Top Banner
Για το δρόμο από παράκαμψη Μόριας έως Λάρσο Τρεις προσλήψεις στην Αρχαιολογία ΣEΛ. 18 Κ. κατάστημα Μυτιλήνης APIΘMOΣ ΦYΛΛOY 3885 TIMH 1,00 HMEPHΣIA EΦHMEPI∆A TOY NOMOY ΛEΣBOY TETAPTH 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 www.emprosnet.gr ΣΕΛΙΔΕΣ MIKPEΣ AΓΓEΛIEΣ & & OΔHΓOΣ AΓOPAΣ ΣEΛ. 9-12, 17 5 5 Απ' το Περιφερειακό Συμβούλιο εν τω μέσω αντιπαράθεσης για πολιτικά παιχνίδια εν όψει δημοτικών Ναι στη νέα σύμβαση για Ταρλά Λουκέτο και στο πρακτορείο της Τράπεζας της Ελλάδος στη Λήμνο Κλείνουν τα πάντα… 29.212 Τούρκοι τουρίστες από Ιανουάριο έως Αύγουστο ΣEΛ. 18 Περίπου 25 εκατ. ευρώ απ' τους τελευταίους διαθέσι- μους πόρους τού ΕΣΠΑ διεκδικεί ο Δήμος Λέσβου, προκειμένου να κατασκευαστούν τα δίκτυα και ο βιο- λογικός της νότιας πόλης. Μετά την απένταξη ουσια- στικά του έργου απ' το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, ο Δήμος Λέσβου και η ΔΕΥΑΛ επιχει- ρούν την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ μέσω μιας άλ- λης οδού, αυτής που άνοιξε ο υπουργός Εσωτερικών στις αρχές Αυγούστου καλώντας τους δήμους όλης της χώρας να υποβάλουν πρόταση για τη χρηματοδό- τηση ενός ώριμου έργου. Μοναδική πρόταση του Δήμου Λέσβου στο Υπουργείο Εσωτερικών ο βιολογικός της νότιας πόλης ΣEΛ. 8 ΣEΛ. 13 25 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον Εν αναμονή δημοσίευσης της απόφασης για το Βασίλη Μουζάλα στο ΦΕΚ Επιτέλους… διοικητής! O Βασίλης Μουζάλας είναι εκεί- νος που θα αναλά- βει τα χρέη διοι- κητή στο Νοσοκο- μείο Μυτι- λήνης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε χτες στο «Ε» ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέ- ρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Γιάννης Ευδοκιμίδης, ο οποί- ος και ενημερώθηκε σχετικά από στελέχη του Υπουργείου Υγείας. Με κινητοποιήσεις ξεκινά η νέα ακαδημαϊκή χρονιά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου «Καλή»… αρχή! Tο μέτρο της διαθεσιμότητας εργαζομένων του ι- δρύματος καλείται να αντιμετωπίσει η πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Όπως δηλώνει, δεν είναι διατεθειμένη να χάσει κι άλλο προσωπικό τη στιγμή που το ίδρυμα είναι ήδη υποστελεχωμέ- νο λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων που ση- μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και μετακινή- σεων που υπήρξαν πέρυσι προς άλλες υπηρεσίες. Εδώ να σημειωθεί ότι πέρυσι υπήρξαν μετακινήσεις τριών εργαζόμενων στο Πανεπιστήμιο σε υπηρε- σίες του Νομού Αττικής, αφού το καθεστώς της νη- σιωτικότητας δεν μπορούσε να ισχύσει και για αυ- τούς, μια και εργάζονταν σε υπηρεσίες του Πανεπι- στημίου στην Αθήνα. Όπως δηλώθηκε χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ξεκινούν κινητοποιήσεις εναντίον της δια- θεσιμότητας εργαζόμενων στο Πανεπιστήμιο που περιλαμβάνουν ένδικα μέσα. Επίσης αναμένεται να υπάρξουν και απεργιακές κινητοποιήσεις από μέ- ρους των εργαζομένων. Εκρηκτική αύξηση αφίξεων ΣEΛ. 4 ΣEΛ. 13 ΣEΛ. 5
20

Εμπρός 3885

Mar 28, 2016

Download

Documents

Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Λέσβου
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • E. 18

  .

  ABBATOKYPIAKO

  APIMO YOY 3885 TIMH 1,00

  HMEPHIAEHMEPIA TOY NOMOY EBOY

  TETAPTH4 2013

  www.emprosnet.gr

  MIKPE AEIE & & OHO AOPA E. 9-12, 175 5

  '

  29.212

  E. 18

  25 . ' - , - . - ' , - - , - .

  E. 8

  E. 13

  25 .

  !

  O - - - - -,

  2 - , , - .

  !

  T - . , - - , - . -

  , - -, - . , - . - .

  E. 4

  E. 13

  E. 5

 • 2TETAPTH 4 2013

  HM

  EP

  O

  ...

  T 29 .

  A. 05.57 .18.50

  4 .,

  .,

  ; , . , , , . , - -, - , - . , , - -, , - . , 9/8 - . - -, . . - ; - - -, -.

  - ( ) - - . , -, -, . , , - , . , ... , ., - , ... - - ! , -;

  ..

  -

  - - - , -. , , . . - -, . . .

  ..

  ,

  , - - , - . , - , - . , - , , , - .

  92.000 ,

  , , , . . , - , - , - . , , 10 , - . , 2013, .

  ..

  T www.ergani.org.gr :

  ,

  , 15 1917.

  .

  - 2357M H E (HE)

  A:K , 81100, MT.: 2251041619 : 2251027300internet: www.emprosnet.gre-mail: news@emprosnet.gr

  info@emprosnet.grsales@emprosnet.gr

  : 8 - , 81400, T. /: 2254025526IIOKTHIA: EIKOINNIA A.E.

