjmů a výdajů

Page 43: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - příjmová část

částka SR UR

v Kč

101 - Odbor ochrany životního prostředí 1 425 000,00 1 425 000,00102 - Finanční odbor 1 204 094 000,00 1 264 881 200,00

38 ZM 29.5. 60 787 200,00 zapojení daně z příjmů práv.osob za obce za rok 2007103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 25 500 000,00 25 500 000,00106 - Odbor sociálních věcí 28 000,00 28 000,00108 - Odbor vnitřních věcí 5 000,00 5 000,00109 - Matriční úřad 10 000 000,00 10 000 000,00110 - Správní odbor 50 000,00 50 000,00113 - Stavební úřad 1 200 000,00 1 200 000,00117 - Obecní živnostenský úřad 2 200 000,00 2 200 000,00121 - Odbor památkové péče 5 000,00 5 000,00

Daňové příjmy 1 244 507 000,00 1 305 294 200,00100 - Městská policie 2 530 000,00 2 530 000,00101 - Odbor ochrany životního prostředí 300 000,00 430 000,00

27 RM 8.4. 20 000,00 zapojení příjmů z reklamy na projekt Na kolo s přilbou50 RM 11.6. 60 000,00 zapojení příjmů z reklamy na projekt Na kolo s přilbou153 RM 15.10. 20 000,00 zapojení příjmů na Evropský týden mobility a Den bez aut172 RM 12.11. 30 000,00 zapojení příjmů z reklamy na projekt Na kolo s přilbou

102 - Finanční odbor 72 423 000,00 96 875 888,9242 RM 21.5. 1 038 000,00 zapojení příjmů (vratka FÚ) na KV OÚPA na přeložku silnice III/1432243 RM 21.5. 1 420 000,00 zapojení příjmů (vratka FÚ) na KV OÚPA na napoj.silniční sítě na D344 RM 21.5. 1 981 200,00 zapojení příjmů (vratka FÚ) na BV OVV na opravu fasády v Kněžské

36/1 ZM 29.5. 10 466 188,92 zapojení FV (finančního vypořádání) 200737 ZM 29.5. 8 567 500,00 zapojení nevyčerpané dotace Jč letiště z r. 2007 na KV IO117 RM 27.8. 720 000,00 zapojení příjmů (TSE Apollo) na BV SVS na opravy a udržování210 RM 10.12. 200 000,00 zapojení příjmů (TSE Gastro) na BV SVS na opravy a udržování223 RM 10.12. 60 000,00 zapojení příjmů z portfolia na BV na ztrátu u portfolia

103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 50 000,00 50 000,00104 - Odbor kultury 160 000,00 633 490,00

20 RM 12.3. 25 000,00 zapojení příjmů z reklamy na nákup ost.služeb a věcné dary31 RM 23.4. 117 000,00 zapojení příjmů z reklamy na nákup ost.služeb - tradiční svátky174 RM 12.11. 31 490,00 zapojení příjmů z radničního bálu na významná výročí175 RM 12.11. 300 000,00 zapojení příjmů z reklamy na Múzy na vodě

105 - Odbor školství a tělovýchovy 40 000,00 40 000,00106 - Odbor sociálních věcí 313 000,00 313 000,00108 - Odbor vnitřních věcí 3 520 000,00 3 520 000,00109 - Matriční úřad 100 000,00 100 000,00110 - Správní odbor 7 500 000,00 7 500 000,00112 - Investiční odbor 140 300 000,00 159 466 200,00

40 ZM 29.5. 19 166 200,00 zapojení příjmů z pronájmu ost.nemovitostí 1. JVS na KV IO113 - Stavební úřad 310 000,00 310 000,00114 - Majetkový odbor 6 630 000,00 6 630 000,00115 - Odbor správy veřejných statků 33 134 000,00 40 777 400,00

15 RM 27.2. 20 000,00 zapojení příjmů na informační kampaň separace KO 34/1 RM 7.5. 19 300,00 zapojení příjmů z pojistného plnění na opravu MŠ K. Štěcha53 RM 11.6. 67 000,00 zapojení příjmů z pojist.plnění na opravy a udržování - ostatní56 RM 11.6. 585 000,00 zapojení příjmů z pojist.plnění na opravy - nezisk.objekty86 RM 16.7. 650 000,00 zapojení příjmů z reklamy od E.ON s.r.o. na nové veřejné osvětlení99 RM 13.8. 1 131 000,00 zapojení příjmů z reklamy od E.ON s.r.o. na nájemné za vytápění FS118 RM 27.8. 130 000,00 zapojení příjmů na informační kampaň separace KO 151 RM 1.10. 2 000 000,00 zapojení příjmů z reklamy od E.ON s.r.o. na parkovací systémy158 RM 15.10. 297 100,00 zapojení příjmů z pojistného na opravy a udržování a rezervu BV FO181 RM 12.11. 670 000,00 zapojení příjmů z pronájmu pozemků na BV189 RM 26.11. 24 000,00 zapojení příjmů z pojist.plnění na opravy a udržování sportovní haly209 RM 10.12. 2 000 000,00 zapojení příjmů ze separace KO na separovaný sběr a sběrné dvory218 RM 10.12. 50 000,00 zapojení příjmů z parkovacích automatů na parkovací systémy

15 000,00 15 000,00

116 - Odbor informačních a komunikačních technologií

v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

1 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 44: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - příjmová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

117 - Obecní živnostenský úřad 440 000,00 440 000,00119 - Kancelář primátora 215 000,00 215 000,00121 - Odbor památkové péče 65 000,00 445 000,00

49 RM 11.6. 300 000,00 zapojení příjmů z reklamy na Den památek a evropského dědictví168 RM 12.11. 80 000,00 zapojení daru na Národní zahájení Dnů evropského dědictví

122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu 1 874 000,00 2 091 300,00104 RM 13.8. 50 000,00 zapojení příspěvku JCCR na propagační tiskoviny129 RM 17.9. 17 300,00 zapojení příjmů na provoz Motocyklového muzea180 RM 12.11. 150 000,00 zapojení příjmů na CBsystem

191 - Odbor sportovní zařízení 28 840 000,00 28 840 000,00195 - Fond zaměstnanců města 700 000,00 700 000,00

Nedaňové příjmy 299 459 000,00 351 922 278,92100 - Městská policie 0,00 164 900,00

22 RM 26.3. 164 900,00zapojení příjmů z prodeje osob.automobilů na pořízení automobilu pro převoz odchycených zvířat108 - Odbor vnitřních věcí 120 000,00 470 100,00

130 RM 17.9. 190 100,00 zapojení příjmů z prodeje automobilu na pořízení nového osob.automobilu199 RM 10.12. 160 000,00 zapojení příjmů z prodeje automobilu na pořízení nového osob.automobilu

114 - Majetkový odbor 26 500 000,00 17 500 000,00

17/9 ZM 6.3. -9 000 000,00snížení příjmů za prodej budovy Jihočeského muzea zapojením prostředků minulých let (platba v r. 2007)115 - Odbor správy veřejných statků 0,00 974 557,00

98 RM 13.8. 1 000 000,00 příspěvek od Nadace ČEZ na "Oranžové hřiště" pro děti211 RM 10.12. -25 443,00 snížení příspěvku od Nadace ČEZ na "Oranžové hřiště"

15 000,00 15 000,00Kapitálové příjmy 26 635 000,00 19 124 557,00

Vlastní příjmy celkem 1 570 601 000,00 1 676 341 035,92102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery z VPS SR 4111 7 574 000,00 15 306 577,65

11 RM 27.2. 3 284 835,00 dotace na agendu státní správy v oblasti sociál.služeb 98116152 RM 15.10. -123 657,00 snížení dotace na sociálně-právní ochranu dětí 98216229 RM 14.1.09 4 571 399,65 dotace na volby do zastupitelstva Jihočeského kraje 98193

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 4112 98 082 000,00 98 159 000,00

5 RM 30.1. 77 000,00 úprava souhrnného dotačního vztahu102 - Finanční odbor - neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 4113 0,00 5 828 000,00

54 RM 11.6. 1 414 000,00 dotace na údržbu cyklostezky - lávka přes Vltavu ÖMV 91252150 RM 1.10. -44 000,00 snížení dotace na údržbu cyklostezky-lávka přes Vltavu ÖMV 91252183 RM 12.11. 4 458 000,00 zapojení dotace ze SFDI na BV OÚPA 91252

102 - Finanční odbor - ostatní neinvestiční transfery ze SR 4116 282 205 000,00 375 033 531,45

1 RM 16.1. 3 670 000,00 úprava dotace na dávky soc.péče a v hmotné nouzi 133063 RM 16.1. -20 807 000,00 úprava zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči 1323514 RM 27.2. 298 844,00 dotace pro ZŠ Dukelskou na projekt "Škola pro život" 3343926 RM 8.4. 295 000,00 dotace na Dny slovenské kultury v ČB 3407026 RM 8.4. -295 000,00 vrácení dotace na Dny slovenské kultury v ČB 3407055 RM 11.6. 20 028 000,00 dotace na výplatu příspěvku na péči 1323557 RM 11.6. 734 679,00 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 2900859 RM 25.6. 756 082,00 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 2900871 RM 25.6. 100 000,00 dotace pro Jč divadlo na Divadelní festival Na prahu 3407078 RM 16.7. 3 000 000,00 dotace pro Jč divadlo na podporu profesionálních divadel 34352105 RM 13.8. 50 000,00 dotace na Koncepci prevence kriminality 2009 až 2011 14005106 RM 13.8. 895 000,00 dotace na Program regenerace MPR a MPZ 34054

116 - Odbor informačních a komunikačních technologií

2 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 45: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - příjmová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

114 RM 27.8. 236 839,00 dotace pro ZŠ Dukelskou na projekt "Škola pro život" 33439115 RM 27.8. 3 155 000,00 dotace pro Jč divadlo na podporu profesionálních divadel 34352133 RM 17.9. 11 761 000,00 dotace na výplatu příspěvku na péči 13235143 RM 1.10. 755 957,00 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 29008144 RM 1.10. 69 485 000,00 dotace na výplatu příspěvku na péči 13235162 RM 29.10. 129 285,45 dotace pro ZŠ Dukelskou na projekt "Škola pro život" 33439163 RM 29.10. 259 750,00 dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 29004166 RM 12.11. -15 000 000,00 snížení dotace na dávky soc.péče a v hmotné nouzi 13306186 RM 26.11. 16 778 000,00 dotace na výplatu příspěvku na péči 13235

