Top Banner
4

Отаџбина бр. 1

Jul 23, 2016

Download

Documents

Лист Отаџбина је био орган ЈНП ЗБОР. У почетку је то био лист за политичка и друштвена питања, покренут током 1934. године, да би по оснивању ЗБОР постао његов орган. Уредник је био новинар и члан ЗБОР Ранко М. Вујић, а власник Димитрије В. Љотић. Излазио је једном недељно. Нигде у часопису не пишу чланови редакције, чланци су потписивани углавном иницијалима, или нису потписивани уопште. Изузетак представљају чланци чији је аутор Љотић, он се једини увек потписивао. Током свог постојања пре Другог светског рата, чланство и руководство ЗБОР је било изложено сталним прогонима и хапшењима, посебно у време владе Милана Стојадиновића. Свакако да гласила Покрета, па ни Отаџбина нису имала потпуну слободу.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • otazbina - 0001otazbina - 0002otazbina - 0003otazbina - 0004