  EKOTH - IEYYNTH: MANOH MANA: TPATH MAAKAYNTAKTE:

  NIKO MANABHMAPINA OATOY

  YN: O (BIBIO) O ()

  EOIOPAIA: . KAKAPNH, A. KYPIAZHART DIRECTOR:

  EIOOIHH:

  : XPITINA KAEPH

  PAMMATEIA - ENHMEPH SITE: MAPIANH APAKEYA

  : TAMATH IANNAKH

  / :

  IEKEPAIH: MAMH ITAPA

  YNPOMHTN:

  :

  :

  :

  - TIKO: MAPIA KOPEPA

  YEYYNO OITHPIOY: TPATH AAZOOYYNPOME: ETHIA: 100 , ETAI: 200 ,TPAEZN, YHPEIN, OTA: 400 : TH IANNAKHEKTYH: EIKOINNIA A.E.

 • 3TETAPTH 4 2013

  -, - , ;

  E - . : -

  . , ,

  . - . -, , -, . . - , - , - , - . - . , , , ,, , , - , -. , -, - , - - . - , - , . - . , . : - , , -, , - ( , -, , , 1920) ; 20 - , , , -, - , - ; , 1893 , - ; , , , ; , - , - , -, , . - . . , - , , - , . , , - , , . . , -, . , - .

  * , . - .

  Caretta Caretta , , .

  .

  , .

  , ,

  -, , , - -. , . , - - , . 42% , - 5%, - . .

  ,

  , , , - , - : - -. , , -//, , -, . -, , - , - -, , 5, 3%.

  ..

  -

  . , - - ., , , -;

  -

  , - . - - . ;

  ..

  ; 13 -

  , -. , , - , -, . , -. , , , - - . - . ; ; ,.

  .

  , , - , . , -, , - , , . - , , . , , , , , - -.

  ..

 • 4TETAPTH 4 2013EIHEI

  !

  N -! , , - ,

  -! , ,

  -! , ; - . , , , , . - -! ! . - , -. , , ! - ( -) ! , , - , : , , , ! ! , ! , , . ; , - ; , -, ; , . - , , . -, - (); - , ; -, - , - ; - , , , - , , ; ; , , ; . -, , ! - , - . . , . . - . - , . . ! . , ! - , . . - . - - . - . - - , - , - ! - . , , - . ! . - . -. , . , - . , . , , -, , , . - -, . ! , ! ; , !

  * , -.

  *

  T - -

  - . - , - - - - , - - -. - - , - , . -, - - . - . - - , - - , - - . - - , , - - . -, -, - - , - . - - , - -

  , - , - - - 10 - - . , - - , , - - - 20%. -

  , - 2009 - 11,5 -. . -, - , .

  2.380 - - , - - . - 10% - - , - . - , -

  , - -, - - ., - - . - - -, , 31 - .

  T -, - -., - , -, -

  , - - - . , , - . , , .

  M - - - . - - - - . , , - , ,

  , - .. - - - . - , - -..

  ,

  !

 • 5TETAPTH 4 2013 EIHEI

  !

  O - , 2 - , -

  , . - - -, . , , , - .

  , - . . , , - , . . , . -, . . - , , . . , - , . - . , - . . : , - , , - - .

  , , - - - - , - . . , . - - - , - . - , . : - -, - . - , - , , - - -

  . - - - . , - - . - - - - - - - - , (.., ..). - - - , - - . - - - - , .

  , - , - -

  -, . - , - , - -. - - -, - , - 34% - . - - , - - - . -

  , 2015, - ., - , - - , - - - -, -, -. - -, - -. - - , - .

  - , - . - , - . , , - .

  73 . 73 - , . , 73 - , -. , - , - - .

  o NIKOY MANABH

  - , - 9 , -

  - . - , - .

  O 27 - 1953 , - 1978 Polytechnic Institute of New York, - - -. 1984 Community College project manager - . 1989 1996 - . 1997 , - . 2003 , , 2005 . - .

 • 6TETAPTH 4 2013EIHEI

  -, -, -

  . - .

  , -, - . , -, - . - : , , -. - , , - . , -, .. . , - . - , , , -., - - , . - , - , - -. , - , , - 60 , - . -. . - , , . - , . , , - , : - . - . , , , . -, . -, -. : . , , - . - , - , - , - (McLoughlin, C.: The implications of theresearch literature on learning styles for the designof instructional material. Australian J. ofEducational Technology)

  . : , .. : - -. .

  mlag15@otenet.gr

  * - , .

  *

  -

  - , - - - - - . - , - 300 . - -,

  - , -

  , -, ,

  - . - - , - . - - , - , - - -, , - - , .

  , ,,

  - -, , -, , - -

  . - - .. . -, ( -) , -, , - . - .

  ,

  O - - - - , - 72 , , - 2.000 . (2013- 2014) - -, -. , -

  , . , , -. - , - , . - - - -, -

  -. - , . . - , -, - . , - 6947-324884, 6943-266647, 6972-078012 Facebook.

 • 7TETAPTH 4 2013 EIHEI

  , - , - , , - , , -. - , - , , - -. , - -, - (, - ..), - - - . , - -

  .

  () - -, -, - - - - , - - , - - . - . - - , 28 , - , - , , - 25. - 24.892.132 .... - ,

  - - ..

  , -, - , - - . - - -, . - -, - -, , -, , ,, , -, , - - -. - -, - - . - -, , - . - -

  , - . - , , , - - - , - , - - - -.

  ... - 3.000 5.500, - - - . -, -, .... . -, ... 16% - 3,5 . - . - , , - .... - , , , ..., -.