194 RM 10.12. 150 000,00dotace pro ZŠ J. Š. Baara na program "Evropská jazyková cena LABEL" 33264

195 RM 10.12. 29 000,00 dotace pro ZŠ Máj II na kompenzační pomůcky 33346215 RM 10.12. 756 095,00 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 29008226 RM 14.1.09 -4 393 000,00 snížení dotace na výplatu příspěvku na péči 13235

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od obcí 4121 0,00 99 000,00

51 RM 11.6. 57 000,00 zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení198 RM 10.12. 42 000,00 zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv za přestupkové řízení

102 - Finanční odbor - neinvestiční transfery od krajů 4122 0,00 11 855 570,00

9 RM 27.2. 300 000,00 dotace na úhradu prokazatelné ztráty v rámci IDS 9230 RM 23.4. 36 500,00 grant pro ZŠ J. Š. Baara na pěveckou soutěž v Itálii 33652 RM 11.6. 16 000,00 dotace "Žijeme a učíme se spolu"pro ZŠ Matici školskou 3312260 RM 25.6. 100 000,00 grant na Národní zahájení Dnů evropského dědictví 32261 RM 25.6. 100 000,00 grant na Múzy na vodě 32262 RM 25.6. 100 000,00 grant pro Jč divadlo na divadelní festival Na prahu 32263 RM 25.6. 30 000,00 grant pro Jč divadlo na projekt DIALOG 74864 RM 25.6. 2 500 000,00 příspěvek pro Jč divadlo na Divadlo na venkově 9266 RM 25.6. 199 300,00 příspěvek na administraci programu obnovy venkova 70887 RM 16.7. 225 000,00 příspěvek pro ZŠ na třídy s rozšířenou sport.výukou

94 RM 13.8. 100 000,00dar na projekt "Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2008" 800

95 RM 13.8. 100 000,00 grant na projekt CSS Staroměstská 33096 RM 13.8. 50 000,00 grant na projekt CSS Staroměstská - tísňová péče 33097 RM 13.8. 2 500 000,00 grant pro Jč divadlo na podporu českých divadel 746107 RM 27.8. 150 000,00 grant na projekt "Turistický portál města ČB" 322128 RM 17.9. 100 000,00 grant na propagační materiály k EHD 2008 322165 RM 29.10. 5 000,00 finanční dar na anketu Zlatá Mateřinka 93187 RM 26.11. 100 000,00 příspěvek pro Jč divadlo na DVD Otáčivé hlediště ČK 748

188 RM 26.11. 2 926 222,00dotace na akci "Rozvojový plán města v sociální oblasti na roky 2008 - 2013" 106,107,120

196 RM 10.12. -6 015,00 snížení grantu na projekt CSS Staroměstská 330197 RM 10.12. -3 937,00 snížení grantu na projekt CSS Staroměstská - tísňová péče 330208 RM 10.12. 227 500,00 grant na Studii odtokových poměrů Vráteckého potoka 326

231 RM 14.1.09 2 000 000,00příspěvek pro Jč divadlo na úhradu poplatku ze vstupného za Otáčivé hlediště Český Krumlov 92102 - Finanční odbor - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 4131 0,00 10 258 000,00

36/1 ZM 29.5. 10 258 000,00 zapojení FV 2007102 - Finanční odbor - investiční transfery ze státních fondů 4213 0,00 2 497 000,00

137 RM 17.9. 7 407 000,00 zapojení dotací ze SFDI na KV IO a OÚPA 91628183 RM 12.11. -4 458 000,00 přesun zapojené dotace ze SFDI na neinvestiční dotaci 91628207 RM 10.12. -145 000,00 snížení zapojené dotace ze SFDI na cyklistické trasy 91628227 RM 14.1.09 -307 000,00 snížení zapojené dotace ze SFDI na cyklistické trasy 91628

102 - Finanční odbor - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4216 0,00 45 770 380,00

3 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 46: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - příjmová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

47 ZM 29.5. 7 398 462,00 dotace na trolejbusovou trať Vltava - České Vrbné 2787585 RM 16.7. 12 500 000,00 dotace na Úpravnu vody České Budějovice 2978393 RM 13.8. 95 200,00 dotace na zpracování lesních hospodářských osnov 29516

108 RM 27.8. 12 500 000,00 dotace na Úpravnu vody České Budějovice 29783164 RM 29.10. 4 000 000,00 dotace na regeneraci panel.sídliště Vltava-jih III. etapa 17880167 RM 12.11. 980 000,00 dotace na městský kamerový dohlížecí systém 14876195 RM 10.12. 112 000,00 dotace pro ZŠ Máj II na kompenzační pomůcky 33714202 RM 10.12. 671 000,00 dotace na změnu územního plánu města ČB 17720228 RM 14.1.09 7 513 718,00 dotace na trolejbusovou trať Vltava - České Vrbné 27875

102 - Finanční odbor - investiční transfery od krajů 4222 0,00 736 389,00

178 RM 12.11. 495 414,00 dotace na Obnovení funkčnosti rybníka Stařeček 326203 RM 10.12. 240 975,00 dotace na pořízení územně analytických podkladů 348

105 - Odbor školství a tělovýchovy - neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 4 500 000,00 7 504 022,00

134 RM 17.9. 100 000,00 zapojení příjmů od obcí na dotaci 1. Centru postižených jižních Čech201 RM 10.12. 2 633 777,00 zapojení příjmů od obcí na rezervy BV FO230 RM 14.1.09 270 245,00 zapojení příjmů od obcí na rezervy BV FO

Přijaté transfery 392 361 000,00 573 047 470,10

Příjmy úhrnem 1 962 962 000,00 2 249 388 506,02286 426 506,02RO =

4 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 47: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč

100 - Městská policie 55 702 000,00 56 218 800,002/2 RM 16.1. 141 000,00 přesun z BV MO na nájemné MKDS17/1 ZM 6.3. 30 000,00 zapojení prostředků minulých let na věcný dar pro nejlepšího strážníka84 RM 16.7. 200 000,00 zapojení rezervy BV FO na příspěvek na stravování131 RM 17.9. -4 200,00 přesun na KV na úpravu automobilu pro převoz odchycených zvířat146 RM 1.10. 150 000,00 zapojení rezervy BV FO na elektrickou energii

101 - Odbor ochrany životního prostředí 2 814 000,00 6 188 543,0017/2 ZM 6.3. 50 000,00 zapojení prostř.minulých let na věcné dary - projekt "Na kolo s přilbou"27 RM 8.4. 20 000,00 zapojení příjmů z reklamy na věcné dary - projekt "Na kolo s přilbou" 50 RM 11.6. 60 000,00 zapojení příjmů z reklamy na věcné dary - projekt "Na kolo s přilbou" 57 RM 11.6. 734 679,00 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 2900858 RM 25.6. -68 020,00 přesun nevyčerpané rezervy na dotace na rezervu BV FO 59 RM 25.6. 756 082,00 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 29008143 RM 1.10. 755 957,00 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 29008153 RM 15.10. 20 000,00 zapojení příjmů na Evropský týden mobility a Den bez aut163 RM 29.10. 259 750,00 zapojení dotace na výsadbu melioračních dřevin 29004172 RM 12.11. 30 000,00 zapojení příjmů z reklamy na projekt "Na kolo s přilbou" 215 RM 10.12. 756 095,00 dotace na činnost odborného lesního hospodáře 29008

102 - Finanční odbor 11 550 000,00 97 859 491,924 RM 16.1. -50 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV Jihočeského divadla5 RM 30.1. 77 000,00 úprava souhrnného dotačního vztahu

8/2 RM 13.2. 465 000,00 přesun z BV KT na nespecifikované rezervy11 RM 27.2. 3 284 835,00 přesun z BV KT na nespecifikované rezervy13 RM 27.2. -40 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OVV

17/19 ZM 6.3. 783 400,00 zapojení prostředků minulých let na nespecifikované rezervy19 RM 12.3. -700 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV FO19 RM 12.3. 700 000,00 zapojení rezervy na pokrytí úroků z přijatých úvěrů21 RM 26.3. -190 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OŠT23 RM 26.3. -362 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV SVS24 RM 26.3. -320 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV SVS25 RM 8.4. -10 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV ORCR32 RM 23.4. -138 300,00 snížení rezervy ve prospěch BV KT33 RM 23.4. -163 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV KT35 RM 7.5. -900 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV ORCR45 RM 21.5. -60 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV ORCR46 RM 21.5. -600 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OŠT48 RM 21.5. -600 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OŠT

36/1 ZM 29.5. 80 000,00 zapojení FV 2007 - vrácení dotace 3405436/1 ZM 29.5. 6 234 000,00 zapojení FV 2007 - vrácení dotace 1323536/1 ZM 29.5. 1 072 461,00 zapojení FV 2007 - vrácení dotace 1330636/1 ZM 29.5. 1 079 727,92 zapojení FV 2007 na nespecifikované rezervy38 ZM 29.5. 57 543 360,00 zapojení daně z příjmů právnických osob za obce za rok 200751 RM 11.6. -80 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV ZŠ Grünwaldova58 RM 25.6. 68 020,00 přesun z nevyčerpané rezervy BV na dotace OŽP 65 RM 25.6. 900,00 přesun z nevyčerpané rezervy BV na dotace OKU69 RM 25.6. 1 800,00 přesun z nevyčerpané rezervy BV na dotace OŠT70 RM 25.6. -120 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV MŠ Čéčova75 ZM 3.7. 3 585 000,00 snížení příspěvku na provoz p.o. Jeslová a azylová zařízení 79 RM 16.7. 51 327,50 vrácení grantu z r. 2007 na analýzu nákladů a přínosů 32483 RM 16.7. 157 061,00 přesun z nevyčerpané rezervy BV na dotace OSV84 RM 16.7. -200 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV MP88 RM 16.7. 815 000,00 přesun z nevyčerpané rezervy BV a KV na dotace - sport OŠT89 RM 16.7. -600 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OŠT100 RM 13.8. -320 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV KP102 RM 13.8. -224 500,00 snížení rezervy ve prospěch BV OŠT112 RM 27.8. -641 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV ŠJ U Tří lvů116 RM 27.8. -1 050 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OVV119 ZM 4.9. 3 149 707,00 přesun z nevyčerpané rezervy BV na dotace OPP120 ZM 4.9. 4 500 000,00 snížení neinvestičního příspěvku DpS Hvízdal

v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

5 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 48: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

