Top Banner
Фирмена идентичност
9

Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Feb 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Фирмена идентичност

Page 2: Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Лого и цветове

Цвят за печат:

Синьо: C 100, M 100, Y 0, K 0

Червено: C 0, M 100, Y 100, K 0

Сиво: C 0, M 0, Y 0, K 65

Преливки:

Синьо: от 100 % цвят към бяло

Червено: от 100 % цвят към бяло

Цвят за уеб употреба:

Синьо: R 0, G 0, B 153

Червено: R 255, G 0, B 0

Сиво: R 102, G 102, B 102

Цвят за уеб употреба:

Синьо: от 100 % цвят към бяло

Червено: от 100 % цвят към бяло

Page 3: Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Основни елементи

Лого Предпочитано е центрирано позициониране по хоризонтала. Слоганът РЕКЛАМЕН КАНАЛ НА СОФИЯ не сеизползва отделно от логото, а върви винаги заедно с него.

Слоган ВИНАГИ Е ВРЕМЕ ЗА ДОБРИ ИДЕИМоже да се използва и самостоятелно.

Женско лицеВинаги на края на визията, изрязано точно под носа на снимката.

Page 4: Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Минимален размер на логото

Минималният размер на логото е зададен

като минимална височина в мм, под която

не се допуска да намаляме размера на логото.

min. H = 7 mm

Задължително отстояние

Задължителното отстояние е „свободният въздух“ около логото.

То трябва да е свободно от графики, текст или други означения.

y

y

y

x x

x

Page 5: Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Неправилна употреба на логото

Не представяйте марката с контур! Не променяйте цветовете на логото!

Не нарушавайте пропорциите на логото! Не нарушавайте разстоянието около логото!

Не променяйте разстояниетомежду логото и слогана!

Не променяйте шрифта на слогана!

Page 6: Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Шрифтове

Основни шрифтове:(използвани на всички печатни материали)

Helen Pro Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890&.,:;’$¢%!?(*)

Helen Pro Light Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890&.,:;’$¢%!?(*)

Helen Pro Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890&.,:;’$¢%!?(*)

Helen Pro Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890&.,:;’$¢%!?(*)

Допълнителни шрифтове:(използвани на уеб и офис приложения)

Verdana Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890&.,:;’$¢%!?(*)

Verdana Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890&.,:;’$¢%!?(*)

Georgia Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890&.,:;’$¢%!?(*)

Georgia Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890&.,:;’$¢%!?(*)

Page 7: Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Визитна картичка

avd@metromedia.bg

www.metromedia.bg

тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72

София 1000, ул. 6-ти септември 18

моб. 0889 95 70 44

Атанас ДимитровПрограмен директор

лице

винаги е време за добри идеи™

гръб

Размер:

85 х 55 мм

Картон:

300 г, Pure White

Име:

Helen Pro Regular, 10 pt

фирмен син цвят

Длъжност и данни:

Helen Pro Light, 7,5 pt

междуредие: 8,5 pt

фирмен сив цвят

Слоган на гърба:

Helen Pro Light, 11 pt

фирмен сив цвят

Page 8: Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Бланка

Размер:

A4

Хартия:

100 г, Традишън

Данни:

Helen Pro Light, 9 pt

междуредие: AUTO

фирмен сив цвят

Слоган:

Helen Pro Light, 12 pt

фирмен сив цвят

Page 9: Фирмена идентичностВизитна картичка avd@metromedia.bg тел. 02/988 94 70, факс 02/988 94 72 София 1000, ул. 6-ти септември

Плик DL

ул. 6-ти Септември 18, София 1000

т. 02/988 94 70, ф. 02/988 94 72

www.metromedia.bg

винаги е време за добри идеи™

винаги е време за добри идеи™

Размер:

Стандартен плик DL – 220 х 110 мм

Хартия:

90 г, бял офсет

Данни:

Helen Pro Light, 9 pt

междуредие: AUTO

фирмен сив цвят

Слоган:

Helen Pro Light, 12 pt

фирмен сив цвят

Слоган на капака:

Helen Pro Light, 16 pt

фирмен сив цвят