  A OATOY

  25 . - , -

  . - , , - .

  25 .

  o NIKOY MANABH

  T - -. - , - - ., - - , - , . -, . - , , - , : . - , - - , - . . - . - -, , . , - , , : . - - , - . - , -. , , , . , .

 • 8TETAPTH 4 2013EIHEI

  O - - - - 22 . - - - - - - - - , - . 48 - 18 19. , - . , , - ,

  , . , .

  , - ; - - ; - , , ..... - - , ;, - - . - .., -, - - - .

  o NIKOY MANABH

  K - . - . - 48 , , , - .. . - . .. , , - , . , , - , - , , , . , -, .. , . 7 7 , - , - . - , - 16 20 ., . . , - . , .

  T - -

  -, - - . - 120 , , - (-, , -, , - -), 60 - , 20 - - - 40 -. , , - - . - - -, (, ..) . , - 110 ,

  - . - - - - , - 34 12.000, - 3.000 , - - 9.000 . - 16 -. - - . -, -, -. - - - . - , - , -, -, , - , -.

  -, , - . , -, - . - , - , , - , .

  H , , -, , . , - -, : - - - - -, , , ( ). - , - .

  T , - (-) , - , . , , : - - . - - .

 • 40.., - (), , - (, ,), -. . . 6947-901660, 6944-583500.

  -, , . 180. . . 2251029544.

  - -, , 40 .., 2 , , , , . . . 6974-003592, 6977-886138.

  92 .., . - 73 ( ), , - -. . . 6977-016544.

  - ) , , 45 .., ) 28 .., , , 1 . .. 6946-287720.

  -, , . . . 6945-621400.

  - -, 35 .., -, -, 1 -. 190 . .. 6947-949150 6981-624504.

  , 45 ... -, 1 , - - , - . 270 . . .6947-949150 6981-624504.

  - , +, 40 .., , . 250 .. . 6947-949150 6981-624504.

  , . 130 . . .22510 45181.

  ,33 .. + TV + , . 230 . . . 6947-949150 6981-624504.

  , , , -, - - 2 . . . .. 22510 45181.

  1 1 . , -, .. . 22510 45181.

  - , 55 .., 2 . 320 . . .22510 45181.

  - 2 -, . - 280 . . .22510 45181.

  -. - . 450 -. . . 2251045181.

  - , 55 ... 300 . . .22510 45181.

  -, , , WC, . 340 . . .22510 45181.

  - . - . - , ,, -, . .. 22510 45181.

  , -, , .. . 22510 45181.

  , -. . 300 . . .22510 45181.

  - -, , - , , , , . - 330 . . .22510 45181.

  - . , , , . 85 .. - 85 .. -. 430 . .. 22510 45181.

  - (, ). - . 280 . . .22510 45181.

  - ,2 . -. 250 . .. 22510 45181.

  , . . 240 .. . 22510 45181.

  , , . 250 .. . 22510 45181.

  -, . . 280 -. . . 2251045181.

  - . - , -. . 280 . . .22510 45181.

  - -, 57 .., - 2, , . . 300 .. . 22510 45181.

  - -, , 230 . . .22510 45181.

  - -, 3 . 180 . . .22510 45181.

  - -. . 140 . . .22510 45181.

  1 , . 180 . . .22510 45181.

  - (, - ). . 220 .. . 22510 45181.

  . - 170 . . .22510 45181.

  - 1, , - (, ). - -. 300 . .. 22510 45181.

  130 , 250 , 250 300 . - (: ). .. 22510 45181.

  ,, 2 - , - - ( 37). . . 6979-989025.

  -, , , ,, Nova, internet, - . . .6980-398667.

  ) - , 86 .., 2 /, -, .) 2 , , - , , A/C, .. . 22510 24051,6930-966796.

  1 , , . .. 6934-233351, 6948-275460.

  2, 65 .., . -, , . . .6945-120078.

  - , , . . .:210 9842846, 2251023344, 6976-977501.

  (- ) 35 .. - , . , , , - , -. 250. .. 6977-506278, 2251040857.

  ) - ,) -. . . 2251026894, 22510 29315.

  -, - , , air-con-dition, , - , . - . . .22510 61408, 6945-346984, 6978-763772.

  , -, ( ). - , - air-condi-tion, ... . 6944-696907.

  - 35 .., - , , air-condition, , . 200. .. 6982-441258.

  )studio , ) .. . 6944-909347,22510 28068.

  - 28 .. - (-), 5 , . , . 220. .. 6937-111568.

  50 .., - air con-dition -. . . 2251021129.

  - , - - .. . 6974-875309.

  - 58 .., 5 , - 15, (- ). -, , , , . -. . . 6977-658964.

  air-condition, -, -. . . 2251045771, 6971-573639,6978-625400, 6996-536690.

  57 .. , -, -. . . 6987-588045.

  , , 5, - 33 .. 4 -, . .. 210 2823811, 6974-826130.

  32 .. , -, - . - . . .6973-957974.

  148 .. , . 500. .. 6979-212071.

  - ) , 85 .. , ) 45 .. -, - 4 ( -). . . 2251024690, 6946-011338.

  (72 ..) , - 4 (- ), 2 , -. , , 270 . . . 6974-317620, 22510 23716.

  , -, , , , - . .. 6937-248623, 2251028294.

  3 , ,, -, , - . - .. . 22510 24054.

  4 - 22 & , 2/, ,, , -, . . .22510 25714.

  2 -, 22 .. - 27 ... - . . .22510 27512 & 28306,6973-076611.

  &

  9TE 4 2013

 • 4 2013 10 -, 2 , - 7 -. . . 6976-552423.