121 ZM 4.9. 2 285 000,00 snížení neinvestičního příspěvku DpS Máj127 ZM 4.9. -2 400 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV KP136 RM 17.9. -425 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV SVS138 RM 17.9. 235 000,00 přesun z BV KT na nespecifikované rezervy139 RM 1.10. 1 400 000,00 snížení příspěvku na provoz p.o. CSS Staroměstská140 RM 1.10. -150 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OSV141 RM 1.10. -615 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV ZŠ Pohůrecká142 RM 1.10. -221 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV MŠ Větrná145 RM 1.10. -417 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OŠT146 RM 1.10. -150 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV Městské policie147 RM 1.10. -70 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV L. Kuby152 RM 15.10. -123 657,00 zapojení rezervy ve prospěch BV KT154 RM 15.10. -150 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV KP155 RM 15.10. -50 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OŠT156 RM 15.10. -60 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV MŠ Papírenská158 RM 15.10. 214 400,00 zapojení příjmů z pojistného plnění SVS170 RM 12.11. -30 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OKU173 RM 12.11. -715 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OVV179 RM 12.11. -450 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV IO

188 RM 26.11. 2 926 222,00zapojení dotace na Rozvojový plán města v sociální oblasti na nespecifikované rezervy

192 ZM 18.12. 3 831 000,00 snížení příspěvků na provoz MŠ, ZŠ a ŠJ

193 RM 26.11. -1 500 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OVV198 RM 10.12. 42 000,00 zapojení příjmů FO z veřejnoprávních smluv od obcí200 RM 10.12. -450 000,00 snížení rezervy ve prospěch BV OVV

201 RM 10.12. 2 633 777,00 zapojení příjmů od obcí za povinnou školní docházku ZŠ a MŠ213 RM 10.12. 34 253,50 přesun nevyčerpaných prostředků z BV OŠT214 RM 10.12. 400 000,00 snížení příspěvku na provoz p.o. CSS Staroměstská216 RM 10.12. 400 000,00 snížení neinvestičního příspěvku DpS Máj219 RM 10.12. 196 022,00 přesun z nevyčerpané rezervy BV na dotace - sport OŠT221 RM 10.12. 1 313 340,00 přesun z nevyčerpané rezervy BV na dotace ORCR222 RM 10.12. 1 538 090,00 přesun z nevyčerpané rezervy KV na dotace ORCR223 RM 10.12. 60 000,00 zapojení příjmů z portfolia na BV na ztrátu u portfolia224 RM 10.12. 227 000,00 snížení příspěvku na provoz p.o. MŠ Vrchlického230 RM 14.1.09 270 245,00 zapojení příjmů od obcí za povinnou školní docházku ZŠ a MŠ

103 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 200 000,00 200 000,00104 - Odbor kultury 10 278 000,00 16 155 090,00

17/3 ZM 6.3. 30 000,00 zapojení prostředků minulých let na tradiční svátky20 RM 12.3. 25 000,00 zapojení příjmů z reklamy na fotodokumentaci a věcné dary - radniční bá31 RM 23.4. 117 000,00 zapojení příjmů z reklamy na tradiční svátky61 RM 25.6. 100 000,00 zapojení grantu na Múzy na vodě 32265 RM 25.6. -900,00 přesun nevyčerpané rezervy na dotace na rezervu BV FO 77 ZM 3.7. 5 204 500,00 zapojení rezervy KV FO na akci "Turistické léto"170 RM 12.11. 30 000,00 zapojení rezervy BV FO na ocenění talentů171 RM 12.11. 40 000,00 přesun z KV na DHDM - pamětní deska174 RM 12.11. 31 490,00 zapojení nedaňových příjmů na významná výročí175 RM 12.11. 300 000,00 zapojení příjmů z reklamy na Múzy na vodě

105 - Odbor školství a tělovýchovy 10 851 000,00 12 819 724,5017/4 ZM 6.3. 700 000,00 zapojení prostředků minulých let na rezervy BV a na dotace - reprezentace 21 RM 26.3. 190 000,00 zapojení rezervy BV FO na dotaci SK vozíčkářů Králové ČB

34/2 RM 7.5. 19 300,00 zapojení příjmů z pojistného na opravu MŠ K. Štěcha po vichřici46 RM 21.5. 600 000,00 zapojení rezervy BV FO na dotaci Volejbalovému klubu ČB48 RM 21.5. 600 000,00 zapojení rezervy BV FO na dotaci HC MOUNTFIELD a. s.69 RM 25.6. -1 800,00 přesun nevyčerp.rezervy na dotace - volnočas.aktivity na rezervy BV FO88 RM 16.7. -600 000,00 přesun nevyčerp.rezervy na dotace - sport na rezervy BV FO89 RM 16.7. 600 000,00 zapojení rezervy BV FO na dotaci HC České Budějovice o.s.102 RM 13.8. 224 500,00 zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování MŠ Vrchlického134 RM 17.9. 100 000,00 zapojení příjmů od obcí na dotaci 1. Centru zdravotně postižených jižních Čech

6 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 49: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

145 RM 1.10. 417 000,00 zapojení rezervy BV FO na úhradu servisu vytápění PO OŠT155 RM 15.10. 50 000,00 zapojení rezervy BV FO na dotaci p. Fesslové (Paralympijské hry v Číně)157/1 RM 15.10. -600 000,00 zapojení rezervy BV OŠT na vybavení třídy MŠ Jizerská159/1 RM 29.10. -100 000,00 snížení BV ve prospěch BV ZŠ L. Kuby213 RM 10.12. -34 253,50 přesun nevyčerp.prostř. pro dětské a mládež.org. na rezervy BV FO219 RM 10.12. -196 022,00 přesun nevyčerp.rezervy na dotace - sport mládeže na rezervy BV FO

106 - Odbor sociálních věcí 293 296 000,00 374 992 339,001 RM 16.1. 3 670 000,00 úprava dotace na dávky sociální péče a dávky v HN 133063 RM 16.1. -20 807 000,00 snížení zapojené dotace na výplatu příspěvku na péči 13235

17/5 ZM 6.3. 181 400,00 zapojení prostředků minulých let 55 RM 11.6. 20 028 000,00 zapojení dotace na výplatu příspěvku na péči 1323583 RM 16.7. -157 061,00 přesun nevyčerpané rezervy na dotace na rezervy BV FO133 RM 17.9. 11 761 000,00 zapojení dotace na výplatu příspěvku na péči 13235140 RM 1.10. 150 000,00 zapojení rezervy BV FO na dotaci o.s. Hospic sv. Jana N. Neumanna144 RM 1.10. 69 485 000,00 zapojení dotace na výplatu příspěvku na péči 13235166 RM 12.11. -15 000 000,00 snížení dotace na dávky sociální péče a dávky v HN 13306186 RM 26.11. 16 778 000,00 zapojení dotace na výplatu příspěvku na péči 13235

188 RM 26.11. 1 250 020,00zapojení dotace na Rozvojový plán města v sociální oblasti na roky 2008 - 2013 (výdaje r. 2008) 106,107,120

188 RM 26.11. -1 250 020,00 přesun BV (z rozpočtu města) na rezervy BV FO226 RM 14.1.09 -4 393 000,00 snížení dotace na výplatu příspěvku na péči 13235

108 - Odbor vnitřních věcí 36 282 000,00 45 149 525,138/2 RM 13.2. 954,93 zapojení dotace z r.2006 na vydávání cestovních dokladů 9811613 RM 27.2. 40 000,00 zapojení rezervy BV na pořízení 4 ks stojek se znakem města 17/6 ZM 6.3. 80 000,00 zapojení prostředků minulých let na pořízení 4 ks úředních desek44 RM 21.5. 1 981 200,00 zapojení nedaň.příjmů FO na opravu fasády v objektu Kněžská

66/1 RM 25.6. 167 300,00 zapojení příspěvku na administraci programu obnovy ven 708

106/2 RM 13.8. 260 000,00zapojení dotace na Program regenerace MPR a MPZ na restaurování nástropní malby v obřadní síni radnice 34054

116 RM 27.8. 1 050 000,00 zapojení rezervy BV FO na nákup tonerů a opravy a udržování 138/1 RM 17.9. 724,90 zapojení dotace z r.2006 na vydávání cestovních dokladů 98116173 RM 12.11. 715 000,00 zapojení rezervy BV FO na akci bruslení na náměstí

193 RM 26.11. 1 500 000,00 zapojení rezervy BV FO na nájemné - bruslení na náměstí200 RM 10.12. 450 000,00 zapojení rezervy BV FO na el.energii a příspěvek na stravování

229/1RM 14.1.09 2 622 345,30 zapojení dotace na volby do zastupitelstva Jihočeského k 98193109 - Matriční úřad 235 000,00 235 000,00110 - Správní odbor 330 000,00 330 000,00111 - Odbor územního plánu a architektury 2 167 000,00 11 038 000,00

9 RM 27.2. 300 000,00 zapojení dotace na úhradu prokazatelné ztráty v rámci ID 9217/7 ZM 6.3. 220 000,00 zapojení prostředků minulých let na technickou pomoc110 RM 27.8. -285 000,00 přesun na KV na komunikační propojení sídliště Máj - Litvínovice

183 RM 12.11. 4 458 000,00 zapoj.dotací ze SFDI na studie přeložky silnice III/14322 a na napoj.silniční sítě na trasu dálnice D3 91252

184 RM 12.11. 1 038 000,00 přesun z KV na studie přeložky silnice III/14322 185 RM 12.11. 1 420 000,00 přesun z KV na napoj.silniční sítě na trasu dálnice D3204 RM 10.12. 1 720 000,00 přesun z KV na rozbor udržitelného rozvoje území obce

112 - Investiční odbor 5 705 000,00 10 557 500,006 RM 30.1. 100 000,00 přesun z KV na nákup ostatních služeb - veřejná zeleň

17/8 ZM 6.3. 4 150 000,00 zapojení prostředků minulých let 177 RM 12.11. -75 000,00 přesun na KV OICT na programové vybavení179 RM 12.11. 450 000,00 zapojení rezervy BV FO na odbahnění rybníků208 RM 10.12. 227 500,00 zapoj.grantu na Studii odtok.poměrů Vráteckého potoka 326

113 - Stavební úřad 180 000,00 180 000,00114 - Majetkový odbor 3 815 000,00 5 033 000,00