  - - - -. . .22510 41003 & 6974-603669.

  2 -, 22 .. - 27 ... . . .22510 27512 & 28306,6973-076611.

  , , -. . . 2251044231, 6947-657090.

  , , - , , . 250. .. 6948-584117, 6946-058805.

  - , , - -. -, A/C inverter, . .. 6974-640427.

  55 .., -, , . - , . . .6936-184468, 2251029885.

  , 180 .., . . .6982-468516, 6974-813434.

  - 3 , 70.. ( -) ,(2 , 2 -, , -, , , -, , ..), , 2 - , - . . 450. .. 6932-206393.

  -, 35 .. . . . 6951-938604, 22510 43958.

  - , , 67. 160.. . 22510 29836,6937-724646.

  -, 76 .., 4, , - . 280 . . .6932-454642.

  85.. , - -. , - , -, boiler, -, , - . .. 22510 27583, 6938-532092.

  -. , . 59, -. . . 2251042296, 22510 94550,22510 20644, 6942-800980, 6945-544386.

  - 2 -, , , , air-con-dition, , - . - 200. . . 6957-088662.

  , 33.., (- 121, 50 . -), air-condition, 3o. . . 2251020214, 6949-738677.

  60.. , - (), , ( -/-). . .6974-640422.

  - 41 .., , -, - -. . - , -. . . 2251043756, 6958-336868.

  -, air-condition, - , . - 8 - 10, . . .6949-972159.

  2 - 1 , air-con-dition - ,, - . .. 6936-284135.

  - . -, , , - -. . . 2251025929 6977-302879.

  -, , - , air-condition,boiler, - -. . . 6977-806616, 22510 21823.

  ) 100 .. , - , -, ) - ,, . .. 6941-669614, 2251023574.

  48.., - , air-condi-tion (/), . , -. 250 .. . 6948-603224.

  - , 100 ..,. . .6978-621522.

  - , 34, 65.., 3 , 2 /,, , . - , . .. 6970-835495.

  ,, 2 - - - ( 37). . . 2251041390.

  E 60.., 1 , . - ( , - 2 ) . -. . . 6976-634053.

  , -, 70 .. -. , - , 2 -, , -, , - , , , , - , -, . 350 . . .22510 40074, 6936-440105, 6938-477850,www.realpro.gr

  - , 50 .., 1, . , 1 ,, 2 , - , -, .. . 22510 40074,6936-440105, 6938-477850, www.realpro.gr

  , , ,, - 1 ( -). . . 6979-336114, 22510 26475.

  -, 35 .., , , , . 250 . . . 6947-949150 6981-624504.

  - , -, 3 . 180 . . .22510 45181.

  35.., 12, - ,. - .. . 6946-815402,22510 61017, 6907-912762.

  33.., , - , -, , 82. .. 6978-980846, 2251048967.

  , -, 25 .., -, -, 1 -. 230 . .. 6947-949150 6981-624504.

  - 45 .. (2011), - , -. . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  - 65 .., -, - -. , , , , , , , . 250 . .. 22510 40074, 6936-440105, 6938-477850,www.realpro.gr

  , - , 50 .., , 1 .. . 6947-949150 6981-624504.

  ) - ) 1 , . .. 22510 45771, 6971-573639, 6996-536690.

  1 2 -, .. . 22510 22196,6951-796634 6972-844003.

  - 50 ., ( - ), 3 ,, ,. . .6945-935806.

  (-, 1, 2) , -, 140 .. , -, , .. . 6972-210895.

  -, , -, , 120 .., . .. 22510 41186, 46141,6947-842565, 6977-018289.

  , ,160.. ( - ). . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  - . , - , -, .. . 22510 25929 6977-302879.

  30 .. - -. . . 2251047618, 6989-869651.

  - 32 ..( 2011), 1, -, - , -. . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  45 .. ( 2005) , -, .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  1 2 -, .. . 22510 22196,6951-796634 6972-844003.

  , -, ,105 .., 55 .. -/ , , . .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  - 150 .., , 2 - , -. . .. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  - , ,105 .., .. . 22510 44245 22510 42528.

  45 .., 25 .. -., , .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  - , 1, 50.., -. . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  100..,, 280.., 3 / - , , 200. . 50.. -, , . .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  - 65 .., 1 , , (). . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  , -, -, 150 .. 75 .. , , -, .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  , -, - 100.., -. . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  - , 160 ... -. . .22510 44245 42528.

  , -, - 55 .., 1 , , -. . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  - 100 ..,1 , , -. . .. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  , -, - , 125.., , . .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  - 180.., , . .. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  60 .. , , . .. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  - 80.., , . - 40... . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  85 .., - , -. . . 2251044245, 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  - . 175.000 . . .22510 45181.

  &

 • 4 2013 11 , , 5, - 33 .. 4 -, . . . . 2102823811, 6974-826130.

  , 1 ,124 .., 3 ,WC, -, . 2001. 145.000 . . .6947-949150 6981-624504.

  , 1 -, 89 .. + 5,5 . -, 2 WC, - - , -, -. 145.000. .. 6947-949150.

  - 140.., 80.. 600.. , - , ( ). . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  145 .. - 80 .., -. . 250.000 . . .22510 45181.

  - 83 .. . , -, WC, 2 . - , . .. . 6989-677045,6981-023043.

  2 -, , . 130.000 . . .22510 45181.

  , . 170 ... . 240.000. . . 2251045181.

  , - , 1 -, 115 .., 3 -, , ( -). . . 2251044245, 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  - ,95 .., 1 , (). . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  2 , , -. 120.000 .. . 22510 45181.

  2 - , - WC, - - -, .2 , 77.., ( ). - 30.000 . . .6979-147981 6979-149752.