2/1 RM 16.1. -141 000,00 přesun ve prospěch BV MP na nájemné MKDS17/9 ZM 6.3. 1 359 000,00 zapojení prostředků minulých let na daň z převodu nemovitostí

115 - Odbor správy veřejných statků 262 641 000,00 276 754 700,0015 RM 27.2. 20 000,00 zapojení příjmů na informační kampaň separace KO

7 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 50: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

17/10 ZM 6.3. 9 866 000,00 zapojení prostředků minulých let 23 RM 26.3. 362 000,00 zapojení rezervy BV na opravu osvětlení Samsonovy kašny24 RM 26.3. 320 000,00 zapojení rezervy BV na opravu orientačních map29 ZM 17.4. -3 100 000,00 přesun ve prospěch KV na úpravy kruh.objezdu U Trojice53 RM 11.6. 67 000,00 zapojení příjmů z pojistného na opravy a udržování - ostatní54 RM 11.6. 1 414 000,00 zapojení dotace na údržbu cyklostezky-lávka přes Vltavu 9125256 RM 11.6. 585 000,00 zapojení příjmů z pojistného na opravy a udržování nezisk.objektů99 RM 13.8. 1 131 000,00 zapojení příjmů na nájemné za pronájem vytápění fotbal.stadionu117 RM 27.8. 720 000,00 zapojení příjmů (TSE Apollo) na opravy fotbal.stadionu a nebyt.prostorů118 RM 27.8. 130 000,00 zapojení příjmů na informační kampaň separace KO150 RM 1.10. -44 000,00 snížení dotace na údržbu cyklostezky-lávka přes Vltavu u 91252151 RM 1.10. 2 000 000,00 zapojení příjmů od E.ON s.r.o. na parkovací systémy158 RM 15.10. 82 700,00 zapojení příjmů z pojistného na opravy světelných signal.zařízení181 RM 12.11. 670 000,00 zapojení nedaň.příjmů na kácení, prořezávky a terénní úpravy pozemků 182 ZM 18.12. -2 360 000,00 přesun ve prospěch KV na úpravy kruh.objezdu U Trojice209 RM 10.12. 2 000 000,00 zapojení příjmů na separovaný sběr a sběrné dvory210 RM 10.12. 200 000,00 zapojení příjmů (TSE Gastro) na opravy nebytových prostorů218 RM 10.12. 50 000,00 zapojení příjmů z park.automatů na parkovací systémy

116 - Odbor informačních a komunikačních technologií 25 265 000,00 27 886 000,00

17/11 ZM 6.3. 350 000,00 zapojení prostředků minulých let na revize výpočetní techniky80 RM 16.7. 51 000,00 přesun z KV na DHDM a programové vybavení - krizové řízení149 RM 1.10. 10 000,00 přesun z BV KP na krizové řízení (DHDM)176 RM 12.11. 915 000,00 přesun z KV na DHDM - výpočetní technika191 RM 26.11. 1 295 000,00 přesun z KV na nákup služeb - Intranet a Internet

119 - Kancelář primátora 4 325 000,00 7 185 000,00100 RM 13.8. 320 000,00 zapojení rezervy BV FO na zhotovení pamětních medailí127 ZM 4.9. 2 400 000,00 zapojení rezervy BV FO na dotaci Hasičskému záchrannému sboru Jč. kraje149 RM 1.10. -10 000,00 přesun na BV OICT na krizové řízení154 RM 15.10. 150 000,00 zapojení rezervy BV FO na výrobu příspěvků v pořadu "Minuty metropole"

120 - Kancelář tajemníka 204 808 000,00 212 079 954,358/2 RM 13.2. 465 000,00 zapojení dotace z r.2006 na vydávání cestovních dokladů 981168/2 RM 13.2. -465 000,00 přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO11 RM 27.2. 3 284 835,00 zapojení dotace na agendu v oblasti sociálních služeb 9811611 RM 27.2. -3 284 835,00 přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO

17/12 ZM 6.3. 5 021 600,00 zapojení prostředků minulých let na mzdové prostředky32 RM 23.4. 138 300,00 zapojení rezervy BV na ostatní osobní výdaje a povinné pojistné 33 RM 23.4. 163 000,00 zapojení rezervy BV na odstupné

138/2 RM 17.9. 235 000,00 zapojení dotace z r.2006 na vydávání cestovních dokladů 98116138/2 RM 17.9. -235 000,00 přesun BV na nespecifikované rezervy BV FO152 RM 15.10. -123 657,00 snížení dotace na sociálně-právní ochranu dětí 98216152 RM 15.10. 123 657,00 zapojení rezervy BV FO na mzdové prostředky

229/2RM 14.1.09 1 949 054,35 zapojení dotace na volby do zastupitelstva Jihoč.kraje 98193121 - Odbor památkové péče 11 216 000,00 9 847 293,00

17/13 ZM 6.3. 466 000,00 zapojení prostř.minulých let na Den památek a evropského dědictví49 RM 11.6. 300 000,00 zapojení nedaň.příjmů na Den památek a evropského dědictví60 RM 25.6. 100 000,00 zapojení grantu na Národní zahájení Dnů evrop.dědictví 322

94 RM 13.8. 100 000,00zapojení finančního daru od Jč kraje na Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2008 800

106/1 RM 13.8. 635 000,00 zapojení dotace na Program regenerace MPR a MPZ 34054119 ZM 4.9. -3 149 707,00 přesun nevyčerpané rezervy na dotace na rezervu BV FO 128 RM 17.9. 100 000,00 zapojení grantu na propagační materiály k EHD 2008 322168 RM 12.11. 80 000,00 zapojení daru na Národní zahájení Dnů evropského dědictví

122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu 10 998 000,00 15 738 660,0010 RM 27.2. 530 000,00 přesun z KV na energetické audity

17/14 ZM 6.3. 2 830 800,00 zapojení prostředků minulých let 25 RM 8.4. 10 000,00 zapojení rezervy BV na dotaci Sdružení obrany spotřebitelů35 RM 7.5. 900 000,00 zapojení rezervy BV na Turistické léto 2008

8 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 51: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

45 RM 21.5. 60 000,00 zapojení rezervy BV na nákup ostatních služeb - ostatní66/2 RM 25.6. 32 000,00 zapojení příspěvku na administraci progr.obnovy venkova 70890 RM 16.7. 714 000,00 přesun z KV na projekt ČB - město sportu104 RM 13.8. 50 000,00 zapojení příspěvku od JCCR na propagační tiskoviny107 RM 27.8. 150 000,00 zapojení grantu na Turistický portál města ČB 322108 RM 27.8. 409 900,00 přesun z KV na podnikatelský inkubátor129 RM 17.9. 17 300,00 zapojení nedaň.příjmů na provoz Motocyklového muzea132 RM 17.9. 200 000,00 přesun z KV na konzultační služby - plán rozvoje města180 RM 12.11. 150 000,00 zapojení nedaňových příjmů na CBsystem221 RM 10.12. -1 313 340,00 přesun nevyčerpané rezervy BV na dotace na rezervu BV FO

191 - Odbor sportovních zařízení 35 864 000,00 35 888 000,00189 RM 26.11. 24 000,00 zapojení příjmů z pojistného na opravy a udržování sportovní haly

194 - Program prevence kriminality 250 000,00 300 000,00105 RM 13.8. 50 000,00 zapojení dotace na Koncepci prevence kriminality 14005

195 - Fond zaměstnanců města 5 251 000,00 5 351 000,00169 RM 12.11. 100 000,00 zapojení zůstatku na půjčky zaměstnancům, kulturu a sport

Odbory MM celkem běžné výdaje 994 023 000,00 1 227 987 620,90

201 - MŠ Papírenská 3 382 000,00 2 947 000,00156 RM 15.10. 60 000,00 zapojení rezervy BV FO na anketu Zlatá Mateřinka165 RM 29.10. 5 000,00 zapojení fin.daru od Jč. kraje na anketu Zlatá Mateřinka 93192 ZM 18.12. -500 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

203 - MŠ Větrná 2 318 000,00 2 634 000,00142 RM 1.10. 221 000,00 zapojení rezervy BV FO na spotřebu energií192 ZM 18.12. 95 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO

205 - MŠ Jizerská 2 445 000,00 5 802 000,0017/16 ZM 6.3. 1 250 000,00 zapojení prostředků minulých let na opravy a udržování

67 RM 25.6. 257 000,00 přesun z KV na pořízení zahradních prvků157/2 RM 15.10. 1 868 000,00 zapojení rezervy BV a KV OŠT na opravu pavilonu a vybavení třídy 192 ZM 18.12. -322 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

205/2 RM 10.12. 304 000,00 zapojení rezervy KV OŠT na opravu pavilonu (výměna oken)206 - MŠ Dlouhá 2 324 000,00 2 471 000,00

17/16 ZM 6.3. 194 000,00 zapojení prostředků minulých let na opravy a udržování 192 ZM 18.12. -47 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

207 - MŠ V. Špály 4 677 000,00 4 607 000,00192 ZM 18.12. -70 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

209 - MŠ Zeyerova 2 260 000,00 2 260 000,00210 - MŠ Pražská 1 927 000,00 1 854 000,00

192 ZM 18.12. -73 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO211 - MŠ J.Opletala 2 608 000,00 2 546 000,00

192 ZM 18.12. -62 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO212 - MŠ U Pramene - Pohůrka 1 179 000,00 1 269 000,00

192 ZM 18.12. 90 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO213 - ZŠ Grünwaldova 5 206 000,00 5 813 000,00

17/16 ZM 6.3. 250 000,00 zapojení prostředků minulých let na spotřebu energií51 RM 11.6. 137 000,00 zapojení příjmů a rezervy BV FO na odpisy dlouhodobého majetku

87/1 RM 16.7. 120 000,00 zapojení příspěvku na třídy s rozšířenou sportovní výukou192 ZM 18.12. 100 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO

214 - ZŠ Bezdrevská - Vltava 9 517 000,00 9 317 000,00192 ZM 18.12. -200 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

215 - ZŠ Máj I 9 069 000,00 9 069 000,00216 - ZŠ Máj II 3 867 000,00 3 475 000,00

195 RM 10.12. 29 000,00 zapojení dotace na kompenzační pomůcky 33346192 ZM 18.12. -421 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

217 - ZŠ Kubatova 4 694 000,00 4 704 000,0087/2 RM 16.7. 60 000,00 zapojení příspěvku na třídy s rozšířenou sportovní výukou192 ZM 18.12. -50 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

219 - ZŠ Matice školské 3 738 000,00 3 767 700,0052 RM 11.6. 16 000,00 zapojení dotace "Žijeme a učíme se spolu 2008" 33122

9 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 52: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

220 RM 10.12. -111 300,00 snížení BV ve prospěch KV na stavební úpravy objektu 192 ZM 18.12. 125 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO

220 - ZŠ L. Kuby - Rožnov 3 422 000,00 3 600 000,00147 RM 1.10. 70 000,00 zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování159/2 RM 29.10. 100 000,00 snížení BV OŠT na opravy a udržování služebního bytu192 ZM 18.12. 8 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO

221 - ZŠ O.Nedbala 10 128 000,00 8 118 000,0041 RM 21.5. -66 000,00 přesun na KV na zatemňování oken v učebně fyziky

87/3 RM 16.7. 45 000,00 zapojení příspěvku na třídy s rozšířenou sportovní výukou192 ZM 18.12. -1 989 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

223 - ZŠ J.Š.Baara 5 028 000,00 5 364 500,0030 RM 24.3. 36 500,00 zapojení grantu na mezinárodní pěveckou soutěž v Itálii 336

194 RM 10.12. 150 000,00zapojení dotace na program "Evropská jazyková cena Label" 33264

192 ZM 18.12. 150 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO224 - ZŠ a MŠ Nerudova 7 270 000,00 6 870 000,00

192 ZM 18.12. -400 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO225 - ZŠ Dukelská 4 317 000,00 4 981 968,45

14 RM 27.2. 298 844,00 zapojení dotace na projekt "Škola pro život" 33439114 RM 27.8. 236 839,00 zapojení dotace na projekt "Škola pro život" 33439162 RM 29.10. 129 285,45 zapojení dotace na projekt "Škola pro život" 33439

227 - ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné 5 381 000,00 6 650 000,00103 RM 13.8. 1 100 000,00 přesun z KV na opravy a udržování běžecké dráhy141 RM 1.10. 615 000,00 zapojení rezervy BV FO na spotřebu energií190 RM 26.11. -251 000,00 přesun na KV na izolaci střechy a úpravu vstupního prostoru pavilonu192 ZM 18.12. -195 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

229 - ŠJ U Tří lvů 1 242 000,00 2 023 559,00112 RM 27.8. 641 000,00 zapojení rezervy BV FO na opravy a udržování (fasáda)217 RM 10.12. 140 559,00 přesun z KV na úhradu DPH z pořízeného konvektomatu

230 - MŠ Vrchlického 3 992 000,00 2 936 000,0082 RM 16.7. -750 000,00 přesun ve prospěch KV na dovybavení školní jídelny161 RM 29.10. -164 000,00 přesun ve prospěch KV na přístavbu hospodářského pavilonu 224 RM 10.12. -227 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO192 ZM 18.12. 85 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO

231 - MŠ K. Štěcha 2 925 000,00 4 525 000,0017/16 ZM 6.3. 1 500 000,00 zapojení prostředků minulých let na opravy a udržování 192 ZM 18.12. 100 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO

232 - MŠ Čéčova 1 264 000,00 1 441 000,0070 RM 25.6. 120 000,00 zapojení rezervy BV FO na pořízení materiálu do dvou tříd192 ZM 18.12. 57 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO

233 - MŠ Neplachova 1 523 000,00 1 349 000,00192 ZM 18.12. -174 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

234 - MŠ Nerudova 2 490 000,00 2 570 000,00192 ZM 18.12. 80 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO

235 - MŠ E. Pittera 1 290 000,00 1 283 000,00192 ZM 18.12. -7 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FO

236 - ZŠ a MŠ T.G.Masaryka, 1 019 000,00 1 019 000,00237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady - Mladé 3 095 000,00 3 110 000,00

192 ZM 18.12. 15 000,00 zvýšení příspěvku na provoz zapojením rezervy BV FO238 - ŠJ Rudolfovská 901 000,00 675 000,00

192 ZM 18.12. -226 000,00 snížení příspěvku na provoz ve prospěch rezervy BV FOPO školství běžné výdaje 114 498 000,00 119 051 727,45

261 - Jeslová a azylová zařízení 14 842 000,00 10 467 000,0074 RM 25.6. -790 000,00 přesun BV ve prospěch KV na zateplení fasády AzD Filia75 ZM 3.7. -3 585 000,00 snížení BV ve prospěch BV FO na nespecifikované rezervy

264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB 20 077 000,00 15 577 000,00120 ZM 4.9. -4 500 000,00 snížení BV ve prospěch BV FO na nespecifikované rezervy

265 - Centrum sociálních služeb 11 404 000,00 9 744 048,00

10 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 53: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

95 RM 13.8. 100 000,00 zapojení grantu na projekt CSS Staroměstská 33096 RM 13.8. 50 000,00 zapoj.grantu na projekt CSS Staroměstská - tísňová péče 330139 RM 1.10. -1 400 000,00 snížení BV ve prospěch BV FO na nespecifikované rezervy196 RM 10.12. -6 015,00 snížení zapojeného grantu na projekt CSS Staroměstská 330197 RM 10.12. -3 937,00 snížení grantu na projekt CSS Staroměstská - tísňová péč 330214 RM 10.12. -400 000,00 snížení BV ve prospěch BV FO na nespecifikované rezervy

266 - Domov pro seniory Máj ČB 14 954 000,00 12 269 000,00121 ZM 4.9. -2 285 000,00 snížení BV ve prospěch BV FO na nespecifikované rezervy216 RM 10.12. -400 000,00 snížení BV ve prospěch BV FO na nespecifikované rezervy

PO sociální běžné výdaje 61 277 000,00 48 057 048,00

271 - Jihočeské divadlo 69 350 000,00 84 885 000,004 RM 16.1. 50 000,00 zapojení rezervy BV FO na spolupořádání Ledového plesu

17/17 ZM 6.3. 2 000 000,00 zapojení prostř.minulých let na částečnou úhradu ztráty z minulých let62 RM 25.6. 100 000,00 zapoj.grantu na Mezinárodní divadelní festival Na prahu 32263 RM 25.6. 30 000,00 zapojení grantu na projekt DIALOG 74864 RM 25.6. 2 500 000,00 zapojení příspěvku na divadlo na venkově 9271 RM 25.6. 100 000,00 zapojení dotace na Divadelní festival Na prahu 3407078 RM 16.7. 3 000 000,00 zapojení dotace na podporu profesionálních divadel 3435297 RM 13.8. 2 500 000,00 zapojení příspěvku na podporu českých divadel 746115 RM 27.8. 3 155 000,00 zapojení dotace na podporu profesionálních divadel 34352187 RM 26.11. 100 000,00 zapoj.příspěvku na DVD Otáčivé hlediště Český Krumlov 748

231 RM 14.01.09 2 000 000,00zapojení příspěvku na úhradu poplatku ze vstupného za Otáčivé hlediště Český Krumlov 92

PO kulturní běžné výdaje 69 350 000,00 84 885 000,00

276 - Pohřební ústav města ČB 2 400 000,00 2 400 000,00PO ostatní běžné výdaje 2 400 000,00 2 400 000,00

403 - Dopravní podnik města, a.s. 198 834 000,00 198 834 000,0019 686 000,00 19 686 000,00

PS běžné výdaje 218 520 000,00 218 520 000,00

Běžné výdaje celkem 1 460 068 000,00 1 700 901 396,35100 - Městská policie 3 355 000,00 4 504 100,00

22 RM 26.3. 164 900,00 zapojení příjmů na pořízení vozidla pro převoz odchycených zvířat131 RM 17.9. 4 200,00 přesun z BV na úpravu automobilu pro převoz odchycených zvířat167 RM 12.11. 980 000,00 zapojení dotace na městský kamerový dohlížecí systém 14876

101 - Odbor ochrany životního prostředí 0,00 95 200,0093 RM 13.8. 95 200,00 zapojení dotace na lesní hospodářské osnovy 29516

102 - Finanční odbor 36 720 000,00 52 431 458,0016 RM 27.2. -1 094 800,00 snížení rezervy ve prospěch KV ZŠ OM 213, 214 a 217

17/19 ZM 6.3. 1 000 000,00 zapojení prostředků minulých let na rezervy KV18 RM 12.3. -65 900,00 snížení rezervy KV ve prospěch KV ZŠ L. Kuby 28 RM 8.4. -603 000,00 snížení rezervy KV ve prospěch KV OSZ

36/1 ZM 29.5. 2 000 000,00 zapojení FV 2007 na rezervy kapitálových výdajů38 ZM 29.5. 3 243 840,00 zapojení daně z příjmů práv.osob za obce z doplňkové činnosti za rok 2007

39/1 ZM 29.5. 37 000 000,00 přesun zapojených vlastních prostředků na Úpravnu vody ČB na rezervy KV68 RM 26.5. -750 000,00 snížení rezervy KV ve prospěch KV ZŠ a MŠ Vl. Rady70 RM 25.6. -126 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV MŠ Čéčova72 RM 25.6. -120 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV IO74 RM 25.6. -1 206 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV p.o. Jeslová a azylová zařízení77 ZM 3.7. -5 204 500,00 snížení rezervy ve prospěch BV OKU81 RM 16.7. -65 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV ZŠ Máj I91 RM 16.7. -2 000 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV ORCR92 RM 16.7. -2 000 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV ORCR101 RM 13.8. -90 500,00 snížení rezervy ve prospěch KV IO111 RM 27.8. -380 400,00 snížení rezervy ve prospěch KV ŠJ U Tří lvů

404 -Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

11 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 54: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

113 RM 27.8. -300 000,00 snížení rezervy KV ve prospěch KV ZŠ Matice školská116 RM 27.8. -950 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV OVV122 ZM 4.9. -10 000 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV IO123 ZM 4.9. -5 000 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV IO124 ZM 4.9. -2 500 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV IO135 RM 17.9. 220 000,00 zapojení zůstatku FPKB na půjčku SVJ U Trojice 18, 20148 RM 1.10. -360 000,00 snížení rezervy KV ve prospěch KV ZŠ Kubatova179 RM 12.11. -305 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV IO206 RM 10.12. -2 000 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV IO212 RM 10.12. -145 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV SVS228 RM 14.1.09 7 513 718,00 zapojení části dotace na Trolejbus.trať Vltava-České Vrbné na rezervy KV