  - , . 150.000. . . 2251045181.

  - - . 65.000 -. . . 2251045181.

  - . 30.000 . . .22510 45181.

  50 .., . . . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  4 , - , 54 ... 35.000 .. . 22510 45181.

  - -, 3 /, ,. 290.000 -. . . 2251045181.

  . 107 .., 107 .. ( -), 107 .. (). 270.000 . . .22510 45181.

  - -, -. 180.000 .. . 22510 45181.

  - , 110 ..,1 , ,. , , ,3 /, WC , , -, , -, , - . -, . 2009. .. 22510 46450, 6932-622045, www.lesvos-realestate.gr

  - 105 .. , 52 .. , - , - . .. 22510 44245 &22510 42528.

  - 2 , . - , , - -. 240.000 .. . 22510 45181.

  - () 102 .., 2 - + 20 .. . , -, 3 (2 - 1 ), , -, , WC, - . . 160.000. . . 2251040074, 6936-440105,6938-477850, www.realpro.gr

  , -, -, . , - .. . 6945-935806.

  - 3 - -. 120.000 .. . 22510 45181.

  - , 140.., 70 .. - , . . . 2251044245 & 42528.

  - 3 , . -, , 2 , - . 260.000. . . 2251045181.

  40 ..( ), , -. . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos. gr

  - 80 .., 1 , , , - . . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  250.. (125 .. - 125 .. ), . -. . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  - , - , 90 .., ( ). . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  - 45.. -, . 45.000. . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos. gr

  , , . -, , - , , . , . - 150.000. . .22510 45181.

  - 360 .., . . 12 4 . - 2 . . .22510 45181.

  - 170 .., 1.200 ... 230 ... . . 2251045181.

  , - , , ,, . 80.000.. . 22510 45181.

  34.., 1 , -. 55.000 . .. 22510 44245 &22510 42528, www. inter-lesvos.gr

  - 110 .., 3 . , -, 1 100.. 4 . . . .. 6947-949150 6981-624504.

  30.., . -, 2 . 150 . . .. 22510 45181.

  !!! -, 110 .., 57 .. - , 3 ,WC , . . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  2 (70 .. ), . . . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  - ,75 .., 1 , , -. . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  , - 150 .., 1.000 .. -, ( - 250 ..), -. . . 2251044245, 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  -30 .. , -. 85.000 .. . 22510 45181.

  - 62 .., 1 , , - .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  - 3 , 35 .., -. . . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  (30..), , , , , - ... - -. . . 6976-455043.

  -. . . 2251045181.

  - 10.., . - 1.500 . . .6947-949150 6981-624504.

  - 900 .., .. , - -. 8.. . . 2251045181.

  , . .. 22510 45181.

  - 5 . - - , 170 ... - . . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  - 52 .. -. . . . 2251044245, 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  -. - 450 . - 100.000 .. . 22510 45181.

  - ( ). .. 22510 45181.

  - , 100 ..,3 , , - . -. . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  - 2 . 900. . . 2251045181.

  -, 40 ... 250 . . .. 22510 45181.

  - 33 .., -. 320 .. . 22510 45181.

  - -. . . 2251045181.

  E 2 , , , . 200 . . .22510 45181.

  - , . . 1.200 . . .22510 45181.

  - , -. - . -. . - 20 ... 100 .. . 22510 45181.

  60 .. , (, -, , ).. . 6974-395717,6934-223243.

  100.. . . .6982-468516, 6974-813434.

  -, 90 .., 40 .. - . , , 1 - 15 . . . 2251044245, 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  160 .., 6. - - , - .. . 22510 44245,22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  - -. . . 2251045181.

  , -, , 90 .., 40.. . - 15 . . .. 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  . . . 2251084203, 6974-966961.

  , 45 ... 500 . . .22510 45181.

  - 33 .., -. 320 .. . 22510 45181.

  , 12 (380 ..) , -. - , - - - , - 2.000 - . 565.000, - .. . 6984-878073.

  - 32 - , - , - . - - - . -. . . 6930-842100.

 • 4 2013 12 - 190 .. -. . . 2251045181.

  fast-food - . . .22510 45181.

  - - DVD - , -. , -. . . 2253024544, 6983-730486,6983-295489.

  - : 1) 1,40 x 55x 1,30, 2) - 1,31 x 70 x 85, 3) 1,90 x 70 x 85,4) , 5) -, , -, . .. 6984-292326.

  - 4 ., - , - ( 200 .). . .. 22510 44245 &22510 42528, www. inter-lesvos.gr

  -, . - 70.000 . . .22510 45181.

  , - . . 400 ... 140.000 . . .22510 45181.

  -, -, 255 .. 544 ... . . . 2253022146.

  216 .. 86 .., -. 200 ... . 25.000 -. . . 2251045181.

  - 250 .., . . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  -, -, - -, 1 .. 400 .... . 22510 45181.

  . .. 22510 45181.

  62 .., . - 100 .. (50 .. 50 ..). 15.000 . .. 22510 45181.

  4 ., , -. -. . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  - 3 ., , - -. . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  - 10 ., ( - - ), . .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  , , .. . 22510 45181.

  , - , . 400 ... - 140.000 . .. 22510 45181.

  126 .. , - . 126 .. 70 .. , 200 .... . 22510 45181.

  25.000 .., -, . 120.000 . .. 22510 45181.

  6. ( 50 .) . .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  - , 88 .., , 100.. 2 , , . 40.000 -. -. . . 2251046450, 6932-622045,www.lesvos-realestate.gr

  - 4.000 .., -, . 200... . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  - ,370 .. ( 200 .), - , . - . . .22510 44245 & 2251042528, www.inter-lesvos.gr

  , -. 400 ... - . 70.000 -. . . 2251045181.

  - , 100 .., - . .. . 6947-949150.

  - 2.000.., , - , , -. . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  2.465.., , .. - -, . 65.000 .. . 22510 45181.

  -, 500 .., -. .. . 6947-949150.

  - 4 . (250 . ), . .. . 22510 44245 &22510 42528, www.inter-lesvos.gr

  .. - -, - , . . . 2251045181.

  - . , - , - 50 . . - - . 1.500 .., - . . .. 22510 24690 & 6946-011338.

  - , . - . 400... 45.000 .. . 22510 45181.

  - 7.500 .. - - - ( ). . . . 2251044245 & 22510 42528,www.inter-lesvos.gr

  , , - -. 135.000 .. . 22510 45181.

  - . . .22510 40436, 6946-399288.

  10 - 88 . 3 60 ., - - -, , 4 ., - . .. 6932-002796.

  - , . . . 6981-624504.

  -- . -, -, 2,5 ., .. . 6988-907798, ..

  Nissan Primera1600 cc, 2004, - , 55.000 ., - , -. 6.000 .. . 6932-087742.

  Fiat Panda 4x4, - 2005. , , - -. . . 6981-083682,22510 84370.

  !!!

  &

  AEOLIAN ESTATE

  36

  . .

  6947-949150

  NH

  WWW.LESVOS-

  REALESTATE.GR

  . 1,

  . 2251046450,

  . 6932-622045

  38

  . 22510 45181,

  . 6945-935806

  www.lesvos-houses.gr

  rallidis2001@yahoo.gr

  14

  . 22510 44245

  www.inter-lesvos.gr

  REALPRO

  2

  . 22510 40074,

  . 6938-477850

  www.realpro.gr

  -. - , . . .6942-778446.

  - . . .. . 6972-510598.

  - (, ..). -, -. . . 6945-985466.

  - , . . .22513 00544.

  , , - , ( ).. . 6984-710605.

  -, - , . . . 2106666645.

  , , , -, - - -

  . . . .6972-927888, Whats up6975-978580 ( -: 12:00 -14:00, 20:00 -22:00).

  /, - , - - . - / -. .. . 6974-655016,.

  , , - -

  , - . - 1 . . .6972-451977.

  : - - -, -, . . .22510 43829, 6980-227765 (whats up), e-mail: ms.englishteaching@yahoo.gr

  - 1, 2, 1 Goethe -. . . 6972-353301.

  - - - ( , , , --, ). - -. . . 2251022051 & 6974-478717.

  - - -. ' , -, -, .. . 6936-577837.

  -, (). .. . 6937-657223.

 • 13TETAPTH 4 2013 EIHEI

  - -

  -, - - . - 120 , , - (-, , -, , - -), 60 - , 20 - - - 40 -. , , - - . - - -, (, ..) . , - 110 ,

  - . - - - - , - 34 12.000, - 3.000 , - - 9.000 . - 16 -. - - . -, -, -. - - - . - , - , -, -, , - , -.

  - . , . -

  . -, . , - , , - , - . - 29 -, - . 17 -, 35 .

  - . , - -, . - , - - -

  .

  - , -, : , - , . - , .

  - . - - -, - - . - . - -

  , , - . - 29 1 - 2.214 -. , ( ) -

  , , , , , - . - - - - - -. -

  . - - , - - . , - .

  , - 29.212 31 -,

  2012 25.807 2011 15.146. - - -, , - - 35.000 - 40.000. - - 40.000, -. 2012 18.670 - 2011 11.338. - 2013 - 56,4% 2012 157,64% 2011. - .

  T - . , - . -, , - . - .

  o NIKOY MANABH

  - . - . , - 15.952 2013. 2012 8.364 2011 5.834 . , 90,72% - 2012 173,43% 2011.

  29.212

  T 2011 2012 2013

  81 51 134 66 73 206 88 98 332 263 484 847 941 887 1.866 1.166 2.601 3.417 2.899 6.112 6.458 5.834 8.364 15.952 2.445 3.551 333 2.730 760 265 270 591 15.146 25.807 29.212*: * 31 2013

 • 14TETAPTH 4 2013

  T -. , -

  , . 2 .1859. , - - 1858. , , . . 1993 , - 10. . , . 1928 - , . - ( ) - . . , - , . , , - . ( , -). , , . . 1956, . , : - 30 1882. , - . , .

  IAPOME

  MAKH AITHaxiotismakis.blogspot.com

  40

  ,

  ...

  ...

 • TETAPTH 4 2013OITIMO ! 5 .

  100 -

  , , -, - . , , - - , - -, . -, - - - , - - (, -, ..), - - , , .

  ,

  - , -, - , , - - . - -

  , , , - . , - .

  ... 36 ...

  2012

  A . - - ; - (), - , ; , - - ! - , - , - , , , - , -, , , - , , , , - , - - , - - , -

  ! . - - : 36 . - - - 36 - . , , - 40, - , , . - ,

  , , -, - . , -, .., ,, - . . - -, , - . -, -, -, , - . 500 , , - . - , - , -. -

  , (- ). , . - , , -, -, -. - , . - - - . -, - - , -. , , () . . (.22530 61554 22510 21093) -.

  ;

  6 Elysium, (-): , , , - (. 1): , - 22:00

  4 - ,

  8 , - .

  16 -,

  30 -, , , -

 • TETAPTH 4 2013 , 2-0, , 0-0 3 .

  T MANH AOYTAPH &

  AHTIMO!T

  SuperLeague ,

  - . -. , - , , . (,) - . , , , . , - , - , , , , - - . - - , - . -, , -

  - , - .