104 - Odbor kultury 0,00 230 000,0017/3 ZM 6.3. 270 000,00 zapojení prostředků minulých let na pořízení pamětní desky171 RM 12.11. -40 000,00 přesun na BV na DHDM - pamětní deska

105 - Odbor školství a tělovýchovy 400 000,00 185 000,0017/4 ZM 6.3. 4 000 000,00 zapojení prostředků minulých let na rezervy KV pro MŠ V. Špály76 ZM 3.7. -2 200 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV MŠ Vrchlického88 RM 16.7. -215 000,00 přesun nevyčerp.rezervy na dotace - sport na rezervy BV FO

157/1 RM 15.10. -1 268 000,00 zapojení rezervy ve prospěch BV MŠ Jizerská160/1 RM 29.10. -228 000,00 snížení rezervy ve prospěch KV MŠ Vrchlického205/1 RM 10.12. -304 000,00 zapojení rezervy ve prospěch BV MŠ Jizerská

108 - Odbor vnitřních věcí 2 850 000,00 4 265 100,0017/6 ZM 6.3. 115 000,00 zapojení prostředků minulých let na připojení odběrového místa116 RM 27.8. 950 000,00 zapojení rezervy KV FO na pořízení kopírovacího stroje a osobního automobilu130 RM 17.9. 190 100,00 zapojení kapitálových příjmů na pořízení nového osob.automobilu199 RM 10.12. 160 000,00 zapojení kapitálových příjmů na pořízení nového osob.automobilu

111 - Odbor územního plánu a architektury 8 760 000,00 10 036 975,0017/7 ZM 6.3. 1 800 000,00 zapojení prostředků minulých let na Integrovaný plán organizace dopravy42 RM 21.5. 1 038 000,00 zapojení nedaň.příjmů FO na studii řešení přeložky silnice III/1432243 RM 21.5. 1 420 000,00 zapojení nedaň.příjmů FO na studii napojení silniční sítě na trasu dálnice D3110 RM 27.8. 285 000,00 přesun z BV na komunikační propojení sídliště Máj - Litvínovice

137/1 RM 17.9. 4 458 000,00zapojení dotací ze SFDI na studie přeložky silnice III/14322 a na napoj.silniční sítě na trasu dálnice D3 91628

183 RM 12.11. -4 458 000,00

přesun zapoj.dotací ze SFDI na studie přeložky silnice III/14322 a na napojení silniční sítě na trasu dálnice D3 na BV 91628

184 RM 12.11. -1 038 000,00 přesun na BV na studie přeložky silnice III/14322

185 RM 12.11. -1 420 000,00 přesun na BV na napoj.silniční sítě na trasu dálnice D3202 RM 10.12. 671 000,00 zapojení dotace na změnu územního plánu města ČB 17720203 RM 10.12. 240 975,00 zapoj.grantu na pořízení územně analytických podkladů 348204 RM 10.12. -1 720 000,00 přesun na BV na rozbor udržitelného rozvoje území obce

112 - Investiční odbor 394 000 000,00 618 888 076,006 RM 30.1. -100 000,00 přesun na BV na nákup ostatních služeb - veřejná zeleň

17/8 ZM 6.3. 139 848 000,00 zapojení prostředků minulých let

37 ZM 29.5. 8 567 500,0039/2 ZM 29.5. 140 000 000,00 zapojení úvěru na financování Úpravny vody České Budějovice39/2 ZM 29.5. -140 000 000,00 snížení vlastních zdrojů na financování Úpravny vody ČB39/2 ZM 29.5. 3 000 000,00 zapojení prostředků na investiční úroky - Úpravna vody ČB

40 ZM 29.5. 19 166 200,0047 ZM 29.5. 7 398 462,00 zapojení příjmů FO na přeložku silnic II/156 a II/15772 RM 25.6. 120 000,00 zapojení rezervy KV FO na rekonstrukci a modernizaci CSS Staroměstská85 RM 16.7. 12 500 000,00 zapojení dotace na Úpravnu vody České Budějovice 29783101 RM 13.8. 90 500,00 zapojení rezervy KV FO na studii využitelnosti Na Zlaté stoce 32109 RM 27.8. 12 500 000,00 zapojení dotace na Úpravnu vody České Budějovice 29783122 ZM 4.9. 10 000 000,00 zapojení rezervy KV FO na akci "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa"123 ZM 4.9. 5 000 000,00 zapojení rezervy KV FO na cyklistické trasy

zapojení nedaň.příjmů FO na ZTV Husova kolonie, drobné stavby, Experiment Lidická a regenerace panel.sídlišť

zapojení příjmů z 1. JVS na nepeněžní plnění, vodohospodářské strojní investice, vodovody a vodovodní řady a zimní stadion

12 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 55: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

124 ZM 4.9. 2 500 000,00 zapojení rezervy KV FO na napojení zprůjezdnění Modrého mostu125 ZM 4.9. 20 000 000,00 zapojení zůstatku FPKB na Regeneraci sídliště Máj126 ZM 4.9. -25 000 000,00 snížení zapojeného úvěru na financování Úpravny vody ČB137/2 RM 17.9. 2 949 000,00 zapojení dotací ze SFDI na cyklistické trasy a úpravy přec 91628

164 RM 29.10. 4 000 000,00zapoj.dotace na regeneraci panel.sídliště Vltava - jih III. etapa 17880

178 RM 12.11. 495 414,00 zapojení dotace na obnovení funkčnosti rybníka Stařeček 326179 RM 12.11. 305 000,00 zapojení rezervy KV FO na obnovení funkčnosti rybníka Stařeček206 RM 10.12. 2 000 000,00 zapojení rezervy KV FO na základní školy - stavby 207 RM 10.12. -145 000,00 snížení zapojené dotace na cyklistické trasy 91628227 RM 14.1.09 -307 000,00 snížení zapojené dotace na cyklistické trasy 91628228 RM 14.1.09 2 836 533,91 zapoj.části dotace na trolejbus.trať Vltava - České Vrbné 27875228 RM 14.1.09 -2 836 533,91 přesun KV (z rozpočtu města) na rezervy KV FO

114 - Majetkový odbor 22 200 000,00 22 200 000,00225 ZM 18.12. neschváleno zapojení rezervy BV a KV FO na výkup pozemků

115 - Odbor správy veřejných statků 25 993 000,00 34 937 557,0017/10 ZM 6.3. 1 290 000,00 zapojení prostředků minulých let na veřejné osvětlení

29 ZM 17.4. 3 100 000,00 přesun z BV na úpravy kruhového objezdu U Trojice86 RM 16.7. 650 000,00 zapojení nedaň.příjmů od spol. E.ON s r.o. na veřejné osvětlení98 RM 13.8. 1 000 000,00 zapojení příspěvku Nadace ČEZ na "Oranžové hřiště" pro děti136 RM 17.9. 425 000,00 zapojení rezervy BV FO na nasvětlení kulturních památek182 ZM 18.12. 2 360 000,00 přesun z BV na úpravy kruhového objezdu U Trojice211 RM 10.12. -25 443,00 snížení zapoj.příspěvku Nadace ČEZ na "Oranžové hřiště" 212 RM 10.12. 145 000,00 zapojení rezervy KV FO na rekultivaci skládky Žákův lom

116 - Odbor informačních a 12 650 000,00 11 264 000,0017/11 ZM 6.3. 800 000,00 zapojení prostředků minulých let na Internet a rozšíření DTMM

80 RM 16.7. -51 000,00 přesun ve prospěch BV na krizové řízení176 RM 12.11. -915 000,00 přesun na BV na DHDM - výpočetní technika177 RM 12.11. 75 000,00 přesun z BV IO na programové vybavení191 RM 26.11. -1 295 000,00 přesun na BV na nákup služeb - Intranet a Internet

122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchu 9 033 000,00 15 223 510,007 RM 13.2. 51 327,50 zapojení grantu z r. 2007 na analýzu nákladů a přínosů 32410 RM 27.2. -530 000,00 přesun ve prospěch BV na energetické audity

17/14 ZM 6.3. 5 582 500,00 zapojení prostředků minulých let 79 RM 16.7. -51 327,50 vrácení grantu z r. 2007 na analýzu nákladů a přínosů 32490 RM 16.7. -714 000,00 přesun ve prospěch BV na projekt ČB - město sportu91 RM 16.7. 2 000 000,00 zapojení rezervy KV FO na projekt Stav.úpravy Lannovy třídy - III.etapa92 RM 16.7. 2 000 000,00 zapojení rezervy KV FO na projekt CSS Staroměstská108 RM 27.8. -409 900,00 přesun na BV na podnikatelský inkubátor132 RM 17.9. -200 000,00 přesun na BV na konzultační služby - plán rozvoje města222 RM 10.12. -1 538 090,00 přesun nevyčerpané rezervy KV na dotace na rezervu BV FO

191 - Odbor sportovní zařízení 4 500 000,00 6 010 000,0017/15 ZM 6.3. 907 000,00 zapojení prostředků minulých let na pořízení 2 strojů na úpravu ledových ploch

28 RM 8.4. 603 000,00 zapojení rezervy KV na dofinancování 2 strojů na úpravu ledových ploch201 - MŠ Papírenská 450 000,00 450 000,00203 - MŠ Větrná 100 000,00 100 000,00205 - MŠ Jizerská 510 000,00 253 000,00

67 RM 25.6. -257 000,00 přesun ve prospěch BV na pořízení zahradních prvků206 - MŠ Dlouhá 450 000,00 450 000,00207 - MŠ V. Špály 130 000,00 130 000,00209 - MŠ Zeyerova 250 000,00 250 000,00212 - MŠ U Pramene - Pohůrka 380 000,00 380 000,00213 - ZŠ Grünwaldova 200 000,00 539 150,00

16 RM 27.2. 339 150,00 zapojení rezervy KV FO na PD k žádosti o dotaci

214 - ZŠ Bezdrevská - Vltava 1 680 000,00 2 096 500,0016 RM 27.2. 416 500,00 zapojení rezervy KV FO na PD k žádosti o dotaci

215 - ZŠ Máj I 642 000,00 707 000,0081 RM 16.7. 65 000,00 zapojení rezervy KV FO na pořízení varného kotle

216 - ZŠ Máj II 0,00 112 000,00

13 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 56: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008 - výdajová část