  ,

  , - , - , , - , - : - . . -

  , - . - , . , 8 -, - . -, , , 10 - 15 , 8 , - , .

  Blue Sardines - - . . : BlueSardines , U-20 U-20 . - - - , - , . -, , .

  , 54 , - 1-1 . - -, , Super League , - - . , - , , , - , (8,8), . . , , , , . - -, . . , - , - .

  M - - - -, - - , - , - . , - , . , 15, . -, , - , . -, - - ,

  - -. , - ,

  . - , - -, . - . . - - , - - 2006 - 07 - -. - , - , . .

  . Blue Sardines

  ,

  O

 • 17EIIKOIATPENTEPOOOI

  40. 22510 41210. 6932-703093

  . . 1, 4 . 22510 54568. 6932-482412

  . 2, 1 .. 22510 37192. 6973-303865

  EIIKOI KAPIOOOI

  - -

  . 1 (4 ) & . 22510 54024. 6973-822661: . 22530 24590

  . 13 : 22510 46002 . 6932-906278

  . 5 (): 22510 47788. 6944-696854

  EIIKOI AOOOI

  . 5. 22510 42505. 6932-303873

  . K 29, ( O). 22510 41125. 6976-654509

  7 : 22510 43874O: 22510 22589

  . 10, 3 ./: 22510 55636 . 6932-089054

  40 (3 ). 22510 41110. 6945-394202

  . 10, . 22510 47755 & 6944-635886

  . 5 . 22510 44010. 6977-649458fax 22510 44027

  . - - . 1 (4 ),: ( ): - . / : 22530 24590.: 6946-008966

  IATPOIAKTINOIANTE

  A A. 7 . 22510 28222

  2 . - T.. 22510 42101

  - . ( )

  44. 22510 42277, 42377 43214

  -

  - 17 (- 22 - 24). 22510 47773 .6932-616601

  NH

  - . 22530 22131

  . 44, 3 . 22510 54038. 6973-821145

  . ./ 2253025000. 6977-202582 - 8:30 - 13:30, , 18:00 - 20:30e-mail: logidoc@gmail.com

  . 3, 2 . 22511 02351. 6974-117070www..gr

  . - & . - - 17 . 6977-375962e-mail:vagelis_kechagias@yahoo.gr

  MIKPOBIOOOIBIOAOOOI

  . M.D. 32, ( / ) . 22510 25070 . 6974-585745e-mail: fkantartz@gmail.com

  -

  . 1, 2 . 22510 23818. 6944-564159

  22. 22510 21275

  . -

  .. - , . - .,

  42 -, :. 22510 47771, fax22510 47772, . 6984-167492

  40, 5 . 22510 55516. 6944-662304 ,. 3, 1 . 22510 23952, 6972-439364e-mail:epsiachou@doctors.org.uk

  OPOAIIKOIXEIPOYPOI

  : 22530 29233. 6979-070772

  . . . 38, . .: 210 6420357 . : 210 8079880e-mail: ppdelis@yahoo.gr

  OYPOOOIANPOOOI

  K 27 . 22510 43456, . 6972 122738( )

  OAMIATPOI

  . 11 ( ): 22510 42312: 22510 41487

  10. 22510 44664. 6944363959

  3 & . 65 . 210 9320215

  AIIATPOI

  - M

  . 13 . 22510 40250 . 6932449588

  PEYMATOOOI

  / 5 (3 ) . 22510 44020. 6932 204318 22510 44027

  . 11 & . 22510 25338. 6946465866

  ...

  . 40, 3 . . 22510 29342, . 6942-290344 9-13:00 & 18:00-21:00

  KA

  . . - : 22530 23256 . 6944-523748

  .

  . : 44, .22510 22217: , . 2253029530

  XEIPOYPOIOONTIATPOI

  A - A M A. 7 . 22510 21030

  22 . 22510 44314

  22, 1 . 22510 45977. 6977-881899

  O 11. 22510 42233

  1. 22510 48105. 6936406140

  . -

  : 32 . 22510 43377, .: 6974-117849: 10, . 22540 26652

  YXOOO -

  17 . 6945-447016 & 2251048933

  YXOOOI

  & - (....)

  -, -, , -, , - , - , - . 11. 22511 02215. 6936-649439

  6 ( ). 22510 43394. 6973-312860

  , -, , - , , , -.24 20 - . 22510 48959, . 6970-095950 (24 /24)

  10 , & . 22510 41803. 6971-736667

  - , , 1. 22510 41285, 6937-294235e-mail:katsam_@hotmail.com

  OOEPAEYTE

  4. 22510 29996. 6937293661

  11 ( ). 22510 54538. 6980-266109e-mail:pelagia_ana@yahoo.gr

  25 . 22510 55109. 6973-565403e-mail:adriani_xatziemmanouil@hotmail.com

  - . 6970-515889 &22530 24648e-mail:stellastaura@yahoo.gr

  . 2. 22510 48986. 6946684555

  YIKOEPAEYTEMYTIHNH

  & A .

  13 . 22510 29802, . 6932420297

  &

  . 3. 2251037633. 6945792823

  Phisiocare P.T. -M.T.

  39, -. 22510 54898. 6977-957180

  IAITOOOIIATPOOOOI

  BEAUTY CENTER

  M.Sc.. 13. 22510 20111

  . 36, ./: 22510 21374. 6955409874

  . 6, ./: 22510 42011. 6944513511

  AIHTIKOI

  BEAUTY CENTER /

  , , M, , . 13. 22510 20111

  , , 4, -. 22510 22696

  - - 11 & ,. 22510 45542

  OONT

  . 2 . 22510 54989. 6973-036163

  , & KUBOTA, SHIBAURA YANMAR ISEKI MITSUBISHI HINOMOTO . 22510 29419 . 6944-324667

  - - -, - 10 (2 ). 22510 37415, . 6937-407221

  e-mail: es_karag@otenet.gr

  --

  , -, . 225103 2192. 6942-625198

  . 52, . 22510 32400

  OITIKA PAEIA

  . . 6 , , ./: 22510 48604

  4 2013

 • 18TETAPTH 4 2013EIHEI

  ,

  - - -, , - -. . - , - , - -, , - . - , - . , - - , , . - - , -, . .