částka SR UR

v Kč v Kč

RO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel UZ / položka

195 RM 10.12. 112 000,00 zapojení dotace na kompenzační pomůcky 33714217 - ZŠ Kubatova 1 560 000,00 2 259 150,00

16 RM 27.2. 339 150,00 zapojení rezervy KV FO na PD k žádosti o dotaci148 RM 1.10. 360 000,00 zapojení rezervy KV FO na rekonstrukci vzduchotechniky ŠJ

219 - ZŠ Matice školské 4 500 000,00 4 911 300,00113 RM 27.8. 300 000,00 zapojení rezervy KV FO na autorský dozor a stavební vícepráce 220 RM 10.12. 111 300,00 snížení BV ve prospěch KV na stavební úpravy objektu

220 - ZŠ L. Kuby - Rožnov 270 000,00 335 900,0018 RM 12.3. 65 900,00 zapojení rezervy KV FO na PD k žádosti o dotaci

221 - ZŠ O. Nedbala 300 000,00 366 000,0041 RM 21.5. 66 000,00 přesun z BV na zatemňování oken v učebně fyziky

223 - ZŠ J. Š. Baara 400 000,00 400 000,00224 - ZŠ a MŠ Nerudova 1 450 000,00 1 450 000,00225 - ZŠ Dukelská 1 310 000,00 1 310 000,00227 - ZŠ Pohůrecká - Suché Vrbné 2 090 000,00 1 241 000,00

103 RM 13.8. -1 100 000,00 přesun ve prospěch BV na opravy a udržování běžecké dráhy190 RM 26.11. 251 000,00 přesun z BV na izolaci střechy a úpravu vstupního prostoru pavilonu

229 - ŠJ U Tří lvů 500 000,00 739 841,0073 RM 25.6. neschváleno zapojení rezervy KV FO na dofinancování pořízení konvektomatu111 RM 27.8. 380 400,00 zapojení rezervy KV FO na dofinancování pořízení konvektomatu217 RM 10.12. -140 559,00 přesun na BV na úhradu DPH z pořízeného konvektomatu

230 - MŠ Vrchlického 3 310 000,00 6 652 000,0076 ZM 3.7. 2 200 000,00 zapojení rezervy KV FO na přístavbu hospodářského pavilonu82 RM 16.7. 750 000,00 přesun z BV na dovybavení školní jídelny

160/2 RM 29.10. 228 000,00 zapojení rezervy KV OŠT na přístavbu hospodářského pavilonu161 RM 29.10. 164 000,00 přesun z BV na přístavbu hospodářského pavilonu

231 - MŠ K. Štěcha 333 000,00 434 000,0017/16 ZM 6.3. 101 000,00 zapojení prostředků minulých let na pořízení bubnové sušičky prádla

232 - MŠ Čéčova 935 000,00 1 061 000,0070 RM 25.6. 126 000,00 zapojení rezervy KV FO na rozšíření pavilonu MŠ

233 - MŠ Neplachova 150 000,00 150 000,00235 - MŠ E. Pittera 160 000,00 160 000,00236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 100 000,00 100 000,00237 - ZŠ a MŠ Vl. Rady 15 140 000,00 15 890 000,00

68 RM 26.5. 750 000,00 zapojení rezervy KV FO na stavební práce (nástavba ZŠ)

238 - ŠJ Rudolfovská 1 100 000,00 1 100 000,00261 - Jeslová a azylová zařízení 0,00 1 996 000,00

74 RM 25.6. 1 996 000,00 přesun z BV a zapojení rezervy KV FO na zateplení fasády AzD Filia264 - Domov pro seniory Hvízdal ČB 1 090 000,00 1 090 000,00265 - Centrum sociálních služeb Staroměstská 2 240 000,00 2 240 000,00403 - Dopravní podnik města, a.s. 1 000 000,00 1 000 000,00

3 250 000,00 3 250 000,00410 - Správa domů, s.r.o. 6 900 000,00 18 106 000,00

17/18 ZM 6.3. 948 000,00 zapojení prostředků minulých let na rekonstrukci bytu U Černé věže 1436/2 ZM 29.5. 10 258 000,00 zapojení FV 2007

Kapitálové výdaje celkem 573 341 000,00 851 980 817,00

Výdaje úhrnem 2 033 409 000,00 2 552 882 213,35

519 473 213,35RO =

404 - Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.

14 Přehled rozpočtových opatření v SR roku 2008

Page 57: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008

PříjmyBěžné výdaje

Kapitálové výdaje

Financo-vání

100 - Městská policie16 RM 26.3. z kamerového systému MKDS na dopravní prostředky 355 100,0061 RM 1.10. z výpočetní techniky na programové vybavení - informační systém 116 650,00

71 RM 12.11.z platů zaměstnanců v pracovním poměru na poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - pracovní úrazy a bolestné 130 000,00

72 RM 12.11.ze strojů, přístrojů a zařízení - digitální radiosíť na stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém 400 000,00101 - Odbor ochrany životního prostředíz nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery občanským sdružením 476 840,00neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 32 000,00neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 112 260,00neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 24 880,00102 - Finanční odbor

26 RM 7.5. z nespecifikované rezervy na ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia 50 000,0027 RM 7.5. z nespecifikované rezervy na poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 36 000,0031 RM 21.5. z nespecifikované rezervy na poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 125 000,0056 RM 1.10. z nespecifikované rezervy na ostatní finanční výdaje - ztráta z portfolia 600 000,00

57 RM 1.10.

z uhrazených splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - nájemné F.Ondříčka na uhrazené splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků - nájemné Dubenská 60 000,00

91 RM 10.12. z nespecifikované rezervy na služby peněžních ústavů 300 000,00104 - Odbor kulturyz nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 361 100,00neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 167 000,00neinvestiční transfery občanským sdružením 1 402 000,00neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 504 000,00neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 20 000,00ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím 30 000,00neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 270 000,00neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 88 000,00účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 191 000,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 95 000,00neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 455 000,00neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 575 000,00neinvestiční transfery občanským sdružením 487 000,00neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 80 000,00ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím 15 000,00účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 106 000,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 265 700,00neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 59 500,00neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 230 700,00neinvestiční transfery občanským sdružením 519 500,00neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 50 000,00účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 95 600,00

v Kč

9 RM 12.3.

33 RM 11.6.

10 RM 26.3.

2 RM 13.2. / ZM 6.3.

VRO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel

15 Přehled vnitřních rozpočtových opatření v SR 2008

Page 58: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008

PříjmyBěžné výdaje

Kapitálové výdaje

Financo-vání

v Kč

VRO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel

105 - Odbor školství a tělovýchovy

14 RM 26.3.z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 10 000,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinv.transfery občanským sdružením - dětské a mládež.org. 902 000,00neinv.transf.církvím a nábož.společ.- využití volného času mládeže 75 000,00neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 21 000,00neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 28 000,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže 571 300,00neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - právnickým osobám 10 900,00

24 RM 7.5. / ZM 29.5.

z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže 6 615 226,00

28 RM 7.5.z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže 382 620,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinv. transfery občanským sdružením - dětské a mládež.org. 30 000,00neinv.transf.církvím a nábož.společ.- využití volného času mládeže 3 200,00

36 RM 25.6.z rezerv kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: investiční transfery občanským sdružením 185 000,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery občanským sdružením - sport mládeže 374 160,00ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - reprezentace města 15 000,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery občanským sdružením - sport mládeže 30 000,00ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - reprezentace města 20 000,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinv.transfery občanským sdružením - sport mládeže 30 500,00ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - reprezentace města 30 000,00neinv.transfery církvím a nábož.společnostem - sport mládeže 5 300,00

90 RM 10.12.z nespecifikované rezervy - havárie školských zařízení na opravy a udržování - základní školy 35 000,00106 - Odbor sociálních věcíz nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 240 796,00neinvestiční transfery občanským sdružením 300 000,00neinvestiční transfery občanským sdružením 635 900,00neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 068 743,00ostatní neinv.transfery nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců 332 000,00ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím 20 400,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: ostatní neinv.transfery neziskovým apod. organizacím 96 500,00neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 253 500,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 361 000,00neinvestiční transfery občanským sdružením 325 000,00neinvestiční transfery občanským sdružením 405 000,00neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 864 000,00ostatní neinv.transfery nezisk. apod. org. - ČČK, Svaz důchodců 695 000,00ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 50 000,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery občanským sdružením 508 100,00neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 440 000,00ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 100 000,00

38 RM 25.6.

11 RM 26.3.

30 RM 21.5. / ZM 29.5.

79 RM 26.11.

3 RM 13.2. / ZM 6.3.

75 RM 12.11.

34 RM 11.6.

37 RM 25.6.

15 RM 26.3.

18 RM 26.3.

16 Přehled vnitřních rozpočtových opatření v SR 2008

Page 59: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008

PříjmyBěžné výdaje

Kapitálové výdaje

Financo-vání

v Kč

VRO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel

108 - Odbor vnitřních věcí

20 RM 8.4.z budov, hal a staveb na stroje, přístroje a zařízení (teplovzdušná clona) 163 000,00

47 RM 13.8. z budov, hal a staveb na stroje, přístroje a zařízení (kopírovací stroje) 125 000,00z budov, hal a staveb na stroje, přístroje a zařízení (nábytek) 65 000,00na dopravní prostředky 120 000,00

55 RM 1.10. z budov, hal a staveb na dopravní prostředky 120 000,00

77 RM 26.11. z budov, hal a staveb na stroje, přístroje a zařízení (kopírovací stroj) 50 000,0086 RM 10.12. z budov, hal a staveb na stroje, přístroje a zařízení (trezor) 78 000,00

111 - Odbor územního plánu a architektury

19 RM 8.4.ze změn územně plánovací dokumentace na vypracování vyhodnocenízastavěnosti lokalit pro bydlení 10 000,00

66 RM 29.10.z ostatních nákupů DNM - regenerace panelových sídlišť na ostatní nákupy DNM - rekapitulace ploch pro veřejné využití 90 000,00

87 RM 10.12.z ostatních nákupů DNM - regenerace panelových sídlišť na ostatní nákupy DNM - územní studie rekreačního využití lesu Bor 150 000,00

88 RM 10.12.z ostatních nákupů DNM - regenerace panelových sídlišť na ostatní nákupy DNM - územní studie Mladé - U Rozvodny 70 000,00z ostatních nákupů DNM - regenerace panelových sídlišť na: ostatní nákupy DNM - územní studie K Rybníčku 100 000,00na ostatní nákupy DNM - územní studie - analýza ploch pro sportovní využití 20 000,00112 - Investiční odbor

1 RM 16.1. z projektové dokumentace na Freetime park Stromovka 32 000,008 RM 12.3. z nepeněžního plnění 1.JVS kanalizační sítě na vodovodní sítě 600 000,00

17 RM 26.3. ze stavebních úprav Ledenické ulice na projektovou dokumentaci 2 000 000,00z trolejbusové trati Vltava - České Vrbné na: projektovou dokumentaci stavebních úprav ulic 1 500 000,00a na výstavbu cyklistických tras 500 000,00

25 RM 7.5. z trolejbusové trati Vltava - České Vrbné na Freetime park Stromovka 35 000,0029 RM 21.5. z trolejbusové trati Vltava - České Vrbné na Sportovní halu 70 000,00

32RM 11.6. /

ZM 3.7.z úpravy kanalizace Novohradská (areál Teplárny) na kanalizační sběrač Branišovská 5 500 000,00

35 RM 11.6. z drobných staveb (chodníky, parkoviště) na drobné stavby (divadlo) 200 000,00z úprav kanalizace Novohradská (areál Teplárny) na: Fotbalový stadion 5 500 000,00Letní plovárnu 900 000,00ZTV Třebotovice a Kaliště 1 700 000,00

41RM 25.6. /

ZM 3.7.z rekonstrukce chlazení 1. ledové plochy zimního stadionu na nákup strojního zařízení 1. ledové plochy zimního stadionu 10 400 000,00

46 RM 13.8. z úprav kanalizace Novohradská (areál Teplárny) na fotbalový stadion 500 000,00

51 RM 17.9.ze stavebních úprav E. Rošického (K.Štěcha - Haklovy Dvory) na fotbalový stadion 2 000 000,00

52 RM 17.9.z drobných staveb (chodníky a parkovací stání) na drobné stavby komunikace 1 000 000,00

58 RM 1.10. z projektové dokumentace na sklad ISŠ stavební Nerudova 100 000,00

59 RM 1.10.ze stavebních úprav E. Rošického (K.Štěcha - Haklovy Dvory) na rekonstrukce kanalizací 2 000 000,00

60 RM 1.10.z nepeněžního plnění 1. JVS (vodovody) na nepeněžní plnění (kanalizace) 1 507 620,00

62 RM 15.10.ze stavebních úprav E. Rošického (K.Štěcha - Haklovy Dvory) a drobných staveb (chodníky) na drobné stavby (komunikace) 1 600 000,00

63 RM 15.10.ze stavebních úprav E. Rošického (K.Štěcha - Haklovy Dvory) na rekonstrukce kanalizací 1 000 000,00

40 RM 25.6. / ZM 3.7.

89 RM 10.12.

21 RM 23.4.

48 RM 27.8.

17 Přehled vnitřních rozpočtových opatření v SR 2008

Page 60: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008

PříjmyBěžné výdaje

Kapitálové výdaje

Financo-vání

v Kč

VRO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel

68 RM 29.10.ze stavebních úprav E. Rošického (K.Štěcha - Haklovy Dvory) na rekonstrukce vodovodů 1 000 000,00

69 RM 29.10.z vodohospodářských strojních investic - kanalizace na vodohospodářské strojní investice - vodovody 1 000 000,00

70 RM 29.10.z projektové dokumentace - komunikace na projektovou dokumentaci na akci Město a voda 200 000,00

73 RM 12.11.ze stavebních úprav E. Rošického (K.Štěcha - Haklovy Dvory) na drobné stavby 1 700 000,00

74 RM 12.11.z projektové dokumentace - silnice na projektovou dokumentaci - chodníky, parkoviště, cyklostezky 30 000,00ze stavebních úprav E. Rošického (K.Štěcha - Haklovy Dvory) na: rekonstrukce vodovodů 550 000,00rekonstrukce kanalizací 450 000,00z nepeněžního plnění 1.JVS - budovy, haly a stavby (pitná voda) na nepeněžní plnění 1.JVS - stroje, přístroje a zařízení (pitná voda) 1 637 400,00z nepeněžního plnění 1.JVS - budov, hal a staveb (kanalizace) na nepeněžní plnění 1.JVS - stroje, přístroje a zařízení (kanalizace) 359 100,00

84 RM 10.12.z Úpravny vody České Budějovice (budovy, haly a stavby) na Úpravnu vody (stroje, přístroje a zařízení) 700 000,00

85 RM 10.12. z projektové dokumentace (komunikace) na Freetime park Stromovka 25 000,00

96 RM 18.12.z Úpravny vody České Budějovice (budovy, haly a stavby) na Úpravnu vody (stroje, přístroje a zařízení) 400 000,00114 - Majetkový odbor

81 RM 10.12. z budov, hal a staveb na výkupy staveb ZTV 135 000,00115 - Odbor správy veřejných statků

7 RM 12.3. z rekultivace skládky Žákův lom na III. sběrný dvůr 54 000,00

78 RM 26.11.ze strojů, přístrojů a zařízení - vodohospodářského majetku na budovy, haly a stavby - komunikace 15 100,00

82 RM 10.12.z budov hal a staveb - multifunkční hřiště na budovy, haly a stavby - komunikace 42 000,00

43 RM 16.7.z výpočetní techniky - včetně upgrade HW na výpočetní techniku - krizové řízení 116 500,00

53RM 1.10./ ZM 9.10.

z programového vybavení - etapy nového GIS, upgrade SW, intranet na programové vybavení - ekonomický SW 2 600 000,00

67 RM 29.10.ze strojů, přístrojů a zařízení - záznamové zařízení pro krizové řízení na nákup výpočetní techniky pro krizové řízení 100,00z programového vybavení - Intranet na programové vybavení - upgrade SW 150 000,00z programového vybavení - document management systém na programové vybavení 100 000,00z programového vybavení - etapy nového GIS na programové vybavení - Microsoft 100 000,00119 - Kancelář primátora

4 RM 27.2.z povinných příloh k žádostem o transfery na ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka 52 400,00

5 RM 27.2.z povinných příloh k žádostem o transfery na ostatní nákupy DNM - revitalizace koněspřežní dráhy v ČB 32 200,00

6 RM 27.2. z ost.nedaňových příjmů na příjmy z poskytování služeb a výrobků 210 000,00

23 RM 7.5.z nespecifikované rezervy na neinvestiční transfery občanským sdružením - spolupráce s partnerskými městy 7 500,00

42 RM 25.6.z nespecifikované rezervy na neinvestiční transfery občanským sdružením - spolupráce s partnerskými městy 34 000,00

93 RM 10.12.

z nespecifikované rezervy - dotace na spolupráci s partnerskými městy na neinv.transfery občanským sdružením - spolupráce s partnerskými městy 11 500,00

83 RM 10.12.

116 - Odbor informačních a komunikačních technologií

92 RM 10.12.

76 RM 26.11.

18 Přehled vnitřních rozpočtových opatření v SR 2008

Page 61: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

PŘEHLED VNITŘNÍCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V ROZPOČTU ROKU 2008

PříjmyBěžné výdaje

Kapitálové výdaje

Financo-vání

v Kč

VRO č.

schváleno RM/ZM dne:

OM / účel

120 - Kancelář tajemníka22 RM 23.4. z platů zaměstnanců v pracovním poměru na odstupné 130 000,00

121 - Odbor památkové péčez nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 233 000,00účelové neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 258 293,00neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 1 000 000,00122 - Odbor rozvoje a cestovního ruchuz nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery občanským sdružením 307 000,00neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - právnickým osobám 96 300,00neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - fyzickým osobám 138 500,00neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 344 200,00z rezervy kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na investiční transfery občanským sdružením 191 000,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery občanským sdružením 282 000,00neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - právnickým osobám 262 000,00neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - fyzickým osobám 316 300,00neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 136 800,00z nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na: neinvestiční transfery občanským sdružením 381 000,00neinv.transfery nefin.podnik.subjektům - fyzickým osobám 141 600,00neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 127 760,00ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím 221 200,00z rezervy kapitálových výdajů - dotace dle Směrnice č. 5/2007 na investiční transfery nefin. podnikatelským subjektům - právnickým osobám 270 910,00

45 RM 13.8.z ostatních nákupů DNM - Město a voda na ostatní nákupy DNM - Freetime park Stromovka 29 000,00

50 RM 17.9.z ostatních nákupů DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery na ostatní nákupy DNM Stavební úpravy Lannovy třídy - III. etapa 1 279 300,00

54 RM 1.10.z ostatních nákupů DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery na ostatní nákupy DNM - Portál sociálních služeb 119 000,00

64 RM 29.10.z ostatních nákupů DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery na ostatní nákupy DNM - III. sběrný dvůr 59 500,00

94 RM 10.12.

z ostatních nákupů DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery na investiční transfery občanským sdružením - zájmová činnost a rekreace 300 000,00410 - Správa domů, s.r.o.

65 RM 29.10.z budov, hal a staveb - Lidická 5,7 na budovy, haly a stavby - Okružní 1a - hřiště 250 000,00

80 RM 10.12.z budov, hal a staveb - Lidická 5,7 na budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu 2 000 000,00

95 RM 18.12.z budov, hal a staveb - Lidická 5,7 na budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu 500 000,00

39 RM 25.6.

44 RM 16.7.

13 RM 26.3.

12 RM 26.3.

19 Přehled vnitřních rozpočtových opatření v SR 2008

Page 62: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Sumář příjmů str. 1 - 2

Sumář výdajů str. 3 - 4

Rozbor příjmů str. 5 - 8

Rozbor běžných výdajů str. 9 - 23

Rozbor kapitálových výdajů str. 24 - 28

Rozbor financování str. 29

Skutečné příjmy dle paragrafů str. 30 - 31

Skutečné výdaje dle paragrafů str. 32 - 35

Příjmy dle položek str. 36

Výdaje dle položek str. 37 - 39

Financování dle položek str. 40

Vývoj příjmů a výdajů za období 1996 - 2008 str. 41 - 42

Obsah tabulkové části:

Page 63: ...PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 - P Ř Í J M Y Skutečnost za rok 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet 2008 Skutečnost za rok 2008 tis. Kč tis. Kč tis. Kč

Rozpočtová opatření - příjmová část str. 1 - 4Rozpočtová opatření - výdajová část str. 5 - 14Vnitřní rozpočtová opatření str. 15 - 19

Přehled rozpočtových opatření

provedených ve schváleném rozpočtu

roku 2008