  - , . - , - . , , - . - , - - . - , , - , - , - . - . - , -, . , ., , - - . - , - , - . . - , - , . .

  ..

  A OATOY

  , , -

  , - , - - -. - - , - - - SuperLeague - 1,55 . -, . - 23 , , . , - - - , , -

  , . - - - , - - .

  , - , - - - , -, - . , , - - - , . - , - 2013, 2014, , - - -, Super League, . . -

  , - -, . , - , - - -, - -, - -. , . - - , - - (, ), - , - - ( ) - , -, - , - -.

  , . -

  - : -, - - , - -, . . - , , . . . - , - - . , , - -. -, . , . , - -, -.

  - - , - - . , - , , - .. - .. , 36 - -, - (-). - , .., ... , - , , - , - , 22, , ..81100 - , . - (. : 22510 22087) , 9 -.

  - , - . , , 337.000 , - , 60 .

  - . , 6:30 , - - , - . , 9 .

  M 25 - , - , - - , , , .

  , - - . , - - - - -.

  25

  ;

 • 19TETAPTH 4 2013

  SUDOKU

  Y

  : 07.45 - 21.00

  12,

  . 22510 27880

  : 18.00 - 07.45

  19

  . 22510 29642:

  .

  : 4 .9 .2013

  . 21.00 -

  Blue Star Patmos 20.00 -

  :

  . 22510 22776

  22510 41911

  199

  . 22510 37080

  22513 51100

  22513 51200

  22510 27777

  22510 28311

  22510 24115

  22510 38722

  2251038700

  . 22510 37194

  .. &

  22510 41161

  22510 45489

  . 22510 27333

  22510 28823

  22510 40892

  Taxiplon 18222 ( )

  22510 25900

  . 22510 28873

  . 22510 46436

  22510 14505

  22510 25670

  6973-245453

  22543 50000

  22540 82000

  22540 22199

  22540 22200

  22540 22225

  .. 22540 92700, -1

  .. 22540 22214, -5

  22540 22464

  22540 22462

  22540 22996

  egean Airlines 22540 92720

  :

  EIKOINNIA

  A.E. ENIKH TPAEZA

  415/470156-97

  ALPHA BANK601-00-2002-008741

  TPAEZA EIPAI5709-017817-954

  ENIKH TPAEZA9800145525-7

  EMOPIKH TPAEZA85231511

  CYPRUS POPULAR BANK (CPB)

  0266727426

  3-9-13. . 2862

  - - 121,51 .., (3) - . - 11 - 2013, 14:00 - , , - , , - .

  . / . ../ & 3/9/2013. .: 7382: 97-

  / / - 203/2013 (. 09/26-03-2013) - -

  ., - - , - ,

  - - - - - 2013 - (-

  ) - , - - , - - (147.956,67 ) - -. - (4) - :1. - alpha - cypermethrin - - (SC) - - - 2013 - (- ), 2.110,00 27,004 /lt ... - - l-cyhalothrin (CS) :879,00 63,06 /lt ... - eta-cyfluthrin 2.461,00 22,737 /lt .... :62.106,49 - ...2. - alpha - cypermethrin - - (SC) - - - 2013 - (- ), 1.430,00 27,004 /lt ... - - l-cyhalothrin (CS) :596,00 63,06 /lt ... - beta-cyfluthrin - (SC) 1.668,00 22,737 /lt ... - - .. deltamethrin

  - (WG) :167,00 243,36/ - .... :44.289,82 - ...3. - Dimethoate - (EC)40% / - - - - 2013 - ( ). : 530,00 - 5,30 /lt .... :3.061,81 - ....4. - - Spinosad 0,024/ - - - - - 2013 - (- ). -: 5.605,00 6,30 /lt .... :38.489,53 - .... - . - . : 1) / .. - --, 2 . -.: . : 18/09/2013 11:30 / - .. . : 18/09/2013 12:00 - / - .. . - .5.1 118/2007. 5% - - ... . - 3/9/2013. -

  - - -. - site - pvaigaiou.gov.gr - : . - 8:00 14:00 - , / - , (. 22510-46665, . ).

  /

  / . : 70864/02-09-2013: 94-

  - - - : - - - .. . 27.500,00 ..., - -

  & MIS 383416. : - -, , - , -. . -. - 3 . - . . - .. . - - 9 2013 - 15:00, - 9 2013 - 15:00, - - 10 2013 10:00 .. 10:30.., , 2 , - 13 -17, .. 81100, . - -: www.mytilene.gr 5% - . - - 22513-50533 & 22513-50565, - : /, - -, 2, 1 , - 13 - 17 , .. 81100, .

  02-09-2013

  , , -, 10 , .

 • ! :- , -.-

  J

  20TETAPTH 4 2013XPONOPAHMA

  XAMOEATE!

  !

  w . , , . , . .

  w Martano., 10 , , . , ., , , Martano. .

  w , , . , , .

  w , caf-barBe Happy , , . , . , , . .

  - .

  . , . , , !, , , , - -. - ., - . , -

  - -, - -, !!! -; , , -, -, . - . , - , . - . - . . , -

  -., - ; - , - -! , -, , , . . -, -!

  .

  0102030405060708091011121314151617181920